Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.04.1958
  • ELLENİKİ ENOSİS CEMİYETİ FESHEDİLDİ [MİLLİYETİ Türkiye aleyhinde faaliyette bulunduğu ve yabancı memleketlerde,aynı şekilde hareket eden cemiyetlerle işbirliği yaptığı anlaşılan Elen Birliği Elleniki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1958
  • ATALAY'ın BERAAT KARARI BOZULDU İZMİR.HUSUSİ 1955 yılında Ödemi?C.H.P.merkezinde partililerle hasbihal ederken hükümetin manevî şahsiyetini tahkir ettiği iddiasiyle açılan dâvada Kars mebusu Sırrı Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1958
  • UB.KL [İLHAN DEMİREL!müstehcen resim satan fotoğrafçı Pzhan u/sık adında 2552 ^EF*?vaziyette kadın ve erkek resimlerini sattığı polise ihbar fotoS ti,a,n,°k^kta çevlren P°,is,er *antas»» aramışlar vl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1958
  • Cami yüzünden bir köy halkı birbirine girdi Manisa'nın Akgedik köyünde 24 kişinin yaralandığı meydan kavgasını jandarmalar güçlükle bastırdı İZMİR,HUSUSÎ CAMİ inşaatı yüzünden Manisa vilâyetine bağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1958
  • I İLHAN OBMİRi:1 Esrar kaçakçısı Sabıkalı esrar satıcılarından Mustafa llalimoğlu'nıııı Gaziantep'ten şehrimize esrar getirdiği ve hu esrarları Hasköy civarında bostanlara sakladığını haber alan polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1958
  • HARİCİYE VEKİLİ DÜN PARİS'E GİTTİ Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu Avrupa İktisadî İşbirliği ve NATO Vekiller Konseyine katılmak üzere dün saat 17.05 de uçakla Paris'e hareket etmiştir.Bu sefer Paris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1958
  • IUSISI I lif Donanmamıza iltihak edecek Geliholu ve Giresun destroyer-UUwlLUIV leri halen Norfolk limanında hulunmaktadır.Norfolk Belediye Reisi Frcd W.Durkvvorth solda)gemilerin kıımaıifinnlan Halimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1958
  • er üzerinde e yapıldı Ankara'da açılan Beynelmilel Beslenme Konferansında tecrübelerin askere gelen gençlerin inkişaf ettikleri neticesini verdiği bildirildi ANKARA.HUSUSÎ ANKARA'da çalışmalarına başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1958
  • IÖZDEMİR GÜRSOYI GÖNÜL FIRTINANIN DÜŞTÜĞÜ VEYA KENDİSİNİ ATTIĞI APARTMAN HÂDİSENİN CEREYAN TARZI TEMSİLÎ ŞEKİLDE GÖSTERİLMİŞTİR.Bir kadın yirmi metreden düştü Bebek'te evin 6 ncı katından çardağa düşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1958
  • Kaçakçılık yapan 7 assubay yakalandı İZMİT.HUSUSÎ 150.000 lira kıymetinde kaçak eşya getiren 7 astsubay ile bir er yakalanmıştır.3-4 gün evvel Amerika'dan dönen Gelibolu muhribi ile getirdikleri eşyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1958
  • KARAKÖY I YAŞAR GÖKBERGj Tophane ile Karaköyii bağlayacak Kemeraltı caddesinin aeıledilınektediı.Karaköy'de tramvay caddesi ile Domuz sokağı arasında kalan ada da yıktırılmaktadır.Kesimde yıktırılan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1958
  • Gençlik Bürosu teşkil ediliyor İzmir' Vekili lâyık de faaliyete geçildiğini söyliyen Maarif yabancı memleketlerde okuyanlardan olmıyanların dövizinin kesileceğini söyledi Ege Üniversitesi dün yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOYI EN BUYUfiC BAYRAK ToPIanmıs "1;ı,bayrakların dördüncü partisi dün Kıbrıs'a gönderilmiştir.Tayin W wıv nMİ* edilen müddet bittiği halde,muhtelif teşekküller tarafından gazetemize bayra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1958
  • ta bir ingiliz ÖLDÜRÜLDÜ Türk polisi bombalı bir fethişçi yakaladı.Türkleri ezen İngiliz Binbaşısı mahkemede Hariciye Vekili,Necati Sağer'den dün izahat aldı Lefkoşe,Hususî Muhabirimiz Tekin Yüksel bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1958
  • Kübalı Senato Kararına İtiraz Ediyor Bâzı profesörler kararın Talebe Yönetmeliğine dayanılarak alındığı için bâtıl olduğunu söylüyor J STANBUL Üniversitesi Se-I natosu tarafından hakkında «Kusur bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.04.1958
  • İNGİLTERE'YE 3 KİŞİ GÖNDERİYORUZ GDODENGLISH İNûİLİZCEYİ MEKTUPLA EN İYİ ÖĞRETEN AKADEMİ «Yapı-Kredi Bankası,Sirkeci Şubesi Hesap No.601 İstadresine 10 lira gönderen herkes kaydedilir.«Ankara Cad.10 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • GÜNÜN TIBBÎ BAHİSLERİ Bağışlanan Gözleri Körlere Takmak Mümkün mü?Geçenlerde MILLlYETte,bir haber vardı.Sevgilisinden ayrılan bir gene,intihar etmektense,pürlerini bağışlamaya karar vermiş.Haberin her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • BİRİNCİ SAYISI KAPIŞILAN HAFTALIK KRALI Gun BÜYÜK YENİLİKLERLE YARIN SABAH ÇIKIYOR IÇ SAYFALARI TAMAMEN 4 RENKLİ OLARAK BU SAYIDA OKUYACAĞINIZ BÂZI YAZILAR:1001 Günah şehri Aşk,ihtiras ve heyecan beld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan Dr.RECEP DOKSAT FARE ISIRIĞI HASTALIĞI Japon doktorlarının keşfettiği bu hastalığa,bir çok memleketlerde,bu arada memleketimizde de rastlanmaktadır.Tıp dilinde Sodoku a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • I İSTANBUL E 7.57 Açılış ve program 8.0ü Karışık sabah müziği 8.30 Ha-E berler 8.45 Şarkılar 9.00 E Frank Purcell orkestrasından me-E lodiler 9.15 Türküler ve oyun E havaları 9.30 Kapanışj 12.27 Açılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • OĞLAK BURCU 1 [22 Aralık 20 Ocakl Güç gibi görünen bir içiniz ufak bir yardımla voluna girecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şuhat] Size gösterilen yakınlık ve alâkanın kadrini binliniz.BALIK BURCU [20 Şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 910 1112 SOLDAN SAĞA:1 Tanzimat Devri'nln üç büyük simasından ikincisi;Ters,2 Bir uzvumuz;Emekliye ayrılma.3 Hiç yorulmadan kandırılabilen;Trafik lâmbasının verdiği manalı ışık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • Terkedilen sevgili çakı ile harakiri yaptı Mecidiyeköyde oturan Zekiye Yosma adındaki kadın,sevgilisi Mehmet'in kendisini terketmesine üzülerek harakiri yapmıştır.Elire geçirdiği çakıyı karnına ve vüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • Bayramda İzmir'e ilâve vapur seferi yapılacak Şeker bayramı münasebetiyle Denizcilik Bankası İzmire ilâve vapur seferi ihdas etmiştir.İlâve sefere 20 nisan günü 17 de Trabzon vapuru çıkacaktır.Gemi İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • Dış hattan dönen gemileri bir mutemet karşılayacak Gemicilerin dış sefere çıkarken para götürmemeleri ve dönüşte evlerine gidecek parayı bulmakta sıkıntı çekmeleri üzerine,Denizcilik Bankası bir karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • Bayramdan önce 2000 den fazla çift evlenecek İki bayram arasında nikâh kıymak uğurlu râyllmadığı için evlenmek isteyen çiftler bayramdan önce nikâhlarını kıydırmak üzere harekete geçmişlerdir.Yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • 23 Nisan'ı kutlama programı hazırlandı 23 Nisan Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramını kutlama programı hazırlanmıştır.23 Nisan günü yapılacak merasimlere Taksim ve Beyazıt meydanlarında 10.30 da,Barbaros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • Mübarek Kadir Gecesi ve Ramazanı Şerif Bayramı 1C/17 Nisan 1958 tarihine müsadif çarşamba akşamı Perşembe gecesi)Mübarek Leylei kadir ve 20 Nisan Pazar günü de Ramazanı şerif Bayramı olduğu ilân olunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • BAĞ SAHİPLERİNE ORTHOCİDE 50 WETTABIE ÇAPTAN)Mahsulünüzü Mantari hastalıklardan koruyacak mükeramel bir ziraat ilâcı Bağlarda:Bağ mildiyosu pronos)hastalığına karşı 100 litre suya 250 gr.karıştırılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • MEVLİD-İ NEBİ 16/Nisan/958 Çarşamba gününe tesadüf eden mübarek Kadir gecesi,Beyazıt camii şerifinde;Ahirete gitmiş,nesilleri bitmiş,adları unutulmuş ümmeti Muhammedin ruhlarını taziz,âlem-î insaniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • MİtV&İN m Bw 11,S 11 DÜŞÜN YAYINEVl'nin 26.KİTABI YEDEK PARÇA KAHKAHA KUYRUĞU YARIN ÇIKIYOR FİATI:2 LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • Nihavet Avrupa filmlerini aratmayacak güzellikte bir Türk filmi YAŞAMAK HAKKIMDIR Oynayanlar:TURAN SEYFIOĞLU ÇOLPAN İLHAN Rejisör:ATIF YILMAZ MÜZİK:BALARISI AHMET TRİOSU PRODÜKSİYON:ARI FİLM TAKDİM ED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02;1 Gelin Ayşe Gönül Bayhan Türk filmi.2 Karamanın Koyunu Meral Körmükçü Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Son Nefes Reşit Gürzap Gülderen Ece Türk filmi.ATLAS Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • KUNT SAĞLIK YURDU Kadıköy Lstanbul Tel:36 92 26 Muhterem Doktor ve hastalannırhizmetindedir.Günün her saatında cerrahî nıüdahelelere ve doğum» hazırdır.16021)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • SAATÇILARIN NAZARI DİKKATLERİNE Düzinesi 6 liradan Avrupa Mika ihtiyacınızı,Fatihde Saatçi CEMALİ SÖNMEZ'deıt temin edebilirsiniz.Tel:'21 19 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • Givar vilâyetlere çay taşıyanlar takip edilecek istanbul'dan hareket eden trenlerde yolcuların çay götürüp götürmedikleri kontrol edilecek Tekel idaresi,halkın civar vilâyetlere çay götürdüğünü tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • 11 ev sovan hırsız 14 yıl hause mahkûm oldu 11 ev soyan İbrahim Sergi adında bir hırsız,İkinci Sulh Ceza Mahkemesince 14 yıl G ay hapis cezasına mahkûm edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • YENİ TARİFENİN TASDİKİNDEN SONRA,MEVCUT KARARLARA HARFİYEN RİAYET ETMEYEN ŞOFÖRLER AĞIR CEZALARA ÇARPTIRILACAKLAR Dolmuş tarl Eeledıyede bir tır.Belediye tinde yapılan dürii,muavini felerini tesbit iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • Denizcilik Bankası ikramiye veriyor Yarım maaş tutarındaki ikramiyenin diğer yarısının tevzi tarihini Bakanlar Kurulu tesbit edecek Bakanlar Kurulu Kararnamesi gereğince Denizcilik Bankası memur ve is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • I Şoförlerimiz haklıdırlar!ŞOFÖRLERİMİZ,hiçbir günahları olmadığı halde,günün her saatinde,cehennem azabını andıran ıztırap anları yaşamakta-dırlar.Dertlerini her aman dikkatle dinlerim.E Şikâyetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • «TEKNİK Üniversite günü» Cumartesi saat 10.30 da Taşkışla binasında tertip edilen bir merasimle kutlanacaktır.Bu münasebetle 30 yılını dolduran profesörlerin de jübilesi yapılacaktır.ŞİŞLİ'de oturan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet:129.00 Reşat:157.00 Gulden:117.50 İngiliz:156.50 Külçe:19.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.04.1958
  • 150 tonluk layter'in omurgası konuldu Liman işletmesi tarafından sipariş edilen 150 tonluk yeni su layterinin omurgası dün sabah İstinye tersanesinde merasimle konulmuştur.Layter inşa edildikten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • Yazlık evlerin kirası ecen seneden fazla Kadıköy,Adalar ve Boğaz semtlerindeki evlerin kiraları yüzde 40 50 arttırıldı NECMİ ONUR Kadıköy,Adalar ve Boğaz semtinde kiraya verilen yazlık evlerin kirası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • 60 hk ihtiyar 16 yaşındaki kızla birlikte yakalandı Ahlâk Zabıtası ekibi,evvelki gece Beyoğlunda bir randevu evini basmıştır.Yaşı küçük kızlarla,ihtiyar zenginlerin devam ettiği bu randevu evinde 60 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • Yerebatan Sarayı harab bir halde Elektrikleri yanmayan,merdivenleri pis olan saray turistler için cazip olmaktan çıkıyor BİR taraftan memlekete turist celbetmek için çalışılırken,diğer taraftan da tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • PULCU İZMİR FİLATELİST KULÜBÜ KONGRESİ TOPLANDI ZMİR Filâtelist Kulübü'nün T yıllık kongresi İzmir'de Ve-remle Mücadele Derneği salonunda yapılmıştır,nunda yapılmıştır.Klüp başkanı Dr.Enver Şenerdem t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • İstanbul'da yılda 294 bin ton gıda maddesi sarf oluyor Hazırlanan istatistiklerden İstanbul'un yıllık et ihtiyacının 70 bin ton olduğu anlaşılmaktadır.Şehrimizde bir senede 40 bin ton soğan,30 bin ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • FORD TESİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİNE YARDIM YAPTI NEW-YORK,A.P.Ford tesisi,Ankara Üniversitesi kütüphanecilik Enstitüsüne 52.000 Dolarlık yardım yapmayı kararlaştırmıştır.Ford tesisi,diğer Orta-Doğu meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • Sıvasta bazı memurlara 13 adet kahve verildi SİVAS,HUSUSÎ Bir müddet evvel Diyarbakır'dan Trabzon'a leblebi çuvalları arasında kaçırılırken yakalanan 115 kilo kahve,dün Sivas'ta Vilâyet tarafından tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • Çanakkale Âbidesi ile ilgili dâva ÇANAKKALE,HUSUSÎ Çanakkale Şehitler Âbidesinin ilk müteahhitleri Hayrettin Aksoy ve Sırrı Onural aleyhine İnşa Komitesi tarafından Eceabat Millî Korunma Mahkemesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • Sivas Lisesi talebeleri yemekten zehirlendi SİVAS,HUSUSÎ Sivas lisesi yatılı talebelerinden bir kısmı evvelki akşam yedikleri sahur yemeğinden zehirlenmiş ve tedavi altına alınmışlardır.Yemekten sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • CEZAYİR'DE RUS SİLÂHLARI IA.P.1 Cezayir'in batı tarafındaki ara zide,helikopterlerle araştırmalar yapan Fransız askerleri,bazı Rus silâhları ve üzerinde Husca yazılar bulunan sıhhiye malzemesi ele geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • KISA HABERLER ANKARA 1957 seçimlerinde kaybetmiş olan D.P.mebuslarından eski Sivas mebusu Rıfat Öçten PTT idare meclisi üyeliğine,eski Gümüşhane mebusu Dr.Zeki Başağa da Devlet Demiryolları idare mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • «Orta Şark İşleri gazetesi» nin yayınladığı makalede Türkiye'de demokrasinin inkişaf ettiği kaydediliyor NEW-YORK,A.P.«Orta-Şark İsleri Konseyi» teşekkülünün yayınladığı «Orta-Şark isleri» gazetesi so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • GRACE DİNAMİT PATLATTI IA.P.1 Monako prensliğinin yanı başındaki dağın altından bir tünel açılması için başlayan çalışmalar esnasında Prenses Grace ve Prens Rainier de hazır bulunmuşlardır.Çalışmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • Üst kademe konferans için ışmalar 3 D u RI es,ihzarı müzakerelerin birkaç güne kadar başlayacağını söyledi WASHİNGTON,A.P.Hariciye Vekili John Foster Dulles bugün yüksek kademede bir toplantı tertiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • KUYRUK GEÇEN gün durakta otobüs bekliyordum.Bir araba geldi,bekleyenler atıldılar,ite kaka,itile kakıla dolanla.Bine-E midim,daha doğrusu binemedik.Yanımda kendi hâlinde E E biri vardı,yüzüme baktı.ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • Çanakkale Âbidesi İçin Yapılan Teberruların Listesi Darıçayır gençlik birliği ve öğrencileri Zonguldak)215.01)Karasu)10.00 Merkez ilkokul öğretmen Kurşunlu ilkokul öğrenci-ve öğrencileri Karaköse)111.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • italyada şiddetli bir kış hüküm sürüyor ROMA,A.P.Dündenbeji İtalya'nın muhtelif bölgelerinde kar yağmakta ve bir çok yerleri de su basmış bulunmaktadır.Po vadisinde yağan şiddetli yağmurlardan dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • HAPİSHANENİN KAPISINI MAYMUNCUKLA AÇTI İZMİR,HUSUSÎ Hapishanenin kapısını maymuncukla açarak firar eden bir mahkûm aranmaktadır.Hâdise Dikili cezaevinde geceleyin vukubulmuştur.Firarı Mahmut Göker ism
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • Bir mahkûm gardiyan ile jandarmayı kandırıp kaçtı 18 seneye mahkûm kaatille birlikte eğlenmiye giden jandarma ve gardiyan tevkif edildi NİĞDE,HUSUSÎ 18 seneye mahkûm bir kaatil,bir jandarma eri ile ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • [A.P.CİİDEVVA IIC II Al CPİ *ran pahından ayrıldığından beri Kolon-OUnbl I A Vb ya'da bahasının yanında kalan sabık kraliçe Süreyya,geçen Cumartesi günü Amerika'ya hareket etmek üzere Cenova'ya gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • ATATÜRK SEVGİSİ filmi halka gösteriliyor ANKARA,HUSUSÎ Büyük kurtarıcı Atatürk'ün doğusundan Anıt-Kabre nakline kadar hayatını canlandıran ve Almanya'da hazırlanan «Atatürk Sevgisi» adlı film Akdağ Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.04.1958
  • SİVAS'TA BİR KADIN ÇOCUĞUNU BOĞDU SİVAS,HUSUSÎ Hafik kazasına bağlı Mescit köyünde dün bir kadın öz çocuğunu boğarak öldürmüştür.Yazgül Açar isimli dul kadın,babasının evinde ikamet ederken,gayri meşr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • iiiiiiilililliiiiiil?DuZyuz uH TABLOSU Bu Rj/SCIl!Ğ K4ZAN/VO/Z E PARA-y/DA AYTBN SEEiSryE kendi ADiMuA K4Tll_DlA\HERKES TABLO.MuN SAHİBİ OL4IÇAK BENı SAMiyOK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • ARKA.DAS l olA-j h\^J 1 5 %uC,1 jMf Wf 3y 6 m^I-A B^C *j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • w jkuta S DOĞRUSUNU SOVLEMEK LÂZIM GELİRSE" RAKiRLHR İÇİN BU yAPTıĞIMI^ İŞTEN DOı_Ayı BÜyÜK BilÇcbuRuR Ouyuyo R.U\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • VAHŞı AV/N/N KARSISINDA BİR TARAFTAN KENDİMİ KOLLU.YO/v£-BıÇAâl.Mi KARNihJA SAPLAMAĞA ÇALI.S/YORDUM-'BİZ.DÖVÜŞÜRKEN Al'NU ADINI YERDl'KUERi İPTİDAİ BİR.JAPON KA-BİLESINE MENSUP AVCILAR,ADETÂ GÜREŞ MÜS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • TAM ZA/V\ANINDA GELDİN-BEN DE SENİ GÖRMEK İS-riyoROUAA r SAHl" Mİ MEM-NUN Oldum-T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • VELİ NEDEN4 HER ZAMAN SENİ SERİ ÇEVİRDİĞİM KAl-DE,EU_ERiNJİ YIKAMADAN MASA* A 8ETL.KI BU GüN DE UNUTMUŞŞUNDUI?ZANNETTİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • YENİ MELEK te l»u Aksanı Saat 9.15 te Yeni bir neş'e ve zevk kaynağı,eğlenceli,dayanılmaz derecede güldürücü ve hareketli sahneler,gözleri okşayan nefis ve bediî danslar.CAN YOLDAŞLARI Renkli)Yaratıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • Senenin görülmemiş film mucizesi.Baştan başa esrar ve heyecan dolu bir şaheser.FRANKENSTAYN'ın LANETİ Renkli «The Curse of Fıankenştein» PETER CUCHİNG HAZEL COURT Perşembe günü Matinelerden itibaren B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • AVANTÜR FİLMLERİN EN NEFİSİ.ÜÇÜNCÜ ANAHTAR Orijinal)The Third Key)JACK HAWKİNS Perşembe günü Matinelerden itibaren BEYOĞLU ELHAMRA SİNEMASINDA İlâve:VALT DİSNEY'in Renkli Mikisi NOT:Her Pazar saat 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • Baba,ağabey ve anneler Bayram Hediyesi için artık hiç düşünmeden karar veriyorlar zira GENÇLERİN ÇOCUKLARIN HERKESİN Bütün gün ellerinden bırs»v*,harikulade eğlencesi sinini.i £i|jE 7 Eîl/t-D-3 buutlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • KURŞUN CEVHERİ Çinkolu ve Çinkosuz müsait şartlarla satın alınmaktadır.Kurşun Sanayii A.Ş.Tel:44 81 64 Taksim Sarayı kat 2/3.Tel:44 81 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • AMERİKAN TİPİ KOT BLUCİNLERİ Afi r V EMSALSİZ KOT PANTALONLARINI HER YERDE ARAYİNİZ l/nâl vp Sat/s yprh Cdd.S erip i yer Hdn Tele 440655
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • Şeker Bavramında BURSA-ULUDAĞ Gezisinin Son yerleri için.Müracaat:İstanbul Ekspres Seyahat Acentesi Beyoğlu,Lâle Sineması yanı Mim Han Tel:44 64 42 3 Mayısta POLONEZKÖY 25 Mayısta ANTALYA,MERSİN,ADANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • SEKRETER ARANIYOR Lise mezunu bayan sekreter aranıyor,ingilizce bilenler tercih edilir.Taliplerin I.E.Kimya Evi T.A.Ş.Sekreterlik kısmına müracaatları rica olunur.Adres:Çemberlitaş,Peykhane Sok.No.6 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • ay D in oğlu CÜNEYD BEY TARİHİ ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELENLİOĞLU 10 Karanlık basmağa başlamıştı.Az gölgeli ormanda gölgeler azalıyordu.Ormanın dışındaki ufuktan güneşin uzaklaşmakta olduğu anlaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • ramazan İThânrtları Hazırlayan KEFİ' CEVAD ULUNAY Ba'zı Ayetler ve Hadîsler İslâmiyet yalanı,münafıklığı ve iftirayı mü'mînlere nehy etmiştir.Kur'ân-ı-Kerim'de buna dair pek çok âyetler olduğu gibi Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • ŞÜKÜR KAPININ önündeki ağaç,çiçekten yaprağa döndü.Beyazdı,şimdi yeşil.Derenin iki yanları şimdi yeşil yeşil yamalı.Kazlar palazları ile koşuyorlar suya.Yol kenarında çöpçü arada bir tozu dumana katıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • ANA OĞUL AYNI GÜNDE EVLENDİ BUTTE.AMERİKA,A.P.84' Kik Eric Varnstrom ile 77 yaşındaki Mrs Katrin Hill Montana Eyaletinin bu şehrinde nikâhlanmışlardır.Kadının 54 yaşındaki oğlu Richard Hill iıe 80* li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.04.1958
  • KIRIKLIK OPON FAYDALIDIR!OPON,baş,diş,adale sinir ağrılarını teskin edeı OPON,soğuk algınlığından ileri gelen ağrı ve sızılara karşı başarılıdır tf/OPON GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • içtizı laz-f O Günde 8 saattan haftada altı gün çalışıyorlar.Bunlar günlük vazifelerini bitirince yerlerine,hepsi de remiz,beyaz önlükler giymiş olan yeni kızlar gelecektir.Çünkü iş durmadan devam ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • 20 veya 30 tonluk satılık Treyler Arıyoruz Telefon:44 29 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • BAYAN ARANIYOR Referans verebilecek hiç bir yerde çalışmamış Lise mezunu bir bayan aranıyor.Müracaat:Dr.Halil Sezer Karyola Fabrikası Sirkeci Demirkapı No:7 1825G)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • ACELE SATILIK ARSA Kasımpaşa Yenisehirde 332 Metrekare yol üstünde Bol Trifaze ceryan,H.Gazı.Su mevcut.Mür:22 69 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • 10 bin er üzerinde tecrübe yapıldı t Baştarajı Birincide mistir.Silâhlı kuvvetlerde yapılan beslenme araştırmaları,halk beslenmesi bakımından fevkalâde kıymetli yeniliklerin teminine yol açacaktır.Çün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • GENÇLİK BÜROSU TEŞKİL EDİLİYOR 4 Baştarafı Birincide emrine almaya karar verdik ve sonra bu kararı kaldırdık.Şimdi Üniversite Senatosu bir karar vermiştir.Bu hususta bir gcy söylemiye mahal görmüyorum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • D.P.Genel idare Kurulu dün de toplandı ANKARA.HUSUSÎ D.P.Genel İdare Kurulu dün de saat 10 dan İG ya kadar aralıksız olarak çalışmıştır.Bu toplantı sırasında bölgelere gönderilmiş bulunan Milletvekill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • ikinci Sivil Savunma tatbikat!dün yapıldı Sivil savunma tatbikatının ikinci denemesi dün yapılmıştır.İlk ikaz saat 10 u 4 geçe radyoda,ikinci ikaz ise saat 10.45'de telefonla ya pılmıştır.Uçak hücumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • SPUTNİK I!DÜN YANARAK DÜŞTÜ CAMBRİDGE.Amerika,A.P.Sovyet sunî peyki Sputnik II.dün,yanarak yere düşmüştür.Beklenildiğinden bir müddet daha fazla havada kalan ve dünyanın etrafında birkaç munzam tur ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • Kıbrıs'ta polisi ö t,Baştarafı Birincide da aralarında rumlarm da bulunduğu 17 şahit dinlenecektir.ZORLU» SAĞER'LE KONUŞTU ANKARA,HUSUSÎ Dün Paris'e giden Hariciye vekili Fatin Rüştü Zorlu,Ankara'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • SÜBİİâuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • RUMÎ 1374 Nisnn 2 SALI 15 NİSAN 19 5 8 HİCRİ 1377 Rama* zan 25 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.21 12.14 15.58 18.48 20.26 3.37 10.34 5.27 9.11 12.00 1.37 8.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • DOKTOR Mehmet Kâmil Berk Hasta kabul saatleri saat 12-18 Fatih Tel:21 39 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • DENİZCİLİK BMKASÎ T.AO.Denizyolları İşletmesinden i Z M i R'e İKİNCİ İLÂVE SEFER BAYRAM münasebetiyle İZMİR'e kaldırılacak «İSTANBUL» vapuru şimdiden tamamen dolmuş olduğundan BİLET ALAMA-YAN savın yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • SAYIN ECZA DEPOLARI SAHİPLERİNE Laboratuarımın plâsiyesi Ayhan Attaroğlu tahsilata selâhiyettar değildir.Görülen lüzum üzerine laboratuardan tamamen uzaklaştırılmıştır.Muamelelerinizin doğrudan doğruy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 ıa 10 SATILIK EMLAK A BABIALİDE devren sat.Kırtasiye dükkanı.Mür:Cemal Nâdir Sok.No.20 ÇAMLICA Acıbadem asfaltında ve Maltepe ve Gültepe plajlarında köşe baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • TEŞEKKÜR Kadıköy maarif koleji müdürü sevgili oğlumuz,kıymetli eşim MACİT KILIÇERİ'nin genç yaşındaki ani vefatiyle uğramış olduğumuz büyük acımızı bizlerle paylaşmaya koşan sayın maarif vekili Celâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • Avrupa Konseyi için C.H.P.den de iki mebus seçildi ANKARA.HUSUSÎ Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında Avrupa konseyi istişarî asamblesine katılacak milletvekillerinin seçimi yapıldıktan sonra,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • İşçi Konfederasyonu Mümessilleri Hey'eti toplantısı başladı ANKARA,HUSUSÎ Türkiye İsçi Sendikaları Konfederasyonu mümessiller heyeti toplantısına dün başlanmıştır.Toplantı çalışma Vekili Hayrettin Erk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • Kısa hapis cezası olan subaylar terfi edecekler ANKARA.HUSUSÎ İçel Mebusu Yakub Karabulut'un k*sa hapis cezası alan subaylarla ilgili kanun teklifi dünkü Mecliste kabul edilerek kanuniyet kesbetmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.04.1958
  • KÜBALI SENATO kararına itiraz ediyor t Baştarajı Birincide «Sokratı mahkûm edenler değil,Sokra)yaşıyor.Kııhalı'yı cezalandıranlar değil,Kübalı yaşıyacak.Hukuk Fakültesine mensup bazı profesörler,Senat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.04.1958
  • IRAK'A F.BÂHCE GİDİYOR Sarı Lacivertliler 23 25 27 Nisan'da üç maç yapacaklar Millî kadro dışında kalan futbolculardan müteşekkil bir takımla Fenerbahçe Irak'a gidecektir.Sarı Lacivertliler Irakta 23-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • Türkiye Sili Davis Kupası karşılaşması 26-27-28 Nisan tarihlerinde Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü kortlarında takımımız Şili Millî takımı ile Avrupa bölgesi I.tur karşılaşmasını yapacaktır.Şili takımını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • Bulgaristan maçı için YENİ BİR G TAKIMA DO Kadro,beş kulüp arasında tertib edilecek tartmadan sonra seçiliyor 11 Mayısta şehrimizde yapılacak' olan Türkiye Bulgaristan genç millî takımlar karşılaşması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • İKİNCİ KÜME MAÇLARI 27 NİSANDA BİTİYOR Dün akçam toplanan ikinci profesyonel lig tertip komitesi,fikstürdeki son maçların tarihlerini tesbit etmiştir.Buna göre ikinci profesyonel lig maçları 27 nisand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • TÜRKİYE LİSELER SERBEST GÜREŞ ŞAM-PİYONASI 21 NİSAN'DA Türkiye liseler ve meslek okulları serbest güreş şampiyonası 21-22-23 nisan tarihlerinde Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.Müsabakalara 16 Böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • Türkiye şampiyonu F.Bahçe kız voleybolcuları Almanvava şifliyor Türkiye şampiyonu Fenerbahçe kız voleybol takımı,Bakırköy'lü voleybolcularla bugün saat 16.30 da Almanya'nın Sarburugen şehrine gidecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • HÂMİT KAPLAN Çalışmağa başladı Hamit Kaplan dün ilk minder çalışmasını yaptı Londradan dönen şampiyon güreşçimiz Hâmit Kaplan bir müddettenberi Kasımpaşa kulübünde nefes idmanı yapmaktaydı.Kaplan,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • îst.Spor Aliay yine İstanbul'da bu pazar oynuyor Federasyon Kupası eleme maçlarında iki defa berabere kalan İstanbulspor ve Altay takımlarının üçüncü karşılaşmayı Ankara'da yapmaları,Futbol Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • Milliyet Ekibi Kütahya'da Geride bıraktığımız hafta içersinde yurt çapında bir tetkik seyahatine çıkan MİL-LİYET Spor Ekibi,dün akşam Kütahya'ya varmıştır.Balıkesir'den trenle ayrılan ekibimizi Tavşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • IMIUJYETI Itf Al İ 9ftC5ff»MI A t)S fil E1IE 'kimi amatör küme lideri Mecldlyeköy Gençlik Kulübünün tanrı başkanlığına YALI DA^KAnLAHl ULUU istanbul Vali ve Belediye Beis Vekili Mümtaz Tarlıan seçilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • KISA HABERLER GENÇ millî takımımız Amsterdamdan bu gece saat 22.10 da uçakla şehrimize gelecektir.BÖLGE Güreş tertip Komitesi yarın saat 14 te Bölge binasında toplanarak mühim kararlar alacaktır.MACAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • Dünya Güreş Kupasının hazırlıkları bitiyor SOFYA,HUSUSÎ Haziran ayı içersinde Sofyada yapılacak olan Dünya serbes Güreş kupası şampiyonası hazırlıkları tamamlanmak üzeredir Bulgarlar bilhassa şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • Bulgarlar kulüplerimizle temas istiyor Bulgar spor kulüpleri kulüplerimizle muhtelif branşlarda temaslar istemektedirler Bulgar spor teşkilâtı tarafından hazırlanan programa göre Bulgaristanın muhteli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • I İLHAN DEMİRELI İİ İİ ti Milli takım kadrosundan çıkarılan İstanbulspor'lu Gungor,U&UUN durumdan çok müteessir olmuştur.Resimde,ist.Spor'un istikrarlı futbolcusu,arkadaşımız Yavuz Bayraktar'a,«Ben de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • MİLLİ TAKIM KADROSU İÇİN MİLLÎ Futbol takıntımızın Hollanda maçı için tesbit edilen 16 kişilik kadrosu dün ilân olundu.Umumî manzarası itibariyle evvelkilerden farklı olmayan kadronun tek değişik tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • Federasyon B.T.T.yi 100 binlik stad için protesto ediyor Futbol Federasyonu yüzbin kişilik stadın inşası ile alâkalı olarak Beden Terbiyesi teşkilâtını protesto etmektedir.Buna sebeb Beden Terbiyesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • Türkiye Fas Milli Maçı içinN çalışmalara başlandı 11 Mayısta oynanacak olan FAS Türkiye millî maçı için Futbol Federasyonu çalışmalara başlamıştır.kadrosunun haricinde federasyon üyeleri kadrosu için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • MODA YUGOSLAYYA'ya BUGÜN GİDİYOR 17 Nisaa'da Ljubliana şehrinde Olim pia ile basketbol Avrupa şampiyon kulüpler turnuası eleme maçını oynayacak Modaspor bu sabah saat 10.00 da uçakla Yugoslavya'ya har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • İstanbul serbest güre;takımı dün akşam gitti Macar millî güre.takımı ile karşılaşacak olan serbest millî takımımızın seçme müsabakalarına iştirak edecek İstanbul takımı dün akşamki ekspresle Ankaraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • Çanakkale Kupası finalleri yapılıyor Şayiaları yalanlıyan 4 kulübün temsilcileri maçların tarihini bu hafta tesbit edecek Dürt büyük kulübün temsilcileri önümüzdeki hafta içinde bir toplantı yaparak Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • 14HMET GÜLTAÇ] ARADA Vefalı idareciler Aitınordu takımının sair iri Özgen'e talip olmuşlardır.Resimde soldan)Vefa M n M II M Kıılııim umumî kaptanı Kemal Babacan,Özgen ve antrenör Szekelly teklifi yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.04.1958
  • Hollanda'nın Belçikayı 7-2 yenisinden sonra Apak:"Netice bi alarm çanıdır,Başkan,4 Mayıs'daki maçı kurtarmak için,gerekli tedbirlerin derhal alınacağını söyledi Necmi TANYOLAÇ AMSTERDAM'dan BİLDİRİYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor