Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.03.1958
  • [İLHAN ü 1IREL)EYÜPTE ŞAKA YAPAKKEN ARKA-DAŞINI ÖLDÜREN HALİL ZAFER iki ölüme sebebiyet hâdisesi Biri Eyüp,diğeri Hey beli ada'da çereyan ede» hâdiselerin sanıkları yakalandı MÜDDEİUMUMİLİK,iki ölüme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1958
  • CEIIİTİ RİDİ lı:Marl 1920 tar»1,inac İstanbul İngilizler I LEnUEH Dilli tarafından fiilen işgal ediliyor ve Şehzadcbaşındakl mu/ika karakolunu basan İngiliz askerleri,buradaki askerlerimizi uyku esna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1958
  • Hammallar kongresi dün yapılamadı Riyaset Divânı seçimi yüzünden çıkan kavga üzerine toplantı geri kaldı YÜKÇÜLERİN dün yapmak istedikleri kongre,çıkan kavga yüzünden daha başlamadan tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1958
  • KUYRUK KARİKATÜRLERİ NO.4 ORTADAKİ ACABA ET Mİ ALSAM,PEYNİR Mİ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1958
  • Avrupa müşterek pazarına Temmuz ayında giriyoruz Zorlu,teşkilâtın iktisaden az gelişmiş memleketlere yardımda bulunacağını söyledi HARİCİYE Vekili Fatin Rüştü Zorlu,Avrupa Serbest Mübadele bölgesine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1958
  • Pariilerarası çekişmelere son vermek için ar bahar havası işiyor CHP kongresine DPlileı çiçek götüıdü Zafer,Hüı.P.istişarî toplantısını övdü Bütçe müzakereleri sırasında Meclis içinde yaratılamayan ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1958
  • e alp hâdisesi mesul bulunmadı Tâli Komisyonun bu hususta hazırladığı rapor karma encümende de müzakere edilerek Meclise verilecek ANKARA,HUSUSÎ Özalp hâdiselerini tahlcik etmekte olan tâli komisyon,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1958
  • Şehitler Âbidesinin bir an evvel bitirilmesi için gece ve gündüz faaliyet gösterilecek [RÜÇHAN ÜNVERJ Kısa bir zaman sonra bakmakla göğsümüzü kabartacak Abidenin tasları teker teker İsçilerin elinde ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1958
  • SUNAY OTO KURSU EHLİYET ALDİRİNCAYA KADAR TAKSİTLE KAYITLAR Ücret 250 Lira Fazla izahat için kursa müracaat edilmesi Nişantaşı Emlâk Cad.47 9069)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.03.1958
  • gjjjjttoej^ MEKTUP Sevgili MİLLİYET Okuyucusu,Tarihî Kampanyamız sona eriyor.Yarınki 18 Mart günü Çanakkale zaferimizi çifte bir heyecanla kutlayacağız.Verdiğiniz teberrular Âbide inşaat komitesine ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1958
  • Eğlence yerleri için yeni tarife hazırlanıyor Eğlence yerleri için hazırlanacak tarife mevzuundaki çalışmalar devam etmektedir.Müessese sahiplerinin tekliflerinin tetkikini müteakip alınacak karar hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1958
  • Bu meblağ münhasıran BAHÇELİ EVLERvo İKRAMİYELERİ tutarıdır K BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1958
  • TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BAMSIN9AN Bankamızca Baruthane mevkiinde inşasına başlanılmış bulunan Afalfjîy s**es* birinci kısım inşaatı için Şubelerimiz nezdinde hesap açtırmış bulunanlardan adreslerine yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1958
  • G» »H HURCU [22 Aralık 20 Ocak] Tahmininiz hatalı.Sizi düşündüren hâdise müshet neticeye varacak.KOVA RIJRCU [21 Ocak 19 Şubat] İki arkadaş arasında vereceğiniz bir karar ikinizin de menfaatine olacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1958
  • S^mİMİİKİİ 7 8 9 ÎO İl 12 SOLDAN SAĞA:1 İstanbul'da minarelerinden biri tuğla olan cami;Yapma.2 Uzak çarkta mâbed;Bir Türk boyu.3 Seyrek dokunmuş bir çeşit ince kumaş:Elçiliğe bağlı me-4 mur.4 Yol Esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1958
  • İSTANBUL E 7.57 Açılış ve program 8.0ü Karıcık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri B.OÖ E Les Paul ve Mary Ford 9.15 Sar E kılar 9.30 Kapanış.I 12.27 Açılış ve program 12 30 E Dans müziği ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:D» HECEt* ÜÜKSAT c Cinsî Hayattaki Bozukluklar Erkek veya kadın,oütün sıhhatli insanların cinai ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlardan doğan arzuları olması normal bir haldir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)i Görmeyen Gözler Oya Sensev Türk filmi.2 Köye Gelen Dansöz Özcan TekgüJ Tiirk filmi.Al,KAZAK Tel:44 25 62)Meyhanecinin Kızı Sezer Sezin Turan Seyfioğlu Türk fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1958
  • uMsöHÇ AYLIK GELİRLİ KÜÇÜK TASARRUF HESABI Size 1e 6QO Kazandmr."B/U.Bir yıl boyunca ayda en az 25 Lira yatırıp birikti receğiniz her 300 Lira için bir kur'a alarak 192 OOO üra tutarında 500 Liraya ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1958
  • T-YOĞLU'iiua K-araköy palas önünde koma halinde bulunan Rıdvan Özkan adında biri hastahaneye kaldırılmıştır.KOCAMUSTAFAPAŞA'da oturan 20 yaşında Nur Seyhan adında bir kız fazla miktarda uyku hapı aldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1958
  • ACELE KİRALIK FABRİKA BİNASI ARANIYOR Uzunluk 25-35,Genişlik 15-20 metre arasında veyahutta daha büyük tek kat,iki veya üç kat da olabilir.Emprime fabrikası kurulacaktır.Müracaat:9-18 arası Tel:44 04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1958
  • Yeni murakabe teşkilâtı yakında faali?ele geçecek Yeni teşkilâtın Belediyeye bağlı müstakil bir Müdürlük halinde çalışması kararlaştı Murakabe teşkilâtının İktisat Müdürlüğünden ayrılarak,Belediyeye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1958
  • Havaların soğuması odun satışlarım hararetlendirdi Havaların soğuk gitmesi odun satışlarını hararellendirmiştir.Ordino ile odun satışlarına başlandığı günden bu yana geçen üç ay içinde 57 bin çekiye y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1958
  • Dünkü kongreleri sırasında bu iddiayı ileri süren bakkallar Migros'u şiddetle tenkid ederek teşkilâtın lâğvedilmesini istediler Bakkallar Derneğinin dün saat tir.Son senelerde gıda maddesi fiat-10 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1958
  • I Bir Enstitünün mahsulleri STANBUL Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsün-I de okuyan gençlerden mektuplar aldım.Ens-E titü adına «Dördüncü Kuvvet» isimli bir gali zete çıkarılmış.Bana da geldi.Mektubu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.03.1958
  • Hisarlık Tepede hummalı BİR FAALİYET BAŞLAD Yardımlarınız sayesinde inşasına tekrar başlanan âbide için bütün malzeme hazır,işçiler gece ve gündüz çiit ekip halinde çalışacak N E C M İ ONUR ÇANAKKALE'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1958
  • Ask ire vazile i E S RAN Şehinşâhı Hazretleri ile Haşmetlû Melike Süreyya I Hazretlerinin birbirlerinden resmen ayrılmış olmaları şu E son günlerde bütün dünya efkârını ve matbuatını işgal E eden en m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1958
  • "ÜSKÜDAR» Cuma günü yüzdürülecek Gemiye beşinci sapan dün atıldı.Körfezde yapılan aramalarda dün de ceset bulunamadı İZMİT,HUSUSÎ Üsküdar vapurunun çıkarılması faaliyetine dün de devam edilmiş ve gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1958
  • Hammallar kongresi dün yapılamadı t Baştarajı Birincide leri anlaşılmış,fakat idare heyeti Aydın'ın derneğe kayıtlı olmadığını söyliyeıek buna itirazda bulunmuştur.Tartışmalar devam ederken Eşref Aydı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1958
  • VEFAT Sami,Nuri,İhsan Funda ile.Sabriye Tınay'ın babaları,Azemin Funda'nın zevcesi,Naki Tınay,Şükriye,Hatice,Aynur Fundanın kayınpederi,Oktay,Altay,Gülây,Ertan,Nilüfer Funda ile,Murtaza ve Sibel Tınay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1958
  • m\V ı)111 I i 111!1!I f M M!H ILIMI' H M i M:M M r!1' 11M11F r M!L!11 M i IJ1111111)111111111M11M M11U M F r 11 W11M M M M1111 f M M11M M11M111M1111 r 1111.IHIM.ıj «0 UFUS KUTUG r ÖLENLER DİYARIBAKIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1958
  • m f «C 11 B Salihli'nin Kirveli kö-I IW yünde yaşayan Ahmet irektör adında bir şahıs evvelki fin doğumunun 115 inci yıl dönü-J'inii kutlamıştır.93 harbine katılı olan Ahmet Direktör,Balkan ve İ iâl H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1958
  • İZMİT'TE 4 MİLYONLUK BİR DEFİNE ARANIYOR İZMİT,HUSUSÎ İzmit'in Üçtepeler mevkiinde 4 milyon lira değerinde bir define aranmaktadır.Raif Soydar ve Mustafa Caner adındaki defineciler araştırmalarının bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1958
  • iktidar bahar havası getirmeye çalışıyor ğ Bctştarafı Birincide dir.ZAFERİN YAZISI Zafer gazetesinin Hür.P.kongresinin «tam bir tesanüt havası İçinde* geçtiğini belirten yazısı ile,bir makale bu yolda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1958
  • ANITA YA DOMATES ATTI ı^,* M»en 3» yWn-MiııiM İM UUIIIMIKd MS II laki ka(hn AmcrlkaIl bir striptease artistidir ve geçenlerde Antta EkhergM domates yağmuruna tutmuştur.Göğüslerini bir milyon dolara si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1958
  • Çanakkale zaferinin 43.yıldönümü t Baştarafı Birincide Jor ve tiyatro kollarını da beraberlerinde götüreceklerdir.Ekip yarın gece Çanakkale Belediye sinemasında folklor gösterileri yapacak «Yaşadığımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1958
  • İKİ ÖLÜME SEBEBİYET HÂDİSESİ Baştarafı Birincide motöründe olmuştu.Tayfalardan Mehmet Çınar,geminin arka kamarasında toplu tabancayı kurcalarken tabanca ateş almış ve çıkan kurşun yemek pişirmekte ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1958
  • Sarhoş bir Amerikalı şoför kaza yaptı ANKARA,HUSUSÎ Akşam geç vakit şehrimizde biri ağır iki kişinin yaralanmasiyle neticelenen bir trafik kazası olmuştur.İçinde iki Amerikalının bulunduğu,şoför Frank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1958
  • Ege'de ovalar su altında kaldı İZMİR,HUSUSÎ Ege bölgesine düşen devamlı yağmurlar sonunda Alaşehir ovasını seller kaplamıştır.Üç köprü sular altında kalmış,Kula Alaşehir şosesi de sular altında kaldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1958
  • İSÇİ İKRAMİYELERİ BAYRAMDA VERİLECEK ANKARA,T.H.A.Devlet Sektöründe çalışan İşçilerin ilk ikramiyeleri Ramaznn Bayramında verilecektir.Bu münasebetle gerekli hazırlıklara başlandığı bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1958
  • Radyo yayımları 100 sene sonra dinlenecek PARİS,AA. ıl numaralı Avrupa Radyo Yayım Postası» mn teşebbüsü jle «Yeni Zaman Piramitleri» adı verilen ve radyo yayımlarını saklamak için kullanılan binalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1958
  • KARNO Batılıları itham ediyor BANDUNG,Endonezya,A.P.Başkan Sukarno,dün Sumatradaki ihtilâlci liderlerinin «Endoııezyayı yabancı bir bloka sattıklarını» söylemiştir.Buradaki müşahitlerin fikrine göre,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.03.1958
  • Cl£i«AN &ÇV&U OKUYUCULAR.GUZSL yuz müsabakas/'a resi.w göncğza^s a\üdet/b'tİyor.BAZI OKUYUCU LARJN YÜ-ZÜ BİR.C/A/fena.SAY/LAAAZ AA\A S'B YAZ.KKİ o\s/yrr C£3~'?r:R„ O'KLER/ZA.an GÜZEL OHCAKL4-evo4v EA\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1958
  • HlÜİlIptlf HADİ KOŞ Aİ.S)ûUcf 1-27 V l SEN ŞAKADAN ANLAis.MAz.MISIN BE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1958
  • @U ESNADA TREVJ KURtarmak iç'n Köyoe doktor ARıYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1958
  • Beni SinbwavA gotu^ECEgine arkadaşlarını eve PO E*E ÇASlClYORSUN yAA.AUl'CİM NECATİ *NıN DuSuNÜ MUAZZAMDI DÜŞÜN AZİZİM BÜTÜN KADıNl-AK.A Sı_ıyQgDu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1958
  • ararını verdi:Etekler kısa iş serbest olacak Dior müessesesinin Trapez i yanında,Balmaîn'in Tüp ü,Manguin'in Diapazon u da alâka topluyor PARIS'in 195H ilkbahar ve yaz modasının ona hatlarında dikkati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1958
  • Mermer döşeli salonu geçip telefon kabinine girdi,rahberde «City News Bureau» nun numarasını aradı.8100 dü.Fişi yarığa attı,numaraları çevirdi,Conson'u istedi.Nöbetçi Conson'un Batı bölgesindeki komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1958
  • KERİM USTANIN OĞLU BÎR DOKTORUN HA Y A T I Yazan:Halide E d A D 1 V A R ikindi vakti,yanımızdaki sokağın köşesindeki mektebi gösterdi.Talebe dağılıyordu.Pencereleri sokağın üstünde tek dershaneli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1958
  • 11111 I Ben başka şey düşünüyorum J T^ ÜNKÜ cinayeti okudunuz tabiî.Hemen Jıeı 1 gazetenin baş sahifesindcydi.Alıştığımız i«k I S fotoğraflar dili ile adeta konuşuyordu,eli ke W i lepçeli bir insan,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1958
  • AŞK HİKAYESİ ESKİ NİŞANLISI TEFRİKA No.10 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Muhasip Marten zehirlenerek öldürülüp Patronu ve karısının eski nişanlısı Verli,Ma ten'i öldürdüğünü itirafa mecbur kahr.Hcber bir kaç d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.03.1958
  • v&m TEBERRU LiSTES EVVELKİ YEKUN:1.201.736.00 ^İstanbul Ticaret borsası 10.000.00 I 13/3/1058 tarihinde müzis-yenler derneğinin İ.Ü.T.Bliginin orkestralar geçidinden topladığı teberru 3.240.00 Gölc*ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1958
  • RB ova Baştarafı Altıncıda ordu.İş sıraya binmişti.Yüksel,yeni ra-feri ümit veren oyuncu-topu ap yor tek başına müdafileri atlalycr ve Sirzat'a pasını veriyordu.Sabıh müdahale edecekti.Gerçi etti de,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1958
  • BEK İSMAİL'E CEZA VERİLDİ Galatasaray İdare Heyeti,telgrafla yapılan.tebliğe rağmen dünkü maça gelmiyen solbek İsmail Kurt'u cezalandıracaktır.İsmail maçtan evvel kulübe çektiği bir telgrafta «moralin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1958
  • ASMAALTI ŞUBEMİZ MERCAN Mercan Cad.No.36 ZARİF VE KIYMETLİ Açılış hâtıralarım Takdime Devam ediyor Bu Şubede Hesap Açanlar Arasında Hususî Keşide Lira 2010)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1958
  • Tıbbî Müstahzarat imâl ve Satış Şirketi için aşağıdaki personel aranmaktadır:Bir Formen Ustabaşı)İmalât işlerinde tecrübeli,en az orta M.tahsilli İki Fabrika İşçisi Tecrübeli İki Makinist Tecrübeli Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1958
  • Bakımsız eller şahsiyetinizi kötüler.Halbuki her ev işinden sonra be;on dakikanızı PRINCESSE EL LOSYONU ile ellerinizin bakımına hasr edecek olursanız,sizde bembeyaz pamuk gibi ellere malik olursunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1958
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1958
  • RUMÎ Pazartesi HİCRİ 1374 17 1377 Mart MART Şaban 4 19 5 8 26 VAKİ 1 T VASATÎ 1 EZANİ Güneş 6.08 11.51 Ogle 12.23 6.06 ikindi 15.45 9.28 Akşam 18.18 12.00 Yatsı 19.49 1.31 İmsak 4.32 10.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1958
  • 1 1 NEREYE,AVRUPAYA f!9 UC 7 ABA A II Pek Yakında "fc 4jlL Jİ 3 NİÇİN.^M J^lk üncü sualin cevabını 30 Marta jgB kadar A.Ş.Şişli P.K.80 adresine 4^H HP^ lütfen postalayınız.Kıymetli mükâfatlar 12044)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1958
  • SAHİLDE SATİLİK ARSALAR Parsellenmiş ye büyük kıtada deniz kenarı arsaları.Müracaat:Bostancı son tramvay durağı No.538 10010)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1958
  • Yapakçılar Türk Anonim Şirketi İdare Meclisinden Şirketimiz hissedarlar umumî heyeti 28 Mart 1958 tarihine rastlayan Cuma günü saat İŞ de alelade olarak Şirketin merkezi Balattaki bina dahilinde topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1958
  • İmalâtında Sun'î ipek Kullanan Sanayicilerimize Odamızda kayıtlı imalâtçılarımıza sun'î ipek tahsisi yapılacaktır.Tafsilâtın 20/3/1958 tarihli Ticaret Odası Gazetesinden takip edilmesi tebliğ olunur.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1958
  • İSTANBUL ASKERLİK DAtHESİ BASKAMUGDIDMI 1—İstanbul vilâyetine ve İstanbul askerlik dairesine bağlı ve İstanbul belediyesi hududu dahilinde bulunan tekmil askerlik şubelerinde muvazzaflık hizmetlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1958
  • FAYDALIDIR!SJ$5fgWfl baş,diş,adale,sinir MÜmU ve romatizma ağrıla* rın» teskin için faydalıdır.BI3RBRİ bayan,ann muayyen zamanlardaki sancılarında başarı ile kullanılır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 10 SATİLİK EMLAK BEŞİKTAŞ Yenimahalle Salnaraeci sok.28.5 oda,elektrik,terkos.45.000 lira.Mür:Üsküdar Selâmsız cad.355.F-867)KADIKÖY Bahariye caddelerinde 90.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1958
  • 18 Mart Sah saat 9.15 te BEYOĞLU'mın EN BÜYÜK İKİ SİNEMASINDA BİRDEN YENİ MELEK ve ATLAS FOX ŞİRKETİNİN 3 MİLYON DOLAR SARFI İLE YARATTIĞI MUAZZAM ÂBİDE HİND RÜYASI Renkli THE RAINS OF RANCHIPUR)Sinem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1958
  • İŞ ADAMLARIMIZIN DİKKATİNE Müstakil tecrübeli elemanlar tarafmdan ithalât ve ihracat muamelelerinizin takibi,ingilizce Fransızca ticarî muhaberat ve tercüme,her türlü muhasebe işleriniz için P.K.738 G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1958
  • TAKSİTLE BEYAZITTA KARDEŞLER BONMARŞESİNM Mevsimin en zengin çeşitlerivle KADIN ERKEK ÇOCUKLARA her nevi giyim eşyası.İsmarlama elbise ve tayyörleriniz için acele ediniz.11778)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.03.1958
  • ÇANAKKALE KUPASININ BİRİNCİ TURUNDİ VA N ist.Spor'u 4-3 yenen Fenerbahçe ile Beşiktaşı 3-1 mağlûp eden Galatasaray şampiyonluk için karşı karşıya kaldt Günün il [İLHAN DEMIRELI Lefter kendi yarı sahas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1958
  • ACIK ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ÂBİ-DESİNE bir yardım olmak üzere tertiplenen dörtlü turmıanın dünkü maçlarına candan alâka gösteren sporseverlere,maçları oynamayı hir vazife sayan Galatasaray,Fenerbahçe,İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1958
  • İ.F.K.Göteborg geldi tsveç birinci küme ikincisi Göteborg futbol takımı dün akşam uçakla İsrailden şehrimize gelmiştir.Misafir takım ilk maçını çarşamba günü Fenerbahçe ile oynayacak,cumartesi günü Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1958
  • M.Spor 61 A.Gücü 59 Zaman zaman hâdiseli geçen dünkü maçta Modaspor Ankaragücünü 61-59 yenerek Grup şampiyonu olmuş ve Türkiye birinciliğine girmeye hak kazanmıştır.Maçtan sonra bâzı seyirciler hakem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1958
  • HASILI 164.240 Lir D ün« Çanak kale Kupası» futbol sabakalarını seyretmek üzere Mi paşa stadı kapılarından içeri 2c kişi girdi.Bunlardan 23.450 seyirci şelere 164.240 lira bıraktı.Bu rak/husus!organiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1958
  • W0^^iŞ^^:Galatasaray ilk golü yemesine rağmen Beşiktaş'ı 3-1 ye San Kırmızılılar yakaladıkları fırsatlardan üçünü sayıya çevirerek şampiyonluklarına haJeJ getirmeyen neticeyle sahadan aynldılaı FENERB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor