Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.01.1958
  • SELWY!Dün gece İngiliz Hariciye Vekili "ittifakımıza büyük ehemmiyet utfetmekteyim,dedi ANKARA,HUSUSİ İngiliz Hariciye Vekili Selwyn Lloyd dün gece Bağdat Paktı Vekiller Konseyi toplantısında bulun-ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1958
  • APAZ endişede M Kıbrıs'taki son hâdiseler üzerine papaz ve Yanan Hükümeti çok müşkül duruma düştü ATİNA,MİLLİYET RADYO SERVİSİ Kıbrıs'taki EOKA tedhişçileriyle solcu Rumlar arasında meydana gelen anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1958
  • [İLHAN DEMİRELJ PEI EDI ED Df?C KKi III ı atlarının ilânı üzerine celepler İşsiz UELLrLLU DUO İYMLUI ı aımiş Ve kahvelerde iskambil oyununa başvurmuşlardır.Şehrin et ihtiyacını karşılamak üzere Et ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1958
  • B A R E N CETVELİ Personel Kanunu kabul edildiği takdirde yeni barem cetveli tahminen şu şekilde olacaktır:DERECE 1 2 3 4 5 7 8 10 11 MAAŞ TUTARI 2000 Bürüt 1800 1500 n 1200 1000 800 700 V 600 500 9»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1958
  • PERSONEL KANUNU Başvekâlete verildi Memurlara yüzde 50 75 zam sağlıyan tasarıda kalifiye elemanlara prim tediyesi kabul ediliyor ANKARA,HUSUSÎ Memur maaşlarında yüzde 50 75 arasında bir artış sağlayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1958
  • Cemil TOPUZLU dün vefat etti ESKİ Şehremini Prof.Cemil Topuzlu muztarip bulunduğu zatürrieden kurtulamayarak dün akşam vefat etmiştir.Hastalığı üç gün süren Topuzlu'nun cenazesi yarın Üniversitede yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1958
  • Askerî Komite dün toplandı Fevzi Mengüç'ün riyasetindeki ilk toplantıda delegeler sulhun tesisi temennisinde bulundu ANKARA,HUSUSÎ BAĞDAT PAKTI ASKEBÎ KOMİTESİ DÜN BAŞLAYAN TOPLANTISINDA 1 ADNAN ATARJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1958
  • D.P.MEBUSLARI Ticaret Vekâletini TENKİD ETTİLER ANKARA,HUSUSÎ Bütçe Encümeninin dünkü toplantısında Ticaret Vekâleti bütçesinin müzakeresine geçilmiş ve söz alan muhalif,muvafık bütün mebuslar bu Vekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1958
  • YÜKSEK KOMUTA HEY'ETİNDE YENİ tâyinler yapıldı Lâğvedilen Temsil Bürolarının yerine Protokol Şubeleri ihdas edilecek ANKARA,HUSUSÎ Kara,deniz ve hava kuvvetleri kumandanılğına bağlı bâzı yüksek rütbel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1958
  • Meclis dün de gurultulu bir toplantı yaptı İç tüzük hükümlerine göre biri D.P.biri C.H.P.li iki mebusa ihtar verildi ANKARA,HUSUSÎ Meclis dün gürültülü bir toplantı yapmış ve 14 soru önergesinden sâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1958
  • Kral Faysal'ın Hariciye Vekili Menderes Bg Bu anî seyahate K evvel bir konferans Irak Kral sarayında yapılan toplantıya Veliaht Abdülillâh,Başvekil Mercan da iştirak ettiler ANKARA,HUSUSİ Başvekil Adn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1958
  • |DünkÜYekûn:17.848 v.TEBERRU LİSTESİ [İLHAN DEMİREL];Safra köyünde bir gecede kahvede 125 köylüden 451 lira toplayan köylüler parayı gazetemize yatırırlarken,i Gençler Âbide için gazete satacaklar Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1958
  • SUNAY OTO KURSU EHLİYET ALDİRİNCAYA KADAR TAKSİTLE KAYITLAR Ücret 250 Lira Fazla izahat için kursa müracaat edilmesi Nişantaşı Emlâk Cad.No.47 2568
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • HAFTANIN I FİLMLERİ İU4U2CU6 Ok.XH,Donald Sinden ortada;Vcenıı Doktor İs Hasında-adlı komedide avare ruhlu,çapkın l ir doktor namzedini temsil ediyor.A-¦fi ¦k M ¦İt fi ¦fi ¦fi k •fi tt ¦fi İt tt tt t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • 28 Şubat keşidemizde TÜRK TİCARET BANKASI Her 150 liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • allIMMIIIIIIIIIHlIllllllHII Milli ll.llll.IIHIIlMflMI.IMI.il I İlli I I İSTANBUL I 12.27 Açılış ve program 12.30 z Karışık hafif öğle müziği 13.00 İ Şarkılar Mefharet Yıldırım)E 13.20 Perry Como'dan ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA 1 Asya'nın en yüksek dağı;Kabile.2 Yurdumuzun en yüksek d«ağı;Şiddetli 3 Eve çeşmeden su taşıyan Ödünç.4 Rakıda ve galetada kullanılır:Revaç 5 Çölde uzaktan su gibi görünen ışık al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • OĞLAK BURCU u [22 Aralık 20 OcakJ Mesleğinizde ilerliyemevişinizin sebebi tereddütleriniz.Hamle yapınız herşey değişecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Düşüncesiz bir insanın zararı size de dokunacak.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • Tasarruf sahipleri Türkiye İş Bankasını neden tercih ediyor 4)Adı ve Soyadı Şeref Akdik Mesleği Ressam Medeni Hali Evli "müşterilerinize kolaylık gösteriyorsunuz.hem de çok zengin ikramiyeleriniz varf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • KISA HABERLER ÇADIRCILAR caddesinde 50 numaralı nikelâj dükkânının sahibi Hâmit Kırcı ile çırağı Mehmet Özer,parlayan gaz ocağını söndürmeğe çalışırken muhtelif yerlerinden yaralanmış ve tedavi altına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • ALTIN FIATLARI CUMHURİYET 112.50 REŞAT 145.75 İNGİLİZ 144.75 GULDEN 103.50 KÜLÇE 16.90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • BAHÇE MERAKLILAMHA Bahçenizin tanzimi ve ihtiyacınız olan fidanlar için Gülçelik fidanlığına bir telefon kâfidir.Şişli Perihan sokak Gülçelik Apartman yanı No.33 Teli:48 4514
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • Temizlik işçileri ücretlerine zam yapılıyor Temizlik işçilerinin ücretlerinin arttırılması Belediye Bütçe Encümenince kabul edilmiştir.Yapılacak zam 25 er liradır.Belediye Meclisince de kabul edildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • Tedavüldeki para miktarı 3.150.733.790 lira oldu Merkez Bankası tarafından yayınlanan son bültene göre tedavüldeki paramızın miktarı 3.150.783.790 liradır.Emisyonda bir hafta evveline nazaran 44 milyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • Sanayicilere 1255 istatistik fişi dağıtıldı Sanayi istatistiklerinin hazırlanması ile alâkalı çalışmalar devam etmektedir.Halen sanayicilere doldurulmak üzere 1255 fiş dağıtılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • Dünyanın sonu mu?E Ç* İBİRYA'da kopan kıyametin haberi dışarı riya bir ay sonra sızdı.Amsterdam Rasatlıâncsi.geçen Aralık ayının ilk günlerinz de.Doğu Sibirya'da şiddetli bir deprem kaydet.E miş,fakat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02»;1 Kaatil Ayhan İşık Türk filini 2 Evlât Kaatili Atıf Kaptan Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 G2)Zeynebin Aşkı Muhterem Nur Türk filmi.ATLAS Tel:440835;Allah Kadını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • Kabataş Erkek Lisesi Müdürü istifa etti Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Faik Dranaz,istifa etmiştir.Müdürün istifa mektubu Maarif Müdürlüğü kanaliyle Vekâlete gönderilmiştir.Gazetemizi ziyaret eden Kabata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • BİR AÇIKLAMA 18 ocak tarihli gazetemizde «Bir kadın öğretmen,sivil polisi döverek dışarı attı başlığı altında bir yazı çıkmıştır.Yaptığımız tahkikata nazaran bu haberin varit olmadığı ve gazetemize y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • Bulana Mükâfat 2.'i Ocak Perşembe günü saat 18.30 19 sularında Karaköy.Okmeydanı otobüsünde veya Gümüşsüyü durağı Parkotel arasında ortası lâcivert taşlı,etrafı pırlantalı,yuvarlak bir iğne kaybolmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • Bir çocuk mamasının satışı durduruldu Sıhhi Murakabe ekipleri gıda maddelerinin ambalajlarını da kontrola başlamışlardır.Üzerindeki resimler halkı aldatıcı mahiyette görüldüğünden,sun'î kahvelerden so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • İtalyan piyanist Postiglione geliyor Avrupa ve Amerikada tertiplenen müteaddit müsabakalarda birinci mükâfatını kazanan dünyaca tanınmış genç piano virtüözü Giuseppe Postiglione 3 şubat tarihinde saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • Meviid ve Hatim Duası Pek muhterem aile büyüğümüz,eşim,babamız,ağabeyim,Konva eşrafından merhum,Ahmet Hamdi KİTAPÇI nın vefatının üçüncü yılına tesadüf eden 26 Ocak 1958 pazar günü ikindi namazını müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • OLUM Sevgili mesai arkadaşımız Hayri Cevdet Akelli'nin,genç refikasının ufûliyle,duçar olduğu büyük acıyı,bütün şirketimiz mensupları,paylaşır,halûk tabiatiyle,mehasin-i ahlâkiyle bütün akraba ve bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • Silâhlarda bir işçi pusu kurularak yaralandı Gece yarısı işçiye tabanca ile iki el ateş edip kaçan suçlunun Silâhtarağa Elektrik fabrikasında çalışan Orhan Aslan adında 30 yaşında bir işçiyi,pusu kura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1958
  • Mühim miktarda ilâç ithâl ediliyor Fındık karşılığında getirtilen 300 çeşit ve 13.600 kilo ham madde laboratuarlara dağıtılacak Mühim miktarda müstahzar ve Son olarak fındık karşılığında tuarlara veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.01.1958
  • MÜMTAZ TARHAN'IN PEŞİNDE BİR VALİ'nin 7 GÜN 7 GECESİ 7 Röportaj:UMIT DENİZ Vali iki mektepte tarih dersi dinledi Saat Ü8.40 Vali Tarhan Vali konağından çıkıp otomobiline bindi.08.46 Şişli 19.ilkokulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1958
  • DUVAR ÖRÜLÜYOR SS^S^ti^fSÜ!b"lu"dugu Aba»oz «Uger sokaklardan tecridi maksadiyle,alınan kararıntaîblkinfdîfnul^1 İtibaren başlanmıştır.Buradaki yol baslarına davar örülmektedir.Yalnız,giriş ve çıkış i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1958
  • BÜYÜK DETEKTİF Yalnız İngiltere'de 43 üncü baskısı yapılan.Japonca'dan İspanyolcaya kadar dünyanın bütün dillerine çevrilip bir çırpıda milyonlar satan bu hârika eserler ilk defa ve aslına en uygun şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1958
  • Amerika sahillerinde Rus denizaltılar!görüldü ATLANTIC CITY,A.P.Atom silâhlarıyla teçhiz edilmiş yüzlerce Rus denizaltı gemisinin Amerika'nın doğu sahillerinde faaliyet gösterdiği Amerika Ayan Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1958
  • MARİA CALLAS broşunu kaybetti ŞİKAGO,A.A.Geçenlerde Milano'nun La Scala operasında bir skandala sebebiyet veren Yunan asıllı soprano Marla Meneghlnl Callas.dün Şikago'da verdiği bir konser esnasında 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1958
  • Dörtlü tedrisat zararlı oluyor Vilâyet Meclisinde Maarif işleri tenkid edildi.Kıbrıs mevzuunda konuşan bir üye,siyaset yaptığı için dışarı çıkarıldı VİLÂYET bütçesinin müzakeresine dün başlanmış ve üy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1958
  • [MİLLİYETİ QCAC TIIAIFTİ Londra'nın meşhur terzileri evvelki gece bir otelde MfcWİ" müşterek bir defile tertip etmişlerdir.Resimde D.Mackenzie'nin teşhir-ettiği bir Rece tualcti görülmektedir.Beyaz ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1958
  • IÖZDEMİR GÜRSOY] VALİNİN KONFERANSI Vali Mümtaz Tarhan,dün Galatasaray Lisesinde verdiği «Sosyal Dayanışma» mevzulu konferansında,sosyal dayanışmanın tasnifini yapmış ve bunu,muhtelif yönlerden tahlil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1958
  • ALBEBTO MOftAVİADAN BİB HİKÂYE W$i YENİ VALENTİNO BOSSANO BRA2Zİ SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1958
  • I I 1 UGÜN sütunuma bir posta kutusu hüviyeti veriyorum,i IJ Okuyucularımdan gelen mektuplara aklımın erdiği,kale-mimin yettiği kadar cevap vereceğim.Bu hafta nâmıma e E gelen mektuplar arasında bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1958
  • Kamyonla 17 memleketi dolaşan televizyoncular Los Angeles Üniversitesi adına dolaşan televizyoncular Anadolu'da gezmedik yer bırakmayacaklar LEYLÂ UMAR BÜYÜK bir kamyon.İçi laboratuar.Arkasında yine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1958
  • MERAK ETMeviN BİR SAATE KADAR VA BU KALABALIKTA^ lliİİBİ AMERİKA,İHE7v/1 GEH YAVRUM I MADAM BIRAK ETEĞlMİ AY LAV VUUU-VAT DU YU DUÜU?©EH Bu YAHU-ŞİMDl ÖELEMEf^ VALLA.^ARlHl ç.»KAR12,VA BİRBİRİMİZ» ESE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.01.1958
  • J BEN YA OLDIErVOeUNA YAHUT DA NVJkTO r—J tı\RAEMAK KADAR BİR ADAM OUDU/KACMAUVIM/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1958
  • a7^-r f g*:sag52^| At?TIK TAKIP EDlt_AAİYORUZ.BıRAZ.DuRıJP İSTİSZAı-ıAT EDEi-İaa Biçer.W Duzyuz,HAMBURGEk.M SEN yiyEUİM Mİ?H HAKİKATEN BİR» OAHÎ.SİN ONL.AR1 MUHAKKAK BURADA BULACAĞIZ.I CADDEyE ÇIKAMAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1958
  • mr.aiM^y BOVER İN CE.VABl ŞU:BİR DAHA KAR-ŞIMA ÇIKMA.Sin 5*J r#.A îS NE MUAZZAM MUVAF-A GuZEu FAKİyET.BOLT KADAR.AMA ONU BİZE SÜKSE KAZANDIRAN/TEKRAR NA-MİSAFlR.VILDIZIMIZ X SlU KANDI.OLMAMIŞVl R^BİuE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1958
  • VOL.ARKA-ki OAŞt-ARifvMZA CSALIBA W ELVEDA FAKAT SAHALİN M BİRAZ SONRA ADALARIMA U İAPONYA'DAKİ yAK LASTİK.R AVCI UÇAKLARl-AVCILAR IV VANlMlZA BİZİ TER-DELECEK.KEDOOR.^y l«Hı l^b^ 1 J V U u m SAHAÜN'D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1958
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan.REFİK HALID KARAY Tefrika No.70 Galiba bu sefer elleri boş durmuyor.Bakmak istiyorum ama münasebet almaz.Kızı öfkelendirmeyelim.İşi ileri götürmezler herhalde.Bütün seyirci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1958
  • ORG Acaba kocanız da bilmiyor mu?Bunu da bilemem.Peki,neden mis Ros'la berabeı yaşamıyordu da,onu arada sırada ziyaret etmekle yetiniyordu?Bunu da mı bilmiyorsunuz?Kız kocamla beraber yaşamayı kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1958
  • 1958 in pabuç modasına sivri burun,kısa ökçe hâkim Siyah rengin yine rağbette oduğu moda normal boydaki şemsiyelerin daha makbul olduğu kanaatinde AYAKKABILAR da elbiseler kadar çabuk ve kısa zamanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1958
  • AŞK HİKAYESİ İki kadın arasında TEFRİKA NO.7 Gecenin serinliği iyi geldi.Ferahlar gibi oldu.Bu kadın ne istiyordu kendinden?50 yasında bir kadın L'.yasında bir delikanlıdan ne beklerdi?İçinde hir his,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1958
  • BİR KONSERDEN SONRA Jj I US,memleketimize yedinci defa gelen genç,II ünlü sanatçı Samson FrançoiSTiun konserinde J IS idim.Bir müzik tenkidi yapacak değilim.Ne J yerim var.Ne de kendimde yetki görüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • "Kocaeli,tankeri Süveyş'te oturdu Şilepçilik İşletmesinin «Kocaeli» tankeri dün Süveyş Kanalına 50 mil mesafedeki Rafana feneri mevkiinde karaya oturmuştur.Şilepten gelen haberlere göre fazla miktarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • 5 milyon santigrat hararet elde edildi LONDRA,A.P ingiltere ve Amerika dün,bilginlerin atom enerjisinin kontrolünde kazandıkları yeni ve büyük başarıları açıklamışlardır.Amerika atom enerjisi komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • Et mevzuunda yeni bir kararname yayınlandı ANKARA.HUSUSÎ Dün yayınlanan bir kararname ile büyük ve küçük baş hayvanların alım ve satımı ile nakli,devir ve kesimi yeni bir hükme bağlanmıştır.Vekâlet ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • Meclis dün de gürültülü bir toplantı yaotı Baştarajı Birincide MEMUR VE EMEKLİ İKRAMİYELERİ Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurl C.H.P.memur ve emeklilere bir maaş nisbetin.de daha ilâve tahsisat erilip v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • Gençler Âbide için gazete satacaklar Baştarajı Birincide cek olan Prof.Ayetullah Sümer'in orijinal Atatürk tablosu'nun,elindeki 25 kuruşu getirip âbideye yardım eden çehit çocuğuna hediye edilmesi tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • Y(NYLEX Ltd.ŞİRKETİNDEN Kartal Maltepesindeki plâstik deri fabrikamızın yeni telefon numarasının 53 40 35 olduğunu sayın müşterilerimize saygı ile arzederlz.2730)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • Sayın Eczacı ve Ecza Depolarının Dikkat Nazarlarına Satış memurumuz Arif Hikmet Ersari'nin şirketimizle hiç bir alâkası kalmamış olduğu görülen lüzum üzerine ilân olunur.Ege İdrofil ve Pak Pamukları.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE 1956 57 SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE ARI yıllığı çıkmaktadır.İkinci taksit olan 10)lirayı yatırmayanların İşbankası Parmakkapı şubesinde İ6İ1)Jio.Ju hesaba yollamaları rica olunur.Mecmua,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • fttâllâuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basildığ-Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • HİCRÎ I Cumartesi I RUMÎ 1377 25 1373 Recep I OCAK Ocak 5 i 1 9 5 8 12 VAKİT VASATİ EZANİ Güneg 7.17 2.02 Öğle 12.26 7.12 İkindi 15.00 9.46 Akşam 17.16 12.00 Yatsı 18.51 1.35 İmsak 5.36 12.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • Lü,Ut£b-Bu Pazar ve her Pazar SADIRVAN'da Saat 20 den 22,30 a kadar nefis SMÖRGASBORD BÜFESİ Eduardo Gadca Orkestrası,Beynelmilel Atraksyon Şahıs başına 25 T.L.f Servis "22.30 dan sonra her zamanki gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • Kayseri Vilâyeti Daimî Encümeni Reisliğinden 1 Yapılacak iş:Kayseri Hacılar yolu 4 000-6 400 Kmarasına yol boyunda parke taşı ihzaratı olup kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 İşin keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • Müzayedeler birbirini takip ederler.Fakat hiçbiri birbirine benzemez ORİJİNAL AMERİKAN EŞYA MÜZAYEDESİ 26 Ocak 1958 pazar günü saat 10 da AYAZPAŞA Gümüşsüyü caddesi Ekselsiyor Apt.Daire î4o.5 vTeknik.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • MudakaıâıiHi,artüc hu kurâayı ağzinıyı ta„ dıyla yiyebilirdin,Zira yentgetirdiâm^ J1.0-gazocagvlahmimmderıaciyı ciklı~.I TERAZİ SİSTEMLİ FİTİLSİZ HARİKA GAZ OCAĞI Dünya,çapında bir yenilik olan TERAZİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • ıpana 21A uan biioi varisi Genel Bilginize güveniyorsanız» İstanbul Radyosunda 1 Şubat 1958'den itibaren yayınlanacak olan BÜYÜK BİLGİ "YARIŞMASINA katılınız.Size bilginiz derecesinde para ve cazip he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • Tramvay,Tünel ve Oiobüs Pasoları Hakkında Elektrik,Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 3645 sayılı kanunun 6 ncı maddesi gereğince idaremiz nakil vasıtalarında ücretsiz seyahat edeceklere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • ECNEBİ BİR ŞİRKET-5 Muhtelif servisleri için aşağıdaki evsafı haiz.askerlik görevini yapmış,azamî 35 yaşında elemanlar aramaktadır.Bütün taliplerin iyi ingilizce bilmesi şarttır.1 Bir inşaat Mühendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • CIFTEHAVUZLARDA SATILIK VİLLÂ Denize çok yakın,840 m2 bakımlı ve ağaçlandırılmış bahçe 5 oda renkli Banyo,Garaj,her türlü konforu haiz tek katlı modern villâ,kuyu,otomatik hidrofor,elektrik,havagazi,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • HER PAZAR ve Çarşamba geceleri BEYAZ SARAY LOKANTASINDA Tam kadro SULUKULE ekibi SAZ genç ses sanatkârların iştirakiyle CAZ DANS eğlenceler Beyazıt T.27 32 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • TEBERRU LİSTESİ Baştarafı Birincide Bir vatandaş 20.00 ibrahim Fırat 50.00 Üniversite lokantası personeli 65.00 Ahmet Özgiidü 15.00 38.Uçs,bataryası Kami 15.00 Av.Cihat ö/lıan 50.00 İstanbul oto sanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • PERSONEL KANUNU Başvekâlete verildi Başlara jı Birincide len verilmekte olan 5 maaş nisbetiııdeki ikramiye kaldırılacaktır.MEMURLARA PRİM Yeni devlet personel kanunu kalifiye memur ve teknik elemanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • D.P.mebusları Ticaret Vekâletini tenkid ettiler Baştarajı Birincide fiatlannın azlığından şikâyet etmiştir.Ali Menteşoğlu C.H.P.hayat pahalılığının başlıca sebebi olarak kara nakil vasıtalarının azlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • PAPAZ E Bcıştarajı Birincide manda,muhalefet liderlerinin şiddetli hücumlarına mâruz kalmaktadır.Papaz Makarios,Yunan solcularından ölüm tehdidleri almıştır.Yunan hükümetinin ve papazın durumlarını ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 ta 10 Burada neşredilen küçük J ilanların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.01.1958
  • Galatasaray bu yaz Londra'ya gidecek Sovyet takımlarının Haziranda yabancı temas yapmaları menedildi.G.Saray'm bu sebeble Moskova seyahati geri bırakıldı Galatasaray'ın ikinci Rusya seyaha-karması ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1958
  • Mısır Ord u takımı İtalya ile berabere k d I dı:2-2 KAHİRE,T.H.A.Dün yapılan Ordulararası futbol maçında İtayla ile Mısır takımları 2-2 berabere kalmıştır.Mısu-85 inci dakikaya kadar 2-0 mağlûp durumd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1958
  • F.BAHÇE TUNUSBAĞI TAKIMI İLE OYNADI Evvelki günkü sayımızda yanlışlıkı Fenerbahçe'nin iintrenman maçınla Bağlarbaşı'nı 13-1 yendiğini yazmıştık.Halbuki Sarı Lacivertliler bu idman maçını funusbagı tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1958
  • DEMİRSPOR TAÇ GURES KARŞILAŞMASI it İran takımı beynelmilel şöhrete sahip.Müsabakaların çetin geçmesi muhtemel ANKARA,HUSUSÎ' Şehrimize çok kuvvetli bir tertiple gelmiş bulunan İran takımı ilk karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1958
  • [İLHAN DEMİREL] RECEP TEDAVİDE Sa* a aKın laki sakatlık sebebiyle Beyoğluspora karsı oynamayan Beşiktaş kaptanı Recep dün elektrik tedavisi yaptırmıştır.Resimde,haftanın futbolcusu Recep görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1958
  • Beykoz'lu Mustafa'ya bir ay ceza verildi Bölge Ceza Heyeti,Fenerbahçe maçında yan hakemin ikazı ile oyundan çıkarılan Beykoz profesyonel takımı oyuncularından Mustafa'ya bir ay ceza vermiştir.Beykoz İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1958
  • ŞEREF GÖRKEY'E tam selâhiyet verildi Yarın Galatsaraya karsı oynayacak Adalet takımının teşkilinde,idare heyeti antrenör Şeref Görkeye tam selâhiyet vermiştir,izmir seyahatine katılmaması sebebiyle pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1958
  • GALATASARAY KAMPA GİRDİ Galatasaray futbolcuları dün saat 9.30 da kulüp binasında toplanarak topluca Levend'e golf oynamağa gitmişlerdir.Akçam üstü de sinemaya giden Sarı Kırmızılılar,müteakiben Adale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1958
  • 100.000 lik STAD PROJELERİNDEN BİRİ JÜRİ HUZURUNDA.î 00.000lik Sfad için 10 milyon liralık KREDİ BULUNDU PROJE MÜSABAKASI NİHAYETLERDİ.NETİCE HAFTAYA BELLİ OLACAK Bir yandan yüzbinlik stadın proje müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1958
  • ^m i;f i n k m i 11 ı m" ı;ı,ı:j i;1 m h m f ı n i i i;ı!ı u ı i ı j t!n j u j s ı n ı m ı u ı n m m ı:ı n m m n t m u n t n u" n ı m j m i n m 11 i n;ı:i 11 h n sı n ı m* PIF WFRRfi Hr'iP'I II FR Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1958
  • ispanya,maçları iptal ederse FİFA'ya BAŞ VURACAĞIZ Federasyon dün Madrid'e telgraf çekerek durumun izahını istedi İspanya milli maçlarının tehlikeye girmesi Futbol Federasyonunu harekete geçirmiştir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1958
  • F.Bahçe Modayı güç yendi:42-41 LÂCİVERT BEYAZLILAR KUVVETLİ RAKİPLERİ KAR-ŞISINDA MÜKEMMEL BİR MÜCADELE ÖRNEĞİ VERDİLER Dünkü Fenerbahçe Modaspor maçı,hiç şüphesiz bu karşılaşmaların şimdiye kadar yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1958
  • SAİT SONAKAT BEŞİNCİ OLDU KAHİRE,T.H.A.Mısır bisiklet turunun El Kübra ile İskenderiye arasındaki 12 nci merhalesinden Sait Sonakan 5 inci.Aytekin İpek 9 uncu olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.01.1958
  • Hİ^ i ingiltere F.A.Cup maçlarına bugün devam cdilctcJrU:Karşılanmalar gittikçe enteresan safhaya g.rmekted.r.Resimde,geçen hafta oynanan Chclsea İle Newcastlc United arasında oynanan lqm çında bir go
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor