Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.04.1958
  • Meclise gelen Personel Kanunu ile MEMUR MAAŞLARI yüzde 60-Kanun 1959 da yürürlüğe girecek ve iki yılhk bir intibak müddeti konacak ııüım.ÎIFRPfFî FRF fîfiRF MAA^IJIK UtıIft.V£.l f.İlE.EaUtib HUU&Ş&att
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1958
  • [İLHAN DEMİREL)MERİNOS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ VE İŞÇİLERİNİN KD3RIS'A GÖNDE-RİLMEK ÜZERE GETİRDİKLERİ 50 BAYRAK TESLİM ALINIRKEN Kıbrıs'a son parti bayrağı gençlik beyeii götürecek Merinos Fabrikası Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1958
  • ÇANAKKALE ÂBİDESİ İÇİN YARDIMLAR Çanakkale Şehitler Abidesini S M yarım kalmak tehlikesinden kur-j I tarmak için açtığımız kampanya-i ya gösterilen büyük alâka,kam-1 panya 18 Mart tarihinde kapan-m iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1958
  • Kıbrıs Komitesinin Statüsü hazırlandı T.M.T.F.bünyesi içinde teşekkül eden «Kıbrıs Komisyonu» nun statüsü hazırlanmıştır.Bu maksatla,federasyona bağlı birlik başkanları dün nihaî toplantılarını yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1958
  • İZMİT'TE 37 ceset bulunamadı İZMİT,HUSUSÎ İzmit'te vukubulan «Üsküdar» vapuru faciasında,Üsküdar vapuruna yardım etmemekten sanık «Sarıyer» ve «Suvak» vapurlarının kaptanları hakkında hazırlanan dosya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1958
  • Maliye vekili izahat verdi Polatkan,memur maaşlarının yürütecek bir devlet personel heryıl artabileceğini,kanunu dairesi kurulacağını söyledi ANKARA,HUSUSÎ Maliye Vekili Hasan Polatkan,yeni Personel K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1958
  • YANPEN VF II hHi l)Kavak,ltlert semti büyük lıir yangın tehlikesi atlatmış ve halk,dairc-E Un ilin IC lYIEnf&FtLlLMFıİ ıeri„ tatil saatine rastladığı için saatlerce itfaiyenin faaliyetini seyretmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1958
  • Askerî bir kamyon çalındı İstimlâk işlerinde çalıştırılan askerî kamyonlardan biri çalınmıştır.«G.M.C.tipinde ve 102428 plâka sayılı kamyon evvelki gece Taskasapta bulunan ve İstimlâk islerinde çalışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1958
  • 7 ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Kemal Pilâvoğlu'nun ticanî tarikatı mensuplarından bir kaçının Mihaliççikte ticanîlik tarikatını yeniden kurmak gayesiyle giriştikleri teşebbüs meydana çıkarılmıştır.Derinleştirilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1958
  • GEÇENLERDE KAYBOLAN 5 YA-ŞINDAKİ ÇOCUK KEMAL ARPACİ BEŞ YAŞINDA BİR ÇOCUK KAYBOLDU Küçükpazar'da oturan ibrahim Arpacı'nın 5 yaşındaki oğlu Kemal Arpacı evvelki gün ortadan kaybolmuştur.Kıbleçeşnıe ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1958
  • Laikliğin kabulünün 30 uncu yi Bugün,memleketimizde Lâikliğin kabulünün 30 uncu yıldönümüdür.Bü münasebetle Türk Devrün Ocakları bir yuvarlak masa toplantısı tertip etmiştir.Türkiye millî gençlik teşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1958
  • Sovyet Büyükelçisi Nikita Rijov dün Başvekil Menderes'i ziyaretten sonra otomobiline binerken Büyükelçi ortadadır)t Telef oto MİLLİYET Adnan Atar:Ankara İstanbul)Rus Elçisi,Bayar ve Menderes'le görüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1958
  • DİPLOMATİK düğün Belçika Sefiri Ekselans Gerard VValravens'in kızı İnes,dün Lord Vilson'un oğlu ile ev-İtilmiştir.Halen Kıbrıs'taki İngiliz Komando birliklerinde yüzbaşı olan damadın evlenme töreninde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1958
  • Anormal yükselişe piyasa ile ilgisi olmayanların paralarını altına yatırması sebep oluyor Bir haftadanberi devamlı olarak yükselen altın fiatları dün rekor seviyeye ulaşmıştır.Serbest piyasada Cumhuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.04.1958
  • HER İSTİKAMETE UÇAN HAVAYOLU İstanbulda:Altınbakkal,Tel.473140 Ankarada Atatürk Buluarı,Tel.28620
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • I»,İKTİSÂT ve MüMET yjHazırlayan:Dr Halûk CILLOV KOMBİNE pamuk satışları hakkında Türkiye ihracatında tütünden I sonra ikinci mevkii işgal eden pamuk,son haftalar içinde borsalarda yeni inkişaflar kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • Radyolarla Yayınlanacak Büyük MEVLİDİ ŞERİF 1 Mart Cumartesi günü İzmit Körfezinde batan Üsküda vapurunda şehit olan din kardeşlerimizin şahadetlerinin kırkıncı gününe müsadif 9/4/958 Çarşamba günü,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • VEFAT Merhum Miralay Abdurrahman beyin oğlu,eski Fenerbahçe sağ açıklarından,eski tütün eksperi,Türk Makin» Yurdu firması âzasından SAHABETTİN MOLTAY ağır bir hastalıktan sonra rahmet)rahmana kavuşmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.RECEP DOKSAT ENDOKARDİT Kalbin içini döşeyen zar,tıp dilinde «endokard» adını alır.İste bu zarın,çeşitli sebeplerden ileri Kelen iltihaplanmasına da «endokardit» den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • ıımmımmm m mumum umumimi ııımımı mum İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Şarkılar 900 Le roy Anderson orkestrasından melo diler 9.15 Saz eserleri 9.30 Kapanış.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • BUL M A C A I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 s ~ıı_ık E-i" «OLDAN SAĞA:1 Salâhiyet:İtalyanca «Evet» 2 Elçiliğe bağlı memur;Bir âletle I İncesini kabasın-dan ayırmak.3—t Söylenti;Padişah sarayında harem 3 ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • ÖLÜM İstanbul Kız Lisesi emekli fizik öğretmeni Müçteba Öktem'in eşi,Cerrahpaşa Hastahanesl Kulak Mütehassısı Muzaffer Öktem,Ticaret Vekâleti müşavirlerinden Muammer Öktem.Mukaddes Gürcan ve Baykan Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • VEFAT Merhum Dursun Velioğlu mahdumu İstanbul Tüccarlarından,Faik VEÎJOĞLU 8 Nisan Salı günü hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bu gün 9 Nisan Çarşamba günü öğle namazını müteakip Kadıköy Osmanağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • Eski G,Saraylılar Lisede bir musamere verecek Galatasaray Lisesinde okuyanlar yardım derneği cumartesi ei'mü saat 15.00 de lise konferans salonunda bir musamere tertip etmiştir.Bu müsamereye tZCAZ kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • Gümrükte biriken ses makineleri satılacak Evvelce gümrük resminden muaf tutulmakta olan ses alma makinalarının gümrüğe tâbi tutulması üzerine bu cihazlar gümrük depolarında birikmeye başlamıştır.Gümrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • C.H.P.İl Gençlik Kolu «Burak Sergisi» açıyor C.H.P.istanbul İl Gençlik Kolu cuma günü saat 15 de Beyoğlu İlçe Lokalinde C.H.P.Meclisi üyesi Ratip Tahir Burak'ın hapse girişinin birinci yıldönümü münas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • TAKSİ VE DOLMUŞLARA YÜZDE 50ZAMYAPILMASI MUHTEMEL ŞOFÖRLERİN,DOLMUŞLARDAN SAATLERİN KALDIRILMASI İÇİN YAPTIKLARI TEKLİF KABUL EDİLEMEYECEK Taksi ve Dolmuş ücretlerine zam nıobillerden taksi saatinin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • şııııj yıpııı imim I a ma d ımmııiE DAHA ÇOKI DAHA YÜKSEKI DAHA BÜYÜK)DAHA İYİ İDAHA GÜZEL KAZANÇ I MEVKİ-İŞ I EĞLENCE I SEYAHAT İMKÂNLARINI LİSAN BİLEREK KAZANABİLİRSİNİZ LİNGUAFILM INSTITUTE TÜRKİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • TÜRKİYE KREDİ Umum Müdürlüğünden:ÎZMİR ŞUBEMİZİN NÂKLİ Kuruiduğundanberi Büyük Kardiçali Hanmın altmda çalışmakta olan İzmir Şubemiz,11 Nisan 1958 tarihinden itibaren Atatürk Caddesi,76 numaradaki Esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • OĞLAK BURCU M 22 Aralık 20 Ocak)Eğer son günlerde bir rahatsızlık hissettinizse bugün geçecek His meselelerinizde de aydınlık var ŞOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubatl Çabucak ümit ve heyecanlara kapılıyorsun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • YARIN AKŞAMA KADAR BAKIRKÖY AJANSIMIZDA HESABINIZI AÇTIRARAK 10.000 LİRALIK HUSUSİ KEŞİDEYE KATILINIZ HER 150 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • Pek ince,fevkalâde •etrcdıcı bir hassaya malik,çok mütecanis ve zarif bir kokuya malik olan yeni Tokalon fascinatiun pudrası •sizi daha genç,dahi güzel ve hakikaten daha cazibeli gösterecektir.a lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • Nureddin Beyin konferansı Z SLÂM dinini kabul eden Alman Atom âlimi I Nurettin Beyin evvelki gün verdiği konferansta bulunamadım.Bindiği otomobil genç-E lıı¦inıi/'m kolları arasında havaya kaldırılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • GALATA ŞUBEMİZ İSTİMLÂK DOLAYISİYLE Merkez Şubemizde Yeni Postahane Caddesi No.70/72)Faaliyetine devam etmektedir.DOĞUBANK T.A.Ş.17130)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Gelin Ayşe Gönül Bayhan Türk filmi.2 Karamanın Koyunu Meral Körmükçü Türk filmi.Al.KAZAK Tel:44 25 62)Son Nefes Reşit Gürzap Gülderen Ece Türk filmi.ATLAS Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.04.1958
  • LONDRA Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Profesörü R.H.Graveson yarın şehrimize gelecektir.Profesör Cuma günü saat 17.30 da İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsünde bir konferans verecektir.İST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.04.1958
  • ence yerleri resmi 2,5 misli arttırıldı Belediye Meclisi kahvehane ve benzeri yerlerin ruhsatiye resmine vasati 10 misli zam yaptı Belediye Meclisi eğlence yerlerinden,reklâmlardan ve müesseselerin aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1958
  • IA.P.1 ROMRA 5$fî?*uf İngiltere'de hidrojen bombası imalâtının durdurulması IIUUİV mevcut cereyan son günlerde,bilhassa Rusya'nın nüklear silâhların denemelerini tek taraflı olarak son vermeğe karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1958
  • Amerikalı bir iemsi coğrafya bilmiyo Şehrimize gelen Hubert B.Scudder Kıbrıs mevzuundaki suale «Bu mmtakayı iyi tanımam» dedi LEYLÂ UMAR «Amerika Türkiye'ye yardımı elbette kara gözleri için yapıyor.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1958
  • Akaryakıt teneke fiatları arttırıldı İZMİR,HUSUSÎ Akar yakıt teneke fiyatlarına 100 kuruşluk bir zam yapılmıştır.15 Nisan sabahından itibaren tenekeli akar yakıt fiyatları 100 kuruş fazla olarak ödene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1958
  • Particilik yüzünden iki ev halkı döğüştü İZMİR,HUSUSÎ D.P.ve C.H.P.li komşu iki ev halkı particilik yüzünden birbirine girmiştir.Kanla biten kavga,D.P.li aile tarafından kazanılmışsa da,her ferdi mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1958
  • MI Liralık İKRAMİYELER 20.000 Lira Bu ke}idede ÖĞRENCİ Hejopları'no TAHSİL BOYUNCA 10.000 Liraya kadar Yatılı Okul ücreti Son para yatırma tarihi:10 NİSAN EMNİYET SANDigj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1958
  • ŞOFÖR ve OTO SAHİPLERİNE Beyaz Yanak almadan önce müessesemizdekilerl görünüz.Hem çok beğenecek,hem de en az 100 T.L.menfaatiniz olacaktır.Modern makinelerle yaptığımız kaplamalar sizi daima memnun ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1958
  • TÜRKİYE KREDİ IBARJlKASn A.Umum Müdürlüğünden:Karaköy Palas karşısındaki Galata Şubemiz binasının istimlâk edilmesi dolayısiyle faaliyetimize Necatibey Caddesinde Karaköy tramvay durağının bulunduğu M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1958
  • İstanbul Gazetecilerinin 23 Nisan BAHÇELİ EV ikramiyeli eşya piyangosu biletleri bayilerde,Ziraat Bankalarında,otomobillerde satıma çıktı.17019)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1958
  • İSTANBUL'A DÜN 6320 KUZU GELDİ Şehrimize dün 3520 si canlı,2800 ü kesilmiş 6320 kuzu gelmiştir.Et ve Balık Kurumunun satışları devam etmektedir.Dün 3 bin kuzu satılmıştır.Anadoludan gelen kuzuların bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1958
  • Düşün Yayınevi'nin Yeni Bir Eseri Bu kitapta:ERSKİNE CALDWEL WİLLİAM SARO-YAN RUSSEL MOLONEY COREY FORD J.R MC EVAY DOROTHY PARKER BEN HACHT CHARLES MC ARTHUR BENNET CERF DAVİD CROCKETT SHİRLEY JACKSO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1958
  • Kolej mezunu bir genç dilenirken yakalandı Aşk yüzünden bu hale düştüğünü söyleyen genci ailesi de kabul etmedi İZMİR,HUSUSÎ Polis,maruf bir ailenin kolej mezunu oğlunu dilencilik yaparken yakalamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1958
  • [ÖZDEMİR GURSOYj AYLARDANBERİ İSKELEYE BAĞLI DURAN VE MUATTAL VAZİYETTE KALAN KARAMÜRSEL ARABA VAPURU Şehir hatlarının elindeki vapurlardan 4 ü miadını doldurdu.Karamürsel ise çalıştırılmıyor Denizcil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1958
  • MEŞHUR BİR HUKUKÇU SCI JYf|E Londra Üniversitesi Ubbl I Un Mukayeseli Hukuk Profesörü olan Profesör R.II.Graveson 10 ve 12 Nisan tarihleri arasında İstanbul'u ziyaret edecektir.Profesör Gravcson 11 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1958
  • KİSA HÂBERIİER İZMİR Buca nahiyesinden Mehmet Ali dört yaşında bir kız çocuğuna tecavüz etmek isterken komşuları tarafından yakalanmıştır.Linç edilmek üzere olan mütecaviz,halkın elinden güçlükle kurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1958
  • Çanakkale Âbidesi İçin Yapılan Teberruların Listesi Çanakkale Âbidesi için açmış nın kapandığı 18 Mart tarihinden İnşaat Komitesi» ne devredilen Evvelki Yekûn 1.338.144.50 Galatasaray Spor Kulübünün Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1958
  • I İslim arkadan gelsin![J İZDE ne zaman büyük küçük,ehemmiyetli ehemmiyetsiz.[jbir kaza vukua gelirse selâhiyetli merciler,şahsiyetler he-j E men şu cümleyi kondururlar:Bundan sonra bu gibi kazaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.04.1958
  • Gazeteciler Federasyonu Kuruluyor Karar dün yapılan İstanbul Gazeteciler Sendikasının kongresinde alındı BİR müddet evvel muvakkaten faaliyetten men edilen ve 18 mart günü tekrar çalışmağa başlayan İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.04.1958
  • ft BuVUKC «SlZMO'VA KARSI ^eüNMtVECE oİN| ÖĞRENDİN Mb MİS_"^ER EGEC?USLU DuRuRSAN SANA BıRŞEV apaaaa\DİNL.F CâiZMO BÎ?I ESİR.V ALMAKLA ame.RİkAn CRDuSunA KARŞı KARE-KET ETMİŞ Oluyorsun.AV\E.Rlj AN OR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1958
  • &'jLLAHi:iK!AIri BEY yAH BAKALIM PORTAK4.L.IM "TANESİ 25 KURUŞ OLSA ve ANNEM DE 20 TANE AL.SA Ne ÖDİVE,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1958
  • A AA.CANAVASÇ.Sir MİSİNİZ BEM DE VÜRÜVCN BİR AVNA GÖRÜNCE İJ ŞASıRDlAA KAL.919 JW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1958
  • ü&ş:İr V' Kıymetli açılış hatıraları V Oarbhane tasdikli gümüş madalyonlar V Mayısta BAHÇELİ 1 EV ile 30000 lir* y Ayrıca bütün umumî çekilişlere iştirak hakkı «H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1958
  • KERİM USTANIN OĞLU BÎR DÖK T ÖR ÜN HA Y ATI Yazan:H a Ondan başka,bir aşçı,bir hizmetçi,bil de yarım gün için çalışan gündelikçi bir zenci erkek evin halkını teşkil ediyordu.Bizim milyonerlerden ne ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1958
  • İ BİR LÜKS RANDEVU EVİ BASILINCA.IKS randevu evi,Viız karamız.Şehrin,memleketin,kadının karası.Seni basmışlar.Azgın et pazarı.Seni irinli yara gibi deşmişler.İçinden esans kokulu bir ruh sefaleti fişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1958
  • AY Dİ NO G L U CÜNEYD BEY TARİHİ ROM AN Nizamcttin Nazif TEPEDELENLÎOĞLU 4 ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:1396 yılında Balkanlarda,Yukarı Bulgaristandayız bir taralı;Tuna,bir tarafta Deli Orman.Ak bir «ta binmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.04.1958
  • Iilllll!li:ll!i!l!lli:illlllllilllllllllllli'i RAMAZAN i I fa a m lan Hazıılıyan:REFİ' CEVAD ULUNAY Suresi Eûzü Besmeleden sonra:Mekke'de nazil olan «İnşirah» sûresi ile Cenab-ı-Hak resulüne eylediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • Memur maaşları yüzde 60-150 artıyor t Baştarafı Birincide 9 uncu derece üzerinden muamele görmeleri esastır.MEMURLARLN TÂYİNİ Mensup oldukları derece veya kademe maaşlarını,bir sene almış ve vazifeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • EN EMİN ve KISA YOL vat.3*.i J ^fluhakkak WMM 6der AZ FAİZ UZUN VADE YETER KREDİ VE İLİ KREDİ BİRASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • FENERBAHÇE'DE KİRALIK BAKKALİYE Dükkânı:Tafsilât Tel:36 04 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • MALİYE VEKİLİ İZAHAT VERDİ t Bağtarafı Birincide zam nisbeti yüzde 150 ye yaklaşmaktadır.Maaş ve ücretlerden ayrı olarak teknik personel için ihtisas ücreti,memleketin hususiyet arzeden bölgelerinde ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • BAŞVEKİL ŞEM'İ ERGİN İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA,HUSUSÎ Üç ay evvel Milli Müdafaa Vekilliğinden istifa eden Manisa Mebusu Semi Ergin dün sabah Başvekil tarafından kabul edilmiştir.Menderes ile Ergin arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • ULUS HAKKINDAKİ BİRKARAR BOZULDU ANKARA,HUSUS Ulus gazetesi mensupları hakkınd Toplu Basın mahkemesinin verdlj mahkûmiyet karan Temyiz Dördüne Ceza Dairesi tarafından esastan bozu] muştur.Bir müddet e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • BAYRAM TEBRİK KARTLARI Gayet Orijinal,renkli,Offset baskılı,muhtelif model tebrik kartları satışa arzedilmiştir.TOPTAN SATIŞ YERİ İstiklâl Cad.358/9 İpek Han Tünel.Yeşildirek,Direkli Han sokak Ambarcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • T.C.ZİRAAT BANKASI 1958 yılı için TASARRUF HESAP SAHİPLERİ ARASINDA TERTİPLEDİĞİ e.OOO.OOO liralık İKRAMİYE ÇEKİLİŞLERİNDEN 600.000 Lira tutarındaki 27 Mart çekilişinin Noter ve teşrif buyuran mudiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • Tamamen Türk Yapısı LUNA PARK Pek yakında Ankaralıların hizmetine giriyor.Luna Limited Şirketi 15961)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • TELEFON ARANIYOR Harbiye semtinde devredilecek telefonu olanların 48 72 42 numaraya müracâatları rica olunur.16956)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • Mercedes Aranıyor 55 veya daha yeni model az kullanılmış devirli Mercedes aranıyor.Müracaat:İş saatlerinde 4479G0 geceleri Tel:481643 17020)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • Satılık Köşk ve Kat Şişlide Bulgar Hastahanesl yanında 6 oda Kalorifer1,Parke.Pancur.Gömme Banyo,Dolap Raflar,Telefoniyle birlikte ve Cevizlide 1000 M2.Arsalı 8 odalı modern lüks köşk her ikisi de bos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • ıı ı ı ıı o—Şimdiye kadar görülmemiş bir mevzu ile guımwıı ı ı ı hmin SON NEFES Bugünden itibaren İNCİ ALKAZAR ve AZAK Sinemalannda Tesirinden günlerce kurtulamayacağmız bu aşk,istirap v© fedakârlık f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • BU AKŞAM LÜKS Sinemasında EDDIE CONSTANTINI LEMİ KOŞİH'in EN SON MACERASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • Büyük bir zevkle seyredebileceğiniz nefis bir avantür.DENİR KAPI corİ'İnal,«Big House» BRODERICK CRAVVFORD RALPH MEEKER LON CHANEY Yarın matinelerden itibaren Beyoğlu LÂLE Sinemasında MÜHİM İLÂVE:VVAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • SAYIN HALKIMIZA Milliyet gazetesinin açtığı.KIBRIS'A BAYRAK GÖNDERME KAMPANYASI MÜDDETİNCE)her boy TÜRK BAYRA-ĞI fiyatlarında %10 YÜZDE ON)tenzilâtlı satış yapmakta olduğumuzu ilân ederiz.Tesis Tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • TÂ** USTURA ATEŞİNİ VE SİVİLCELERİ TAMAMEN İZALE EDER SCMERK «STANBUL lONDON NEVVYORK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • BEDAVA ARSA Aşağıdaki üç sualden birini doğru olarak cevaplandunp gönderen herkese Ankara'da bir evlik bedava arsa.AKGÜN NEDİR?Mecmua mı?Cj CEVAP Gazete mi?tr Roman mı?Adres:Posta Kutusu 548 Merkez Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • Vzfcug^ Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fi ilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • RUMİ 1374 Mart 27 Çarşamba 9 NİSAN 19 5 8 HİCRİ 1377 Ramazan 19 VAKİT VASATÎ EZANİ Güneş Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak 5.30 12.16 15.56 18.42 20.17 3.49 10.49 5.34 9.1S 12.00 1.33 908
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.04.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLAK A ACELE satılık köşk.3 daireli 495 M2.her daire 4 oda,elektrik,su,tcleion var.Kagir,75.000 lira.Adres:Florya Şenliköy Ali Kırcan A KADIKÖYDE bos teslim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.04.1958
  • Romanya İle bugün Oynuyoruz LÜKSENBURG,HUSUSÎ Gene milli takımımız bugün Romanya ile son karşılaşmasını yapacak.Romanya bizim grubumuzda şampiyonluğa en yakın olan namzettir.Takım oyunu itibariyle muv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • F.Bahçe G.Saray Kız sporcuları Ankaraya gidiyor Kızlararası Türkiye Voleybol şampiyonasına,katılmak üzere İstanbul şampiyonu Fenerbahçe ile ikincisi Galatasaray takımları yarın Ankaraya hareket edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • GENÇLER ŞAMPİYONASI Gençler arası voleybol birinciliği cumartesi günü Ankara'da baslıyacaktır.Şampiyonaya İstanbul birincisi Galatasaray,Ankara,İzmir ve Konya şampiyonları katılacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • BASKETBOL BİRİNCİLİĞİ Diğer taraftan Pazar günü yapılan kızlar arası basketbol şampiyonasında Fenerbahçe,Gençler basketbol şampiyonasında ise Galatasaray birinci olmuşlardı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • Basketbol Milli takımı yarın çalışmaya başlıyor 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da,Lübnan ve Romanya ile karşılaşacak Türk Milli Basketbol takımı namzetleri yarın Spor Sarayında,Yüksel Alkan neza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • BASKETBOL'DE GENÇ MİLLÎ TEMASI YAPILACAK Genç mili!basketbol takımımız,bu yaz sezonunda muhtelif millî temaslar yapacaktır.14 18 Nisan arası Paris'te yapılacak F.İ.B.A.antrenör kurslarına,iştirak edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • AVC ILIK» Soran:Bay Refet YÜCEL İskenderun SORU:Ördek avında namlu istikametine dik giden ördek için soldan sağa veyahut sağdan sola doğru)40,50,azami 60 metreye kadar fişek sıkıldığına göre.önleme pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • BALKAN ŞAMPİYON KULÜPLER turnuası için,Apak teşebbüse geçti Federasyon Başkam,Sebes'den revanş maçının tarih ve esaslarının tesbiti ile Millî Takını için Macar antrenör isteyecek Hakemler arasında tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] İZMİR İÇİN •zmir'de Demirspor ile oymyacak olan Vefa'lılar,dün antla,illin lifin renman yaptılar.Resimde soldan itibaren,Sami,Erdinç,Özer.Arka plânda ise,Corc,Özcan,Arif ve Bülent,top ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • ALTAY 400 LİRA PRİM VERECEK İZMİR,HUSUSÎ AUay idare heyeti dünkü toplantısında Istanbulspor maçından galip çıkıldığı takdirde oyuncularına 400 er lira galibiyet primi verilmesini kararlaştırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • G.D.N.A.Hollanda millî takımını 2-1 yendi AMSTEBDAM,TÜRKTEL Kadrosunda Bulgaristan milli takımına mensup birçok oyuncular bulunan Sofia'nın C.D.N.A.Futbol takımı,buı-ada yaptığı karşılaşmada Hollanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • F.Bahçede Cemiyetçiler idarecilerle görüşecek Fenerbahçeliler Cemiyetini temsil edecek olan bir grup,yarın akşam Kadıköydeki kulüp lokaline giderek idare heyeti azalarıyla bir görüşme yapacaktır.Cemiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • SELÂHATTİN nıyabilecek Ameliyatına lüzum kalmayan kaleci için İlmen "Futbolu bıraksa da Adalet ona açıktır,dedi Adalet takımının kalecisi Selâlıat-da doktorları ile konuştum.Verdikleri tinin müessif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • Molnar F.Bahçe'den ayrılmıyor Fenerbahçe kulübü antrenörü Molnarın idare hey'eti ile ihtilaflı bulunduğu bildirilmiştir.Kulübe yakınlıkları bilinen şahıslar macar antrenörün İzmir seyahatine katılmayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • Ülküspor'un itirazı Ankara'ya gönderildi İZMİR,HUSUSÎ Ülkuspor kulübünün itirazı Ankara'ya postalannııştır.Suçlu olarak maçın hakemi Faik Gökay gösterilmektedir.İddia edildiğine göre,maç başlamadan ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • Sefenhisarlılar misafir takımı dövdüler Seferihisar'da yapılan kazalar arası şampiyonluk maçında yüzlerce seyirci misafir takımın oyuncularını dövmüştür.Hâdise,İzmirli hakem Recai Türksever tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • I SAMİ ÖNEMLİ] VA7İPF TAğf*VİMÎ p',zar.Unasına tfetirilcu Kasımpaşa'nın yeni idare he.veti.diiıı toplanarak vazife tak-WI\aiWII «ımt yaptı.Hesımae «oldan itibaren,kulüp miidtirii Cemil Morgen.umumî kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • F.Bahçe Gençleri Gölcük'e gidiyor Fenerbahçe genç takımı bu hafta pazar günü Gölcük'e giderek hususî bir karşılaşma yapacaktır.Sarı Lacivertli kafileye antrenör Esat Kaner başkanlık edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • ATLETİZMDE Şeref Mükâfatı İstanbul Atletizm Ajanı Sabri Köseoğlu,dün saat 17 de bölge binasında bir basın toplantısı yapmıştır.Ajan,atletizmin umumî dertlerini izah ederken bilhassa pist mevzuu üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • JAMES'İN MODA İLE GİTMESİ ŞÜPHELi Modaspor basketbol takımının yeni transferi Amerikalı James Porter'in kulübüyle Yugoslavya'ya gitmesinde bazı mâniler çıkmıştır.Moda'nın şampiyonluğunda büyük hissesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • BASKETBOL UMUM MÜ-DÜRLÜK ŞAMPİYONASI TEHİR EDİLDİ Yedi takımın iştiraki ile Mayıs ayı içinde yapılacak olan Basketbol Umum Müdürlük şampiyonası Millî takım çalışmaları dolayısiyie tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • VOLEYBOL MAÇLARI DA TEHİR EDİLDİ Voleybol Mili!takım çalışmaları dolayısiyle bugün yapılacak Galatasaray İ.T.Ü.ve Fenerbahçe Darüslaiak» maçları tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] A Al ICTII AD İstanbul şampiyonu Galatasaray,Pazar günü oynayacakları Ankaragücü maçı için antrenör Dlck V nezaretinde sıkı bir antrenman yaptı.Çalışmalara birkaç günden beri rahatsız bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • I SAMİ ÖNEMLİ UACniUAl Beşiktaş'ın yeni idare heyeti,dün Siyah Beyazlı futbolcuların antrenmanını dikkatle takip etnMaPlIlMU tiler.Resimde kulüp ikinci reisi Enver Kaya ortada)sporcularla hasbihal ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • Bîr Millî Ankara'daki karşılaşmada bölge ajanına hakaret eden Yüce'ye boykot da verildi Ankara Güreş Ajanı Hasan Bozbey,Bölge Antrenörü Halit Balamir ve hakemlere sözle tecavüz ettiğinden eski millî g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.04.1958
  • Fenerbahçe:6 MANISA:0 Karma takımın çok bozuk oynadığı maçta golleri Lefter 2,Ergun 2,Can ve Turhan yaptılar MANİSA,HUSUSÎ Dün karsısında çok daha hafif bir rakip bulan Fenerbahçe sadece gol attı.Mani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor