Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.04.1958
  • LEFKOŞE,Hususî surette giden' FARUK DEMİRTAŞ bildiriyor S NGİLİZ askerleri Ortaköy'e I çekilen Türk bayrağını ikinci defa indirmişlerdir.Evvelki gün indirilen bayrağın yerine aynı gün yenisi çekilmiş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1958
  • Kars ve Yozgat şilepleri limanda birbirine çarptı Limanda dün akşam üzeri şiddetli bir lırtına olmuş,şamandırada bağlı bulunan Kars ile Yozgat şilepleri halatlarını kopararak birbirlerinin üzerine düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1958
  • TOKATTAKİ ÂYİN TAHKİK EDİLİYOR ANKARA,HUSUSÎ Tokat'ın Almuş kazasında Nakşibendi tarikatına mensup bâzı kimselerin ayin yaparlarken yakalanmaları hâdisesi Dahiliye Vekâletince tahkik edilmektedir.Ayin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1958
  • [MİLLİYET] Kadın kıyafetine giren,beynelmilel dolandırıcı,İrlandalı Columba Kelley BİR TANE DAHA Kadın Kılığına Giren ingiliz Hilton'u dolandırmaya kalkan karı koca Lizbon'da yakalandı [METİN DOĞANALP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1958
  • [OZDEMIR GÜRSOY] İLK MEZUNLAR Teknik Üniversiteye bağlı Maçka Teknik Okulunun 4 üncü kuruluş yıldönümü münasebetiyle,dün saat 15 de okulda tören yapılmıştır.Bilâhare,okulun ilk mezunları ile Talebe Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1958
  • 0?f y,r *ıl o^ Hhfe *0Ş#.*İ İİİİBİfi v^Sİ*' TS JLğ esnasında çekilmiş olup,Başkan Rhec sağda)RADYOFOTO:A.A.Halen Kore'de bulunan Başvekil Adnan Menderes'e,dün Kore Cumhurbaşkanı Sygian merasimle Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1958
  • KEÇİÖREN'İMİ* DÜN OTOBÜSÜ BOYKOT ETTİ ANKARA,HUSUSÎ Günlerdenberi vasıta sıkıntısı çeken Keçiören halkı dün aksam Belediye otobüslerine boykot ilân etmig ve başka semtlere verilen otobüsleri yuhalamal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1958
  • Tramvay ve otobüs biletlerine zam İ.E.T.T.Umum Müdürü «Zamdan haberim yok» derken Vali,«İdare açığını kapar» dedi TRAMVAY bileti ücretlerinin arttırılacağı hakkındaki söylentiler ilgililerce teyid edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1958
  • INECMI ONURİ Beheri 500 kilo ağırlığındaki tasları inşaatın tepesine ŞEHİTLED ÂBİDESİ İNŞAATININ UMUMÎ GÖRÜNÜŞÜ VE ÂBİDENİN SON DURUMU.çıkaran vinçlerin kaldırdığı granit bir blok yükselirken 1 LİYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1958
  • Ş O F Ö R VE MAKİNİST KURSU YENİ DEVRE 5 MAYISTA BAŞLIYOR EMSALİNE NAZARAN ÜÇ MİSLİ DİREKSİYON MOTOR TRAFİK DERSİ vererek ehliyet aldıran yegâne kurstur.Tecrübe dersleri ücretsizdir.Osmanbey,Samanyolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVERJ ASMAM TIIDİCTI CD f*CI IIİ Dun limanımıza gelen Ariadn yol-ALmAil I Ullla I LCn UCLUI cu gemisi İle 250 Alman turisti gelmiştir.Turistlerden bir grup gemiden rıhtıma çıkarken,o esnada i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1958
  • Maraş'ta bir banka sahte çekle dolandırılıyordu Kilis'te 125 bin liralık çek süren Ruhi,Maraş'ta da sahte çekle 125 bin lira tahsile çalışırken yakalandı MARAŞ,HUSUSÎ' MİLLÎ bankalarımızdan birinin Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1958
  • Keten kumaşları,İngiliz kuponu diye satan Ömer Sipahi adında biri yakalanmıştır.«Tavcı Ömer» metresi 10 lira olan kumaşlardan üçer metreyi selofan kâğıda sararak paket yapmış ve iki Sivaslı tacire alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1958
  • Bayar dün istanbul'a geldi Reisicumhur Celâl Bayar ve maiyeti dün Ordu vapuru ile Zonguldak'tan cehrimize gelmiştir.Bayar rıhtımda,gelirimizdeki vekiller,Vali ve generaller tarafından karşılanmıştır.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1958
  • Büyükçekmecede bugün Belediye seçimi yapdıyor Büyükçekmece'de bugün D.P.ve C.H.P.adayları arasmda Belediye seçimleri yapılacaktır.Hür Pve C.M.P.taraftarlarının da C.H.Pyi destekleyecekleri sanılmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.04.1958
  • ARANIN KIYMETİ eğiştirilm Polatkan bir açıklama yaptı.Altın fiatı süratle düşüyor iktisadî tutumu tenkid eden Aksal C.H.P.nin Meclise bir gensoru getirmesinin muhtemel olduğunu söyledi MALİYE Vekili H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • LEYLA UMAR İletki Aran pi.vaııoMiuua hasında arkadaşımız hcylâ l'mar'la konuşurken.Belkıs Aran Aıaa Operasının temsili alkışlar içinde sona ererken perde arkasından heyecanla seyreden Muhsin hrlugıul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • En yüksek satış,en ucuz f iat,zengin mündericat.Bugün PAZAR Mecmuasında.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.RECEP DOKSAT GIDALARLA ZEHİRLENME BK.ZEHİRLENMELER)GIRTLAK HASTALIKLARI Gırtlak,nefes boıusunu» başlangıcını teşkil eden ve ses çıkarmağa,»oz söylemeye yanyan pek ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • OĞLAK BURCU tt t [22 Aralık 2ü Ocak] İki arkadaş bagbasa verip bir karara varırsanız nıes'ut bir netice verecek.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Aldandığımzı anlayacaksınız ama bu «izi üzıniyecek,uyandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • B U L M A G A SOLDAN SAĞA 1 Karakter;Birisine karşı,fikirde istekte ayak direme.2 Muntazam spor yapanların vücut yapısı;Asya'da büyük bir göl 3 Bozuk:Bastan aşağıya.4 Müessir olan;Şişeye benzer idman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • İSTANBUL E 8.27 Açılış ve program 8.30 E Tatil sabahı için müzik 9.00 Ha-berler 9.15 Sevilmiş sesler Se-vilnıiş şarkılar 9.45 Dinleyici I istekleri 10.15 Çocuk saati E 10.45 Şehirde bu hafta 11.00 İs-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • V9W?*Â3tâ?^f*l^a-2j Wth* İM ai W%,±3&mWP* ^MflBal Wr* ıfc^ı HP?'^Hn pff?44oC s wT FM 6 i-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • MEVLİD Çok sevgili babamız,İsmail Kazıklıyı kaybediş imizin kırkıncı gününe müsadil 27 Nisan Pazar günü Bursa Ulucanıide aziz ruhuna nıevlid okunacağından kendisini sevenlerin teşrifleri rica olunur.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • Zeytinyağı yine sırra kadem bastı Piyasada zeytinyağı bulunamamaktadır.Son bir ay içinde cehrimize ancak 9 ton zeytinyağı gelmiştir.Bu miktar ihtiyaca nisbetle çok azdır.Halen satılan yağların mühim k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • Millî Korunma teşkilâtına yeni bir şekil verilet GÜMRÜKLERE GELEN İTHAL MALLARININ PİYASAYA İNTİKALİNİN GEREKTİĞİ ŞEKİLDE KONTROL EDİLEMEDİĞİ BELİRTİLİYOR Karaborsa taaiiyeti önlenememekte-dir.İddiaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • Mevduat Sahipleri iş Bankasını neden tercih ediyor 13)JNAP Ad.ve Soyadı ^p y^^f Go&FY Mesleği Medeni Hali lQtM^o^~-Tasarrufum için Bankanızı neden tercih ettiğimi şöyle izah edebilirim:1)İş Bankası me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • Lüks,Turistik Bir Otel İçin PERSONEL ŞEFİ Alınacaktır.Yazılı hal tercümesi ve bir fotoğraf ile Beyoğlu İstiklâl Cad.No.347 Merkez Han kat 3 e müracaat edilmesi.20433)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • Trafikçiler dün 28 şoföre ceza verdi Trafik Müdürlüğü ekipleri dün 28 şoföre ceza vermişlerdir.Şoförlerden 12 si trafik ibaretlerine riayetsizlikten,5i yolcu almadığından,9 u yolcudan fazla para aldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • Kazada adam öldüren şoför mahkûm oldu Kaza neticesinde Reşat adında birinin ölümüne,üç kişinin de yaralanmasına sebebiyet vermekten sanık olarak Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Otobüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • FUTBOL SEVENLERİN KUMAŞI Futbolseven halkımız da artık Adalet kumaşı giymektedir.Çünkü yazlık Adalet Fresko,Gabardin ve Serjleri sağlamlık ve cazip renkleri bakımından sporseven gençlerimizi cidden ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • MEKTUPLA İNGİLİZCE öğrenirken taklit çokluğunda güvenilecek yegâne müessese GRAPHO ENGUSH Mektupla Eğitim Servisidir.Papağan gibi ezberletici vasıtalar ve uydurma reklâmlarla değil.Türkiye'de İngilizc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • I sinemalar!BEYOĞLU AKIN Tel:48 63 02» 1 Kanlı Nigâr Melâhat İçli Mehmet Karaca Türk filmi 2 Allahtan Bul Türk filmi.ALKAZAR Tel 44 25 62)Yanık Kez ban Muhterem Nur Saltuk Kaplangı Tütk filmi.ATLAS Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • İLK Operet San'atkârımız Celâl Şahin için 8 Mayıs Perşembe Atlas sinemasında bir gece tertip edilmiştir.Ses,saz ve tiyatro sanatkârları bu gecede yer alacaklardır.SEKİZİNCİ Piyade Alayı Kumandan subay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • EGE VAPURUNDA YİNE kaçak eşya bulundu Adriyatik seferine çıkan gemi,makinalar arızalı olduğu için Haydarpaşa açığında 2 saat bekledi Dün saat 11 de Adriyatik seferine çıkması gereken «Ege» vapuru maki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • I Dil soruları ve cevapları SORU:«Şoförlük yapmak»,«Öğretmenlik yapmak»,«Mankenlik yapmak» ve benzeri E misallerde olduğu gibi «yapmak» masdarınm meslek icra etmek mânasında kullanılması doğl ru mudur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • İki sabıkalı hırsız 2,5 yıl hapis yatacaklar Fazlı Tanver ve Erdoğan Erkal adıııg.i iki kişi,dün ikinci Ağır Ceza Mahkemesinde hırsızlık suçundan ikiler buçuk sene ağır hapis cezasına çarptırılmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.04.1958
  • Yarın yine alarm düdükleri çalınacak Sivil savunma tatbikatının dördüncü denemesi yarın yapılacaktır.Saat 10 da şehirdeki bütün alarm düdükleri çalacaktır.Aralıklı olarak üç dakika çalacak düdükler ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.04.1958
  • Stompanato muhafızlık yapmakla yetinmez,patronu gangster Mickey Cohen'in HolIywood'da yaptığı şantaj dalaveralarma da karışırdı.Johnny,Lana ile âşıkdaşlık ederken,ondan her şekilde istifade etmeyi düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1958
  • [KEYSTONE] Churchill'in puro kutularından yapılan keman 85 yaşındaki bir İngiliz san'atkârı,eski İngiltere Başvekili Sir Vinston Chur-4'hiH'in puro kutularından bir keman imâl etmiş ve tanınmış viyolo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1958
  • İHRACAT maddeleri yurt dışına kaçırılıyor İnhisarlar Vekili,fıstık kaçıran motörlerin yakalanışı üzerine kontrollere başlandığını bildirdi İnhisarla Vekili Hadi Hüsman döviz getiren fındık,Antep fıstı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1958
  • [MİLLİYETİ Dame Ninette De Valois şehrimize geliyor 1947 de Türk millî balesinin kurulusuna hizmet eden ve şimdi «Royal Hallet» haline gelen eski Sadler's VVelis balesinin kurucusu Dame Ninette de Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1958
  • Rusya Avrupa'da tarafsız bölge istiyor MOSKOVA,A.P.Yüksek Sovyet Şûrası,Amerikan kongresine gönderdiği bir mesajla,Almanya'ya atom silâhları verilmesini tenkidle,Polonya'nın teklifine uygun olarak,Ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1958
  • YARDIM SEVENLER KONGRESİ YAPILDI Yardım Sevenler Derneğinin yıllık kongresi dün saat 15 de Verem Savaş Derneğinde yapılmış ve yeni İdare Kurulu seçilmiştir.Söz alan üyeler,Anadolu'dan şehrimize gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1958
  • Tarihî eserlerin onarımı devam ediyor Şehrin muhtelif semtlerindeki tarihi eserler peyderpey Vakıflar İdaresince onarılmaktadır.Vatan Caddesi üzerindeki Hacılar Medresesi ile Şâh-ı-hûbân Mektebi ve Ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1958
  • HHMH Seh/r H^F/ye.NiN NELER çaktığın/ahliyamiyoruz.AAA/A GÖRuYD.Rjuz!ÎHİR İN UÇÜNCU KUR-ŞUNU TUMANDAKİ NOEL AĞACINI SAHTE NOEL BABA SIRTINA GEÇiRD $AKAT BJROEN SEHER SEMİZ,^S/RMASAÇsfN SIKINTIDA OLDU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1958
  • B u h a f l a yılı n e n güzel romanına başlıyor Rüya Kadın Yazan:Wilkie Collins Ölüme kadar götüren bir aşkın heyecanlı hikâyesi Ressam Şevket Dağ in Resim ve Heykel Müzesindeki "GuNEŞi,isimli meşhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1958
  • »mm.immmimmmm.Araba Sohbeti DÜNKÜ gazetelerde Başvekilin Tokyo'da saitanat arabacında bir resmini gördüm.Arkadan Şişli caddesinde çift atlı birinin arabasına rastladım.Bu,bana Pazar için bir araba mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1958
  • BALIKESİR Verem Savaş Derneğinin genel kurul toplantısı bugün şehrimizde başlıyacaktır.Toplantıya katılacak yüze yakın profesör ve doktor delege şehrimize gelmiştir.BALIKESİR Savraıı nahiyesinin halıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1958
  • SİVAS'TA SELDEN İKİ köprü yıkıldı Fincan nahiyesine giden bir düğün alayı sulara kapıldı,iki kişi boğuldu SİVAS,HUSUSÎ Şiddetli yağmurlardan hâsıl olan seller,iki köprünün yıkılmasına ve iki kişinin ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1958
  • "ÇİLER GÜL,DÜN SERBEST BIRAKILDI Dansöz kılığına girerek barlarda dans eden ve «Çiler Gül» ismiyle şöhret yapan Erdoğan Özeltaş dün serbest bırakılmıştır.Zührevî hastalıklar hastahanesinde ve Adlî Tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1958
  • Kızılay kongresinde 300 ton kahvenin Cemiyete 15 milyon lira gelir sağlayacağı açıklandı ANKARA,HUSUSÎ Türkiye Kızılay Cemiyetinin kongresinde,kahvelerin turistik yerlerde satılmasırun düşünüldüğü açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.04.1958
  • UCAN DAİRE R*smin!bu «yeni Lockheed Uçan Dairesi» Amerikan donanmasında bir inkilâp yaya aTt eemiler şiirin arast,rma Bu Lockheed uçan dairesi sayesinde donanma-^dlîu^SM^JH-iS'f^^ dU^man ucak,arının y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.04.1958
  • tm nııııiiiMifi m m Başlıklar Konuşuyor HAL İ T K IV A N Ç KAHVENİN bir kölesine çekilmişlerdi.Önlerindeki masanın üzerinde bir kaç gazete göze çarpıyordu.Vaktin erken,kahvenin tenha oluşundan faydala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1958
  • fam 4 sunada si.1 ÇONNİE LE HAYAT.1 BEYOGİM.I SEVİYEMİZİ.1 NE 1 DÜŞÜNMELİ-1 DURUMA 1 YiZ.DÜŞTÜK k VVHİPPLE.1 ^mw^(3 QQEy CANLI BıR A\ACE.ZAYA DOĞRU ^APUR MİR AuyoR-ÂfaûRETTEaAT VAPLJRUM ı-iAKİl ouğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1958
  • I Mr&k ı BOL HANIMLARA HUSUSİ ÇEKİLİŞ TURK EKSPRES BANK işde emniyet ve sür'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1958
  • Sayın Ortaklarına ve Ortak Olmağı Arzu Edenlere 1 Tezyit edilen sermayemiz 8.000.000.liraya yaklaşmaktadır.2 Muhterem ortaklarımız,hisselerini arttırmak ve yeni ortak bulmak hususunda son bir gayret g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1958
  • Tornacı ve Tesviyeciler Alınacaktır Fabrikamızda istihdam edilmek üzere san'at mektebi mezunu,askerlik vazifesini ikmal eünis veya askerlikle asgari 3 sene için ilgisi bulunmayan tornacı ve tesviyecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1958
  • 20 Yıl boyunca ayda 500 Liraya kadar Gelir İkramiyeleri sağlayan AYLIK GELİRLİ KÜÇÜK TASARRUF HESABI en iyi tasarruf yoludur Lütfen broşür isteyiniz EMNİYET W SANDIC/I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1958
  • 2 saniyede yepyeni bir çehre Tıniici masanızda saatlerce vakit kaybetmeğe ne lüzum vardır?Harika VARNER krernli pudrası iki saniyede sürülen bütün gün dayanan tam bir rnakiyajdır.KREMLI PUDRASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1958
  • »M TANINMIŞ VE GARANT1LT S İ L V E K G R O S TİPİ BAHA R ÇOCUK ARABALARI ve PUSETLERİMİ İSTANBUL ve ANADOLU MÜŞTERİLERİNE TOPTAN DİVAN KOLLEKTİF ŞİRKETİ' Hakkı Yılancı.oğlu ve Ortakları BİLUMUM MEFRUŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1958
  • BALO İLANI İzmit Deniz Faciası dolayısiyle geri bırakılan C.H.P.İstanbul İl Balosu 2 Mayıs 1958 Cumartesi günü akşamı Taksim Belediye Gazinosunda verilecektir.20474)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1958
  • A KŞAM karanlığında Kadıköy vapuru dağılıyor.İskelenin ilerisinde vasıta ile yolcunun su yolu oynadıkları dönemeçte otobüs ile otomobil arasından iki büklüm bir delikanlı hamal geçti.Arkasından biri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1958
  • llllimi!llimilllliimillllilliu=CAZ NEDİR?I CÜNEYT SERMET l llllıılMMlılıııııııuit.HALEN dünyanın birçok yerlerinde oldtığ* gibi E memleketimizde le zaman zaman caz kelime-sinin yanlış anlaşıldığı gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1958
  • mağa adam gönderişim bundan.Büyük bir iş başardık ama çok da zarara uğradık.Bu sefer azrail ne ağa tanıdı,ne bey.Paşalardan da kaybımız var.Hem yiğit,hem atılgan bir düşmanla çarpıştık.Allaha şükür ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.04.1958
  • Cöi YALANCI ŞAHİT TÜRKÇESİ:SELAMİ İZZET S E D E S ÇİKAN KISMİN HÜLÂSASI!Her bakımdan Itır tip olarak tanınan milyarder Fremon C.Sabin esrarlı bir şekilde öldürülmüştü.Gazeteler bu habere mühim yer ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • HAZİRAN çekilişi 1 ADET lOO OOO LİRA 1 ADET 25 OOO LİRA 5 ADET 5 OOO LİRA 25 ADET 1 OOO LİRA 2 050 kişiye 225 OOO LİRA Ayrıca:lO adet 40.000 er Liralık uzun vadeli kredi ikramiyesi şansınız acık olsun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • PARANIN KIYMETİ değiştirilmeyecek Baştarafı Birincide fiatları üzerinde yapılan spekülatif muameleleri dikkatle takip etmekteyiz.Türk parasının kıymetinin değiştirilmiyeceği hakkındaki sarih beyanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • SPOR HABERLERİ ALTİN BİLEZİK BOKS MAÇLARI DÜN BAŞLADI Altın bilezik boks müsabakaları dün saat 20 de Spor ve Sergi sarayında başlamıştır.1500 kişiyi bulan seyirci kitlesi önünde yapılan maçlar oldukça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • Bir fare,felçli kadını iyileştirdi AKHİSAR,HUSUSÎ Tıp tarihinde eşine ender rastlanan bir vak'a şehrimizde cereyan etmiş,bir fındık faresinin korkuttuğu felçli bir kadın tamamen iyileşmiştir.50 yaşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • Brüksel'deki Türk pavyonu kapatılmadı Brüksel sergisindeki Türk pavyonunun kapatıldığına dair dünkü sabah gazetelerinden birinde intişar eden bir haber,telefonla aradığımız Türk pavyonunda bulunan ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • GALATASARAY DÜN KIBRIS KARMASINI MAĞLÛP ETTİ:7 1 t Baştarajı Altıncıda nı hu gün Mithatpaşa stadında Fenerbahçe ile yapacaktır.Şarı-Lâcivertliler zayıf bir hüviyet arzeden Kıbrısa karcı millî futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • Serbest güreşte Macar Millî takımını 7-0 yendik t Baştarajı Altıncıda tuşla galib.67 KİLO:ABDULLAH SARAÇ TOTH Zevksiz bir müsabaka oldu.Macar mütemadiyen minder dışına kaçtı.Her iki güreşçi de birbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • KEÇİÖREN'LİLER t Baştarajı Birincide suna uyarak buraya da büyük otobüs tahsis etmiş ve herhangi bir hâdisenin çıkmasını önlemiştir.Dün de ayni saatlerde durak yerine giden Keçiörenliler buraya yenide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • Tramvay ve otobüs t Baştarajı Birincide Teyid edilmemesine rağmen idarenin,bir zam tasarısı hazırladığı sanılmaktadır.Bütün vasıtaları günün her saatinde dolu olarak sefer yaptığı halde zarar eden ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • KADIN KILIĞINA GİREN İNGİLİZ t Baştarajt Birincide ler,hemen hemen karşılaştıkları herkesi dolandırmışlardır.Hilton otel müdürlüğünden de ödünç para istiyen ve bilahare parayı ödemeye mecbur kalan Kel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • MUTEMET TÂYİNİ HAKKİNDA Odamıza 1.405 kilo 516 gram Mensucat Boya'sı tahsis edilmiştir.21 sayılı sirkülerde belirtilen evsafı haiz firmalarm Odamız Sanayi ve Tevzi Şubesine müracaatla bu husustaki şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • teskin eimek bakımından faydalıdır OTTOYI soğuk algınlığından mütevellit bütün adale ve sinir ağrılarını ve sızılarını derhal teskin ederpanoma baş,diş,nezle,roma-ULlMUJ tizma,siyatik ve lumbago ağrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • TURKUAZ GAZİNOSU'nda HER AKSAM MERMİN SENSES HER PAZAR İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • KUCUK KÜÇÜK {im HALDUN SAHNE DORMEN ÇİKOLATA ASKER Umumî arzu üzerine 5 Mayıstan 18 Mayıs'a kadar devamlı suare ve matinelerde AŞK OTU Yalnız 5 Mayıs'a kadar,SON 8 TEMSİL PANDOMİM [SON İKİ TEMSİL j TH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • VEFAT riski Çorum Mebusu Hasene İlgaz'ın esi SABRİ İLGAZ 32 seneden beri yekmekte olduğu hastalıktan kurtulanııyarak luıkkııı rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün Kadıköy Moda Caddesi 105 numaralı evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • jH IIIII11 İti 11III lift IIMMIIIIIIIIIIIJIIHIf IHI IIMIMtlIlt IIIIII11^ I ÂBİDE YÜKSELİYOR t Baştarajı Birincide E 1 mislerdir.Böylece işçi sayısı 67 ye E yükselecektir.Müteahhit Osman E Gencal,Allal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • Kıbrıs'ta hâdiseler Baştarafı Birincide Türkler sadece Türk idaresine para ödeyeceklerini belirtecektir.TÜRK HEYETİ OMUZLARDA TAŞİNDİ LEFKOŞE,TEKİN YÜKSEL bildiriyor Kıbrıs'ta bulunan Türk heyeti,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • DUMLUPINAR DENİZALTISI ÇIKARILACAK ÇANAKKALE,HUSUSÎ 3-4 Nisan 953 gecesi bir İsveç gemisi ile çarpışarak Nara burnu önlerinde batan ve 81 denizcimizin şehit olduğu Dumlupınar deniznltısı bu yaz çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • BAŞVEKİL BUGÜN M.ÇİN'E GİDİYOR t Baştarajı Birincide nasebetler kurulması,ticari ve kültürel bağlar tesisi üzerinde durulmuştur Menderes,daha soma Meclis binasında.Millî meclis rei:i Lee Kiipoondg'u z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • GAZİANTEP'TEKİ BİR HASTAYA PARAŞÜTLE KAN ATILDI ANKARA,AA.Gaziantep devlet hastahanesinde mide kanamasından muztarip bulunan bir hasta dün sabah telgrafla kızılay umumi merkezine müracat ederek kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • İntihar eden kız talebenin ailesi öğretmeni mes'ul tutuyor On gün evvel tabaıcayla intihar eden Cibali K17 Ortaokulu talebesi.37 yasında Bedriye Ergin'in ağabeysi komiser muavini Vehbi Ergin,dün Savcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • Amerika'dan 5 dize!lokomotifi geldi Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünün Amerika'ya sipariş ettiği 90 dizel lokomotiften 5 tanelik bir parti şehrimize gelmiş ve birinci işletmeye teslim edilmiştir.Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • Oksijen Kaynakçısı ARANIYOR Fabrikamızda çalıştırılmak üzere Demir ve Bakır Oksijen kaynağı yapabilen işçiye ihtiyaç vardır.Aşağıdaki adrese şahsen müracaat:Fermeneciler No.58 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • Milline!S a h i b i:ERCÜMENT KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • RUMÎ PAZAR HİCRÎ 1374 27 1377 Nisan NİSAN Şevval 14 19 5 8 8 VAKİ T VASATİ EZANÎ Güneğ 5.03 10.02 Öğle 12.12 5.11 ikindi 16.02 9.02 Akşam 19.01 12.00 Yatsı 20.43 1.42 Imsâk 3.14 8.13 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • SEKRETER ARANIYOR Büyük bir Anonün Şirketin İstanbul Merkezinde daimi olarak çalışmak üzere bir bayan sekretere ihtiyaç vardır.Tüıkçeye gayet iyi derecede vakıf bulunmak ve makinede yazabilmek şarttır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.04.1958
  • Gece siz uyurken feAuvtd jYafmadan evvel yüzünüze sürmüş olduğunuz HAVILLAND COLD kremi cildinizin mesamelerine kadar girerek onu temizler,besler ve yumuşatır.Kurumaya yüz futan hücreler canlanır,PRO-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.04.1958
  • MUSTAFA DAĞISTANLI GÜREŞİ BIRAKTI Dünya şampiyonu Mustafa Dağıstanlı,antrenör Celâl Atik'in selâhiyetine dayanarak en eski güreşçi Adil Atan'a kaptanlığı vennesi üzerine «çocuklarının üzerine yemin ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1958
  • Serbest Güres'te Macar Millî takımım 7-0 yendik Galibi yellerin altısı tuşla.Kaptanlık meselesinden Celâl Atikle ihtilâfa düşen M.Dağıstanlı güreş hayatını bıraktı Yavuz BAYRAKTAR Dün gece Spor Sarayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1958
  • Beşiktaş.Ânkara' Güneşsporu 3-1 yendi Siyah-Beyazlıların,yalnız 20 dakika süren mükemmel oyunları ile bu zaman içinde attıkları 3 gol dışında,maç çok kalitesizdi GEVAT KARŞILIYOR Beşiktaşlılar ilk 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1958
  • G.Saray Irak'la yeniden temasta 1 Mayına kadar müsbet cevap gelirse Galatasaray takımı Irak'a gidecektir.Dün bu hususta malûmatına müracaat ettiğimiz Galatasaray kulübü umumî kâtibi Necdet Çobanlı «ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1958
  • KISA HABERLER AMATÖR birinci kümenin şampiyonluk maçı dün Fenerbahçe stadında Elektrik ve Denizgücü takımları arasında oynanmış ve 0-0 berabere neticelenmiştir.Her iki takımın puanları aynı olmakla be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1958
  • Karagümrük veda maçını 4-2 kazandı Karagümrük dün Şeref Stadında,ikinci profesyonel ligdeki son maçını Süleymaniye ile oynadı.Bu veda maçından önce Kırmızı-Siyahlı oyuncular rakiplerine birer buket,kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1958
  • im ı-t u,NAZMİ BARİ K O Ü.n G U E Z «Smaç» ların nerede Terledi SUZAN GÜREL Mahkûmdu AKALA Tenis virtüözü l.GUN ŞİLİ:2-TÜRKİYE:Davis Kupası'nın dünkü eleme maçlarında Ayala GUrel'i kolayca yendi.Rodri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.04.1958
  • KIBRIS,KIBRISLILAR VE TÜRK BAYRAĞI fıir ecnebi takım zannedebilirlerdi Adana,Trabzon veya Edirne takımından farkları yoktu.İşte İstanbul seyircisi bu sebeple bu sevimli takımı «kendi takımından fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor