Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.03.1958
  • Mart günü 200 kişiyle küdar 99 onanma taraf ındanlO sai onunda çıkarılan gemiâ Cesetlerden biri 6-7 yaşında bir çocuğa,diğeri bir kadına,ikisi de gemi personeline ail lYAŞAR GÖKBERK1 11 9Q flEEf j DUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1958
  • FİKRİ T.KARDEŞ OTO-MAKİNİST KURSU Şoförlük çağında,ehliyet resinde koşan gençler,ehliyet alacak amatörleri 3İ yıldanberi tanınmış bu kursa güvenebilirsiniz.Pratik dersleri,kendi otoları,özel sahası,şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1958
  • SAAT 15.15 DEKİ DURUM [YASAK GOKBERKİ sonra ameliyenin müspet bir safhaya girdiğini ortaya "î.13 te tekne davlumbazına kadar su sathına yükselmiştir.«MM YAŞAR GOKBERKİ Mi* ıe me nCVİ HHRIIM "Üsküdar»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1958
  • izmir'de de kuzu 'etine zam yapıldı İZMİR,HUSUSÎ Bu sabahtan itibaren kuzu eti 620 kuruşa satılacaktır.İstanbul'a kaçırılan kuzulara bu suretle mâni olunacağı ümit edilmektedir.İstanbul'da fiyatın G50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1958
  • Son [A.P.iCblTII Kraliçe Süreyya'dan talakı sclâsc ile lıoşanmıyacağıııa dair haberleri tekzib etmiş ve boşanmaya ait evrakı bizzat imzalayacağını açıklamıştır.Süreyya halen Kolonya'da.babası Halil İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1958
  • Başvekil Sinop'a bir mesaj gönderdi SİNOP,HUSUSÎ Başvekil Adnan Menderes,Dahiliye Vekili vasıtasiyle Sinoplulara bir mesaj göndermiştir.Menderes,seçimler sırasında Sinoptaki konuşmasına temasla,yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1958
  • Amerika'da insan taşıyacak bir sun'î peyk hazırlanıyor DALLAS,AA.Amerika hava kuvvetlerine insan taşıyan bir sun'i peyki fezaya göndermek vazifesi verilmiştir.Hava Kuvvetleri Balistik Füzeler Kısmı Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1958
  • Alman turistinin katlinin siyasî olduğu sanılıyor GEBZE civarında bir zeytinlikte ölü bulunan Gerhart Moditz adındaki Alman turistinin başında,vücudundaki bıçak yaralarından başka iki kurşun yarası te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1958
  • E.H.P.Mebusları dün talebenin derdini dinledi Gençler,yurtlarını ziyaret eden mebuslara odalarının su içinde bulunduğunu ve geceleri yüzlerini farelerin yaladığını söyledi [NEDRET SELÇUKER] I" stanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1958
  • iddetli yağmurdan âzı semti su bastı Ege'de de taşan nehirler geniş bir araziyi istilâ etti.Sular rayların altını boşalttığından münakalât durdu IRÜÇHAN ÜNVERJ İki günden beri hemen hemen aralıksız de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1958
  • GİZLİ İSTASYONUN mahiyeti anlaşıldı neşriyat yapan istasyonun Doğu Almanyada bulunduğu tesbit edildi ANKARA,HUSUSÎ' «Muhalefetin Sesi» adı altında neşriyat yapan radyonun Doğu Almanya'da bulunduğu tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • SİYASET DÜNYÂSINDA rÇoric^% AMERİKA:BUHRAN VE ÖTESİ SEKIZ aydan beri Amerikan iktisadiyatının geçirdiği «rahatsızlık» son günlerde ciddi bir safhaya miıjtir.Washington'da Cumhur iye!çl ve Demokrat dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • "ANTA„ Himayesinde Dünyaca tanınmış Amerikan DAVE BRUBECK KUARTET CAZ ORKESTRASI SARAY temasında İKİ AYRI PROGRAMLA 26 ve 28 MART ÇARŞAMBA ve CUMA 2 MATİNE saat 18.30 da 2 SUARE saat 21.15 de Biletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • S/S ANKARA PİRE,NAPOLİ,CENOVA VE MARSİLYA İÇİN YOLCU VE YÜK ALARAK 24 Mart Pazartesi günü saat 18.00 de İstanbul'dan Şimali Akdeniz hattına hareket edecektir.Biletler Denizcilik Bankasının İstanbul,İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ H a z ı r I a y a ıı ü r RECEP DOK SAT CİNSİ SAPIKLIKLAR DEVAM)TERSLİK Pcrversion)Bir cinsin diğerine düşkünlüğü tabiîdir.Fakat kendi cinsinden olanlara cinsî arzu duymak gayrı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • fe/OĞLAK ti [22 Aralık 20 Ocakj Küçük hayal kırıklıkları yüzünden epi yalnızlık hissi duyacaksınızt w?KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün sıhhatiniz bir hoş İçiniz ezilerek sofraya oturacaksmız.Yemekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Lys Assia ve Vico Torioni 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Hafif melodiler,dans v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • BULMACA SOLDAN SACA.1 Orta oyununda meşhut bir sanatkârımız.2 Eskiden din âlimleri;Vasıtalar.3 Yünden Doyun veya omuz atkısı;Tersi sanat;Tersi vilâyet:Tersi vahşi hayvan öldürme.4 Boru oluk v.skullana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • TEŞEKKÜR İzmit deniz faciasında Allanın rahmetine kavuşan oğlumuz,kardeşimiz Sadettin Dobruc a 11' n ı n Vefatı dolayısile gerek telgraf gerek mektupla taziyede bulunanlara ve evimize kadar gelip kede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • Köprülerin açılma saati gazete tevziini aksatıyor İstanbul'un iki yakasını birleştiren Galata ve Atatürk köprülerinin sabah 5.15 ilâ 6.15 arası açılması gazetelerin tevziatına sekte vermekte ve bu yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • i I I I 3 HAZİRAN ÇEKİLİŞİNDE I LİRA TUTARINDA İKRAMİYE e paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • Sular İdaresi memurları ikramiye alamadılar Sular İdaresi,memurlarına ikramiyelerini hâlâ vermemiştir.İdare,ikramiyeleri.Belediyeden alacağı olan 2 milyon liranın tahsilini müteakip ödeyecektir.Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • MÜBAREK RAMAZAN!ŞERİF 22/Mart/l 938 tarihine müsadif Cumartesi dünü 1377 senei hicriyesi Ramazanı şerifinin iptidası olduğu ilân olunur.İstanbul Müftüsü 6.Nasııhi Bilmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • "1 mm Çekilişindi WZ& m w I S Â liralık para ikramiyeleri BİR KİŞİYE 1500 Her 150 liraya bir kura numarası IfftA m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • Afyon'dan getirdiği esrarları Pendik'te satan Cavit «Bu iş kârlı,ama kısmet değilmiş» dedi Evlenmek için afyon ticaretine başlayan Cavit Mırtlu adında bir gençle suç ortağı Reşat Çakır,dün sabah Kaçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • SAĞLAM UCUZ GARANTİLİ no KUNDURALARI MI M İSTANBUL KADIN ve ÇOCUK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • f SİNEMALAR I v_BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Kardeş Kurşunu Ayhan Işık Türk fil mi.2 Yalancının Mumu Tevhld Bilge Türk filmi.AT.KAZAR Tel:44 25 62)Meyhanecinin Kızı Sezer Sezin Turan Seyfioğlu Türk fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • MÜJDE TAKSİTLE Paris terzihanesi zevkinize uygun kumaşlariyle siparişlerinize amadedir.Ad:Beyazıt Postahane üstü Kat:1 No:10 12537)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • Batman,160 bin ton akaryakıt getiriyor Batman tankeri 160 bin ton akaryakıtla yakında memleketimize gelecektir.İstinye tersanesinde revizyonda bulunan Kocaeli tankerinin tamiratı da bitmiştir.Tanker a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet:118.85 Reşat:149.50 Gulden:109.30 ingiliz:147.00 Külçe:17.80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • BEYAZIT'ta Taıürhan'da gömlekçilik yapan Mehmet Özdoğan adında biri,5ü lira alacağını istemeğe gelen Ali Rıza Akkoç adında diğer bir gömlekçiyi bıçakla yaralamıştır.Yaralı Hastahaneye kaldırılmış,suçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • bin ton yıkanmış ç edeceğiz Zonguldak havzasında yeni tesisler kurulması için Amerika'dan 12 milyon dolarlık yardım Kok kömürü istihsalini arttırmak maksadiyle Zonguldak havzasında yeni tesisler kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1958
  • ı ımmı imik Mimimin ı mm tntuıumım Bu ne hal bu ne hal!DÜN,telefonda,şöhretli bir ilim adamımızın ve dostumun derin bir üzüntüden isyana yükselen sesini dinledim:Gazeteleri görnıüssündür,diyordu,üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.03.1958
  • CAN YELEKLERİ DEĞİŞİYOR IRUÇHAN UNVER Şehir hatlarında çalıdan Komilerin can yeleklerinin tamir ve değiştirilmesi isine başlanmıştır.Can yelekleri noksan olan gemiler,Tamamlanıncaya kadar sefere çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1958
  • "Üsküdar,dün çıkarıldı t Başta ra/ı Birincide7 taran yeleği takmış olan cesedin,sonradan bir yüzbaşının karısı ve İşçi Sigortaları hastahanesinde çalıdan Nihal Karakaş'a ait olduğu anlaşılmıştır.Kolun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1958
  • M [KEYSTONE] UlBTİUt fil MAUVK'IIA Fransız film yıldızı Martine Carol haf-MAKİ İNE* ALUIMIim UM ta başında Batı Berlin'e gelmiştir.Cazip yıldız halen Jeff Chaııdlcr ve Jack Palanche ile beraber film ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1958
  • 26 MAYIS,26 AĞUSTOS,26 ARALIK 26 MAYIS,26 AĞUSTOS,26 ARALIK 26 MAYIS,26 AĞUSTOS,26 ARALIK 26 MAYIS,26 AĞUSTOS,26 ARALIK 26 MAYIS,26 AĞUSTOS,26 ARALIK 26 MAYIS,26 AĞUSTOS,26 ARALIK 26 MAYIS,26 AĞUSTOS,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1958
  • Kauçuk Sanayicilerine Kelepir Satılık Fabrika Kapasitesi yüksek halen faal fabrika sahası geniş,telefonu bulunan fabrika satılık.Müracaat Sultanahmet dlvanyolu numara 76 RüstU Güler 12052)aggfegggaaua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1958
  • G t Z L i İSTASYONUN MAHİYETİ ANLAŞILDI 3 t Baştarafı Birincide için böyle bir taktik kullandıkları anlaşılmıştır.İZMİR VALİSİNİN BEYANATI İZMİR,HUSUSÎ Radyolarımız tarafından yapılan neşriyatla hakik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1958
  • Şiddetli yağmurdan bâzı semti su bastı t Baştarafı Birincide vilâyetleri arasında telefon mükâlemeleri uzun müddet yapılamamıştır.İstanbul ve civarına son 48 saat zarfında,metrekareye düşen su miktarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1958
  • Haziranda aylık J kazancınıza o fevkalâde 2 Türkiye iş Bankasının Haziran çekilişine en az 150 liralık bir hesapla mutlaka katılınız paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1958
  • Hür.P.ve C.M.Pliderleri birleşme haberini yalanladı ANKARA,HUSUSÎ Hür.P.ve C.M.P.liderleri iki partinin birleşmesini temin için Ahmet Tahtakılıç'ın temaslar yaptığı yolundaki haberleri yalanlamışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1958
  • C.H.P.Mebusları dün talebenin derdini dinledi t Baştarajı Birincide lu,Bülend Ecevid,Hıfzı Oğuz Bekata,Sırrı Hocaoğlu'dan müteşekkildir.C.H.P.İl Gençlik Kolu idarecileri,«bu ziyaretlerin siyasî maksat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1958
  • SANAYİCİLERİN NAZARI DİKKATİNE Elinde her ne fabrika ve imalâtlıane olursa olsun satmak isteyenieı Sultanahmet Divanyolu numara 76.Rüştü Güler müessesesine müracaatları menfaatlarındandır.Telefon 27 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1958
  • 5-Temmuz 19 5S AİLE SANDIĞI KEŞİDESİNDE PARA İKRAMİYESİ S5.000 70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1958
  • Gazeteciler Sendikası Konfederasyonu ANKARA,HUSUSÎ İstanbul Gazeteciler Sendikasının açılmasından sonra,Gazeteciler Sendikaları Konfederasyonunun kurulması imkânı yeniden elde edilmiştir.Ankara Gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1958
  • Bir Amerikalı,Türk kızı ile evlenebilmek için Müslüman oldu İZMİR,HUSUSÎ Genç bir Amerikalı,âşık olduğu Türk kızı İle evlenebilmek için mUslüman olmuştur.Mehmet Cem ismini alan James M.McKinley,İzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1958
  • I A.P 1 VANGUARD'IN RASARKI Amc"kanın fezaya attığı suni peyk ha-III UH^Hnidl en dünyanın etrafmda dönmektedir.Resimde suni peyki taşıyan Amerikan donanmasına mensup «Vanjtuard» roketi ateşlendikten s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1958
  • ivil müdafaa tatbihafı yapılıyor Nisan,Mayıs ve Haziran 16-60 yaş arasındaki ANKARA,HUSUSÎ Bu yıl 7,14,25 ve 28 nisanda,12 mayısta,2 ve 9 haziran tarihlerinde sivil müdafaa tatbikatları yapılacaktır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1958
  • Unuturlar seni.İ ECEN gün bir mecliste bu memlekete hizmet etmiş,fakat i Jf ölümleriyle kadirbilmemezliğin boğucu karanlıklarına gö-mülmüş olan değerli şahsiyetlerden bahsediliyordu.Dos-E tum Halil Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1958
  • HIRSIZLIK YAPAN BİR İMAM TEVKİF EDİLDİ Mehmet Akbâş'ın,üç ay içerisinde Konya'daki 'dükkânlardan 3455 liralık eşya çaldığı anlaşıldı KONYA,HUSUSÎ Karapınar kazasında hırsızlık yapan Mehmet Akbaş adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.03.1958
  • XI R U il KENDIUERINE 6lR.ANNE OLMAK ŞUECİNİ KOLAY.LAŞT1RAÂAK «STERİM Hiı.Hiiiî—Hif.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1958
  • DUR.I.DUfc BE KARDEŞİM,SİNİRLENME HEMENCECİK I BELKıM.ONUNLA EVLENE.CEK BİR ENAYİ Bulu-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1958
  • Şehir Hatları isletmesi Müdürlüğünden Tekli!İsime Hânı 1.Kabataş araba vapuru iskelesi tamir ve takviye işi için teklif alınacaktır.2.İşin ihaleye esas olan kesit bedeli 98.221 lira 33 kuruş olup muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1958
  • fay temizleme tozu kutularının içinde: 4?t'içak,çalal,kaçık,tencere,BİDminyunkaplan,banyoları,lavaboları,mermerleri,çinileri ve fayansları temizler ve yepyeni yapar FAY HERŞEYI DAHA İYİ TEMİZLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1958
  • LİMON ÇİÇEKLERİ KOLONYASINI ALIRKEN ŞİŞEYİ açık değil «mm» isteyiniz 7j B/r Sürprizle karşılaşabilirsiniz 01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1958
  • mum*.uı.»i"i n ı iiiiwwwm—wa İstanbul Amerikan Koleji Erkek Kısmı MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1958 1959 öğretim yılında Robert Kolejin lise 1.sınıfına ve yüksek lahsil veren mühendislik.is idaresi ve İktisat ve Ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1958
  • r*U\RÜYAMDA "T^V ÜN gece rüyamda Çanakkale'yi gördüm,J Çanakkale'deydim diyemeyeceğim.O'mı i bir başka dünya imiş gibi seyrettim.Baştanbaşa çimen.Yemyeşil.Meğer,ne toprak,ne çiçek alacası.Su gibi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1958
  • MORGDA CİNAYET Sizinle karşılaşmamaya gayret edeceğim.Ve sevinçle gülerek,hayatından memnunçıkıp gitti.Conson arkasından fikrini açıkladı:Fena hergele değil!Kran dik baktı;Hoşunuza mı gitti?Dört duvar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1958
  • KERİM USTANIN OĞLU BİR D O K T O R U N H A Y A T I Yazan:Halide Edib ADİ VAR En çok hoşuma giden şey,büyük caddenin kenarında bir kuş ötüyor gibi «Kebab kestane,beşi bir kuruş» diye çıngır çıngır bağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.03.1958
  • *ifi«ı«t.**ıt.HUIIIMI«IIIIIHMlilltll«IMIMIMt*«M.MM illM.lt«MIH« 4.UZAK DOĞUYA.B.O.A.C.ile Uçunuz IIMMIIIIMM a PAKİSTAN ve HİNDİSTAN yoluyla AVUSTRALYA'ya BİRİNCİ ve TURİST SINIFLI SIK SERVİSLER Dünyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1958
  • 16 dakikada bir ziyafet yemeği evet,TPÎYALB.hem hazırlanması kolay ve çabuk hem de sofraya iftiharla getirebileceğiniz nefis ve leziz,mükemmel bir gufaftır Marka üzerinde bilhassa ısrar ediniz.en âlâs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1958
  • Ytiaktaş makarnacilik ve ticaret t.a.ş.Satisj Büroları:İZMİRDE Belediy* karşısı,Erler 90\Sok.No.15/1 İSTANBULDA:Yay İskelesi,Çardak Cad.Duoar dibi,Xo.VI ağı—wiMiiımııııııııııwnnnmmııııııııı ınn j ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1958
  • KAZANCI USTASI ARANIYOR Fabrikamızın kazan dairesinde istihdam edilmek üzere 2 iki)kazan ustasına ihtiyaç vardır.Alâkalıların Personel Kısmına müracaat etmeleri rica olunur.12610)Adres:PFİZER İLAÇLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1958
  • TÜRKİYE ESKİ MUHARİPLER BANKASI B U 1958 Yılı İkramiye Plânı L İ PLANDA:APARTMAN DAİRELERİ MESKEN KREDİLERİ ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ vardırso ESKİ İLK KEŞİDE 31/MART/1958 PARA YATİRİMİ 21/MART/1958 Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1958
  • KELİMESİ Ö)KURUŞ KÜÇÜK JLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK KADIKÖY Koşuyolunda satılık 309 M2.köşebaşı,fırın olmaya müsait arsa.Mür:Koşuyolu son kapalı durak.Belediye evleri arkasında No.13/1 Hüsey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1958
  • HAVILLAND Kremleri ile cildinize devamlı bir bakım neticesinde sizde bu bayan gibi hayretler içinde kalacaksınız.Yüzünüzden ÇİZGİLER kaybolacak,cildiniz YUMUŞACAK.GENÇLEŞECEK ve CANLANA-ÇAKTIR.HAVILLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1958
  • DEKORATÖR VE MOBİLYACILARA Bir sitenin dahili dekorasyon ve mobilya işleri için ciddi proje ve teklif vereceklerin büromuzla acele temasları.BASIN REKLÂM BÜROSU.ÇETİN EVEN Cağaloğlu.Vatan gazetesi kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1958
  • Amerikan Dershanesi 35 inci HİZMET YILI ingilizce,Fransızca,Almanca,Muhasebe ve spor derslerine 31 Mart Pazartesi günü başlanacaktır.Doktor ve öğrenicilere mahsus özel kurslar için de kayıtlar yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1958
  • İhtiyaç Sahiplerine Sinema Kömürü Rus malı 6X7 7X8 çifti 141 kuruş Galata Balıkpazarı Kardeşim sokak Grifin Han No.12 Tel:44 67 20 12608)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1958
  • ZAMANIMIZIN Mucizesi:WAKUM pompolı gizli uçlu Dolma kalemleri sağlam ve ucuz olup |her parçası vidalıdır.[Bütün yedek parçalan mevcuttur.TOPTAN SATIŞ:SABUNCU HAN M ÇARŞILI HİN İM İiTAMBVL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1958
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı i s 1 e r i n j fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1958
  • RUMÎ Perşembe HİCRÎ 1374 20 1377 Mart MART Şaban 7 19 5 8 29 VAKİ T VASATÎ EZANİ Güne?6.03 11.43 Oğlc 12.22 6.02 İkindi 15.47 9.27 Akşarr I 18.21 12.00 Yatsı 19.52 1.31 IiTisâk 4.26 10.06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1958
  • FABRİKATÖRLER!DİKKAT!Mart ayı bordrolarınız yeni vergi cetvellerine göre yapılacaktır.Bunun için en büyük yardımcınız:ÜCRET BORDROSU YE NET BRÜT isimli kitaptır istanbul'da:Üniversite,İnkılâp.Cihan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1958
  • DİNİMİZDE R f O R M KEMALİZM 4 üncü sayısı çıktı Dâvamızın mahiyetini açıklayan ilâve formayı bayilerden isteyiniz.Fiatı:1 lira abone 10 TL.Mü:P.K.48 Kadıköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1958
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğünden Teklif İsteme İlânı 1.Aşağıda isimleri,keşif bedelleri,muvakkat teminat miktarları ihale tarihi ve saatleri yazılı iskelelerin tamir işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1958
  • istanbul Belediye Reisliğinden:Ramazanı şerif aymda Kahvehane,Lokanta,Muhallebici,Pastacı gibi umuma mahsus müesseselerin İmsak vaktine kadar açık bulundurulabileceğine Belediye Encümeni karariyle izi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1958
  • Türkiye cumhuriyet anonim şirketinden:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi İdare Meclisi,Hissedarlar Umumî Heyetini 25 Nisan 1958 Cuma günü saat 14.30 da Ankara'da Bankanın Merkez Binasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.03.1958
  • D1 s IİLHAN DEMIRELI HALEF SE EF eVVCİ Vefa Lmumı Kaptanlığından istifa ctmi5 bulunan Muhteşem Kural,dün Divan T °telinde y»P*»6» basın toplantısında,takım arkadaşları ile gayet iyi geçinmiş olmakla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • ATLI Y.Doğudur MİLLİ GÜREŞÇİ,DAĞISTANLFMN TESİR ALTINDA KALARAK ANTALYA HÂDİSESİNE KARIŞTIĞINI SÖYLEDİ ANKARA FARUK DEMİRTAŞ BİLDİRİYOR Bir kaç gün evvel Antalya'da milli güreşçilerimizden İsmet Atlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • Güreş Federasyonu Reisi Seyli Cenap Berksoy,Balkan Güreş Turnuası ile alâkalı toplantıdan,dün gece uçakla şehrimize dönmüştür.Federasyon Reisi dün sabah İstanbul'daki azaları ile görüşmüş,müteakiben d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • Adalet Kadri ile İsmail'i istiyor Kırmızı Beyazlı kulüp ayrıca ismi gizli tutulan üç profesyoneli transfer etmeye çalışıyor Adalet kulübü idarecileri dün yaptıkları toplantıda transfer mevzuunda mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • PORTEKİZ futbol Federasyonu,dünya futbol kupası karşılaşmalarına katılmak kararını vermiştir.CHICAGO'da yapılan kapalı salon atletizm şampiyonaları esnasında İrlandalı atlet Ron Delaney,bir mili 4'3"4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • AIL CEZ SIZ BULUY Galatasaraylı futbolca hiç bir kulüple anlaşmadığım idare hey'etinin tutumuna göre hareket edeceğini söylüyor «Turgay,uknumun kaptanı ve sahada bana en yakın mevkide oynayan futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • Fenerbahçe'de âza kayıtları yenileniyor Fenerbahçe kulübü Sicil Heyetinin tesbit ettiği âza listeleri kulüp lokaline asılmıştır.Azaların kongre faaliyetine bir hazırlık olmak üzere azam!iki ay içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • NİKOLA SOTİR BUGÜN GELİYOR Türk Milli Voleybol Takımını çalıştırmak üzere angaje edilmiş bulunan,Romen Millî lakını antrenörü Nikola Sotir bugün öğleyin bir JAT uçağı ile memleketimize gelecektir.Niko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • Mektep maçları Şehrimizde dün de okul maçlarına devam edilmiştir.Kızlar arasındaki voleybol müsabakalarında Çamlıca Orta,Beşiktaş Ortayı 2-0 mağlûp etmiş,basketbolde Erenköy,Amerikan Kolejine hükmen g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • Basketbol Birinciliği başladı Modaspor G.Saray ı 66 50 mağlûp etti Fenerbahçe Şampiyonu Modaspor kaptanı Turar fevkalâde bir oyur çıkardı.Galibiyette hissesi büyük rahai bir oyundan sonra İzmir Alimor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • Harp Okulu kadrosunda yeni bir Amerikalı Ankarada yapılmakta olan Türkiye basketbol şampiyonasına iştirak eden Harpokulu takımında.Danny Fllovn adında ve 2 metre boyunda Amerikalı bir basketbolcuya ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • BUGÜNKÜ PROGRAM MODASPOR ALTINORDU G.SARAY HARBOKULU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • Galatasaray'ın dün gece Modaspor'a yenildiği maçta ozer'in bir ribauntu.Telefoto MİLLİYET Ankara İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • rnAıMuü İL OYNUYO Bugünkü maçta kadromuz.Varol Ergun,Muhterem Metin,Ûzcan,Necdet Kasapoğlu,Şeref,Metin,Hilmi,Coşkun tertibiyle çıkacak Kahraman BAPÇU PARİS'TEN BİLDİRİYOR Belki de tarih boyunca ilk de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • Göteborg-G.Saray maçı yağmurdan oynanamadı Göteborg Galatasaray maçı dünkü yağmur yüzünden c-ynanmamıştır.İsveç takımı Cumartesi günü Fenerbahçe,Pazar günü de Beşiktaş'la karşılaşacaktır.Galatasaray'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • F.Bahçe G.Saray Ankara'da oynamak istiyorlar Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Ankara'da teklif edilen hususî karşılaşma hâlâ kafi bir anlaşmaya bağlanamamıştır.Organizatörler maçın oynanacağını söylemekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • G.Saray Ankara'ya d â v e t edildi Eskişehir'e gitmekten vazgeçen Galatasaray takımı,dün Ankara'ya davet edilmiştir.Malî hususta anlaşmaya varıldığı takdirde Sarı Kırmızılılar bu hafta başkentte iki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • BALKAN KROS ŞAMPİYONASI ANKARA,HUSUSÎ Balkan Kros şampiyonasına iştirak edecek olan Yugoslavya,Bulgaristan ve Romanya atletleri dün şehrimize gelmişlerdir.Muharrem Dalkılıç,Abdullah Gökpınar,Ekrem Koç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • ter,mitli namzetlerin bugünkü hazsrSık maşı Bursa'da kampta bulunan Genç Milli takım namzetleri bugün de Acar Merinos karmasiyle hazırlık maçı yapacaklardır.Bu maçta,antrenörün üzerinde durulan tertib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.03.1958
  • TRANSFER İÛRFJLERİ TAHDİT fEOİLİYOR Futbol Federasyonu uzun zaman» dır hazırlıklarını yaptığı yeni profesyonellik talimatnamesini mayıs sonuna kadar yetiştirecektir.Federasyon temsilcileri yeni talima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor