Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.03.1958
  • KIBRIS'A BAYRAK Ada Türkleri 23 Nisanı muhteşem birç ekilde kutlayabilmek için gazetemiz vasılasiyle Anavatandan Türk Bayrağı istiyor [Fahir ERSİN Bütün Türk mahalleleri-Kendileriyle temas ettiği-Gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1958
  • İngiliz Elçisine İkazda Bulunduk Londra'dakî «Kibri* Türktür Cemiyeti» Başkanı temaslar yapmak için geldi ingiliz Büyük Elçisi Sir James Rovvker,Hariciye Vekâletine davet edilerek,kendisiyle yapılan u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1958
  • SUNAY OTO KURSU EHLİYET ALDİRİNCAYA KADAR TAKSİTLE KAYITLAR Ücret 250 Lira Fazla izahat için kursa müracaat edilmesi Nişantaşı Emlâk Cad.47 9069)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1958
  • f4toXt9t* t Kil w lilhan demireli TnDİlTİl FD ITA7ÂYA ÇPRPO fil AR Uzun zamandan heri Sarayburnu inlerinde ve Boğaz ağzında balık avlamayı adet edinerek,Şehir Hattı vapurlarının seyrüseferine mani I M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] Muhtelis müdürün eski karısına aldığı hediyeler ve «ocuğu İçin açtığı banka hesabının cüzdanı İle eski karısının evine gönderdiği bin liralıklar.Muhtelis müdür paraları eski karısına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1958
  • SAMİ ÖNEMLİ] Beyazıt ila Edirnekapı arasının genişletilmesi için Şehzadebaşmdaki 81 binanın yıktırılmasına dün başlanmıştır.Bu sebeble tramvay seferleri aksamış,otobüsler Fen Fakültesi önünden Bejazıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1958
  • Margaret'le Albay Townsend buluştu Dün Londraya dönen Albay doğruca Prensesin yanma giiti ve Ana Kraliçe ile birlikte çay içtiler Sözcü,evlenmenin bahis konusu olmadığını,fakat iki gencin sık sık bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1958
  • İngiliz Kraliçesinin hususî doktoru geldi [LEYLA UMAR] İngiltere Kraliçesinin ve Buckingham Sarayı mensuplarının hususî doktoru Sir Ralph Mamham,«Saraydakilerin hepsi üyle sıhatlidir ki ben olmasam da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1958
  • ingiltere'den alınacak muhripler Mecliste tartışmaya yol açtı ANKARA,HUSUSÎ İngiltere ihtiyat filosundan 4 büyük muhribin satın alınmasiyle ilgili kanun tasarısının meclisteki müzakeresi tartışmalı ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1958
  • KIT'A TAZMİNATI TEKLiFİ REDDEDİLDİ ANKARA.HUSUSÎ Aukara ^busu Selim Soley'ln kıt'a subay ve stsubaylarına eğitimle bizzat meşgul oklukları ve kıt'a hizmetinde bulundukları müddetçe,kıt'a tazminatı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1958
  • Radioaktivitesiz atom bombası imâl edildi WASHİNGTON,A.R.Başkan Eisenhower,dün bir basın toplantısı tertiplemiş ve Amerikan ilim adamlarının radioaktif küller ve serpintilerden temizlenmiş bîr atom bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1958
  • üçüncü Amerikan sun'î peyki dün atıldı WASHİNGTON,AJ .Amerikan ordusu araştırma servisleri «¦Kaşif HI» İsimli üçüncü Amerikan sun'i peykini fezaya fırlatmaya muvaffak olmuşlardır.«Kâşif III» mahrekine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1958
  • Beykoz'da bir bakkal bacanağını öldürdü Kaatil,cinayete evinin taşlanmasının sebep olduğunu ve şuurunun yerinde olmadığını söyledi BEYKOZ'un Kavacık çiftliğinde dün sabah bir cinayet işlenmiş,Zeki Gül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1958
  • YENİ BİR PARTİ KURMAK İÇİN TEŞEBBÜSE GEÇİLDİ Abdurrahman Boyacıgiller,C M.P.ve Hür.P.ileri gelenlerinin katılacağı teşekkülün adının "Cumhuriyetçi Demokratlar Partisi» olacağını açıkladı Partinin tüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.03.1958
  • y.«A*y£ SİYASET DÜNYASINDA VCahz*% Nâsır'ın yeni başarıları KENDİSİNİ Salâhaddin'e benzetmekte zevk duyan Nasır hakkında geçen hafta bir Mısır mecmuası,neşrettiği bir yazıda ikisi arasında cereyan ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1958
  • S/S ANKARA kin 7 Nisan 958 saat 18.00 de Marsilya ve Cenova'ya müteveccihen yolcu ve yük kabul edilmektedir.Biletler TÜKKTURİZM Seyahat Acentesinden temin edilir.ADRES:Beyoğlu Meşrutiyet cad.Ko.50-52-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr RECEP DOKSAT ÇOCUK FELCt Memleketimizde,eskiden tek tük vak'alar halinde rastlanan bu menhus hastalık,son senelerde maalesei bir artış göstermektedir.Poliomîelltl» A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1958
  • II IHI I I II II İMİ İMİM IHI I I lif I I IIMMIIMMIİIIİIIM İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Sevilmiş bale parçaları 9.15 Şarkılar 9.30 Kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1958
  • OĞLAK BURCU I m r$ph [22 Aralık 20 Ocak] Hayatınızı bir nevi tasfiye edeceksiniz.İş veya his adamı oluşunuza göre mânası değişecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat} Uzak bir istikbale ait bir tasavvurunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1958
  • BULMACA I 2 3 4 5 6 7 8 910 1112 SOLDAN SAĞA:1 Osmanlı İmparatorluğunda asker ve harb İsleri vekili;Kaba yün» İU evde dokunur kumaş.2 Giderme;Osmanlı saraylarında av köpeklerine bakardı.3 Büsbütün;Kâf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1958
  • Liralık para|$pmiyeleri BİrMİİYE LİRA ISO Utaya M» Uufo-numar*ı»ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1958
  • Norveç'ten plâstik ham maddesi ithâl edilecek Norveç'ten 300 bin dolarlık plâstik ham maddesi ithal edilecektir.Tahsis ayrılmıştır.Mallar Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından dağıtılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1958
  • Muharrir N.Nazif Tepedelenlioğlu dün evlendi Değerli romancı ve gazeteci arkadaşımız Nizamettin Nazif Tepedelenlloglu Bayan Necla Baytuğ İle dün evlenmiştir.Tebrik eder saajdetler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1958
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 İngiliz Kemal Lawrence'e Kargı Ayhan Işık Gülistan Güzey Türk filmi.2 Görünmeyen Adam İstanbulda Turan Seyfloğlu Türk «İmi.ALKAZAB Tel:M 25 62)Yetim Nevin Aypar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1958
  • RADYOLARLA YAYINLANACAK MEVLİDE ŞERiF Müteveffa Necip Akar'm tesis etmiş olduğu GRİPİN OPON Laboratuarı ile PU-RO Tuvalet Sabunları ve FAY Temitleme Tozu Fabrikaları Memur,Müstahdem ve işçileri tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1958
  • VEFAT Kulübümüz üyelerinden arkadaşımız Maksimos Agustinos ani olarak ve çok genç bir yasta vefat etmiştir.Cenazesi 27 Mart 1958 Perşembe günü saat 15.30 da Beyoglundaki Panayla kilisesinden kaldırıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1958
  • MEVLİD İstanbul Belediye İşçileri Yapı Kooperatifi Ortaklığı himaye»!altında İst.Belediye Fen İsleri Müdürlüğü Memur ve iğcilerinin tertip ettiği İstanbul Radyosu ile Fatih Camiinde okutulacak mevlidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1958
  • OSMANBEY'de Hacımansur sokağında oturan İlzam Satılık adında bir genç,fazla miktarda almış olduğu uyku İlâcından zehirlenmiş ve tedavi altına alınmıştır.MÜNİR Nureddln Selçuk idaresinde bu hafta veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1958
  • •J HIIIHIIHHIHII Kıbrıs çıkmazı I T^T'IBRIS dâvası ne haldedir?İngiltere neye J/karar vermiştir?Henüz karar vermemişse ne düşünüyor?Kıbrıs Hıristiyanlarının cephesinde açıkça yer alan Vali Foot ne yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1958
  • C.H.P.li gençler Yurtlar Müdürünü itham ediyor İL GENÇLİK KOLU BAŞKANI ELİMİZDE,YERİNDE TESBİT EDİLMİŞ 76 MADDELİK DERT LİSTESİ VAR,DEDİ CHP mebuslarının talebe yurtlarını ziyaretleri ile İlgili olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • Life mecmuası,31 Mart 1958 de neşredilecek nüshasında sabık Kıbrıs Valisi Sir John Harding'in bir makalesini yayınlamaktadır.Makalenin son kısmını bugün veriyoruz.Kıbrıs trajedisi:Üçlü çıkmaz Yazan:Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • "Ormanların tahribine zaruret yol açar,Üniversitedeki münazarayı bu tez kazandı.Karahan'ın basına dair sözleri teessür uyandırdı Üniversiteler arasında tertip edilen münazara tumuasının ilki,dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • Diyarbakır halkı iki gündür etsiz DİYARBAKIR,HUSUSÎ Belediyenin et fiyatlarını yükseltmemesi yüzünden,kasaplar dükkânlarını 48 saatten beri kapalı bulundurmaktadırlar.100 bin nüfuslu Diyarbakır'da iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • Ekiplerimiz Pakistan'da büyük alâka uyandırdı KARAŞİ,A.A.Pakistan Cumhuriyetinin ikinci yıldönümünü kutlamak maksadiyle 23 Martta Karaşi'de yapılan resmî geçite 12 jet uçağımızdan müteşekkil filo,harp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • BAĞ SAHİPLERİNE ORTHOCİDE 50 WETTABLE ÇAPTAN)Mahsulünüzü Mantari hastalıklardan koruyacak mükemmel bir ziraat ilâcı.Bağlarda:Bağ mildiyosu pronos)hastalığına karşı 100 litre suya 250 gr.karıştırılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI HHHN HÎCÎNKAB.ETME BÎMDE OEÜltER.VûP-«EK.KAÇI.BiV3lN£w B4NURA EB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • 4 Mayıs Çekilişinde YAPI Hf APARTMAN Ş 9 DAİRESİ VE VE KREDİ BANKASI 150.000 Lira para ikramiyesi SON PARA YATIRMA GÜNÜ 3 NİSAN Bu çekilişe?hesabında en az 200 lirası olanlar iştirak ederler.HcrjJI00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • KISA HABERLER BURSA 1957 senesi içinde Bursa'da 53 milyon lira vergi tahsil edilmiştir.BURSA Tütün piyasası devam etmektedir.Fiatlar 350-450 kuruş arasındadır.Tekel İdaresi dün aksama kadar 100 bin ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • CİHAT İREN TİCARET VEKÂLETİ MÜSTEŞAR MUAVİNİ OLDU ANKARA,HUSUSÎ Türkiye Ticaret Odaları,Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Umumî Kâtibi Dr.Cihat İren birlikteki vazifesi uhdesinde kalmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • ŞAH,SÜREYYA'DAN SEYAHATİNİ GERİ BIRAKMASINI İSTEDİ KOLONYA,A.A.Kolonya'daki İran kolonisi çevrelerinde,İran Şah'ı ile İmparatoriçe Süreyya'nın ayrılmaları meselesinin tamamlanmamış olduğu söylentileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • Düşün Yayınevi 25 inci Mizah Kitabını Sunar YARIN ÇIKIYOR İki renkli,karton kapak içinde,fiatı 2 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • [İLHAN DEMİREL] CAN YELEKLERİ YENİLENİYOR purlarından sonra Karadeniz seferine çıkan vapurlardaki can yeleklerinin de değiştirilmesini kararlaştırmıştır.Tatbikine başlanan karar gereğince bütün can ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • ARJANTİN'DEN koyunlar geliyor Et ve Balık Kurumu 75 bin kuzu satın alıyor.Satış Nisan'da başlıyor ARJANTİN'den ithâli kararlaştırılan 500 bin kesilmiş koyunun ilk partisi bu ay sonunda limanımıza gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • KAYBOLAN ROMEN DANSÖZÜ SC S£BS.""BE Trandabıır,evvelki gün İngilterede,Liverpool şehrinde birdenbire ortadan kaybolmuştur.23 yaşındaki dansöz,otelinde bavulunu bırakmış,yalnız pasaportunu ve parasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • Rusyanın atom tecrübelerine son vermesi muhtemel Amerika,Rusya'nın yeni bir sulh taarruzuna girişmesini bekliyor WASHİNGTON,AP.Amerikan resmi şahsiyetleri Rusya'nın yakında,B.Amerika'nın kabul etmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • Alman ordusu Atom silâhlariyle teçhiz ediliyor BONN AP-Federal Almanya Parlâmentosu,Batı Almanya ordusunun atom silâhlariyle teçhiz edilmesiyle alâkalı kanun tasarısını kabul etmiştir.Müzakereler,Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • Dulles,Rusya'nın son tek lifini reddetti Dulles,«Amerika bu kadar büyük fiat ödeyemez» diyor WASHİNGTON,AP.B.Amerika Hariciye Vekili Dulle»,«B.Amerika tist kademeli konferansa,son Rus tekliflerini kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • Bunda müsamaha olmaz I ry TARİHLİ imzasız bir mektup aldım.Bundan evvel bir E I yazunda söylediğim gibi ben imzasız ve imzanın mahfuz e tutulması ricasiyle gönderilen mektupları okumam,doğ-ru sepete g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1958
  • ŞEHBENDERLER İSTİFAYA DAVET EDİLDİ Üsküdar hâdisesi ile ilgili olarak Umum Müdür hakkında takibat açılması da istendi I" ZMİT faciası kurbanlarından 44 ünü temsilen İzmit Müddeiumumiliğine bir şikâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.03.1958
  • Vtl_l yi HATIRUVORI-J/VN O GECE ONU DİZLERİMDE OTj(T\AJS7UM VE ANNEM DE Bu SEBEP.TEN BAHAMLA BİR,HAFTA KONUŞMA/VUŞTI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1958
  • İİİİİH111IİİİÜ İOKKAıDO ADASINA MECwm BuRi İNİŞ YAPAN ATOM,UCASININ İÇİNDE 739BS/KıTTY Var ELLEN DOHNNV*NIH DÖNMESİNİ MERAKLA BEKLER!L.ETRKEN 30HNNY OE KÖYDE HARIL HAR/L DOKTOR ARjyoR,Vf ANCAK B/Z ÇOC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1958
  • EĞER AL^\W\0 KENDİ AAENFAATLERlNİ KORUMAMIZI İSTEMİYORSA O KAYBEDER.^n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1958
  • HALİT K\VANÇ,SENİN t-E SOHBET ZEVKTİR,AMA,ÇALIYORUM C#AYX£T)VAKX\M YOK,N'OLÜK GİT!E-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1958
  • KERİM USTANIN OĞLU BÎR DOKTORUN HAYATI Yazan Halide Edib ADIVAK Analık tarafı,bütün dişi mahlûkatın paylaştığı,fetholunmaz bir sadakat ve fedakârlık kalesidir.Fikir sahasında darağacma giden kadınlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1958
  • Siz lâboratuvardakilere «H20H» istediğinizi söyleyin,anlarlar.Mümkün olduğu kadar çabuk getirin.Rüzgâr,isten kararmış perdeyi oynattı,ıstor kabardı.Kran söze başladı:Cesedi görmeğe gelecek olan mister
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1958
  • PE REJA LİMON ÇİÇEKLERİ KOLONYASINI ALIRKEN ŞİŞEYİ açık değil isteyiniz Bir Sürprizle karşılaşabilirsiniz 099999999999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1958
  • YEŞİLKÖY ÇINAR OTELİ İÇİN LÜZUMLU PERSONEL ALINACAKTIR.Salı Perşembe Cumartesi günleri saat 11 den 13 e kadar müracaat edilebilir.Müracaat yeri:Taksim Cumhuriyet Caddesi 49 No.Vifak Palas No.1 yazıhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesıü müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Ypr MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1958
  • 1374 Mart 14 Perşembe I HİCRÎ 27 13" MART |K"r 19 5 8 e VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.52 12.20 15.50 18.28 20.00 4.14 11.25 5.52 9.23 12.00 1.32 9.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1958
  • Bütün ev halkı ayni fikirde.Küçük,büyük,herkes ekmek dilim*,lerine fevkalâde bir lezzet vererv-SANA'nın nefis ve tabiî tadı,eşsiz güzel kokusuna bayılıyor.Nefasetinden başka.SANA çokbesleyicidir ve vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1958
  • ELVİS PRESLEYİN ÇAVUŞU KİM OLACAK NEVV-YORK,A.A.«New-York Herald Tribuno gazetesi,dün neşrettiği bir makalede Elvis Presley'in askere gitmesi mevzuunu ele almaktadır.Gazete mühim politika olayları ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1958
  • RAMAZAN it h artılar ı Hazırlayan REFİ' CEVAD ULUN AY Ihlâs Sûresi Eûzü Besmeleden sonra:Dört kısa âyet-i-Kerîme içinde âlemlere sığmayan mânalar ihtiva eden Ihlâs sûresi Islâmm temelidir.Bundan dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • Irak ve Ürdün'de secim yapılacak ÜRDÜN PARLAMENTOSU DÜN FEDERASYON ANAYASASINI TASDİK ETTİ AMMAN,A.P.Ürdün Parlâmentosu,dün yaptığı müşterek bir toplantıda,Irak ile birlikte meydana getirilecek Federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • Gümrükteki kahveler K^nrlilio-irıden çoğaldı B/r müddet önce tartma sonunda eksik çıktıyı anlaşılan 200 ton kahve,dün de ilgililer tarafından tartılmıştır.Bu kontrol sonunda kahvelerin 80 kilo fazla o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • Firarı bir mahkumu jandarmalar öldürdü İZMİR.HUSUSÎ Soma cezaevinden kaçan azılı bir mahkûm,dün Turgut-Alp köyü zeytinliklerinde bir jandarma müfrezesi tarafından sıkıştırılınca,müteaddit «dur» emrini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • Yeni bir parti kurmak için teşebbüse geçildi fr Baştaraft Birincide yor.Bugün,atlatılan bu iki küçük muhalefet partisinin drijanları,büyük kongrelerinde müşkül duruma düşme» mek için olacak,kabahati b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • ingiltere'den alınacak muhripler Mecliste tartışmaya yol açtı Baştarafı Birincide sına İmkân olmadığını kaydetmişlerdir.Antalya mebusu Burhanetiin Onat D.P.gemilerin satın alınması için ısrar etmiş,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • Beşiktaş son maçında Emniyeti 3-0 yendi t Baştarafı Altıncıda veriyorlardı.Geminin kaptanı Rıza Nemli tecrübeli bir adamdı.Şöhreti,mazisi spor muhitinde bilinmeyen bir genci bulup kulübe getiriyor,o k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • 15 bin liralık döviz kaçıran bir kadın yakalandı Selime Isıtan adında 4.yasında bir kadın dün sabah 15.000 liralık doları uçakla Pari.se kaçırırken suçüstü yakalanmıştır.Nişantaşı'nda bir kokteyl salo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • BİR ALMAN TURİST GEMİSİ GELDİ İkinci Cihan Harbinden beri ilk defa bir Alman turist gemisi,dün saat 9 da 282 turist ile limanımıza gelmiştir.Saat 24 de limanımızdan ayrılan ve Pire'ye giden 8 bin tonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • Sarıyar barajı için tehlike mevcut değil ANKARA.HUSUSÎ Son yağmurlar neticesi Sarıyar barajındaki su miktarı,bir milyar 600 milyon metreküpü bulmuştur.Bu,şimdiye kadar toplanan en yüksek su miktarı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • MARGARET'LE ALBAY TOVVNSEND BULUŞTU t Baştaraft Birincide ayrı kalmış İki arkadaş olarak da bu «ayet normaldir.Yalnız,bu »mlıışmanın ikisi arasındaki eski aşkı yeniden canlandıracağı şekilde yorumlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • ARANIYOR-Bir adet yeni veya calisi-'¦'vımdn kullanılmış Tas Delme Kompresörü mıyor.Vlüracaat:Keskin Kardeşler Vl« Keskin Tel:fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • Bol köpüklü saç koruyucu bir şampuan "S BLENDAX Şampuanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • Doğu Almanya'dan 24.cü Gruptan CATGUT PFLASTER ve CHLORAETHYL için ithal müsaadeleri çıkan firmalara aşağıdaki adrese müracaat etmelerini A.Vayısberg Bankalar Caddesi Zekâi Han Şair Ziya Paşa Cad.Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • A GÜZELLİK İKREM PERTEV'f BAŞLAR.KREM PERTEVİ.|DeVAM EDERvej KREM PERTEVı.EBEOİLEŞİR KREM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • FIRSAT Beyoğlunun işlek bir yerinde tam tesisatı ı yirmi üç senelik bir pasta ve Şekerleme imalâthane ve satış mağazası devredilecektir.Alâkalıların 447350 Numaraya telefon etmeleri rica olunur.13595)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • MUHTELIS MÜDÜR PARALARI ESKİ KARISINA VERMİŞ t Baştarafı Birincide «Bu parayı nereden buldun?diye soran kadına Behçet:«Artık ticaret yapmağa başladım.Bol bol kazanabiliyorum.Cevabını vermiş ve şunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • YENİDEN BÂZI YOLLAR AÇILIYOR Baştarajı Birincide saray'ı Yenikapı'ya bağlayacak caddenin ikmal inşaatı,8.5 milyon liradan ihaleye çıkarılacaktır.Bulvarı Süleymaniyeye bağlıyacak geni?caddenin açılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • İNGİLİZ ELÇİSİNE İKAZDA BULUNDUK I Baştarajı Birincide hükümetiyle de devamlı temas halinde bulunduğu ve bu temasların bazan günde birkaç kere tekrarlandığı bildirilmektedir.Son olarak,Lefkoşe'ye inen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • Doğu Almanya İçin Verilen Talepnameler Hakkında 24 üncü gruba ait sipariş müsaadeleri hazırlanmıştır.Bu müsaadelerin hangi firmalara ait olduğu İstanbul Ticaret Odası Gazetesinin 27/3/958 tarihli nüsh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • Bilâhare Amerika'daki büromuzda çalıştırılacak bir Bayan Sekreter Aranıyor Muhaberata vâkıf ve iyi daktilo bilmesi şarttır.Ücret dolgundur.PANTÜRK Müracaat:Parmakkapı Eski Yıldız Sineması Kadri Han No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • TEZGÂHTAR KIZ ARANIYOR Bir müessesede tezgâhtarlık va2lfesl görecek,hu sene okuldan ayrılmış bir kıza ihtiyaç vardır.İsteklilerin Posta kutusu 644 İstanbul adresine müracaatları.14098)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • Türkiye Jokey Kulübünden At Sahibi ve Antrenörlere:Ziraat Vekâleti tarafından hazırlanmış bulunan yarış atları antrenörlerinin lisans talimatnamesi ile at sahipleri ile ilgili hükümlere ait talimatnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN 5590 sayılı Odalar kanunu mucibince Mart ayı sonuna kadar ödenmeyen yıllık aidatın %50 fazlasiyle tediyesi gerekmektedir.Sayın azamızın zamlı tahsile meydan bırakmamak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • «NET ve BRÜT ÜCRETLERİN TAHAKKUKU» Net ve Bürt ücretlerin Sigorta Pirimleri,pullan.veiRileri.BTüt ve Neı tutarlım ayrı ayrı.Flatı:10 lira,Üniversite ve Inkilâp Kltapevlerind** satılıyor.Posta K.39 Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • Bu akşamdan itibaren Se:ŞEN SES Tiyatrosunda Türk Bale Heyeti ve memleketimizin yegâne dansözü ŞEHRAZAT'in iştirakiyle KELEBEK 3 Perde 7 Tablo Yazan Sahneye koyan Müzik Dekor Sadık ŞENDİL Zeki ALPAN K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • Oto Sahiplerine O BEYAZ OTO LASTİK KENARI^ Gelmiştir.Otonuzu bir kat daha güzelleştirip kıymetlendirir TOPTAN ÇûTK-V Durusel Karaköy Palas kat 4 I U I I M II O M I I No 13 Galata m Telefon;44 79 51 TA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 m 10 SATİLİK EMLAK BANKALARA ve eczanelere elverişli kiralık yer.Köşebaşı.Mür:214133 R-230)m KURTULUŞ Cad.4-5-6-7 odalı katlar.60-7.0-80-85-125.100.48 67 56.R-380)BEVOGLUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • Beykoz'da bir bakkal bacanağını öldürdü t Baştarajı Birincide metre mesafedeki evinden tedarik ettiği balyoz ve «opa İle bacanağının üzerine yürümüştür.İki bacanak bir an içinde kapışmış,hâdiseyi göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1958
  • OTO SAHİPLERİNE Beyaz Oto Lâstik Yanağı Gelmiştir Perakende Satış:Malik Oto:Feridiye 2/A Taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.03.1958
  • F.Bahçe B.Spor Ligi Kapıyor Bugünkü karşılaşma neticesiyle ancak bir hâtıra kalacak Fenerbahçe ve Beyoğluspor takımları bugün Mlthatpasa Stadında 1957/58 birinci küme İlginin son maçını oynayacaklardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • ROBİNSON YİNE DÜNYA ŞAMPİYONU ŞİKAGO,THA.Dün gece yarısından sonra burada yapılan Dünya Orta Siklet Boks Şampiyonluk müsabakasında 37 yaşındaki Ray Sugar Robinson unvan sahibi Carmen Bnsilio'yu 15 rau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • OKUL MAÇLARI Okul spor yurtlarının tertiplediği müsabakalara dün devam edilmiştir.Eminönü öğrenci lokalinde yapılım kız okulları Basket maçlarında İstanbul lisesi.Kandilliye hükmen galip ilân edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • «Ömer Besim» koşusuna Bulgarlar da katılıyor Atletizm sporumuzun unutulmaz kaptanı Ömer Besim Koşalay'ın hâtırasına hürmeten tertiplenen an'anevl kupanın ikinci yıl müsabakaları bu hafta pazar günü Le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • Gençlerin bugünkü idman maçı Genç Milli Takım namzetleri Bursadaki hazırlık maçlarından sonuncusunu bugün Akınspor'la yapacaklardır.Kadro,yarın şehrimize gelecek ve son hazırlık maçını pazar günü Kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • Hakem Komitesi yarın toplanıyor Merkez Hakem Komitesi,yarın saat 18 de Spor ve Sergi Sarayında bir toplantı yapacaktır.Cumartesi günü ise yine Spor ve Sergi Sarayında sportif oyunlar federasyonu topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • Vefa Emniyet,pazar günü karşılaşacak Vefa profesyonel takımı.Pazar günü kendi sahasında Emniyet'Ie hususî bir karşılaşma yapacaktır.Antrenör Szekelly'in bu idman macında yeni bir kadro deneyeceği bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • Güreşçilerimiz furnuaya hazırlanıyor Sofya'da 13-14 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Serbest Güreş Turnuaaına güreşçilerimiz de iştirak edecektir.Federasyon Reisi Seyfl Cenap Berksoy yarın şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • KIBRIS KARMASI 18 NİSANDA GELİYOR Kıbrıs Türk Takımları karmasının İstanbulda yapacağı maçların tarihleri belli olmuştur.Karma 21 ve 23 Nisan tarihlerinde Mithatpaşa Stadında muhtemlen Fenerbahçe ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • F.Bahçe kulübünde kongre hazırlığı.İDARE HEY'ETÎNI DESTEKLEYEN KADIKÖY GRUBU İKİYE BÖLÜNDÜ Fenerbahçe kulübünün bu sene bii-grubundaki bölünmenin kongreden Gruptan ayrılanların kararı,taraf tün spor ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • [SAMI ÖNEMLİ 1 HAYIRLI fil Q||M So1 M;k smail ICl,rt Galatasaray kulübü ile mukanM ıınkl Uh«Un veleslnl yenilerken,Solda noter kâtibi,sağda da Necdet Çobanlı.Yanda İse G.Sarayla anlasan B.Erdoğam görm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • BEYKOZ'DA KONGRE 4 MAYIS'TA Beykoz Kulübünün senelik kongresi 4 mayısta Beykoz'da yazlık bir sine-mada yapılacaktır.Dün toplanan idare heyeti tarihi bu şekilde tesbit etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • BEYNELMİLEL KAYAK YARIŞMALARI BURSA,HUSUSÎ 29 ve 30 Mart tarihlerinde Uludağda yapılacak beynelmilel kayak müsabakalarına iştirak edecek Türk takımından başka Batı Almanya,A%'usturya ve İsviçre kayakç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • Gençler cumaya geliyor BURSA.HUSUSÎ Genç millî takım yarın Akınsporla son maçlarını yapacaktır.Maçtan sonra kamp müdürü Muhtar Uygur bir basın toplantısı yaparak gençlerin çalışmaları hakkında izahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • Beykoz Bursa'ya gidiyor Beykoz profesyonel takımı Güvenspor kulübü tarafından Bursa'ya davet edilmiştir.Sarı-Siyahlılar Bursa' da İki maç yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • manchester United galip LONDRA,A.P.Mucize takım Manchester United dün Fiilimin takımını tekrar maçında 5-3 yenerek Kupa finaline kalmağa hak kazanmıştır.6 Şubatta vukubulan fecî uçak kabasından sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • BEŞİKTAŞ'TA İTİDAL GRUBU ORTAYA ÇIKTI Dünkü toplantılarda Enve Kaya muhalefete,Sadri Usuuğlu ise iktidara hücum etti BİR MESELE HÂLİNİ ALAN KONGRE GİRİŞ KARTLARI İÇİN ADLİYENİN MÜDAHALESİ İSTENDİ Kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • M-"^*'mi i' l SAMİ ÖNEMLİ)Nazillinin aut çizgisine kadar kayarak yaptığı ortayı Yüksel güzel bir kafa puta ile filelere gönderdi.Resimde hatalı çıkış yapan Emniyet kalecisi Yalçın ve topun girmesini ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • İRIZA NEMLİİ I "Savaşacağız,diyor I I Emniyet Kulübü Reisi Rıza Nemli dünkü maçtan sonra gaze-E temize aşağıdaki beyanatı ver-mistir:«Ben,hayatı mücadeleler-E le geçmiş bir insanım.Mücadele-pj me deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.03.1958
  • TÜRKİYE BİRİNCİSİNİ TÂYİN EDECEK MAÇ MODASPOR G.SARAY bu gece karşılaşıyor Şampiyonanın düğüm noktasını teşkil eden bu müsabakadan evvel F.Bahçe Altınordu ile oynuyor Türkiye basketbol birinciliğinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor