Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.03.1958
  • HER İSTİKAMETE UÇAN HAVAYOLU S4S VU/fl AJM/V£S İstanbufda:Altınbakkal,Tel.473140 Ankarada Atatürk Bulvarı,Tel.28620
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1958
  • ramazan karikatürleri.NO.3 KARAGÖZ İLE HACİVAT'IM KAĞITHANE SEFASI!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1958
  • IILHAN DEMİREL] FİLATELİK SERGİDE KAZANANLAR SS'SıîIrLSfından tertiplenen ve bir haftadanberi Amerikan Haberler servisi binasında devam eden pul sergisi,dün kapanmış ve sergide derece alan koleksiyonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1958
  • ÜÇÜNCÜ İRAN KRALİÇESİ Mİ?IA.P.1 Karısı Süreyya'dan ayrılan İran Şahı Rıza Pehlevî hakkında muhtelif rivayetler çıkarılmaktadır.Bu arada Şahın 3.cü karısının kim olacağı hakkında ileri sürülen tahminle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1958
  • Muhlelis bi müdür aranıyor Osmanbey «Et ve Balık Kurumu» Mağazası Müdürüne gıyabî tevkif müzekkeresi kesildi POLİS,hakkında gıyabî tevkif müzekkeresi kesilen 32 yaşında,1.75 boyunda,mavi gözlü,kıvırcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1958
  • Hür.P liler CHP ye hücum ediyor Dün geç vakit Karaosmanoğlu'nun Hür.P.Genel Başkanlığından istifa ettiği şayi oldu ANKARA,HUSUSÎ Hür.P.neşir organı Yeni Gün gazetesi,C.H.P.ye karşı şiddetli hücumlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1958
  • ANKARA'DA BİR FABRİKA YANDI ANKARA,HUSUSÎ Aktaş semtindeki Bozkurt un fabrikası saat 13.30 da çıkan bir yangın neticesinde yanmıştır.Yangın,fabrikanın zemin katındaki ısıtıcı rezistanslarda meydana ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1958
  • Mike Todd'un cenazesi kaldırıldı CHİCAGO,A.P.Tanınmış film âmili Michael Mike)Todd'un cenaze töreni dün Chicago'da yapılmıştır.Cenaze töreninde hazır bulunan Elisabeth Taylor sık sık baygınlık geçirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1958
  • FIRTINA SIRASINDA MUĞLA AÇIKLARINDA BATAN Yunan gemisinden 6 kişi kurtuldu SAHİLE VURAN 8 CESET DE KURTULANLARLA BİRLİKTE İADE EDİLDİ.SARIYAR BARAJININ SU SEVİYESİ TEHLİKELİ SEKİLDE YÜKSELDİ MUĞLA,HUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1958
  • üiiİ t.İ:l I»HW»|W.I,ııı.ı.Li' İo»»fc«o,ıftı W?Mm ULHAN DEMIREL)Kil y D II V Şehirdeki vasıta sıkıntısı bilhassa sabah ve akşam vakitlerinde tahammülü zor bir hal almıştır.U I K U K Yukarıdaki resim s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1958
  • Kıbrısia tarafgirlik yapılması karşısında İLTERE'YE muhtıra vereceğiz Gençlik Ada Rumlarını tutan m ingiliz?idaresini teVin ediyor Yunan Kurtuluş Bayramı dolayısıyla Kıbrıs Rumları dün bir gösteri yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1958
  • Köprü Halice kaydırılacak Kemeraltt caddesi ile yeni Beyazıt yola doğrudan doğruya köprüye bağlanacak [ÖZDEMIR GÜRSOY] Boğaz yolu ve Bebek mey.anının tanztlPİ için istimlâk edilecek binalar,Boğaz sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1958
  • IÖZDEMIR GÜRSOY1 Siirt'te teşekkül eden Çanakkale Şehitler Âbidesine yardım Komitesi Vilâyet dahilinde 4000 lira topladıktan başka,Siirtin meşhur tezgâhlarında hususi olarak bir battaniye dokutmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1958
  • icraya miidahaley e hakları olmadığı ve i crayı ancak Teşkilâtı Esasiye Kanununun kendilerin e verdiği sual veya istizah müessesesi vasıtasiyle m urakabe etmeleri lâzım geldiği halde,bazı C.H.P.m ebus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1958
  • üs-BOLAHENK'DE TAKLA ATTI [İLHAN DEMIHELJ Şoför Kadri Ahenk idaresindeki 80958 plâkalı kamyon,Fındıklı'da Bolahenk sokağından geçerken tekerlekleri kaymış ve yan yatmıştır.Kamyon G ton linyit yüklü ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.03.1958
  • 'Üsküdar,için yeni bir dâva açılıyor Facia kurhanlannın aileleri kazadan 13 kişiyi mesul görüyor tzmit körfezinde dün de iki ceset bulundu ZMİT faciasında yakınlarını I kaybeden 44 şahsı temsilen,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan.Dr.Halûk CILLOV DÜNYA İKTİSADİ Buhranı İle Mücadele iktisadi hayatın seyri,uzun bir devre içinde bir takım dalgalanmalar gösterir.Yani iktisadî refah devresini muayyen bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.RECEP DOKSAT ÇİÇEK HASTALISI Devam)HASTALIK NASIL BAŞLAR?Mikron vücuda girdikten 13-14 gün sonra hastalık şiddetli bir titreme ve ateşle başlar.Ateş 40 dereceyi bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • OĞLAK BURCU tt t [22 Aralık 20 Ocak] Ufak bir tereddütten sonra vereceğiniz karar çok İsabetli olacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir hâdisenin iç yüzünü anlamak sizi biraz üzse de aydınlatmış olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • BULMACA 9 ÎO 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Abbasi saltanatını yıkıp Bağdat'ı hâk ile yeksan eden Moğol Hanı;Dolayısiyle anlatma.2 Tanıdık;Güven.3 Öldükten sonra yapılması ısmarlanan şey;Tersi İsim.4 Kısırlık;Bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • Altı sarhoş bir kahveciyi yaraladı Beşiktaşta bir kahvehaneye sarhoş olarak giren Nihat Kıyıldı.Ethem Kahraman,Sabahattin Polat,Mustafa Pınarbaşı,Ntıri Yılmaz ve Mustafa Çamur adında altı arkadaş reza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • Bozuk para sıkıntısı münakaşa çıkartıyor On kuruşluk ve beş kuruşluk sıkıntısı basgöstermiştir.Biletçiler ve şoförler ile halk arasında bu yüzden münakaşalar doğmaktadır.Piyasaya yeniden bozuk para çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • Fazla para kazanmak imkânı var size düşen 150 liralık tasarrufunuzu İş Bankasına yatırmaktan ibarettir.3 Haziran çekilişini bekleyiniz paranızın.istikba Un izin em n i yet i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • BÜYÜK felsefe lügati MUSTAFA NAMIK ÇANKI Yirminci fasikülle tamamlanan ikinci cild dahi,ciltlenmiş olarak satışa çıkarılmıştır.Sekiz yüzer büyük sahife halindeki beher cildin fiyatı 40 liradır.Birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • Yüksek Ticaret Okulunda not sistemi değiştirildi Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunda bugüne kadar cârî olan not sistemi kaldırılarak,yerine Üniversitelerde olduğu gibi geçer geçmez usulü konulmuştur.Sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • Vali,«İstiab haddi müsbet netice verdi» diyor Vali Mümtaz Tarhan,vasıtalara istiap haddinden fazla yolcu bindirilmemesi hakkında alınan kararın müsbet netice verdiğini söylemektedir.Vali birkaç ay evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • Bir işçi asansör altında ezildi Dün sabah Kurtuluşta bir işçi ezilerek fecî şekilde ölmüştür.Bay Sungur sokak 157 sayılı inşaatın harç asansörü üçüncü kata dolu olarak çıkarken teli kopmuştur.Olanca a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • Fethi İsfendîyaroğlu tazminat ödeyecek İstanbul 7 nci Asliye Hukuk Mahkemesi,Maarif Vekâleti Müfettişlerinden Fethi İsfendiyaroğlu'nu,Galatasaray Lisesi ilk kısım başöğretmeni Saffet Rona'ya maddî ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • ÜNİVERSİTEDE LABORATUAR ALIŞMALARI YAPILAMIY MEVCUT ÂLETLERİN EKSERİSİ MUATTAL DURUMDA,YENİLERİ DE TAHSİSAT YOKLUĞUNDAN TEMİN EDİLEMİYOR Malzeme yokluğu sebebiyle,Üniversitedeki ilmî laboratuar çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • "Vefa cinayetinin asıl faili dışarda geziyor Yasin Güler'i öldüren kaatilin duruşması yapılırken,Adliye'de emniyet tertibatı alındı Vefa'da Yasin Güler adında birini öldüren Mehmet Halil'in duruşmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • l I İlli IIII İlli IHI IIII I II li II11 I mı IHI I 11II11II VAU "ET DURUMU iyiye gidiyor.Hususî şahısların kestikleri kuzu sayısı günde 1400 e yükseldi T T ALİ ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan,et du-g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN 5590 sayılı Odalar kanunu mucibince Mart ayı sonuna kadar ödenmeyen yıllık aidatın %50 fazlasiyle tediyesi gerekmektedir.Sayın azamızın zamlı tahsile meydan bırakmamak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • AÇIKHAVA Tiyatrosu bu yıl da kiraya verilecektir.Belediye yaz aylarında tiyatroyu kiralamak İsteyenlerin tekliflerini inceleyecek ve en müsait şartları haiz teklif sahibine kiralayacaktır.VAPURLARDA v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • TEZGÂHTAR KIZ Bir müessesede tezgâhtarlık vazifesi mış bir kıza İhtiyaç vardır.İsteklilerin resine müracaatları.ARANIYOR görecek,bu sene okuldan ayrıl-Posta kutusu 644 İstanbul ad-13980)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • M EVLİ D İstanbul Belediye İşçileri Yapı Kooperatifi Ortaklığı himayesi altında İst.Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Memur ve işçilerinin tertip ettiği İstanbul Radyosu ile Fatih Camiinde okutulacak Mevl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • Yedek Parçaya ihtiyacı Olanlara Odamızda kayıtlı ve kapasitelerini tesbit ettirmiş imalâtçıların yedek parça ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Odamıza 1957 1958 devresi 1 inci Tranş I.C.A.yardım pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • İRTİHAL Aziz Büyüğümüz,babamız İzmir eşrafından Hacı Mustafa Âdil Salepçioğlu 25/Mart/1958 Salı günü vefat etmiştir.Cenazesi 26/Mart/1958 Çarşamba günü öğle namazını müteakip Bebek Camiinden kaldırıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 İngiliz Kemal Lawrence'e Karşı Ayhan Işık Gülistan Güzey Türk filmi.2 Görünmeyen Adam İstanbulda Turan Seyfioğlu Türk filmi.AL KAZ AR Tel:44 25 62)Yetim Nevin A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • ithal Malı KLOZET 75 Lira Alafranga Hela)ÇELİK TEL HALAT 2 mm.den 7 mm.e kadar Adres:Galata Tünel cad.No.68 İstanbul Telefon:44 65 50 13835)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.03.1958
  • ^¦IIIIIIIIIMII11 İMİMİ IIIMIIIf mmmiiimmiimmii İSTANBUL E 7.57 Açılış ve program 8.00 ğ Karışık sabah müziği 8.30 Ha-berler 8.45 Saz eserleri 9.00 i Orgla sevilmiş dans melodileri 9.15 Şarkılar 9.30 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • 1 İLHAN DEMIREL] CCUDC AtflU Anadolu'dan İstanbul'a gelenlerin sayısı hergiin biraz dalıa artmaktadır.Resimde görülen taşralı-OBLtinBL AlVlll ıar «Tası toprağı altın» sözüne aldanarak İstanbul'a gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • İlk öğretim lâyihası nihaî durumunu aldı Tasarı kabul edildiği takdirde 3 yılda 9000 öğretmenin yetiştirilmesi sağlanacak,fakat daha çok öğretmene itiyaç var ANKARA,HUSUSÎ İlk tahsil çağındaki çocukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • Memurların yakacak tazminatının 30 liraya çıkarılması istendi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Kars meb'usu Behram Öcal 1500 ve daha yüksek irtifadaki yerlerde bulunan memurlara verilmekte olan 15 liralık yakacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • ANKARA Kocaeli Valisi Ekmel Çetiner,Kırklareli Valisi Alaettin Eriş ve Erzurum Valisi Nurettin Aynuksa.tetkiklerde bulunmak üzere 5/Nisan'da Amerikaya hareket edeceklerdir.Valilerimiz Amerika'da 2 ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • IA.P.OCCOİ"» ||f*A|f İngiliz Hava şirketi BKA,De Ilavilland tipi yeni bir «EvOlfc UUMlV jet yolcu uçağı üzerinde çalışmaktadır.Uçak 100 yolcu taşıyabilecek ve 900 km.sür'atle gidebUecektir.Uçağın en m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • 3 HaziraD çekilişinde kişiye çeşitli ve zengin para ikramiyeleri J her 150 liraya 1 kur'iı numarası pnrıtnızın.si ikimi in iz in emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • Rakı Hatları şişe yüzünden arttı Büyük boy şişe yapılmaması 700 gramlık rakının fiatını 40 kuruş yükseltti [NECMİ ONUR] 700 gramlık rakı almak isteyenler 40 kuruş fazla ödemek zorunda kalmaktadırlar.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • Maxwel Taylor Türkiye'yi övdü WASHİNGTON,A.P.Amerika kongresinde bir konuşma yapan Ordu Kurmay Başkanı General Taylor,««Türkiye'de çok muvaffakiyetli netice aldığımızı söyleyebilirim» demiş ve şunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • Bir sanık savcıyı Bakana şikâyet etti Karşılıksız çeklerle Melih adında birini dolandırdığı iddia olunan Lâmi Akgiin'iin duruşmasına dün İkinci Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilmiş ve duruşmaya şahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • Life mecmuası,31 Mart 1958 de neşredilecek nüshasında sabık Kıbrıs Valisi Sir John Harding'in bir makalesini yayınlamaktadır.Makalenin üçüncü kısmını bugün veriyoruz.Kıbrıs trajedisi:Üçlü çıkmaz Yazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • Meclis tahkikatı takrirleri henüz gündeme alınmadı ANKARA,HUSUSÎ Meclisin bugünkü gündeminde,Amerikanın Bağdad Paktı müşterek projeleri İçin hibe şeklinde yaptığı 12 milyon 670 bin dolarlık yardımla i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • Avusturya'dan 8000 akümülatör geliyor İZMİR,HUSUSÎ Avusturya'dan ithâl edilen 8000 adet akümülatör yola çıkarılmıştır.Bunlar İzmir limanına çıkarılacaktır.Amerika'dan da 220 ton sodyum sülfit gelmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • Müslüman bir kadın Musevi oldu İZMİR,HUSUSÎ Müslüman bir kadın dün Musevi dinine girmiştir.Nimet,mahkemeye de müracaat ederek,ismini «Koza» olarak değiştirmiştir.Nüfus hüviyet cüzdanındaki «dini müslü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • Bir pilotumuz Kanada'da şehit düştü Teğmen Hasan Tanrıöver eğitim uçuşu sırasında düşerek parçalandı ItEGNA,KANADA,A.P.Moose Jaw Eğitim merkezi,Kanada Krallık hava kuvvetleri resmî şahsiyetleri,Teğmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • YEDİNCİ KOCASI DA BOŞANMA DÂVASI AÇTI İZMİR,HUSUSÎ Bir kadının aleyhine,7 ncl kocası tarafından boşanma dâvası açılmıştır.7 nci koca kadının,evliliği bir ticaret mevzuu haline getirdiğini iddia etmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • Talebeye çaylı toplantı izni verilmiyor Ders yılı sonunun yaklaşması sebebiyle,Maarif Müdürlüğü tarafından öğrencilerin tertipliyecekleri çaylı toplantılara izin verilmemesi uygun görülmüştür.İmtihanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • sO I III İl I IHI 11IIIIIIIII IIII İMİM ununu unu IIM'£ Hayâta Hürmet J SVEÇ'te,memur olsun olmasm 60 yaşını bitirenler İs-i I veç'te 5 sene oturmuş ecnebiler de dahil millet tara-E tından tekaüt cdil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • A.İHSAN GDGÜS DUN Basın toplantısı yaptı G.H.P.nin Gaziantep adayı «Nizamı geri götürmeye matuf teşebbüs akamete uğramaya mahkûmdur» dedi CHP.Gaziantep adayı Ali İhsan Göğüs dün,partinin Beyoğlu ilçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.03.1958
  • 821 i'm,UYUYORSUN HAİİ SEMİH AtTiS I JVıHû.PIB.R.R/BU Eü'mi'zOE KIZ.kALMTAÛCAk.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.03.1958
  • d!o\gvx\a^X.r\r derler,bu çocukun ah\â.b bozuldu BBzaa saag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1958
  • Bil?KAÇ SENE SONRA KOCAMI KAYBETTı Vı.ÇAU-ŞlVORDUM.OÜzyÜZ KÜÇÜK KEN KUMBARADAN PARA ÇAl_JVORDu.FAKAT ONU AFFEDİYOR.DUM.ÇÜNKÜ BU PARA İLE ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALIYORDU.BİRGÜN BİRİ RADYO SAPTI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1958
  • m^h tUba.NEY.NİÇİN Bu KADAR.KIZGINSIN HAVHAV HAV HAV MM G8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1958
  • EVVAH ARrcAOAŞıMA P'EuÂ-KET GEL-DÎ HETEUAN S.KC.H !
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1958
  • HALİME ŞEKEfZİM VATINANE.DE IŞlM ÇIKTI.Bu GECE YEMEĞE.GELEMfYECEgÎM.BENI BEKLEMEYİN.oyuE mi peki nvzuA se.CİKME ALİ.HAA ŞEV—NE DİYECEKTİM.SAKIN POKERDE PAZJ-A J S.PAKA KAYSETME ALİCİM.Js
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1958
  • TÜRK AMERİKAN HAYIR CEMİYETİ İDARE HEYETİ BAŞKANLIĞINDAN Cemiyetimizin senelik âdi toplantısı 4 Nisan 1958 Cuma günü saat 16 da Istanbulda Nişantasta Amiral Bristol Hastahanesi Hemşire Okulunda yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1958
  • BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN Kulübümüzün yıllık âdi kongresi 30 Mart 958 Pazar günü saat 9 da Beşiktaş Barbaros İlkokulu Sineması salonunda yapılacaktır.Kanun ve nizâmnâme hükümlerine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1958
  • hanım,hala mı ev işi?sen bu suali soracağına bir kutu Fay getirsene.evet bir kutu Fay,Temizlik işlerinizi yarıyarıya azaltır,zamandan ve emekten tasarruf sağlar.FAY yuvanıza huzur,kolaylık ve sür'at g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1958
  • ORGDA GİHAYE Kendine gelmeğe haşlıyor.Onunla meşgul olalım.Artık işin içyüzünü anladım,fakal •ezimi müdafaa ve ispat için bir kaç şahide ihtiyacım var.Henüz bu cesedi kimse teşhis etmeli.Savcıyla Grad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1958
  • Çiçekli etin sayesinde GÜZEL bir TEN Bu harikulade balmumu özü,cild için cazip ve faydalı cevherlere meliktir.Teninizin arzu ettiğiniz şekilde olmadığına üzülmeyin.Alimler bazı nadir çiçeklerin merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1958
  • KERİM USTANIN OĞLU BÎR DÖK T'ORUN-HAYATI Yazan:Halide Edib ADIVAR Yavaş yavaş yürüyor,azametli,etrafına bakmıyor,arkasında bahriye neferi.Herhalde her zaman alışık oldukları masa olacak ki,başka boş m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.03.1958
  • IIIIIIIII1I!1Hİ£ RAMAZAN ilham I arı Hazırlayan REFİ' CEVAD ULUNAY Mi Yâ Sîn den ÂYETLER Eûzü Besmeleden sonra:Bâzı sûrelerin başlarındaki «Elif lâın mim»,«Kâf,hâ,ya,ay m,sad»,«Tâ Hâ» gibi Hur uf-ımuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • AKBANK Umum Müdürlüğünden Teftiş kurulumuz için lüzumu kadar Müfettiş ve Müfettiş Muavini alınacaktır:1 a)Siyasal Bilgiler,İktisat,Hukuk Fakülteleri ile Yüksek Ekonomi Ve Ticaret Okulundan veya yabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • Denizcilik Bankası Türk Anonim 0.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Müfredatı ve bulundukları yerler aşağıda yazılı iki kalem malzeme cihazı teklif isteme suretiyle satılacaktır.Buna ait şartlar Fermenecilerdeki M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • Milliııeff Sahibiı ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • RUMÎ 1374 Mart 13 Çarşamba 26 MART 19 5 8 Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.58-12.20 15.50 18.27 19.59 4.15 HİCRÎ 1377 Ramazan 5 VAKİT VASATI EZANÎ 11.27 5.53 9.23 12.00 1.32 9.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • KONGRE İLANI KASIMPAŞA GENÇLİK KULÜBÜNDEN:Kulübümüzün yıllık âdi kongresi 6 Nisan 1958 Pazar günü saat 10 da kulüp lokalinde aktedilecektır.Azalarımızın kongreye iştirak edebilmeleri için en geç 5 Nis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • İST.LOKANTACILAR DERNEĞİNDEN:Esnafımızın beklemekte olan «Turfanda» tarifesi İst.Belediye başkanlığından 25/3/958 tarihinde «Havadis» gazetesinde ilân edilmiştir.Keyfiyeti sayın esnafımıza arzeder,ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • imalâtında Hususî Çelik Kullanan Sanayicilerimize Hususî çelik tevziatından istifade etmek isteyen ve kapasitesini tesbit ettirmiş bulunan mensubumuz sanayicilerin en geç 31.3.1958 tarihine kadar aşağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • ŞAN SİNEMASINDA Eastmancolor Renkli Bu senenin asla unutulamıyacak filmi VVilly Birgel Herta Feiler Erik Schuman UNUTAMADIĞIM KADIN Gördüğü muazzam rağbet üzerine son bir hafta daha gösterilmektedir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • AYHAN IŞIK Senenin en kuvvetli filminde BİR AVUÇ TOPRAK Bugün matinelerden itibaren PFRAH Sinemasında 13979)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • Mevsimin en nefis,Sophia Loren'in en güzel filmi AŞK ve EKNEK LÜKS Sinemasında 2.ZAFER HAFTASINA BAŞLADI Renkli Cinemascope Fransızca Sophia Loren Vittorio De Sfca Lea Padovani DAR FİLM 13978)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • ACELE MEMUR ALINACAK 2 adet Bayan Sekreter Lisan bilenler tercih edilir)1 adet Muhasebe Memuru Muhasebede çalışmış olması ve muhasebeden anlaması şarttır)1 adet Personel Memuru İşçi Sigorta işlerine v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen küçük 5 ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük j ilân vermek isteyenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • ş yere SSK ıstırap çeKmeyınız günde 6 tablet [alınabiliri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • İNGİLTER MUHTIRA Baştarafı Birincide Hııgh Foot tarafından takip edilen politikanın vahim hâdiselere yol açmasından endişe edilmekledir.Diğer taraftan,masum bir Türkü çiğneyerek öldüren bir ingiliz,Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • Kahveciler Valiye fahrî başkanlık rozeti verecek Kahveciler,Vali Mümtaz Tarhan'a takdim edilmek üzere bir fahrî başkanlık rozeti hazırlamıştır.Önümüzdeki günlerde İstanbul Umum Kahveci ve Kıraathaneci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • FRANSA İLE Tunus anlaşıyor PARİS,A.P.8 Şubatta Fransız hava kuvvetlerine mensup uçakların bir Tunus köyünü bombardıman etmeleriyle başlayan Fransa Tunus gerginliğinin anlaşmaya doğru gittiği bildirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • PERON ARJANTİN'E döneceği günün uzak olmadığını söyledi ROMA,AP Sabık Arjantin diktatörü Juan Peron halen yaşadığı Dominika Cumhuriyeti başşehri Ciudad Trujillo da bir İtalyan gazetecisine verdiği bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • 'Üsküdar,için yeni bir dâva açılıyor t Baştarafı Birincide Reisi Muavini,Suvak gemisi kaptanı,Sarıyer Gemisi kaptanı.ÜSKÜDAR'IN DURUMU Şikâyetnamede,Üsküdar'ın ancak Boğaziçinde işleyebilen vapurlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI Kıbrıs'a sefer yapacak Kıbrısa vapur seferleri yapılmasını isteyen Kıbrıslıların istekleri,Denizcilik Bankası tarafından tetkik edilmiş ve İstanbul ile Kıbrıs arasında vapur işletil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • SİVAS'TA KAR FIRTINASI SİVAS.HUSUSÎ İki gündenberi devam eden kar yüzünden bâzı kazalarla irtibat kesilmiştir.Kangal Gürün istikametine giden iki yolcu otobüsü yarı yoldan geri dönmüştür.Kar fırtınası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • SUGUK,MEYVA AĞAÇLARINA DOKUNDU ANKARA,HUSUSÎ İki,üç günden beri devam eden mevsimsiz soğuklar,şehrimizdeki meyve bahçelerine zarar vermiye başlamıştır.İlgililer,zararın pek mühimsenecek miktarda olmad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • şehrimizde hava düzeldi Şehrimizde iki gündenberi fevkalâde fena giden hava dün sabah aynı şekilde devam etmiş fakat öğlenden sonra sühunet yükselmiştir.Denizlerde de havanın düzelmesi üzerine Karaden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • KÖPRÜ HALİC'E KAYDIRILACAK t Baştarajı Birincide Eminönü ayağı Hal tarafına 150 metre kadar kaydırılacak köprü ile Beyazıt arasında bir yol açılacaktır.Bu suretle Beyazıt ve civarına gidecek vasıtalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • MUHTELİS BİR MÜDÜR ARANIYOR t Baştarafı Birincide bul şubesi müdürü Sait Günacan mağazaya gelmiş ve kasayı açtırmıştır.11 bin liralık satış parasından 9250 lirasının kasada bulunmadığını gören şu-'be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • Louis Ârmstrong ve Krupa geliyor Dünyaca tanınmış iki caz topluluğu Ankara ve Istanbulda konser verecek Amerikan caz âleminin tanınmış iki siması;Louis Ârmstrong ve Gene Krupa yakında memleketimize ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • Adana Valisine mecburi izin verildiği haberi asılsız ANKARA,HUSUSÎ Adana Valisi Hilmi İncesulu ile Vali muavini Hadi Koçak'a Dahiliye Vekâletince «görülen lüzum üzerine» birer ay mecburi izin verildiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • YUNAN GEMİSİNDEN 6 KİŞİ KURTULDU 5 t Baştaraft Birincide Kurtulanlardan bâzıları gemide 70 veya daha çok yolcu olduğunu söylemektedirler.Batık vapurdan sahillerimize çeşitli eşya vurmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.03.1958
  • SARIYAR BARAJININ SULARI YÜKSELDİ ADAPAZARI,HUSUSÎ Devamlı yağmur ve eriyen karlar Sarıyar barajının su seviyesini tehlikeli şekilde yükseltmiştir.Barajın taşması için bir metre mesafe kalmıştır.Yağış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.03.1958
  • ORDU TAKIMI DAĞITILDI Dünya Ordulararası Şampiyonasının ilk turunda Fransa ve Hollanda'ya yenilerek elenen Ordu Futbol Takımımızın kadrosu dağıtılmıştır.Ankara Garnizonuna dahil elemanlar antrenör Eri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1958
  • Beşiktaş bugün Emniyetle oynuyor SİYAH BEYAZLILARIN ZAYIF BİR TAKIM OLAN VE İKİNCİ KÜMEYE DÜŞEN RAKİBİ-Nİ MÜŞKÜLÂT ÇEKMEDEN YENMESİ EN TABİÎ NETİCEDİR Beşiktaş Emniyet takımları bugün ligin son maçını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1958
  • TÜRKİYE BASKETBOL BİRİNCİLİĞİNDEN NOTLAR ampiyon Namıedleri:MODA G.SAR İKİ MAĞLÛBİYET ALAN F.BAHÇELİLERİN ŞAMPİYONLUK ÜMİDİ KUVVETLİ BİR İHTİMALLE KAYBOLMUŞTUR.LÂCİVERT BEYAZLILARIN,SARI KIRMIZILILARL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1958
  • Ç7FK Fİ EV1/FVFPAI I AR Vcfa Profesyonel takımını diın,0 &E.I\CS»İ.t »d JelIi antrenör Szekelly çalıştırmıştır.Futbolcular tanışmadan evvel antrenörle idare hey'eti arasında geçici bir mukavele imzala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1958
  • G.SARAY IRAK'A ÇAĞRILDI Sarı Kırmızılılar ayrıca Kıbrıs'ta da maç yapacaklar Galatasaray Profesyonel takımı Bağdat'ta çıkan bir gazetenin davetlisi olarak üç karşılaşma yapmak üzere Iraka gidecektir.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1958
  • X BEŞİKTAŞ'TA MUHALEFET [İLHAN DEMİRELI Kongreye hazırlanan Beşiktaş'lı muhalifler dün de toplanmışlardır.Bu arada Tahlr Söğütlü basın mensuplarına işbirliğinin bozuluş sebeplerini izah etmiştir.Resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1958
  • ^I^fc* I SAMİ ÖNEMLİ I Salim ve Galatasaray'ın beraberlik golü.Topu,Coşkun bir ceza atığında kale civarına düşürmüş,Salim de kafa ile vazifesini yapmıştır.Resim,giren golü tesbit etmektedir.Göteborg i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.03.1958
  • Ankara Maçının ehemmiyeti arttı Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasının 19 Mayıs Stadına alınması için yeni bir teşebbüs yapıldı Ankara Lig Tertip Komitesi toplanarak bu maç,19 Mayısa alınırsa kulüpler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor