Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.03.1958
  • ı.IÖZDEMİR GÜRSOY)CMP il merkezinde toplanan Genel İdare Kurulu üyelerinden soldan sağa doğru)Bölükbası,Sadık Aldoğan ve Arna Boyacıgiller muvakkaten C.M.P.den ihraç edildi Genel İdare Kurulunun karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1958
  • [İLHAN DEMIREL] nİC Ç(V CIJ V »7 Taşlıtarla'da oturan Sabiha uaykal adında üç ya-Uly OUIVCU IV M A 5inda bir kız çocuğu,bahçede oynarken kornosunun kazına bir taş atmış ve onu kızdırmıştır.Bunun üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1958
  • VAPUR BİLETLERİNE ZAM YAPILMIYOR İdare Heyeti toplantısından sonra izahat veren Banka Umum Müdürü yakında kâra geçeceklerini «övledi DENİZCİLİK Bankası Umumi Heyeti,dün toplanmış ve hülâsasını evvelce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1958
  • Amerikalılar dev adam yetiştirecek BOSTON,AA.Boston'daki Harvard Üniversitesi tıp fakültesi doktorlarından Philip Hanneman,«hormon zerkctınek suretiyle halen cüceleri büyütebilecek durumdayız,birkaç s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1958
  • Prens Bernhard Bayarla görüşlü Zorlu tarafından şerefine ziyafet verilen Prens bugün Eskişehir'de hava gösterisini tâkib edecek ANKARA,HUSUSÎ Hollanda Kraliçesi Juliana'nın eşi Prens Bernhard dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1958
  • I MİLLİYET)ÜÇLÜ KAZA ET'k,BCCC KaIrta,ü»10 to tra'ik kazas,olmuşu,«Edirne «70.ptâkah bir kamyon Cevizli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOYI Necati Sağer dünkü basın toplantısında.Gerideki resimler,açılmasına müsaade cdilnıiycn «Kıbrıs sergisi» ne aittir.Londra'daki Kıbrıs Türkiür Cemiyeli Başkanı Sağer,İngiltereyi İTHAM E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1958
  • Tevzi ve tahsis işini Başvekâlet yapacak Teşkilâtı Devlet,Ticaret ve Sanayi Vekilleri yürütecek Kararlara mugayir hareket edenler Millî Korunma hükümlerine göre cezalandırılacak ANKARA,HUSUSİ Başvekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1958
  • 'V-S*;v,Abide için yardım eden AZİZ OKUYUCULARIMIZA ÇANAKKALE Şehitler Âbidesi Yardım Kampanyamızı kapatırken,18 Marta kadar banka veya posta vasıtasiyle bağış göndereceklerin sonradan liste halinde n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1958
  • Bayrak toplamaya meslekî teşekküllerde katıldı Bayrak imalâtçısı Muammer Göçek gazetemize dün 13.5 metre karelik bir bayrak getirdi ANKARA,HUSUSÎ Kıbrıs Türkleri,23 Nisan Egemenlik Bayramını bu sene,ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1958
  • "Haran,şilebi bir İtalyan gemisi ile çarpıştı BRİNDİZİ,A.P.Türk bandıralı Haran» şilebi.İtalyan Rosapelacı.gemisi,sis yüzünden Adria denizinde,Brindizi limanının takriben 5 mil açıklarında çarpışmışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1958
  • İstanbul Radyosunda da iftar programı başladı Ankara radyosundan sonra İstanbul radyosu da Ramazan dolayısiyla bir «İftar programı hazırlamış ve dün akgamdan itibaren yayına başlamıştır.Program saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1958
  • KRUŞÇEV ÇAR'A BENZETİLİYOR GAZETELERDEN)vmr 1 O)lO 1 o o «ÇARIN ÇİZMELERİ»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1958
  • Sirkeci Florya Yolu bu yıl bilecek Yol için sahildeki D.D.Y.tesisleri istimlâk edilecek OĞUZ ONGEN Sirkeci Florya sahil yolunun bu yıl bitirilmesine çalışılmaktadır.Umumi uzunluğu 22 kilometre olan yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1958
  • FİKRİ T.KARDEŞ Oto Makinist Kursu Şoförlük çağında,ehliyet peşinde koşan,gençler ehliyet alacak amatörler;34 yıldan beri tanınmış bu kursa güvenebilirsiniz.Pratik dersleri,kendi otoları,özel sahası,şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • ^s.ı^s;„Mi*s:'^*itox.iİ*-¦Us^.lS'.i w.y PORTRELER ZERRİN BÖLÜKBAŞI SAĞDA)ARKADAŞIMI/LEYLA IMAB İLE SON HEYKELLERİNDEN BİRİNİN ÖNÜNDE KONUŞURKEN Erkek meslekdaşlarmı gölgede bırakan kadın heykelim?ZERR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • VEFAT Merhum Eczacı Ethem Pertev Beyin refikaları,ve Pertev Müstahzarat Laboratuarı sahiplerinden Eczacı Mefharet Sarper,Neyyire Torgut,Saadet Pınar ve Ethem Pertev Eczanesi sahibi Pertev Ertem'in val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • *7W Bütün kız arkodojlarım gibi ben de anlamda dalma bir VARNER kremli pudrasını taşırım.Birkaç saniyede tatbik edilen VARNER kremli pudrası,cildinize fevkolode bir canlılık ve «qrel k verir.W KREMLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • Hazırlayan:Dr RECEP DOKSAT DAMLA HASTALISI Damla Gut,veya Nıkris de denen bu hastalık,zaman zaman şiddetli •|rı nöbetleri yapan,bir nevi mafsal iltihabıdır.BELİRTİLERİ:En çok ayak bas parmağında olur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • mim M" İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 830 Tatil sabahı için müzik 00 Haberler 9.15 Sevilmiş sesler Se vilmiş şarkılar 9.45 Dinleyici is tekleri Hafif Batı müziği)10.15 Çocuk saati 10.45 Şehirde bu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:I Astronomi;Teril yemek.2 Tavana asılan madenî veya cam »üs;Tanrının adlarını anarak İbadet.3 Yakın garkta uzun müddet yaşamış Avrupalı;Mikroskop camlarından biri 4 Fasıla;Kutsi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • fe MtjMMÂU-pa£t4U% OĞLAK BURCU ti I [22 Aralık 20 Ocak] Bir hâdise bir lnaana olan bağınızı kuvvetlendirecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Aklınıza gayet güzel bir fikir gelebilir.Yıldızların zekânızd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • OLUM Yedikul» Çorap Fabrikan sahiplerinden NESİM ve LOLO HA-SON'un babaları Hayim Vitali HASON vefat etmigtir.Cenazesi 30/Mart/1958 bugünkü pazar günü saat 15.30 da Galata Büyük Hendek Neve Şalom Slne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Merhum deniz subaylarından İzzet Kanun Baba)beyin kızı.Avukat Bedri Tüzel'in esi,Ethem İzzet Benice,Hatice Demirel,Adalet Ünertan'ın kardeşleri.Osman ve Fikret Tüzel'in yengeleri.Ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • Kaptanlar gemilerine eşlerini alamıyacaklar Denizcilik Bankasının verdiği bir karar gereğince herhangi bir geminin 6üvarisi,kendi gemisinde karısını beraber götüremeyecektir.Kaptan,karısı İçin yolcu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • Balıkçılardan dün de 1000 lira ceza kesildi Liman ağzını kapatarak Şehir Hattı vapurlarının seferlerine mâni olan balıkçı sandalları,dün de Sarayburnu açıklarına yığılmışlardır.Sandalları dağıtarak va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • 27 Marta kadar 155 milyon vergi tahakkuk ettirildi Vergilerini vaktinde yatırmayanlar ilk ay yüzde 10,sonra her geçen ay için yüzde 2 zamlı ödeyecekler Beyannameli mükelleflerin gelir vergilerinin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • Türkiye kredi h.Karaköypalas karşısındaki Galata Şubemiz binasının istimlâk edilmesi dolayısiyle bundan böyle taaliyetimize Necati Bey Caddesinde Karaköy Tramvay Durağının bulunduğu Maliye Binası karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • DOĞUBANK GALATA ŞUBESİ İstimlak dolayısiyle muvakkaten DOĞUBANK MERKEZ ŞUBESİ'nde Yeni Postahane Cad.70 72)Faaliyetine devam etmektedir Muhterem Müşterilerimizin DOĞUBANK GALATA SUBESİ'le olan islerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • DOLMUŞLAR 70,TAKSİLER YÜZDE 50 ZAN İSTİYORLAR Şoförler,kilometre başına 60 kuruş almaları icab ederken 40 kuruşla çalıştıklarını söylüyorlar.Taksi ve dolmuş Hatlarının arttırıl-kilometrede 40 kuruştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • KORUNMAYA muhtaç çocuklar için bankalarda açılan hesaba yatırılan para miktarı 235.634 lirayı bulmuştur.YANKESİCİLERDEN Ahmet Yükkaya,Eyüp otobüs durağında beklemekte olan Gül Çetin'in cebinden cüzdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA NUKON GUTTES C.Vitamini damlası)Sol miktarda depolara dağıtılmıştır.Nunakon laboratuarı Tel:27 25 9J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • f SİNEMALAR j BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 İngiliz Kemal La\vrence'e Karsı Ayhan Işık Gülistan Güzey Türk filmi.2 Görünmeyen Adam İstanbulda Turan Seyfloğlu Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Yetim Nevin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • Kıbrıs,yine Kıbrıs,yine Kıbrıs NGİLTERE'nm Kıbrıs'taki yeni Valisi is başı-I na geldiği zaman,bu adamın ikinci bir Makarios olduğunu yazdım.Tedhişçileri serbest bırakmakla başlayıp Türklerin mitingini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesi dün iki kaatili mahkûm etti TAHTAKALE'DE ARKADAŞINI ÖLDÜREN ABDULLAH DELİ 18 SENE,ÜVEY KARDEŞİNİ BOĞAN KADİR DE 12 SENE HAPİS YATACAKLAR Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1958
  • İki esrarkeş üçer yıl hapse mahkûm oldular Esrar içmek ve bulundurmak »uçundan Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Hüseyin Güner ve Mehmet Galip adında iki kişi,dün üçer sene ağır hapis c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.03.1958
  • Tasarruf Sahipleri İş Bankasını neden tercih ediyor 9)"Dul maaşımdan tasarruf edebildiğim birkaç kuruşumu İş Bankasına emanet ettiğim zaman huzur duyuyorum.Adı ve Soyadı Fitnat Can Mesleği Ev kadını M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1958
  • 63.000 İKRAMİYELER 20.000 Lira' Lira 1 Kişiye Bu keşidede ÖĞRENCİ Hesaplan'no TAHSİL BOYUNCA 40.000 Liraya kadar Yatılı Okul ücreti EMNİYET SANDIC/I W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1958
  • MENSUCAT FABRİKASI A.Ş.Merserize,Poplin,Etamin,Hasse,döşemelik,perdelik pamuklu çeşitlerimiz gelmiştir.İst:Harbiye İzmir:Pasaport 14427)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1958
  • kazanma ihtimaliniz daha fazladır NİSAN ÇEKİLİŞİNDE 0 Boğazda APARTMAN DAİRESİ 15.000 lira-1 kişiye 10.000 lira Hanımlara 15.000 lira 1 hanıma 10.000 lira her 100 liraya 1 kura numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1958
  • IM11_L1YET| HIRSIZLARIN' ISTANBULDAN' ÇALDIKLARI VE İZMİT'TE BIRAKTIKLARI OTOMOBİL ARKADA)VE KAÇIRMAK İSTEDİKLERİ HUSUSÎ ARABA.Otomobil hırslıları polisle çarpıştı İzmit yolundaki çarpışmadan sonra hı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1958
  • OSMANBEY AJANSI Benzin deposu karşısı)2 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇILIYOR SELANİK BANKASI HUSUSÎ KEŞİDE Kıymetli açılış hatıraları 14830)A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1958
  • GOLKOVSKİ BİR KADINA ÂŞIK Gebze cinayeti tahkikatına devam edilmektedir.Müddeiumumilik dün şehrimizdeki Alman kolonisine mensup bâzı kimselerin malûmatlarına müracaat etmiş ve ifadelerini almıştır.Mor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1958
  • Suçluların çoğu geri zekâlı insan Şehrimize gelen bir Amerikalı profesör,bu hâlin önlenmesi için tesisler kurulmasını şart koşuyor [METİN DOĞANALPJ Amerika'da «Grecn Voods,Zekâ Sağlığı Enstitüsü,direk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1958
  • TSr ROMANIMIZ:Bu Hafta PAZAR 137.070 Adet Basıldı.Bugün Bir PAZAR Almayı Unutmayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1958
  • iilliiillii MANFfiED S£HMT fâ\£ÇHUL HİZ.AaETÇİ BİR ODAYA GİRMiŞ.KOVADA.Kİ MİLYONLAR/SAY/YO/ZDu.DEMFK Ki Bu HİZMETÇİ K/Ki İD!ANAHTAR DEUdJ.ÖYLECE VASIL İŞ BİR İZ,ZEHİR HAEıYE.Yi GENE Muvaffak kilamş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1958
  • IIIIIIIIIIMI1 3 Ramazan Sarakası MEMLEKETİMİZİN mizah tarihine geçen bir Mürekkebçi Salih vardır ki bilhassa sarakaları ile meşhurdur.Evvelâ sarakanın ne olduğunu anlatalım:Saraka,bir adamı tatlı nükt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1958
  • Esnaf Kredi Bankası kongresi yarıda kaldı Kongrenin tamamlanmamasına hükümet Komiserinin kaybolması sebep oldu ERTUĞRUL ÜNAL Esnaf Kredi Bankasının dün yapılan Umumî Heyet toplantısında Hükümet Komise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1958
  • And uçağı bir tehlike atlattı İSKENDERUN,HUSUSÎ Türk Hava Yollarının İstanbul İskenderun seferini yapan And yolcu uçağı dün pistten hareket ettiği sırada,sağ lâstiğin patladığını hisseden pilot,soğukk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1958
  • 21 Puan bilgi yarışında bir rekortmen doğuyor Mimarî talebesi Engin Yenal iki defa kazandığı müsabakada tekrar derece almaya hazırlanıyor EVET,sayın dinleyiciler,kıymetti misafirler,Engin Yenal ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.03.1958
  • MMMM MMOMH mmm SOSYETEDEN MEKTUP!HA L İ T K I V A N Ç HELLO redaktör,Size bu mektubu gözyaşları arasında yazıyorum.Söyleyin ama,siz benim yerimde olsaydınız,ağlamaz mıydınız?İşte bakın hatırıma gelüıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1958
  • TAKSİTLE BEYAZİTTA KARDEŞLER BONMARŞESİNDE Mevsimin en zengin v eşitleri;le KADIN ERKEK GOCUKLARA hev nevi giyim eşyas ı.Ismarlatne elbısr p tayyörleriniz için acele ediniz.14701ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1958
  • İLÂN Sahibi bulunduğum rs 11 motoru.30'3 1958 tarihinden itibaren her 15 çimde bir İstanbul İzmit arasında muntazaman sefer yanacaktır Keyfi.vet ilan olunur.114745)lsnıaıi kapUnuglu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1958
  • ALMANCA İÇİN TERCÜMAN İyi sanlar dahilinde Anadoluda çalışmak ü.ejc aranıyor.Adres;C.R.VEÎSSHAE.UPI,Milletlerarası Uakliye Galata Yolcu Salonu Karşısı Mocan Han U44S3)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1958
  • YEŞİLKÖY ÇINAR OTELİ İÇİN LÜZUMLU PERSONEL ALINACAKTIR Salı Perşembe Cumartesi günltri s;rit Jl den 13 e kaaaı müracaat roilebilir.Müracaat yeri:Taksim Cumhuriyet Caddesi Ut No.Vii'ak Palas Noyazıhane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1958
  • İstanbul'da 60.000 nüfuslu Ataköy sahil şehrinin inşaatına başlandı.Tamamı 12.000 Lojmanı,3 Turistik oteli,plaj ve gazinoları,muhtelif çarşıları,kültür ve spor tesislerini ihtiva edecek bu şirin şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1958
  • B I R D Ö K TORU N H A Y A T I Yazan Halide E d 29 i b ADİVAR Daha önce de söylediğim gibi,aşk denilen şeyin hayvani yahut maddî tarafı olunca geçici bir şey olduğuna inanıyordum.Bunun orta yerde konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1958
  • MilIlli'i»;RAMAZAN ilhamları Hazırlayan:REFİ' CEVAD ULUNAY A'râf Sûresinden Eûzü Besmeleden sonra:Cenâb-ı-Hak nel'si iğvâ eden şeytan hakkında pek çok âyât-ı-Kcrime inzal buyurmuştur.Bunlardan bâzılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1958
  • Biraz evvel yalan söylediğini anladık.Cesel belki Misis Paletta'nın cesetidir dedim.Mike morga gelmedi.Franki Frene de bu kızı tanımadığını temin etti.Franki Frenç'in sözüne pek inanmamakla beraber,ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1958
  • C-HAFTA ARASI MAÇ YASAĞI FUTBOL dünyamızda yeni bir heyecan var:Jî Hafta arası maç yasağı.Ben futboldan anlamam.Tüzbinlerin heyeea.nnıı peşinden süıükliyen topun sırrım i»-tedim ama kavrayamadım.Ne be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • Sağer ingiltere'yi itham ediyor t Boş tarafı Birincide dünya efkarı umumiyesl nezdinde de Türk tezinin kuvvet bulmasını sağladı.Sağer konulmasının sonunda,Kıbrıs Turktür Cemiyetinin Birmingham şehrind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • iki hemşehri birbirini yaraladı Dolapdere'dt dün iki Kerküklü,kavga sonunda birbirlerini ağır şekilde bıçakla yaralamışlardır.Kavga,etki bir alacak meselesi yüzünden çıkmış,22 yaşındaki Cemal Ak-Uf İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • AMERİKALILAR DEV ADAM YETİŞTİRECEK Baftarafı Birincide tim birden boy atmışlardır Buna mukabil,yetişkinlerde müsbet hiç bir netice alınamamıştır.Bunların sadece kemikleri kuvvetlenmiştir.Dr.Henneman b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • G.Saray F.Bahçe Ankara'da karşılaşıyor t Bağtarajı Altıncıda zlsyonda jütünü atması,Fenerbahçe um bir dezavantajdır.Buna karşılık Sarı Lâcivert' İllerin geçen sezon 3-0 lık galibiyetteki taktiği tekra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • Bayrak toplamaya meslekî teşekküller de katıldı t Baştarajt Birincide büromuza teılim etmelerini bildirmiştir.İjçl sendikaları konfederasyonunun bu teşebbüsünden ayrı olarak,Türk ocakları genel idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • Tevzi ve tahsis işini Başvekâlet yapacak t Baştarajı Birincide Komite.Hariciye Vekâleti İktisadi işbirliği teşkilâtı genel sekreteri,Başvekâlet İstatistik Umum Müdürü,Türkiye Merkez Bankası,Umum Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • VAPUR BİLETLERİNE ZAM YAPILMIYOR t Başturajı Birincide purlarındaki yolcuları üren bâzı usuller değiştirilecek ve bu arada,ayni fiattakl biletler bütün hatlarda muteber sayılacak,ayrıca uraba vapuru i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • Boyacıgiller C.M.P.den p Baştarajı Birincide asarak karar vermiştir.Karar,tüziik ve hukuk dışıdır ve batıldır.Görülüyor ki arkadaşlarımız 1057 seçimleriyle işbirliğinin muvaffakiyetslzliğinden doğan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • Karamürsel'de dün bir ceset dahp.bulundu İZMİT HUSUSÎ Karamürsel sahillerinde,dün bir ceset daha bulunmuştur.47 yaşındaki Güven Uçon'm adı kayıp listesinde yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • CAN BESLER AİLE MUTFAĞI emrinizdedir.Abonelerine başlamıştır.Telefon:47 29 87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • ŞEKER BAYRAMINDA BURSAULUDAĞ CEZİSt 5 gün 4 gece.100 TL.sı Tafsilât:İstanbul Ekspres Seyahat ve Turizm Ac.Beyoğlu Lâle Sineması yanı Mim Han Kat/l Tel:44 64 42 NOT:Aynı günler ikinci gezimiz Çanakkale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • BİR KUNDURA FABRİKASI İçin kalifiye kesici,sayacı,fora ve gazomacı,alt imalatçı aranmaktadır.Taliplerin istedikleri ücreti bildirir mektupla müracaatları.P.K.729 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN 5590 sayılı Odalar kanunu mucibince Mart ayı sonuna kadar ödenmeyen yıllık aidatın %50 fazlasiyle tediyesi gerekmektedir.Sayın azamızın zamlı tahsile meydan bırakmamak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • Ve ALLAH KADINI YARATTI filminin kazandığı eşsiz rağbet ve muvaffakiyetten sonra ikinci büyük Fransız şaheseri.BİLİNMEZ Kİ.Artistler:FRANCOİSE ROBERT CHRİSTİAN ARNOUL HOSSEİN MARQUAND YARIN AKŞAMDAN İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • Yüzünüzü okşıyan eller.Kadife gibi yumu;ve taze bir cild ara yacağını biliyormu lAVILLAND Kremlerile devamlı surette yüzünüze masaj yaparak bu çok arzu edilen neticeyi elde edinir.Geceleri HAVILLAND C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • Tavuk-Civciv Yemleri ve İlâçları BİLUMUM HAŞERE VETERİNER ZİRAAT Mücadele İlâçları Ve Madeni Hayvan Gıdası ŞARK KEMİKAL TİCARET Sirkeci İSTANBUL Muradiye Cad.Köseoğlu Pasajı No.8 14861)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN ILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • RUMİ PAZAR HİCRÎ im 30 13T7 Mart MART Kamaran 17 19 5 8 VAKİ T VASATİ EZ ANÎ Güneı 5.47 UM Öğle 12.10 S.4« İkindi 15.53 M i Aksarr t 18.32 13.00 1 Yataı 30.04 1.33 İmsak 4.08 37 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • BIÇAK İMALİNE MAHSUS HUSUSÎ ÇELİĞE İHTİYACI OLANLARA Odamızda kayıtlı ve kapasitesini tesbit ettirmiş hususi çelikten bıçıak imâl eden firmaların en geç 1 Kisan 1958 Salı günü saat 17 ye kadar Odamız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • Z0 fay temizleme tozu kutularının içinde:Bugün memleketimizin yegâbe aranılan temizleme toru FAY şükran burcuna ödüyor.Fay kutularının içine madeni 1)liralıklar ile kâğıt 50)liralıklar rasgele serpi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • ADNAN IPER Taksitle Giyim Müessesesinde BEĞENMEK ŞARTÎYLE İSMARLAMA ELBİSE TAYYÖR VE MANTO Hazır Elbise Çocuk Elbiseleri Palto Ve Pardesüler Çarjıkapı,Yeniçeriler Cad.Tutum Bankası üstünde.Tel:22 64 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • İNŞAAT MAKİNELERİ ARANIYOR Yeni veya müstamel D7,D8 Traktör,Grayder,komnresör ve Scraper satmak isteyenlerin,makinelerin evsafı hakkında tafsilât ve son flatları mektupla YÜDO İNŞAAT KOLLEKTİF ŞİRKETİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • Tesis tarihi 191'J SAYIN HALKIMIZA Milliyet Gazetesinin açtığı KIBRIS'A BAYRAK GÖNDERME KAMPANYASI MÜDDETİNCE)her boy TÜRK BAYRA-ĞI fiatlarında %10 yüzde on)tenzilâtlı satış yapmakta olduğumuzu ilân e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1958
  • AKTİF TÜRK EKSPRES BANK A.S.31.12.1957 Bilançosu MASARİF TÜRK EKSPRES BANK A.S.31.12.1957 Kâr ve Zarar Tablosu PASİF Türk Lirası Türk Lirası ÖDENMEMİŞ SERMAYE 4.500.000.SERMAYE 10.000.000—KASA VE MERK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.03.1958
  • Fenerbahçe'nin Moda galibiyeti "Şampiyonluğu» ortada bıraktı İHTİMALLER D Galatasaray Fenerbahçe'yi yendiği takdirde B Fenerbahçe Galatasaray'ı 6 farkla yenerse S Fenerbahçe Galatasaray'ı 4 farkla yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.03.1958
  • ÇETİN ŞAHİNER Türkiye rekoru kırdı KIYMETLİ ATLETİMİZ UZUN ÇALIŞMALARDAN «SONRA 2.00.5 Cm.İ GEÇMEYE MUVAFFAK OLDU Turneye çıkmış bulunan Amerikalı atletlerin iştirakiyle yapılan atletizm yarışmalarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.03.1958
  • Beşiktaş ¦ÜlıH '¦Lâ*Li—i i,[SAMİ ÖNEMLİ] Recebin Ani atağı ve kaleci Altanı üzerine «ekerek plAseledlğl top,son merhale olan direğe vurarak geri geldi.Şanssızlıktır bu.Fakat K.Ahmet yetişti ve kafa şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.03.1958
  • HAFTA ARASI YALNIZ millî maç oynanacak [İLHAN DEMİRELJ O.S.Apak,halta içi maçları hakkında Vali MümUz Tariıaıı İle soruşuyor.Federasyon Reisi,Vali Tarhan'la görüşerek kısmen izin koparabildi İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.03.1958
  • İSTANBUL Atletizm Ajanlığının merhum Ömer Besim Kosalay'ın aziz hatırasına hürmet en tertiplediği «Ömer Besim Kupası» ikinci enternasyonal kros müsabakası bugün saat 11 de Levent parkurunda yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.03.1958
  • Beşiktaş kongresi bugün yapılıyor Vilâyet bir tebliğ yayınlayarak,basın mensupları hariç kongreye dinleyici alınmayacağını bildirdi Beşiktaş kulübünde kongre faaliyetinin arzulanan istikametten çıkmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 30.03.1958
  • G.Saray F.Bahçe Ankara'da karşılaşıyor "Başveki iki ezelî I Kupası» için bugün oynayacak olan rakibin kaşanma şansları ortadadır Şampiyon G.Sarayın lig temposunu kaybetmesine mukabil,Fenerbahçe toparl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor