Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.04.1958
  • Personel Kanunu Bugün Müzakere Ediliyor C.H.P.memurlar aleyhinde bulduğu 4maddenin tasarıdan çıkarılmasını istiyor ANKARA,HUSUSÎ MECLİSE sevkedilmiş bulunan Devlet Personel Kanunu tasarısının Bütçe En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1958
  • SUR KAPISI SÜSLENİYOR [ÖZDEMİR GÜRSOY1 Londra asfaltının şehre bağlanması için Topkapıda,surlarda açılan yeni giriş yelinin iki yanı,sarmaşıklarla süslenmektedir.Bu İş,Amerika'da ihtisas yapmış bir uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1958
  • Kral Faruk'un hazineleri Kahire'de açılan beynelmilel pamuk fuarı münasebetiyle yapılan bir açık arttırmada sabık Mısır Kralı Faruk'a ait kıymetli bazı eşyalar ve mticevherler müzayede ile satılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1958
  • HAYAT PAHALILIĞI DEVAMLI ARTIYOR Son defa neşredilen istatistiklere göre hayat pahalılığı devamlı olarak artmaktadır.1938 yılında 100 olan umumi geçinme endeksi 1957 de 522'ye,1958 de ise 540'a yüksel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1958
  • D.P.TEŞKİLÂTINA YENİ BİR ŞEKİL VERİLİYOR Menderes'in riyasetinde dün iki toplantı yapan Genel İdare Kurulu tüzükte yapılacak tadilâtı inceledi ANKARA,HUSUSÎ DP.Genel İdare Kurulu,dün Başvekil Adnan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1958
  • JÜRİ LANA'NIN kızını suçsuz buldu LOS ANGELES A.A Gangster Johny Stompanato'yu öldüren Cheryl Crane Turner dün muhakemede jüri tarafından haklı bulunmuştur.Jüri azaları yirmi dakika süren müzakereden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1958
  • ÂBİDE İÇİN Amerikadan bayrak direği gönderiliyor Amerika'ya yerleşmiş olan bir Türk iş adamı,yekpare çelikten 40 metre boyunda bir bayrak direği bağışladı NEW YORK,Hususî Muhabirimiz İskender Songur'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1958
  • İNGİLTERE'YE 3 KİŞİ GÖNDERİYORUZ «Yapı Kredi Bankası,Sirkeci Şubesi Hesap No.601 İst.adresine 10 lira gönderen herkes kaydedilir.«Ankara Cad.107 İst» den tafsilâtlı parasız broşür İsteyiniz.Memur Tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1958
  • GÜMRÜKTEKİ KAHVELER KIZILAY'A VERİLECEK GAZETELERDEN)fmWŞi İmbââm Ç-^j^fejjU.tf «J^eJ,KAHVE DÜŞKÜNLERİ İV^JAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1958
  • BİR KADIN DİĞERİNİ BİR TOKATTA ÖLDÜRDÜ İZMİR,HUSUSÎ Dün akşam Namazgah semtinde bir çocuk meselesinden iki kadın kavga etmiş.Bunlardan biri.yediği bir tokattan ölmüştür.Münibe Özoğuz adındaki kadın,ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1958
  • Bir gençlik hey'eti Kıbrıs'a gidiyor Mühletin dolmasına rağmen dün de,Kıbrıs'a gönderilmek üzere gazetemize 24 bayrak daha teslim edildi ANKARA,HUSUSÎ 23 Nisan Millî Hâkimiyet Bayramında Kıbrıs'ta yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1958
  • 1 TlTTUm» lider Fidel Kastro,Cumhurrcisi Uatista'ya bir ultimatum verdikten sonra geniş IA.P.I çapta bir isyan hareüstünlük temin ettiklerini ileri sürmekte ve isyanın komünistler tarafından tahrik ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1958
  • Ulus'un kapatılışını Gülek protesto etti C.H.P.Genel Sekreteri dünyanın hiç bir yerinde karikatür yüzünden kapatdan gazete olmadığım söyledi C.hL P.Grupu Avrupa Konseyi toplantısına iştirake karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1958
  • [OZDEMIR GÜRSO* I İstanbul Üniversitesi Dekanı Ord.Prof.Ali Tanoğlu solda)arkadaşımız Ekrem Altınkaynak'la sağda)görüşürken.Son beyanatından dolayı SENATO KÜBALIYI dün cezalandırdı Profesör bir ay müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.04.1958
  • mK A NIN ZARARİ Türklere ödetiliyor Vali Foot,son günlerde tedhişçilerin yaptıkları 31 bin ingiliz liralık zararın yüzde 40'ının Türk olan vergi mükelleflerine ödetilmesine karar verdi M.T.T.F.Kıbrıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • PORTRELER PAKİZE TARZI SAĞDA)ARKADAŞIMIZLA İlk kadın doktorlarımızdan:Pakize Tarzı bir yaşındaki oğlu Mahmud'u hastahanesine yakın bir mektebe vermesindeki tek sebep onu hiç olmazsa öğle tatillerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • Üç ayda Istanbulda 5720 kişi evlendi Şehrimiz evlendirme dairelerinde geçen ay içinde 1137 çiftin nikâhı kıyılmıştır.Etj suretle senenin ilk üç ayında evlenen çiftlerin yekûnu 2860 a yükselmiştir.İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • Peydahladığı çocuğunu boğan kadın mahkûm oldu İki yıl önce doğurduğu gayrimeşrû çocuğunu boğarak öldürejı Melâhat Bölük adındaki kadın,dün İkinci Ağır Ceza Mahkemesince 5 yıl hapis cezasına mahkûm edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • İzmit felâketzedelerine Üniversitelilerin yardımı 804 Üniversite öğrencisi,Üsküdar vapuru faciasında ölenlerin ailelerine küçük bir yardım olarak 966 lira 56 kuruş toplamışlardır.Toplanan para,felâket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • Vilâyet Dahilinde sekiz köy okulu inşa edilecek İstanbul Vilâyeti dahilinde 8 köy okulu inşa edilecektir.Vilâyet Daimî Encümeni tarafından inşaları ihaleye çıkarılan okulların önümüzdeki ders yılına y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • Sivil Savunma tatbikatına yarın devam edilecek Sivil savunma tatbikatı mevzuunda yapılan çalışmalar devam etmektedir.İkinci deneme yarın saat 10 ile 12 arasında yapılacaktır.Fabrika,daire ve diğer büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • MEVLİDİ ŞERİF Memleketimizin tanınmış doktorlarından.Doğum ve Kadın hastalıkları mütehassısı OPERATÖR DR.RIZA ÜNVER'in aziz ruhuna İthaf edilmek üzere 14/Nisan/1958 pazartesi günü öğle namazını müteak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • İŞ BANKASI DİKKATİNE İ/139 hesab ve 1518122 numaralı 2110 T.L.Yazılı çek zayi olduğundıan iptal edilmiştir.Milk.Bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • 26 AĞUSTOS 26 MAYIS 26 ARALIK Ayları Unutulmayacak TARİHLERDİR Bu Günlerdo TUTUM BANKASIN'da LİRA TUTARINDA İkramiye Çekilişleri Yapılacaktır Her 100 Liraya Bir Kur'a Numarası TUTUM BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ HAZIRLAYAN:Dr.RECEP DOKSAT ERKEN BUNAMA HAFIZA:Bu hastalık başlangıçta hafızaya pek dokunmaz.Hattâ hafıza uzun zaman salim kalır.Fakat bâzılarında,hâtıra kusurları ortaya çıkar.Ei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • BU LMACA I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA;1 €Eskl ramazanlar» deyince bu meşhur komiğimizi hatırlamamak imkânsızdır.2 Sancak;San;Faziletleri cihetinden çok büyük,S Kandillerimizden biri;Bir gey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU B [22 Aralık 20 Ocak)Beklemediğiniz,fakat lâ-ty yık olduğunuz muvaffakiyete ulaşacaksınız.M KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Mesleğiniz ne olursa olsun bugünden İtibaren üç gün k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • Mevduat Sahipleri iş Bankasını neden tercih ediyor 11)İş Bankası sayesinde rliyalarımın bir gün hakikat olacağına inanıyorum»,Adı ve Soyadı Oûfirfial?0 jût Mesleği G)e*ttoU Medeni Hali JzVti ÇfiCKGutv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • Dİ$(İ OKULU ÖĞRENCİLERİ MALZEME YOKLUĞU EKİYOR KALFALARA,DİŞÇİLİK YAPMAK ÜZERE PERMİ VERİLMESİNİ PROTESTO MAKSADİYLE BİR ÖĞRENCİ HEY'ETİ DÜN ANKARA'YA GİTTİ Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Okulu,ler yoklu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • I Bir karikatür üzerine düşünceler JJ ZMİR'deki okuyucularımızdan muhterem E I Saki Kalyoncu,salısına ait eski dosyaları karıştırırken,1915 tarihinde İzmir'de çıkan «Kopanos» isminde haftalık bir Rum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • Ege vapuru dün sefere çıkarken hâdiseler oldu Gümrükçüler evvelâ zabıtan ve mürettebai sonra da bir Alman turisti ile münakaşa ettiler Adriyatik seferini yapan «Ege» vapuru,dün 99 yolcu İle Triesteye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • C.H.P.li gençler resmî makamlardan şikâyetçi Rntip Tahir Burak Sergisinin açılışına polis tarafından mâni olunması CHP 11 gençleri üzmüştür.Bu münasebetle dün basına bir tebliğ gönderen gençler,«çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • Uç esrar satıcısı 10'ar yıl hapis yatacaklar İsmail Şen,Mehmet Kaslak ve Fahrettin Avni Dökülen adındaki esrar satıcıları,dün Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesince 10'ar yıl hapis ve cem'an 12.350 lira para c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • Türk Ocağı Umum!İdare Heyeti Seçildi İstanbul Türk Ocağı umumî heyet toplantısı dün yapılmıştır.İdare heyeti şu şahıslardan teşekkül etmiştir:Muzaffer İrdem Başkan)Dr.Necmettin Öncül umumî kâtip)İsmai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • Maçka Teknik Okulu T.M.T.F.na dahil olmak istiyor Teknik Üniversite Teknik Okulu Talebe Birliği,T.M.T.F.na dahil olmak üzere teşebbüse geçmiştir.Bu maksatla birliği bir müşahit heyeti İzmir'e gitmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • IH II II I II m.ııt.ıı.l I I.1 II I II I I I I I 1 I I 111 I I IHI i I İlli II I II İlli II II II İlli I.I.I I I I tlll I I II I I II 111 ll I ı rl.111.Iltlll I I tlll I 1.ııımı.İSTANBUL E 8.27 Açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Gelin Ayşe Gönül Bayhan Türk filmi.2 Karamanın Koyunu Meral Körmükçü Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Son Nefes Reşit Gürzap Gülderen Ece Türk filmi.ATLAS Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • TEŞEKKÜR Çok sevgili ve kıymetli Babamız,"Aile büyüğümüz Boğazlçlnln kıymetli kaptanı emekli SEZAİ GÜNUR'UN vefatı dolayıslle cenaze merasimine iştirak eden,evimize bizzat gelerek derin acımızı paylas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • AMERİKAN Hava kuvvetlerin^ mensup JUMPİNG JACS)Caz orkes« trası bu akşam saat 21 de Spor ve Sergi Sarayında cPolis Emekliler ve Mensupları Sosyal Yardım Derneği» menfaatine konser verecektir.ÜSKÜDAR'D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.04.1958
  • İN GÜZBL Rayımı neûiyesi II11IIMIII1 ^f MBNOlk MSNoıuenı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.04.1958
  • Çamlıca sakinleri hırsız Son bir ay içinde Kız Lisesi civarında ki beş köşkü soyan hırsızlar yakalanamadı.Köşk sakinleri köpek besliyor I ilhan demireli HIRSIZLARIN DADANDIKLARI ÇAMLICA'DAKI MAHALLENİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1958
  • KISA HABERLER İZMİR Millî Korunma teşkilâtı,bir boya fabrikası sahiplerinin temizlemede kullanılan sentetik tiner maddesi yerine,petrol satarak binlerce lira kazandığını tesbit etmiştir.Fahiş fiatla m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1958
  • E.Yenal 21 puan Bilgi Yarışını 3.defa kazandı İstanbul Radyosu'nun «21 Puan Bilgi Yarışı» programında iki defa bütün soruları doğru cevaplandırarak mükâfat kazanan Engin Yenal adındaki Güzel Sanatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1958
  • TÜRK EKSPRES BANK 12 Nisan Çekilişi Talihlileri BOĞAZDA.EMİRGAN'DAKİ APARTMAN DAİRESİNİ KAZANAN:KERİM ÖZSOYDAN izmir)10.000 LÎRA KAZANAN:ADİLE SERTMAN istanbul)Hanımlar arasındaki hususî çekilişte 10.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1958
  • Sultanhisar Belediye Reisi bir kazada öldü İZMİR,HUSUSÎ Sultanhisar kazası Belediye Reisi ve D.P.İlçe Başkanı Dr.Mustafa Malkaç dün bir trafik kazası sonunda parçalanarak ölmüştür.Belediye Reisinin eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1958
  • MERAL OZSUT ile Mehmet Emin ÖZSÜT nikahlandılar İstanbul 10/4/958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1958
  • IİİI1IİİİÎğğ MAtSlPRİÖ ®URASffO KATLI.DIR.9 UNCU KATTA Sf&AASAÇ*IN Bürosu *fo uncu KATTA GAZİNO V4*.^J/KMASAÇ'lN BÜROSUNA GELDİLER.MAJRÜnYn DÛ6UNÜ A/Nt BİNANIN ÜST KATlNDAYD/$&JVRMÜLÜ vâ&RS/N» OtSJfi&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1958
  • PazaR En Yüksek Satış,En Ucuz Fiat,Zengin Münderecat Bugün Pazar Mecmuasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1958
  • Yine Saraka ve Kurban Hosep E EÇENLERDE memleketin mizah talihine geçmiş sarakacılar-I mm dan Mürckkebçi Salih'i yazmıştım.Mizah tarihi diyorum ama E bizde böyle bir tarih yoktur.Her devir kendi mizah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1958
  • ^K-IA.P.I q« tabip HVIf" J UADI VIITTII Bnılo Casagrande adında 2G aylık bir italyan çocuğu,kaza ile 'M uyku «fil İARE UTKU TUNU hapını birden yutmuş,fakat ölmemiştir.Bu hapların 15-20 tanesi büyükler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1958
  • I» "Üsküdar,faciası ile ilgili yeni bir şikâyet Kazada ölenlerin aileleri adına Denizcilik Bankası ileri gelenlerinden dört kişi hakkında daha âmme dâvası açılması istendi AVUKAT Suat Tahsin Türk «Üsk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1958
  • Çanakkale Âbidesi İçin Yapılan Teberruların Listesi Gemlik Deniz spor klübü Mahmut Dur Ali Bergama)Asım Baysal Sirintepe izmir)Keserler köyü ilkokulu Alaşehir)Halil Tekin Orhangazi)Atatürk ilkokulu öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1958
  • mi?Bütün kız orkadojlarım gibi ben de çantamda daima bir VAR N ER kremli pudrasını taşırım.Birkaç saniyede tatbik edilen VARNER kremli pudrası,cildinize fevkolod» bir canlılık ve tazelik verir.KREMLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.04.1958
  • P A N G A LTI Şubemiz Emrinizdedir.Liralık V Hususî Çekiliş V Kıymetli açılış hatıraları y Darbhane tasdikli gümüş madalyonlar y Mayısta BAHÇELİ 1 EV ile 30000 lira V Ayrıca umumî çekilişlere iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.04.1958
  • Mmm ^i ESKİ TAS.ESKİ HAMAM.HANIMLAR,VAKİT TAMAM!HA L İ T K I V AK Ç GAZETELERDEN "Belediyece alınan bir karar gereğince,bundan böyle hamama giden tyıtandaşlar içerde bir saatten fazla kalamayacaklardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1958
  • erol.8ifc Saat ewe\VEu'NİN EVİME GİTTİ MÂuA DÖNMEDİ GİDİP ÇAĞıRAVıAA Auf BEV ÇOCUĞUM ORTALllCTA VOK ONU ÇORDUNUZ mü Buradayiaa anne.odadan ÇiKAaAVvA MÜSAADE ETMÎyOK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1958
  • AY Dİ NO Ğ L U CÜNEYDBEY TARİHÎ ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELENLİOĞLU 8 Adının Abdullah oluşu bundandı.On dördüncü yüzyılda Müslüman olan Hıristiyan kölelerin,hemen hepsinin adlarında bir «Abdullah»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1958
  • KERİM USTANIN OĞLU BÎR DOKTORUN H AY A T I Yazan:Ha «Hemen arabanıza atlayın,gelin.«Ne var?Annem mi hastalandı?«Hayır.«Size o daima gelen Şaliye hanım siz çıktıktan sonra bekleme odasında uzunca kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1958
  • ARADIĞIMIZ SEY i ÜZEL bir Anadolu kasabasında pazar ye-xJ T nru dolaşırken:5 «Buraya,demişlerdi,eskiden köylü torbasıj nı,heybesini,malını bırakır,namaza,eş dost 5 görmeye giderdi.Gelen aldığını tarta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1958
  • RAMAZAN i Ih a m I ârı Hazırlayan.REFİ' CEVAD ULUNAY Kevser Sûresi Eûzü Besmeleden sonra:Üç âyetten ibaret olan ve Kur'ân-ı-Keriın'in ilk nazil olan surelerinden en kısası bulunan «Kevser» sûresi hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.04.1958
  • KİM INOVAK ŞÖHRETE DOYAMIYOR Aydu 60 bin lira kazanan sarışın yıldız,kirapiar arasına kapanmaya karar verdi.Hollyvvood öyle bir nale geldi ki,Karşısında güzel bir kadın gördüğü zaman onun san'atkâr ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • NATO SAVUNMA SİSTEMİ YE EDİLİYOR 14 memleketin müdafaa Vekilleri Paris'te bir toplantı yaparak alınacak tedbirleri tesbit edecek PARİS,AP.Atlantik Ittifakma dahil devletlerin Müdafaa Vekilleri,sesten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • E.O.K.A,Türk'lere t Baştarafı Birincide zararlarının yüzde 40 ını ödemek zorunda bırakılacaklardır.TÜRKLER KARARA UYMAYACAK Türk topluluğu liderleri,Vall'nin,acz içinde aldığı bu kararı,hiç bir Türk'ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • Senato Kubalı'yı Baştarafı Birincide man Fakültesi:Dekan Ord.Prof.Adnan Belkel,Prof.Fehim Fırat.Prof.Şerif Nuri İlkimeri,Prof.Hayrettin Kayacak.İTTİFAKLA ALINAN KARAR Dünkü toplantıda karar İttifakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • Mâlliuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • RUMİ 1374 Mart 31 PAZAR 13 NİSAN 19 5 8 HİCRÎ 1377 Ramazan 23 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş Öğle İkindi Aksanı Yatsı İmsak 5.24 12.15 15.56 18.47 20 23 3.41 10.39 5.29 9.12 12.H0 1.36 8.56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • Personel Kanunu bugün müzakere ediliyor t Baştarafı Birincide edeceğiz.Biliyorsunuz muhalefet Mecliste azınlıktadır.İktidar Partisini bu hükmün tasarıdan çıkarmaya ikna edeceğimizi zannetmiyorum.Memur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • D.P.TEŞKİLÂTINA YENİ BİR ŞEKİL VERİLİYOR it Baştarafı Kurul prensip olarak,Meclism yaz tatiline girmesinden sonra kongrelerin yapılmasına karar vermekle beraber,başlama tarihlerini henüz tesbit etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • Döküntü pamuk karşılığında mal alınacak İZMİR.HUSUSÎ Vekâletler arası döviz komitesi tarafından,Linter Pamuk pamuk döküntüsü)ihracatı hakkındaki esaslar tesbil «dilmig ye bunlar dün ilgililere bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • Ulus'un kapatılışını Gülek protesto etti t Baştarafı Birincide için neşriyatlarını tatil eden gazeteler hatırımızdadır.Üstelik dünyanın hiç bir yerinde karikatür yüzünden kapatılan gazete yoktur.Karik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • İŞÇİ ALINACAK Kasar boya merserize işlerinde çalışmış işçi alınacaktır.IMüracaat:Karınca Merserize Fab.Emirhan cad.2/1 Ihlamur Beşiktaş.Tel:47 62 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • Dans Öğretmeni HELENA Beyoğlu Bekfir Sokak 16 Saat 12.20 16096)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • İstanbul Gazetecilerinin 23 Nisan BAHÇELİ EV ıkramiyeli eşya piyangosu biletleri bayilerde.Ziraat Bankalarında,otomobillerde satışa çıktı 17962)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • Beykoz bugün Manisa karması ile oynuyor MANİSA,HUSUSÎ İzmir'e Alt mordu ile Federasyon Kupası deplasman maçını oynamaya gelen İstanbul altıncısı Beykoz bugün şehrimiz karmasiyle hususî bir karşılaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • GÜREŞÇİ MUSTAFA VE HAKEM TEKÇE 3 ER AY CEZA ALDILAR İki hafta evvel Fatih Güreş Kulübünde güreş lig maçları yapıldığı sırada,müsabakanın neticesine itiraz ederek hakeme sözle tecavüzde bulunan Kasımpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • Futbol Federasyonu P.Sandro ile anlaştı TORİNO,BOSFOR Halen «Mestrina» takımının antrenörlüğünü yapmakta olan Türk millî takımının eski hocası Puppo Sandronun yeniden Türkiye'ye gitmesi tahakkuk etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • Bir gençlik hey'eti Kıbrıs'a gidiyor t Baştaraft Birincide üçüncü parti bayraklar dün Fazıl Küçük'e teslim edilmiştir.Millî Hâkimiyet bayramı dolayısiyle Anayurt'tan Yavruvatan'a gönderilecek bayrakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • Habib Burgiba Türkiye'ye geliyor ANKARA,HUSUSÎ Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba memleketimize resmî bir ziyarette bulunmağa karar vermiştir.Bu ziyaretin önümüzdeki aylar içinde olacağı bildirilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • şifâ» LOSYQNU Tuvaletiniz için mükemmel bir losyondur.PE-RE-JA'nın diğer losyonları MANOLYA CIEL BLUE JASMIN FOUGERE CHYPRE B0UQUET PEREJA LOSYONLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • AMERİKANIİPİ KOT BLUCİNLERİ EMSALSİZ KOT PANTALONLAP.INI HER YERDE ARAYINIZ İmdi ve Sdtı$ yeriz Gdldta.Cdd.Senpiyer Hdn.Tele 440655
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • MEMUR ALINACAK istanbul Sular idaresinden:İdaremizin muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere imtihanla erkek memur ve daktilo alınacaktırimtihan 28/4/958 pazartesi günü saat 14 de İdare Merkez bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • Yağmurdan yıkılan evin altında iki kişi kaldı Sivas'ta şiddetli yağmurlar hasar yaptı.Havaların anormal hali müstahsili şaşırttı SİVAS,HUSUSÎ Şiddetli yağmurlar yüzünden dün gece Hafik kazasının Kızıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • YAPMIŞ KALİTELİ ADALET KUMAŞLARI GİYMEK İTİBARI ARTTIRIR ALET FRESKO,GABARDİN,ÇUBUKLU SERJ,SON MODA SİYAH,BAYAN PANTALON VE ŞORTLUK KUMAŞLAR Adalet Kumaş Ve Battaniyeleri Her Keseye Uygun Toptan,Perak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • FUAYE-RESTORAN MÜZİK-KOKTEYL-APARATİF VE NEFİS YEMEKLERİ İLE SİZİ BEKLİYOR İstiklâl Cad.No.69 Tel:44 33 97
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • ŞOFÖR ALINACAK t iyi aileler yanında hususî otomobilde çalışmış Şevrole kullanabilen hususî şoförü alınacaktır.YENİ İSTANBUL gazetesine müracaat edilmesL 17920)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • boş yere ıstırap çekmeyim* HUZURUNUZU KAÇIRAN BAŞ ağrilarinaM ^ KARŞI Ir^if OPON FAYDALIDIR 0PO.V,tay,rfjy,adale,sinir ağrılarım derhai teskin eder günde 6 tablet »alınabiliri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • KADIN İŞÇİ ARANIYOR Fitil ve Vargel usta işçiler aranıyor.15 ilâ 30 yaşlan arasında olanlar tercih edilir.Kaabiliyetlerine göre dolgun ücret verilecektir Müracaat:Her gün Hasköy Yün İplik Fabrikasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • İZALEİ ŞUYUDAN SATILIK ARSA YEŞİLKÖYDE ÇINAR OTELİ YANINDA LEBİDERYA 735 metrekare Bakırköy Sulh Hukuk Hâkimliği 956/733 Dosyada 18/Nisan/1958 Cuma günü saat 15-16 arasında açık arttırma ile satılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • kremleri güzelliğinizin en büyük amilidir Senelerin geçip gitmesi,cildinizin üzerinde yıpratıcı tesir icra eder.Devamlı surette maniarlaşıp ölen hücrelerin yerine yeni canlı hücrelerin meydana gelmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • BEDAVA ARSA Aşağıdaki üç sualden birini doğru olarak cevaplandırıp gönderen herkese Ankara'da bir evlik bedava arsa.ALGÜL NEDİR?MECMUA MI?O GAZETE Mİ?a CEVAP ROMAN MI?Adres:Posta Kutusu 52 Yenimahalle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.04.1958
  • HESAP MAKİNALARI USTALARI ALINACAK Her marka hesap makinası tamirinden anlıyan ustalar alınacaktır.İşyerleri İstanbul,Ankara,Adanadır.Müracaat:P.K.199 ŞİŞLİ 17919;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.04.1958
  • Beşiktaş G.Birliğim,Ankara'da,4-1 yindİ Oyunun ilk devresinde bozuk olan Siyah-Beyazlılar ikinci devrede fevkalâde bir oyunla rakiplerini F.kupa'smdan tasfiye ettiler STAO:Ankaragücü Ankara)SEYİRCİ:90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1958
  • Âlhnordu'yu Beykoz değil heyecan eledi:0-0 Alsancak stadında oynanan maçta,îzmh altıncısı iki penaltı ile birlikte galibiyeti de kaçııdı İstanbul'da bir farklı mağlûbiyetten sonra kendi bölgesinde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1958
  • KISA HABERLER ISTANBL'LSPOR bugün Altay ile yapacağı revanş maçında muhtemelen üç saka toyuncusunu oynatabilecektlr.İdareciler,İhsan,Güngör ve Kasapoğlu'nun son durumlarını ancak bu sabah gördükten so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1958
  • ANKARAPA Beşiktaş:4-G.Birliği:1 İSTANBÜLDA:D.Spor:1 H MUM'» X,[T.KOPARAN J SÂHÂNE GOL BûSrl 4,üncii dakikada sol açığa kayarak topu ortaladı.Ceza sahası içinde bulunan Ergun'un şahane volesi Fenerbahç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1958
  • ilk elenen istanbul TAKIMI:AD ALET Şuurlu ve anlaşmış oynayan Demirspor'lular 1-0 galib gelerek Federasyon Kupası'nda kaldılar Adalet dün daha derli toplu,daha şuurlu bir oyun çıkarsaydı belki de Fede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1958
  • F.Kupasından bugün de 4 takım eleniyor İSTANBUL'DA STAD:Mithatpaşa.SAAT:13.30 HAKEM:Muzaffer Ertüg Ankara)TAKIMLAR:İstanbulspor Altay,Bu maçın galibi «Federasyon Kupası» nın son sekiz takımı arasına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1958
  • Finali İngiltere ile italya gençleri bugün oynuyor LÜKSEMBURG,HUSUSÎ Dünya genç takımlar turnuvası bu gün yapılacak olan İtalya İngiltere final karşılaşması ile sona erecektir.Her iki takım da sahaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.04.1958
  • Modalı J.Porter'in izni için Amerika'ya soruldu Türkiye Basketbol birincili Modaspor'un Amerikalı oyuncusu James Porter'e 15 İnde yapılacak Yugoslavya seyahati için kulüpçe izin alınmasına çalışılmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor