Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.01.1958
  • İSTANBUL YABANCI DİL ENSTİTÜSÜ Yeni devre İngilizce kurslarına 4 Şubat Salı günü başlı» yor.Hususî metod ile kolay ve çabuk İngilizce öğreten yegâne müessesedir.Sirkeci Ankara Cad.No.107 Tel:22 27 96
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1958
  • Daha çok yardım bekliyoruz Âbide Türk milletinin hamiyet duygusunu tarihe intikal ettiren bir sembol olacaktır Çanakkalenin Hisarlık te-SS^-aT 2S£ Dünkü yekûn diyle dikilecek olan âbi-31.051 anakkalen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1958
  • PAKû ÇEKÎLÛ».PARA VÛTIKIUR 'S 1B l\ ş t ı İIFJJAH PARA PARA VATIKİliT» m *S,~T D YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1958
  • PAKT KUVVETLERİ BİRLEŞTİRİLECEK Genel Sekreter Avni Halidî müşterek kumandanlığın tesisine ön olacak Kurmay heybetinin başına bir Türk Generalinin getirildiğini bildirdi ANKARA,HUSUSÎ Bağdat Paktı dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1958
  • SURİYE MISIR devleti kuruluyor Müşterek devletin Reisicumhurluğıma Nasır getirilecek LONDRA,A.P.T.H.A.Suriye Cumhurreisi Şükrü Kuvvetli dün,müşterek «Suriye Mısır Devleti» nin artık teşekkül ettiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1958
  • HAYDAR KUYUSU SANIKLARI Meşhur Haydar Kuyusu cinayetinin duruşmasına dün Konya Ağırceza.Mahkemesinde devam edilmiştir.Mahkeme binasında kalabalığın herhangi bir hâdiseye sebebiyet vermemesi ıcin sıkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1958
  • Bir ilân D.P.li mebusları meraka düşürdü ANKARA,HUSUSÎ Zafer gazetesinin dünkü nüshasında «Demokrat Parti Meclis Grubu 28 ocak 1958 salı günü saat 10 da toplanacaktır.şeklindeki ilânını okuyan D.Pmeb'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1958
  • t İLHAN DEMİRELI DARİO MORENO GELDİ Avrupa'nın 5 büyük şarkıcısından birisi olarak tanılan,Dario Moreno dün uçakla şehrimize gelmiştir.Hava alanında kendisini karşılayan gazetecilere «Vatanıma gelmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1958
  • infilâk hâdisesi ile ilgili neşriyat yasak edildi Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden tebliğ edilmiştir:«26/27-1-1958 pazar.gecesi Ankara'da Paris caddesinde ve Konur sokağında Amerikan Neşriyat Bür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1958
  • BOMBA HÂDİSESİ İLE İLGİLİ OLARAK Dulles,Menderes'e mektup gönderdi Amerikan Hariciye Vekili,Türk hükümetinin alâkasından duyduğu memnuniyeti belirtti ANKARA,A.A.Pazar gecesi Ankara'da atılan iki bomba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1958
  • MENDERESİN MESAJI ANKARA,A.A.Başvekil Adnan Menderes,Kıbrıs Türklerine uğradığı acı kayıptan dolayı taziyetlerini sunmuş ve Ankarada cereyan edici müzakerelerin endişeyi mucip blr istikamet takip etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.01.1958
  • Bir gün evvel öldürülenlerin cenaze töreninde ingilizler ateş açtı la 6 Türk şehit edildi Zırhlı vasıtalar kullanan İngiliz kuvvetleriyle göğüs göğüse vukubulan çarpışmalar sırasında çoğu ağır olmak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.01.1958
  • İKTİSÂT ve TİCARET ik "Avrupa Serbest Mübadele Bölgesi,ve Türkiye Bilindiği üzere 1948 yılının Nı-»an ayında teessüs eden Avrupa İktisadi işbirliği Teşkilâtı,ikinci Cihan Harbinden sonra Avrupa I mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1958
  • AKBANK GEMLİK ve de 30 Ocak 1958 tarihinden itibaren HİZMETİNİZDEDİR Zarü açılış hatıraları HUSUSİ KEŞİDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1958
  • OĞLAK BURCU m B [22 Aralık 20 Ocak] Alâka beklediğiniz yerden soğukluk göreceksiniz.Biraz kalender olunuz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Etrafınızda yanlış kanaatler uyandırıyorsunuz.Sizi kaprisli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1958
  • B U L M A C A SOLDAN SAĞA:1 Orta oyununda Kavuklu ile konuşup oyunu açan;Görmeye mani sık kar yağması.2 Araplarda reis;İtalyanca «Evet»;Mabut.3 Yağlı sürme;Kölelik.4 Doğru diye kabul eden;İşçi.5 Hekim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1958
  • İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah melodileri 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.0(Larry Adler'den ağız armonikasıyla melodiler 9.15 Şarkılar 9.31 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1958
  • r SİNEMALAR I BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1-Kâtrbim Abdurrahman Palay Hümaşab Göker Türk filmi.2 Türk Futbol Yıldızları.ALKAZAJt Tel:44 25 62 Yetim Ömer Muhterem Nur Saltuk Kaplangı Türk filmi.ATLAS Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1958
  • Aslandan kuvvetli Tilkiden kurnaz KARA ŞAHİN'in Akıllara durgunluk varan maceralarını Her Çarşamba günü İCOCUK MECMUALARININ EN GÜZELİ KARA ŞAHİN'DE okuyunuz HEYECAN İNTİKAM ıMACERA VE KANUN jv/sı mâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1958
  • SPOR ve Seıgi Sarayında,ekim ayı içinde bir Sanayi Sergisi açılması kararlaştırılmıştır.Sergiye resmî,gayri resmi bütün firmalar iştirak edecektir.GALATASAKAY Lisesi Kültür ve Edebiyat Kulübü,liseler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1958
  • apartman daireleri bahçeli evler 9 para ikramiyeleri paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1958
  • DOĞUM 27 Ocak 1958 Pazartesi gecesi Ortaköy Şifa Yurdunda dünyaya gelen oğlumuz OSMAN EMED akraba ve dostlarımızın ellerinden öper.Türkân ve Oktay Emed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1958
  • VEFAT Bayan İro Gravina ve eşi.Bayan Kety Andoniadu ve eşi.Dul Bayan Maria Arzumanoğlu ve oğlu Andrea Bayan Kiça Vasiliadu ve diğer akrabaları sevgili pederleri kayınpederleri damadı ve akrabaları Sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1958
  • îşte,altı senelik evliyiz.Kocam,benim için hâla aynı hisleri besliyor ve halen balayı zamanındaki kadar güzel olduğumu soyuyor Tabiî mubalâgalijdjr.Fakat,tenime takdir nazarlariyle bakmakta devam ediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1958
  • üvey kardeşini boğarak öldüren kaatilin duruşmasına başlandı 17 yaşındaki kaatil,son derece kıskandığı 9 yaşındaki kardeşi Yalçm'ı nasıl boğduğunu büyük bir soğukkanlılıkla anlattı Dokuz yaşındaki üve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1958
  • Tanar şilebinde çeşitli kaçak eşya ele geçti Evvelki gün limanımıza gelen «Tanar» şilebi dün Gümrük Muhafaza Teşkilâtı tarafından aranmış ve bir miktar kaçak eşya ile geçirilmiştir.Yakalanan mallar ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1958
  • Soğuk havalar gribin artmasına sebep oldu Hastalığın halk arasında yayılmasını önlemek için umumî yerler dezenfekte ediliyor Havaların sogumasiyle birlikte Grib vak'aları da artmağa başlamıştır.Hastal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.01.1958
  • KIBRIS FACİASI İ T\IŞ politikada fazlaca nâzik ve çekingen I J davranan hükümetimizin Kıbrıs davasındaki cömertliğini ve fedakârlığını Yunan E ihtirasına ve İngiliz inadına kabul ettirmek hâ-E lâ mümk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.01.1958
  • Amerika'ya gidip de.gelmegiverenler.ü Pan-Türk'dc saldan sağa)Gündüz Kılıç,Adnan Halat ve Rauf Halat New York şehrinin VVest 56)inci sokak postacısı 515)numaralı binanın üçüncü katına her gün Türkiyed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1958
  • Türkiye'de 18 kadın Jet pilotu olarak yetişiyor Sabiha Gökçen Amerika'da gazetecilere,kadınların da savaşması gerektiğini söyledi WASHİNGTON,A.P.Dünyanın ilk kadın muharebe pilotu Sabiha Gökçen,pilot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1958
  • Bir Rum'la bir Polonyalı kadın hudut dışı edildi Dimitri Kalimenus adında bir Yunanlı ile Kaatje Dejonk adında Polonyalı bir kadın dün hudut dışı edilmişlerdir.1913 te Türkiye'de doğan ve Yunan teb'al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1958
  • DİKKAT:5 Şubat Pangaltı Şehzadebaşı EGE,30 Ocak Şubat NUR ATLAS FİLM tarafından «Aband» gölü ve ormanlarında büyük itina ile hazırlanan DUVAKLI GÖL Filmi bu akçamdan itibaren LÜKS Sinemasında Başrolle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1958
  • ŞAN SİNEMASINDA JOHANNES HEESTERS MARGİT SAAD Büyük bir aşk Hissî ve heyecanlı bir mevzu Şahane bir film Agfacolor RENKLİ İKİ ALEV HAB ICH NUR DEINE LIEBE)Seanslar:1-3-5-7-S.9.30 AND FİLM)2837 115
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1958
  • Fırtınadan 59 numaralı vapur bir şilebe çarptı Fenerbahçe vapuru da dün gece Yalova'da kumluğa olurdu.Ayvalık batma tehlikesi atlattı j STANBUL dün de fırtınalı ve I karlı bir gün geçirmiş,sühunet bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1958
  • İKEVSTONE)ASYA GRİBİ OLMUŞ İngiltere'nin Neucastle şehrindeki hayvanat bahçesine yeni getirtilen iki şcmpazcdeıı biri havalar soluyunca hastalanmıştır.Hayvanın Asya gribine yakalanmış olacağını tahini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1958
  • MARİO LANZA TEKRAR BEYAZ PERDEYE DÖNDÜ iki sene önce gırtlağında geçirdiği mühim bir rahatsızlıktan dolayı bir müddet beyaz perdeden ayrılan altın sesli yıldız Mario Lanza,tekrar beyaz perdeye dömnüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1958
  • Dün beş trafik kazası daha oldu FINDIKLI'DA AĞACA ÇARPAN BİR TAKSİ İÇİNDE BULUNAN ÜÇ KİŞİ YARALANDI Dün şehrimizde beş trafik kazası daha olmuştur.Şoför Osman Gügen'in idaresindeki 53909 plâkalı taksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1958
  • Kurtarılan tarih Z STANBüL'un imârımla tarihî eserlere,âbidelere verilen I kıymet ve ehemmiyet dolayısiyle,Tophane meydanındaki Sultan Birinci Mahmut çeşmesinin yeniden yapılmış denile-İ cek bir himme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1958
  • G.H.P.Beyoğlu ilçesi 72 seçim dâvası açtı İlçe Başkanı,«Bu dâvalar seçimin iptali için kâfi sebeptir» diyor CH.P.Beyoğlu ilçesinin,seçimlerdeki yolsuzlukları ileri sürerek açtığı dâva sayısı 72 yi bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1958
  • Peron Dominik'e iltica etti KARAKAS,A.P.Diktatör Perez Jimenez'in devrilmesine kadar Venezüella'da kalan ve ihtilâl sırasında Dominik Cumhuriyeti elçiliğine sığınan eski Arjantin diktatörü Juan Peron,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1958
  • BURSA CEZAEVİNDE AZILI BİR KAATİL İNTİHAR ETTİ BURSA,HUSUSÎ Adam öldürmekten müebbet hapse mahkûm olan Ali Sönmez dün kapatıldığı hücrede bir mendili düğümlemek suretiyle intihar etmiştir.Yozgat cezae
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1958
  • KISA HABERLER BALIKESİR:Kahvehane,gazino ve emsali yerlere öğrenciler ile 18 yasından küçük çocukların alınmaması için tebligat yapılmıştır.Buna aykırı hareket edenler hakkında takibata geçilecektir.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1958
  • I FOTO BASINI TÜTÜN SATIŞLARI DEVAM EDİYOR Evvc,kl sabah açılan Ege tütün piyasasında satışlara devam l W I UH «HliabHm UtfHI!l tUlIUn edilmektedir,inhisarlar Vekili Hadi Hüsman dün Aydıfa giderek müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.01.1958
  • mıiüiifc)n [İLHAN DEMİRELI Son yağmurlar sebebiyle Elmalı bendindeki su seviyesi tehlikeli şekilde yükseldiğinden 1,5 milyon metre küp su dün denize akıtılmıştır.Suyun akıtılması için yapılan çalışmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.01.1958
  • «İCt ÇAK BEN SİZİN DOSTUNUZUM NAİNİk ADAKAl&B.BANA.OÜŞNAAN OVMANIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1958
  • WLb& y^ 'i HAyATIAADA ÇOK İS YAPTIM AMA İLK DEFA OLARAK KESE.KAĞITLARINA BOVA DOtDURüYO-MÜ/AKÜN OLDUĞU KA.DAR,ALÇAKTAN UÇ VE VAVAŞ GİT.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1958
  • CİSCO Kİ D P3* Şl/V\Ol ÇOK t UZAKTA Ol_V\y{ c3 ftv M mmm\mxs ro$ reed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1958
  • feö AWA i DAZLAK ÇOK KIZACAK.BAPAA\HAK-LI.VvAYLON.LAK.BAŞlAAi-ZA YALNIZ OEKT AÇTt J V\UCİT BfcîY. ü_UĞUSİ VOK OLMUŞ I K®
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1958
  • RESSAM BAYANLAR ARANIYOR Atelyemiz'de çalışmak üzere Ressam bayanlara ihtiyaç vardır:Müracaat etmek i&tiyenlerin kendilerinde mevcut Diploma Bonservis)ve yapabildikleri işi gösterir numuııeleıle her g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1958
  • HER PAZAR,ÇARŞAMBA BEYAZ SARAY LOKANTASINDA SULUKULE EĞLENCELERİ Z.Emin refakatinde İlâveten Gen ;ses sanatkârların iştirakiyle saz.CAZ,DANS sUrprizler.Beyazıt 27 32 50 NOT:Salonlarında ringim,nişan,z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1958
  • Temiz ve berrak bir cild yüzünüzün ifadesini canlandırırcildinize berraklık kazandırmak için geceleri yatmadan evvel POND'S COLD kremi ile masaj yapınız.Bu krem cildinizi makyaj kalıntılarından temizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1958
  • İSİ^İİMİİİ ğJAHAUN" DE:XP 20 AMERİ-KAN UÇAĞI HOK'-KAlDO HAVA ALA-NINI ÇAĞi«?iVO^-A^ECBuRİ İNtŞ YAPACAĞIZ"'.BANA VER BEN İVI İNGİLİZCE KONUŞU-RUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1958
  • Ya ben tanı enayiyim veya aradığımız kız budur.Bunu nasıl anlayacaksınız?Şimdilik bilmiyorum ama bir çaresini bulacağını.Kran bir bardak SU daha doldurdu:Bir kadeh tahnit iksiri insanın aklını ba-^ına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1958
  • Yazan:KE1 İK HALID KARAY Tefrika No.74 Ferhan'm önünde bir mangal duruyor;odanm soğuğunu ancak kırabilen küllü ateşe ellerini ara sıra uzatıyor;kürkünü omuzlarına almıştır.Mangal ona sigara içmek arzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1958
  • AŞK HİKAYESİ İki kadın arasında TEFRİKA No.11 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Jcan.kendisini himaye eden ve öldürülen Madara Lusien'in öz annesi olduğunu öğrenir.Lilian,Jean'ın sevgilisi,Lcoıı."Lusien'in yeğeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1958
  • KOC RAĞBET PEYNİR MAYALARI PEYNİR İMALCİLERİNİN ve KÖYLÜNÜN ^ADIK DOSTU OLAN MAYALARIMI.TEMİZ «KUVVETLİ «GARANTİLİDİR ihtiyaç sahiplerinin bağlı bulundukları Ticaret Odalarına müracaat etmeleri rica o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.01.1958
  • f.~r BİZ KADINLARA ÇANAKKALE Âbidesi için açtığımız kampanya-da biz kadınları arıyorum.Sayfalar boyu üs-telcide tek tiik kadın ismi.İki gün önce de bir hanım,çayları dolaşmış,para toplamış.Kaska ne bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.01.1958
  • DAHA ÇOK YARDIM BEKLİYORUZ Baştarajı Birincide alıp Mehmet'in mezarı başına 8 getirmek arzusu bile,O'nun na-1 zarında ufacık bir iş iken,biz I hâla 900 bm lirayı toplamak mü-S cadelesi içindeyiz.Nered
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1958
  • Menderesin mesajı t Baştarafı Birincide duklan itimada halel verecek hiçbir şeyin vuku bulmayacağını teyiden arz ederim.Ayrıca İngiltere hükümeti ile münasebetlerimizin ötedenberi olduğu gibi son dere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1958
  • SURİYE-MISIR DEVLETİ KURULUYOR Baştarajı Birincide yeni müşterek devletin yakında ilân edileceğini bildirmiştir.Önümüzdeki bir iki gün içinde Suriye kabinesi ve meclisi nihai plânları tasdik edecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1958
  • PAM PAN 1 Her gün öğle yemeği nefis İtalyan ve Türk Spesyaliteleri,2 Her gün saat 18 den itibaren Müzik,çay,aperetif,3 Gece yemeği Müzik Dans 4 Paviyonda sinema çıkışlarında nefis işkembe çorbası,5 He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1958
  • DULLES,MENDERES'E MEKTUP GÖNDERDİ Baştarajı Birincide retiıı ikametgâhında ziyaretime gelmiş olmaları beni hususiyle müteşekkir kıldı.Hâdisenin yakın faillerinin ele geçirilmesi için girişilen tahkika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1958
  • MÜDAK TİCARET VE SANAYİ MÜESSESESİNDEN EMSALSİZ MÜDAK PEYNİR MAYALARIMIZ İÇİN 5 Sipariş kabulüne başlanmıştır.Adres:Eminönü:Yağ İskelesi Yoğurtçu Sokak No.25 Tel:27 48 51 27 21 27 Telgraf:Guşmir/İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1958
  • ET VE BALİK KURUMU İSTANBUL PERAKENDE SATIŞ MAĞAZALARI MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bu hafta içinde açılacak bulunan muhtelif semtlerdeki satış mağazalarında,çalıştırılmak üzere kadm ve erkek Şef Tezgâhtar.Kasiyer,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1958
  • Miliiııefi Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdiiı HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1958
  • 1 HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1377 29 1373 Recep OCAK Ocak 9 19 5 8 16 VAKİ T VASATİ EZANI;Güneş 7.13 1.52 Öğle 12.27 7.07 ikindi 15.05 9.45 Akşam 17.22 12.00 Yatsı 18.56 1.34 imsak 5.33 12.12 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1958
  • Kayseri Vifâyeti Daimî Encümeni Reisliğinden 1 Yapılacak iş:Kayseri Hacılar yolu 4 000-6 400 Kmarasına yol boyunda parke taşı ihzaratı olup kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 İşin keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1958
  • İŞÇİ ALINACAK Laboratuvarda çalıştırılmak üzere 12-15 yaşlarında çocuklar alınacaktır.Öğle yemeği verilir.Müracaat:Kminönü,Yağcılar sokağı Şapçı han No:22v 3045)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR 27 42 10 SATILIK EMLAK FATİHTE tramvay yoluna yakın,istimlâksiz,iki katlı ev acele satılıktır.Mür:21 11 71.S-545)GÖZTEPE ile Caddebostan arasında,Bağdat caddesi üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1958
  • PAKT KUVVETLERİ Baştarafı Birincide Diğer üyelerin muhalefeti karsısında böyle bir karar almaktan vazgeçilip geçirmediği hakkında sorulan bir suale Hal idi cevap vermekten imtina etmiştir Yüzden fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.01.1958
  • Baştarajı Birhıcide j türülmüştür.Bu sırada ingiliz askerleri Türklerin üzerine ateş açmışlar ve bir Türkü öldürmüşlerdir.50 den fazla Türk de yaralanmıştır.Az sonra ismet inönü meydanından,üzerinde T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.01.1958
  • Bugünveyarmkiüg madan tehir edildi Cumartesi ve Pazar yapılıp yapılmaması günkü karşılaşmaların hava durumuna bağlı [İLHAN DEMİREL] C CAD AV CALİPTİ Gatatasarayh futbolcular dün kulüp salonunda bir an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1958
  • Basketbol Liginin IIdevresi başlıyor 30 saniye kaidesinin tatbik edileceği müsabakalar enteresan geçecek 1.devre basketbol lig maçlarının geçen hafta Fenerbahçe'nin birinciliği ile kapanmasından sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1958
  • I.DEVRE BASKETBOL LİG PUAN DURUMU Takımlar O G B M A Y P Fenerbahçe 9 9-540 413 27 Galatasaray 9 8 1 625 420 25 Modaspor 9 7 2 576 389 23 Vefa 9 6 3 487 435 21 Beşiktaş 9 4 5 423 483 17 Darüsşafaka 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1958
  • SAVCILIK I Ava meraklı okuyucularımız tarafından sorulan suallere «İstanbul Merkez Avcılar Kulübü Teknik Komitesi» nin verdiği cevaplar her hafta çarşamba günü sütunlarımızda yer almaktadır.Okuyucular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1958
  • ANTRENÖR KARL DİGEN'E ŞİMDİLİK KİMSE TALİP DEĞİL F.BAHÇE İDARECİLERİ MOLNAR'DAN MEMNUN OLDUKLARINI SÖYLEDİLER.AYRICA BİR SABOTAJ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR Arkadaşımız Faruk Demirtaş'ın Viyana'dan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1958
  • IA.P.J ONLARDA TEHİR YOK fogmere lig maçları havanın zorluk çıkarmasına rağmen hararetle devanı etvıınıınvH pektedir.Sürprizler birbirini takip ediyor.Hele İngili* ikinci Ugi birinciden dal» «teman «e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1958
  • G.Saray Mete'ye teklif yapmadı Dün bir sabah gazetesinde Galatasarayın Adalet solaçıgı Mete'ye 20 bin lira transfer ücreti teklif ettiği haberi "çıkmıştır.Bu haberle ilgili olarak adı geçen Muzaffer B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1958
  • EŞREF BİLGİÇ Diploma alacaklar BEŞAT ERTE YERLİ ANTRENÖRLER kursa tâbi tutulacak Elinde diplomanı bulunmayan antrenörler va%ife alamıyacaklar i Kursa tâbi tutulacak yerli antre-norlerden Şeref Görkey.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1958
  • KRONER Komik hakem KRONER CUMA GÜNÜ GİDİYOR Geçen haftaki lig maçlarını idare eden Romen hakemi Kroner cuma günü Bükreş'e dönecektir.Kroner,Romen Federasyonunun millî futbol maçı teklifinin resmiyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1958
  • Ordu takımı seçimi geri bırakıldı Garnizon karmaları maçı oynanamadığı için kadro tesbiti gecikecek Ordu takımımızın tesbiti İçin tertiplenen Ankara ve İstanbul Karmaları maçı dünkü hava muhalefeti yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.01.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] AIVlAi FORMDA GunUM en güzel ve heyecanlı güreli Nuri Çakıcı ile İbrahim Yurdaeris arasında cereyan r Unlu UM etmiştir.57 kilonun enteresan güresi daha ziyade Çakıcı üstte)lehine cere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor