Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.03.1958
  • ÇANAKKALE ZAFERİMİZİ bugün kutluyoruz Şimdiye törene Bugün şehrimizde de törenler yapılacak NECMİ ONUR Çanakkale'den bildiriyor 18 Mart Çanakkale zaferinin 43 üncü yıldönümü sebebiyle Çanakkale'de büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1958
  • [İLHAN DEMİRELj CAMDİVflIlA VCDİI Ef*Elf Türkiye Milli Talebe Federasyonu,OUmrl I UnM V CniL.CUE»\Çanakkale âbidesi menfaatine yapılan,futbol turnuvasının şampiyonuna verilmek üzere bir «âbide maketi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1958
  • 15 YASINDA K A ATIL lİLHAN DEMİRELI Heybeliada sahilinde babasına ait motörde Mehmet Temel ariındn bir gemiciyi tabanca ile yaralayıp öldüren 15 yaşındaki M"l;n et Çınar dûn Adliyeye ve t 1mis ve yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1958
  • GELİR TAHSİLATI 804 MİLYON LİRA ARTTI Maliye Vekili Hasan Polatkan 1957 yılı gelir tahsilatının 1956 ya nazaran 804 milyon lira fazla olduğunu açıklamıştır.Tahsilata ait kat'î rakamların alındığını bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1958
  • w&.Mm FOTO BASIM İ FVI Flinî Sa,lU Türkiye ve Avrupa Güzellik Kraliçesi Günseli Başar,dün İzmir'de Belediye Keisi UUndEâLI CVLCNUI Faruk Tunca ile evlenmiştir.Yeni nikâh salonundaki merasime İzmir'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1958
  • Gelibolu ve Giresun muh riplerimiz yurda dönüye» NKW VOIIK,T.H.A.On buçuk ııydanberi Norfolk deniz üssünde revizyon gören muhriplerimiz memleketimize müteveccihen dün hareket etmişlerdir.Gelibolu ve G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1958
  • FİAT YÜKSELDİ 1 Kuzular geldi Kuzu etine 100 kuruş zam yapılması üzerine İzmir ve Bursa'dan İstanbul'a kuzu kaçırılmaya başlandı Kuzu eti fiatımn 550 kuru.ştan 650 kuruşa çıkarılması kararı üzerine bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1958
  • Izmille bir cese!daha bulundu Hâdise günü kaybolan üç balıkçıdan birinin cesedi de sahile vurdu İZMİT,HUSUSÎ Üsküdar vapuru kurbanlarından birinin cesedi daha bulunmuştur.Körfezde araştırma yapan Et v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1958
  • 40'ı dün tahliye edik Aralarında gazeteci arkadaşımız Ali İhsan Göğüş'ün bulunduğu sanıklar 5 aydanberi mevkuf tul YOZGAT,HUSUSÎ 5 aydanberi Yozgat cezaevinde bulunan Gaziantep hâdisesi sanıklarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1958
  • Tiirkiyede Konfeksiyonda Inkilâp Uyar Sistem Engin Pantalonlan Ismarlama gibi 64 muhtelif bedene uyar.Ismarlama pantalonlan aratmaz.Her zevk» ve keseye uyar.Temiz konfeksiyon satan her mağazada bol çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • wmm GÜNÜN TIBBÎ BAHİSLERİ KISIRLIK Tabiatın,tashihi İtaabıl olmıyaıı öyle arızaları vardır ki.kadere boyun eğmekten gayri elden bir şey gelmez.Bir çocuğa kavuşamadıkları için n»'ud olamıyan çiftler pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • "İstiab had halk zorluk Trafik Komisyonunun kararı gereğince en ufak ânzası olan otobüslerin çalışmasına müsaade edilmeyecek Vilâyet hudutları dahilinde çalışan otobüslerin fennî muayeneleri dün başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • İngiltere'ye ısmarlanan tünel kayışları geliyor Tünel için İngiltereye iki kayıg sipariş edilmiştir.Kayışlardan biri önümüzdeki ay,ikincisi de Haziranda İstanbul'a gelmiş olacaktır.Tünel,mevcut kayışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • Ramazanda çıkacak pide Hatları lesbii edildi Büyük pideler 30 40,küçükler ise 25-30 kuruştan satılacak Ramazanda imâ)edilecek pidenin vasıf ve fiatları tesbit edilmiştir.Ekmeklik undan azamî yüzde 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • Japonya'ya 300 bin ton tuz ihraç edilecek Japonya'ya 300 bin ton tuz ihraç edilecektir.Sevklyat önümüzdeki ayın ilk haftasında başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • M E V L İ D 7/2/1958 Cuma günü Allanın rahmetine kavuşan,merhum İsmet Bey ve Saniye Hanımın oğulları.Şevket Ekin'ln kocası.Yağar Başaran'ın ağabeyisi.Feridun,Fikret.Güzin ve Nusret M.Ekin'in babaları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet:117.00 Reşat:147.00 Gulden:106.70 İngiliz:146.50 Külçe:17.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • 860 öğretmen bir üst dereceye terfi ediyor Şehrimizdeki ilk ve orta tedrisat okullarında vazifeli 860 öğretmen yakında bir üst dereceye terfi ettirilecektir.Maarif Vekâleti,bu öğretmenlere ait kadrola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • KISA HABERLER SİKKECI garında bulunan DDYait 25 tonluk vinç dün sabah tutuşmuştur.Yetişen itfaiye vincin ahşap kısmı yandıktan sonra yangını söndürmüştür.«ZEYNEP KÂMİL» hastahanesl hademelerinden Beki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • AYLIK GELİRLİ KÜÇÜK TASARRUF ^^5^5f~ HESABI Size 1e 6QO Kazandırır Bir yıl boyunca ayda en az 25 Lira yatırıp birikti receğiniz her 300 Lira için bir kur'a alarak 192 OOO Lira tutarında 500 Liraya kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • RADYO İLE VERİLECEK MEVLİD Bugün saat 13.45 de Çanakkale ve bilumum şühedanın ruhlarına ithaf edilmek üzere Süleymaniye camiinde okutulacak ve radyolarla yayınlanacak olan mevlidi şerifi memleketimizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • BEYAZIT BEYAZ SARAY No.51 de AS KUNDURALARI MAĞAZASI AÇILDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • ELMA ve KAYSI YETİŞTİRİCİLERİNE ORTHOCİDE 50 WETTABLE ÇAPTAN)Mahsulünüzü Mantari hastalıklardan koruyacak mükemmel' bir ziraat ilâcı.Elmalarda ve Kaysılarda:Monilia ve Benek hastalığına Pu sicladium)k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • Bir hâkim dün duruşma esnasında kendini reddetti Yedinci Asliye Ceza Mahkemesinin hâkimi dün bir davaya bakmaktan istinkâf etmiştir.Hâdise Sabri Diker adında bir yankesicinin duruşmasında cereyan etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKİN Tel:48 65 02)l Görmeyen Gözler Oya Sensev Türk fil mi.2 Köye Geier Dansöz Özcan rekgüı Türk filmi.ALKAZAR Tel 44 25 62)Meyhanecinin Kızı Sezer Sezin Turan Seyfioğlu Türk fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • BULMACA 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Bir çeşit mora kaçan kırmızı boya,Merkez 2 Eskiden din adam lan;Yuvayı teşkil eden.3 Birinin aleyhine mahkemeye baş vuran;Hayvan ve nebat üremesinde yeni fertlerin top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • H OĞLAK BURCLi [22 Aralık 20 Ocakj Sabahleyin isinize başladığınız zaman her şey bir sis arkasında imiş gi bi gelecek.KOVA BURCU [21 Ocak 10 $ubatj Bu akşam boş vakit bulacak ve bol bol okuyacaksınız'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • istanbul 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 830 Haberler 8.45 Türküler ve oyur havaları 9.00 Hercy Falth orkes trası 9.15 Şarkılar 9.30 Ka panış.12.27 Açılış ve program 12.3ı Küçük orke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.RECEP DOKSAT CİNS!SAPIKLIKLAR Cinsî sapıklık nerede baslar,nerede biter,dereceleri nedir?Bu pek münakaşalı mevzua girmeye.Saflık Ansiklopedisinin hacmi müsait değild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • APARTMAN Dairesi zengin ve Çeşitli PARA İkramiyeleri I i o,m onhl 20 MART di»".I DEMİRB1M HER ı 5 O LİRAVA BİR KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • 15.000 kazanma ^ihtimaliniz J iki misli fazladır î çünkü Türk Ekspres Bank kuıunlara iki defa taliiılerini deneme imkânın] veriyor.Sistin Çekilişinde Boğazda Apartman Dairesi 15.000 lira 1 kişiye 10.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • Hileli süt satan sütçünün duruşması dün başladı Hileli süt satan Halil Çıdan adında bir sütçü.Gıda Maddeleri Nizamnamesine aykırı hareketten dolayı dün Adliyeye verilmiş ve duruşmasına Birinci Sulh Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1958
  • I Gençliği okadar hor görmeyelim E ECEN gün,«Bir imdat çığlığı» başlığını E vJT *aSlvan yazımda bir Hukuk talebesi gencin mektubundan alınmış kısımlar vardı.E Dün de bana gelen diğer bir mektubun,bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.03.1958
  • A ÂflGfe^».s*.43 yıl evvel dünyaya ispat edilen hakikat:ÇANAKKALE GEÇİLMEZ Müttefik kuvvetleri 18 Mart 1915 ie muazzam kuvvetlerle yaptıkları hücumda 40.000 ton tutarında 3 zırhlı gemisini ve binlerce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1958
  • 1A.P.I MAHZUN KHALİCE *ran ^a,u Rlza Peh,evî tarafından boşanan sabık İran Kraliçesi Süreyya solda)ko-IIIMrBfelyll cas,tarafından boşandığını haber aldıktan sonra,ilk defa evvelki gün Ren nehri sahili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1958
  • Dokumacılar bir kumaşa Menderes kumaşı adını verdiler İstanbul dokumacıları kendi tezgâhlarında dokudukları bir kumaşa «Menderes kumaşı» adını vermişlerdir.Dün Çakmakçılar'daki mensucat sanayi tesisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1958
  • S Ankara Vapuru 24 MART 1958 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00 DE ŞİMALÎ AKDENİZ HATTINDA SENENİN İLK SEFERİNE ÇIKACAKTIR S/S ANKARA YOLCU VE YÜK ALARAK PİRT NAPOLİ,CENOVA'YA UĞRAYACAK VE S MART 1958 DE MARSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1958
  • PULCULUKTA TÜRKİYE ADINA BİR BAŞARI Geçen sene İsrail'de açılan «Milletlerarası Tabii Filateli Sergisi» nde Türîeîye Kolleksiyonu ile «Büyük Şeref Mükâfatı» nı alan İstanbul Filatelist Kulübü Reis1 Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1958
  • w $8822% m Selek Neşriyatının Macera Romanları Serisi ÂRSEN LUPEN Şerlok Holmes'e karşı MAURICE LEBLANC dan Seiâmi İzzet ARŞEN LUPEN'in birinci kitabının mevcudu,azaldı.Kolleksiyonunuz eksik kalabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1958
  • BU KADtN DA DAHS E bE BİLİ R.'AMANABLA,rBURûS» ADAUC?KADİUAk'TANAŞA SISl İDARE ETMEX.VARDlRSiR.MARİFETİ ELBET.YA TÜRKÜ SÖYLER VZ£^ YA WEVLüTOKUR.İ-r^İ'X II 1 Habersiz basiiriyoruz BİZİMKİLERİ.BAKAU fJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1958
  • "İZMİR,İN YARASI KAPATILIYOR İZMİR,HUSUSÎ Yüzdürülen «İzmir» vapurunun büyük yarası,üstten su kesimine kadar kapatılmıştır.Su altındaki yaranın kapatılması ameliyesi başlamıştır.Tamiratın bu hafta son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1958
  • CHP bahar havasını bir taktik olarak kabui ediyor Hür.P.son gelişmelerle ilgili olarak bugün bir tebliğ yayınlayacak ANKARA.HUSUSÎ Demokrat Parti iktidarının,yeni bir bahar havası yaratmak gayesine ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1958
  • SABIK KRALIC ALTES A iran Şahı'nın dün Tahran'da yayınlanan fermanı ile Süreyya'ya "Aires,unvanı verildiği açıklandı TAHRAN,A.P.T.H.A.İran Şahı dün yayınladığı bir ferman ile,sabık Kraliçe Süreyya'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1958
  • İngiltere,Arap Cumhuriyetini tanımayacak LONDRA,İngiltere Hariciye Vekâleti dün yaptığı resnıi bir açıklamada,şimdilik Mısır-Suriye tarafından kurulan Birleşik Arab Cumhuriyetini tanımak niyetinde olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1958
  • û.Başar-Faruk Tunca evlendiler İzmir Belediye Reisi kendisine tahsis edilen 10.000 liralık lojman tahsisatım almayacak İZMİR,HUSUSÎ İzmir ve hattâ Ege sosyetesi dün saat 17 de,merkez evlendirme daires
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1958
  • KIBRIS'TA sa botcı jlar EOKA tedhişçileıi İngiliz leıe ait su tesislerini tahıip ettileı LEFKOŞE,A.P.T.H.A.Son 24 saat zarfında Lefkoşe civarında 2 bomba infilâk ettirilmiş ve İngiliz hava gücüne ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1958
  • IKEYSTONEJ CASUSLAR İĞİN ü" çakmak' ülm M* fotoğraf makinesidir!Japonya'da imâl edilen cakmak-ma-ne,Viyana Fuarında teshir edilmektedir.Çakmak yandığında,resim de çekmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1958
  • Dün fırlatılan Amerikan peyki,mahrekine yerleşerek dünya etrafında dönmeye başladı WASHİNGTON.AJ».Amerika donanma kuvvetleri tarafından hazırlanan Vanguard roketi ile yeni bir Amerikan sun'î peyki boş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1958
  • Arz 1 Şükran i 'a E T 7"AROL!Sağol!Benim büyük milletim.Senin için,bu mu-e y kaddes toprak için canını veren şehitlerine fatiha vesilesi,l kadirşinaslık nişanesi,onu daima hatırında,kalbinde,ruhun-da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1958
  • BÜYÜK MENDERES YATAĞINA ÇEKİLİYOR İZMİR,HUSUSÎ Taşan Büyük Menderes nehri yavaş yavaş yatağına çekilmektedir.Sel sularının Aydın civarında 50 bin dönümlük ekili arazide zarar yaptığı tesbit edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1958
  • YENİ HAVA ALANLARI İNŞA EDİLİYOR s ANKARA,HUSUSÎ 1960 senesi sonuna kadar,memleketimiz 24 Hava alanına kavuşmuş olacaktır.Bu miktara askerî ve NATO meydanları dahil değildir.Nafia Vekâleti tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.03.1958
  • 6 IJZEL.VUZ MÜSABAS-NA RESİM YOLLA MA A\ÜDDETİ varni Bİt/yo/Z GÜNÜNÜZ KALDI.VARIN AKŞAMA KA.OAJZ.BU MAKSATLA POSTAHANEYİ TW$RİPEDİNİZ.SaİÇİCAS'i BÜyZ B'Z kİsi ¦'CİNDE BIRAKMIŞTIK ASA*uC iu" _E KiAOA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1958
  • SıZ GENÇLER ZATEN DAİMA MEKTEBE Gİ7A\EZ.SlN/Z BARANIZ;VAR VM BARİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1958
  • fÖYLECE ALOMO RÜYASI OLAN "KuÇUK.TEKSA5 KURULMAK ÜZERE EVVELÂ BİNALAR.•YIKILIYOR.Bu ESNADA AÇIKTA KALAN KİMSE" YOK.t-lEPSİ OTELUER.DE YERLEŞTİRİLMİŞTİR.KE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1958
  • Denizcilik Bankası T.İL 0.Şehir Hatları işletmesi Müdürlüğünden Teklif İsteme İlânı 1.Kabataş araba vapuru iskele is tamir ve takviye işi için teklif alınacaktır 2.İşin ihaleye esas olan kesil bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1958
  • SATILIK Elimizde iratlı vç hor keseye uygun emlâk ve fabrika için ağır sanayi bölgesinde aısalarımız,keseye uygun hususi ve taksi otomobiller vardır.Sultanahmet Divanyoln numara 76.Rüştü Güleı Müesses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1958
  • KAMYON VE OTOMOBİL SAHİPLERİNE Elinde kamyon ve otomobili olup satmak Istiyenler Sultanahmet Divanyolu 76 numarada Rüştü Güler Müessesesine müracaat ederse daha çabuk satışı temin olur.Telefon:27 28 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1958
  • CENNET-CENNET-CENNET MANİ F A TU BA MAĞAZASI Bahaıa görülmemiş yenliklerle giriyor.Zengin veşit Orijinal desenler ve yüksek kalite AVRUPA POPLİN Empinnelerimizi uygun fıatlarla sayın bayanların yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1958
  • 36 AY VADE İLE ARSA SATIŞI Vesaite yakm,manzaralı,muhtelif senitlerde,parsellenmiş arsalar.Tapusu verilir.Görmek ve şartlar için Şirketin Bostancı Bürosuna müracaat.Adres:Bostancı son tramvay durağı N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1958
  • vakit kazandırır *4 FAY ta türlü yag ^^VteSSer.FAY,k0laybk Vl;Uan kasılan,İsU tencebıçaklan,S^^'^raran alüminyum releri,lekelenen v sinerleri,kaplan terlemu ^pa^ Çinileri,Tozunu yüz PaTİatlt' SSJ memn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1958
  • AŞK HİKAYESİ ESKİ NİŞANLISI TEFRİKA No:11 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Muhasip Martin zehirlenerek öldürülür.Karısının eski nişanlısı olan,patronu Veril,cinayeti kendi yaptığını söyleriki gün geçti.Hiç bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1958
  • Kran kaşları çatık,düşüne düşüne telefona gidip cLiberti Klüb» ü aradı.Mis Ros'uh cesedini bulduğunu söyleyince Frankı Frenç telâşsız ve heyecansız cevap verdi:Peki,biraz sonra gelirim.Telefonu kapaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1958
  • KERİM USTANIN OĞLU BÎR DOKTORUN HAYATI Yazan:Halide Edib ADIVAR Hâlâ kafamda eski elifbenin harflerini görür gibi olurum.Bu,baş alâka idi.Fakat buna bağlı olarak annemin mektebe hepsi on beş talebe)he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.03.1958
  • ¦HiUİ*UUHn*H*UHH\*HV\*UHVUM*V?KİRA DENEN DERT YENİ kira kanunu tasarısı Büyük Millet 1 sinde Körüşiilmek ü/ere.Kğer oda sistemi edilirse millet yandı.Mcclikabu] 5 Millet yandı.Çünkü çoğu kiracı.Oda sl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • TEBERRU LİSTESİ EVVELKİ YEKÛN 1.241.706.50 Akbaıık T.A.O.1.605.00 Arnavutköy ve Bebek Amerikan kolejleri 8.257.50 Afitap Mürtcza S.Kâğıtçı 2.00O.00 Cağaloğlu,Aksam Kız Sanat Okulu Md.öğretmen ve öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • TELEFON TEBDİLİ Bebek Santralına bağlı 63 numara ile başlayan bir telefonu Fatih Santralına bağlı 21 numara ile başlayan bir telefonla değiştirmek isteyenler ile Fatih Santralına bağlı telefonunu devr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • Kauçuk Sanayicilerine Kelepir Satılık Fabrika Kapasitesi yüksek halen faal fabrika sahası geniş,telefonu bulunan fabrika satılık.Müracaat Sultanahmet divanyolu numara 76 Rüştü Güler 12052)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • YARIN AKŞAM âŞK MELODtSt SinentaM I Ain't Misbehavin)RORY PİPER JACK MAMİE CALHOUN LAURİE CARSON VAN DOREN En yeni şarkılarını dinleyecek cA Little Love Can go A Long Long Way».«The Dixie Manbo»,«I Lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Malzeme Müdürlüğünden 350 M3 meşe kazıklık teklif alma suretiyle satın alınacaktır.Teslim yerleri:İstanbul içinde gösterilecek iskelelere tevzi ve istif edilecektir.Evsaf şart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • ERCÜMENT KAKACAN Yazı işlerin;fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • RUMÎ SALI HİCRÎ 1374 18 1377 Mart MART Şaban 5 19 5 8 27 VAKİ T VASATÎ EZANİ Güneş 6.07 11.49 Öğle 12.22 6.04 ikindi 15.46 9.28 Aksan l 18.19 12.00 Yatsı 19.50 1.31 tmsâk 4.30 10.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • MÜTEAHHİTLER!DİKKAT!IVlart ayı bordrolarınız yeni vergi cetvellerine göre yapılacaktır.Bunun iyin en büyük yardımcınız:ÜCRET BORDROSU VE NET BRÜT İSİMLİ KİTAPTIR Istanbulda:Üniversite,İnkilap,Cihan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • İst.Lokantacılar Derneği Başkanlığından:20/Mart/958 saat 15 de Beyaz Sarayda yapılması mukarrer olan senelik kongremiz,bu kerre görülen lüzum üzerine tehir edildiği sayın üyelere ilân olunur.11357)İDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • KUAFÖR CEM Cuma sabahından itibaren hizmetinize giriyor Konak Oteli karşısı 239 Telefon:44 34 80 12093)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFOİt' 27 42 10 v SATILIK EMLAK ACELE satılık,Usküdarda Pazarbaşı Mah.233 M2.arsa.imar durumu 3 kat.Tel:21 41 00.F-930)KÜÇÜKÇAMLICA Acıbademde,deniz manzaralı,imar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • i l/l İftaharla HAB AH A rakdim Eder:H İLTO N Otelinin açılışı şerefine tertiplenen GALA GECESİ 19 Mart Çarşamba Saat 21 de ŞADIRVANDA.Elbise mecburidir.Lütfen masalarınızı önceden ayırtınız 12264)Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • DAKTİLO ALİNACAK İki bayan daktilo alınacaktır.Ehliyete göre maaş verilecek,ikinci Müdürlüğe müracaat.GENEL SİGORTA Yeni Postahane karşısı 12248)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • SEKRETER ARANIYOR Acele Yeşilköy meydan Büromuz için mükemmel bir sekreter aranıyor.İstenilen vasıflar Almancayı mükemmel bilmek.Almanca Steno ve Daktiloyu seri yazabilmek ve İngilizce bilmek.Müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • SANAYİCİLERİN NAZARI DİKKATİNE Elinde her ne fabrika ve imalâthane olursa olsun satmak isteyenler Sultanahmet Divanyolu numara 76.Rüştü Güler müessesesine müracaatları menfaatlanndandır.Telefon 27 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • İtalya'da seçMer bir yıl öne alındı ROMA.Cumhurreisi Giovanni Gronchi dün,Mebusan ve Ayan Meclislerini feshetmiştir Böylelikle,normal zamandan bir sene evvel İtalya'da seçimırr yapılması sağlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • Bir Macar mühendisi fuhşa teşvikten A d f i y e' d e Mihali adında bir Macar mühendisi fuhuşa teşebbüs ve bıçak çekmek suçlarından dün adliyeye verilmiştir.İddiaya göre Mihali,vatımda Macar Mülteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • M OTOBÜS KAZASINDA 30 KİŞİ ÖLDÜ LİMA.Peru.A.P.Amerika'da vukubulan iki otobüs kazasında 30 kişi ölmüş.60 kişi de ağır surette yaralanmıştır.Birinci kaza Lima civarında vukubulmuş ve 18 kişi ölmüş.45.k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • T.M.T.F kemeresi İzmir'de taranıyor ANKARA.HUSUSÎ Türkiye Milli Talebe Federasyonunun 14 üncü büyük kongresi 12 nisan cumartesi günü İzmir'de toplanacaktır Bu husustaki karar.Federasyon Genel İdare ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • Prof.Orhan Tuna İktisat Fakültesi Dekanı oldu Kanuni müddeti dolan Prot.Şükrü Baban'ın yerine.İktisat fakültesi Dekanlığına Prof.Orhan Tuna seçilmiştir.Prof.Tuna,İktisat Fakültesine bağlı ¦gazetecilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • Başvekil temaslarına dün de devam etti Başvekil Adnan Menderes dün sabah Vilâyete gelerek bir müddet çalışmıştır.Başvekil Vilâyette Devlet Vekili Emin Kalafat.Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu.Basın Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • Kak* yolsuzlusu Amerikan Yüksek Mahkemesinde WASHİNGTON AA Birleşik Amerika âli mahkemesi Milletler arası boks kulüplerinin gayri kanunî olarak boks şampiyonluğu karşılaşmalarını inhisarları altına al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • Mareşal Bulganin ysni bîr mesaj gönderdi LONDKA Rus Başvekili Mrl.Bulganin.dün İngiltere Başvekili Harold MacMillan'a yeni bir mesaj göndermiş ve yüksek seviyede bir konferans hususunda yen!fikirler i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • BUGÜN SON GÜN t Baştarajı Birincide Nuri Oğlakçı olmak üzere idare heyetinin teşebbüsüyle kampanyaya katılmak üzere harekete geçmiş ve bu maksatla geride bıraktığımız Cumartesi Pazar günleri Atlı Müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • Endonezya'da ihtilâlciler "n bir şehri zaptettiler Kuzey Sumaira'da hükümete bağlı kuvvetler de isyan etti.Harice gönderilen haberlere sansür kondu CAKARTA,A.P.Endonezya ordusu dün,Kuzey Sumatra'da du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • YUNANİSTAN'DA URANYUM BULUNDU ATİNA,A.A.Yunanistanda işletilmeye elverişli miktarlarda uranium cevheri damarları bulunduğu açıklanmıştır.Milyoner Silâh Fabrikatörü Bodosakls Atanasiyadis basma verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • Kandıra'da elektrik fiatına zam yapıldı İZMİT,HUSUSÎ Kandıra Belediye Meclisinin Bütçe müzakereleri sırasında elektrik fiatlarına yaptığı zammın tatbikine başlanmıştır.Elektriğin kilovatı 43 kuruştan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • Askerî bir kamyon dörf eri çiğnedi İstirahat sırasında vukubulan kazada yaralanan erlerden biri öldü İZMİR,HUSUSÎ Bornova Kemalpaşa yolu kenarında,talimden sonra istirahat etmekte olan 4 erden biri öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • MACARİSTAN'DAN BU AY 17 BİN RUS ASKERİ ÇEKİLECEK LONDRA,A.P.Ruslar.Doğu Almanya ve Macaristandaki kuvvetlerini geri çekmeye başlamışlardı r.Budapeşte radyosu,Cyoer ve Veszprem kasabalarındaki Rus birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • FIAT YÜKSELDİ KUZULAR GELDİ t Başlarajı Birincide dün İstanbul'a kaçırılmıştır.İstanbulda kuzu etinin kilosunun 650 kuruşa yükselmesi yüzünden hâsıl olan bu durum üzerine İzmir Belediyesi Ticaret Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • İngiltere'nin Ortadoğu Kara Kuvvetleri Başkumandanı geliyor ANKARA,AAingiltere'nin Ortadoğu Kara Kuvvetleri Başkumandanı Korgeneral Sir Rager Barwer,üç günlük resmî bir ziyarette bulunmak üzere bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • Amerika'da'ki Mıssewî makileri uçuruluyor Irkçılar 18 saat fasıla ile iki cemaat merkezini dinamitlediler NASHVİLLE,Tenesse,A.A.Mianıi'de evelki gün dinamitle havaya uçurulan Musevi mabedinden sonra d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • Kaçak kahve getiren bir Yunan motörü yakalandı İZMİK,HUSUSÎ Bir Yunan motörü dün Antalya'nın Kaş kazası sahillerine kaçak kahve çıkarırken Gümrük Muhafaza teşkilâtımız tarafından yakalanmıştır.Kahveni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1958
  • Polis âmirleri için tekâmül kursu açıldı Polis amirleri için tekâmül kursu açılmıştır.Kurs 25 ay dovam edecek ve muhtelif mevzular etrafında sslâhiyet-'A kimseler tarafından 80 konferans verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.03.1958
  • dan Anralyada cereyan eden müessif hâdise sebebiyle Dağıstanlı ve Âtlı millî ta çıkarılıyor Güreş Federasyonu iki güreşçiyi Ankara'ya telle çağırdı adli makamların yanışım teşkilât da tahkikat açıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1958
  • Arjantin millî fakımı şehrimize davet edildi ARJANTİNLİLER DÜNYA KUPASINDAN ÖNCE İSTANBUL'DA OYNAYACAK Organizatör İbrahim Çürüksulu Arjantin millî takımını Dünya Kupasından evvel şehrimize getirmek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1958
  • Adalet 100 bin liralık transfer yapmak istiyor Adalet idare heyeti yarın toplanarak transferde tutulacak yolun esaslarını tesbit edecektir.Umumî kâtip Erdem İlmen,bu parayla birinci takımda oynayabile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1958
  • RIZA KÖPRÜLÜ TEDAVİYE GİDİYOR Bir müddettir rahatsız bulunan eski millî futbolcularımızdan Galatasaray ve Güneş takımlarının s: nfrlı;ıfı Ri7.n Köprülü çalışmakta olduğu Kızılay tegkilâtı tarafından İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1958
  • BEYKOZ IRAK'A DAVET EDİLDİ Beykoz profesyonel takımı iki karşılanma için Irak'a davet edilmiştir.Teklif müsait karşılandığı takdirde bu seyahat mart sonunda,aksi takdirde Şeker Bayramında yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1958
  • i mm FIEDC nİMI P Nİ YflR 'il Genç Takımlar şampiyonasına katılacak genç millî takım namzetleri çalışmalarına IMIIIbBIİI I ıevan,etmektedirler.Resimde Bursadaki kampta gençler nazarî ders dinlerken gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1958
  • 1.KÜMEDE GECE Liû'İ KURULACAK Dün saat 18 de bölge binasında mûtad toplantısını yapan profesyonel lig tertip komitesi,yazın Mithatpaşa Stadında gece ligi kurulması hususunu görüşmüştür.Stadın ışıkland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1958
  • İKİNCİ PROFESYONEL KÜME LİG MAÇLARI İkinci profesyonel küme lig tertip komitesi dün kşam yaptığı toplantıda,haftanın maçlarını tesbit etmiştir.Şeref Stadında oynanacak maçların programı şöyledir:22 Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1958
  • a_UMmı [SAMİ ÖNEMLİ] ÇİFT KAL E OYNANIYOR Van,lki Galatasaray ma«;ına hazırlanan h ıı r.MI Göteborg'lular,8 er kişilik iki takım halinde çift kale oynadılar.Resim antrenmandan bir anı tesbit etmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1958
  • G.Saray F.Bahçe'nin Ankara'daki maçı Galatasaray Fenerbahçe takımlarının Ankara'da,Ankaragücü sahasında bir karşılaşma yapmaları yeniden teklif edilmiştir.Daha e.vvelkl teklife saha durumunu düşünerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1958
  • 4.«şÜP*^ p *lV¦ıı'-ııftlftıîkültür FiziK fc.«LS atrya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1958
  • IFK.Göteborg dün çalıştı.Misafir takım yarın ilk maçını Lig Şampiyona Galatasaray ile oynayacak 3 maç yapmak üzere şehrimize gelmiş olan isveç kümesi Uğ ikincisi İ.F.K.Göteborg takımı dün Şeref stadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1958
  • Türkiye Baskefbo Şampiyonası yarır Ankarada başlıyoı F.Bahçe gitti,G.Sara)da bugün hareket ediyor 1957-58 Türkiye Basketbol Birincilikleri yarından itibaren Ankara Kapalı Spor Salonunda beş takım aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1958
  • M.Spor Muhafızgücü Çanakkale Kupası için karşılaşıyorlar Ankara Grubu birincisi Modaspor takımı ile.takviyeli Muhafızgücü takımı bu akşam Çanakkale kupası menfaatine bir karşılaşma yapacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1958
  • ZAVALLI Kaptan kabahathmrydı,değilmiydi,hüküm verecek durumda değilim.Üsküdar vapurunun talihsiz kaptanından bahsediyorum.Zaten feci hâdisenin sebebini araştıran tahkikat daha bitmeden kimse de kat'î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1958
  • TRANSFER PİYASASI 1 ji kıtsız d Enver Galatasaray'ı bırakacağım,derken,kulüp idarecileri 30 bin lira isteyen bek İsmail'e 1 ay müsabakadan men ve 300 lira para cezası verdi Can profesyonelliği j İsmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1958
  • KAHRAMAN BAPCUM PARİS'ten BİLDİRİYOR Perşembe günü Pare de Prince stadında Fransa ordu takımı ile oynayacak olan Ordu takımımız evvelki akşam otobüsle Parise geldi.Konforu ile şöhret bulan Vincent orm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.03.1958
  • fi m^rMüMÜiH ASKERLİK ARKADAŞLARI ISAMİ ÖNEMLİ] Enver,Galatasaray kıraathanesinde askerlik ve eski lakım arkadaşı İstanbul Sporlu Güngör'ü uzun müddet bekledi.Nihayet saat 17 sıralarında iki futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor