Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.01.1958
  • M|;mm fk;31 i illi ^$8Sg f^İİ W)j& WJ m [OZDEMIR GURSO* ı Galatasaray Lisesi Talebeleri Âbideye yardım toplamak üzere MİLLİYET'le yaptıkları sergide satış sıratında.IÖZDEMİR GURSOY1 Gençler Vapurda ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1958
  • BAĞDAT PAKTI KONSEYİ BUGÜN TOPLANIYOR Dulles müşahit olarak iştirakine rağmen ilk celsede bir konuşma yapacak.Amerikanın Türkiye'ye yardımı arttıracağı anlaşılıyor İktisadî tasarıların malî imkânsızlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1958
  • DULLES Ankaraya GELDİ Bayar ve Menderes'le görüşen Amerika Hariciye Vekili Lloyd ile de konuştu ANKARA.HUSUSÎ Bugün başlıyacak olan Bağdat Paktı konseyi toplantısına katılacak olan Birleşik Amerika Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1958
  • Acele olarak Lloyd tarafından Ankara'ya çağırılan KIBRIS VALİSİ FOOT GELDİ Ankara'da İngiliz Hariciye Vekili ile yapılan Kıbrıs görüşmelerine FosterDulles de katılacak Kıbrıs Valisi Foot Ankara'ya loş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1958
  • Ankara'd Bayar hâdise mahallinde tahkikatla meşgul olurken,Reisicumhurun sağındaki Emniyet Genel Müdürüdür.Telefoto MİLLİYET:Ankara İstanbul)la suikast Dün Amerikan Elçiliğinin deposunda ve Amerikan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1958
  • SON DAKİKA Kabine toplandı ANKARA,HUSUSÎ Sabaha karşı Kabine Reisicumhur Celâl Bayar'ın riyasetinde fevkalâde bir içtima aktederek suikast hâdisesini incelemiştir.Bu arada Ankara Valiliği de bir tebli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • MILLIYET'in YEM TELEKS CİHAZI KURULURKEN MiHiifet^ MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,«Her nesil kendinden sonra gelen nesli beğenmez.Bu kaidenin teyidini sık sık görmekte,istisnalarına ise ender rastl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • İSTANBUL I 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah melodileri 8.30 ğ Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 z Vals festival orkestrası 9.15 Şaı-kılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • BULMACA 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Fenerbahçenin çalım kralı:B.J.K.nın kaptanı.2 İbda'nın 1 yarısı;Kısa değil;Döndüre dön-2 düre sokulan bur-malı çivi.3 3 Harcanan para;Ormanlar kralı.4 4 Büyük süslü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • OĞLAK BURCU p m [22 Aralık 20 Ocak] İstemeden gittiğiniz yerde eğlenecek ve dinleneceksiniz.Sizi koruyan bir insandan yardım var.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hayatınıza yeni bir insan karışacak.Ve iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • 300 Belediye Zabıta memuru daha alınacak Son alınan kararların İstenilen şekilde yürütülebilmesi için,Belediye Zabıta Müdürlüğü kadrosunun takviyesi meselesine ehemmiyet verilmektedir.Bu yıl içinde 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • Karaya oturan «Kocaeli» nin yükü boşaltılacak Süvey?açıklarında karaya oturan «Kocaeli-tankerinin yükünü boşaltmak üzere armatörlere alt Rıza Kaptan tankeri vazifelendirilmijtir.«Kocaeli» nin karaya o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • Belediye Meclisi iki fevkalâde içtima yapıyor Şubat ayının birinde normal toplantılarına başlayacak olan Belediye Meclisi,30 ve 31 Ocak günlerinde iki fevkalâde toplantı aktedecektir.Bu toplantılarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • Tasi» tarihi 1863 OSMANLI BANKASI AS.1958 aile sandığı ikramiye planı YeşUkOyde 2 ApaMiM m Deniz* nazır airesi 400000 lira ikramiye Çekiliş Tarihleri 5 M AR l 70.000 tl.5 EYLÜL 5 MAYİS 1 Aparlıman Dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • Yeni dispanserler İNŞA EDİLECEK Bu seneki bütçeden imâr hareketlerine 150 milyon lira tahsis edildi Belediye Meclisi Bütçe Encümeni 1958 malî yılı Belediye bütçesinin tetkikini bitirmiştir.Geçen yıl 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • Üniversite Teşkilât Kanunu tâdil ediliyor İstanbul Üniversitesi Teşkilât Kanununun tâdili İçin çalışmalar yapılmaktadır.Senato tâdil tasarısının ana hatlarını tesbit etmiştir.Yakında hükümete sunulaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • Öğretmen okullarında devamsızlık kayıtlandı Öğretmen Okulları öğrencilerinin devamsızlık müddetleri,Maarif Vekâletince kayıtlanmıştır.Bu okul öğrencileri,diğer orta tedrisat okullarında olduğu gibi,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • Lokanta tarifeleri yeniden ayarlanıyor Fiai indirmesi birinci sınıflarda yüzde 35-40,ikincilerde 20-25,üçüncülerde ise 5-10 nisbelinde olacaktır Hayatı ucuzlatma gayesi ile alman kararlarm devamı olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • Maarif işleri için para teminine çalışılıyor Maarif hizmetlerinin daha iyi bir şekilde yürütülmesi ve bilhassa İlk okul ihtiyacının karşılanabilmesi İçin tedbirler düşünülmektedir.Vilâyetin,Maarif hiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • Yılın en sakin kongresini dün Ağaç İşçileri yaptı İstanbul Ağaç ve Benzerleri İşleri Esnafını Kalkındırma Derneğinin dün yaptığı ilk kongre yılın en sakin toplantısı olmuştur.Azalar ekseriyeti temin i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • I İki mektup ve bir soru "O İRBİRİNE garip bir tarzda benzeyen ve Tj ayn ayrı şehirlerden gelen iki mektup aldım,ikisinin de yazarı gençtir.Bunlardan E biri yüksek tahsil mezunu olduğu için meseleyi E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • UucSiZiJK sucundan sanık VTasel Bahar adında biri,dün 3 üncü Sulh Ceza Mahkemesince 9 ay hapse mahkûm edilmiştir.Yasef,Kumkapı'da bir dükkânın önünden bakır tepsi çalarken yakalanmıştı.FATİH'de Jale K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • MESUT BİR DÜÛÜN Orgeneral Vedat Gaıan'ın kızı İnci Kayabalı İle Korgeneral Fasih Kayabah'nın oğlu Dr.İsmail Kayabah'nın düğün merasimi dün Yıldız Harb Akademileri salonlarında seçkin bir davetli ve ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • Gençler yabancı talebe davet edemiyecek Maarif Vekâleti Valiliklere yaptığı tamimde gerekli tedbirlerin alınmasını istedi Öğretmen,öğrenci ve gençlik teşekküllerinin elçiliklerle temas ederek,yurt dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • İş emniyeti sağlanmayan a tel yeler kapatılacak Belediye hudutları İçinde bulunan fabrika ve atölyeler umumî bir kontrola tabi tutulacaktır.Kontrol neticesinde iş kazalarına müsait olan müesseseler ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • Bir kongreye 1500 üyeden dün ancak 45 i geldi Türkiye san'at mektepleri mezunları cemiyetinin 23 üncü yıllık kongresi dün Tophane Erkek Sanat Enstitüsünde yapılmıştır.1500 ü mütecaviz kayıtlı üyesi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • Üniversite'de sömestr tatili 1 Şubatta başlıyor Üniversiteler ve Yüksek Okulların sömestr tatili 1 Şubattan başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecektir.İstanbul Üniversitesinde imtihanlar 1 Şubat il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • Sivil İzcilik Teşkilâtı Türkiye gezisi tertipledi Türkiye İzciler Birliğine bağlı,Üsküdar Okul dışı sivil izcilik teşkilâtı,Türkiye çapında bir gezi tertiplemiştir.Teşkilât,1 Şubat'tan itibaren 15 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • Halkı rahatsız eden altı sarhoş Adliyeye verildi Muharrem Akkaya,Salih Özkurt,Osman Uluağaç,Alâattin Ekip,kardeşi Erdoğan Ekip ile Mehmet Korkmaz sarhoşluk suçundan dün geç vakit adliyeye verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48G5 02)1 Kaatil Ayhan Işık Türk filmi 2 Evlât Kaatili Atıf Kaptan Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 G2)Zeynebin Askı Muhterem Nur Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Allah Kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.01.1958
  • 27 OCAK 1958* MİLLİYET' SAYFA:S ¦HMM Amerika'ya gidip de.ıram.iMiııiMiMiıı.m ııım gelmeyi ver enleri GÜNDÜZ KILIÇ Amerika'da Elâzığ Lokantası Ve Plâkla Hasret Giderenler Massaclıussets devletinde birk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.01.1958
  • SAk'fr'A:4-'MİLLİYET' 27 OCAK löâtf WATf OfSNlY j o Mu ESMADA ATOM UCAğiM.P-KlZfCARDE.ŞfMÎ PEDA EDEMEM.F^KAT KİTTV İL-E DOHNNY'yE NE SOVT-iVEVlM?CISCO Kİ D JÖSE SAUNAS,ROD SEEB SWAN NENEDE tCAI-DlNIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • YURDUMUZU SOĞUK HAVA DALGASI KAPLADI BÜTÜN yurtta şiddetli bir kış hüküm sürmekte,bir çok yerlerde kar yağmaktadır.Polonya üzerinden gelen soğuk hava dalgası,memleketin bir çok bölgesini kaplamıştır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • DÖRT TAYFAYI deniz sürükledi Karadeniz'de fırtınaya yakalanan motorun tayfaları yükü dökerken dalgalara kapıldı STANBUL limanına kayıtlı I 300 tonluk «Köklükol» isimli motor,evvelki gece saat 21 sıral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • Bağdat Paktı Konseyi bugün toplanıyor Baştarajt Birincide Mısır'daki durum ehemmiyetle ele alınacak,Kıbrıs meselesi konsey çalışmalarında müzakere mevzuu olmayacaktır.Bu millî dâvamız Menderes ile Sel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • TEBERRU LİSTESİ EVVELKİ YEKÛN 21.165.00 İstanbul Soğancılar ve patatesçiler derneği 1.000.00 Sultanahmet Ticaret Lisesi 4/B öğrencileri 35.00 Suat Güçer 10.00 İstanbul Kız Lisesi •l/K sınıfı 30.00 Miş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • Ankara'da suikast f Baştarajı Birincide de bulunan meçhul şahıslar tarafından atıldığı tahmin edilmektedir.Amerikan kütüphanesinin Amerikan Elçiliği ile hiçbir alâkası olmayıp,bir şahsa aittir.Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • Kıbrıs Valisi Foot geldi Baştarafı Birincide proje bahis mevzuu değildir» demiştir.Bağdad Paktı konseyinin çalışmalara başlaması münasebeti ile tertiplediği Basın toplantısında bu mevzuda sorulan sual
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • ORMAN SAYILMAYAN ARAZİ HALKA İADE EDİLECEK Nedim Ökmen traktörlerin yüzde 89 unun faal olduğunu söyledi.Konuşması kesilen Atabay Encümeni terketti ANKARA,HUSUSÎ Ziraat Vekâleti bütçesi dün Encümende m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • C.H.P.nin İstanbul'a dair itirazı reddedildi Yüksek Seçim Kurulu kararı 5 e karşı 6 oyla verdi.Meliha Avni C.H.P.den istifa etti NEDRET SELÇUKER C.H.P.nin İstanbul seçimlerine dair itirazı,Yüksek Seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK SATILIK arsa,elektrik,su havagazı,iki kuyusu,50 meyve ağacı,tramvay durağına 100 metre,iskeleye 10 dakika,2000 m2.metresi 30 liradan.Mür:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • AN SİNEMASINDA JOHANNES HEESTERS MARGİT SAAD WALTER MÜLLER Agfacolor RENKLİ)Büyük bir Aşk Hissî ve heyecanlı bir mevzu Şahane bir film İKİ ALEV ARASINDA HAB ICH NUR DEINE LIEBE)AND Film)2838)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • CONCORDİA LÎNE 29 Ocak'da limanımızda beklenen CONCORDİA SKY Vapuru hamulesini boşalttıktan sonra 31 Ocak'da NAPOLİ CE-NOVA NEW-YORK BALTİMOR BOSTON ve FİLÂDELFİA Limanları için eşyayi ticariye alarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • Kayseri Vilâyeti Daimi Encümeni Reisliğinden 1 Yapılacak iş:Kayseri Hacılar yolu 4 4^000 6 400 Kmarasına yol boyunda parke taşı ihzaratı olup kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 İşin keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • HİCRÎ Pazartesi RUMÎ 1377 27 1373 Recep OCAK Oeak T 19 5 8 14 VAKİ T VASATİ EZANİ Günej 7.15 1.56 Öğle 12.27 7.09 İkindi 15.03 9.45 Aksan 17.2» 12.00 Yatsı 18.54 1.35 J İmsak 5.34 12.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • Atatürk Kır Koşusu t Baştarajı Altıncıda 1500 m.Kızar:1 Canel Konvur F.B.6.31,2 Yurdagül Yapıcı F.B.7.01,3 Çiğdem Çetintürk F.B.8.47.7.takım tasnifinde Fenerbahçe 6 puanla birinci.2000 m.Yıldızlar:1 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • MISIR BİSİKLET TURU BİTTİ KAHİRE,T.H.A.5 inci Mısır bisiklet turu bugün tamamlanmış ve Rus ekibi bu turun birinciliğini elde etmiştir.Daha çok Demir perde memleketlerinin iştirak ettiği bu turda Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • ANKARA GÜREŞ Kulübü dün gece iran Demiryol karmasını 7-0 yendi ANKARA,HUSUSÎ İran Demiryollar takımı evvelki geceki hezimetten sonra,dün gece dördü tuşla mağlûp olmak üzere Ankara Güreş kulübüne 7-0 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • G.Saray şampiyonluğa az daha veda ediyordu t Baştaraft Altıncıda yarattı.8.dakikada Mete'nin,korner mevkii civarından ortaladığı topu Mesut,ceza sahası içinde tuttu ve Saim'I de geçerek Galatasaray fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • G.SARAY'LI TALEBELER 1606 LİRA TOPLADILAR Baştarafı Birincide lerin gayesi,diğer müvezziler gibi günlük maişetlerini temin etmek değildi.Kanları kaynayan ve şimalden gelen ayaz,dolu,rüzgâra,kara aldır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • Dulles Ankara'ya geldi Baştarafı Birincide memlekete gelmek mazhariyetine eristiğim zaman hükümetinizin ve halkınızın hana gösterdiği samimî alâka ve yakınlığı gayet iyi hatırlıyorum.NATO'nun ParLste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • TIBBÎ MÜSTAHZARLAR FABRİKASI MOLLAGÜRANİ CADDESİ No.14 TASKASAP RADVOCARBON Adlı Müstahzarı Ecza Depolarına tevzi etmiştir ı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1958
  • YENİ MELEK'te 28 Ocak Sah saat 9.15 de Mevsimin şahane Süper filmi.Bir sanat ve deha âbidesi:ÖLMEYEN İNSANLAR Van Gogh'ım Aşk İhtiras ve Macera dolu hayatı)Renkli Başlıca yaratıcıları:Renkli KİRK DOUG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.01.1958
  • ispanya maçının tehiri üzerine MİLLÎ KADRO DAĞITILDI Romanyalı hakemin getirdiği gayri resmî teklifi resmen bekliyoruz 23 Şubatta oynanacak Türkiye İspanya millî maçları İspanya Federasyonunun müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1958
  • ATATÜRK Kır Koşusu T İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından tertiplenen ATATÜRK kır koşusu dün sabah saat 10.30 da Leventteki Parkurda yapılmıştır.Dört kategori üstünden yapılan bu müsabakalara yüze ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1958
  • PROFESYONEL LİG GOL KRALLIĞI 14 GOL ATAN:Metin G.Saray)12 GOL ATAN:Kadri Galatasaray)10 GOL ATAN:Lef ter F.Bahçe)9 GOL ATAN:Recep Beşiktaş)7 GOL ATAN:Nazmi Beşiktaş)5 GOL ATANLAR:Suat Galatasaray)İhsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1958
  • II.PROFESYONEL LİG GOL KRALLIĞI 13 GOL ATAN:Kayhan Beylerbeyi)11 GOL ATAN:Nedim Karagümrük)10 GOL ATAN:Alâeddin Davutpaşa)8 GOL ATAN:Yılmaz Sarıyer)7 GOL ATANLAR:Erdoğan Feriköy)Mes'ut Süleymaniye)Çet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1958
  • İKİNCİ PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Karagürrçrük 13 10 2 1 36 10 22 Feriköy 13 9 2 2 28 1420 Galata 13 7 4 2 16 9 18 Sarıyer 13 9 1 4 33 18 17 Eyüp 13 5 5 3 15 13 15 Beylerbeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1958
  • II.PROF.LİGDE SÜRPRİZLER KARAGÜMRUK EYÜP'LE,SÜLEYMANİYE GALATA İLE GOLSÜZ BERABERE KALDILAR İkinci küme maçları dün beraberlikle neticelendi.KaragUmrük Eyüp,Galata Süleymaniye.Dört takım da rakiplerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1958
  • ALTAY YARDIM Kampanyası açtı İZMİR.HUSUSÎ Önümüzdeki transfer sezonunda mukavelesi biten futbolcularını başka kulüplere kaptırmamak için Altay Kulübü.İzmir Basınını vardım kampanyası açmaya davet etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1958
  • GÖRKEY,G.SARAYA NAÇI HAKEM KAZANDIRDI DEDİ Dünkü maçı müteakip Galatasaray soyunma odasında,neticeden memnun olduğunu belirten antrenör Oick «Adalet ilk anlarda iyi idi.2-0 mağlûp duruma düştüğümüz ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1958
  • GALATASARAY'IN GOLLERİ 20.ua.u:uüa Fahri'nin resimde görüldüğü gibi uetin'e yaptığı Galatasaray'ın tavlu lıa cilk golünü n penaltı ile tecziye etti.Sainı penaltıdan temin etti.Ömer sola kaçıyor,top sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.01.1958
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Galatasaray 14 10 3 1 36 10 23 Fenerbahçe 14 in i 1 28 8 23 Istanbulspor 12 B 4 2 14 8 16 Beşiktaş 14 4 4 27 17 16 Vefa 14 6 3 5 18 20 15 Beyoğluspo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor