Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.04.1958
  • ALI KÜRSÜSÜNE İADE EDİLDİ Celâl Yardımcı "Vekâlet emrine alma kararının devamına lüzum kalmadığı kanaatine varılarak Profesörün vazifesine iade edildiğini,dün açıkladı Karar bugün Kübalı'ya lesmen teb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1958
  • Nt* ^t m* 4*tADNAN ATARI O fil İtlf D ACHIII1I llllDlltlIACI BMM-nin manevî şahsiyetini tahkirden sanık Kırşehir C.M.P.mebusu DULUlVDttbl Mil UUIllIylUMOl Osman Bölükbaşının duruşmasına dün Ankara Ac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1958
  • BURSA'DA ÜÇ BASIN DAVASI BURSA,HUSUSÎ Toplu Basın Mahkemesinde,dün üç dâvaya bakılmıştır.Bunlardan biri seçimler sırasında.Başvekile hakaret eden İbrahim Öktem'e aittir.Duruşma 2 Mayıs'a talik edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1958
  • Ut m sı dün de YÜKSELDİ Altın fiatları dün de yükselmiştir.Artış ortalama 150-200 kuruştur.Serbest piyasada Cumhuriyet 130.20,Reşat 158.00,Guldenl20.00,İngiliz 158.00,Külçe 19.10 liradan muamele görmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1958
  • BALIKESİR OVASI SU ALTINDA Ege bölgesine bereketli yağmurlar yağıyor.Şehrimizde havalar soğııdıı BALIKESİR,HUSUSÎ Şehrimize iki günden beri dolu ile karışık yağan yağmur yüzünden Balıkesir ovası tamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1958
  • Karikatürist Halim Büyükbulut 1 sene hapis yatacak ve 10.000 lira ödeyecek ANKARA,HUSUSÎ ULUS gazetesi bir ay müddetle kapatılmıştır-Ankara Toplu Basın Mahkemesinin,gazetenin kapatılması ve karikatüri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1958
  • l i-Jll $wm 3l^H ^w?İLHAN DEMİRELI MECİDİYEKÖY'DE BASILAN ESRAR TEKKESİ MENSUPLARI,KARAKOLDA KARA KARA DÜŞÜNÜYORLAR.Mecidiyeköy'de bir esrar tekkesi basıldı Baklava kutusuna gizlenmiş 10 kilo esrar el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1958
  • İNGILTEREYE 3 KİŞİ GÖNDERECEĞİZ GDOD ENGLİSH JNÛİÜZCE)IMEKTUPLA EN İYİ ÖĞRETEN AKAVEM cYapı Kredi Bankası Sirkeci Şubesi Hesap No:601 ist.a 10 lira gönderen herkes kaydedilir.«Ankara Cad.107 İst.dan p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1958
  • E.O.K.A.Rumları greve davet etti Yunanistan'ın Ankara Elçiliği Müsteşarı Stefanos dün ânı olarak Atina'ya gitti LEFKOŞE,AP.E.O.K.A.tedhiş teşkilâtı dün,Kıbrıs'ta hemen hemen bütün şehir ve kasabalarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1958
  • KIBRIS'A BAYRAK 23 Nisan münasebetiyle gönderilecek Türk bayraklarının toplanması yarın sona eriyor ANKARA,HUSUSÎ I 23 Nisan Millî Hâkimiyet Bayramı dolayısiyle Kıbrıs'a gönderilmek üzere bayrak topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.04.1958
  • Hükümet 1 yıl müddetle yeni bankalar açılması için müsaade vermeyecek ANKARA,HUSUSÎ BİR sene müddetle yeni banka kurulmasına müsaade edilmiyecektir.Hükümetçe alınan ve Resmî Gazetede yayınlanan karard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • S İ YA S E T DÜNYASINDA S a«M.Î Kp&C-f* Rusyamn"Atomik„Oyunu!Sovyet Rusya nüklear silâh denemelerini tek taraflı olarak durdurmakla giriştiği propagandanın ilk meyvasını almış görünmektedir.Amerikada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • Lirahk İKRAMİYELER 20.000 lira t kişiye Bu keşidede ÖĞRENCİ H.joplarVna TAHSiİL BOYUNCA 10.000 liraya kodar Yatılı Okul ücreti Son para*yatırma tarihi:10 NİSAN emnİyet SANDIÇI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • SAĞLİK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr KKCEP DOKSA'J ERGENLİK Atlından da anlaşılacağı gibi daha çok ergenlik yâni bulûğ çağında ortaya çıkan bu sivilceler,pek çok genç kızın ve genç erkeğin haşhca derdid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • îmıımmııı.miliminin.¦ıımmımmmııı.ımıııiMiıııımmıımıı.ımmıııııııı mimimin.İSTANBUL E 7.57 Açılış ve program 8.00 E Karışık sabah müziği 8.30 Ha-E berler 8.45 Şarkılar 9.00 Edmundo Ros orkestrası 9.15 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • ^M }Âİİt&Ü f-^HUJ OÖUAK BURCU 75 F22 Aralık 20 Ocak] Yakın muhitinizde size bir sürpriz hazırlanabilir Dostlarla beraber olursanız akşam hoş geçecek KOVA BURCU [21 Ocak 19 şubat)Akşamüstü hesapta olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 m Savaşlarda kuvveti v» yılmazlığı,ile üstünlük kabanına,Bütün yollar oraya çıkarmış.2 Serbest;Kuşatma.3 Petroi Çıkan bir yurt köşesi;Bir say den umduğunu eldeetme;Tersi sanat 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • MEVLİDİ ŞERİF Babamız Bolu Mebusu merhum.Dr,ZİHNİ ÜLGEN ile annemiz merhume DÜRİYE ÜLGENİN vefatlarının 10.ncu yılı münasebetiyle,11 Nisan Cuma günü saat 14.30 da Kadıköy Osmanaga Camiinde mâruf Mevli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • 1 Radvo ile yayınlanacak MEVLİD Hayrı ve içtimaî bilûmum vakıfları vücuda getirenlerin vakfiyeierindeki şartın ifası için VA-KIFLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından her sene okutturul» makta olan mevlidi neb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • İstanbul Gazetecilerinin 23 titan BAHÇELİ EV ikram iyel i eşya piyangosu biletleri bayilerde» Ziraat Bankalarında,otomobillerde satışa çıktı.a?3l2)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • D ve E cetveli memurları maaşlarını alamadılar D ve E cetveli ücretli memurları ha* len maaşlarını alamamış durumdadırlar.Bu memurlar mart ayı ikramiyelerini alamadıkları gibi Nisan ayı maaşlarını da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • İngiltere ve Fransa'ya Gülyağı ihraç ediyoruz Yabancı firmalar mühim miktarda Bülyagı ithâl etmek istemektedirler Fransız ve İngilizlerle anlaşmaya varılmış,kilosu 750 dolardan 25 kilo eülypeı satılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • Tophane-Kabataş arasında is hanları yapılacak Maliye Sarayının inşasından sonra Defterdarlık buraya tasmacak ve şimdiki bina yıktırılacak Kemeraltı caddesinin açılması için istimlâki kararlaştırılan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • Ha yat için Ta h ra n da Gülistan Sarayında hususi surette hazırlanan bu jiizel röportaj bu hafta mecmuasında Su bık İran kırali ;r i Süreyya nın en güzel fotoğrafını nefis bir tablo halinde yarınki H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • M ÇEŞİTLİ VE ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ CEM'AN 245.000 LtRA mm emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • ÇOK ACI BİR OLUM Kadıköy Maarif Kolejimizin Müdürü,büyük terbiyeci,Çocuklarımızın manevi babası,sevgili kardeşimiz eşsiz insan MACİT KILIÇERİ 8/4/958 gecesi ani olarak vefat etm iştir;İnsanlığının vas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • Denizcilik Bankası T.A.Ortaklığından Eski İzmir Liman İnhisarı Türk Anonim Şirketi Umum Müdürü,İzmir Liman İşletmesi Müdürü,Mülga Devlet Denizyolları ve Limanları İşletmesi Umum Müdür Muavini,Denizcil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • I LAİKLİK NEDİR?TJ U sualin cevabı bu sütuna sığmaz.Sığ-l^j saydı,eksik ve yanlış olurdu.Türkiye'de laikliğe dair bir tek esaslı eser yoktur.Cumhuriyet inkılâbının en büyük te-incilerinden biri üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • Üniversitelilerin lisan mes'elesi halledilemiyor Lisan imtihanları yönetmeliğinin değiştirilmesi için yapılan müracaatlar cevapsız kaldı İstanbul Üniversitesi talebesinin en mühim dertlerinden biri ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • Kadıköy vapur iskelesi modern hâle getiriliyor Kadıköy vapur iskelesinin inşaatı bltmok tineredir.İskelenin üst kısmı da salon haline getirilmiş ve buraya dört adet gişe yapılmıştır.Bundan başka iskel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • Nazilli Bahçelievler Arsalarından 22 sayılı parsel satılıktır,15 cephe 535 M2 19 metrelik cadde ittisalinde Belediye binasının 460 metre batısında imâr durumlu havadar' manzaralı.v Nazilli Basma Fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • HASKKİ Hastalıanesi Birinci Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniği nslstanlacmdan Dr.Cahit Zamanlı ve Dr.Emin Karacaoğlu bir jüri huzurunda imtihanlarını vererek mütehassıs olmuşlardır,EMEKLİ Albay Perte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.04.1958
  • SİNEMALAR t v J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02 ı 1 Gelin Ayşe G J« nül Bayhan Türk filmi.2 Karamanın Koyunu Meral Körmükçü Türk filmi.AL KAZ AR Tel;44 25 03)Son Nefes Reşit Güraap Güldüren Ece Türk filmi.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • j Doktoru Turner' i suçlu buluyor İ Lana Turner'in şehrimize gelen ruhitayçı doktoru,İ Gheryl Grane'in beraat edeceğine inanıyor LEYLÂ UMAR «Lana Turner tok iyi bir kadıu-Ej Ur ama çocuğunun kaatil ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • OTOBÜS HALKI BİR AHLAKSIZI DÖVDÜ Evli bir kadına tecavüze yeltenen Sekip polisler tarafından güçlükle kurtarıldı Bir otobüs yolcuları,evli kadına sataşan ahlâk düşkününü bayıltacak derecede dövmüşlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • CEZAYiRDE ÇARPIŞMALAR CEZAYİR,A.P.Dün,Cezayir'de,üç bölgede,Milliyetçilerle Fransızlar arasında şiddetli çarpışmalar cereyan etmiştir.Fransız makamları,243 milliyetçinin öldürüldüğünü iddia etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • Kruşçev Peşte'de sabaha kadar Çardaş oynadı BUDAPEŞTE,A.P.Evvelki gece geç vakitlere kadar çardaş oynayan Kruşçev,yorgunluktan,dün yapılan bir toplantıya bir saat geç gelmiştir.Budapeşte'deki Rus elçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • Gölcük ve Gelibolu muhripleri dün geldi İZMİT,HUSUSÎ Uzun zamandanberi Amerika'da revizyonda bulunan Gemlik ve Gelibolu muhripleri,dün Gölcük'e gelmişlerdir.Sahilleri dolduran Gölcük halkı gemileri te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • TÜRKİYE'DE İLK DEFA SİNEMA İLE İNGİLİZCE LİNGUAFİLM INSTİTUTE Türkiye Şubesi Açıldı Ingilizceyi hususi filmlerle görerek,konuşarak,dlnllyerek ana dilinizden yardım beklemeden öğreniniz.Fazla bilgi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • Şehzadebaşı)Müşterilerine 18x24 Agrandisman Hediye Veriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • "İzmir,vapuru limana getiriliyor İZMİR,HUSUSÎ Hava imkân verdiği takdirde «İzmir» vapuru bugün limana getirilecektir.Bir römorkör tarafından çekilecek olan «İzmir»,mendirek dışında,Atatürk heykeli kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • Bir C.H.P.li mebus ikinci bir imar Vekâleti istedi ANKARA,HUSUSÎ Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında,bâzı mebuslara izin verilmesi hakkındaki mazbatalar okunup kabul edildikten sonra İmâr ve İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • "Üsküdar,kazasında ölenler için izmit'te mevlid okutuldu İZMİT,HUSUSÎ Dün akşam teravih namazından sonra,Yenicuma camiinde «Üsküdar» kazasında ölenlerin kırkıncı günü münasebetiyle bir mevlid okutulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • NAZİLLİ TACİRLERİ BAŞVEKİLDEN İMDAT İSTEDİLER İZMİR,HUSUSÎ Nazilli Tüccarlarından bâzıları dün Başvekil Menderes'e çektikleri telgraflarda,hayatlarından endişe duyduklarını ve lüzumlu tedbirlerin alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • Çekirge sürüleri Irak'a gidiyor İlgililer asıl tehlikenin yumurtlama müddetinden sonra doğacağını söylüvor ANKARA,HUSUSÎ Güney vilâyetlerimiz için tehlike arzeden büyük çekirge sürüleri,hudut bölgeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • Kaatilin Lana Turner olduğu iddia ediliyor Maktul Stompanato9nun kardeşi,Lana Turner in Yalanı meydana çıkarma makinesinde teste tâbi tutulmasını istedi ŞİKAGO,A.P.LANA Turner'in kızı tarafından bıçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • I İLHAN DEMIRELj KAYBOLAN KEMAL'İN ÜC KARDEŞİ:ELMAS,NECLA VE YETEB Kayıp çocuk bulunamıyor KEMAL'İN KAÇIRILMIŞ OLMASI MUHTEMEL PAZAR günündenben ortadan kaybolan 5 yaşında Kemal Arpacı dün de bulunama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • KISA HABERLER BALIKESİR Edremit kazasının Ilıca mevkiinde bir trafik kazasında Osnıan Kanber adında bir arabacı ölmüştür.Arabacının karısı ve kızı da ağır surette yaralanmışlardır.BALIKESİR Türkiye Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • «Bostancı» deniz otobüsü bir mavna ile çarpıştı Şehir Hatlarının Haliç hattında çalıştırdığı «Bostancı» otobüsü dün Atatürk köprüsünün önünde «Tarık» isimli bir mavna ile çarpışmıştır.Sadme sıkısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • I Bedr Muharebesi P^ AMAZANIN 17 nci günü Bedr muharebesinin 1375 inci yıldö-E r^ nümüdür.Medine'ye hicret eden Peygamberimiz yavaş yavaş" j E AL teşkilâtını yapmış ve Kureyş'in İslâmiyete karsı yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • I Çanakkale Âbidesi tçin Yapılan Teberruların Listesi i üdemLş,İstiklâl ilkokulu öğrencileri Ulu eyin 428 sayılı hesabı carisi Aynur Sakınan Konya)Konya,Yapı Kredi Bankası 10 numaralı hesap bakiyesi Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.04.1958
  • r 1 M ^^'îl JfBB i SSm m$ 1.sjdk jggı ifj ffilP^ M-m ^•^İP sBpF p Kj 'jJJ «P-3& Jm $ğ-*x K 3S 4»k!3& jf£ ÖZDEMİR GÜRSOYı 30.yıldönümü kutlanan «Laiklik» toplantısında bir çok ilim adamları konulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.04.1958
  • VAY BÜCÜR.1.NE VAPACAK-MIŞSlN BAKALIM?BENİ DÜELLOA MI,DAVET EDE-ÇEK'SİN j».53*1* 'MAALESEF [sizinle Düello EDEMEM ByNA.ASALETİM MALIDIR UNJJTMAyiN BEN PRENSİM.PRENS Sizin GİBİ AMELİDEN BİRİ İLE DÜELLO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1958
  • ne o sen;BıRAZ SiNİRlI G Ruyo«?uw ne OLDU ANi_AT [A A^l-ACAGiM OAyiClSlM.za-'e^n Bunun ÇİN tETfNe aetjpnc.L.E »İR İÇER» c^E'.ıv de.^M^V*]uy?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1958
  • M EV &ATA MAĞARAM/N ıçİNi GÖZDEN BURASI GI2LENMEK İÇİN FEVKALADE BİIÇ V£fZ DOĞRUSU GEÇlRyofZ.İL';ifej*A3 A^s'i^-ffi^ ESNADA C/scç» Lg P^^ço DA W az.*U4«4 OOĞ~ Ş imdi gu K4 Alik:um?DA Kim yAŞlYOR.CiSCO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1958
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları işletmesinden:12 Nisan 1958 Cumartesi günü Çanakkale sür'at postasına kalkacak «AYVALIK vapuru görülen lüzum üzerine ilâveten İmroz'a da uğrayacaktır.Sayın yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1958
  • Aydın ve sanatsever Türk kızlarına:Yurdumuzun en eski ve en büyük film şirketi KEMAL FİLM Büyük vazar Reşat Nuri Güntekin'in ölmez eseri:ÇALI KUŞU romanını filme çekmek için hazırlıklara başlamış bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1958
  • AMErTkANTİPİ ICO T" BLUCİNLERİ-HER YERDE ARAYINIZ İmdiveSdtıs yeri:Gdldta.Bankalar Cad.Senpiyer Han.Tele 440655 65543?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1958
  • Hamiyetli Vatandaşlarımızın Dikkat Nazarına Yıldırım Beyazıt meydanında Yıldırım Beyazıtın ismine izafeten ve Yıldırım Beyazıta yakışır vus'atte bir cami yaptırılacaktır.Mezkûr caminin arsası beşyüz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1958
  • D.B.Deniz Nakliyatı.T.A.O.Müdürlüğünden NEVŞEHİR şilebimiz 15/4/1958 tarihinde İstanbul'dan hareketle İzmir ve Akdenizde bir Türk limanına uğrayarak Anvers,Rotterdam,Bremen,Hamburg limanlarına hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1958
  • 19 YASINDA BİR KADİ DÖRDÜZ DOĞÜRD SAN FRANC] 1.60 boyunda,50 kilo ağırlığında 19 yaşındaki bir anne,dün gayet kolay bir doğumdan sonra d dünyaya getirmiştir.Üçü oğlan,biri kız olan çocuk sıhhati iyid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1958
  • MMMM$M$W$$avten,buraya ea.Dy M^yoc musun AH ÇENEMİ,ÇENEME V\ÜTHıŞ BİR yUMRUK İNDİRDİ* O OĞLAN4LA ARANDA NELEE GEÇTİ SÖyt-E BA Tl «i İM ŞU TABLOMU ALMAUiyiM.YOKSA BASIM BELÂYA GİREBİLİR' n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1958
  • AYDINOĞLU CÜNEYD BEY TARİHİ ROMAN Nizamettin Nazif TEPEDELENLİOĞLU 5 Ak atlı.Ona Aydmoğlu Cüneyd Bey derlerdi.Şimdi İzmirlioğlu denildiği de oluyordu.Fakat o Aydmoğlu Cüneyd olarak yaşıyordu.Bir saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1958
  • v KERİM USTAMIN OĞLU B I R D O K T O R U N HAYATI Yazan:Halide Edib ADİ VAR Nihayet elimde diploma ile bir transatlantiğe binerek vatana döndüm.Yolda,âdeta kendime karşı bir taahhüt senedi tertip etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1958
  • F*£iyiAZA i I hami a i Hazırlıyan:REFİ' CEVAD ULUNA?Suresi Eûzü Besmeleden soma:Resûlallah efendimizin en büyük düşmanı,Leheb'le karısı Ümm-ü-Cemil'dir.Bu kadın Mel fethine kadar Resûlallaha karşı har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.04.1958
  • f-Mk MMUHMHUiHHHHM YENİ ALAN YOLUNDA DUN gece yarısı Yeşilköy hava alanmc dünüyordum.Alanla şehri birleştiren biliyorsunuz şimdi çok güzel.N(bir asfalt.Uçaktan inen yabancıya büyük şehir vaadcden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • 4i yaz durdurması muhtemel isenhower bunun tek taraflı bir karar ilarak ilân edileceğini söyledi başkan F.isenh 'ini,ancak Pa WASHİNGTON,A.Aower,dünkü basın toplantısında,Birleşik Amerika'nın hidroje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • İlkokul öğretmenleri ile hemşirelerin terfii ANKARA.HUSUSÎ Dahiliye Encümeni,dünkü toplantısında iki teklif ve bir tasavıyı müzakere edecek neticelendirmiştir.Uzatmalı jandarma er,onbaşı ve sınıf çavu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • KIBRIS'A BAYRAK t Bastarajı Birincide TEKNİK ÜNİVERSİTE DE BAYRAK TOPLUYOR İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Talebe Cemiyeti de.bir kampanya açmış bulunmaktadır.Öğrenciler toplayacakları b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • MAR SİNAN ÜN ANILDI n ANKARA,HUSUSÎ h Ünün 370.yıldönümü münasebe-Jyük Türk Mimarı Mimar Sinan trdun muhtelif yerlerinde anılrmı »ünasebetle Sakarya mahallesinde n çaeri olan Yeni cami önünde r tören
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • flecidiyeköy'de bir îsrar tekkesi basıldı t Baştarajı Birincide avemet etmeğe ç.üıgmışlarsa da a bundan vazgeçmişlerdir.KLAVA ALTINDAKİ ESRAR otellerinden birinde yatan tepU Mehmet At*» yi takip edenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • amamen Türk Yapısı LUNA PARK Pek yakında Ankaralıların hizmetine giriyor.Luna Limited Şirketi 15961)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • HfilHiuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • RUMÎ Perşembe 1374 10 Mart NİSAN 28 1 9.5 8 HİCRÎ 1377 Ramazan 20 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 3.2a 12.16 15.56 18.43 20.19 3.47 10.47 5.3o 9.14 12.00 1.35 9.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN ASİSTAN ALINACAK Fakültemizin,İç Hastalıkları Kürsüsü Kliniğine 1,Doğum Bilgisi ve Jinekoloji Kürsüsüne 1,Veteriner Tarihi ve Deontoloji Kürsüsüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • ANKARA 5 ci İCRA MEMURLUĞUNDAN 957/2362 Hüsnü Başkıra 5.030.lira ve masrafları ödemeye borçlu İstanbul Şişli Koca Mansur Sokak No:117/5 de mukim İsmail Yıldırın bu borcu için namına çıkarılan ödeme em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Bankamız ihtiyacı için muhtelif eb'atta cem'an 680 adet fayrap küreği satın almaeaktır.2 İsteklilerin 14/4/1958 akşamına kadar tekliflerini kapatılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • Utü yaparken devamlı sureHe ütünün kolunu tutan eliniz katılaşır,sertleşir ve nasırlar vücude gelir.PRINCESSE EL LOSYONU Cild tahribatını önler çatlakları geçirir,nasırları yok eder.Size pamuk gibi be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • SAATjOf K0LAY6ELE)NİMETABLA' İŞLER NE ALEMDE.DÜN AKŞAM PAN KALMA 'MİSAFİR BULAŞl Ğl DERDİ VAfr Sı""' 'aytencim ORTALIK.İŞİNİ NEDE ^ÇABUK BİTİRİR-SİN.VALLAHİ SANA GIPTA EOI-^YORUM-DAHA BEN BULAŞIĞI».Nİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • SULARI KİREÇLİ FABRİKALAR,HASTAHANELER,OTELLER APARTMANLAR ve BİLÛMUM MÜESSESELER İÇİN:VEBOLİD SU TASFİYE CİHAZLARIMIZ gelmigtir.Müracaat:Posta Kutusu 94 Galata ist.Telefon:44 15 Gl 17313)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • SAYIN HALKIMIZA Milliyet gazetesinin açtığı KIBRIS'A BAYRAK GÖNDERME KAMPANYASI MÜDDETİNCE)her boy TÜRK BAYRA-Ğİ fiyatlarında %10 YÜZDE ON)tenzilâtlı satış yapmakta olduğunum* ilân ederizv Tesis Tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • 1958 YAZ TARİFESİ 1 Nisan 1958 den itibaren İSTANBULDAN HAFTADA 16 SERVİS Fazla malûmat için seyahat acentenize en yakm K L M bürosuna müracaat ANKARADAN HAFTADA 8 SERVİS I KÂZIM Tel.ZMİR DİRİK CAD.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • AŞVEKİL KORE'DE örüşmeler yapacak re Hariciye Vekâletine göre Ântikomünist ıpheyi kuvvetlendirme ele alyıacak SEUL,AA.Kore Hariciye Vekâleti tarafından yapılan resmî bir açıklamada,k' e Başvekili Adn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • Cubalı kürsüsüne ADE EDİLDİ site muhitinde ve umumi efkârda memnuniyet uyandırmıştır.Karar «beklenilen netice» olarak vasıflandırılmıştır.Karar duyulduktan sonra profesörün Suadiye'deki evinin telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.04.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TEtEFON 27 ta 10 SATILIK EMLAK A TAŞKASAPTA sat.apt.daireleri ve kiralık dükkân'nr.Mür;Taskasap Yıldırım Saray saat 9-12.14-16.Tel:21 26 15 saat 16-19.A YEŞİLKÖY istasyon civarında,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.04.1958
  • I İLHAN DEMİREL] İzmir ve Manisa'da iki karşılaşma yapan Fenerbahçe futbolcularından ilk grup,dün sabah uçakla şehrimize dönmüştür.Resimde soldan sağa,Basri,Avni,Fahri İşbay idareci)Akgün,Şükrü ve Ned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • ECNE M GELİYOR Flamingo ve Kişpest,Galatasaray,ve Beşiktaş ile oynayacak A Blue-Weiss,Flamingo ve Kişpest takımları Mayıs sonuna kadar şehrimize geleceklerdir.Blue-Weiss takımını Fenerbahçe diğer ikis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • G.SARAY İZMİR'E DAVET EDİLDİ İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Karşıyaka kulübü,Galatasaray'ı,bayramda müştereken İzmir'e davet etmişlerdir.Sarı Kırmızılılar başka teklifler de almış olduklarından ve hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • MEHMET YÜCE CEZALANDIRILDI Ankara Valisi hakeme hakaret eden güreşçiye bir ay hak mahrumiyeti cezası verdi ANKARA,HUSUSİ Mehmet Yüce Ankara Valisi tarafından bir ay müddetle umumî hak mahrumiyet cezas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • ADALET BUGÜN KAMPA GİRİYOR Cumartesi günü Ankara Demirsporu ile yapacağı karşılaşma için Adalet bugün Eyüpte yapacağı antrenmandan sonra kampa girecektir.Kırmızı-Beyazlılar dünü kamp yeri aramakla geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • İ.Spor beş futbolcusunu kampa aldı Altay ile pazar günü Federasyon kupasının ikinci deplasman maçını yapacak olan İstanbulspor bugün Şeref stadında normal antrenmanını yapacaktır.Sarı-Slyahlılar,dün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • [İLHAN DEMİRELİ KASAPOGLU HASTAHANEDE lıastahanesinde tedavi edilmektedir.Resimde,Kasapoğiu hastahanenin holünde.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • TED BUGÜN GİD î Y OR Galatasaraylı basketbolcu Ted bugün uçakla memleketine gidecektir.Lig maçlarında Gnlatasarayda yer alan Amerikalı Basketbdlcu.muhtemelen Yugoslavya üzerinden memleketine dönecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • ENEJER OLDU Beşiktaşın Millî futbolcularından Şükrü Gülesin idare heyeti tarafından futbol takımına menejer tâyin edilmiştir.Şükrü antrenör Remondiniye yardımcı olacak,aynı zamanda transfer komitesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • OLİMPİA,EKİM'DE TEKRAR GELECEK Yugoslavya şampiyonu A.S.K.Olimpia basketbol takımı,Ekim ayında,Fenerbahçe antrenörü Samim Göreç'ln daveti üzerine tekrar Türkiye'ye gelecektir.İstanbul'da yaptığı üç ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • IRAK'A GİREMEYEN GALATASARAY mm TURNUASINA GİRİYOR Hareket tarihi olan 14 Nisana çok az bir zaman kalmış olmasına rağmen,uçak biletlerinin yollanmaması karşısında Galatasaray Irak seyahatinden vazgeçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • Vehbi Emre bugün basın toplantısı yapacak Beynelmilel Güreş Federasyonu ikinci reisi ve teknik komite başkanı VShbi Emre,bugün saat 14.30 da bir basın toplantısı yapacaktır.Emre,bu toplantısında FİLA'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • Beden Terbiyesi Sergi SARAYINI ALIYOR DEVİR HAZIRLIKLARINI GÖRÜŞMEK ÖZERE DÜN BÖLGE VE BELEDİYE TEMSİLCİLERİNİN İŞTİRAKİYLE BİR TOPLANTI YAPILDI Spor ve Sergi Sarayının Bele-Beden Terbiyesini ise altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • 1* plf& 1KÎ ayş'i ^Jot-w* i I-[İLHAN DEMİREL] İl I* AI ICMA Voleybol millî takımının çalışmaları,dün akşam Emin-ILIV yALIoHlM önü öğrenci Lokalinde başladı.Yukarda millî takım kadrosunda bulunan voley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • F.Kupasında bu hafta 8 fakım elenecek Beşiktaş Ankara'da G.Saray ve F.Bahçe şehrimizde oynıyacaklar Bu hafta yapılacak Federasyon Kupası maçlarına iki gün kalmış olmasına rağmen,henüz takımların hepsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • ERİC JONES Antrenör kursu açacak ERİC JONES antrenörleri çalıştıracak Dört ay müddetle Ordu takımını çalıştırmak üzere memleketimize gelmiş olan İngiliz antrenör Erle Jones Mayıs içerisinde şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • Basketbol millî namzetlerini bugün Yüksel Alkan çalıştıracak Millî basketbol takımımızın namzet kadroaı bugün saat 18 de Spor ve Sergr»Sarayında bir antrenman yapacaktır.Antrenör Samim Göreç'in beynel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • Genç takımlar Şampiyonasında Grubumuzun son puan durumu Takımlar OGBMAYF Romanya 4 2 115 3 5 Yunanistan 4 2 112 15 Hollanda 4 2 116 6 5 Türkiye 4 112 2 3 3 Macarsitan 4 1 3 4 6 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • Son maçta Romanya ile y enişemedik:O Ezici biı hâkimiyete lağmen inşatları kullanamıyan takımımız elendi.Grup birincisi Romanya oldu STAD:Rodanj.SEYİRCİ:800 HAKEM:Husson Fransız)TÜRKİYE:Özcan Cevdet G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.04.1958
  • [İLHAN DEMİREL] RFMONDİNİ İYİMÇFR Millİ tak,m antrenörü Remondini,Hollanda takımının kuvvetli olduğunu kabul etntrnUHÜPflI I I EniOtn mekle beraber,4 Mayısa kadar yapılacak çalışmaların bu maç İçin kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor