Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.03.1958
  • IBRIS I 1 Rumların nümayiş edilirken Türklerin şlerine müsaade mitingi dağıtıldı Ocak ayındaki nümayişlere katılan 8 Türk mahkûm edildi LEFKOŞE,Hususî Muhabirimiz Tekiıı Yüksel'den KIBRIS Emniyet Kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1958
  • YOL ÜZERİNE YIĞILAN KAYA PARÇALARINA ÇARPARAK,SAPANCA GÖLÜNE YUVARLANAN ANKARA İÇERİSİNDE.LOKOMOTİFİN TEKRAR ÇIKARILMASI,DEVLET DEMİRYOL LARI İDARESİNE EN AZ 100-IILHAN DEMIRELİ EKSPRESİNİN LOKOMOTİFİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Zengin dilenci Yakalanan bir dilencinin üzerinde,5000 lira nakid para,4000 liralık çek çıkmış,bankalardan birinde 3000 lirası olduğu anlaşılmıştır.Aslen Akhisarlı olan Havva Tuncer,60 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1958
  • İzmit'le 3 ceset daha bulundu Cesetlerden biri kayıplar listesinde yok.Sami Şehbenderler yapılmış olan tadilâtın,Üsküdar'ın muvazenesini bozmadığını söyledi İZMİT,HUSUSÎ İzmit sahillerinde dün üç cese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1958
  • Suriye Antalya'dan kasaplık hayvan alıyor ANTALYA,HUSUSÎ Hüseyin Ahmer Cendl İdaresindeki Suriye bandralı tair motor,dün limanımıza gelmiş ve kasaplık hayvan mubayaasına başlamıştır.Şehrimizde et sıkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1958
  • Başvekil dün Ankara'ya gitti Başvekil Adnan Menderes dün sabah Vilâyete gelerek saat 15 e kadar çalışmıştır.Başvekil Vilâyette Devlet Vekili Emin Kalafat,Basın Yayın ve Turizm Vekili Sıtkı Yırcalı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1958
  • I1IIIIH I «1 IIIIIH-1II1 ¦IHI'ttg-'I RAMAZAN KARİKATÜRLERİ.NO.2 ¦i gffga—ratnaaegg KARAGÖZ İLE HACİVAT'IN SANDAL SEFASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1958
  • Vapurlardaki can yelekleri çalınıyor Hırsızlığa,piyasadaki mantar sıkıntısının sebep olduğu iddia ediliyor Şehir hatları işletmesi tarafından yapılan tetkikler sonunda,gemilerdeki can yeleklerinin muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1958
  • İstimlâk faaliyeti yeniden hızlandı Tophane Dolmabahçe yolunun genişletilmesi iğin,Salıpazarı rıhtımı karşısındaki binalar yıktırılacak OĞUZ ONGEN Belediye Bütçesinin tasdikinden sonra.İmâr ve İstimlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1958
  • ELBİSECİLER YANGINI 1 HİKMET GÜLDEKİ^ Evvelki gece Mercanda vuku bulan ve 29 hazır elbiseci diikknnı yandıktan sonra söndürülen yangın yerinde dün bilirkişi tahkikatı yapılmıştır.Yangının Serdar Kösco
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1958
  • Gülek ve ihsan Ada'mn teşriî masuniyetlerinin kaldırılması istendi ANKARA,HUSUSÎ CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek'le Hatay mebusu İhsan Ada'nın teşriî masuniyetlerinin kaldırılması yolundaki Başvekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1958
  • Büyük Millet Meclisinde müzakereler dün başladı Din ile ilgili ieklii dün geri alindi Özçoban(D.P.veGüley C.H.P.teklifin anayasaya aykırı olduğunu söylediler ANKARA,HUSUSÎ 24 günlük tatilden sonra dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1958
  • w illinin ı *y [EGE] MCCİR MAfMINII ^k"1'sa',un tarihî Mcsir bayramı Pazar Rİimi on İTİ LuI il IlIMOUllU binlerce seyirci kütlesinin iştirakiyle yapılmıştır.Resim,bayramın eski adetlerinden biri olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1958
  • TENKİD HÜRRİYETİNE MÂNİ OLMAK İSTEYENLERE HUKUKÇULARIN CEVABI:"Film tenkidlerine yıldız konulması MEN EDİLEMEZ» Yıldızın,tenkitlilerin notu olduğunu bildiren hukukçularımız,filmcilerin bu yüzden dâva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.03.1958
  • SUNAY OTO KURSU EHLİYET ALDIRINCAYA KADAR TAKSİTLE KAYITLAR Ücret 250 Lira Fazla izahat için kursa müracaat edilmesi Nişantaşı Emlâk Cad.47 9069)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • 'ts.GÜNÜN TIBBÎ BAHİSLERİ Gıdalar,uzun ömür ve oruı Dr.Recep DOKSAT IIIHlIHHIMIMItlIltl Tıbbın,hastalıklara,bilhassa mikroplu hastalıklara karşı kazandığı zaferler,cerrahinin ilerlemesi,mucizevî ameli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • Millî san'atlarımızdan işlemecilik can çekişiyor UMUM İSLEMECİLER DERNEĞİNİN DÜN YAPILAN KONGRESİNDE,İSTİHSALİN YÜZDE 70 AZALDIĞI BELİRTİLDİ istanbul Umum İslemeciler Derneğinin dün yapılan kongresind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • Demir ve pik satışı serbest bırakıldı Bir müddet evvel satışları durdurulan demir ve pikler bâzı esaslar dahilinde muamele görebilecektir.Bedelleri 1957 sonuna kadar yatırılmış olan hadde mamuller ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • TEŞEKKÜR Uzun müddet muztarip olduğum hastalığımın gayet çetin bir tedaviden sonra beni tekrar sıhhate kavuşturan Kuzguncuğun tecrübeli doktorlarından Dr.Rober Karmona'ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • 149 ÖĞRETMEN MART MAAŞI FARKINI ALAMADI SebeprMaarif Vekâletinden gönderilen kadroların Şubat sonuna kadar tasdik edilmemesi Şehrimiz İlkokullarına mensup 149 öğretmen,terfi kadrolarının geç tasdik ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • DÜNYA YAYINLARI UMUMİ SATlf V BAYİİ:SABRI AZA KAR Eser:Dünya da tefrika edildiği zaman,Bugünkü İngiltere1 yi Bediî Faik'in tatlı Ve zarif üslûbundan takip eden binlerce okuyucu^ ki,tap:hâlinde;¦basılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • TÜRK YAPI BANKASI A.0.İDARE MECLİSİNDEN Ana sözleşmemizin 55.maddesi mucibince alelade umumi heyet toplantısı 31/3 1958 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de Meşrûtiyet caddesinde Tarhan Han No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • YEŞİLKÖY ÇİNAR OTELİ İCİN LÜZUMLU PERSONEL ALINACAKTIR.Salı Perşembe Cumartesi günleri saat 11 den 13 e kadar müracaat edilebilir.Müracaat yeri:Taksim Cumhuriyet Caddesi 49 No.Vifak Palas No.1 Yazıhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • MEMUR DAKTİLO HADEME Alınacaktır.1 Memurların Lise tahsilli,askerliğini yapmış,2 Daktiloların en az orta tahsili bi(irmiş,bayan,3 Hademelerin okuyup vazması vasinin 25 den az olması şarttır.GENEL SİGO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ H a ı r 1 a v Dr.RECEP D OK SAT ÇIKIKLAR Devam)Oldukça sık rastlanan Çıkıklardan biri de alt çene kemiğinin çıkmasıdır.Şiddetle esnerken veya bağırırken alt r;ene çııcıv»rir.Hatta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • OĞLAK BURCU Ej [22 Aralık 20 Ocak] Üstüste sevdiğiniz insanlardan haber gelecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Karışık bir işi bir arkadaş sayesinde düzeltecek-BALIK BURCU 120 Şubat 20 Mart] Sıkıcı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • BULMAĞA I 2 3 4 5 6 7 8 910 1112 SOLDAN SAĞA:1 Fatih Sultan Mehmed'in camiye çevirttiği 7 kiliseden biri;Aynı semtte oturanların hepsi.2 Beyzî;Dinî duygular cihetinden kıymetli.3 Eskiden ipek veya sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Art Van Damme kenteti 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • GARANTİ BANKASINDAN:Galata Şubemiz,istimlâk dolayısiyle faaliyetine Galata,Necatibey Caddesi Maliye binası karşısı)118 120 numaralı binada devam edecektir.Saym müşterilerimize ilân olunur.13721)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • SMAAIİ 1 MERCAN şubemiz 10000 LİRALIK HUSUSİ KEŞİDE j Zarif açılış hatıraları ve darbhane lastikli gümüş madalyonlar Mayıs keşidesinde BAHÇELİ BİR EV ve 30000 LİRA Her 150 liraya 1 kur'a numarası DÖCU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • SAĞLAM *4 UCUI ^•GARANTİLİ i fto?l M ]KUNDURALARI «1 İSTANBUL KADIN ye ÇOCUK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • Çocuk Kulüplerinden ikisi haftaya açılıyor Şehrimizde tesisine karar verilen Çocuk Kulüpleri» nden ikisi önümüzdeki hafta içinde faaliyete geçecektir.Kulüpler Çemberlitaş ve Kadirga semtlerinde açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • Garsonu döverek öldüren patron 6 yıl hapis yatacak Kurtuluş'ta Kore lokantasının sahibi olan Dimitri adında birî,dün İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde öldürmek suçundan 6 sene,8 ay hapis cezasına mahkûm o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • İstanbul'da bu sene otuz ilkokul daha yaptırılacak Şehrimizin ilkokul ihtiyacını karşılamak için çalışılmaktadır.Bu maksatla,teşkil edilen bir komisyon,yeniden inşa edilecek okulların yerlerini tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:4865 02)1 Kardeş Kurşunu Ayhan Işık Türk filmi.2 Yalancının Mumu Tevhid Bilge Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Meyhanecinin Kızı Sezer Sezin Turan Seyfioğlu Türk filmi.2.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • İstanbul okulları yardım dernekleri birleşiyorlar İstanbul Okulları Yardım Derneklerinin bir federasyon halinde birleşmeleri ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.Federasyona ait nizmname örneğinin tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • KONGRE İLÂNI KASIMPAŞA GENÇLİK KULÜBÜNDEN:Kulübümüzün yıllık âdi kongresi 6 Nisan 1958 Pazar günü saat 10 da kulüp lokalinde aktedilecektir.Azalarımızın kongreye iştirak edebilmeleri için en geç 5 Nis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet:119.00 Reşat:151.00 Gulden:109.00 ingiliz:147.50 Külçe:17.85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • Edebiyat Fakültesinde 4 sertifika alınabilecek Edebiyat Fakültesi Öğretim yönetmeliğinin «Sertifika» sisteminde değişiklik yapılacaktır.Üniversite Rektörlüğü,yönetmenlikte j'apılacak tadilâtın esaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • Dokumacılar şehrimizde site kurmak istiyorlar I Şehrimizde bir dokumacılar sitesi kurulması için teşebbüse geçilmiştir.Buraya el ile çalışan dokumacılar yerleştirilecektir.Dokumacılara göre,kendilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • umumun Sordu,cevap verdim Sordu:İnkılâp düşmanı mısınız?Cevap verdim:Asla!Öyleyse,geçmişin değerlerini niçin müdafaa ediyorsunuz?Yarının kökleri dünde olduğu için.Gençlik düşmanı mısınız?Asla!Öyleyse,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.03.1958
  • KISA C.H.P.Beyazıt ilçesine ile Beyazıt İlçe binasında bağlı Üniversiteliler inkılâp ocağının teşebbüsı ücretsiz» hasta muayenesine bağlanmıştır.KURAL Bayraktaroğlu'nun kullandığı 35953 plâka sayılı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.03.1958
  • Liseler arası 1sergi I" STANBUL liseleri arasında tertiplenen 1.Filatelik Sergi 20 mart perşembe günü Amerikan Haberler Merkezi binasında açılmış ve hayli rağbete mazhar olmuştur.Talebe pulcuların eme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1958
  • VaTîftadân evvel yüzünüze sürmüş olduğunuz HAVILLAND COLD kremi cildinizin mesamelerine kadar girerek onu temizler,besler ve yumuşatır.Kurumaya yüz tutan hücreler canlanır,PRO-TOPLAZMALARI)gine faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1958
  • Hür.P.liler D.P.ye dönmiye davet edildi İzmir mebusu Behzat Bilgin:«Kardeş kavgaları çok üzücü olur ama barışmak her zaman için mümkündür» diyor İZMİR,HUSUSÎ İzmir D.P.Mebusu ve Başvekil Menderes'in y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1958
  • avdeti isteniyor TAHRAN,A.P.AA.İran Şahmın Nevruz bayramı dolayısiyle yayınladığı mesajda Süreyya'dan ayrılığından duyduğu büyük teessürü tam bir samimiyetle ifade etmesi,halk arasında heyecan ve tees
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1958
  • [ADNAN ATARI İMZA MERAKLILARI Amerikan hükümeti tarafından bir propaganı ili CM aa turnesine gönderilmiş olan Dave Brubeck caz kuarteti,dün akşam Ankara'da ilk konserini vermiştir.Resimde,kuartetin şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1958
  • Todd bugün defnediliyor HOLLYVVOOD,A.P.Fecî ölümü büyük bir teessür uyandıran tanınmış film âmili Michael Mlke)Todd'un cenaze töreni bugün Chicago'da yapılacak ve basit bir töreni müteakip Yahudi meza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1958
  • SURİYE ve MISIR'DA TEVKİFLER YAPILDI BEYRUT,T.H.A.İstifa ettiği bahanesiyle,vazifesinden uzaklaştırılan Suriye kumandanlarından Afif El Bizrî'den sonra Birleşik Arab Cumhuriyetinin Suriye ve Mısır eya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] DANİEL HOFGREN AmeriKa'nın genç politikacılar başkanı geldi Daniel Hofgren,gençlerimizi siyasete düşkün bulduğunu söyledi METİN DOĞANALP Amerika'nın politikacı gençler başkanı Daniel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1958
  • Ankara Radyosuna teşekkür ANKARA Radyosu bu Ramazan günlük programına bütün 1 memleketin minnet ve şükran ile karşılayacağı bir ilâve E yaptı.Her gün iftar zamanı oruçlular evvelâ güzel bir ney E ğ ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.03.1958
  • Life mecmuası,31 Mart 1958 de neşredilecek nüshasında,sabık Kıbrıs Valisi Sir John Harding'in bir makalesini yayınlamaktadır.Makalenin ikinci kısmını bugün veriyoruztrajedisi:çıkmaz Yazan:Sir John HAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.03.1958
  • 4 ı ı mun f4nk ara OSlpk yiparimanl p art manian En modern şehircilik esasları gözönünde tutularak Ankara da inşasına girişilen Blok Apartmanlarda güneşli ve kontorlu bir daireye sahip olmak için Şube
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1958
  • RAMAZAN ilhamları Hazırlayan REFİ' CEVAD ULUNAY İLK NAZİL OLAN ÂYÂT ve VAHY Eûzü Besmeleden sonra:Resûlallah Efendimize Peygamberlik kırk yaşında,risâlet kırk üç yaşında ihsan buyuruldu.Yirmi yaşında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1958
  • 23 Kran'in eli hâlâ saclardaydı.Bir göz attı ve hay kırarak,tiksintiyle ürperdi.Saclar mis Ros'un san saclarıydı,baş mis Ros'un başıydı,takat gırtlağı kesilmişti.Ve yarık yerden Kran'in üstüne akan şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1958
  • KERİM USTANIN OĞLU Bİ R DOKTORUN H AY A T I Yazan:Halide E d i b A D I V A R Bu mektebin azat zamanları daima belli değildi.Galiba bütün talebesi Beşiktaş'taki,umumiyetle saraya mensup yüksek memur kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1958
  • CİCİ CAN uzel yuz MÜSABAKASI ç.q t BÜYÜK BİR İLGİ UYAN O/ROı,yuZİER.CE FOTO GELDİ.ŞAZ/FİLA\ŞİRKETLERİ GELEN FOTOG.RAFLAR/GÖR.M EK İSTİYOR^ FAKA OKU.VuCuLARj/VK EMİN OLABL LİRLER.FOTOĞ RAFLARINI ARZUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1958
  • 2=BEN PCOF^ESyo.NEl_MODELİM ZEKİ BE '.BU İŞTEN OH MERAK ETMEYİN ZEKİ BEy-SİZDEN PABA ıSTE".EH,BİRAZ DA PORTRE ÇİZMEĞE BAŞUAyıN VE ALİ.SIN ZEKl* BE '.iyi RESSAMLAR PORTRE ÇİZERLER,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1958
  • ŞU KASIDı SEPETE ATıVER.BOL.T.BEN UFAK TEXSAS A KADAR UZA.NAGAGIAA.BAKALIM iş NASiL SİDbOR.HEÇUSÜN VENı MASEAFL AR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1958
  • SEJvJOE M| GİTMEMİ 1ST1VORSUN NEE-HAV NE-DEN BURADA KİMSE BEN ı İSTEMİYOR.NE_DEN BENDEN GİZ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1958
  • mm HADı BAKAu,iNTi'hA(£T,v\E İSTİVEN VARSA.BANA YAKLAŞSIN Bi-i ıNTıKAK M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1958
  • ÂLLAHLIK ALÎBEY W p ı ûi ŞU KOMŞUNUN* COCÜGU AMMA GÜRÜLTÜ EDİVOE.NE ŞIMARIK MUSİBET,V\İŞ.j\n i um SAKAT ALICIM BU GURUL-TU BAHÇEDEıN 3El_L VOE.VELl ORA DA ONUVOR HAA.ÖVLE Mı 8IKAKA.LIM ÇOCUK ESLENSİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1958
  • TALÂT KIR'AL TAKSİTLE GİYİM MÜESSESESİ Zarif Kumaş ve itinalı' dikişiyle cmrinizdedir.Beyoğlu Ağa Camisi karcısı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1958
  • PEREJA Limon Kolonyası ile Sıhhi bir friksiyon,faaf ve neş*eli bir güne en iyi başlangıçtır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.03.1958
  • FIRSAT Be^'ojjlunuıı i.slek bir yerinde tam tesisatlı yirmi üç senel^i bir pasta ve Şekerleme imalâthane ve satış mağazası devredilecektir.Alâkalıların 447350 Numaraya telefon etmeleri rica olunur.Ü35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • Göle uçan t Baştarajı Birincide aradan uzunca bir zaman geçmiş olmasına rağmen,hareket edilmediğini gören ikinci ve üçüncü mevki "yolcuları ile yataklı vagonda seyahat edeıüeraşağıya inerek gecikmenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • Prof.Sarıca dersinde vekâlet emrine alma üzerinde durdu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Profesörü Ragıp Sarıca,dünkü dersüıde "Hukuki Tasarruflarda sebcb unsuru konusunu ele almıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • İSTİMLÂK FAALİYETİ YENİDEN HIZLANDI t Baştarafı Birincide vasıtalara ayrılan yolun kaldırımları dörder buçuk metre olacaktır.Bu genişliği temin için,Salıpazarı liman inşaatının karşıcında ve inşa hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • KIBRIS İDARESİ TARAF TUTUYOR Baştarajı Birincide lere Türklerin müdahale etmesinden ve dolayısiyle çarpışmaların vuku bulmasından korkulmaktadır.Rumlar,daha dünden nümayişlere başlamış bulunmaktadırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • Amerikan Dershanesi 35 inci HİZMET YILI İngilizce,Fransızca,Almanca,Muhasebe ve spor derslerine 31 Mart Pazartesi günü başlanacaktır.Doktor ve öğrenicilere mahsus özel kurslar için de kayıtlar yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • MAKARNACILIK ve TİCARET T.A.Ş.SATIŞ BÜROLARI İZMİR,Belediye karşısı Erler 901 sok.No.15/1 PİYALE Telefon 23431 İSTANBUL,YENİ ADRES Yağ İskelesi,Çardak Cad.Duvar Dibi Np.12 mm p$ 'M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • Tutkal Sanayii A.ŞJen Fabrikamızın Nisan,Mayıs,Haziran.1958 aylarında istihsal edeceği boncuk tutkal satıja arzedilecektir.Bu satıştan faydalanmak isteyenlerin 27/3/1958 Perşembe saat 9-12 ilâ 15-18 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • 36 if VADE İLE ARSA SATIŞI Vesaite yakın,manzaralı,muhtelif semtlerde,parsellenmiş arsalarY Tapusu verilir.Görmek ye şartlar için Şirketin Bostancı Eürosuna müracaat Adres:Bostancı son tramvay durağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • "Film tenkidlerine yıldız konulması men edilemez,t Baştarajı Birincide nasebetlc hir dâva hakkına sahip olabilmesi için,hüsnüniyet kaidelerine aykırı bir suiistimal hali mevcut olmalıdır.Yani tenkidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • KARADENİZ'DE BİR GEMİ İMDAT İSTEDİ Evvelki gün 1 dereceye kadar düşen sühunet dün 5 dereceye yükselmiş ve denizlerdeki fırtına nisbeten hafiflemiştir.Karadeniz'de kuvvetli fırtına devam ettiğinden hâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • Emlâk Kredi Bankası porselen fabrikası kuruyor Emlâk Kredi Bankasının dün yapılan umumi heyet toplantısında,1957 yılı içinde Bankanın çeşitli faaliyetlerinden 14.755.994 lira kâr teinin ettiği açıklan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • Din ile ilgili teklif dün geri alındı Başlara] ı Birincide altına almak istiyorsunuz diyorlar» Onlara Alin lı m kelam i İr cevab vereyim:Allaha yardım ederseniz ben de size yardım ederim.diyen hatip ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • VaM Stadım!izmir'in Tütufeetmdep şikâyetçi İZMİR.HUSUSÎ Şiddetli romatizmadan rahatsız bulunan Vali Hadıtnlı,vilâyet meclisinin dünkü olağanüstü toplantısında.İzmir'in rutubetinden şikâyetle,«bu şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 77 42 10 Burada neşredilen küçük ilanların kelimesi 50 kuruş-tur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • YARIN AKŞAM RENKLİ JEFF DOROTHY CHANDLER MALONE İMAN KUVVETİ PİLLARS OF THE SKY)Büyük heyecan ve macera filmi NOT:Her Pazar saat 10 da çocuk seansı 13767)ÖZEN FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • Bir Prensin aşkı için intihara teşebbüs ederek dünya basınını meşgul eden BELİNDA L E E'nin son şaheseri ZEHİR HAFİYE Orijinal)«Who Done it Perşembe günü matinelerden itibaren Beyoğlu LÂLE Sinemasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • Mümessillik Verilecek Çok ciddî bir seyahat acentası 1958 yılı Hac mevsimi için Türkiyenin her yerinde mümessillik verecektir.Taliplerin Referansları ile birlikte PJC.464 Galata adresine müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare,öden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • RUMÎ 1374 Mart 12 SALI 25 MART 19 5 8 HİCRİ 1377 Ramacan 4 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş Öğle İkindi Aksam Yatsı İmsak 5.55 12.20 15.49 18.26 19.58 4.17 11.30 5.54 9.24 12.00 1.32 9.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • Aşk ve İhtiras dola bir şaheser.ŞEYTAN ve KADIN Orijinal)«La Chair et 'e Diable» Rossano BRAZZİ Viviane ROMANCE Peter VAN E Y C K Perşembe günü matinelerden itibaren Beyoğlu ELHAMRA Programa ilaveten:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • Bugün saat 1830 da ATLAS Sinemasında YALNIZ BİR GÜN İÇİN Büyük konser ve atraksyon programı Amerikada ecnebi şarkıcılar Oskar mükafatını kazanan Fransız şarkıları yıldızı DANY DAUBERSON Piyanoda:JEAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • Her zaman göremeyeceğiniz bir film Mağrur Kumarbaz Renkli The Prou ?Ones)Sinemaskop Üç Dâhi Yıldız ROBERT VİRGİNİA JEFFREY RYAN MAYO HUNTER Bu akşamdan itibaren 13713)A 1 lı A m Sinemasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.03.1958
  • HER Â|tEYE=DÖŞELİ YEPYENİ VİLLÂ-KOTRA SÜR'AT-MOTORU,ŞARPİ,BALIKÇI TEKNELERİ)TENİS KORTU 4 LÜKS SERVİİ OTOMOBİLİ HİZMETÇİ+HUSÛSİ PLÂJ ŞAHANE YAZ TATİLİ V' S.ADECE KİRALIK OİAN-BAS İN RE K L AM'TURİSTİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.03.1958
  • IRÜÇHAN UNVER CpİA BONEC r(lu takımımızın yeni antrenörü l'.ric Jones Solda)eski killi* antrenör Hüsamettin Tamer'le beraber.İngiliz antrenöre,cehrimi/kulüplerinden bazıları talip olmuşlardır.Jones mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1958
  • Basketbolde 6 günde 4 millî maç ANKARA,HUSUSÎ Sportif Oyunlar Federasyonu,basketbol milli takımımızın 17 mayısta istanbul'da Romanya ile vç hemen bir gün sonra da yine İstanbul'da Lübnan'la maç yapaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1958
  • Milân kulübüne dün telgraf çekildi Gazeteciler Cemiyeti Milân takımı için dün İtalya'ya telgraf çekmiştir.Milân kulübü,bundan bir müddet evvel İstanbul'a gönderdiği mektupla,iki maç için İstanbul'a ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1958
  • GALATASARAY profesyonel futbol takımı,iki maç yapmak maksadiyle Nisan ayında Antalyaya gidecektir.BEŞİKTAŞ,davet ettiği İzmir'in Altay takımı ile Cumartesi günü bir karşılaşma yapacak ve Pazara Bursay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1958
  • [OZDEMİR GÜRSOY NACİ OZKAYA K,brıs'(aki Türk takımlarının temsilcisi olarak sehrl-İ1MVI Uİ.IVH I M mjre &eıen Galatasaray'ın eski milli beki Naci Ozkaya,dün Bölgede kulüp temsilcileriyle görüştü.Özkay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1958
  • Arjantin millî takımından dün cevap geldi Organizatör İbrahim Çürüksulu tarafından,Arjantin millî takımının cehrimize gelmesi için yapılan teklife dün cevap gelmiştir.Arjantin milli takımı İsveç'ten e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1958
  • »ulu imi.mtumt» ÇEKOSLOVAKYA MİLLİ TAKİMİ P" t-K.s.mu» mira SIACHO.CABE»,KOİS,«IUBEK.«NKOVtç,SSSS SS^ J!SSΣ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1958
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.y MARKO PAŞAYA.GEÇEN gün hakiki spor sever olan bir dost âdeta yakama yapışarak beni epeyce hırpaladı.«Spor yazarıyım diye geçiniyorsunuz.Yaptığınız edebiyattan,ettiğiniz kuru lâftan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1958
  • Basket Şampiyonasının 2 ci devresi 27 Mart'ta başlıyor 1957-58 Türkiye Basketbol Birinciliklerinin ikinci devresi 27 Mart Perşembe günü Spor ve Sergi Sarayında başlıyacaktır.Ankara'da oynanan I.devrey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1958
  • ENVER VE SALIM Enver'i,düni I SAMİ ÖNEMLİ Fenerbahçe maçı hazırlığı Galatasaray')ı futbolcuları hayli hızlandırmıştı.Resim,Salim ve antrenmanda top kontrolü tatbikatında gösteriyor.SAMİ ÖNEMLİ] Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1958
  • G.Saray Göteborg ile bugün oynuyor isveç ligi ikincisi Göteborg takımı şehrimizdeki üçüncü karşılaşmasını bugün lig şampiyonu Galatasaray ile yapacaktır.İlk maçta Fenerbahçeye 5-3,ikinci maçta Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1958
  • Beşiktaş dün 2 cepheye ayrıldı Bahar havasından sonra iktidar ve muhalefet sert hücumlara başladılar Yaşlı bir Beşiktaş taraftarı,dün bir lokalde etrafına şöyle hitap ediyordu:«Birleşme dediler olmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1958
  • dSni H İTİYOR Yarın Beşiktaş Emniyet perşembe günü de F.Bahçe Beyoğluspor son maçları yapıyor Dün akşam toplanan Profesyonel Lig Tertip Komitesi,fikstiire göre bugün oynanması icap eden Fenerbahçe Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1958
  • ORHAN GİRGİN GALATASARAY'DA Fenerbahçe'nin transfer faaliyetlerine mukabil,Galatasaray idarecileri de Ankaragücü'nderı millî basketbolcu Orhan Girgin'le anlaşmışlardır.İyi bir ııpivotj)oyuncusu olan O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.03.1958
  • «MAYIS'TAKİ HOLLANDA MAÇI İÇİN Millî kadro yeniden tesbit edilece] Apak,Formsuz futbolcuların millî kadroya alınmayacağını söyledi Fas iki karşılaşma teklifinde bulundu Futbol Federasyonu 29 Mart Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor