Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.01.1958
  • ITELEFOTO MİLLİYET] BAĞDAT PAKTI KONSEYİNİN ANKARADA DÜN SABAH AKDETTİĞİ ALENÎ CELSENİN UMUMÎ GÖRÜNÜŞÜ Bağdat Pakt onseyi toplandı Alenî celsede hey'et başkanları birer konuşma yaptılar.Dulles Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1958
  • Başvekil Lloyd ve Hariciye köşkünde cereyan eden müzakereler hakkında Menderes Bayar'a izahat verdi ANKARA,HUSUSÎ HARİCİYE Köşkünde Başvekil Adnan Menderes,Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu,ingiltere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1958
  • ŞAM'DA BAĞDAT PAKTI ALEYHİNDE NÜMAYİŞ ŞAM,A.P.Suriyeli talebeler dün Şam sokaklarında Bağdad Paktı aleyhinde nümayişler yapmışlardır.Pakt konseyinin açılışı münasebetiyle gazetecilere beyanat veren Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1958
  • ŞİDDETLİ SOĞUKLAR Şehrimizde sühunet 2 dereceye düştü DÜN şehrimizde sühunet 2 dereceye kadar düşmüş ve rüzgârın sür'aü saatte 60 kilometreye çıkmıştır.Karadenizde devam eden şiddetli fırtına sebebiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1958
  • KIBRIS'TA KANLI ydan muharebesi Nümayiş yapan Türklere hücum eden İngilizlerle Cikan çarpışmalarda 3 ölü,yüzlerce yaralı var Tahrik edilen Türkler silâhlı İngiliz kuvvetlerini taşlayarak kovaladılar A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1958
  • linin.ı'ı ıT'i'flTlT—BİRİNCİ BOMBA İLE HARAP Oı^u\at*AKLI dAlu,fc.vDEKl AMBAli ı,LIYET AMERİKAN KÜTÜPHANESİ ETRAFINDA DEVRİYE GEZEN EMNİYET MENSUPLARI İTELEFOTO MİLLİYETJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1958
  • AMERİKAN İSTİHBARAT SERVİSİ MENSUPLARI İNFİLÂK YERİNDE TAHKİKAT YAPARKEN ŞOFÖR CELÂL ULUĞ ITELEFOTO MİLLİYET] Ankara sabotajı Komünist marifeti Nezaret altına alman 10 kişi arasında Bağdat Paktı Konse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1958
  • MECLİS SABOTAJ HÂDİSESİNİ TEL'İN ETTİ ANKARA.HUSUSÎ Büyük Millet Meclisi evvelki gece vukubulan sabotaj hâdisesini ittifakkı tel'in etmiş ve bu teşebbüsün,Türk Amoı ika dostluğuna ihlâl edemeyeceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1958
  • AMERİKA MISIR'm GÖRÜŞÜNÜ MERAK EDİYOR GAZETELERDEN)9099!wtumem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1958
  • Çanakkale Abidesi Yardun Kampauyas,f\f\f\BİN Mehmetçik adına dikilecek «Çanakkale Âbidesi» ^FI II 1 nm tamamlanması için açtığımız Yardım Kampanya-J\J sında teberru miktarı 28.245 lirayı bulmuştur.Kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.01.1958
  • İSTANBUL RUMLARININ MÜBADELESİ İSTENDİ ANKARA,HUSUSİ D.P.Trabzon mebusu Prof.Osman Turan meclise verdiği bir sual takririnde tazyik altında bulunan Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumlarının mübadel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • i:v,i:vS^,v;i.Cinsî Terbiye Dr.RECEP DOKSAT Cinsi meseleleri dukunulnıuz,konuşulmaz ve ayıp mevzular telâkki edip,l ilnıenıezlıkıeıı gelmek,ba.şıııı kuma m.kan deve kıısu misali tehlike karsısında yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • apartman daireleri bahçeli evler m para ikramiyeleri MİLYON s TÜRKİYE C BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • 1 Şubat 1958 Saat 21:30'da İstanbul Radyosunda g r o o t a r t 21 PUAN YARIŞI PROGRAMI rr^E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • SAYIN BAYANLAR Beklemiş olduğunuz 1958 in Avrupa desenleri POPLİN EMPRİMELERİ gelnufür.Mısırçarşısı No:76 TURAN Mağazasında satümaktadu".
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • ılımımın ıı minimi İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah melodileri 8.30 Haberler 8.45 Türküler ve oyun havaları 9.00 Havay adalarından melodiler 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • M OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İyi plânlar kuruyor,fakat harekete geçmekte gecikiyorsunuz.Bu İşi hallediniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Peşinden koştuğunuz mesele iyi bir sonuca varmak üzere.Yılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • BU t MACA 1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Deniz tekesi;Bulgar parası,2 Uzak;Gösteriş,3 Tenisde kullanılır;Vekiller eski dil)4 Zaviye;Vezne uysun diye heceyi uzun okuma.Sanat.5 Serüven;Rey.6 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • Londra seyahatinden dönen MÜZEYYEN SENAR HER AKŞAM TEPEBAŞI GAZİNOSUNDA Her Pazar saat 14 te tam kadro ile İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ.Tel:44 26 90 3131
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • ÇOCUKLAR DİKKAT Maceraya meraklı iseniz BET-MAN Yarasa Adam)mecmuasını,kahkahadan kırılmak istiyorsanız KÜÇÜK FATOŞ mecmuasmı okuyunuz Bu iki mecmua da yarın çıkıyor.3114
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • Devamlı olarak para biriktirmenize de bağlıdır Bir yıl Ayda en az 25 lira kyatıracağınız Aylık Gelirli Küçük lasarruı Hesabı Size 20 yıl boyunca 500 liraya kadar AYLIK GELİR ikramiveleri kazandırır Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • ESKİ MUHARİPLER BANKASI MUHABANK)ermaycsi:tti 10 000 000 Kuruluşu eski ikramiyeleri zengindir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • Uçak Güm Çetesi tâksm Gazinosunda.PAVETlYELEK GAZETBClLER CEMİYETİMDEN "TEMİN EDİLİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • Yarın çıkacak olan KARA ŞAHİN Resimli çocuk mecmuacılığında yeni bir devir açıyor.3114)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • HALILARI Şahanedir.Satış Yeri:İstanbul Harbiye 3064
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • ALTIN FIATLARI CUMHURİYET 112.60 REŞAT 14Ü.00 GULDEN ltKİ.TO İNGİLİZ 145.00 KÜLÇE 17.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • Tanıdığınız çocuk mecmualarının en güzeli olan KARA ŞAHİN Tamamen resimli olarak yarın çıkıyor 3114)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • ARTIK SİNEMAYA GİTMEYECEKSİNİZ Niçin mi?Küçük FATOŞ Çocuk mecmuasının sayfalarında kahkahayı.B E T M A N Yarasa Adam)Çocuk mecmuasının sayfalarında heyecan ve macerayı bulacaksınız Yarın bir BETMAN,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • I Sesli ve sessiz bombalar E 7f NKARA'da patlayan bombalar sembolik-E jf"\tir-Tahrip ve öldürme kasdiyle atılmamıştır.Ankara konferansını çekemeyenlerin E tehdit kılığına bürünmüş kıskançlıklarıdır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • Kumaş satışları halkın şikâyetine sebep oldu Sümerbank mağazalarında nüfus kâğıdı ile kumaş satışı devanı etmektedir.Fakat sadece bir pantolonluk kumaş alanların nüfus cüzdanlarına da «üç metre kumaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Kaatil Ayhan Işık Türk filmi 2 Evlât Kaatili Atıf Kaptan Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 G2)Zeynebin Aş ki Muhterem Nur Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Allah Kadını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • SATIŞA ABZOLUNAN AYAKKABILAR CttRUK DÜN KONGRELERİNİ YAPAN AYAKKABICILAR BU HUSUSU BİR DEFA DAHA AÇIKLADILAR İstanbul Ayakkabıcı Esnafı Derneğinin dün yapılan yıllık kongresinde «Çürük ayakkabı» satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • Babasını tehdit eden bir genç Adliyeye verildi Şişliye bağlı Ayazağa köyünde oturan Ziya Bıyıklıoğlu adında bir genç,babası Mehmet Bıyıklıyı silâhla tehdit suçundan adliyeye verilmiştir.Ziya'nın sarho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • Bilet karaborsacılığı iki kişi dün tevkif edildi Fahiş fiatla lâstik satan bir tacir de Millî Korunma Mahkemesince bin lira para ve bir yıl hapse' mahkûm edildi Bilet karaborsacılığı yapan Abdullah Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.01.1958
  • KISA HABERLER ÇEKOSLOVAKYA ve Doğu Almanya'dan mal ithali için verilmiş olan lisansların bir kısmının müddeti bu ay sonunda bitecektir.Ancak fabrikalar malları zamanında teslim etmedikleri için ithalâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.01.1958
  • K1 *&?¦^Amerika'ya gidip de.B PARKING'Cİ NACİ GARAJIN ÖNÜNDE POLİS IIOM'ARD İLE BERABER 1952 senesinde bir Türk gemisinin yolcuları arasında New-York limanına Naci Erdoğan isimli bir vatandaşımız da i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1958
  • [OZDEMİR GURSOY1 PUL MERAKLILARI FİLATELİST KULÜBÜ KONGRESİNİ TAKİP EDİYOR PULCU Filatelist Kulübü kongresinin meydana koyduğu bir hakikat:"TÜRKİYE'DE PUL MERAKI BÜYÜK ÖLÇÜDE ARTIYOR.DÜNYANIN hemen ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1958
  • VALİLERİMİZ İNCİLTERE'DE KEYSTONE] Dört Türk valisinden müteşekkil bir heyet İngiltere'deki tetkiklerine devam etmektedirler.İngiliz Kültür Heyeti tarafından tertiplenen bu seyahate katılan İzmir Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1958
  • Patrik Athenagoras'ın ecdadı simitçi imiş İstanbul Simitçi,Yufkacı,Börekçi ve Kadayıfçılar Derneğinin dünkü toplantısında,Patrik Athenagoras'ın bir simitçi ailesinin çocuğu olduğu belirtilmiştir.Kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1958
  • KISA HABERLER DIYARBAKIR'da Nuseybin kaza sının Köprübaşı mevkiinde Suriyeyc kaçırılmak istenen 1G8 koyun kısa bir müsademeden sonra makineli tüfekli altı kaçakçı ile birlikte ele geçirilmiştir.NİĞDE'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1958
  • DÜNYA MİZAHINDAN ÜÇ ŞAHESER Düşün Yayınevi DOLAR YAĞMURU Tanınmış ingiliz mizahçısı Wodehouse dünya dillerine çevrilen 20 f*ser yazdı.Dolar Yağmuru,bunların en güzelidir.YARIN ÇIKIYOR Fiyatı:2 lira v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1958
  • Bir defa görünce unutamıyacağınız resimli çocuk mecmuası.KARA ŞAHİN yarın çıkıyor.3114)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1958
  • i-DİKKAT POPLİN SATIŞI-Merserize düz beyaz ve renkli gömleklik poplin satışı yapılmaktadır.Satış yeri:Agirefendi Caddesi Gürün Han Kat 2 No.205 İŞ MANİFATURA a usas)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1958
  • Kadın Kumaşları Zariftir.Satış Yeri:İstanbul Harbiye 3064
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1958
  • Kübalı hakkındaki rapor hazırlandı Maarif Vekâletinin talebi üzerine Ord.Prof.Hüseyin Naili Kübalı meselesini tahkik İçin İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından vazifelendirilen üç kişilik komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1958
  • 15 kilodan aşağı kuzu kesilmiyecek ANKARA,HUSUSÎ 15 kilodan aşağı kuzuların kesilmesi Ticaret Vekâletince yasak edilmiştir.Gelecek sene için bu miktar 20 kilo olarak tesbit edilmiştir.1 şubattan itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1958
  • IKEYSTONE] İnsandan büyük şişe Bu,31 ocak cuma gecesi Taksim Gazinosunda verilecek Basın Balosıı'nun sürprizlerinden sadece biridir.An'anevî balonun diğer hususiyetleri arasında 3 Büyükler Barı,Âşıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1958
  • Şehirden ilham E AZIMA,naçizane ileri sürdüğüm bâzı fikirlerin alâkalılar E tarafmdan nazarı dikkate alınmasından dolayı teşekkürle ğ başlıyorum.Geçen hafta otobüslerde biletçilerin önün.e E deki izdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.01.1958
  • ESKİ MUHARİPLER BANKASI AAUHABANK)ç^ermaycsuCt,10 000 000 Şerefli Türk Ordusunun eski mensupları tarafından yaratılan bir eserdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.01.1958
  • Z3 EVVAAAH.61C OKDU HALİNDE GEUVOCUAC vx^r BEN SİZİN Hv?fQn J DOSTUNUZUM îl/fiftT UT!DUCUNVAHU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1958
  • v/İŞTE.İSTEDİĞİNİZ KIRMIZI BOVALAR-J LA KESE KAĞITLA-h RJNi GETİRDİM-M 3U BOYAt-ARl NE YAPACAK ANt-AAMVORUM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1958
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALID KARAY Tefrika No.73 Neden giyinip kuşanıp oralara gidiyoruz,boy gösteriyoruz?Elbette yazarlar,bir gün yazacaklarını bilmiyor mu idin sanki?Günün birinde seni de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1958
  • Melley müdahale etti:Bu kadar bağırma,belki arka tarafladır.Ayakları altında,yer yer ayrılmış parkeler pıtırdıyordu.Koridorun sonunda duvarları çıplak bir oda vardı.Doğu tarafındaki pencereden,erimiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1958
  • Banyo yapmak zannettiğiniz kadar kolay bir iş değildir Banya yaparken suyun hararetine,sertliğine bilhassa dikkat etmeniz,önleyici tedbirler almanız lâzımdır Usulü dairelinde sapılan banyoların temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1958
  • AŞK HİKÂYESİ İki kadın arasında TEFRİKA No.10 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Jcan'ı himaye eden zengin dul Madam Lusien öldürülünce mirasını Jean'a bıraktığı ve Jean'm öz annesi olduğu anlaşılır.Fakat.Muhakkak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.01.1958
  • ŞEYTAN KULAĞIMA.i BIL3IEM siz de öyle misiniz?Ben gazelde-1 rin gök kürültüleri,şimşekler gibi haber.lerindcn yorulunca minicik,tatlı haber-lcr ararım.S Dün böyle bir tatlı haber vardı.Adını unut-tum.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • Ankara sabotajı t Baştarajı Birincide nesi ile Kütüphanesine atılan bombaları müteakip,sür'atle vak'a mahallinden kaçan siyah renkli otomobili gören tek şahittir.Gazetemiz ankara bürosuna durumu anlat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • SATILIK EMLÂK Taksim'de 135 metre kare üzerinde 7 kata müsaadeli,imâr durumu hazır gayrimenkul satılıktır.İş saatlerinde 22 11 07 telefonla müracaat.3066
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • istifadeli Fabrika,Ev,Arsa Satışları Fırsatını KAÇIRMAYINIZ.Yunus istasyonu arkasmda sanayi bölgesinde 14 parça kıymet-li şüyulu 3.2.958 saat 14 te Kartal icrasında az muhammen kıymetlerle satılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • üiiiliııel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • HİCRÎ SAİl rum!377 28 1373 Recep OCAK Ocak 8 19 5 8 15 VAKİ T VASATI 1 EZANÎ Güneş 7.14 1.54 Öğle 12.27 7.08 ikindi 15.04 9.45 Aksan ı 17,21 12.00 ı Yatsı 18.55 1.35 İmsak 5.34 12.14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • Çekiliş Tarihleri 4 Mart,6 Mayıs,8 Temmuz,9 Eylül,31 Ekim,30 Aralık T UR Kî Y E EMLAK KREDİ BANKASİ 11 HER 100 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • *Sxîs-v TEBERRU LİSTESİ 310.00 23.00 10.00 2.50 İ 2.50 î2.50 5.00 2.50 2.50 30.00 20.00 EVVELKİ YEKUN 24.510.50 İnhisarlar vay atölyesi işçileri 335.50 Aram ve Hayik Hoeaca-Diyan kardeşler 100.00 Hask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • BAĞDAT PAKTI KONSEYİ TOPLANDI Baştarajı Birincide Paktın inkişafı üzerinde duran Menderes.«Bölge müdafaasının istinat edeceği temci dinilerin hazırlanması ilerlemiş,müşterek plânlama organı çalışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • ZİRAAT VEKÂLETİNİN BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Bütçe Encümeni dün sabah Ziraat Vekâleti bütçesini kabul etmiş,öğleden sonra da Münakalât bütçesini jü-j zakereye başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • EGE TÜTÜN PİYASASI DÜN SABAH AÇILDI İZMİR,HUSUSÎ Ege tütün piyasası dün bölgenin başlıca merkezlerinde erken saatten itibaren açılmıştır.67 yerli ve yabancı firmanın iştirak ettiği kampanyada,müstahsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • KADAR,DÜN İSTİFA ETTİ BUDAPEŞTE,A.P.1956 Ekim ihtilâlinde Ruslarla işbirliği yaparak Macar milliyetçilerini ezdiren kızıl Macar Başvekili Yanoş Kadar dün istifa etmiştir.Komünist Partisi birinci sekre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • KIBRIS'TA KANLI MEYDAN MUHAREBESİ Baştarajı Birincide dan ağır surette yaralanarak hastananeye kaldırılmıştır.MEYDAN MUHAREBESİ Öğleden sonra saat 2 sularında,Atatürk meydanından geçerek okullarına gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • Uçağa binerken çantanıza bir PE-RE-JA Limon kolonyası alını;Uçak tutmai gelir.FE-RE-JA LİMON KOLONYASI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • YARIN AKŞAM Altın arayıcılarının bilinmeyen bir tabiatla mücadeleleri ve zenginliğe ulaşabilmek için bütün hislerinin ifratı ile çarpışması.RENKLİ)DEVLER MÜCADELESİ THE SPOİLERS» ANNE JEFF RORY BAXTER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • Eşine az rastlanan bir san'at mucizesi.Mario Lanza'nın Ölmez şaheseri.Büyük dram ve müzikal bir film.MEKSİKA SERENADI Renkli)Serenade)MARİO LANZA JOAN FON-TAİNE SARİTA MONTİEL Perşembe günü Matinelerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • U tıtft ^fc^,U^ J/UJİt—ÇORUM FOLKLOR EKİPİ'ni"" Brüksel'e gitmeden önce,bir defaya mahsus olmak üzere 31 Ocak Cuma gecesi ŞADIRVAN'da takdim eder.3065
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Istinye Yeniköy yolu istikameti üzerinde bulunan Yeniköy mahallesinde kadastronun 336 ada 12 Parsel ve 337 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,13 parsellerinin yol güzergâhına rastlamaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ İLANLAR TELEFON 27 Al 10 SATILIK EMLAK BEŞİKTAŞ Türkali mahallesinde 7 oda,bahçeli,deniz görür,350 lira aylık iratlı,45.000 liraya satılık kârgir ev.Mür:Beşiktaş Ortabahçe cad.49/1 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.01.1958
  • önümüzdeki cuma gününden itibaren Cazip Bir Yazı Serisine Başlıyor.Zaman zaman romanlara,filmlere mevzu olan,sanatın ve edebiyatın en eski kaynaklarını teşkil eden Mukaddes Kiiaplardaki AŞK HİKÂYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.01.1958
  • Avusturyalı bir antrenör geliyor Kari Değen,Fenerbahçe takımını çalıştırmak istediğini söyledi I' A II U K DIIMIRTAŞ VİYANA'dan bildiriyor Büyük takımlarımızdan birini çalıştırmak üzere teklif aldığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • Ankara İstanbul garnizonları bugün karşılaşıyor Ankara İstanbul Garnizon takımları bugün saat 14.30 da Mithatpaşa Stadında bir karşılaşma yapacaklardır,istanbul Garnizon takımında şu futbolcular bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • F.Bahçe Beyoğluspor maçı için kampa girmiyor Yarın Beyoğlusporla karşılaşacak olan Fenerbahçe takımı dün kendi sahasında antrenman yapmıştır.Hava şartlarının kötü olması sebebiyle yarım saat süren çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • 30 SANİYE KAİDESİ ve Basketbolümüz Beynelmilel Federasyonun son yaptığı değişiklikler içinde bir «30 saniye» kaidesi aylardanberl basketbol muhitlerimizde ağızdan ağıza dolaşıyor.Söylenenler ekseriya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • mâ i£m 3* m İ&KJ»«-İ dfc?mıı ı ıı I 'rıiı'"Niiiıfc tA.P.J CUCPPİCI fî'SIJ İKİNCİ fini I I Cumartesl «i"1" Londra'da oynanan F.İ.F.A.Kupası maçlarında Tottenham Ilotspur,Slıeffield United ile karşılaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • Basketbol millî lakım hazırlıkları başlıyor Sportif Oyunlar Federasyon u dün iç ve dış lemasiar mevzuunda mühim kararlar aldı Sportif Oyunlar Federasyonu,dün akşam Bölge binasmda bir toplantı yapmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • Abdullah Tomba Basın toplantısı yaptı Boks ajanı olacağı hakkında çıkan haber üzerine dün saat 15 de bir basın toplantısı yapan Abdullah Tomba Şunları söylemiştir:«Şahsen ajanlık iddiasında değilim.Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • 20 SENEDE BİR GOL ATTI VE BAYILDI İZMİR,HUSUSÎ Bugün şehrimizde oynanan Kalespor Güneyspor maçında çok enteresan bir hâdise cereyan etmiş ve 20 senelik futbol hayatının ilk golünü atan Kalespor solhaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • Adaletli Fahriye bir ay ceza verildi Adaletliler bu cezayı fazla bulduklarını ve aynı maçta Kadri'nîn de Fahri*ye mukabelede bulunduğunu söylediler Galatasaray Adalet maçının hakemi Kroner raporunda F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • Beşiktaş Istanbulspor,G.Saray Beykoz,F.Bahçe-B.Sporla oynuyor Profesyonel lig tertip komitesi dün saat 18 de mutad toplantısını yapmış ve haftanın maçları üzerinde görüş-müştür.Saat 14.30 da başlayaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • FİN'LER KUVVETLİ BİR KADROYLA GELİYOR 8-9 Şubat tarihlerinde Spor ve Sergi Sarayında yapılacak olan Türk Fin Güreş müsabakalarının hazırlıklarına başlanmıştır.İki gece devanı edecek olan Greko-Romen v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • AYHAN BİR MÜDDET 0YNAYAM1YACAK Adalet takımı bugün bir antrenman yapacaktır.Galatasaray maçında sakatlanan Ayhan tedavi edilmektedir.Doktorlar Aynanın bir müddet oynayamıyacağını söylemişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • BEYKOZ,B.ERDOĞAN'I MAHKEMEYE VERİYOR Beykoz İdare Heyeti tarafından 3 aylık boykotla kadro dışı bırakılan santrfor B.Erdoğan'a bâzı kulüp idarecileri transfer teklifinde bulunmuşlardır.Erdoğan'ın muka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • ANTRENÖR MOLNAR'IN DİKKATİ ÇEKİLDİ Bölge Müdür muavini Kemal Halim Gürgen Fenerbahçe kulübüne resmen yazdığı bir mektupta idare heyetinin,Molnarm maçlardaki hareketi hususunda dikkatini çekmiştir.Kema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • ŞAMPİYONLAR KUPASINA katılma şekli değişecek Federasyon Reisi,önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa turnuasma.Federasyon Kupası şampiyonu ile İstanbul,İzmir ve Ankara lig birincilerinin yapacağı karşılaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • iııı.mı.ıımıımııımıımııııııı.ı.m.RECEP söylentileri I tekzip etti Recep:«Hayatımda hiç bir şeyden korkmadım ve çekinmedim» diyor Recep sakin nazarlarla etrafınj| dakilere baktı.«Tuhaf» dedi.«Kulübümde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • GENÇ MİLLÎ TAKIM DEPLASMAN MAÇLARI BAŞLIYOR Genç milli takımı tesbit etmek mak sadiyle Federasyon tarafından tertip edilmiş olan Bölgeler arası deplasman maçları 7 Şubat tarihinde başlayacak 10 Şubatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • GENÇ MİLLÎ TAKIM İÇİN MAÇ TEKLİF EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonu dün,Yugoslav ve Avusturya Federasyonlarına yazdığı bir mektupla,Dünya genç takımlar şampiyonasına hazırlık olmak üzere mart ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • IRAN GÜREŞÇİLERİ GELİYOR ANKARA,HUSUSÎ Iran güreş takımı dün akşamki ekspresle İstanbula hareket etmiştir.İranlıların,anlaşmaya varabildikleri takdirde Fatih Güreş Kulübü ile bir maç yapmaları ihtimal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • IÖZDEMIR GURSOY] MİİÇTII VB8CB ÇTJinYlIM IJ bin k''5'Uk stadyumun maketi ve projeyi çizen yüksek mimarlar,Bölge Muin Ud I MIVD EL d I M VI Ulfl dürü Sait Selâhattin Cihanoğlu ile birlikte.Soldan itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.01.1958
  • BEŞİKTAŞ FEDERASYONDAN YARDIM İSTEDİ Beşiktaş Kulübü Futbol Federasyonuna müracat ederek Vesteros organizasyonunda zarar ettiğinden bahisle nakdî yardım talebinde bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor