Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.04.1958
  • r ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUJUSU 492,İstanbul TELEFON:27 42 10 Santral YIL:8 SAYI:2862 KURUCUSU:A L I NACİ KARACAN SUNAY OTO KURSU Ehliyet aldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.04.1958
  • f-ALTİN HATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SEBEPLERİ 1956 yılının Haziran ayında,yani Milli Korunma Kanununun yeniden yürürlüğe girmesinden sonra sür'atle gerileyen altın fiatları,allı ay sonra yeniden yükselmeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1958
  • 'A.UK ÇOCUK MECMUASI 1 ¦Sekinm.tik,ik MOOHİKAN 8EV/HVAU5I.^ÇAYNEKİP Î^ÛANHi BOON 'KAHRAMAN KJIAVUZ.İOÜNG EAG/f 'GençKartel.DAKOTA CİM HerhafJb Çarşamba günleri 1001 Roman ıooi Atoceto.Almayı Unutmayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1958
  • KOÇBAŞ LÂSTJK FABRİKASINDAN Değerli usta ve işçi arkadaslanmı 5 Mayıs tarihinden itibaren iş başına DAVET ederim.Müdür:Ali Özkavaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1958
  • ROT AYARI-İnşaat dolayısile tamirhanemizde rot ayarı yeni ilânımıza kadar kısa bir müddet için durdurulmuştur.Türk İnter Makinaları A.Ş.Bahçelievler Servis İstasyonu ısa m m»m.mu.r»,mm ı n »m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1958
  • illll IIIIİ1IIMIİIIIIIII İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Ederlinda ve Pablodan Güney Amerika melodileri 9.15 Saz eserleri 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1958
  • OĞLAK BURCU B(¦İpi [22 Aralık 20 Ocak] Bir heyecanı tath bir 6ükûn takip edecek.Bugünü pek unutamıyacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 ŞubatJ içinizi bir İnsana dökmek İhtiyacını duyarsanız onu seçmeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1958
  • BU IM A C A SOLDAN SAĞA:1 İğleri geliji güzel yapıveren;Kanuna aykırı hareket.2 Her-hangi bir İşi yapan;İmparatorlu-O £un eski devirlerinde polis me-muru;Tersi,gözü doymaz.3 Yu-4 goslavya'da b 1 r neh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1958
  • jençtoj&ıfei Güzelliğiniz için 3 tavsiye 0Az uyumak güzelliğiniz için zararlıdır.Cildinizin yorgun,donuk ve gevşek görünmesini istemiyorsanız bünyeniz ve teniniz-sekiz saatlik bir uykuya muhtaçtırmJ)l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1958
  • Bir esrar satıcısı 10 yıl hapse mahkûm oldu Arif Demir adında bir esrar satıcısı dün İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde 10 sene hapis ve 5270 lira para,3 sene d* sürgün cezasına mahkûm olmuştur.Arif,duruşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1958
  • Kızılay'a verilen kahveyi kahveciler istiyor Kahveciler Derneği,Kızılaya verilen 300 ton kahvenin kendilerine »atılmalını istemektedir.Kahvesizlikten islerinin bozulduğunu iddia eden esnaf ilgililerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1958
  • Muhasebe Müdürü Aranıyor Büyük bir ilâç fabrikasında çalışmak üzere iyi ingilizce bilen bir muhasebe müdürü aranmaktadır.Taliplerin gerek umumî,gerek maliyet muhasebesine ve Türk malî mevzuatına tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1958
  • Limon yüzünden dün hal'de manavlar birbirine girdi EVVELKİ GÜN BASKINDA ELE GEÇEN LİMONLARIN HÂL'DEN GEÇİRİLMEDEN SATIŞI YASAK EDİLDİ Dün hale gelen bir kamyon limon,sonra da dönüşmüşlerdir.gibi müess
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1958
  • o1 ıı l ıııı ı ıı ı ı im ı ııı ıı m 11 mı l.ıııımı ıı unu miliminin ı m m linininin ılı ÜÇ GÖRÜŞ IÇE ayırmak,âdetinin kolaylığı inkılâpla-^J i muzla alâkalı meseleler bahis mevzuu olduğu zaman da vard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1958
  • II—I HWIWI I I II.M.İI II,II VIHM ITUMHIIH ŞEHRE EN YAKIN ARSALARIN SATIŞI SONA ERİYOR İNANILMIYACAK KADAR UCUZ Elektriği,telefonu,Belediye Terkos suyu bulunan,civarında 50.000-100.00 200.000 liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Şimal Yıldızı Ayhan Işık Nurhan Nur Türk filmi.2 Kadının Fendi Reşit Baran Orhan Ercin Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Toto Zorlu Damat Toto Isa Barzizza Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1958
  • BOĞAZ yukarı yolunun Tarabyaya indiği noktada yolun sağ ve solundaki 24 gayrimenkul yıktırılmıştır.Genişleyen saha meydan olarak tanzim edilecek ve otopark yeri ayrılacaktır.PEDAGOJİ Cemiyetinin terti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1958
  • Ruslar,memleketimizde iplik fabrikası kuracak Rus ve İtalyan firmaları memleketimizde iplik fabrikası ve dokuma tezgâhları kurmak için müracaatta bulunmuşlardır.Çekoslovaklar da deri ve kösele fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.04.1958
  • Yeni Zelanda'dan 400 Son koyun eli bugün geliyor Et ve Balık Kurumu sıkıntıyı gidermek için Aydın ve Söke'den 40 bin koyun satın aldı Yeni Zelanda'dan ithali kararlaştı-Bunu 620 tonluk ikinci parti ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.04.1958
  • IRÜCHAN ÜNVERİ Müşahedeye alınacak Birinci Asliye Ceza Mahkemesi,Şehir Tiyatrosu aktörlerinden İbrahim Delldcniz'in müsahade altına alınmasını kararlaştırmıştır.Delideniz hakkında verilen bu karara,ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1958
  • BALIKESİR'DE 67 İŞÇİ ZEHİRLENDİ BALIKESİR,HUSUSÎ Pamuklu dokuma fabrikasında G7 işçi zehirlenmiştir.Gece vardiyasında çalışan işçilerin zehirlenmesine yedikleri kıymalı makarna sebep olmuştur.İsçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1958
  • inşaat mahalline proje ve ruhsat asılacak Kaçak inşaatın önlenmesi için yeni bir tedbir düşünülmüştür.İmar Kanununun neşrinden sonra başlanılan bütün inşaatların proje ve ruhsatları,inşaat mahallinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1958
  • RESİMLERLE mum DERGİSİ ÇOCUKLARA,ÖĞRETMEKLERE.ANNE VE BABALAtA MÜJDE!Yıllardır hasreti duyüan çocuk dergileri çıkıpr!Resimlerle KEŞİFLER VE iCATLAi Dergisi TECRÜBELİ BİR ÖĞRETMN VE RESSAM KADROSU TARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1958
  • 'toku glİserİnl|dİr cildinizi yumujalıa İf BESLEYİCİDİR cildinizi besler.0:KREM YERİNE RİT SABUNA IKULLANINIZI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1958
  • HER BOY ÇİVİ İNŞAAT KÜREĞİ DİKENLİ TEL Siparişleri kabul olunur.ÖZ-AK Ticaret Kontuarı Bankalar Okcumusa cad.20 Kat 1 Galata.20777)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1958
  • IRÜÇHAN ÜNVERJ RADYOEVİ CİVARI GENİŞLETİLİYOR Kadyo evi yanındaki patika genişletilip tesviye edildikten sonra Spor Sergi Sarayına giden yola bağlanacak ve aynı yol Açık Hava Tiyatrosunun önündeki cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1958
  • Meşhur ingiliz empresaryosu Coben geldi Cohen müzisyen ve şarkıcılarımızı dinleyecek ingiltere'nin tanınmış empresaryolarından «Helena Pıesentations» sahibi Mr.Gerald Cohen memleketimizde İngiliz orke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1958
  • İSTANBUL MARMARA ve ALEMDAR SİNEMALARINDA Türkiyede ilk defa olarak büyük bir aşk ve macera filmi 1 HUDUT KORSANLARI m ROSSANO BRAZZİ JACQUES SERNAS 2-SUÇLU GENÇLİK ma^)GİNA LOLLOBRİGİDA Bu iki müstes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1958
  • Bîr münakaşadan ilham "O İZİM Yazı İşleri Müdürü Abdi İpekçi ile «Elefteri Foni» E l IJ mecmuası başmuharriri arasındaki kalem münakaşasına E karışmak istemezdim.Fakat mecmua başmuharririnin bü-e i tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1958
  • Bu akşam suareden itibaren SARAY SİNEMASINDA İNSANLIK İÇİN UĞUR BAŞARAN BÜLENT ORAN İhsan Aşkın Ali KORKUT Teoman ATALAY ve Rengin ARDA Türk beyaz perdesinin en ciddî ve örnek eserini takdim eder.Sena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1958
  • BU AKŞAM LÜKS SİNEMASINDA TOTO KILIBIK Baş Rolde TOTO Türkçe Sözlü DUBLAJI YAPAN:NECDET MAHFİ Kahkaha dolu film v ELHAMBRA FİLM 21022)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1958
  • KİŞİYE 245.000 lira paranızın—istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1958
  • DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI-NA LOLLOBRİ G İD A VİTTORİO GASSMANN Renkli İngilizce)ENEK ve KÜÇÜK EMEK'ie ikinci haftasına devam ediyor.YURD FİLM 21023)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1958
  • r HûKKINVûK/BÎR KERVA.N.PEVELHR.OH/SELÂMET/^o ^4y ¦AYAN [US TA D/VORU2.I I B.SEFtÎFKO B.ŞE«lFKOC^DON,B."I MÛHMUT BûŞ^R_BODRUM ¦B.ftVWÛ.N'ÖX.KÂB-OZ.KA.Ct,BRDO&AN,KE MÛL^URûuT^CEM^t.Sl B.Ş CE» JCrt2.TEl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1958
  • Yeni Amerikan mahrekine o Basketbol topu büyüklüğündeki sun'î peyki taşıyan roket üçüncü kademede çalışmadı CAPE CANAVERAL,A.P.Amerikan donanması,dün gece,dördüncü Amerikan sun'î peykini atmak için gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.04.1958
  • Nüfus başına senede 10 liralık ilâç kullanılıyor Tıbbî müstahzar sanayicileri kongresinde ham madde darlığından şikâyet edildi «Türkiye Tıbbî Müstahzar Sanayi ve Laboratuarları Cemiyeti» nin dün Cağal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.04.1958
  • CİCİ CAN IGÜZEL VÛZ)YAOJŞ.MAS/M KAZANAN OKUVUcumun yüzü OLACAKTI İSTE( SÜZ£L ÜZ)BMEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1958
  • lİİİMİllİİİİll Ü ı& fe/İl m i.v\va n H t İla i E İn HISkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1958
  • Bugün İzİn napivorum.gldîp?balik avunacağım akşama güzel güzel veriz HALİME HANİ.BALK I ŞEEV.NERDE HİÇ ALİ».y{ YAKALINA.MADIM.HIM.j EVDE BİR DİRHEM ET te* yoK.Bunu QA Bİl TUHAF ŞE » L SEN HER İZİNDE O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1958
  • AYDINOĞLU BEY TARİHİ ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELENLTOĞLU 23 Evet.dedi.Hiç şüphe etme!Gidişat değişirdi Çünkü babam gözünü yumduğu gün Savcı'yı,Yakup merhum gibi kolaylıkla ortadan kaldırmak mümkün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1958
  • YALA!TÜRKCESİ:S Ben de keıdi kendime:Çavuşun burada n isi var?diye soruyordum Şerif Barnes'e yardım için eldim.Telefonla yardımcı istedi,merkez de b'ni verdi.Mason Şerife döndü,çavuş taıdim etti:Avuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1958
  • Bu pırıl pırıl tabak W^\S fay temizleme tozu ile temizlenmiştir IHI 7 Soframda iftiharla kullandığım tertemiz tabaklar,lekesiz bıçaklar çatallar ve kaşıkları daima FAY jle parlatırım FAY,kirden,yağdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1958
  • I İNSAN BU 5 Bazan hayal kuruyorumi Bir uykudan uyanır gibi yeni bir uyanışa en J mizi düşünüyorum.Hatâlarımızı bir bir görüyor,gibi silkiyoruzi Lüks hırsı,gösteriş ayaklarımızın dibine d yor,küçülüyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1958
  • AVCILIK fls» YABAN DOMUZU A\LİSANIMIZDA,karaca ve ondan daha hi ciisscde olan dört ayaklı hayvanların,mu lif şekillerde yapıdan avlarına «Büyük tâbir edilir.Büyük avlar ekseriya,izden san kopoylarla v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1958
  • SCLÖB X Sezon sonu münasebetiyle 5 Mayıs 1958 Pazartesi günü faaliyetini tatil edeceğini bildirir Sayın müşterilerinin göstermiş oldukları büyük alâkaya teşekkür eder MÜDÜRİYET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.04.1958
  • Hafriyat yaptırılacak Takriben nikibin metreküp Müracaat:Ar ^elik Anonim sir keti Sütlüce Karaağaç Caddesi 2-4,Hahcıoğlu Telefon:44 87 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • MALİYE VEKÂLETİ AMORTİS KRED^aUdİGİ tahvilleri Aff*.KlIŞC AtOlttll' M K ft 4 Maliye Vekâleti Amortisman ve Kredi Sandığı %5 faizli 1958 yılı istikrazı tahvilleri 2 Mayıs Cuma sabahından itibaren bütü-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • jC.M.P.muhtar veli Belediye seçimlerine iştirak ediyor C.M.P.Belediye ve Muhtar I j seçimlerine iştirake karar vermiş-$1 m tir.'i Gerekli hazırlıkları tesbit et-I I mek üzere İl Başkanları ve İda-i i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • MiNiuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı filerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • HİCRÎ Çarşamba 1 Hl.UI 1374 30 1377 Nisan NİSAN Şevval 17 19 5 8 11 VAKİ T VASATİ EZANİ Güne?Öğle İkindi Aksanr Yatsı in ı sak 4.59 12.11 16.02 1 19.04 20.47 3.03 9.S5 5.07 8.59 12.00 143 8.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • KIZ İŞÇİ ALINACAK Ücret dolgundur.Müracaat:Vakko Emprime Fabrikası,Kurtuluş.Sinemköy.Azak Sok,Tel:48 12 98 20962)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekanlığından:Sanayi Vekâleti Enerji Iteiresi Reisliğinde Y.Müh.Necatı Türkeri Üniversitemiz Gümüşsüyü binasında A 501 de 2 Mayıs 1958 Cuma günü saat 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • Dikiş Bilen Bayanlar Aranıyor Müracaat:ELİZA MOTOLA Trikotaj Fabrikası Namık Kemal Caddesi Çuhacıbaşı Sokak 9/1 Yenikapı 20787)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • MOTOR ARANIYOR Yeni veya kullanılmış 0,75-l;l Kw takatinde 220/380 volt trifaze 900-940 devirli tam kapalı motor aranmaktadır.Satıcıların Mensucat Santral fabrikasına müracaatları.20588)Tel:21 42 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • NARENCİYE ve MİSKET isimleriyle tanınmış ve aynı isimdeki üzümlerden mamul Kalite Şaraplarımız bundan böyle NARBAĞ ve MİSBAĞ İsimleriyle sayın halkımıza takdim edilecektir T.C.İnhisarlar İdaresi 20795
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 2Tyİ2 10 'V SATILIK EMLAK m KADIKÖYDE,sat.Yarı kârgir,bir dükkanlı,3 odalı,iki kat.25.000 Tel:36 97 06.SAT:Kelepir arsa.8700 M2.denize nazır,Büyükçamlıca asfaltına 5 dakika m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • Tesiri devamlı,en kuvvetli haşarat öldürücü SİNEK,SİVRİSİNEK GÜVE,TAHTAKURUSU,TATARCIK,AKREP,HAMAM BÖCEĞİ,KENE ve sair bütün haşaratı vokeder-Toptan satış yeri:Manimi.Ankara caddesi Ankara Han No.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • KUMAŞ BASKISI,MATBAA,LİTOGRAFİ VEYA MUADİLİ MAKİNELERDE ÇALIŞMIŞ İŞÇİ ALINACAKTIR Ücret dolgundur Müracaat:VAKK EMPRİME FABRİ-KASI,Kurtuluş,Azak Sokak,Tel:48 12 98
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • MUHABERÂT ŞEFİ ARANİYOR Hukuk,Edebiyat,İktisat Fakültelerinden birinin veyahut Yüksek iktisat ve Ticaret mektebinin mezunu bulunmak şartiyle bir Muhaberat Şefi alınacaktır.Talip olanların Beyoğlu,Tepa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • KIBRIS'TA RUMLARIN TÜRK'LERE TECAVÜZÜ t Baştarajı Birincide Ada'da durumun gerginleşmesi üzerine.İngilizler.Rıtm bölgelerine girememektedirler.Türk semtlerindeki umumî normal hayata rağmen.Rum nuntaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • Başvekil Milliyetçi Çin Meclisinde konuştu Baştarajı Birincide tarafından verilen ziyafette bulunmuştur.MENDERES'İN PARLÂMENTO-DAKİ KONUŞMASİ Başvekil Menderes,dün Milliyetçi Çin parlâmentosunu ziyare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • Bir istimlâk yolsuzluğu daha meydana çıkarıldı t Baştarajı Birincide den olan komisyon üyesi Nizameddin Evliya,gayıimenkule 74,000 lira kıymet biçmiştir.Birkaç gün sonra emlâk komisyoncusu Cevdet Taşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • Yedi Nur'cu Ankara'da mahkemeye verildi ft Bçştarajı Birincide ŞEHRİMİZDE İKİ NURCU YAKALANDI Ankara polisi tarafından aranmakta olan Mustafa Cahit Türkmenoğlu ve Mehmet Emin Birinci adında iki Nurcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • Amerika Rusya'ya kutbun KONTROLÜNÜ TEKLİF ETTİ güvenlik Konseyinde bu hususta müzakereler başladı.Jîromiko teklifi propaganda olarak vasıflandırdı n NEW YORK,A.P.i Amerika,dün,Rusya'nın bütün gayretin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • İORLU AVRUPALILAR!İŞBİRLİĞİNE ÇAĞIRDI Baştarajı Birincid?jeyecek olurlarsa,dünyadaki durum la u İstikrarsız vaziyetini muhafaza edeıktlr» demiştirr ASIM GÜLEK VE BÜLENT CICEVİT'İN TALEPLERİ çeToplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.04.1958
  • İH.P.istimlâkle ilgili es ika topluyor m jj C.H.P.İstanbul teşkilâtı plânsız ve 1İJ,ogramsız bir şekilde idare edildiğiiddia ettikleri imâr hareketleri hakj nda semt semt vesika toplamaktadır.r *rti t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.04.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ AMCASİYLF İDARECİLER Sure»'a ve Yalçın sahadan alınıp idare heyeti odasına götürüldü.Prenslpler-MmvHViihiı ıVMiikvIlıkn de anlaşılmıştı.Böylece Süreyyanın amcası,B.Fikret,K.Fikret.Muhit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1958
  • Ezelî rekabet R1N G D E Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ilk boks maçı Mayıs'da yapılıyor Dün Galatasaray kulübünde bir toplantı yapan Galatasaray boks şubesi başkanı Adnan Fuat Aral ve Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1958
  • Kasımpaşa Alibey Köy Pazar'a oynuyor Kasımpaşa pazar günü İkinci amatör küme lideri Alibeyköyü ile husul bir müsabaka yapacaktır.Mavi Beyazlılar bu karşılaşmada bâzı yeni •imanları deneyeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1958
  • BASRİ ÜZGÜN VE ŞİKÂYETÇİ Ankarada Fenerbahçenln son oynadığı husus!maçta çene kemiği kırılan ve bu yüzden Millî kadrodan çıkarılan Basrinin sıhhî durumu ^yiye doğru gitmektedir.Basri sıhhatinin düzelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1958
  • F.Bahçe'ye Srak'tan yeni bir teklif geldi Fenerbahçe kulübüne Iraktan tekrar bir maç teklifi yapılmıştır.Tarih olarak Mayıs ayının 15 şi bildirilmiştir.Fenerbahçeli İdareciler Milli kadroda bulunan fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1958
  • Kadri'ye transfer ücreti verilecek Galatasaray kulübü mukavelesi biten Kadri Ha henüz yeni bir anlaşma yapmamıştır.Bir idareci,Kadri'nin askerlik durumu dolayısiyle otomatikman mukaveleli olduğunu,bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1958
  • Modaspor büyük transferler peşinde Türkiye şampiyonu Modaspor Basketbol takımı gelecek sezona çok iddialı bir şekilde girmek için,kuvvetli transferler yapmak üzeredir.Şehrimizde seyretmiş olduğumuz Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1958
  • METİN OKTAY NİŞANLANDI İZMİR HUSUSÎ Millî takım ve Galatasaray'ın kıymetli futbolcularından İzmirli Metin Oktay,evvelki gün Bursa'da,Aydın eşrafından Ziya Sarı'nın kızı Oya Sarı ile nişanlanmıştır.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1958
  • GALATASARAY BANGU İÇİN TEKLİF ALMADI Galatasaray'ın Bangu takımı İle maç yapıp yapmayacağı belli olmamıştır.Umumî Kâtip Necdet Çobanlı «Kulübümüzün de bu organizasyona dahil olduğu ifade ediliyor.Bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1958
  • Beden Terbiyesi Umûm Müdürü Güreş Federasyonunu ikaz etti Takım kaptanlığını en yaşlı güreşçi yapacak,aykırı hareketler şiddetle cezalandırılacak Beden Terbiyesi Umum Müdürü Şinasi Ataman,Güreş Federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1958
  • TÜRKİYE-MACARİSTAN MİLLî KARŞILAŞMASI BU GECE Greko Romen stilde yapılacak müsabakalarda,rakiplerimizin daha iyi hazırlanmış olmalarına rağmen 4-4 lük bir netice almamız mümkündür [RÜÇHAN ÜNVERİ BU AK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1958
  • MillîTakım yarın ilân edilecek Millî futbol takımımızın 4 Mayısta Hollanda'ya çıkacak nihai tertibi yarın hava alanında kafilenin hareketinden evvel Futbol Federasyonu Başkanı tarafından ilân edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1958
  • ATAKOL,BAŞKAN Faik Gökay'ın istifasındanberi münhal bulunan Sportif Oyunlar Federasyonu Başkanlığına dün Turgut Atakol tâyin edilmiştir.Etj tâyin alâkalılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.04.1958
  • SON DENEME ÜMİD VERİCİ GEÇMEDİ Millî Namzedler Beşiktaş'ı 4-0 yendi Verilen taktiğe yatkın görünmeyen millî kadro dağınık bir oyun çıkardı.Küçük bir ameliyat geçiren Lefier'in tedavisi devam ediyor TP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor