Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.03.1958
  • FİKRİ T.KARDEŞ OTO MAKİNİST KURSU Şoförlük çağında,ehliyet peşinde koşan gençler ehliyet alacak amatörler!34 yıldanberi tanınmış bu kursa güvenebilirsiniz.Pratik dersleri,kendi otoları,özel sahası,şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1958
  • [İLHAN DEMİRELI Çalışmaları takip eden Bayar Facia için «Büyük bir talihsizlik» dedi.NORMAL İSTİAP!Nakil vasıtaları bugünden itibaren istiap haddinden fazla yolcu almıyacaklar Tramvay ve otobüslerde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1958
  • ZORLU.DÜN PARISE GİTTİ Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu,yarın başlıyacak olan Avrupa İktisadi İşbirliği Vekiller toplantısında hazır bulunmak üzere Parlse gitmiştir.Zorlu'ya Hariciye Vekâleti İktisad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1958
  • Hamiyet kasırgası Abide için toplanan teberru 1 milyonu geçti «Çanakkale Şehitler Âbidesi» nin yarım kalmasını önleyip bu işin milletçe başarılmasını temin etmek gayesiyle açtığımız kampanya,nihayet 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1958
  • tk korkmuyoruz,dedi C.H.P.Genel Sekreteri 1950 den evvelki devir mukayesesinden bıktıklarını söyledi C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,dün Üsküdar Doğancılar ocak kongresinde «Bir an için farzedelim k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1958
  • Prens Bernhard İstanbul'a geliyor LA IIA YE)KAHRAMAN B A P Ç U M Bildiriyor.Hollanda kraliçesi Jullana'mn eşi Prens Bernhard,28 Mart tarihinde,kendi özel uçağı İle İstanbul'a gelecektir.Prens Bernhard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1958
  • "Üsküdar,in çıkarılması faaliyetine dün başlandı Hava şartlan müsait gittiği takdiıde geminin bir haftaya kadaı yüzdüıülebilmesi mümkün Çalışmalara katılan 20 dalgıç Üsküdar m başına kılavuz telini ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1958
  • Et ve Balık Kurumu' nun gemileri ceset arayacak Kocaeli mebuslan tazminat verilmesi "Üsküdar,faciasında ölenleie için kanun teklifi hazırlıyorlar UMIT DENİZ İZMİT'ten bildiriyor.Üsküdar vapuru faciası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.03.1958
  • 3 ev ve ihtiyar bir adam yandı Ölen adamın yatağında muşambaya sarıp «sakladığı 30.000 lira kurtarıldı DÜN sabaha karşı saat 2.30 da Salmatomruk,Cakırağa caddesinde çıkan yangında Hayko Vartanyan adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • MEKTUP »evgiii MILLIYE'J okuyucusu,a SENE evvel Mehmetti-A i" Çanakkalede,mu-lıaıebe meydanında kazandığı büyük zafere l'lunay'ın dediği gibi)bugün ab hamiyet sahasında kazandığınız bir ikinci zaferi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ H a zil I a v a n r ür K h K P Ü O K S A T BARSAK PARAZİTLERİ İ—EMİCİ KURTLAB Bunlar umumiyetle yaprak veya dil şeklinde,yassı kurtlardır.DİSTO.MLM HEPATİKT.M Boyu 28 mm.kadar,uzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • IIIJIIMIIHIIIHIIIIMIIIHH ı ıı ı ttunıı ıı.11 İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Et ve Balık Kurumu adına konuşma 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • OĞLAK BURCU M [22 Aralık 20 Ocak] Bugün düşünceler jbirbirini kovalayacak.Dikkatinizi işinize vermekto güçlük çekeceksiniz.«OVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Eğer ticaretle ilgili iseniz çok müşteri gelece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:I İran mitolojisine göre şarabı icad eden ve kadehine bakarak dünyadaki bütün hâdiseleri gören;İnanç.2 Tavır;Ozan;Donuk.3 Eskiden on para değerinde bir sikke;Bir renk.4 Radyoda çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Yanya Meşayihi benamından merhum büyük Şeyh Ali Efendinin ve merhume Halide Hanımın ve Yanya kale kumandanı Binbaşı Mustafa Beyin torunları,İstanbul boğazı Kısırkaya ağır grup kumand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • VEFAT Şirketimiz kurucularından ve değerli müdürü BAHRİ PULAT ııı vefatını çok acı duyarak Ortaklarımıza ve merhumun dostlarına bildiririz.Cenazesi bugün 10/3/958 pazartesi pünü ikindi namazından sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • ACI BİR KAYIP Merhum Mustafa Zeki Pulat'ın mahdumu,Ayşe Pulat'ın Kıymetli eşi,Feriha Pulat,Nihâi Pulat,Y.Müh.Yüksel Pulat,Ali Pulat' in sevgili babaları,şehrimiz,tüccarlarından BAHRİ PULAT kısa bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • Dün ölümle neticelenen bir iralik kazası oldu YİNE DÜN VUKU BULAN KAZALAR SONUNDA üç kişi ağır surette yaralandı Dün şehrimizde biri ölümle neticelenen dört trafik kazası olmuştur.Şolör ihsan Tezcan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • cî DANSIN En mükemmeli En muhteşemi Ancak Prof.SARRİS'de MARENGO,ÇA-ÇA-ÇA,KALİP-SO,ROCKİN ROLL,Dansları.1958 Başında,Londra,Paris,Brük sel,Milano Dans akademilerinden hususî olarak yalnız akademimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • YAPACAĞINIZ TASARRUF Günde Ayda 50 Kurut 1 Lira 2 3 15 Lir,30 60 90 HUSUSÎ İKRAMİYE Her 200 Kişiden 100 üne 16000 Lira 1 kişiye 5000 Lira)32000 1 10000 640G0 1 20000 96000 1 30000 Yüzde elli şansınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • İNŞAAT ÇİVİSİ 320 Krş.TEL ÇİVİ 460 Krş.İNŞAAT KÜREĞİ 420-520-776 Krş.Aşiroğlu Ticaret Evi Bankalar Şair Ziya cad.No.15 Aşiroğlu Han 9992)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • Sanayiciler Ankara'ya dün bir heyet gönderdi Şehrimiz Sanayicilerini temsilen bir heyet dün Ankaraya gitmiştir.Sanayiciler ham madde tevziatına yeni bir şekil verilmesini istemektedirler.Alâkalılar ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • Eczahaneden ilâç almak isterken düşüp öldü Cihangirdeki «Erden» apartmanında oturan 40 yaşında Necati Tiden adında bir zat,ilâç almak için civardaki eczahanelereden birine girmiş ve orada fenalık geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • KISA HABERLER ŞEHİRDEKİ bâzı cadde ve sokak isimlerinin uzun oluşundan şikâyet edilmektedir.Bu yüzden sokak isimleri yeniden gözden geçirilecektir.'0 BEŞİKTAŞ'ta oturan Osman adında biri içkili halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • Câzib renkli merserize poplinleri satışa a r z e d i I m i ş t i r.Satış Yeri:HARBİYE İzmir Pasaport
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • Et ve Balık Kurumu,kuru gıda maddesi de satacak Önümüzdeki kış ayları için gıda maddesi stoku yapılacaktır.Bu işle Toprak Mahsulleri Ofisi vazifelendlrilmiştir.Hâlen Ofisin elinde mühim miktarda yiyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel;48 65 02)1 Kader Belgin Doruk Kenan Artun Türk filmi.2 Dağların Kızı Bülent Ufuk Müşerref Taylan Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Kin Eşref kolçak Nedret "tüyene Türk fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • J.I Vanî Mehmet Efendi ve ötekiler.E ECEN aksam,evde sofraya oturduğum E VJT zaman telefon çaldı.Ben Tıp Fakültesi son sınıfından bir E gencim.Sizden bir ricam var.Bana «Van Kulu» hakkında biraz bilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.03.1958
  • BELEDİYE YATAKLI HASTAHANE İNŞA ETTİRİYOR İşçiler için de biri Beyoğlunda,ikisi de Anadolu yakasında olmak üzere üç yeni hastahane daha inşası için hazırlıklara başlandı İstanbul Belediyesi evvelce 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • Havalar soğuyor Lodos,vapur yolcularına korkulu saatler yaşattı Almanya,Fransa,İtalya ve İngiltere'de kar fırtınalarına seben olan yüksek hava basıncı memleketimize doğru gelmektedir.Sühunet dün 15 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • Ankara'daki 3 Rus diplomatı Moskovaya çağrıldı ANKARA,HUSUSÎ Ankara'daki Sovyet Sefareti mensuplarından yüksek rütbeli üç memur Rus hükümeti tarafından geri çağırılmıştır.Sovyet,hariciyecileri dün akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • Anita Ekberg'e domates atan kadın AIİAMİ,A.A.Tanınmış İsveç asıllı yıldız Anita Ekberg,Bop Hope ile beraber Gables Theater'de bir program takdim ettiği sırada,ilk sırada oturan bir kadının attığı çürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • Mısır'da 6249 Nazi çalışıyor BEYRUT,Mısır'da halen Millî emniyet teşkilâtı emrinde,Arablaştınlmış C249 Nazi vardır.Mısır Millî Emniyet teşkilâtı müdürü Al Nasır,hakikatte,eski S.S.Kumandanı Leopold Gl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • Gülek "Tahkikattan korkmuyoruz,dedi ğ Baştarajı Birincide oyunları ile vakit geçirecek değiliz.Gelecek seçimlere şimdiden hazırız.Kaybettiğimiz yerlerde daha iyi çalışmağa mecburuz.Her ziyan^ bir akıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • "ÜSKÜDAR'IN,çıkarılması faaliyetine DÜN BAŞLANDI İ Baştarafı Birincide Tuıgutalp maçunalarına bağlanacak ve yavaş yavaş çekilerek Üsküdar'ın kaldırılması mümkün olacaktır.Kakhray «0,Kurtaran 40,Turgut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • ÖLENLER EMEKLİ Piyade albayı Aodurrahman Özalp yaşı 67)hafta içinde Bursa'da kalb kifayetsizliğinden vefat etti.1326 yılında Harbiye'den neşet etmiş olan merhum Özalp yüzbaşı rütbesiyle orduda vazife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • Eski doktorlar şikâyet ediyor ANKARA,HUSUSÎ Ankara Tabip Odaları ikinci genel kurul toplantısında söz alan doktorlar,Tıp Fakültelerinden mezun olan talebelerin,iyi yetiştirilmediğinden ve doktorların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • Hürriyet Partisi istişari kongresi 14 martta ANKARA HUSUSÎ 14 Martta şehrimizde toplanacak olan,Hürriyet Partisi istişari kongresinin hazırlıkları ilerlemektedir.Genel Merkez iki günden beri yapmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • Türkçe bilmeyen yabancı talebe kurs görecek Memleketimizdeki yabancı okullara dışardan gelecek talebenin Türkçe kursuna tâbi tutulması kararlaştırılmıştır.Bu durumda olan öğrenciler,şimdiye kadar okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • H ACAİPBİR tanışma yolu Genç bir kız cevizin içine sokup telefon kulübesine bıraktığı mektubunda,pusulayı bulanın gazetemize müracaatını istedi NECMI ONUK] NADOLUHİSARINDA oturduğunu söyleyen Cemal Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • ANKARA:Ziraat Vekâleti yeni bir yem kanunu tasarısı hazırlanmaktadır.Tasarı hayvancılığın inkişafı ve mevcut hayvan veriminin arttırılmasını gözönünde tutmaktadır.ANKARA:14 Martta kutlanacak Tıp Bayra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • Cilenâme l i AZETECİ çıngırağını çalarak zamanında uyanması gereken ğ İ xJ3T şahsiyeti,idareyi uykudan uyandıran saat gibidir.Bâzan bu i vazifesinde muvaffak olur,bâzan da sabah uykusuna doya-i E mıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • Koraltan Arsenal takımına kupa verdi LONDRA,AA.Refik Koraltan başkanlığındaki Türk parlamento heyeti dün.Arsenal-Chelsea maçını tâkib etmiştir.5-4 Arsenal'ın galibiyetiyle sona eren maçtan sonra Refik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • 3 çocuğunu 7 yıl tavan arasına hapseden bir kadın yakalandı MADİSON,VİSCONSİN,AA.İkisi erkek diğeri de kız olan 3 çocuğunu 7 yıldan beri soğuk bir tavan arasında hapseden bir kadın yakalanmıştır.Kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • YEŞİLKÖY'DE BİR CESET BULUNDU Şiddetli lodos fırtınası yüzünden Yeşilköy sahillerine 30-35 yaslarında bir erkek cesedi vurmuştur.Suda kalmaktan yüzü tanınmaz hale gelmiş olan cesedin kime ait olduğu t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • İtalya'da umumhaneler kapatılacak ROMA,İtalyan parlamentosunun 29 Ocak toplantısında alınan bir karara göre,umumhaneler kapatılacak ve meslek olarak fuhuş menedilecektir.Bu hususta yayınlanan kanun ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • mfc fmx*î S^i—f t* £*ûM i 1^*1 r ifeg2gtttsi^a&fr*-r;y.¦w-feı-J 1 fr-'f ıı ı mr ir.ııııııîıflti?ııTir ıff fflftii ti tiıı ftiıiıiîfiffijji IA.P.1 MARİLYN HEPSİNİ HAKLAR Holl-vwood',u yıldızlardan Klai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.03.1958
  • KARADENİZ BALTIK ile birleştiriliyor Çekoslovakya,Polonya ve Doğu Almanya Oder'den Tunaya bir kanal açmak üzere plân hazırladılar BERLİN,HUSUSÎ Çekoslovakya,Polonya ve Doğu Almanya'nın temsil edildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.03.1958
  • SEVGİLİ Okuyucular CİCİCA.NlN TOPUĞU.NA AŞK OlDlkîu ftoOPN yüzü İZİM.vEyA EVDIGI-MIZ BİRİ-NİN yüzü OLABİLİR.RESİM GÖNDERME MÜDDET/İ4-3-58 DİR GÜN KALDI.5 Yİ Ki YANIMA BlR TABABANCA,DİNAMİT ALDIM.ORAYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1958
  • YEMEGlMl KENDİM HAZIRLAR.RADYO DİN.LER,BOLBOL GEZE.U' KASADAKİ PARALARLA BİR KAÇ SENE ÇAUŞMA-DAN BEY fiİBl' YAŞARIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1958
  • PARAMI BOŞUNA SARFETTÎĞÎAAÎ ZANNE-DENLER.yAKiNDA R-KLERÎN i OES ÎŞTı RECEKs YALNIZ BİR.ZORLUK«VAR MR.SMİTH».İMAR.ESNA-SINDA ESKÎ EVLER_DE OTURANLARI.NE 4 "»ABACASIZ ONLARI OTEl_L-fl^E VERL.EŞ.TiRlN.VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1958
  • ALLAHUK ALI SİY BİR MÜŞTERİMİ EVE DAVET ETTİM.EĞER,İVİ BİR TESİR VAPARSAK,BÜVÜK BİR İŞ ALASI.LİRİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1958
  • VAGON LO turistik müessesesi Her akşam Enternasyonal Atraksiyonlardan mürekkep zengin varyete programını takdim eder:KOBA ve KRELLO İLO N A •PATRAS ROMERO KARDEŞLER—PALOTAY ŞEHRAZAT Televizyon Yıldızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1958
  • fay temizleme tozu FAY Temizleme Tozu bıçak,çatal,kajık,tencere,alüminyum kaplan,banyoları,lavaboları,«Demlerleri,çinileri ve laynııslan temizler ve yepyeni yapar fAY HERŞEYİ OAHA İYİ TEMİZLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1958
  • Ücret bordrolarınızı nasıl yapacağınızı düşünmenize lüzum yok SEDAT BAYTEKİN'İN «Ücret bordrosu ve Net-Brüt» isimli kitabı bu hususta her sualinizi ve ihtiyacınızı cevaplandırabilir.P.K.111 ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1958
  • İSTANBUL PROFESYONEL FOTOĞRAF SANATKÂRLARI DERNEĞİNDEN Fotoğraf filmi tevzi edileceğinden,Derneğimiz üyelerinin 12-13-14 Mart 1958 tarihlerinde Derneğe müracaatları ilân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1958
  • DALiLA pudrası,rakipsiz incelik,latlf ray Iha,cazip renkdemektir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1958
  • Şampiyon hırladı ve küçük bir mezarın önünde durdu.Taşın üstünden kıvılcım gözlü,samur tüylü bir Van kedisi bakıyordu.Şampiyon ferma durmuş hırlamaktaydı.Hay Allah kahretsin!Köpeği,zincirine asıla ası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1958
  • İLÂN En modern makina ve tesisatla mücehhez Litopon fabrikamızın imalâtı olan ^30 çinkolu Litopon beyaz üstübeç)bir takım imalâthaneler tarafından başka maddelerle karıştırılarak muhtelif markalarla p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1958
  • AŞK HİKAYESİ ESKİ NİŞANLISI TEFRİKA No.U ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Marten zehirlenerek öldürülür.Karısı ve karısının asıyı olduğu söylenen patronu Veril şüphe altındadırlar.Detektif Helıer.doktordan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1958
  • MU*W«V*\»VMUM*VWV7 YETER H ALİÇTE 1 ve 11 numaralı vapurların kaplanları,birbirleri ile yansa girmişler.İskeleye önce sen yanaşacaksın,ben yanaşacağını derken gemiler çarpışmış.Yolcular telâşa düşmüş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.03.1958
  • KERİM usta nin oğlu ö î R D O K T Ö R UN HAY AT 1 Yazan:Halide E d i b A D I V A R Annem inanılmayacak kadar çok çalışmak icabeden bu mutfakta bâzan bir sandalyeye çöker,tatar Osman'ın getirdiği sanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • Foor,EO K Aya ihtarda bulundu LEFKOŞE,T.H.A.Kıbrıs Valisi Sir Hugh Foot,dün yaptığı bir radyo konuşmasında,EOKA'nın «Pasif mukavemet tehdidi» ni ele almış ve böyle bir hareketin Kıbrıs halkına faydada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • TEBERRU LİSTESİ EVVELKİ YEKÛN 990.000.50 İstanbul Tüccarlar Derneğinin ilk teberruu 3.685.00 C.H.P.Beşiktaş,Yıldız ocağının 8 Mart 1958 gecesi tertip ettikleri çaylı toplantıda toplanan teberru 028.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • YALNIZ NES'E DEĞİL SIHHAT DE MÜHİMDİR tNES'E VE SIHHATİ Birleştiren NEFİS SİPAHİ ŞARABIDIR İSTANBUL UMUUI SATIJ VI FEVZİ TERİ CEVAT ARAT N ORTA!KOLLEKTİF ŞİRKETİ BALATA HlCATlitt CAD.MİMAR HAN No.23 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA LİSAN KURSLARI VE HUSUSİ DERSLER htikİÂİ Cdd;5ümerbanh sokağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • NEZLE VE BAŞLANGICINDA OPON BİRÇOK FENALIKLARI ÖNLER OPON,baş,diş,adale,sinir,romatizma,lumbagö ağrılarını derhal teskin edergünde 6 adet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN 100—400X10—20X3 cm.eb'adında 20 M3 birinci sınıf fınnlasmış kayın kereste teklif alma suretiyle satın alınacaktır.Şartnamesi Müdürlüğümüzde görülebilir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • Talat Kır'al Taksitle Giyim Müessesesi En yüksek kalite kumaşlardan ısmarlama Manto,Tayyör.Kostüm ve Pardesü Beyoğlu İstiklâl caddesi No:153 Ağacami karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • SAHİLDE SATILIK ARSALAR Parsellenmiş ve büyük kıtada deniz kenarı arsaları.Müracaat:Bostancı son tramvay durağı No.538 10010)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • İSTANBUL VİLÂYETİ TEVZİ BÜROSU 1 MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Hassas Fotoğraf Kâğıdı ve filmi tevzi edileceğinden aşağıda yazılı hususlara dikkat edilerek 15/3/958 gününe kadar dilekçe ile müracaat edilmesi.Tevzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • HİCRÎ Pazartesi RUMÎ 1377 10 1373 Sahan MART Şubat 19 19 5 8 25 VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş 6.20 12.11 Öğle 12.25 6.15 ikindi 15.41 9.32 Akşam 18.10 12.00 Yatsı 19.39 1.30 i Imsâk 4.44 10.35 j'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • Cildinizin sizden evvel yaşlanmasını i ön ley iniz.İşte yaşın ilk belirtileri.Kurumaya başlayan cilde evvela göz köşelerinde,yanaklarda ve gerdanda çizgiler teşekkül eder.Pasif kalmayınız,hemen faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • İST.LOKANTACILAR DERNEĞİNDEN:Ekseriyet olmadığı için geri bırakılan senelik toplantımıza 20/3/958 perşembe günü saat 15 de Beyazıt Beyaz Saray Abdullah Düğün Salonunda devam olunacaktır.Üyelerimizin 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • USTA RAKLECİ ve İĞNECİ kızlar aranıyor.Müracaat:Kaplanca Mensucat Fabrikası Şişli Abidei Hürriyet Caddesi No.262
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • 1 NEREYE,2-NE ZAMAN,3-NİÇİN.AVRUPAYA PEK YAKINDA GİDİYORLAR 3 üncü sualin cevabını 30 Marta kadar A.Ş.Şişli P.K.80 adresine lütfen postalayınız.Kıymetli mükafatlar 10572)İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • Milliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • Fransızca Bilen Sekreter Alınacak Büyük bir Anonim Şirketin çok iyi Fransızca ve daktilo bilen bir bayan sekretere ihtiyaç vardır.Ingilizceye vukufu olanlar tercih edilebilir.Kısa hal tercümesi ile İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • TÜRKİYE ESKİ MUHARİPLER BANKASI 1958 Yılı İkramiye Plânı 500.000 Lira BU PLÂNDA APARTMAN DAİRELERİ MESKEN KREDİLERİ ZENGİN PARA İKRAMİYELER Vardır.İLK KEŞİDE 31/MART/1958 SON PARA YATIRIMI 21 MART 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • Parkeleri temizlerken sodalı sıcak suların tesiriyle elleriniz çatlar,kırmızılaşır ve sertleşir.EL LOSYONU Cild tahribatını önler çatlakları geçirir,nasırları yok eder.Size pamuk gibi bembeyaz ve yumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • Fevkalâde bir roman:Osmanlı Sarayında Bir Fransız ııner ı Umum Tevzi yeri:SABRİ ÖZAKAR Ankara Cad.Vilâyet Han İstanbul Aimee,Martinik Adasının vahşi ve okzotik dekoru içinde doğmuş ve Napolyon devri F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ İLANLAR TELEFON 27 ta 10 SATİLİK EMLAK İKİ katlı apt.Eos teslim.80.000 lira.İçindekilere müracaat.Ortaköy Dereboyu 189 K.1993)KARAKÖY Yelkenciler cad.142 sayılı dükkân satılıktır.Mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • r^l SİNEMASINDA Bugün Suareden itibaren)Asrımızın en büyük aşkı ile dünyanın yakından alâkadar olduğu bu BEDBAHT PRENSES'i herkes tanır.Gazeteler bu güzel Prenses'in ve sevgilisi yakışıklı Albay'ın aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.03.1958
  • DİSİNOL ANr/S£Pr/K6AR6A*A i Aû/Z MMMt/M ÛWM£DE P/S/OM/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.03.1958
  • RUÇHAN UNVER] F BAHÇE'NİN ftOLLERİSar,"LâCİVertliler dÜn 1/lnil de Altlnordu'.vu da 1 yenmeğe muvaffak oldular.Kesimler Fenerbahçe'nin başarılı UMnyt.RIH UUI«Ufcnioyuncllıftn,K,an S0lda)Lefter'in ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1958
  • ¦¦¦¦Mi I IRÜÇHAN ÜNVER] PCDAPCPI jlf nni I İ stanbulspor ok bozuk oynadığı dünkü maçta mağlûbiyetten son dakikada kurtuldu.PEnHVMliM Santrfora Keçen Güngör oyunun 88.dakikasında geriden uzatılan bir p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1958
  • G.SARAY NURİ'Yİ DÜN DENEDİ Numan ile birlikte tecrübe edilen genç soliçin Sarı Kırmızılı kulüp le anlaşması g u n m e selesi r Galatasaray'ın Enver ve K.Dursun'la takviyeli genç takımı dün sabah Mecid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1958
  • HACETTEPE,ANKARA LİG ŞAMPİYONU OLDU ANKARA,HUSUSÎ Neticesi şampiyonaya tesir eden dünkü maçta Ankaragücii ve Demirspor takımları 2-2 berabere kalmışlar ve böylece Hacettepe takımı 1957/58 Ankara lig ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1958
  • Vefa Adana'da Paksoy'a 6 2 galip Vefa.dün Adana'da takviyeli Paksoy'u 6-2 mağlûp etmiştir.Yeşil-Beyazlıların gollerini ilk devrede Jorj 2)ikinci devrede de Arif 2)İsmet ve Bülend atmışlardır.Paksoy'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1958
  • K.Gümrük birinciliğe gidiyor Kır m izi Siyahlılar dün en mühim rakiplerinden Galata9 yi da 1-0 mağlûp ederek şampiyonluğa biras daha yaklaştılar HAYRI DÜNDAR İkinci Profesyonel kümenin en olgun takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1958
  • Ordu Takımımız Lüksemburg'dd Hastalanan Hilmi ve iyileşen Metin,antrenmana çıkamadılar Kahraman BAPÇUM Ordu futbol takımımız güneşli bir havada dün bir antrenman daha yaptı.Hava AMSTERDAM'dan güzel sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1958
  • ikinci profesyonel lig puan cetveli TAKIMLAR O G B M A Y P Karagümrük Feriköy Eyüp Sarıyer Beylerbeyi Galata Taksim Yeşildirek Süleymaniye Anadolu Davutpaşa Hasköy 2 1 46 10 30 3 2 40 16 27 5 4 21 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.03.1958
  • [ERDOĞAN BAYRAKTARI DÜNKÜ MAÇTA KÜÇÜK AHMET D.SPOR KALESİ ÖNÜNDE GÖRÜLMEKTE Beşiktaş Demirspor yenîşemedüer:1-1 Eskişehir'deki maçta,Siyah-Beyazlılar Yüksel'in golünün arkasını getiremedi SEYİRCİ:8.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor