Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.03.1958
  • SUNAY OTO KÜRSÜ EHLİYET ALDİRİNCAYA KADAR TAKSİTLE KAYITLAR Ücret 250 Lira Fazla izahat için kursa müracaat edilmesi Nişantaşı Emlâk Cad.47 9069)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1958
  • |A.P.nC||J7nr nPAM '''berya bandıralı «Dona Margarita» şilebinin kap-ULHlfcUL UnMIII tanının karısı 22 yaşındaki İrene Armenaki,hamile olduğu halde hafta başında seyahate çıkmış fakat Atlantiğin ortas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1958
  • İngiliz Hariciye Vekili geliyor Manilla dönüşünde Lloyd ile Kıbrıs mevzuunda görüşmeler yapılacak ANKARA,HUSUSÎ ingiltere Hariciye Vekili Selwyn Lloyd,önümüzdeki günlerde şehrimizde beklenmektedir.Man
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1958
  • M.İLHAN DEMLRELİ YENİ DEMOKRATLAR f°'i BÜ"lerde mu»^H« siyasi partilerden istifa eden 2:kişi DP ye âza kaydolmııslirrvıVıı ı l r |ardlr-Bu âzalar aras»"la 3 klsi Hür.P.9 kişi CHP nin müstafi azaları,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1958
  • "AKİS,İN SATIŞI 8 SAAT DURDURULDU Akis mecmuası dün sekiz saat müddetle satıştan menedilmiştir.Sabah saat dokuzda Ankara Müddeiumumiliğinden İstanbul Müddeiumumiliğine gelen bir yıldırım telgrafında,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1958
  • BİR İSÇİ 53 BİN LİRA TAZMİNAT ALACAK İZMİR,HUSUSÎ Bir işçi,memleketimizde şimdiye kadar açılan işçi davalarında en yüksek meblâğı almaya hak kazanmıştır.Kadri Erişkin'i çıkaran sandalya fabrikası mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1958
  • Aydın'ın yerine yeni bir şilep alınacak «Selde» ırmağında batmış olan «Aydın» şilebinin sigorta' bedeli,sigorta Şirketleri tarafından ödenecektir.Şirketler ceminin batmış olduğunu kabul ettiklerini De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1958
  • İLHAN DEMİREL] Armatörlerin cevabı Denizcilik Bankası MUdiir Muavini Orhan Koraltamn,«Armatörler memlekete döviz temin etmiyorlar» şeklindeki beyanı üzerine dün Armatörler Derneğinde bir basın toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1958
  • Suvak in kaptanı ifşaattan Kazayı görmediğini söyleyen Mustafa Alkan'icab ederse hâkime her şeyi açıklayacağım,dedi [ÜMİT DENİZ İZMİT'ten bildiriyor] DÜN «Milliyet» te gemiden kurtulan kazazedelerin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1958
  • MİLYONA DOĞRU Dünkü yardımlarla kampanyamız 900 bini 60.950 lira geçti İstanbul Opereti'nin tertiplediği müsamerede 7950 lira teberru toplandı A İ^T NCİ gününde 960.950 liraya yükselen «Çanakkale Şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1958
  • Resmî makamlara göre kayıp listesi İZMİT,HUSUSÎ İzmit vilâyetinin elinde Üsküdar vapuru faciasında kaybolanların isimlerini havi 40 kişilik bir liste bulunmaktadır.Liste şudur:İZMİT' ten:Sadettin Yılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.03.1958
  • PLARI HALK ün arayacak Teşkil edilen 40 kişilik ekip 6 motörle körfezi tarayacak Suvak'la Sarıyer'in yerine İstinye ve Yen i köy vapurları tahsis edildiler Bayar bugün İzmit'e gidiyor.Eisenhovver ve D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • HAFTANIN FİLMLERİ GODZİLLA ir)od/illa Rejisör Inoshiro Honda idaresinde çevrilmiş bir Toho Film ^Japon)prodüksiyonu.0 mayanIar:Takaslıi Shlmura,Momoko Kochi,Akira Takarada.Uzunlumu:96 dakika.LÜKS,İNCİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • KARAKÖY'DE SATILIK HAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN i Karaköy Tünel civarı,Mertebani ve Söğüt sokağında kâin en eski:13,15 M.eski:5,7,12,yeni:7,9,10,taj:7,9,10.12 kapı No.1102 ada,9 parsel sayılı 72,50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • BALO TEHİRİ 8 Mart 1958 Cumartesi günü saat 14 te Taksim Belediye Gazinosunda yapılacak Yetimleri Koruma ve Barındırma Cemiyetinin kıyafetli Çocuk Balosu İzmit faciası dolayısiyle tarihi ayrıca ilan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • Hazırlayan:Dr RECEP DOKSAT BARSAK PARAZİTLERİ Şerit kurtlarının çeşitlerini anlatıyoruz:TEVYA SOL YUM Ara hayvanı domuzdur.Yâni domuz etlerini yemekle insana bulaşır.Nadiren keçi,koyun,köpek,maymun ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • OĞLAK BURCU la i [22 Aralık 20 Ocak] Bugün midenizde yemekten sonra hafif yanmalar duymanız mümkün.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] His meteorolojiniz kararsız bir hava gösteriyor.Bâzan güneşli bâzan göl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • İNŞAAT ÇİVİSİ 320 Krş.TEL ÇİVİ 460 Krş.İNŞAAT KÜREĞİ 420-520-776 Krş.Aşiroğlu Ticaret Evi Bankalar Şair Ziya cad.No.15 Aşiroğlu Han 9992)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • Belediye bâzı esnafı dün mahkemeye verdi KAMARALARDA SİGARA İÇEN,SOKAKLARI KİRLETEN 62 KİŞİYE DE PARA CEZASI KESİLDİ Belediye Zabıtası,dün Sarıyerde kalitesi düşük elmayı 3 liraya satan bir manavı,Emi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • Halıların Yeni bol Çeşitleri Satışa Arzedilıniştir Satış Yeri:HARBİYE İzmir Pasaport
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • Bina ve Buhran Vergisi Mayısta tahsil edilecek Bina,Buhran,Savunma vergileri ile temizleme ve aydınlatma resimlerinin birinci taksitleri Mayıs,ikinci taksitleri Kasım ayında tahsil edilecektir.Arazi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • İhtikâr yapan bakkal 5 b i n lira ceza verecek Fahiş fiyatla beyaz peynir satan Arşen Panazyan adında bir bakkal,Toplu Millî Korunma Mahkemesince 5 bin lira para cezasına mahkûm edilmiştir.Aynı mahkem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • Ocak ayı içinde Cenupta 14 kaçakçı öldürüldü Jandarma kuvvetleri Ocak ayı içinde,cenup hudutlarımızda 1C8 kaçakçılık vak'asını meydana çıkarmışlardır.88 i çarpışmalı geçen bu vak'alarda 14 kaçakçı öld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • Gümrüklerdeki mallar tevzie tâbi tutulacak İstanbul gümrüklerinde kalan mallar çekilerek tevzi edilecektir.Tasfiye,Ticaret Vekâleti tarafından yapılacaktır.Malların açık arttırma ile satışları mahzurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • PazaR Bu Hafta PAZAR 128.210 Adet Basıldı.76.Sayısı Yarın Çıkıyor.Fiatı 25 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • ü'i.muinim İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Dans müziği George Rııssell orkestrası)9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • BULMACA î 2 3 4.S 6 7 8 P 10 il 12 SOLDAN SAĞA:I Darmadağın;Lâtife.2 Tarih öncesi Tanrılarının efsanevî maceralarını anlatan hikâyeler.Cinsî hücre.3 Çalımlı;Yerine getirme.4 O,açılırsa dilenme olur;Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • VEFAT Merhum Emekli Binbaşı Cavlt Uras'ın eşi Füruzende Çağlıyangil,Fetanet Senar ve Fekahet Börikan'ın anneleri Garanti Bankası kurucularından Adnan Taylan'ın yengesi Bursa Valisi İhsan Sabri Çağlıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • AİLE BÜYÜĞÜMÜZ Caddebostan gazino ve Plajı sahibi Mütekait Kaymakam Asabiye mütehassısı Dr.Mustafa Şevket ULUEVREN 7/3/1958 Cuma günü hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 8/3/958 Cumartesi günü öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • TEŞEKKÜR Aramızdan ebediyen ayrılan sevgili annemiz R A C İ H A hanımın cenaze merasiminde bizzat bulunmak,telefon,telgraf ve mektupla büyük kederimize iştirak etmek lütfunda bulunan sayın dost ve akr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • BOSNA KÖYÜNÜN KIR BEKÇİSİ DEREBEYLİĞİNİ İLÂN ETTİ Köy korusunda dans edip eğlenmekte olan üç ailenin zor kullanarak hürriyetlerini tahdide kalkışan bekçi dün tevkif olundu Geçen pazar günü Halkalının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • I Ben Denizcilik Bankası olsaydım.BÜTÜN belirtilerinden anlıyoruz ki,Türk milleti,bir tek kişi hâlinde komışabilse,Denizcilik Bankasına soracaktır:E Niçin,yıllardanberi,İzmit ve civarı halkı-E nııı,ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • KISA HABERLER MEHMET Önak adında bir şahısa Şehremininde meçhul bir otomobil çarparak yaralamıştır.ARNAVUTKÖY'deki bâzı bahçelerin demir parmaklıklarını söküp çalan Ali Tetik ve Ramazan Baysal yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet:116.00 Reşat:146.00 Gulden:105.80 ingiliz:145.00 Külçe:17.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • Güngör Algan dün iki ay hapse mahkûm oldu Beyoğlu Emniyet Amirliğinde intihar eden Melımet Karadenizin arkadaşı Güngör Algan.Başvekile hakaretten dün Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesinde 2 ay,20 gün haps
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • BU AKSAM Saat 21:30 da İstanbul Radyosunda 21 PUAN Ipailâ BİLGİ YARIŞI PROGRAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.03.1958
  • f SİNEMALAR BEYOĞLU God7İlla Asılanların İngi-AKIN Tel:48 65 02)1 Kader Belgin Doruk Kenan Artun Türk filmi.2 Dağların Kızı Bülent Ufuk Müşerref Taylan Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Kin Eşref Kolçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • Genç bir kız Fatihten Londra'ya gelin gidiyor Ürdün'ün Londra Sefareti Müsteşariyle evlenecek olan özcan Özbek'in düğünü yakında yapılacak LEYLÂ UMAR FATİH'in Sofuları;semtinde oturan mütekait Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • Konya Et Kombinası günlük sevkiyatını 2500 baş hayvana çıkardı KONYA,A.A.Konya et kombinası büyük şehirlere günde 1500-2500 baş hayvanı kçsilmiş olarak göndermiye başlamıştır.Kombina hayvan yetiştiric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • ZAMANIMIZIN Mucizesi!DOLMA P KALEMİ^f WAKUM pompalı gizli uçlu Dolma kalemleri [sağlam ve ucuz olup ıher parçası vidalıdır [Bütün yedek parçalan mevcjuttur.TOPTAN SÂTlSiSABUNCU HAN M MİRKIZ ÇAR$IU HAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • iki şirkete daha petrol arama izni verildi ANKARA,HUSUSÎ ı Petrol Dairesi Reisliği Texaco Overseas ve California Asiatic şirketlerine etrol arama ruhsatı vermiştir.Şirketler Gaziantep,Urıa ve Adıyaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • lATTGOZ^ IAITG02 İDEAL,Cocugı lıhht İlkimin ul ıtıbl bir gıdalanmayı jırıntılıjın yığını mimidir.Yırım yıglı Yi|il bınd] Tjm mî»" Mııl bınd)Tim jısl.Kırının bınd)I KEpMED ÇOCUK GIDALIM MRİKASI A.Ş.İSV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • Avrupa'nın iki Kızıl Lideri ağır hasta Kadar şimdilik yerini muhafaza ediyor.Doğu Alman Reisicumhurunun değiştirilmesi muhtemel LONDRA,A.P.Budapeşte'den bildirildiğine göre Rusları Macaristan'a davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • KEXSTONEI If AfllNI AD İPİN' Loııdra'dakî Mayfair otelinde bu hafta yapılan bir ItAUlHLAlt llflU defilede oldukça acayip şapka modelleri teshir edilmiştir.Resimde,erkek şapkalarına benzer bir hasır şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • HİNT MİMARÎSİ VE HEYKELTRAŞCILIĞI SERGİSİ ACILIYOR ı J Türkiye Hindistan Kültür Cemiyeti tarafından tertiplenen Hint Mimarîsi ve Heykeltraşçılığı Sergisi Salı günü saat 37.00 de İstanbul Teknik Üniver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • FARUK 6 DÜZİNE KURBAĞA BUTU YEDİ MONTEKARLO,A.P.Romaya giderken buraya uğrıyan sabık Mısır Kralı Faruk bir lokantada 6 düzüne kurbağa budu yemiş ve yemekten sonra lokal sahibine:«Krallar gibi yemek ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • PEREJA Limon Kolonyası ile Sıhhi bir friksiyon,faal ve neş'eli bir güne en iyi başlangıçtır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • fay temizleme tozu kutularının içinde:Bir sene gibi henüz £ok kısa bir mazisi olmasına rağmen bugün memleketimizin yegâne sevilen ve aranılan temizleme tozu FAY şükran borcunu ödüyor.Satışa arzedilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • İKİNCİ AMERİKAN SUNÎ PEYKİ YANDI Hâdiseye roketin dördüncü safhasının ateş almayışı sebeb oldu CAPE CANAVERAL,AA.Kara ordusu tarafından fırlatılan ikinci sun'î peyk,Jüpiter C roketinin dördüncü safhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • 0-YİNE KAZA [ÖZDEMİR GÜRSOYI Şoför Selâlıaltin idaresindeki 70829 plftka sayılı kamyonet olamamış ve direğe bindirmlştir.O sırada dükkânın önünde bulunan Hayrettin I'artaner adındaki bir köfteciye çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • Cennet Kapısı ŞEHİTLERİMİZE dikilecek âbidenin ikmâli için ihtiyacımız i olan 900.000 lirayı millet 45 günde fazlasiyle toplayıverdi.1 O kadar ki şahlanan bu hamiyet feveranının artık yüzbin-e E lerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • [A.P.J Aşk seyahati!İngiltere'deki bir asilzade ailesine mensup olan 25 yağındaki Kahin Douglas Honıe'un,İsveç Prensesi Margaretha ile evleneceği hakkında Slfcan dedikodular,hakikat olmak üzeredir.Evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • ENİZEATLAYAN BİR ER BANDIRMA POSTASINI GECİKTİRDİ BANDIRMA,HUSUSİ Dün İstanbul'dan şehrimize gelmekte olan Gemlik stir'at postası,Bandırma boğazına girdiği esnada İsmail Paçalı ismindeki bir er,bilets
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • Akdenizde Rus denizaltı tehlikesi VATO Akdeniz Deniz kuvvetleri Kumandanı Suriye ve Arnavutluk'taki tus üslerine dikkati çekti NORFOLK,Amerika)A.P.r İngiliz Donanma komutanı,Rusanın bilhassa Suriye il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • AFYON Salih Sezgintürk adında bir kasap,Belediye Meclisinde mezbaha rüsumunun bir misli arttırılmasına dair verilen kararı dinlerken üzüntüsünden kalp sektesinden ölmüştür.İçtima bu yüzden tehir edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.03.1958
  • Kraliçe Süreyya Şahtan boşanıyor KRALİÇEYLE SAH'I BARIŞTIRMAK İÇİN YAPILAN TEŞEBBÜSLER AKİM KALDI.KARARIN YAKINDA İLÂNI BEKLENİYOR KOLONYA Almanya)A.P.Yetkili mahfiller dün Kraliçe Süreyya'nın,kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.03.1958
  • SCİCI CAN OCICAN.TOPUĞUNA VURULDUĞU SEVGİLİSİNİN YÜZÜNÜ HÂL4 ÇİZEME OlM DİYE BENİ ÖLDÜRMEĞE GEuVoiİ O ŞİMDİ AFRİKADA-1 GÜNDE PEMBE.KÖV HAVA ALA_W ğAMA PEMBE KÖYDEN SEMİRE GÜNDE" ANCAK GELİR.GÜN DE GAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1958
  • BEN BU VAŞTA İKEN 300-AOO OÖNÜMUÜK SİR.ARAZİDE OVNAR KOŞAR İSTEDİĞİMİ VAPARDIM t BDL.T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1958
  • iöst salinas» fio& mm Pl-ANI AL.VE lyıCE TETKİK AASE RA52.KINA ^ARMADAN SfRAAEMİZ L^ZIAA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1958
  • HAVA SINDIĞI ZAMANİ SADECE BAyiUVORUZ-ŞU ZAVALLİ.LAKA ÇOK ACiyORUM TOAABİIC-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1958
  • BEDBAHT PRENSESİN En büyük aşkmm gizli taraflarım biliyor musunuz?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1958
  • F O A I C A ö^ftjv^ Amerikan MARSHALL TELLİ &i ı BALATA Tahsis sahiplerinin nazarı dikkatine Siparişleriniz için ÇİFT ARSLAN THE İMPERİAL ASBESTOS PRODUETS COMPANY NEW YORK 13 U.S.A.TÜRKİYE UMUM MÜMES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1958
  • r j]|f 38 APARTIMAN DAİRESİ UM.30'u Kredili)ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ m 10000 KİŞİYE KAZANMA ŞANSİ ¦T İlk çekiliş:31 İ7#^o ayna/fa acea tcfaü/ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1958
  • Nezle ve Grip ^mMiSt&ki BAŞLANGICINDA I hastalıkların başlangıcında fenalıkları önlemek bakımından faydalıdır baş,diş,adale,sinir ye romatizma ağrı ve sızılarını teskin eder OPOiti GÜNDE 6 TABLETE KAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1958
  • DİKKAT,DİKKAT,DİKKAT Türkiyede ilk defa 6 ay garantili AKÜ satılıyor.TOPÇUOGLU YILDIRIM AKÜLERİ İst.Acentası:Galata Domuz sokağı No:45 Şarj atölyesi:Taksim,Divan Oteli karşısında elektrikçi MOTO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1958
  • lllli!tılar,kendini tanıttı.«Yağmur artacağa benziyor.Araba getirdim size.Kapıda bekliyen arabaya btn-diler.Jandarma göz ucu ile onu süzüyordu.Nasıl ol-muş da bir cinayet muammasını bu kadar genç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1958
  • TEDBİR ALIYORUZ BİR DE tedbirde kusurumuz oluyor diye kendimize iftiralar ediyoruz.Daha tay-ruıuıu vurduğu,yerde yatarken ted-5 birlere başladık bile.Bundan böyle otobüslere,j tramvaylara,vapurlara fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1958
  • KERİM USTANIN OĞLU B İR DO K T O R U N HAYA T I Yazan:Halide Edib ADIVAK «Fakat bir türlü başlıyamıyorum.«Kendinizi biraz sıkın.Kasım Derman,esasen roman yazmağa başlamanın güçlüğünü,bilhassa doktorla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.03.1958
  • GDA raoHTjEL,Adam Kran"m suallerine çekinmeden cevap verdi.Udoni çarşamba ve perşembe geceleri geceyarısmdan itibaren orkestrada çaldı.Perşembe gecesi yarım saat kadar kimse farkına varmadan ayrılamaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • MİLLİ PİYANGODA azanan Numaralar Millî Piyangonun 7/Mart/1958 çekilişi dün Ankara'da saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:020111 numara 500.000 lira 428306 numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • 10 MİLYON LİRALIK ET İTHÂL EDİLECEK Kasaplık hayvan sayısının 66 milyonu bulduğunu söyleyen ticaret Vekili' müstahsile 20 0 milyon liralık kredi sağlandığını bildirdi ANKARA,A.A.Ticaret Vekili Abdulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • İZMİR'İN İMÂRINA BAŞLANIYOR İZMİR,HUSUSİ İzmir'in imarı için Hükümetçe hazırlıklar yapılmaktadır.Nitekim dün Ankara'da bulunan Belediye hey'eti ile Nafıa Vekilinin başkanlığında bir toplantı yapılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • GÜLEK KÜBALIYI ZİYARET ETTİ C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülekdün1 saat 16 da halen vekâlet emrinde bulunan Ord.Profesör Hüseyin Nailî Kubalı'yı evinde' ziyaret etmiştir.Gülek «siyasî mevzulardan hic b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • Aşk imtihanlarda muvaffakiyeti sağlıyor LONDRA,AA Kız ve erkek öğrenciler arasında aşk duyguları besleyenlerin imtihanlarda muvaffak oldukları kanaatine varılmıştır.Londra Üniversitesinde yapılan ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • TEBERRU LİSTESt ğ Baştaraiı Birincide Adliye Sarayı inşaatı mensupları Doğubank Nişantaşı ve Pangaltı Şb.si memurları Ersin Erkaya Esnaf Dernekleri Bağlı Fıçıcılar ve Kutucular Derneği Türkeli şirketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • "Suvak,m kaptanı ifşaattan bahsediyor t Baştarafı Birincide bay ve gedikliye durumu haber verdim.Onlar kimdi?Simdi görseniz tanır mısınız?Hayır,kim olduklarını pek iyi hat11 lı.v:ıiniyorum Peki,bu sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • Sinemacılar kooperatifi kongresi yapıldı Türkiye Filmcileri.Sinemacıları ve Teknisyenleri Kooperatifinin kongresi dün Küçük Sahne'de yapılmıştır.Kongrede film ithali için yapılan mürac|fetların büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • Balıkçılar vapurların gecikmesine sebep oluyor Liman ağzı,dün de balıkçı sandalları ile kapanmıştır.Şehir Hattı vapurları bir kazaya meydan vermemek iein Sarayburnu önlerine gelince hızlarını kestikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • Kemer barajının 2000 işçisi dâva açtı İZMİR,HUSUSİ Kemer barajında çalışan 2000 işçi,Fransız inşaat firması aleyhinde İş Mahkemesinde ayrı ayrı dava açmışlardır,işçiler,Pazar ve resmî tatil yevmiyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • Kıbrıs'ta dün yine bombalar patladı İNGİLİZ HAVA KUVVETLERİ MERKEZİNE'ATILAN 4 BOMBA YANGINA SEBEP OLDU LEFKOŞE,T.H.A.İnfilâk mahallinde hiçbir uçak Lefkoşe'de İngiliz hava kuvvet-bulunmamaktaydı.Hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • KAYIPLARI HALK ON ARAYACAK t Baştarafı Birincide değiliz.Onun için size bir şey söyleyemeyeceğim.Adli tahkikat İle savcılık alâkadar olmaktadır.Bu hususta onlarla Konisini.Yeni çıkmış cesed yoktur.Ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • Bir deli,Prenses Margareth'in oturduğu saraya girdi LONDRA.AA.Ana Kraliçenin ve Prenses Margareth' in ikametgâhı olan Clarenee House Sarayının parmaklıkları önünde nöbet bekleyen polisin üzerine saldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • Irak Meclisi feshediliyor Anayasa tâdil edilerek kadınlara rey verme hakkı tanınacak BAĞDAT,A.P.Başvekil Nuri Sait Paşa,dün yeni kurduğu hükümetin,elindeki bütün imkânlarla Arap Birliğini desteklemeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • Amerikan personeline dair verdiği haberi A.P tavzih etti Amerikan Dış Yardım Şefi Mr.James H.Smith Jr.'un 5 Martta yaptığı konuşmada,«Türkiye'de bulunan Amerikan personelinin 1958 yılında ayrılacağı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • BİR KONGRE ÜÇ ÜYE İLE YAPILDI İZMİR,HUSUSÎ Memleketimizdeki bütün canlı hayvan ihracatçılarının dahil bulunduğu «Türkiye Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği» nin kongresi dün sadece üç kişi ile yapılab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • Prenses Grace ikinci çocuğunu bekliyor MONTE CARLO,A.P.Prenses Grace ile Prens Rainier'ln doğması beklenen ikinci çocukları için hazır bulunmalc üzere Dr.Peirre Hervet.kraliyet sarayına gelmiştir.Pren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • Geçen Ay 822 çift Geçen ay içinde nikâhlanmıştır.Bu suretle 1958 j lerin sayısı 1723 ii İstanbul'da nikahlandı şehrimizde 822 çift yılında evlenen çiftbulmustur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • Türkeli Ticaret Anonim Şirketi Umumî Heyet Toplantısı Şirketimiz 5 inci Umumî Heyet Toplantısı 26 Mart 1958 Çarşamba günü saat 11.00 de Galata,Yanıkkapı Sokak No.1-3-5 de yapılacaktır.Bilanço ile kâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • NUR-MATEMATİK Öğrenci subay memur herkes için mektupla Matematik,Fizik,Cebir,Geometri,ücretsiz broşürümüzü isteyiniz.Beyoğlu İstiklâl Caddesi Mim Han Kat I No.2 3 İstanbul.10102)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • DISİNOL BOĞAZ HASK4U*-lAJe/A OA 4Wtf£Pr/X6A*6A*A B06AZ\mu A6/Z fOlTMAP/M Ğ/DFMEDE P/Sİ£R/n'ÇWAI&MMAMO£0X
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • Milliuel S a h i b i:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • HİCRİ Cumartesi BUMİ 1377 8 1373 Şaban MART Şubat 17 19 5 8 23 VAKİT VASATI EZANI Güneş Öğle I İkindi Akçam i Yatsı İmsak 6.23 12.25 15.39 18.08 19.37 4.47 12.16 6.18 9.33 12.00 1.30 10.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 20.000 liraya Valikonağı civarında boş teslim dükkân.Tel:44 44 02 F-561)25.000 liraya Valikonağı civarında,köşebaşı,boş teslim dükkân.Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.03.1958
  • pıtı Ç açk ipek aibi' n{ BLENDAX Şampuanı Saçlarınızı yumuşatır,onlara tabii bir canlılık verir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.03.1958
  • BASKETBOL GRUP BİRİNCİLİKLERİ BUGÜN BAŞLIYOR Federasyon kupasına girecek takım ları tesblt etmek maksadı ile dün Ankarada başlayan Türkiye Grup Birinciliklerinin İstanbul karşılaşmalarını da bugün Spo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1958
  • ADALET BEYOGLUSPOR'LA KADER MAÇINI OYNDYOR Kıımızı-Beyazlılaıın bugün alacakları 2 puan ''Düşme,tehlikesini ortadan kaldıracak [ÖZDEMİR GUKSOY] Bugün,Beyoğlıısporla oynıyaeağı maç için kampa gişen Ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1958
  • BASKETBOL LİG MAÇLARI DA BİTMEDİ AMA Galatasaray ŞAMPİYON Moda lig ikincisi F.Bahçe'yi 66-64 G.Saray B.Spor'u 92-44 yendiler Yazıya Galatasaray'ın 1957 58 İstanbul Lig Şampiyonluğunu dünkü maçtan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1958
  • Genç millî takıma giremeyenlere son bir şans daha verilecek Genç millî takım namzetleri 12 martta Bursa'da kampa girecek ve Lüksemburg'a hareket tarihine kadar hazırlık maçı yapacaklardır.Futbol Feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1958
  • BAŞBAKANLIK KUPASI MAÇI YAPILAMIYOR MU ANKARA,HUSUSÎ Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 30 martta 19 Mayıs stadında Mülkiyeliler Birliği adına «Başvekil Kupası» ismi altında yapmak istedikleri hususî maçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1958
  • VEFA.ADANA'DA İLK MAGIHIYAPIYOJR Evvelki sabah trenle cehrimizden ayrılan Vefa takımı,bugün Adanada Şehir stadında ilk maçını Paksporla yapacaktır.Yeşil Beyazlı takım bu maça daha ziyade genç futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1958
  • YEGÂNE tuk bir oyun GOLÜMÜZ iollanda 0rdu takımına 2-1 mağlûp olduğumuz maçta solic Hilmi golümüzü böyle yaptı.8ü inci dakikada Şerefin pasın-«'an faydalanan Hilmi müdafaayı allak bullak ederek topu H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1958
  • MİLLÎ TAKİM HAZİRLİKLARİ 2 NİSANDA BAŞLAYACAK Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak 4/Mayısta Hollanda ile oynayacağımız millî maça hazırlıkların Federasyon kupası maçları ile beraber başlıyacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1958
  • A.Morfaş I.Spor Umumî Kaptanlığından ayrıldı Ali Mortaş,Kulüp Reisi Ali Sohtorik'in arzusu üzerine İstanbulspor umumî kaptanlığından istifa etmiştir.Hâdiseyi bir mecburî izin şeklinde kabul eden Morta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1958
  • İkinci Prof.Lig Maçları HAYRİ DÜNDAR İkinci profesyonel lig maçlarının son devresinde sürprizler birbirini takip ediyor.Bu arada liglere büyük iddialarla başlıyan bazı takımlar,ümit edilmeyen mağlûbiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1958
  • İZMİR KULÜPLERİ TAARRUZA GEÇTİ ÜLKÜSPOR KULÜBÜ F.BAHÇE'Lİ CAN,BASRİ,ŞÜKRÜ ve AVNİ'YE LİRA TEKLİF EDİYOR İZMİR'DEN BİLDİRİYOR İzmir kulüpleri haklı bir telâş içinde bulunuyor.Açık bir transfer pazarı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1958
  • Fenerbahçe K.S.K.İLE OYNUYOR İki karşılaşma yapmak üzere İzmire davet edilen Fenerbahçe takımı bu sabah 9.45 uçağı ile İzmire gidecek ve Alsancak Stadında saat 15 de Karşıyaka ile oynayacaktır.Sarı La
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.03.1958
  • BESİTAŞ DA ESKİŞEHİR'DE H.GÜCÜYLE KARŞILAŞIYOR İki karşılaşma yapmak üzere Beşiktaş profesyonel takımı dün akşam trenle Eskişehire gitmiştir.Siyah-Beyazlılar bugün ilk maçlarını Havagücü ile oynayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor