Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.03.1958
  • SUNAY OTO KURSU EHLİYET ALDİRİNCAYA KADAR TAKSİTLE KAYITLAR Ücret 250 Lira Fazla izahat için kursa müracaat edilmesi Nişantaşı Emlâk Cad.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1958
  • Yekûn:742.913 lira)Dünkü F.Bahçe Beşiktaş maçının hakemleri ücretlerini kampanyamıza bırakıyorlar g «Şehidlerin Abidesini» yarım bırakmamağa azmeden muhterem va-tandaşların yaptıkları yardımlar,pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1958
  • Karamaniis istila etti ATİNA,Milliyet Radyp Servisi Yunan Başvekili Karamanüs istifasını dün Krala vermiştir.İki Vekilin istifasını müteakib Meclisten itimat isteyen Başvekil Karamanlis'e,ekseriyetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1958
  • D.P.Genel İdare Kurulu,Başvekilin riyasetinde iki toplantı yaptı ANKARA,HUSUSÎ D.P Genel idare kurulu Genel I başkan Adnan Menderes'in riyasetinde,evvelki gün 18den 21.30'a kadar,dün de 15.30 dan 17.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1958
  • Seçimler için Meclis TAHKİKATI AÇILIYOR D.P.Grup Başkanı Halûk Şaman Meclis Riyasetine bu hususta bir takrir verdi C.H.P.Meclisi dün toplandı D.P.1957 seçimleri hakkında meclis tahkikatı açılması yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1958
  • T A M İv I pL BAŞLADI Dahiliye ve Ulaştırma vekilleri müşterek bir beyanat ile hâdiseden kimsenin mes'ul olmadığını söylediler izmirliler vapurun köhneliğini ve fazla yolcu aldığını,bâzı denizciler de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1958
  • Kaza kurbanlarından 31'i dün defnedildi 71 KİŞİNİN CENAZESİ BUGÜN TÖRENLE KALDIRILACAK i i SKÜDAR vapuru kurbanla-II rından 31 kişinin cenazesi İzmit ve Gölcük'te ayrı ayrı yapılan merasimlerle kaldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1958
  • Bütün yurt matem tutuyor 32 metre derinlikte yan yattığı tesbit edilen "Üsküdar,vapurunun çıkarılması ameliyesine bugün başlanacak Evvelki gece sabaha kadar projektörlerle yapılan araştırmalar sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.03.1958
  • ss BUĞDAY BANKASI İlkbahar Keşidesi 100.000 LİRA MART
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1958
  • İSTANBUL RADYOSUNDA ÖZEL PROGRAM BU GECE SAAT 20.30 DA PERİHAN ALTINDAĞ SÜZERİ DİNLEMEYİ İHMAL ETMEYİNİZ 9051)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1958
  • KALİPSO ÇA ÇA ÇA VE MERENGUEZ dansları Randevu saatlarla tam ve esaslı olarak PROF.PANOSYAN'DA ÖĞRENİLİR Adres:Galatasaray yeni çarşı caddesi 25/1 9043)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1958
  • SAĞLIK ANSİKLOPEDİSİ Hazırlayan DR RECEP DOKSAT ADDİSON HASTALIĞI Bu hastalığı ili:defa 18.te.Addison tarif ettiği için.onun ismi ile anılır.Addison,bunun böbrek üstü be7İerinin vereminden ileri geldi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1958
  • İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.ÜÜ E Karışık sabah müziği 8.10 Ha-E berler 8.45 Saz eserleri 9.00 E Phil Spitalny kızlar orkestrası E 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.E 12.27 Açılış ve program 12.30 E Dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Fatih Sultan Mehmed'in hocası.2 Kim altından geçeblllrse muradına erermiş.3 İzin;Kendi-2 liginden yetişmiş çim.4 Müsavi;3 İşçi.5 Ayırma;Yardımcı.6 Bir 4 renk;Bir mektup nevi.7 İt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1958
  • ti OĞLAK BURCU B İKİ [22 Arahk 20 Ocak] Bu gününüzü sevdiklerinizle alâkadar olarak geçirmeniz hakkınızdaki yanlış düşünceleri silecek KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yakınlarınızla alâkanız iyi bir yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1958
  • &t «r '4^şjj HUMgct;MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu.Butun milletimizle beraber Milliyet ailesi de Cumartesi günü Izmltte cereyan eden büyük deniz faciasının teessürü içindedir.O gece hâdise mahallin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1958
  • SUADİYEDEKİ APARTMAN DAİRESİ Galata Şubemiz müşterilerinden 56887 cüzdan sahibi Lazari Kürkçüoğlu'na İsabet Etmiştir 5000 Lira Kazananlar 99047 Samsun)14413 İstanbul)1000 er Lira Kazananlar 6254 Adana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1958
  • Kavga ettiği metresini ağır surette yaraladı Üsküdar'da kanlı bir vak'a cereyan etmiş,Vahe Agopyan adında biri,Şahe Aserinyan adındaki metresi ile kadının 19 yaşında Harunyan adındaki oğlunu bıçakla y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1958
  • Boğöziçine modern bir veçhe veriliyor RUMELİ VE ANADOLU YAKASINDAKİ TARİHÎ ESERLERLE ESKİ YALILAR RESTORE EDİLECEK Boğaziçi'nin imârı hususunda yapılan çalışmalar gelişmektedir.Hazırlanan plâna göre:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1958
  • Genç bir oğlunu döv çocuğun annesini bıçakladı İki çocuğun kavga etmesi yüzünden çıkan hâdise sonunda komşusu Mukaddes'i yaralayan Kadriye dün Müddeiumumîliğe teslim edildi Zeytinbumunda Kadriye Güçlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1958
  • Eski yeninin temelidir E 1" j" İÇ şüphesiz,atalarının dilini bilmeyen,harf-leırini bilmeyen,ilim,edebiyat,felsefe ve tek-E "L JL nik eserlerini bilmeyen,kendi kültür ve medeniyetini bilmeyen,hattâ Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1958
  • TEŞEKKÜR Kızım Beyhan Çalhanın tedavisinde yakınen,alâka gösteren ve yardımlarını esirgemiyen,Nlşantaş İşçi Hastahanesi Cildiye Mütehassısı Doktor ALİ ATALAY'a ve 'Asistanına ve müstahdemlerine alenî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1958
  • I sinemalar I BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Kanun Namına Ayhan Işık Gülistan Güzey Türk filmi 2 İstanbul Kan Ağlarken Muzaffer Tema Kani Kıpçak Türk filmi.AlKAZAR Tel:44 25 62)Üç Kursun Kani Kıpçak Gül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1958
  • KISA HABERLER FENER'DE oturan bir ailenin hastalanan 3 aylık kızı Şerife Yılmaz İçirilen ilâçtan zehirlenmiş,kaldırıldığı hastahanede ölmüştür.Tahkikat yapıl-^maktadır.İHRACATIMIZI daha da geliştirmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1958
  • Memurlara hakaret eden sarhoş mahkûm oldu Kemal Hiçkorkmaz adında biri dün adliyeye verilmiş,nöbetçi mahkeme tarafından 3 ay hapse ve 150 lira para cezasına mahkûm olmuştur.Sehreminde oturan Kemâl evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1958
  • Et ve Balık Kurumu bîr buz fabrikası kuruyor Önümüzdeki yaz aylarında vukuu muhtemel buz sıkıntısını Önlemek maksadiyle yeni tedbirler alınmıştır.Et ve Balık Kurumu Haydarpaşa'da bir buz fabrikası tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.03.1958
  • De niz tarihimizde büyük kazalar Üsküdar vapuru iâciası Denizcilik Bankası gemilerinin bu yıl maruz kaldıkları kazaların U üncüsünü teşkil ediyor ÜSKÜDAR vapuru faciası 1958 yılında Denizcilik Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1958
  • NUF ÖLENLER ^L TUĞA!İSTİKLÂL Marsı bestekârı Zeki Üngör yaşı 78)27 Şubat Perşembe günü Moda'daki evinde vefat etti.Üngör Üsküdar'da dünyaya gelmiş,Meşrutiyet devrinde Türkiye'deki ilk senfonik orkestr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1958
  • 3 HAZİRAN ÇEKİLİŞİNDE 10 0001 2.500 1 TÜRKİYE Ş BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti 245.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1958
  • Münir Nurettin KONSERİ 14 Mart saat 21 de Saray'da Biletler satılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1958
  • TAKSİTLE MOBİLYA PEŞİN FİATINA)Yeni yılın,yeni çeşitleri ile her güzel yuvanın zevkine göre,her çeşit mobilya AKIN KOLL.Şti.Beyazıt Çadırcılar Caddesi No.99/101.TEL:22 91 80 9047)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1958
  • ASNAALTI ŞUBEMİZ Mercan'da BUGÜNDEN İTİBAREN HİZMETİNİZDEDİR BU ŞUBEMİZDE HESAP AÇTIRANLAR ARASINDA HUSUSİ KEŞİDE 10000 LİRA ORİJİNAL AÇILIŞ HÂTIRALARI DARPHANE TASDİKLİ GÜMÜŞ MADALYONLAR Bütün Keşide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1958
  • M BİR TURİST İNTİHARA KALKIŞTI IRUÇHAN UNVER| Şehrimizden transit olarak geçen Gerhat Kilpcr adında bir Alman turisti,Fındıklı'da kendisini denize atarak intihara teşebbüs etmiştir.Frankfıırta giderke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1958
  • Her gün ev işinden sonra ellerimi bol sabunlu su ile yıkar ve Princesse el losyonunu sürerim.PRİNCESSE EL LOSYONU Cild tahribatını önler çatlakları geçirir,nasırları yok eder.Size pamuk gibi bembeyaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1958
  • AMERİKA FEZAYA MAYMUN ATACAK LONDRA,A.P.Amerikan ordusu roket mütehassısı Dr.Warner von Braun,Amerika'nın «Nisan sonundan evvel ikinci sıııı'i peykini atacağıma ve bunu «içinde lıir maymun lııılunaıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1958
  • Bir genç kız,başı taşla ezilerek öldürüldü İZMİR,HUSUSÎ Bakire gene tjir kız,üç kişi tarafından başı tavla ezilmek ve vücudu parçalanıp dereye atılmak suretiyle öldüşürülnıüştür.Elif Cansever 18 yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1958
  • Ardahan Kazası vilâyet oluyor Posof,Çıldır,Göle ve Arpaçay'ının yeni Vilâyete bağlanacağı söyleniyor ANKARA,HUSUSÎ Başkentte dün İzmit Faciasından sonra günün başlıca konusunu,Kars'ın Ardahan Kazasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1958
  • Bourgiba,Papa ve Eisenhower'e müracaat etti TUNUS,A.P.Tunus Reisicumhuru,Oaşkan Enseııhower,Papa,Kraliçe Elizabetlı,Üç İskandinav memleketleri Kralı ve Batı Almanya Cumhurbaşkanı Heus'a müracaat edere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1958
  • C.H.P.liler kendi idarecilerine çattı Dünkü kongrelerde seçimlerde kaybetmenin kabahatinin üst kademede olduğu belirtildi CHP kongrelerinde dün DP iktidarı ile birlikte CHP idarecileri de tenkid edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1958
  • Büyük Felâket YURDUMUZ büyük bir felâketin matem kasırgası ile sarsıldı.Ev-E velkl gün saat on ikiyi 57 geçe İzmit körfezinde seyr it sefer E eden köhne gemilerden «Üsküdar» teknesi 500 yolcusu ile ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1958
  • Avrupa güzellik müsabakası İstanbul'da yapılıyor 1958 Avrupa Güzellik müsabakası 14 Haziranda şehrimizde Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktır.Beynelmilel komite tarafından alınan karar gereğince müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1958
  • Dış hat uçak seferleri Eylülde başlayacak 48 kişilik 4 motorlu tayyareler İstanbul-Ankara arasını 50 dakikaya indirecek Türk Hava Yolları Ortaklığınca İngiltereden alınan dört motorlu Viscount uçaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1958
  • Dr.Fuchs Antartika kıt'asını aştı LONDRA,A.P.50 Yaşındaki İngiliz kâşifi Dr.Vivian Fuchs,Antartikanın bir ucundan bir ucuna olan 2,150 millik yolculuğunu dün tamamlamıştır.Fuchs ile maiyetindeki 9 kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1958
  • Yemen,Arap Cumhuriyetine katıldı ŞAM.A.P.Cumhurbaşkanı Nasır ile Yemen Veliahtı,Yemen'in Suriye Mısır Birleşik Cumhuriyetine katıldığım ilân etmişlerdir.Bu açıklama,Şam'daki Misafir Sarayının önünü do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.03.1958
  • mmzm®8fâS$&MM&M RAKAT* SENOK ŞERİF,i BİÜyoRUM.BlZl/NA BU yiLDlZLARA_y AMA EMNİYE-HTlVACI/yMZ YOK.T3.TİNİZ İÇİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1958
  • ALLAHLIK ALI BEY EVOEN AYRJLAl-l ¦4 SAAT OLDU.HERHALDE BENİ ÇOK ÖZLEMİŞLER.DİE.'ŞTE GEÜ OR.HıÇ BİRSET OL.I MAMIŞ GİBİ DAV.I RAMAliaa.v» N 0 W ANNE ZAMAN BURADA BIRAKTIĞIM KÖ-PEK Bu DEĞİL MİyDİ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1958
  • Kuzuluk Maden Suyu İşletmesi T.A.0.lığından Maden suyu ve maden suyu sodası imalâtında kullanılmak üzere Şirketimizce,saatte 30 el lik 4.000 şişeyi yıkayıp dolduracak ve tapalayacak kapasitede komple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1958
  • İBA ÇENBERLİTAS Şubesi B U G N AÇILIYOR İlk müşterilerimize görülmemiş derecede kıymetli ve mütenevvi açılış hediyeleri.59.500 lira tutarında hususî ikramiye keşidesi.1.660.000 lira tutarındaki tabet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1958
  • İST.SEKERCİLER DERNEĞİ VE CEMİYETİNDEN:Senelik âdi genel kurul toplantımıza 10/Mart/1958 Pazartesi saat 10 da Esnaf hanında devam olunacaktır.O gün,üyelerimizin 1958 cüzdanlarivle birlikte teşrifleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1958
  • Ertesi gün kendini kıyı şehrinde buldu.Hemen ailesine bir telefon edip beklemelerini söylemiş ve ilk E trene atlamıştı.Roger'nin evinin yolunu tuttu.Anne E olunca kadına bir güzellik gelmişti.Mayeıı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1958
  • «Vi D ÜSKÜDAR FACİASI ÜN gece binlerce insan,benim gibi,uykusuz sabahladı,biliyorum.I ;leri kan ağlayor,henim gibi.Bir dalgaya yüzlerce can.yüzlerce ümit verdik.Yüzlerce evin,binlerce ömrün ışığı sönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1958
  • KERİM USTANIN OĞLU B î R D OK T O R UN HA YA Ti:Yazan:Halide Edib ADİVAR ÇIKAN KISMİN ÖZETİ «Romanın kahramanı doktor Kasım Derman,Cağaloğlu'nda dört kattı hir apartmanda oturmaktadır.Apartmanın birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1958
  • Kapıyı hızla çekip kapadı,asansöre atladı,hole indi,kapıya koştu,sokağa çıkıp Pakard'n bindi.Hayatından memnundu.Arkasına yaslandı:Mezarlığa!Dayan şoför!Otuz saniye sonra horul horul uyumaya başladı.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.03.1958
  • Kaza kurbanlarından 31'i dün defnedildi t BtiŞtarajı Birincide Ülker Öv,Nizami İnan.Cevat Ke« Ilç,Turgut Taşkın.Ömer Turhan,Falih Sadık Genç.Halim Öztürk.Kemal Can,Selâhaddin Sen,Hasan Şen,Turgut Güre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1958
  • Seçimler için Meclis tahkikatı açılıyor t Baştarafı Birincide mlş olması ve alelıtlak seçim kurulları ile kanunî tahkik mercilerinin murakabe imkanları aşılarak birbirlerine uzak yerlerde vuku bulmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1958
  • TEBERRU LİSTESİ EVVELKİ YEKÛN 730.603.istanbul Alman Lisesi öğrencileri 2 nci teberrtıları 2.67C.50 PTT İstanbul Bölge Baş Müdürlüğü mensupları 1.000.00 Çanakkale Âbidesi Yardım Komitesi Başkanlığı Ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1958
  • TAHKİKAT BAŞLADI Baştarajı Birincide ihtimalin ortaya atılmasına sebep teşkil etmiştir.Şiddetli fırtına esnasında yan yatan geminin içine dolan suların,kazanını infilâk ettirdiği ihtimali üzerinde dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1958
  • boş yere ıstırap çekmeyiniz HUZURUNUZU KAÇIRAN ı BAŞ AĞRILARINA KARŞI M OPON FAYDALIDIR OPON,b;ış,diş.Kıtale,sinir ağrılarını derhal teskin eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1958
  • fay temizleme tozu kutularının içinde:FAY Temizlim* Toıu bıçak,çatal,kaşık,tencere,alüminyum kapları,banyoları,lavaboları,mermerleri,çinileri ve fayanstan temizler ve yepyeni yapar' FAY HERŞEYl MV DAH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1958
  • BU GÜN SON GÜN En yüksek isabet ihtimali* ŞEKERBANK HER 100 LİRAYA AYRI KUR'A NUMARASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1958
  • Kahveyi Asla Aratmaz YEŞEREN TİCARET Galata Aslan Han K.6 Q3Q Kahveyi Asla Aratmaz YEŞEREN TİCARET Galata Aslan Han K.6 Kahveyi Asla Aratmaz YEŞEREN TİCARET Galata Aslan Han K.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1958
  • DİSINOL AGtZve BOĞAZ 'MASrAUA-İAP/AfûAÎ Vtm(Pr/K GAR6A1TA ağ/zforat/ip/N/ciormEBE P/Smw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1958
  • KULLANILMIŞ VAZIYETTE KALAN D ER veya SEZİN Makinesi satın alınacaktır.Müracaat:Kaplanca Mensucat Fabrikası Şişli Abidelhürrlyet Cad.No:2G2.Tel:47 27 57 9042)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1958
  • Ücret bordrolarınızı yapmak için hesap makinesine ne lüzum var?«ücret bordrosu ve Net-Brüt isimli kitapta bütün aradığınız hesapları hazır olarak bulabilirsiniz.P.K.111 ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1958
  • MâllâBiei Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1958
  • HİCRÎ 1377 Şaban 12 Pazartesi 1 RUMÎ 1373 MART 19 3 8 Şubat 18 VAKİT vasati ezani Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak G.31 12.26 15.36 18.02 19.32 4.55 12.30 6.25 9.35 12.00 1.30 10.54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1958
  • BÜTÜN YURT MATEM TUTUYOR t Bafturajı Birincide tik gün hastahâneye kaldırılan felâketzedelerden dün 6 sı taburcu edilmiştir.6 kişi de zatürrieye yakalandıkları anlaşılmıştır.İlk günde 220 ceset bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27-42 10^ Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruş-tur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz* kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.03.1958
  • Istanbulspor dün Adanada 5-3 galip Şehir Stadını dolduran-binlerce Sporsever önünde İstanbulsuor takımı sehrimizdeki ikinci maçını dün Adana karmasına karşı yapmış ve bu müsabakayı da 5-3 kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1958
  • K.GÜMRÜK GENE LİDER İkinci Profesyonel kümenin lider takımı Karagümrük,dün Şeref stadında en kiritik maçlarından birini Sarıyer ile oynadı.Saat 10,30 da başlayan müsabakanın ilk devresi karşılıklı akı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1958
  • I Basketbol lig |MAÇLARl| Dün Basketbol lig maçlarına E E devam edilmiş ve lider Galatasa-S E ray ile ikinci Fenerbahçe takım-ES lan iddiasız rakipleri karşısın-E da korkulu dakikalar geçirmiş-E E ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1958
  • F.Bahçeli kızlar 6.Saray'ı yendi BİRİNCİ DEVRE VOLEYBOL LİG MAÇLARI LİDERLİĞİNİ FENERBAHÇE ALDI Fenerbahçe dün,son zamanlarda hasret kaldığı bir galibiyet elde etti.Ezelî rakibi Galatasaray'' v ir bra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1958
  • G.SARAYLILAR SERVİSTE [RUÇHAN ÜNVERJ Dün Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçeye 3-0 mnğlûp oldu.Oynanan maç Voleybol,oynayan kızlardı.Sarı-Kırmızılılar bütün gayretlerine rağmen teknik bakımdan üstün r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1958
  • Fenerbahçe lig'in acısını 1-2 'Lacivertlilerin güzel oyundan sonra geldikleri maçta Beşiktaş gününde değildi SEYİRCİ:8.000 Kişi.HÂSILAT:14.200 TL.HAKEMLER:Abdülfeth Çalışkan Ömer Karadağ Lemi Caner GO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1958
  • ORDU TAKIMI İDMAN YAPTI Kuleli Lisesini 12-1 yenen Ordu takımı kadrosu anlaşmış ve oturmuş gözüktü HAKEM:Bedri Büke ORDU TAKIMI:Varol Ergun Metin Mustafa Özcan Necdet [Cemil Kasapoğlu [M.Mustafa Şeref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1958
  • IRÜÇHAN ÜNVER] YEGÂNE GOL Bcy0B,usPoru»ı sonunculuktan kurtulmasını sağlayan WWfc gol maçın 67 nel dakikasında penaltıdan yapıldı.Topu kendi başına söküp,rakip kaleye inen Beyoğluspor santrforu Avram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1958
  • G.Saray Altay'ı rahat yendi:3 O G.Saray'ın güzel oynadığı maçın sonu hâdiseli geçti SEYİRCİ:6000 tahminen HÂSILAT:20.000 tahminen HAKEMLER:Ali Barçm Hüseyin Olcayto Nuri Kelebek GOLLER:Kadri Dk.3 1-0)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor