Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.03.1958
  • Sinop mobilyacılarının satışından elde edilecek parayı Çanakkale Âbidesine tahsis etmek üzere Kazctemizc gönderdikleri biblo kotralar.BEŞ GÜN KALDI Micros arabalarına konulan kumbaralardan 3000 lira ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1958
  • hRÜÇHAN ÜN VER i Vaiaı i uddcsiıuleki kazadan sonra parçalanan vasıtaların durumu.Yeni bir trafik KAZASI OLDU Vatan caddesinde bir kamyonla bir otomobil çarpıştı,bir kişi öldü bir kişi de ağır yaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1958
  • Karar Süreyya'ya dün tebliğ edildi Yeni İran kraliçesinin bir kabile reisinin kızı olacağı söyleniyor KOLONYA,T.HA.A.P.Kraliçe Süreyya'ya Şah'ın boşanma karan tebliğ edilmiştir.Şahm yaveri General Aid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1958
  • Hür.P.Genel Sekreteri T.Güneş.Hür.P.nin istisarî toplantısı başlıyor ANKARA,HUSUSÎ Hürriyet Partisinin istisarî toplantısı yarın sabah saat 10 da çalışmalarına başlayacaktır.Bu toplantılarda Hür.P.nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1958
  • Çocuğunun BAŞINI EZDÎ Zeytinburnunda çocuğunu keserle öldürüp bahçeye gömen ana tevkif edildi Fatma Yılmaz adında bir anne,öz çocuğunun kafasını keserle parçalayarak öldürmüştür.Zeyünburnu'nda oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1958
  • SURİYE VE LÜBNAN YOLUYLA AMERİKA'YA Eroin kaçıran iki kişi tutuldu M Amerikalı gemici zannettikleri polislere 6,5 kilo eroini 292500 liraya satarken yakalanan kaçakçıların fabrikası da basıldı EMNİYET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1958
  • Profesörler bugün Başvekile yemek verecek İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından yarın saat 12 de Profesörler evinde Başvekil Adnan Menderes'e bir öğle yemeği verilecektir.Yemek,Başvekilin geçen a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1958
  • İsliab Haddi Ibikatı ısladı Dünkü kontıolleı netice vermedi 5 Haliç vapuru a 11k onuldu OTOBÜS ve tramvaylarda istiâb haddinden fazla yolcu alınmaması için verilen kararın tatbikine dün haşlanmış,anca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1958
  • Türkiyede Konfeksiyonda inkılâp Uyar Sistem Engin Pantalonları Ismarlama gibi 64 muhtelif bedene uyar.Ismarlama pantalonları aratmaz.Her zevke ve keseye uyar.Temiz konfeksiyon satan her mağazada bol ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1958
  • Batılılar Rusya ile konferans yapılmasına karar verdiler MANİLA,A.P.SEATO Konferansı münasebetiyle Filipinler başkentinde toplanmış,olan B/Amerika,Fransa ve İngiltere Başvekilleri,Ruslarla yüksek kade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.03.1958
  • iki destroyerimiz Amerika'da çarpıştı NORFOLK A.P.Gelibolu ve Giresun destroyerleri Lunnlıaven.Iloads'da burunlarından hafifçe çarpışmışlardır.Geliboluda ufak bir çentik hâsıl olmuştur.Yaralanan yoktu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • ^Mi:Sffît?SİYASET DÜNYASINDA Paktomani,den vazgeçmeli!BATI Akdeniz sahillerindeki Komünist aleyhtarı memleketleri bir Pakt dahilinde toplamak,uzun zamandanberi hür dünya diplomatlarının zihninde yer a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • OSMANLI BANKASI A.Ş.80.000l.Ra PARA İKRAMİYESİ^ S5.000 454373
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr RECEP ü OKSA T BELSOGUKLUGU SEBEBİ:Mikroskopta,karşılıklı kahve taneciklerine benziyen görünüşte,dipiokok şeklinde mikroplardır.Bunlara Gonokok denir.BULAŞMASI:Bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • OĞLAK BURCU u t [42 Aralık 20 Ocak] Hia dünyanızda oldukça karışık bir gün.Bupün sevip sevmediğinizi anlayacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İs ve his hayatınız monoton.Canınız sıkılacak.BALIK BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Gazetemizin kıymetli ve müş-fik kurucusunun soyadı;Bâzı hastalıklar sırasında görülen tam şuursuzluk hail.2 Yersiz ve lüzumsuz çektirilen cefa:Yarım Eski dil)3 Matematik;İkinin y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • i'llll.un İSTANBUL E 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Ha-İ berler 845 Saz eserleri 9.00 E Mario Canasta orkestrasından neşe-E li melodiler 9.15 Şarkılar 9.30 E Kapanış.E 12.27 Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • r j Yosma Karanlık Broderick Renkli Cilâlı Feridun Kılıtnn-SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Görmeyen Gözler Oya Sensev Türk filmi.2 Köye Gelen Dansöz Özcan Tekgül Türk filmi.ALKAZAB Tel.44 25 62)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • KLÖB-X HER AKŞAM Fransanm en büyük şarkılar yıldızı DANY DAUBERSON Yerlerinizi saat 17-19 arası ayırtınız.Tel:48 44 47 11262)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • MEVLİDİ ŞERİF Kayseri'li merhum Hacı Sani Sağlam ile merhume refikası Ha cı Fehime Sağlam'ın ve vefat etmiş diğer akrabalarının ruhlarına ithaf olunmak üzere,15 MART 1958 Cumartesi günü öğle namazını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • ACI BİR KAYIP Merhum Kâtipzade Fevzi eşi;Mehmet Dölen ve Huriye Dölenin anneleri;Kudret Erhat,Cezbedar Erhat,Atiye Erhat ve merhum Tevfik Erhat'ın hemşireleri;Zübeyde Kibar,Tevfik Dölen ve Esin Kerimo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • 15 Mart Cumartesi Akşamı LİMAN LOKANTASINDA 20.30 DAN SABAHA KADAR "SEMPATİK BALO,YEMEKLİ,EĞLENCELİ,SÜRPRİZLİ,ANKETLİ,DAVETİYFXER:Necmi Rıza Mağazası Beyoğlu İstiklâl Cad.260 Tel:44 06 33 Metin Emlâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • C.H.P li gençler Kan Bankasına kan verecek C.H.P.İstanbul Gençlik Kolu üyeleri,Kan Bankasına kan verecektir.İdare Heyetinin kararı dün bütün gençlik teşkilâtına tamim edilmiştir.Kan Bankasından 150 af
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • Kırdar Kemik Veremi Hastahanesini gezdi Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan Sağlık Vekili Dr.Lütfi Kırdar,dün de Vekâletiyle ilgili müesseselerde tetkiklerde bulunmuştur.Öğleden evvel Baltalimanı Kem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • Yol inşaatına bu yıl da ehemmiyet verilecek Yol inşa faaliyetine devam edilmektedir.Belediye bütçesinin tasdikini müteakip inşaata hız verilecektir.Geçen yıl yol inşası için 40 milyon lira sarfedilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • İstanbul vapuru batma tehlikesi atlattı Denizcilik Bankasının İstanbul vapuru Cenova ile Napoli arasında büyük bir fırtınaya tutulmuş ve batma tehlikesi geçirmiştir.Fırtına tesirini göstermeye başlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • Et satışları muayyen günlerde yapılacak Dün yapılan toplantılarda celeplerin Et ve Balık Kurumuna zorluk çıkardığı açıklandı Et meselesinin halli için yapılan çalışmalar gelişmektedir.Dün de Vilâyet i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • Prof Kübalı dönüyor mu?Ü7gün Demokratlar.Süreyya Evet mi diyor?Rusyadaki otuz milyon müslümanın durumu Bugün 4 cü sayısı çıkan İÜ da okuyunuz.Ayrıca:Türkiye'de naşir,hakkı ADAM'a ait olmak üzere:İngri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • Gümrükteki 300 fon kahvenin Ramazanda Ramazanda davul çalınması için yapılan müracaatlar,ilgili makamlarca mahzurlu görülerek reddolundu Ramazanın yaklaşması dolayısiyle yalar kurulacak,tanınmış din a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • Kaynanasını öldüren şoför tevkif edildi Evvelki gün Silâhtarağada kaynanasını tabanca ile öldüren şoför Şemsettin Tezcanlı dün 3 üncü Sulh Ceza Mahkemesince tevkif edilmiştir.Kaatil tevkif edilmeden ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • Evlenemiyen b î r genç harakiri yapmak istedi Kumkapıda oturan ve kunduracılık yapan Selâhattin "Kuzak,evvelki gece harakiri yaparak intihar etmek istemiştir.Bir müddet ünce bir kızla nikahlanan Selâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • Yeni Purolar Piyasaya 15 Nisanda Çıkarılacak İnhisarlar idaresinin yeni puro makineleri monte edilmiş,tecrübe imalâtına başlanmıştır.15 Nisandan itibaren piyasaya çıkarılacak olan yeni purolar bilezik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • K ı b r ısta Bîr İçki Fabrikası Kurulacak İnhisarlar İdaresi tarafından Kıbrısta bir içki fabrikası kurulması düşünülmektedir.Sermayesinin yüzde 49 unu Kıbrıslı Türklerin yüzde 51 ini de İnhisarlar İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • Çocuklar yurdu için 20 Milyon lira toplandı Korunmaya muhtaç 15 bin çocuğun himayesi mevzuundaki çalışmalarla alâkalı olarak dün Vilâyette bir toplantı yapılmıştır.Vali,ilkbaharda Siyavuşpaşa çiftliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • ALTİN FİATLARI Cumhuriyet Reşat Gulden İngiliz Külçe 117.70 146.50 107.40 145.50 17.60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • KABATAŞ araba Vapuru iskelesinin karşısındaki setin üzerinde bulunan çeşmenin,yıktırılan İnhisarlar Umum Müdürlüğü binasının bulunduğu sahaya nakli işine devam olunmaktadır.Çeşmeye saçak ilâve edilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • Seçimde vazife görenler paralarını hâlâ alamadı Alacaklılardan bir kısmı dâva açarak paralarını kanun yolu ile tahsile karar verdiler İstanbulda,seçimlerde sandık başında vazife görenler,ücretlerini h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.03.1958
  • jj II IHI III İlli Ilınıl 111111IIIIII111111111III lflIIII Bir imdat çığlığı stanbul Hukuk Fakültesinde okuyan bir genci-I mi/in mektubundan aldığım su parça daha i evvelki nesillerin kulak zarını pat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.03.1958
  • i.TEBERRU LİSTESİ 500.00 250.00 25.50 150.00 941.00 425.50 497.00 10.00 510.00 3.00 10.00 430.00 2211.00 371.00 354.00 130.00 75.00 90.00 80.00 Baştarafı Birincide Akis T.A.Ş.memur ve işçileri 1.002.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1958
  • Lauren Bocall Frank Sinatra ile evleniyor HOLLYAVOOD,AA.Aktris Lauren Bacall,Frank Sinatra ile evlenmeye karar verdiğini açıklamış fakat tarihini bildirmemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1958
  • EROİN KAÇIRAN İKİ KİŞİ TUTULDU t Başturujı Birincide çekingen olduklarından,ekin kendileriyle temasta çok güçlük çekmiş ve nihayet bir buçuk sene sonra,kendilerini,gemici ve Amerika'dan gelen beyaz ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1958
  • [A.P.İNGRJD BERGMAN EVLENİYOR MU?vclki gün İsveçteki Lerum şehrinde,ayak üstü bir basın toplantısı yaparak Lars ile evleneceği hakkında dolaşan dedikoduları tekzip veya teyid etmekten çekinmiştir.İngr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1958
  • İSTİAB HADDİ TATBİKATI BAŞLADI Baştarafı Birincide VAPURLARA DA FAZLA YOLCU ALINMAYACAK Denizcilik Bankası,Şehir Hatları vapur kaptanları ile iskele memurlarına bir tamim yaparak vapurlara fazla yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1958
  • l-îiili m BU HAFTA HAYAT MECMUASI YILIN EN ENTERESAN HÂTIRALARINI NEŞRE BAŞLIYOR ÇANAKKALE'de İtilâf Kuvvetleri Başkumandanı olarak Türklere karşı harbeden GENERAL HAMİLTON'un Çanakkale'de kahraman Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1958
  • Hür.P.nin istişarî toplantısı başlıyor t Baştarafı Birincide bu hususlardaki fikirlerine büyük önem verilecektir.demiştir.Bütün,parti liderlerinin ismen davet edildiği istişarî toplantıda başlıca su h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1958
  • BEŞ GÜN KALDI t Baştarajı Birincide tuşu teberru mukabilinde gazetemizden temin edilebilecektir.Bitlîsten Cemal Ergin ise Fransızca kıymetli bir Larus'u göndererek bunun satılıp parasının Âbideye yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1958
  • BOĞAZ KÖPRÜSÜ İÇİN İKİ YENİ TEKLİF YAPILDI [METİN DOĞANALP] BEYLERBEYİ Ortaköy arasında inşâ edilecek Boğaziçi köprüsü için hükümet temsilcilerine yeni teklifler yapılmıştır.Birisi Amerikan,diğeri Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1958
  • Gaziantep sanıklarının sorguları dün yapıldı YOZGAT,HUSUSÎ Gaziantep hâdiseleri ile ilgili 30 sanığın sorguları dün yapılmıştır.Müddeiumumi hâdise ile ilgili neşir yasağının kaldırılmasını istemişse d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1958
  • 1 Hâşâ!Simine Hâşâ!I E 3 «5 ı j ZMİR'den aldığım bir mektupta vukuuna ihtimal vereme-E I diğim bir hâdiseden bahsediliyor:İzmit faciasından sonra gazetelerden birinde çıkan bir ya-E 1 zıda,gazeteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1958
  • Amerika'da M.Borahan için tevkif kararı verildi BORAHAN KENDİSİNİN KARISININ VE ÇOCUĞU-NUN TÜRK VATANDAŞI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR DETROİT.A.P.Geçen eylül ayında ayrıldığı karısı Nadya tarafından oğlunu kaçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1958
  • yj t 5-~r—m—"7'j 8'i-rmam [RADYO FOTO A.P.ITÛM UN DÜŞTÜĞÜ YER £merıka,u" Gu»ey KMOİIna eyaletinde,Bir B-47 uca&ı tarafından taşman atom bombası,uçağın bomba taşıyıcı menim actı&ı 15 5 met» b «JL IZT^l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.03.1958
  • KAPTAN ASÇI'NIN CESEDİ BULUNDU t Baştarajı Birincide nın görmesi ve ailesinin alması için Memleket Hastahanesine kaldırılmıştır.Karamürselde bulunan Mehmet Aşçının ailesine durum bildirilmisse de,eşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.03.1958
  • ÇUDO OA ı J SıVRı ÇıSıM CESETTE KlSlAA-İ PEKf-ANLAŞILDI,BENt İDAM EDECEKLER.ŞUNU OlSARı ÇIKALIM J i-SİIsİİİR:"ESKİDEN BEN!HİÇ MERAK ETMEZ-1 BEN DÎ.SlMD?NE OL-'JANNE-Du BURAyA Niye A NıM GELMİŞ v eıuVo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1958
  • Al_OA\0 SMİTM İNATClDli?üsreü sabiRsizdiü' DA.BAKIN i ¦i i i mm nçe f.m SAHİ AM M AT OA ^B OLACAK AM ^¦Lv NANAf.ij raP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1958
  • ALLAHLIK Ati İİY ZiRA VEf?yuZutNpE tek kaoin ^T-r-jB QA SEN OEGİUSİN m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O Malzeme Müdürlüğü'nden Muhtelif elektronik malzeme satın alınacaktır.Alâkalı dış tırmalar mümessilleri kapatılmış zarf içinde tekliflerini 1/Nisan/1958 günü akşamına k.dar tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1958
  • ELEKTRİK ŞEBEKE DİREĞİ YAPTIRILACAK Devlet taahhüdü ile mukaveleye bağlanmış olan alçak gerilim elektrik şebekesi için muhtelit tipte 398 adet elektrik direği teklif alma suretiyle imâl ettirilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1958
  • BELEDİYE,YOL ve İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİNİN NAZARI DİKKATİNE Yeni getirttiğimiz avrupa menşeli b ve 8 ton takatli HİDROLİK DEVİRME tertibatlı çelik karoserilerimiz mevcuttur,gayet kısa müdette teslim edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1958
  • TÜRKİYE ESKİ MUHARİPLER BA 1958 Yılı İkramiye Plânı 500.000 Lira BU PLÂNDA APARTMAN DAİRELERİ M E S K E N K R E D İ L E R İ ZENGİN P A R A İKRAMİYELERİ V A R D 1 R İLK KEŞİDE s 31/Mart/1958 SON PARA Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1958
  • Güzellik pudrası en modern formülle imâl ediliyor.Cildi besler,korur ve gençleştirir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1958
  • BAKIMSIZ BİR TENİN SİZİ YASLANDIRDIĞINI ASLA UNUTMAYINIZİ Genç Kalmanın Sırrını KREM PERTEV ÇÖZER krem fflerteı?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1958
  • AŞK HİKÂYESİ ESKİ NİŞANLISI t TEFRİKA No.i ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Muhasip Marten zehirlenerek öldürülür.Marten'le karısuun arasında şiddetli gee'unsizlılc olduğu söylenir. fuf'-t j/Al A Hizmetçi kız Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1958
  • **A*V7 OKUMASAN BİLE.YİNE hir tabama patladı.Vr bir ev kapandı,kek,vurmuş,öldürmüş,Şimdi cemiyetten u;la.Kadın tam vuracakken tutulmuş.Kim Artık okuyamıyoinsanlığımıa isyan Eruzak-Kim bilir hangi fırt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1958
  • ERİM USTANIN OĞLU î R DO K T ORUN HAYATI Yazan:Halide Edib ADIVAR Kamaranın dibüıdeki yerde teyzem tekrar annemin kulağına eğilmiş,bir taraftan da gözleri kamaranın penceresindekileri,bir taraftan da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.03.1958
  • Ben istersem eder.Öyleyse oldu.Cesedi ona götürürüz,ötekileri de oraya çağırıp gösteririz.Melley basuıı salladı:Onları bir kız cesedi göstermek için bilmedikleri bir yere götüremezsiniz.Kendilerini tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.03.1958
  • Bugün Sinemasında BRODERİCK CRAWFORD RUTH ROMAN MARTHA HYER MARİSSA PAVAN tarafından çok güzel bir tarzda yaratılan ve dünyada en kıymetli şeyi ile tehdit edilen bir annenin ıztırabmı canlandıran film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.03.1958
  • BERDUŞ FİLMİNİN EMSALSİZ KOMİĞİNİ ALKIŞLAMAĞA KOŞUNUZ Ci LALI İBO YILDIZLAR ARASINDA Baş Rollerde:Feridun Karakaya İbo)Nilüfer Ayda" Gülderen Ece Ahmet Tarık Tekçe ve TURGUT ÖZATAY Smsalsiz bir kadro:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.03.1958
  • TRAFİK SİGORTASI YAPTIRACAK BU SENE DE ÜYELERİMİZİN TRAFİK SİGORTALARINI EN MÜSAİT ŞARTLARLA SAĞLADIK GENEL SİGORTA ya müracaat ediniz.Yeni Postahane Karşısı Tel:22 48 86 İSTANBUL ŞOFÖRLER CEMİYETİ Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.03.1958
  • NİSANTAŞINDA SATILIK-YENİ APARTIMAN DAİRELERİ Bütün konforu haiz 3 ve 5 odalı.Müracaat:Her gün 12-13 e kadar.Telefon:44 62 58 11259)ı—n¦—b^—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.03.1958
  • Evet 100 gr.SANA'da daima,insanı sıhhatli ve mukavim yapan 2000 Enternasyonal Birim A vitamini ve sağlam dişler ve kuvvetli uzuvlar temin eden 100 Enternasyonal Birim D vitamini vardır.Her sabah,çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.03.1958
  • tfâlliııel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.03.1958
  • RUMÎ Perşembe HİCRÎ 1373 13 1377 Şubat MART Şaban 28 19 5 8 22 VAKİ T VASATÎ EZANÎ 1 GUnes 6.15 "12.02 Og)e 12.24 6i2 ikindi 15.43 9.30 Aksan 18.13 12.00 Yatsı 19.43 1.31 İmsak 4.39 10.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.03.1958
  • I.T.Ü.Makine Fakültesi Dekanlığından Saclay Araştırma Merkezi uzmanlarından Dr.Julien Maııelüy tarafından Salı günü saat 16.00 17.30 arasında Gümüşsüyü binası A 501 anfisinde seminer yapılacaktır.Giri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.03.1958
  • ithalâtçı tacirlerin Nazarı Dikkatine İthalâtçı vesikalarının vize muamelesine 14/3/58 Cuma gününden itibaren başlanacaktır.Mart ayı içinde vize ettirilmeyen vesikalar hükümsüzdür Bu mevzuda mütemmim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.03.1958
  • MÜŞTERİLERİMİZİN NAZARI DİKKATİNE Piyasaya sürülen,çeşitli çikletlerin,alâmeti farikamızı tamamiyle taklid ederek satıldığını müşahede ediyoruz.Müessesemiziryapacağı kanuni takibattan başka,sayın müşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.03.1958
  • D.B.DENİZ NAKLİYATI MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR Ortaklığımıza ait RİZE Şilebi 15/3/1958 günü İstanbul'dan İzmir ve bir Türk Akdeniz limanına uğrayarak Kontinant hattına hareket edecektir.Anvers Rotterda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.03.1958
  • Soğuk Havalarda kuvvetli gıdaya ihtiyacınız var Soğuğa karşı koyabilmek için bol gıda ihtiyacınızı en iyi şekilde PİYALE karşılar.PİYALE;kalorisi bol bir gıdadır.üstelik tadı çok nefis ve pişirmesi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.03.1958
  • ALÂKA KESME Memurlarımızdan İsmail Gençdoğan'ın istifa ederek Şirketimizle alâkasını 'kestiğini lüzumuna binaen bildiririz.Lâstik ve Ayakkabı T.A O.İdare Hey'etl 11264)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.03.1958
  • Size yakışacak 9 muhtelif cazip ve modern renkleri mevcuttur^ feuutftoml Pudrası Fevkalâde inceliği sayesinde cildinize daha iyi intibak eder.Yüzünüze sihirli bir cazibe bahşeder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 13.03.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK IfcANjpi TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK PANGALTIDA 50.000 gelirli muazzam bina 600.000.Metin Emlâk 48 67 56 F-720)PANGALTI caddelerinde 6-7 odalı katlar,80-100.000,asansörlü.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.03.1958
  • [MİLLİYET] GALATASARAY stanbuI li?şampiyonu Galatasaray takımı.Soldan itibaren ayaktakiler:Kadri,Suat,Saim,Coşkun,Ergun.kaptan Turgay.Oturanlar:Soldan itibaren:Ünal.İsmail.Salim.Ali.[MİLLİYET] İCT A M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1958
  • M.Spor M.Gücü Çanakkale Âbidesi için karşılaşacak İstanbul üçüncüsü Modaspor basketjol takımı,Federasyon Kupasına katılmak üzere Ankara'ya hareket etmiştir.Modaspor'lular,Pazartesi günü,Muhafızgücü il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1958
  • RUSLAR GURES TEMASI İSTİYOR VEHBİ EMRE DÜN ROMA'dan DÖNDÜ Sofya ve Romada yapılan toplantılara iştirak eden FİLA Teknik Komite Başkanı Vehbi Enire,dün uçakla şehrimize dönmüştür.Vehbi Emre bu seyahati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1958
  • FALAR bB II 8 I m W a Mustafa Varit'in ısrarı idarecileri müşkül vaziyette bıraktı.Durum bugün belli olacak Galatasaray İdare Heyetinin istifa kararını geri aldığına dair haberler dün geceye kadar tey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1958
  • G.Saray'lı futbolcuların hususî hayatları takip ediliyor Bazı Galatasaray'ı ı futbolcuların lip'in sona ermesi sebebiyle hususî hayatlarına dikkat etmedikleri tesbit edilmiş,ve bu hal kulüp içinde ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1958
  • BOKS PROGRAMI TESBİT EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Boks Federasyonu iki gündür yaptığı toplantılar sonunda faaliyet programını tesbit etmiştir.Buna göre bugüne kadar yapılmakta olan Türkiye Şampiyonası birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1958
  • AVNİ BULDUK İSTANBUL'DA Yüksel'i İzmir'e götürdüğü için Fenerbahçe kulübüne harp ilân eden Ankara Güneş Kulübünü:Reisi Avni Bulduk,dün şehrimize gelmiştir.Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularım transfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1958
  • FENERBAHÇE GELDİ İzmir ve Manisa'da yaptığı 3 maçı nazanan Fenerbahçe Profesyonel futbol kadrosu dün gece vapurla şehrimize dönmüştür Sarı-Lâcivertluer bugün istirahat edecekler ve yarından itibaren Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1958
  • Ordu Takımı 2maçını oynuyor MUSTAFA ERTAN'IN LÜKSEMBURG MAÇİNDA YER ALMASI ŞÜPHELİ LÜKSEMBURG'DAN BİLDİRİYOR Ordu takımımı/dünya şampiyonası grup maçlarından ikincisini bu aksam Lüksemburg'da,Lüksembu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1958
  • Senç namzetler bugih Acar'la karşılaşıyor Dünü nazari ders dinleyerek geçiren gençler,bugün Acar ile karşılaşacaklardır.İki gün istirahatten sonra' iki takım halinde pazar günü Merinos ve Acarla oynıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1958
  • FEDERASYON KUPASI MAÇLARI BAŞLIYOR Federasyon Kupasının İstanbul ri'upu maçlarına bugün Spor ve S»r i Sarayında başlanacaktır.Kupanın 3 günlük programı şöyledir:ir!Mart Perşembe:Saat 19 Fenerbahçe Ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.03.1958
  • ISTANBULSPOR LİGİ mağlûbiyetle ka Lig 6 acılığına yükselen Beyoğluspoı takım hâlinde muvaffak olarak maçı 2-1 kazandı SEYİRCİ:7764 Kişi.HÂSILAT:20.909 TL.HAKEMLER:Faruk Talu Adnan Yılgıç M.Ali İkizer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor