Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.04.1958
  • w%mmmi Hong-Kong'dan bir İngiliz,Âbide için teberru yolladı Gazetemizin bir müddet evvel açtığı ve 1.5 milyon liranın üstünde teberru toplamasiyle sona eren «Çanakkale Abidesine Yardım Kampanyası» yur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1958
  • Üniversitede Tahkikat Devam ediyor Hâdisenin Adliyeye intikal ettirilmesine lüzum görülmedi ve bir tahkikat komisyonu kuruldu î stanbul Üniversitesi Senatosu-nun Prof.Kubah hakkında verdiği kararı pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1958
  • Muvafık kayınpeder muhalif damadın yüzüğünü iade etti MANİSA,HUSUSÎ Üç yıldan beri devam eden siyasî bir aşk macerası,dün neticelenmiştir.Manisa'nın tanınmış ailelerinden birinin 22 yaşındaki oğlu o,ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1958
  • NATO yeni hava tatbikatı yapacak İZMİR,HUSUSÎ Dün sona eren NATO Taktik Hava Kuvvetleri Kumandanlığı konferansında 2000 mil kare kaplıyan Güney Avrupa Müttefik sahası İçinde yeni tatbikat ve manevrala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1958
  • P5 r%.y L b*'s ^jr p^2 i\¦VT/UgM ARŞİMED'İN TORUNU!İ^İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1958
  • R.Hisarı cinayetinde kaatilin metresi sanık ZİKRİYE'NİN DEDİKODULARDAN KORKARAK DOSTUNU TAHRİK ETTİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN NEZARET ALTINA ALINDI Evvelki gece Rumelihisarı sırtlarmdaki taşocağında işlenen c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1958
  • BİR MİLYON LİRA BİR İŞÇİYE İZMİR,HUSUSÎ Hayatında ilk defa millî piyango bileti alan bir işçiye,1 milyon liralık büyük ikramiye isabet etmiştir.23 Nisan çekilişinin talihlisi Ali Tok İsminde bir inşaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1958
  • İl 4*l sm KARAR GÜNÜ GELİYOR [Radyo Foto A.P.Annesinin sevgilisi gangster Johnny Stompanato'yu bıçaklayarak öldüren 14 yaşındaki Clıeryl Cranc hakkındaki mahkeme kararı bugünlerde verilecektir.Cheryl'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1958
  • ALTIN YÜKSELDİ Altın fiatları yeniden yükselmeye başlamıştır.Son dört gün içindeki artış ortalama liradır.Dün serbest piyasada Cumhuriyet 141.50,Reşat alıcısı az olmasına rağmen 168.50,Gulden 129.00,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1958
  • Bugün Alarm Denemesi Yapılacak Öğretici mahiyetteki deneme sırasında hiç bir korunma tedbiri alınmayacak Sivil Savunma tatbikatının 3 üncü denemesi bugün yapılacaktır.Saat 10 da düdüklerle alarm veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1958
  • İNGİLTERE YE ÜC KİŞİ GÖNDERİYORUZ GDOD ENGLISH 1NĞILIZCEYI MEKTUPLA EN İYİ ÖĞÜTEN AKADEMİ «Yapı-Kredi Bankası,Sirkeci Şubesi Hesaıı No.601-Isl.adresine 10 lira gönderen lıerkes kaydedilir.«Ankara cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1958
  • Menderes'in Uzak Doğu'da yeni bir Paktın kurulmasına çalıştığı söyleniyor TOKYO,A.P.AA.Uzakdoğu seyahatinin birinci merhalesini Japonya'da tamamlayan Başvekil Adnan Menderes,bu gün yapacağı bir basm t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1958
  • MİLLİYETİ TÜRK PAVYONU Br"Hsel Sergısındekı Türk pavyonu,20 ııci asrın en büyük medeniyet meşherinde dikkati teken tesislerden biri olmuştu.Ameri-ka' »"««İtere,Fransa ve Rusya gibi büyük devletlerin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1958
  • İstanbul Erkek Lisesi Almanca ders yapacak Lisenin genişletileceğini söyliyen Maarif Vekili Büyükada'da da bir lise inşa edileceğini bildirdi Şehrimizde bulunan Maarif Vekili Celâl Yardımcı,Vekâletçe,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1958
  • EL KONULAN OTOMOBİLLERİ KIZILAY SATACAK ANKARA,HUSUSÎ Muhtelif yollarla,yurda sokulmuş olup bilâhare Devlet Malzeme Ofisine intikal etmiş çeşitli binek otomobillerinin Kızılay vasıtasiyle ihtiyaç sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.04.1958
  • brıs valisi nlıyor Önümüzdeki hafta Londra'ya gidecek Footun bir daha Kıbrıs'a dönmemesi muhtemel Makarios'un halefi papaz Anthimos dün bir toplantıda «Yaşasın E.O.K.A.diye bağırdı LEFKOŞE,Hususî sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • HAFTANIN FİLMLERİ t+ttecuc Ökjiut,DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI La Piıı Hcilo Ilınma Oel Alonclo ı Rejisör Robert Z.Leoııatd idaresinde renkli olarak çevrilmiş hir italyan filmi.Oynayanlar:iııa Lollobrigid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • TEŞEKKÜR Sevgili Eşim ve Değerli Babamız Eski Devlet Vekili ve D.P.îl Başkanı.Sumerhank idare meclisi reisi Dr.M.CEMİL BEN6Ü teci kaza neticesinde genç yasta ölümü doJayısiyle cenaze merasimine Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • MEKTUPLA İNGİLİZCE öğrenirken taklit çokluğunda güvenilecek yegâne müessese GRAPHO ENGLISH Mektupla Eğitim Servisidir.Papağan gibi ezberletici vasıtalar ve uydurma reklâmlarla değil.Türkiye'de İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • Hazırlayan:Dr.RECEP DOKSAT GEBELİK Gebelik,insan neslinin devamı İrin,kadının yüklendiği fizyolojik bir vazifedir.Gebelik,şüphesiz ki norma)bir haldir ve luıstalık değildir.Ansiklopedinin bu bölümünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • mimiiiiiimtimiiiiiiifiiiiii.il t İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Şarkılar 9.00 Art Van Damme kentetinden melodiler 9.15 Saz eserleri 9.30 Kapanış.12.27 Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • OĞLAK BURCU ti f22 Aralık 20 Ocak] Bir tasavvuru tatbik etmekten yılıyorsunuz.Yıldızların verdiği bu yılgınlığı yenmeniz lâzım.KOVA BURCU 121 Ocak lfl Şubat J Bir sitemle karşılaşmanız mümkün.Sinirlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • BULMACA î 234 5 6 78 910 1112 SOLDAN SAĞA:1 Yapılması ısmarlanan;Bir nevi ipek kumaş-2 Teşrifat;Kur'an'ın bir adı.3 Ocaktan çı-O karılan maden halitası;Zihin ve "î ruh zayıflığı.4 Einstein'in naza-4 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • ÇEKMECE ARSALARININ SATIŞI SONA ERİYOR Halka tahsis edilen 2931 arsadan son kalan 180 arsanın tevzi ve satışlarından istifade ediniz.Bir evlik arsa 882 1008 1134 1260 1386 2000 3000 lira Deni7Cİlik Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • İstanbul biraz daha ışıklandırılacak Şehirdeki umumî tenvirat lâmbası sayısı arttırılacaktır.İ.E.T.T.idaresince bu yıl içinde yeniden 603 lâmba konulacaktır.Bu suretle mevcut umumî tenvirat lâmbası sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • Tehdit mektupları gönderen bir Rum aranıyor Siyasî Polis muhtelif tarihlerde,çeşitli müessese ve şahıslara «KüriiU Hrisantos» imzası ile tehdit mektupları gönderen bir rumun hüviyetini t.esbit etmeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • ATATÜRK'E Ait Film Aranıyor Elinde Atatürk'e,Büyük Harbe veya İstiklâl Savaşma ait orijinal film bulunanların veya bu gibi filmlerin mevcudiyetini ve yerlerini bilenlerin MİLLİYET Gazetesinde İK8 rumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • sinemalar j BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Kanlı Nigâr Melâhat İçli Mehmet Karaca Türk filmi.2 Allahtan Bul Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Yanık Kezban Muhterem Nur Saltuk Kaplangı TürK filmi.ATLAS Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • ACI BİR KAYIP Memleketimizin değerli avukatlarından ve kuruhışumuzdanberi Bankamıza unutulmaz hizmetleri geçmiş,emekli Hukuk Müşavirimiz,Avukat HAYATÎ BARBAROSOĞLU 24 Nisan 1958 perşembe günü Allanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • Şehrimize yapılan kuzu sevkiyatı azaldı Şehrimize yapılan kuzu sevkiyatı son günlerde azalmıştır.Et ve Balık Kurumu da kasap ve satış mağazalarına yaptığı tevziatı yarı yarıya indirmiştir.Durum yenide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • Almanya'ya beyaz arpa ve yulaf ihraç edeceğiz Toprak Mahsulleri Ofisi Batı Almanya'ya 60 bin ton beyaz arpa,15 bin ton yulaf ihraç edecektir.Satış fiatı ve ihale şartları bugünlerde ilân edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • İNKILABIN BEKÇİSİ Ç münevver okuyucumuzun Mehmet Koyuncu,Hakkı Akıncı,Adil Günay)mektubu üstünde endişeli bir dikkatle dura-E 1un:E «Bayram tatilinden bilistifade Uaşımızı dinleyip E hoşça vakit geğir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • Dün İstanbulda iki yaralama vakası oldu Dün şehrimizde iki ağır yaralama vak'ası olmuştur.Kısıkh'da oturan Aziz Sular ile Niyazi Yalçın,Şemşipaşa'daki bayram yerinde karşılaşmışlar ve ailevî bir mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • 80 kişiye 6 daire kiralayan emlâkçi takib ediliyor Altı daireli bir apartmanı 80 kişiye kiralayan Sadettin adında bir emlâkçi dün Savcılığa şikâyet edilmiştir.Savcılığa verilen dilekçede,Sadettin'in b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • Piyasada kalın cam sıkıntısı çekiliyor Kalın cam sıkıntısı çekilmektedir.Alâkalılar tevzi ve tahsis islerinden şikâyet etmekte,camların bazı şahıslar tarafından karaborsaya intikal ettirildiğini ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • Sinema karaborsası kralı 2 ay hapse mahkûm oldu Sinema bileti karaborsacıjığı yaparken suç üstü yakalanan ve üzerinde 73 tane muhtelif sinemalara ait bilet bulunan Yetkin Karadayı adında biri,dün İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • Tarsus vapuru bu Mevsim Hacı taşıyacak Denizcilik Bankası yolcu gemilerinden «Tarsus» bir turizm acentesi tarafından 3 sene müddetle kiralanmıştır.Uzun zamandan beri seferden alıkonan gemi,Endonezya S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • 800 öğretmen ekul deriştirmek istiyor Bulundukları yerden başka okullara nakledilmek istiyen öğretmenlerin müracaat müddeti sona ermiştir.Şehrimiz ilkokullarında vazifeli öğretmenlerden 800 e yakın öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • İKİ MEMIÎE ORDUYA HAKARET ETMİŞLER Beşiktaş Postahanesi memurlarından Kemal ve Ali'nin bir yüzbaşıya küfür ettikleri iddia ediliyor Beşiktaş Postahanesi memurlarından Ali İhsan ve Kemal Kızılriağ hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • Bayramda Şehir 1MİLY Karadeniz,Mudanya,Çanakkale ve İzmir hattı vapurlarında ise 22 bin yolcu seyahat etti Şehir Hatları vapurları Bayram günlerinde,Haliç,Boğaz ve Marmara seferleri dahil olmak üzere,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • Wm^^lSISMSIM ŞOFÖR Mehmet Taboğlu idaresindeki 52255 plâka sayılı otomobil simden geçerken Mehmet Rafi adında birine çarparak ağır yaralamıştır.DENİZCİLİK Bankasına ait Ege' yolcu gemisi dün 95 yolcu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • Topkapıda bir adam otomobil altında öldü Topkapı'dan geçmekte olan Mehmet Zafer idaresindeki 71950 plâka sayılı otomobil,henüz hüviyeti tesbit edilemiyen birine çarparak ölümüne sebebiyet vermiştir.Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.04.1958
  • Rusyaya kaçmak isteyen Kemal serbest bırakıldı Evvelki gün Galata rıhtımında bulunan Rus bandıralı «Pobeda» gemisine binmek isterken yakalanan Mehmet Kemal Aktel'in akıl hastası olduğu anlaşılmış ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.04.1958
  • O.M.P.Liderleri Çıkıyorlar Bölükbaşı ilk olarak Karadeniz bölgesine seyahate gidiyor ANKARA,HUSUÎ C.M.P.Genel Başkanı Kırşehir meb'usu Osman Bölükbaşı beraberlerinde Genel sekreter Ahmet Bilgin ve Kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1958
  • Cheryl Crane annesi tarafından şımartılarak yetiştirilmiş ve her istediği yerine getirilerek şımarıklığı önüne geçilmez bir hal almıştı.Anne ve baba ihmalkârhklarımn cezasını,kızlarının kaatil damgası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1958
  • KRALİÇE ELİZABETH HASTALANDI LONDRA,A.P.Üşüten Kraliçe,doktorların tavsiyesi üzerine dün yatağından çıkmamıştır.Saray sözcüsü Kraliçenin soğuk algınlığının ağır olduğunu söylemiştir.Kraliçe Ellzabeth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1958
  • [KEYSTONEI •rifin Londra'nın tanınmış terzilerinden Frederica'nın ilk-Tflü mUUAOİ bahar modasında yer alan bu orijinal model,Sfenks adını taşımaktadır.Mısır'daki Sfenks heykelinin kapüşonunu,başındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1958
  • Berker ve Subaşı dün de tevkif edilmedi ANKARA,HUSUSÎ Mahkûmiyetleri tasdik edilen Ulus gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nihat Subaşı ile fıkra yazan Sinasi Nahit Berker hakkındaki karar dün de infaz edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1958
  • Rus ve Peyk Elçileri adımlarını geri aldı Yugoslav Komünist Partisi Kongresinde Rankoviçin nutkuna kızıp toplantıyı terkeden elçiler döndü [A.P.Rusya ve peyklerlyle Yugoslavya'nın arasının açılmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1958
  • tslâmiyei Hurâfât değildir jj SLÂMİYET ahkâmı her asra uyacak şekilde kurulmuş bir E din olduğuna göre onu hurafelerden,mantıksız taassuplar-E dan ve bilhassa yobazlıktan ve yobazlardan kurtarmak jj E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1958
  • Gülek Avrupa Konseyine Dâir konuştu o» C.H.P.Genel sekreteri Konsey dönüşü İtalya ve Almanya'da da muhalefet partileriyle temaslarda bulunacağını söyledi CH.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek ve Ankara meb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1958
  • SİGARA KUTULARI evlenme ilânı hâlini aldı İZMİR.HUSUSÎ Şehrimizin tanınmış terzilerinden birine,sigara kutusu içinden evlenme teklifi çıkmıştır.Pusulada şöyle denilmektedir:«Yaşım 22,ela gözlüyüm,sarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1958
  • KISA HABERLER SİVAS İmranlı kazasının Kılıç köyünde Zeyneb,kocakarı ilâçları ile gayri meşru çocuğunu düşürmek isterken zehirlenip ölmüştür.ESKİŞEHİR Vilâyetimiz dahilinde son günlerde bol yağış alınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1958
  • AMERİKA 8 YIL İÇİNDE AY'A İNSAN GÖNDERECEK Bir uzman 10ton kaldıracak roketlerin inkişafına çalışıl dığ in ı bildi rd i WASHİNGTON,AA.Dün temsilciler Meclisi feza komitesi önünde konuşan,hava kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1958
  • Konya'da bir günde 3 cinayet işlendi "Sevindik koyunda 6 kişi yol keserek öldürdükleri şahsın başını da ezdiler KONYA,HUSUSÎ I Vilâyetimizde dün üç cinayet birden işlenmiştir.Beyşehir kazasının Sevind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.04.1958
  • *S I TURHAN] ACIfCDİ lf AÇITA 1IIDCJ7I Askl'ri vasıtalara dadanan bir hırsız,AdAEltl V AOI IH ninOlCl poIİS tarafından yakalanmıştır.Erdoğan Mete bir müddet önce istimlâk işlerinde çalıştırılan bir G.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.04.1958
  • AY D I N O Ğ LU GÜNEYD BEY TARİHİ ROMAN Nizameftin Nazif TEPEDELENLÎOĞLU 18 «Baltaoğlu Ali adını işittiği âna kadar karşısındakine çiy çiy yiyecekmiş gibi bakan Receb Subaşı birdenbire sarsılıverdi.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1958
  • Jyalai TÜRKÇESİ ÇIKAN KISMIN HÜLÂSASI Her bakımdan acaip bir tin olarak tanınan milyarder Fremon C.Sabin esrarlı bir şekilde öldürülmüştü.Gazeteler bıı habere mühim yer veriyorlar,cinayetle ilgili res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1958
  • JL.F.Sinatra mas Bir müddet evvel evleneceklerinden bahsedilen çiftin,bu macerası unutulup gitti.Bunun sebebi hâlâ muamma hüviyetini muhafaza etmektedir.GERİDE kalan Mart ayının 2(5 ncı günü Hollywood
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1958
  • DERTLEŞME 5 KENDİ kendimizi kaybetmişe benziyoruz^ En basiti,en görüneni.Giyinişimize bakınız.Şarklı mı,Garplı mı?Hangisi?Biz,biziz de diyemeyiz.Bize mahsus bir tarzdan başka her türlüsü var.Ayni şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1958
  • ALATURKA,BU HâFTAKl KONSER EKRE1V1KONGAR DAR bir sütun ve geniş,hem de çok geniş bir EJ mevzu.Alaturka musiki meraklılarını bu kü~ EJ cücük köşede tatmin etmenin zorluğunu takdir s ederek bu vazifeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1958
  • UFAK TEKSAS İN AÇILIŞINDA ARANIZDA BU.LU l/V\At ;BENİM Çin OE BüyuK BıR ZEVKTİR MR.BOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.04.1958
  • SENİNLE.EL SlKlŞAAAMlŞTltc HA2ARD Bı_ı VESİLE İLE Büyü* ĞİZMO'VA KARŞı GELİN.MİVECEĞİNİ DE ÖSREN-MİÇ OLURSUN^ W.•Jfâ'AÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • ^t-İDDİASI İ ANKARA,HUSUSÎ Ziraat Vekâleti müfettişleri bir yolsuzluk iddiasının tahki-katına başlamışlardır.İddiaya güre,Ziraat Vekâleti tarafından I.C.A.yardımlarından faydala-nılarak bir müddet evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • Tercüme makinesi YAPILIYOR NEW-VORK.AA Dün yayınlanan «Milletler arası sosyal ilimler bülteni»ncle,saniyede beş ke lime tercüme edebilecek ve yüz binlik kolime haznesi olan bir tercüme makinasından ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • ERDOĞAN ÇAPLI Beyrut Radyosunda bir konser verdi BEYRUT,AA,Kıbrıs'ın muhtelif şehirlerinde konserler veren tanınmış Türk san'atkan Erdoğan Çaplı Bağdat'a gitmek ürere uçakla Beyrut'a gelmiş ve hava me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • PLEVEN,BUHRANI HALLE ÇALIŞIYOR PARİS,A.P Mutedil Rene Pleven dün Fransadaki siyasi buhranı en can alıcı yerinden halle karar vermiş ve Cezayir meselesinin halli için yeni bir teşebbüse geçmiştir.Evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • KAN FESTİVALİNE GİDECEK FİLMLER NEVV-YORK.A.P.Birleşik Amerika Cannes Film Festivaline iic filmle iştirake karar vermiştir.Bu filmler.¦Kaflumuof Kardeşler» «Kara Ağarlar Altındaki Arzu» ve «The Long H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • El konulan otomobilleri Kızılay satacak t Baştarajı Birincide Kızılay teşkilâtının bu arabaları halka ne şekilde intikal ettireceği henüz tesbit edilmemiştir.Alâkalılar,otomobillerin henüz Kızılay'a i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • BURSA'DA İMÂR faaliyeti başlıyor BURSA,HUSUSÎ Rursa'da imar hareketlerinin 30 Nisan'dan sonra başlaması tekarrür etmiştir.1 Mayıs'ta şehrimize gelecek olan İtalyan şehircilik mütehassısı Profesör Piçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • DEDİKODUCULAR arasında dedikodu NFAV-YORK.A.P.Amerikanın tanınmış dedikodu yazarı Valter Vinchell.sosyete dedikoducusu Elsa Maxwell ve televizyon idarecisi Jack Paar arasında bir dâva açılacağı anlaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • EİSENHQWER'!N MÜDAFAA PLÂNI WASHİ\GTON,A.P Başkan E1senh6wer basın tonlantısında mUdafaa teşkilatını v^nirion or"nnize etmek irin hazırladığı ninnin lnitiin kuvveti hir tek adamın etine bıraV-mnvacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • o malzemesi tutuluyor Ticaret Vekili dün îzmir'li iüccarın isteklerini iesbit ve alınacak yeni kararları izah etti p izmir,hususi Ticaret Vekili Abdullah Aker dün îzmir'li iş adamları ile muhtelif top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • MISIR İKİ İNGİLİZ GEMİSİNİ TEVKİF ETTİ LONDRA,THA.Hariciye Vekaletinden bildirildiğine göre.Mısır makamları İngiliz Ordusuna ait iki küçük gemiyi tevkif etmişlerdir.Bir subayla.14 tayfadan mürekkep ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • BAŞVEKİL BUGÜN KORE'YE GİDİYOR ğ Baştarafı Birincide mis ve şehrin her tarafına taklar dikilmiştir.Menderes,ziyareti esnasında Kore Cumhurreisi Synghman Rhee ile üç görüşme yapacak ve Tuğ general Kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • üniversitede tahkikat devam ediyor t Baştarajı Birincide Hukuk fakültesi Dekanı Porf.Hıfzı Timur,dün tahkikat mevzuu üzerinde SU izahatta bulunmuştur:Fakülte yönetim kumlunun şeker bayramından evvel y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • KUBALl'YA VERİLEN CEZA BİTİYOR Senatonun,Prof.Kubab hakkında verdiği «Bir ay müddetle derslerden men» kararı,12 mayıs'da sona erecektir.Profesör'ün 13/Mayıs Salı günü birinci sınıftaki dersine girmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • KIBRIS VALİSİ GERİ ÇAĞRILIYOR t Baştarajt Birincide TEMİSTOKLİS DERVİS'in KONUŞMASI Lefkoşe belediye reisi Temistoklis Derviş,Türk belediye meclisi azalarının istifa ettikten sonra,şimdi müstakil bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • İSTANBUL EKSPRES SEYAHAT ve TURİZM ACENTELİĞİ Sizleri 3/Mayıs Cumartesi günü Bahar çiçekleriyle süslenmiş POLENEZKÖY'e davet eder,Tafsilât:Beyoğlu Lâle Sineması yanı Mim Han Kat:1 Tel:44"64 42 19932)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi Dekanlığından ASİSTAN ALINACAK Fakültemizin,İç Hastalıkları Kürsüsü ve Kliniğine 1,Doğum Bilgisi ve Jinekoloji Kürsüsüne 1,Veteriner Tarihi ve Deontoloji Kürsüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • Milliuel Sahibi:ERCÜMENT KARACA" Yazı işlerini Dilen idare eden mesul müdiiı ABDİ İ P E K Ç Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • RUMÎ 1374 Nisan 12 CUMA I HİCRÎ 25 1377 NİSAN I Şevval 19 5 8 c VAKİİ VASATI EZANİ Güneş Öğle ikindi Akşam Yatsı İmsak 5.Of.12.12 16.01 18.59 20.40 3.17 10.07 5.13 9.03 12.00 1.41 8.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • SEKRETER Büro işlerinden anlayan alınacaktır.Telefon:47 75 01.ARANIYOR daktilo bilir tecrübeli bir bayan 20116)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • mmf* b©ş yere HUZURUNUZU KAÇIRAN BAŞ AĞRILARIN/KARŞI OPON FAYDALIDIR derhal teskin eder J günde 1 6 tablet alınabiliri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • İSTANBUL GAZETECİLERİNİN 23 Nisan Bahçeli Ev ikramîyeli Eşya Piyangosu Keşidesinde Kazanan Numaralar:128173 Bahçeli Ev 156533 Arsa 162463 Arsa 102677 Arsa 013635 Arsa 129768 Arsa 044538 Arsa 110851 Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • BRIGITTE BARDOT'nun' ALLAH YARATTI serisinin Son iki filmi VE ALLAH ERKEĞİ YARATTI 30 Nisan Suareden itibaren YENİ AR Sinemasında ALLAH SONRA DA AŞKI YARATTI 1 Mayıs matinelerden itibaren LÂLE ve ELHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • SATILIK DONDURMA DOLABI Orijinal Amerikan malı 12 gözlü 24 kovalı muazzam dondurma muhafazası.Tel:22 76 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.04.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 A2 10 SATILIK EMLÂK IHTIVAÇ dolayısiyle acele 4000 liraya satılık 550 M2.arsa.Idealtepe yakınında,Ankara asfaltına 90 meire mesafede.Tel:27 10 17 A FEVKALÂDE deniz manzara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.04.1958
  • Teniste Türkiye Sili Yarın Oynuyor Takımımızı N.Bari,S.Gürel,E.Balaş ve C.Özgenel teşkil edecek Türkiye Şili Davis kupası maçlarına bir gün kala her iki takım da bütün hazırlıklarını tamamlamıştır.Şil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1958
  • Sadri Adalet9 e oldu Umumî Kâtib Erdem İlmen'in teyid ettiği haber kulübde ihtilâf mevzuu olmaya namzed görülüyor Beşiktaşın eski U.kaptanı ve muhalefet lideri Sadri Usuuğlu'nun Adalet kulübüne menace
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1958
  • F.KUPASININ yerini alacak MiLLî LİG KAT'i LEŞTİ Futbol Federasyonu Reisi Orhan Şeref Apak Federasyon Kupasının mevsim sonunda iptal edileceğini ve bu kupanın yerini millî lig'in alacağını ^açıklamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1958
  • S.0.F.Başkanlığı namzetleri üçleşti ANKARA,HUSUSİ Faik Gökay'dan açılan Spor oyunları Federasyonu reisliğine henüz bir tâyin yapılmamıştır.Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne yakın çevrelerden sızan habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1958
  • Kupanın 3.tur fikstiirü belli oldu Bir heyet tarafından hazırlanan Federasyon Kupasının 3.tur maçlarına ait fikstür,dün Futbol Federasyonu Başkanının tasdikinden geçmiştir.Bugün ilân edilecek olan fik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1958
  • ormos Karma yarın Galatasaray,Pazar günü de F.Bahçe ile karşılaşacak Yarın Galatasaray,Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kıbrıs Türk Takımlar karması bugün saat 12,10 da Şehrimize gelecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1958
  • NİŞANLANDI İFA Galatasaray'ın sol beklerinden Enver Ozdemir,dün bayan Gönül Yurdaner ile nişanlanmıştır.Kesimde £enç nişanlılara yüzük takılırken solda bayan Yurdaner,sağda E.Ozdemir görülüyorlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1958
  • ı s m HABERLER BEŞİKTAŞ profesyonel takımı iki karşılaşma yapmak üzere bugün Ankara'ya gidecektir.Siyah B'eyazlılar,Hacettepe ve Güneş'le oynayacaklardır.BEYNELMİLEL basketbol hakemlerimizden Turgut A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1958
  • Genç Milli çalışmaları Futbol Federasyonu Lüksemburgda Genç Milli takımın uğradığı başarısızlıktan sonra bu dâvayı yeni baştan ele almak lüzumunu hissetmiştir.Bu yolda atılan ilk adım Fenerbahçe,Beşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1958
  • [RUÇHAN ÜNVER] Ankaragüeü maçında Çağlayan'la çarpışarak,çene lifleri kopan Basrl şehrimize gelmiştir.Doktorlar kendisine 1 ay mecburî istirahat vermiş ve top oynamasını menetmişlcrdir.Resimde,evinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1958
  • BÜYLE ÇIKARILMIŞTI Ada,et DemirsP°r macında basından sa-»ı,Ti-katlanan kaleci Selâhattin'ln durumu dün tekrar cidd.leşmistir.Resimde Selâhattin sahadan cıkanhrken görülüyor!11 o in durumu ciddî Sıhhat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1958
  • MACAR'LAR ANKARADA ANKARA,HUSUSÎ Cumartesi ve pazar gecesi,şehrimizde Millî takımımızla serbest stilde biri millî,diğeri temsilî iki karşılaşma yapacak olan Macar millî güreş takımı uçakla şehrimize g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1958
  • PUPPO SANDRO ANTRENÖR-HOCA Futbol Federasyonu,İtalyan antrenör Puppo Sandro'yu gelecek mevsim için antrenör-hoca olarak angaje edecektir.Federasyonun kurulduğu günlerde kendisine müracaat edilen Sandr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1958
  • ALTIN BİLEZİK BOKS MAÇLARI BAŞLIYOR Türkiyede ilk defa tertiplenmiş olan »Altın Bilezik» boks maçları yarın ve Pazar günü saat 20 den iti baren Spor ve Sergi Sarayında yapı lacaktır.Müsabakalar netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1958
  • Fas Millî maçı suya düşüyor Milli takımımızın 11 mayısta Ankara'da Fas'la yapacağı maç şüpheli bir duruma girmiştir.Bunun sebebi,Fas Federasyonunun,yol paralarının Federasyonumuz tarafından ödenmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1958
  • Okullararası atletizm birincilikleri yarın Cumartesi ve Pazar günleri okullararası puanlı atletizm bölge birincilikleri yapılacaktır.Yarışmalar saat 14 de Mithatpaşa stadında olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.04.1958
  • ı ıMMİİ Kınm frıilı»M1iii»'i^ttiİTO Şampiyon oldu I İLHAN DEMItiKl-J Rıza Doğan 67 kilo)İle Şalıap Karabulut müsabakası,dünkü seçmelerin en hareketli karşılaşmalarındandı.Resimde Doğan,Karabulııt'ıı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor