Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.05.1958
  • Yeni çıktı Türkçe İzahlı İNGİLiZCE'de CÜMLE KURMA TEKNİĞİ Lise İngilizce öğretmeni İbrahim N.Ozgür'ün hazırladığı bu kitap İngilizceyl doğru konuşmak ve yazmak isteyenlere pratik esaslar vermektedir F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1958
  • Bu kızın ölümünden kim mesul?Birkaç nün evvel Ciball Kız Orta Okulu son sınıf talebelerinden Bedriye Ergin Komiser olan ağ&rcysinin tabancası ile intihar etmişti.Bedriye bir mektup bırakarak ölümüne s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1958
  • AdaTürkleriRumlarla alış verişi kestiler Kıbrıs'tan dönen İ.Ü.T.B.Başkanı "Taksim,fikrinin* bir ruh hâlinde yaşadığını söyledi Cy C\Nisanda Kıbrıs'ta Türklerin yaptıkları büyük mitinge iştirak 2j\3 ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1958
  • BÂZI MADDELERİN fiatları dondurulacak Bir kısım ihtiyaç maddelerinin fiatları yeniden dondurulacaktır.Bunların çoğunluğunu gıda maddeleri teşkil etmektedir.Bu suretle fiat tesbitl bütün maddelere teşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1958
  • HAVA GAz||u ZAM YAPILDI Dünden itibaren yürürlüğe giren karar gereğince havagazmın metre küpüne 20 yerine 30 kuruş ödenecek.İzmirde de suya yüzde yüze yakın zam yapıldı İstanbulda Havagazı fiatlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1958
  • Personel Kanunu bugün Encümende müzakere edilecek ANKARA,HUSUSÎ Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş olan personel kanunu tasarısının müzakeresine bu sabah saat 10 da toplanacak olan bütçe encümeninde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1958
  • [KEYSTONE] ATOMU LANETLİYOR Hanjiro Koyanıa adında G3 yaşında bir Japon,budist rahibi,atom ve diğer nükleer silâhları lanetlemek için beş sene evvel başladığı lanetleme duasını geçen halta içinde Toky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1958
  • Altı Gazeteci hapsediliyor Nihat Subaşı,Şinasi Nahit Berker,Fethi Giray,Beyhan Cenkçi,Erdoğan Tokatlı ve Faruk Taskıran'a haklarındaki karar tebliğ edildi ANKARA,HUSUSÎ Bugün öğle üzeri Ankara'da altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1958
  • Bahar Bayramında yağmur mahsûle büyük zarar verdi Burdur'da postahaneye düşen y Mırım hasara sebep oldu.Bahar bayramı,şehrimizde yağmurlu ve bir hayli soğuk geçmiş,yurdun muhtelif yerlerinde yağan şid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1958
  • EMİNÖNÜ ve HALİÇ SAHİLİNİN İMÂRI iki köprü arasında açılacak yol için istimlâkler yapılacak.Unkapanı ile Eyüp birleştirilecek OĞUZ ONGEN Eminönü Unkapanı yolunun hazırlanan plâna uygun olarak inşası i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1958
  • Menderes,Nehru ile dun goruştu Sarayda misafir edilen Başvekil bugün Hint Parlâmentosunda bir konuşma yapacak Radyo-Foıo:A.P.J BAŞVEKİL ADNAN MENDERES SOLDA)DÜN YENİ DELHİ'DE HİNT BAŞVEKİLİ NEHRU İLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1958
  • 4 MİLYON KAZANDI IA.P.Mika adında 4G yaşında Polonya'lı bir mülteci kadın,İngiltere'de futbol bahsi müşterekinden 4 milyon lira kazanmıştır.İkinci Dünya Harbinde Almanlar tarafından temerküz kampların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1958
  • C.H.P.MECLİSİ yarın toplanıyor Inönünün riyasetindeki iki günlük toplantıda iç ve dış meseleler incelenecek ANKARA,HUSUSÎ CH.P.Meclisi yarın saat 10 da Genel Başkanı İnönünün riyasetinde toplanarak ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1958
  • Lübnan'ın nota verdiği haberi yalanlandı ANKARA,HUSUSÎ Son günlerde Ytınan basınında intihar eden bâzı haberlerde Lübnan'ın blz« bir nota verdiği bildirilmişse de,bu husustaki şayialar alâkalılar tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.05.1958
  • Tarailar arasında anlaşmaya vardamadığı takdirde "Times„ taksimi tek çâre buluyor Tanınmış İngiliz gazetesi hükümetin taksim yolunu seçmeğe mecbur kalacağını yazıyor Makarios Tiirkiyenin işleklerini İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • HAFTANIN FİLMLERİ uitâauc Ç2kj *L ILK GÜNAH La Portıına Di Esser Donna Rejisör Alessandro Blasetti idaresinde çevrilmiş bir Documento Film Louvre Films İtalyan Fransız)müşterek prodüksiyonu.Oynayanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • KISA HABERLER VEFA Lisesinin 86.kuruluş yıldönümü 4 Mayıs pazar günü lise binasında ananevi »Boza günü» ile kutlanacaktır.TAKSİM'de duran bir kamyoneti çalan Necdet Yüksel ile Nedim Ovat yakalanmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • İLÂN 1)Şirketimiz İstanbul Merkez Deposunda Şef olarak vazife gören Kâmil Üstün)bu vazifeden kendi arzusu ile ayrılmıştır.2)İstanbul merkez depomuzun yeni telefon numaraları,221039 225344)dür.3)Keyfiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • KERVANSARAY Bu akşamdan itibaren Programa ilâveten BAL ARILARI Her pazar saat 16-19 kadar bütün programla matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.RECEP DOKSAT GÖZDE BAHAR NEZLESİ y^^S FÜKTENÜ KOwX)wktivIT BAHABN17USINI* 6o2 KARAGı İlkbahar konjonktiviti de denen bahar nezlesi çocuklarda ve gençlerde çok rastla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak)Yıldızların tesjrinl kuvvetle hissedeceksiniz Kendinizde tam bir ener-1i bulamıyacaksınız.KOVA BURCU t f21 Ocak 19 Şubat)Midenizde bâzı rahatsızlıklar duyacaksınız.BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • BULMACA 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA I Koruma;Bir önceki gün.2 Operatörün âletle tedavisi 3 1 Ateş;Tersi pişmemis;Koruyucu 2 4 Seyrüsefer 5 Donuk;Es-3 kiden atlı asker 6 Sığırın dişi-4 si;Hakkaniyet.7 İtaly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • Türk Tabipler Birliği merkez Konseyi başkanı Dr.AHMET RASİM ONAT Dünya tıp Birliği konsey toplantılarına iştirak etmek üzere Avrııpaya hareket etmiştir.Haziran basında döneceği haber alınmıştır.21441)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • Halıcılığın ıslâhı çareleri aranıyor Hah fiatları düşürülecektir.Tetkikler yapılmaktadır.Bu suretle ihraç imkânları genişlemiş olacaktır.Halıcılığın ıslahı için de tedbirler alınmaktadır.İyi kaliteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • Bîr banka,taahhüdünü yerine getirmemiş Taşkasaptan sonra gelen Fındıkzade durağında bir bankanın yaptırdığı evlere elektrik ve havagazı verilmemesi,şikâyete yol açmıştır.Müşterilerinden »Evlerinizin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • Kollum kanseri konusunda sempozyum yapılacak İstanbul Üniversitesinin Haseki hastahanesindeki birinci doğum Kliniğinde «Kollum Kanseri» nin teşhis ve tedavisi konusunda bir «Sempozyum» tertiplenmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • hmm dArlA lARUalvl DÜN TEVKİF EDİLDİ Çarptığı adama cinsî sapıklık isnad eden Mehmet Bu işe 8 yaşında başladım,dedi Parasını çarptığı adama cinsî sapıklık isnad eden Mehmet Erdoğan Eken adında bir yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • Baro Başkanının istifası kongrede açıklanacak Baro Reisi Orhan Arsal'ın istifası münasebetiyle Baro umumî heyeti fevkalâde bir toplantıya çağrılmıştır.24 Mayıs günü Adliye Sarayı'nda yapılacak olan to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • Bencüa hakkındaki kararı Temyiz esastan bozdu Döviz kaçıkçısı Sabetny Bencüa ile Yunan Konsolosluğu kançıları Hristo Hristodulis hakkında Birinci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 «5 02)1 Siınal Yıldızı Ayhan Işık Nurhan Nur Türk filmi.2 Kadının Fendi Reşit Baran Orhan Ercin Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Toto Zorlu Damat Toto Isa Barzizza Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli oğlum ve büyüğümüz deri fabrikatörü Ahmet Abacıoğlu'nun 26/Nisan/958 günü hakkın rahmetine kavuşması dolayısiyle gerek nâşının Adanadan İstanbul'a nakline yardım edenlere ve gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • HER BOY ÇİVİ İNŞAAT KÜREĞİ DİKENLİ TEL Siparişleri kabul olunur.ÖZ-AK Ticaret Kontuarı Bankalar Okçumusa cad.20 Kat 1 Galata.20777)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • 2 GÜN KALDI Yarın Öğleye kadar hesap açarak,Mayıs keşidesine iştirak ediniz.Mayıs sonunda Otıızbin lira ve bahçeli bir ev.DOGUBANK 21440)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • Kocasını bir kadınla zina yaparken yakaladı Samatya'da oturan Münevver adında bir kadın,bir dairede memur olarak çalışan kocası Mehmed'i Nahide adında bir kadınla zina halinde suçüstü vakalatmıştır.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • Ayakkalııcılar malzeme bulmakta güçlük çekiyor Ayakkabıcılar,malzeme bulmakta güçlük çektiklerini söylemektedirler.Piyasada bulunan malzemenin bir çoğunun çürük olduğuna da işaret edilmektedir.Ancak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • Kavga eden Bekçi bir adamı yaraladı Çubuklu mahalle bekçilerinden Ahmet Başkaya ile Paşabahçe'de oturan Tahsin Coşkun,kadın meselesinden dolayı kavgaya tutuşmuşlardır.Kavga esnasında tabancasını çeken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • Yeni Kadıköy iskelesinin Telefonları kaldırıldı PTT idaresi tarafından Kadıköy iskelesinde bulunan iki umumî telefon kaldırılmıştır.İskelenin tamiri öne sürülerek kaldırılmış,olan telefonlar,iskele ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • Bir oda dolusu havagazı kibrit çakınca infilâk etti Nuruosrnaniye sakinleri evvelki gece büyük bir gürültüyle yataklarından fırlamışlar ve soluğu sokakta almışlardır.Nuruosrnaniye caddesi 32 sayılı ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • Elinde mal bulunmayan tüccar,caddele yapmaktan vazgeçiyor.250' ye varan reklâm rde ışıklı adedi 100 reklâm e indi Ticaret hayatının durgunlaşması ve dışardan mal ithal edilmesi imkânlarının,döviz tahd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • •¦¦inimin,lıılllMllllllllllıllllllılllIlıll İSTANBUL i 7.57 Açılı;ve program 800 E Karışık sabah müziği 8.30 Ha-E berler 8.45 Şarkılar 9.00 Se-E vilmis operet melodileri U.15 Sa2 E eserleri 9.30 Kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • Yeni bir İstanbul ihtiyacı j STANBULDAN transit geçen,Paris Be-I lediye Reisi Mösyö Marcel Leveque,şehrimizin tanzimi ve imârı yerine yeni bir E şehir kurmanın daha doğru olduğunu söyledi.Yirmi iki se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • Kur'a Numaralarınızı İsteyiniz 4 Mayısta yapılacak 5 Apartman Dairesi ve 150.000 liralık çeşitli para ikramiyeleri çekilişine ait kur'a numaralarınızı hesabınızın bulunduğu şubemizden öğrenebilirsiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.05.1958
  • 500 Bin 1 Milyon Senede 500.000 lira kazanan ve halen 1.000.000 lira sermayeli bir işe derhal ve net 500.000 veya 1.000.000 lira koyarak,mâkul şart ve hisselerle ortak olmak isteyen ciddî sermaye sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • niçin etli?Cibali Orta Okulu son simi talebesi genç kızın intiharına hocasının sebep olduğu iddia ediliyor MEKTEPLERİNİN tatil olmasından istifade eden 16-17 yaşlarında bir kız grupu,dün öğlenden sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • GEMİ ADAMLARI Sendikası Denizcilik Bankasını itham etti Türkiye Gemi Adamları Sendikasının dün açıkladığına göre.Denizcilik Bankasının bilet acentelerinde her bilet için yolculardan fazla olarak birer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • Çocuk vefiyatına başlıca sebeb:İshal verem ve difteri İngiltere'nin tanınmış çocuk hastalıkları mütehassısı Dr.Profesör Ellis;«Tiirkiyede en yaygın çocuk hastalıklarının verem,difteri ve isal olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • Darphanede Reşat Altını basmak için hazırlık yapılıyor Altın fiatlarındaki düşüş devam etmektedir.Cumhuriyet 133.80 liraya kadar ucuzlamıştır.Dün serbest piyasada Reşat 149.00,İngiliz 150.00,Guldne 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • Gaziantep hâdisesi dâvası bugün devam ediyor C.H.P.Gaziantep adaylarından Ali İhsan Göğüs,avukatları ile birlikte dün Yozgat'a hareket etmiştir.Gaziantep hâdiseleri ile ilgili dâva'nın tekrar Yozgat A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • İCtfEf^l İ ITI7I Ağ?Bette" Terbiyesi Öğretmenleri cemiyetinin lOüEŞfLI UfaHy AI£l MKt 5 inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle İsveç'in Ilagelit genç kızlar aletli jimnastik grupu yarın şehrimize gelece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • Boşanmak isteyen kadın gelinlik ile Adliye'ye geldi İZMİR,HUSUSİ Üç günlük evli genç ve güzel bir kadın,boşanmak üzere açtığı dâvanın ilk celsesine gelinlik elbisesi ile gelmiştir.Karı koca,adliyeye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • Kuğu Şarkısı ES**^ rinde girişilmiş olan imâr hareketleri tamamlanmış ve şehir baştan sona kadar yeni baştan yapılmıştır.Gök tırmalayıcı binaların yan yana dizildiği şehirde,bu binaların etrafları da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • Beş kişilik bir komitenin kuracağı hükümetten sonra Kuzey Afrika Birliği teşkili cihetine gidilecek TANCA,A.H.Tunus,ve Fas siyasî partileri ile Cezayir Millî Kurtuluş Cephesi arasında yapılan konferan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • Kaçakçılığı önlemek için yapılan teklif Armatörler Derneği,gemi personelinin kaçak eşya getirmesini önlemek üzere Maliye Vekâletine yeni bir teklif yapmıştır.Buna göre,her gemiciye dış seferlerinde 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • "HÜRRİYET,11 YAŞINDA HÜRRİYET rafitiniz,dünkü nüshası ile neglr hayatının 11 inci yılım idral Hürriyeti Vbrik eder vazifetenât başauh» dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • BANDIRMA Zimmetine ES bin lira geçilerek bir hafta barlarda safahat hayatı yaşadıktan sonra leslim olan cehrimiz Orman Bölge Mutemedi,Efraim Yan,zimmet ve ihtilastan bugün mahkemece 17 sene 6 ay hapse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • I Bir muvaffakiyetin hakkı)E »OO Nisan Çocuk Bayramı münâsebetiyle geçen gün yazdığım ğ E 2-lv5 vaz,^a tanınmış ve sevilmiş kadın muharrirlerimizden ğ Cahid Uçuğun bir muvaffakiyetinden bahsetmiş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • Nişanlısının tecavüzüne uğrayan kız çıldırdı Gelinlik almamak için nişanlısına tecavüze kalkan 18 yaşındaki genç hakkında kanunî takibata geçildi İBRAHİM ÖRS Bir gelinlik yüzünden nişanlısının ^tecavü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • «MD [KEYSTONE] Jet otomobili T*$£1£ ması tarafından imâl edilen tepkili motörle mücehhez hir otomobil geçen hafta Londra civarındaki ilim müzesine kaldırılmıştır.Herhangi bir vasıtaya yüklenilmeden mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • una 5 40% 66% mmlmE fi 32% o 34% Türk kızları kolay koca buluyor BİR İngiliz gazetesi yaptığı anket neticesinde dünyanın muhtelif memleketlerine mensup genç kızlar arasında evlenme hususunda hangileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • "Almanya'da her idar karar dâva edilebilir,Heidelberg Üniversitesi*" İdare Hukuku Profesörü C.Hermann Ule şehrimizde konferanslar verecek î stanbul Üniversitesinin dâvet-I lisi olarak şehrimize gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • [A.P.J FE7AFIA HAYAT BirIe3'k Amerikalıların «Atlas» isimli roketini ı£4HUH il M I H I imâl etmiş olan şirketin ressamlarından biri,dünyadan 700 mil u/akta,Atlas tüzesinin durduğu muhayyel bir feza is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.05.1958
  • ARJANTİN'DE GAZETECİLER Grev ilân etli BUENOS AİRES,A.P.Arjantin basın sendikası ve gazeteciler cemiyeti,gazete sahiplerinin ücretlerin arttırılmasını reddetmeleri üzerine dünden itibaren greve başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.05.1958
  • ALAMO Ü^AK TEKSAS İŞİ TAMA/ALANDI ARTIK.SiMp;NE yAPMAk:MıyeriNDesiN T^ j Bu İŞiN yAKıDA KALACAĞINDAN KrOBKUyoe.Ou/V\BlTıREBİLDİGİMİZDEN DOLAyj BÜyÜK SEVİNÇ 'CİNDEYİM,BOLT.HENÜZ BıR ŞEyE fcARAK.VERAAlS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.05.1958
  • 9 Z S X SBS X î$ DEMEK GİZMO' NUN MAK.SADı BİZİ REHİN OlARA TUTUP,AMERİKAYı ATOM UÇAĞINI ALMA&A,ZORLAMAK.Eve KiTry.UÇAKTAKİ uRAnu UAA'DASJ MİLYON-LAR KAZANMAK NİyETiNDE.BİZ-DE BlRŞEV KAPA-CAK DURuMPA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.05.1958
  • i^\SON günlerde Fransa'da vukua gelen bir hâdise,dünya umumî efkârının dikkatini tekrar hava albayı Peter Tovvnsend'in üzerine topladı.Uzun süren bir dünya seyahatinden sonra Londra'ya dönerek Prenses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.05.1958
  • YA LA 1 T ÜRKÇ.ESÎ,S İV Sizin kaatili itham için ortaya koyacağınız delilleri çürütmek için elinden geleni yapacaktı]',hem de mahkemede yapacaktır.iyi ya işte.Birini ipe çektireceksem,delillerimin doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.05.1958
  • CÜNEYD BEY TARİHÎ ROMAN Nizam eti in Nazif TEPEDELENLİOĞLU 25 Bırak şu molla taamlarım!Eiten haber ver!Soğuk çevirme var beyim.Sövüş tavuk var.Üç de kaz doldurttum.Güzel.Kazlardan birini Emir Sultanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.05.1958
  • I »III »I I.Illll»!I HIIM1I IH İMİM GECELER ŞABHSI EKREM KONGAR Sizlere bugün dillerden düşmeyen bir şar-ğ kının,«Geceler» in güftesini sunuyoruz.«Gece-E ler» Kemal Gürses'in bestesidir.Gürses bilhas-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.05.1958
  • f.SİZİN İÇİN DÜN akşamı mektuplar arasında geçirdim.Sizin mektuplarınızın.Günlük bir küçük mesele gibi gelip geçenler olmuş.Fakat kalanlar,yığın yığın,seve seve,sakladıklarım birer gönül,birer sır,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • fa Başlarafı Birincide çâresi araması mâkul olacaktır.1947 de,isçi Partisinin Attlee hükümeti.Hindistan meselesini «taksim» yolu ile halletmişti.Bu durum,bugün,Kıbrıs için bir ipucu verebilir.Vaziyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • GÜNDÜZ Gazetesi neşriyatını tatil etti İstanbul'da intişar eden eGündüz» gazetesi kağıtsızhk sebebiyle faaliyetini tatil etmiştir.İddiaya göre Ayda 10 tonluk kâğıt kontenjanı 5 tona indirilmiş ve 5 to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • Bahar Bayramında yağmur mahsule büyük zarar verdi t Baştarajı Birincide mevcut değildir.Meteoroloji,yağışların muayyen fasılalarla devam edeceğini bildirmiştir.YILDIRIM İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ BURDUR,HUSUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • C.H.P.MECLİSİ yarın toplanıyor t Baştarafı Birincide runma Kanunu çıktıktan sonra esasen binbir güçlük içinde bulunan memleketin büsbütün düzeltilmesi zor iktisadî sıkıntılara girdiği ve plânlı bir yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • Eminönü Ve Haliç sahilinin imarı Baştarajı Birincide buçuk metre olacaktır.Vasıtaların geçecekleri kısıni ise 28 metredir.Yol sahilden uzaklaştığı zaman,arada kalan kısımlarda gazino ve eğlence yerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • Havagazına zam yapıldı t Baştarajı Birincide İZMİR'DE SUYA DA ZAM İZMİR,HUSUSÎ Troleybiis,otobüs ve elektrikten sonra belediye suya da zam yapmıştır.Yeni tarifeye Röre su fiyatları yüzde yüze yakın mt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • İSTANBUL PEŞTE'Yi 7 O MAĞLÛP ETTİ Baştarajı Altıncıda ilk yabancı temasını yapan genç güreşçimiz,kuvvetli takibini yerden vere vurmasına rağmen iyi oyun tatbik edemediğinden netice alamadı ve devre be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • Millî Takım Hollandada Baştarajı Altıncıda sakatlıkları,millî kadroya alınmalarına engeldi.Ama,10 gündür idmanlara çıkmayan Kaya ve Lefter'i,neden hasta ve sakat olarak Amsterdam'a götürüyorsunuz?Arız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • C.H.P.bes bin lira ikramiye kazandı C.H.P.Genel Sekreterliği Adına bankada açtırılan hesaba beşbin lira ikramiye çıkmıştır.İkramiye bankanın ilk bahar çekilişinde isabet etmiştir.İlgililer,Genel Sekre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • MALİNOVSKİ "HARB TEHLİKESİ MEVCUT,DİYOR MOSKOVA,A.A.Rusya Müdafaa Vekili Mrl.Malinovski,1 Mayıs münasebetiyle Orduya hitaben yayınladığı bir günlük emirde,Rusya'nın sulh siyaseti tâkib ettiğini,fakat,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • Muhalefet Belediye Seçimleri için hazırlığa başladı ANKARA,HUSUSÎ Muhalif partilerin genel merkez teşkilâtlarına birer tamim yaparak.Belediye ve İl Genel Meclisi ile muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • BAYAR 7 MAYISTA Almanya'ya gidiyor ANKARA,HUSUSÎ Reisicumhur Celâl Bayar,Federal Almanya Reisicumhur'u Theodor Heuss'un davetlisi olarak Batı Almanya'yı resmen ziyaret etmek üzere 7 Mayıs Çarşamba gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • MitŞğ/S JJLfî!"J PEREJA LİMON KOLONYASI ZuAs gösterişi ile her laman verilecek bir hediyedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • 1 ORTA İSLERE İÇİN YARDIMCI BAYAN ARANIYOR Şehrimizin lanınmış ailelerinden biri dolgun ücretle orta işlerini yapacak bayan aramaktadır.Mufassal izahat ve referans ile P.K.572 İstanbul adresine yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • ALTI GAZETECİ hapsediliyor t Baştarafî Birincide mektubunu hasın kanuna aykırı şekilde yayınladığı irin.lîi gün hapse mahkûm edilmiştir.20 yadında,evli ve bir çocuk babasıdır.Hâkimiyet gazetesi yazı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • Ada Tiırklerî Ulamlarla alış verisi kestiler İ Baştarajı Birincide Türklerin üdeyeceü her vergi,kendi İşleri iein sarfedilecektir.JO sene evvel ayni duruma katlanan Atla Türklerinin bugün Jıaklarjnı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • SOUİBB ARAŞTİRMA FONU Squibb Teşvik Fonu İdare Meclisinden 1958 senesi Squibb Araştırma Fonu için Tesbit Edilen Konu:«Türkivede yetişen tıbbî nebatlardan biri üzerinde,ilâç istihsalindeki değerini de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • Sahi h i ERCÜMENT KARACAN Yazı idlerini fiilen idare eden mesul müdüı BDİ İPEKÇİ Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • HICKI c İT m A Ri™» 1377 j 2 1374 Şevval j MAYIS Nisan 13 19 5 8 in VAKİT VASATI EZAN!Güneş 4.f 7 9.52 Ogle 12.11 5.06 ikindi lfı.03 8.58 Aksam 19.BB 12.00 Yatsı 20.50 1.44 Imsâk 3.04 7.59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • İMALÂTINDA KALAY KULLANAN SANAYİCİLERİMİZE Tahsis ve tevzie esas olmak üzere imalâtında kalay kullanan w kapasitelerini tesbit ettirmiş olan firmaların,1955-1956-1957 sonelerine ait fiilî sarfiyatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • Friksyon için en iyi kolonya 85° derecelik fo FREDO Çfc^ pi K0L0",S,DIV a7 Kenriini?irin FRFnn'vıı tercih BdİnİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • ALMAN NORMUNA UYGUN Temperguss)Müessesemiz sipariş kaydına başlamıştır.Model üzerine imaline hazır olduğumuz ve Mamullerimiz şunlardır:1 Mensucat sanayii yedek parçaları 2 Oto yedek parçaları Kampana,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • KELİMESİ 50,KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK FATİHTİ;istimlâksiz,telefonlu,manzaralı,bos kat,4r .000,sabahları 21 15 7G O SAT.ev,13.000 lira.Topkapı Sağmalcılar.Tel:21 58 83 KURTULUŞTA 850 M2.arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.05.1958
  • eskin etmek bakımından faydalıdır ÖPON soğuk algınlığından mütevellit bütün adale ve sinir ağrılarını ve sızılarını derhal teskin ederbaş,diş,nezle,romaitizma.siyatik ve lumbago ağrılarına karşı fayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.05.1958
  • VEFAgüçlükle SEYİRCİ:9922 HASILAT:24263 HAKEMLER:Nejat Şener Doğan Babacan Adnan Yılgıç GOLLER:Özer Dk.42 1-0)Corc Dk.55 2-0)Ergun Dk.88 2-1)VEFA:Markuço Ahmet [Arif Hamdi Arif [Nejat Muhterem Eşref E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.05.1958
  • Aachen kulübü,Erdinç'i Amsterdama gönderiyor Almanya'nın Aachen kulübü ile 4 senelik mukavele imzalayan Beykozlu Erdinç Bayburt 4 Mayısta Amsterdam'da yapılacak Türkiye Hollanda millî maçını takip ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.05.1958
  • izmir Piyasası ar ar etleniyor Sandro bizim antrenörümüzdür diyen yeni Adalet'li Sadri,transfer için istidadlar şehrine gitti.Kulüpte de kaynaşma başladı Yeni iş başına gelenler daima yük-lü bir progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.05.1958
  • I NAMIK SEVİK 1 Hollanda'da 4 Mayıs'ta Amsterdamda yapılacak Türkiye Hollanda millî maçını takip etmek üzere arkadaşımız NAMIK SEVİK,dün millî takım kafilesi ile birlikte Amsterdama gitmiştir.Hâdisele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.05.1958
  • GENÇ MİLLÎ KADRO SEÇİLDİ Aralarında profesyoneller de bulunan namzetler perşembe günü kampa alınıyor Genç millî takım komitesi dün akşam Federasyon Umumî Kâtibi Muhtar Uygur'un riyasetinde toplanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.05.1958
  • *H [RÜÇHAN ÜNVER)57 kiloda İzzet Büyük,rakibi Fuzsek'l güreş boyunca ezmesine rağmen maalesef tu&a getiremedi,ittifakla kazandı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.05.1958
  • [İLHAN DEMIRELI U nT R M'I W Pfll Îİ u'SİUas Coşku'nun golü ile 1-0 galipti.Ama bu güzel oyuna tek gol kâfi değildi.Nihayet Mir I MU İÜ UULU birinciden beş dakika sonra 12 nci dakikada Recep aldığı pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.05.1958
  • iddiası/hatta endişeli ve tertibi hâlâ meçhul bir halde Eski tek seçiciye,sakat oyuncu tavsiye etti diye hücum eden Apak,sakat Lefter'le Kaya'nm gidişini izah edemedi Hecmi TAN YOLA Ç 1ÖZDEMİR GÜKSOYl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.05.1958
  • Galibiyetlerin dördü iuşla.Z.Doğan rakibini 28 saniyede yendi.Macarlar 87 kiloya itiraz etti ve ağır'a çıkmadılar.Durumu FILA'ya aksettireceğiz Blı taftadan beri memleketimizde misafir bulunan Macar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor