Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.03.1958
  • PVALBUR6İ 1 almanca!I METOD J I I YENİ ÇIKTI KENDİ KENDİNE ALMANCA METOD Zevkle takip edilen dersler Tamamıyla telâffuzlu Büyük renkli tablo Türkçe izahlı Almanca dilbilgisi Cazip ve öğretici konuşmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1958
  • YENİ SUN'Î PEYK «KÂŞİF II» Yİ FEZAYA ATAN FÜZE YÜKSELİRKEN.[Radyofoto MİLLİYET:Cap Caneveral İstanbul] İkinci Amerikan sun'î peyki atıldı "Kâşif ll„ adlı yeni peyk 180 santim uzunluğunda 12 santim kut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1958
  • Kıbrıs mevzuunda görüşmeler yapılıyor j LONDRA,T.H.Dün Avam Kamarasında bir suale cevab veren İngiliz Hariciye Vekil yardımcısı Kıbrıs mevzuunda görüşmeler yapıldığını açıklamıştır.18 Şubatta başladığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1958
  • Balık adamlar ekibimiz bugün Üsküdar'a dalacak GAZETEMİZin teşebbüsü ile teşkil edilen dört kişilik bir Balık Adamlar ekibi,İzmit'te batan Üsküdar gemisinin son durumunu tesbit etmek' üzere bu gün tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1958
  • CHP de seçimler hakkında Meclis tahkikatı istiyor C.H.P.mebusları ayrıca üç Vekil hakkında da Meclis tahkikatı talebinde bulundular ANKARA,HUSUSÎ D.P.Meclis Grubu tarafından 957 seçimleri hakkında tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1958
  • Sanayi OaaSI da Aziz vatandaşlarımız,100 bin lira verdi Y:Âbidenin tamamlanması için gerekli 900 bin lirayı temine sâdece 10.500 lira kaldı BÖYLE iDi BÖYLE OLDU BÖYLE OLUYOR [RÜÇHAN ÜNVER I Sanayi Oda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.03.1958
  • BAŞVEKİL TARAFINDAN ALÂKADARLARA VERİLEN KATİ EMİR ÜZERİNE Üsküdar vapuru çıkarılacak Kurtarma faaliyetine derhal haşlandı.Dün hiç bir ceset bulunamadı.Dalgıçlar geminin bayrağını çıkardılar Kurtulanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.03.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan:Dr.RECEP DOKSAT B-BAHG HASTALISI 1896 da Bang taralından keşfedildiği için bu ad verilmiştir.SEBEBİ «Brueella ahortus» denen basil nevinden bir mikroptur.Bu mikrop inek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1958
  • ılımınım Mil MIH ı MIH İSTANBUL E 7.57 Açılış ve program 8.00 E Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 İ Napoli melodileri 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.E 12.27 Açılış ve program 12.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1958
  • OSMANLI BANKASIas 5 Mayıs 1958 AilE SANDIĞI KEŞİOEStNOt İSTANBUL'da YEŞİLKÖY ı oooa GİŞELERİMİZE MÜRACAAT EDİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] 4^ Gitmeyi içinizin istemediği yere gitmeyiniz.Pişman olacaksınız.U KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yıldızlar is hayatınızı destekliyor.His hayatınıza zıt tesir yapıyor.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1958
  • BU LMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Eskiden büyük bir ilmiye makamı;Kaba dayanıklı yünlü kumaş.2 Sevgide üstün tutu-O lan;Uğrunda fedakârliKtan çeki-O nilmeyen yüce dilek.3 Ağırbas-4lılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1958
  • A Tj Jk jj 1 i D)i^ Lâtife Hanım ile I I W\H% nasıl evlendi?Bu tarihî nikâhta hazır bulunan Naşit Hakkı Uluğ'un kaleminden ve hiçbir yerde neşredilmemiş tarihî fotoğraflarla BU HAFTAKİ M E C M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1958
  • r j Godzilla SİNEMALAR v_BEYOĞLU AKİN Tel:48 65 02)1 Kader Belgin Doruk Kenan Artun Türk filmi.2 Dağların Kızı Bülent Ufuk Müşerref Tayları Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Kin Eşref Kolçak Nedret Güve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1958
  • V SİYASET DÜNYASINDA Konferans için konferans!GEÇEN Aralıkta Rus Başvekili Bulganin,Batılılara gönderdiği bir mektupta,dünyadaki gerginliğe son verilmesi için yüksek kademede bir konferans yapılmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1958
  • 3 HAZİRAN ÇEKİLİŞİNDE 0 LİRA TUTARINDA İKRAMİYE paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1958
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 116.00 Reşat 146.00 Gulden 105.80 İngiliz 145.00 Külçe 17.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1958
  • KISA HABERLER İSTANBUL Üniversitesi ve Teknik Üniversite'de yaz dönemi devam harçlarının yatırılmasına başlanmıştır.Harç yatırma müddeti 15 mart'da sona erecektir.GİRESUN Yüksek Tahsil Yardımlaşma Der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1958
  • IIIllllllMIII İlli Mil i İlli İstanbul'un dünkü ve bugünkü batakhaneleri STANBUL'un uçukluğumda tüyler ürpertici masallar hâlinde kulağıma gelen eski batakhâncleriyle bugünküler arasında gizli ve kork
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1958
  • ÇEKİLİŞİNDE 286 Talihliye LİRA TUTARINDA APARTMAN Dairesi ZENGİN ve ÇeŞİtlİ PARA İkramiyeleri Poıonmn ton yatıtım tarih)20 MART d»-DEMİRBANK HEP 150 ÇIRAYA SIR KURA NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1958
  • Dosyayı kaybeden Adliye kâtibi hapse mahkûm oldu Asliye Ceza Mahkemesinin eski katiplerinden Fahrettin Türkez.dün vazifesini suiistimal suçundan Toplu Milli Korunma Mahkemesinde 1 sene hapse,750 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1958
  • Armatörler,Denizcilik Bankasını safın alıyor Şehrimiz Armatörleri,ziyan etmekte olan Denizcilik Bankasını satın almak üzere teşebbüse geçmişlerdir.Suat Sadıkoğlu ve diğer Armatörler «Denizyolları kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.03.1958
  • İRİ BİR FARE DÜN MAÂRİF MÜDÜRLÜĞÜNÜ ALTÜST ETTİ Korku ile bağrışarak dışarıya fırlayan memureler,yerlerine ancak bir delik bulan farenin kaçmasından sonra dönebildiler Maarif Müdürlüğünde dün iri bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.03.1958
  • "USKUD AR„ FACİASINDAN ALINACAK DERSLER Gemilerin istiab hacmini aşmaması için bol vasıtaya ve ilâve seferlere ihtiyaç var.Gemilerde telsiz telefon ve alüminyumdan yapılmış cankurtaran sallarının bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1958
  • KLÖB-X 7 Mart 1958 Cuma akşamından itibaren Fransanın en büyük şarkılar yıldızı DANY DAUBERSON Yerlerinizi saat 17-19 arası'ayırtınız.Tel:48 44 47 9680)m IHI l.ı I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1958
  • Osmanlı Bankasından 5 Mart 1958 tarihinde yapılan çekilişte muhtelif şubelerimizin müşterilerine isabet eden ikramiyelerin »listesidir 25.000 Liralık Büyük ikramiye UŞAK'a isabet etmiştir.15 Adet 1000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1958
  • Birinci cildi tomomlanmıv tır.Mükemmel ciltlisi 22.5yalnız kapok S liredir Ocak 1958 den itibaren ye* nı senesinde,mûtad mühim bendlerinden başkaca RESİMLİ OSMANLI TARİHİ ANSİKLOPEDİSİ İlâvesi de verm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1958
  • AStyAALTI şubemiz MERCAN ZARİF VE KIYMETLİ AÇILIŞ HÂTIRALARINI TAKDİME DEVAM EDİYOR MERCAN CAD:NU.36 Bu Şubede hesap açanlar arasında LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE MAYISTA BİR BAHÇELİ EV VE 30.000 LİRA 1958 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1958
  • ÇEKEUM ARKADAŞ LAKINA/LORKK LORKC,LORKE ES HATUNU U*t*.e/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1958
  • GENÇLERİN ÇOCUKLARIN HERKESİN elinden bırakamayacağı yegâne eğlencesi.SİHİRLİ ılC^tSl* 3 BÜUDLU KUTU FİLMLERİYLE Sinemayı cebinize kadar getirir.Baştanbaşa renkli ve çeşitli 5 poz filmleriyle fiatı po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1958
  • Türkiye'nin En Büyük San'at Dergisi YELK Şiir,hikâye,makale,sinema,müzik,spor yazılariyle 36 Sayfa BUGÜN ÇIKTI OKUYUNUZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1958
  • Haziranda aylık kazancınıza fevkalâde Türkiye i.ş Harikasının 3 Haziran çekilişine en az 150 liralık bir hesapla mutlaka katılınız paranızın.W istikbalinizin emniyeti A 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1958
  • Amerikan Temsilciler Meclisi Dış Münasebetler Komitesinde Türkiye'nin iktisadi durumu görüşüldü Dış Yardım Teşkilâtı Başkanı Türkiye'nin iktisadiyatı vahim bir devresinde bulunmakta,ciddî bir buhranTü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1958
  • FINDIKLI ORTAOKULUNUN ÇAYI Deniz faciası dolayısiyle tehir edilen Tanışma Çayı 8 Mart 1958 Cumartesi günü Hilton'da aynı saatte yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Harice giden ve gelen imlİCİOK BuKün Amerikaya harepUllSICl ket edecek olan Emniyet 2 nci Şube Müdürü Ergun Gökdeniz,Ekipler Şefi Halit Elver ve 1 nci Şube Müdür Muavini Ali Rıza Bilgit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.03.1958
  • Berat Kandili SLÂMDA Recep,Şaban,Ramazan ayları mukaddes aylar-I dır.Bu aylara «Üç Aylar» denilir ve Müslümanların ek-i seriyeti bu aylarda oruç tutarlar.Peygamberimizin bir hâ-f İ dis-i-şerîfinde «Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.03.1958
  • VUZSUZ UN ÖLMEDEN SÖYLEDİĞİ SÖZLERİNİ NOT EDİP İMZASINI DA ALDIK.H)uZ YuzuN ARABASINDA radyo.buz dolabı,tele:vizyon kalorifer.lavabo IE,BİR.DE KASA s/ARDl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1958
  • wsmimimmmm rVİ V Hiç Ean ZANNETME ALOMO 5MİTH'İ MİUVONl_AR BİLE KORKUTMUYOIÎ AZİZtM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1958
  • İİÜlilİİİ lİİİS^iiiiisiiRiçsaiiiiiş EĞER.AyRlLA\AZSA|NIZ SIZI ĞESJSH VE SÎOUNDV ZANNEDİP ÜZERİNİZE ATEŞ EDEBİL.İE2-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1958
  • ALLAHUK ALI BiY O %t0 OGLUMUK JT I notlar\I' V PEK İVİ.mu fa idi BENİM ÇOCUKLAR DA Öyi_E.OSMAN SPORDA BıfcİNCİ.AVSEt-ELİSİNDF BİRİNcî JF c-VFKa HIMM.HERHALDE VELİ DE BıRSEVDE BİRİNCİ OLMA-LI EVET ZİL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1958
  • Acelesi olanlar için "Super-7,Clipper'lerle direkt Amerika R n 'ne acele «itmeniz icap ettiği zaman,1 an Ân^anVrad^a mücehhez,suVa,mm* ScdaS,z Okyan^lan a.^n aŞnpc-7.Chp,fDouffltfs yapısı DÇ-'Gs)uçuua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1958
  • llillilllllJIIIIIII!AŞK HİKAYESİ MASUM MU?TEFRİKA No.11 »¦W1 Yarası hafif olacak ki hemen kendine geldi.Demek yaşayordıı.ölmemişti lıa.Kulağının dibinde patlayan tabancaya,arabadan yaralı yaralı fırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1958
  • GDA CİN Tüıkcesi:SELAMİ İZZET SEDES 96 Bizimkiler kapıdan çıkıp duvar dibinden otomobile gittiler.Serçeler cıvıldaşıp durmaktaydı,gökyüzü ağarmıştı.Vilyams sordu:Bu otomobili ne yapacağız?Sahi,bunu dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1958
  • i "içimde sonsuz mutluluk,«Yaşım ilerlemesin,istemiyorum,Geçmesin bu cağ,bu gençlik Kalayını çocuksu çocuksu hep,Yıllarca sonrasından bakıyorum bu yana,Hey gidi günler diyorum hey!Dünya toz-penbe idi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1958
  • KERİM USTANIN OGLD BÎR DOKTORUN H A Y A Tl Yazan:Halide Edib ADIVAR Sarı saylan bir dişi arslan yelesi gibi rüzgârda uyuyor,boyalı dudakları o kadar cazibeli ki.Kasım Derman kendi kendine:cNe tuhaf bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.03.1958
  • CİCİ CAN BANA ETTiGİ BÜTÜN ı?KENCEl_ERİ FİTİL FlTlI BuRNuNÇAN GETİRECE G.İAA İTİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • Aziz vatandaşlarımız t Baştarajt Birincide yük Millet Meclisi ve İstanbul Şehir Meclisinin tahsisleri ile temin edilmiş bulunuyor.Kampanyamızın 900.000 lira üstünde toplayacağı miktar bu 800.000 e ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • Sanayi Odası da 100 bin lira verdi t Baştarajı Birincide ketler.İstanbul Operetinin Müzeyyen Senar ile birlikte hazırladığı müsamere bu gece Maksim Tiyatrosunda veriliyor.Hâsılatının tamamı Âbidenin o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • Genç Kalrnanın Sırrını KREM PERTEV ÇÖZER krem $&rteı?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • Bahçe Meraklılarına Şahane Çamlar,İngiliz Ortancaları,süs nebatlarını Gül Çelik fidanlığında bulabilirsiniz.Bahçe tanzimi yapılır.Şişli Perihan sokak No.33 Tel:48 45 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • muhakkak Havilland Pudrasını kullanınız.Fennîn son icadlaruıa göre hazırlanan ve fevkalade bir inceliğe sahip olan HA VIU LAND PUDRASIM sabahleyin tatbik ettiniz mi,aksa' ma kadar cildiniz üzerinde id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • TEBERRU 1 i Evvelki yekûn 778.055.50 LİSTESİ Foto film merkez müdür-İstanbul Sanayi Odası 100.000.00 lüğü Sb.memur.Assb.Hüseyin Aslan Türk ve erleri 150.00 14257 plâkalı İbrahi;n Çorum Ticaret ve Sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • KUZULUK MADEN SUYU İŞLETMESİ T.A.0.LIĞINDAN Şirketimizin Kuzuluk İstanbul nakliyesi ihale edilecektir.Taliplerin bir hafta zarfında Kabataş,arabalı vapur iskelesi karşısındaki Şirket merkezine müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • ASANSÖR YAPTIRILACAKTIR Fabrika için iki katlık ve 500 700 Kg.lık yük asansörü yaptırılacaktır.Alâkadarların Fermeneciler No.36 Galata Tel:44 67 44 e müracaatları.9732)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • Talat Kır'al Taksitle Giyim Müessesesi En yüksek kalite kumaşlardan ısmarlama Manto,Tayyör,Kostüm ve Pardesü Beyoğlu İstiklâl caddesi No:153 Ağacami karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • AĞRILARINA KARŞI FAYDALIDIR!adale,sinir,romatizma,siyatik,lumbago ağrılarını teskin eder GESEJ muayyen zamanlar daki sancılara karşı daima haşarı ile kullanılır Sağlık mevzuunda ailenin en yaktn dostu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • fay temizleme tozu Kutularının içinde:Bugün memleketimizin yegâne aranılan temizleme tozu FAY şükran borcunu ödüyor.Fay kutularının irine madeni 1)liralıklar ile kâğıt 50)liralıklar rasgele serpiştiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • Almanya'ya 68 milyon Marklık sipariş verdik BONN,A.P.Türk sefareti dün,Türkiye hükümetinin 31 Ocak'ta Batı Alman firmalarına G8 milyon mark tutarında çeşitli malzeme siparişleri verdiğini açıklamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • C H P de seçimler hakkında Meclis tahkikatı istiyor t Baştarajı Birincide lâmeti gibi konularla ilgilidir.Politik kuvvetin adli sahadaki müdahaleleri ve hür basının çeşitli sullerle baskı altında bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi İdare Meclisinden:Şirketimizin 1957 yılı âdi umumî heyet toplantısı,aşağıdaki ruznamede yazılı hususları görüşmek üzere 27 Mart 1958 tarihine rastlayan Perşembe gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • Parfümeri tekniğinde günün l'UW/"S en büyük başarısı Terkiplerinde SETAPOL bulunan güzellik müstahzarlarıdır.Türkiyede satılanları arasında SETAPOL havi yegâne müstahzar ise PUDRASIDIR WMt/ı .11lu,ı,W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • HİCRÎ Perşembe RUMÎ 1377 6 1373 Şaban MART Şubat 15 19 5 8 21 VAKİ [T VASATI EZANİ Güneş 6.26 12.22 Öğle 12.26 6.22 ikindi 15.38 9.33 Aksan-18.05 12.00 Yatsı 19 35 1.30 10.46 İmsak 4.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK SATILIK bina.Topkapı Maltepe Sağmallar köyü,Bağlar caddesinde,altında bir kahvesi ve bir dükkânı olan iki daireli bina acele satılıktır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.03.1958
  • ÜSKÜDAR VAPURU ÇIKARILACAK t Baştarajı Birincide leleri ve halk,günün her saatinde,körfez sahillerini doldurarak ve gözleri denizde ümitle bekleşmektedirler.Görülen en ufak bir karaltı,cesed zaıını il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.03.1958
  • i milliyet ı ÇANAKKALE FUTBOL TURNUASI İÇİN C.H.P.GENÇLİK KOLU KUPA KOYDU Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Teşkilâtı,gazetemizin tertiplediği Çanakkale maçlarının şampiyonuna verilmek üzere bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1958
  • "MİLLİYET,Ordu Futbol Şampiyonasında Kahraman BAPÇUM HOLLANDA'ya GİTTİ Okuyucularını tatmin için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve hâdiseleri yerinde takibi prensip edinen Milliyet,Ordular arası düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1958
  • Ordu takımı dün gece antrenman yaptı ROTTERDAM,HUSUSÎ Bu gece saat 20.00 de Rotterdam stadında Hollanda Ordu takımı ile karşılaşacak olan takımımız,antrenör Dick'in isteği,üzerine dün akşam maçın yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1958
  • Çamlıca,Kadıköy kız sanat şampiyon oldular BEYOĞLU ERKEK TİCARET OKULU KULELİ'Yİ 3 2 YENEREK ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞTI Okul spor yurtlarının tertiplemiş olduğu müsabakalara dün saat 14" den itibaren muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1958
  • Vefa bugün Adana'ya gidiyor Vefa Profesyonel takımı Pakspqr'un davetlisi olarak bu sabah trenle Adana'ya gidecektir.Adana'da iki karşılaşma yapacak olan Vefa ilk maçını Cumartesi günü Paksporla oynaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1958
  • BEŞİKTAŞ YARIN ESKİŞEHİR'E GİDİYOR İki karşılaşma yapmak üzere Gazeteciler Cemiyetinin davetlisi olarak Beşiktaş Profesyonel takımı yarın motorlu trenle Eskişehire gidecektir.16 futbolcunun bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1958
  • Mittıatpaşa'ya ilâve TRİBÜN YAPILIYOR Gazometrenin sağındaki blok yıkılarak 12000 kişi alabilecek yer inşa edilecek Mithatpaşa stadına 12 bin kişilik bir ilâve tribün yapılmasına karar verilmiştir.tri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1958
  • IZMITTE bir otomobil kazası geçiren Maarif Vekili Celâl Yardımcı'ya Bölge Müdürü S.S.Cihanoğlu sağlık dileyen bir telgraf çekmiştir.HÜSEYİN Albayraktar Kır Koçusu.»Levent parkurunda saat 10 da dört ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1958
  • S.GÖRKEY ADALETİ 3 çalıştırmıyor Şeref Görkey Adalet takımı antrenörlüğünden ayrıldı.Buna sebep antrenörün vazifesine bâzı İdarecilerin müdahale etmiş olmasıdır.Dün kendisiyle bu hususta konuştuğumuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1958
  • GALATASARAY İZMİR'DEN DÖNDÜ İzmirde iki Manisa'da bir maç oynayan lig şampiyonu Galatasaray takımı dün akşam deniz yolu ile şehrimize dönmüştür.Sarı-Kırmızılı idareciler seyahatin iyi geçtiğini,alınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1958
  • Sabık tek seçici Eşîak Aykaç'ın 10 sualine Orhan Şerefin 10 cevabı Federasyon Başkanı lig maçlarının 1960 senesinden sonra mahallî olmaktan çıkıp Millî Lig'in tahakkuk edeceğini söyledi R O O EŞFAK AY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1958
  • APAK 22 buluşuyor 17.30 da yapılacak toplantının seyri merak ediliyor Futbol Federasyonu başkanı Orhan Şeref Apak bu gün trenle şehrimize ge lecek ve saat 17,30 da profesyonel takımların 22 kaptanı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1958
  • F.Bahçe Modaspor yarın akşam oynuyor istanbul 1.Küme Basketbol ligleri bu hafta yapılacak maçlarla sona erecektir.18.hafta maçlarında İstanbul şampiyonluğunu aşağı yukarı garanüliyen Galatasaray son k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1958
  • ORDU TAKIMI BU GECE HOLLANDA İLE OYNUYOR Maçın oynanacağı siadta takımımız gece idman yaptı Hollanda kadrosunda iki millî 7 birinci sınıf oyuncu var LA IIAYE,A.P.nu,bu sebeple Türk ekibinin kışlaya Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.03.1958
  • BASKETBOL I KÜME PUAN DURUMU G.Saray:O G B M A Y P 17 16 0 1 1163 791 49 1*.Bahçe:17 16 0 1 1190 840 49 M.Spor:17 13 0 4 1131 829 43 Vefa:17 9 1 7 967 919 36 D Şafaka 17 9 1 7 948 835 36 K.Spor:17 6 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor