Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.01.1958
  • ANKARA TOPLANTILARINA KATILMAK DULLES'IN Milletine Cesaret ve azmimize hayranl Dulles yalnız kalmıyacaç WASHİNGTON.A.A.Ankara'da yapılacak Bağdad Paktı Konseyi toplantılarında bulunmak üzere Türkiye'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1958
  • ASSUBAYLARIN Baremi artıyor Aslî maaşların azamîsi 60 liradan 80 e çıkarılıyor.Emekliye sevk haddi de 50 den 55 e yükseltilecek ANKARA,HUSUSÎ Millî Müdafaa Encümeni dünkü toplantısında subay,assubay v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1958
  • TÜCCAR KULÜBÜ VALİ ALEYHİNE BİR DÂVA AÇTI ANKARA,HUSUSÎ İstanbul Tüccar Kulübü,Vali Mümtaz Tarhan aleyhine Danıştay'da maddî ve manevî tazminat dâvası açmıştır.Dâvaya,Tarhan'ın kumar oynatıldığı için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1958
  • IA.P.J Posta tramvayı Roma'da,yeni bir posta sistemi ihdas edilmiştir.Tren istasyonlarına uğrayan bütün tramvayların arkasına bir posta kutusu konmuştur.Tren istasyonunda bir posta memuru kutuyu boşal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] GÜNEŞ'İN BASIN TOPLANTISI ffi/i&EtSS?lantısı yaparak C.H.P.ııin insiyatlfini kaybettiğini,6 ay sonra Hür.P.nin hakikî muhalefet vazifesini yapacağını söylemiştir.172 C.H.P.mebusunun M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1958
  • PROFESÖRLER SİYASÎ beyanat veremiyecek Hazırlanan tâdil tasarısı ile Üniversiteler Kanunu Maarif Vekiline daha geniş selâhiyetler veriyor ANKARA,HUSUSÎ' Üniversiteler Kanununa yeni hükümler ekleyen tâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1958
  • [İLHAN DEMİRELI KURS GÖRÜYOR Mah yı1 sonuna kadar 4S vilâyette daha trafik kanunu tatbik edilecektir.Bu sebeple nıııh-W¥,v w" telif vilâyetlerden gelen trafik polisleri İstanbulda kurs görmektedirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1958
  • GENE TİERNEY TIMARHANEDE TOPEKA,KANSAS,A.P.Sinema yıldızı Gene Tierney,Menninger tımarhanesine girmiştir.Hastahanede ruhî bir rahatsızlıktan tedavi edilmekte olan yıldızın durumu hakkında,Psişiyatri k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1958
  • KÖPRÜLÜ BİR YIL İÇİN AMERİKA'YA DAVET EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Roma'dakl «Academia İntemationcl de İlincei» tarafından İslâm Ansiklopedisi icra komitesinde âza olan merhum Adnan Adıvar'ın yerine Türk üyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1958
  • Kıbrıs Rumları birbirine girdi İki Solcu liderin katli üzerine Rum işçiler grev ilân etti.E.O,K.A.aleyhine nümayiş yapıldı Valiyi soğuk karşılayan Türkler kendisine,üzerinde «Taksim» yazılı kâğıtlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1958
  • kV" [OZDEMIR GURSOYl YCCİI A Y'PII AR YeğU£,y Derneğinin küçük üyelerinden bir kısmı dün cemiyet merkezinde yapı-I UOİLU I UİLAIl ıan merasimle «Alkollü içkileri kullanmayacaklarına» yemin etmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1958
  • Çanakkale Abidesine Yardım 3 günde 7901 lira ÇANAKKALE Şehitler Abidesi» nin tamamlanabilmesini sağlamak gayesiyle açtığımız Yardım Kampanyası bu husustaki gayretin boşa gitmeyeceğini gösteren bir hız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1958
  • Abide ikmâl edilecektir ÇANAKKALE Yüksek Tahsil Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aslan,dün saat 14 te T.M.T.Fbinasında 18 Mart Çanakkale zaferi ile ilgili bir basın toplantısı yapmıştır.«Orada yabancı ordula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1958
  • BAŞVEKİL Ankara'ya döndü Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan Başvekil Adnan Menderes beraberinde Sabık İrak Başvekili Nuri Sait Paşa,Meclis Reisi Refik Koraltan,Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu,Dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1958
  • TEBERRU LİSTESİ E Dünkü yekûn 4.571.00 i| ş Ed.Fak.Talebe cemiyeti 50.00 Ş I Tacettiıı Baştürkmen 10.00 I Hrisastomas V.Pacikakis 100.00 I':i Hüseyin GUlensoy 10.00 fl I Eyüp Özalkuş 50.00 fl Adem Sil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1958
  • FİKRİ T.KARDE$ OTO MAKİNİST KURSU Her aksam ders,her sahada talim,özel sahasında imtihan manevraları,şehir içinde Trafik tatbikatı ile şoför ve amatörü ehliyet alıncaya kadar yetiştirir.Kayıtlar her z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • SİYASET DÜNYASINDA ANKARA TOPLANTISI ARİFESİNDE.RUSYA,Batılıların aktettiği her konferans arifesinde,bu toplan-tıları sekteye uğratmak için bâzı teklifler ileri sürmeği veya dostane jestler yapmağı âd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • SAYIN DOKTORLARIMIZA VİNİLON 500 cc.Eczane ve hastanelere tevzi edilmiştir.Fırmitılla Türkiy» Mümessili Yomtov Benbassat P.K.519,Galata 2469)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • MADENÎ BOYA SATIN ALINACAKTIR 701-702 gümrük tarife numaralarından ithal permisi olanların şirketimize müracaatları rica olunur.Tel.71 65 30 71 66 19 2267)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • KERVANSARAY Lokanta ve Pavivonda CATHERİNE SAUVAGE Son 4 Gala ve Pazar Matinede Hususî Menü Masaların evvelden ayrılması Tel:47 16 30 2536)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • NUYON LİRA TUTARINDA İKRAMİYE paranızın.istihsalinizin emniyeti,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • İNGİLİZCE Böyle Öğretilir ımetinin ingiuzcc notu KIR* OLDUM kin r S «ANNCil SA6A3İ BİA Tl ûlUPHO-ENıîUSM lf/A\V M »ROSURU İSTtOlLEU E MUİTTİ tıt MM» KOı.«rMi$' annc ^Jî* re w£Tin iNciLİzctl flıftiNCLS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • t I I I I I M I I I I H I I I I I I I H I I I 11 I I I I H I I 11 M l I I I I 11 I M I l I I II I I I H I I I M I I I t İ S T A N B UL İ 12.27 Açılış ve program 12.30 Hafif melodiler,dans ve caz mü-zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA.1 Gemilerde yolculara hizmet eden;Engel.2 İçkicilikte kullanılan bir nebat;Şahitler.3 Eskiden yazıyı kurutmak İçin kullanılan ince kum;Tüfeğin ucuna takılır.4 Ced;Be-zelveye benzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • OĞLAK BURCU K t [22 Aralık 20 Ocak] Size üzüntü veren bir hâdisenin iç yüzünü öğreneceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yıldızlar dostluklarınızı kuvvetlendiriyor.Yeni bir dost da kazanmanız mümkün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • Demir Eşya Sanatkârları,ham madde bulamıyor Saç ve Demir Eşya Sanayicileri Cemiyetinin dün Ticaret Odası salonunda yapılan yıllık kongresinde,ham madde darlfğmdan şikâyet edilmiştir.Sanayiciler,ham ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • Kalkınma konferansının üçüncüsü dün verildi Kalkınma konferanslarından üçüncüsü dün iktisat Fakültesinde verilmiştir.Dr.Kenan Bulutoğlıı tarafından verilen konferansın mevzuu «Yatırım kriterleri ve ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • Üzel okul ücretlerine yapılacak zam inceleniyor Özel okulların zam talebi hususundaki çalışmalar nihaî safhaya girmiştir.Zammın tatbiki hususunda prensip kararına varılmıştır.Ancak,ücretlere ne miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • Piyasaya renkli sigara çıkarılması muhtemel Piyasaya renkli sigara çıkarılması muhtemeldir.Sigara kâğıdı ihraç eden firmalardan biri İnhisarlar idaresine numune olarak renkli sigara kâğıdı göndermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • Boğaz'dan bir ayda 124 Rus bandıralı gemi geçti Geçen ay zarfında Boğazlardan 1.726.743 ton tutarında muhtelif bandralı 371 gemi geçmiştir.Bunlardan 124 tanesi Rus 60 tanesi İtalyan,28 tanesi Yugoslav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • Çok Hazin Bir Ülüm Merhum Mabeyinci Yahya Bey ve Merhum Hacı Hüseyin Paşa ahfadından merhum Sabri beyin gelini,merhum Sedat paşa yeğeni Birinci Ordu Sağlık Başkanı General Doktor Galip Göker'in kıymet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • ÖLÜM Atiye İşmenin egi Yüksek Mühendis İsmail İşmenin babası Tülün İçmenin kayınpederi Güzin Canseverin amcası Ethem ve Veli İşmenin ve İsmail Hakkı Tosunlunun kardeşleri şehrimiz tanınmış tüccarların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • TEŞEKKÜR Gözünde mühim bir rahatsızlığı olan oğlumuz Uçkun Giray'ı son derece dikkat ve alâkayla tedavi eden Senjorj hastahanesinin kıymetli doktorlarından göz mütehassısı,DR.TEODORİDİSE ve arkadaşı Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • Üçlü ve dörtlü tedrisatın önlenmesine çalışılıyor Şehrimizin ilkokul ihtiyacını karşılayacak çalışmalar ilerlemektedir.Bu maksatla,teşkil edilen bir komisyon,yeniden inşa edilecek okulların yerlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • Gıda maddelerinin fiatları gözden geçirilecek Gıda maddelerinin fiatları yeniden gözden geçirilecektir.Tesbitte malın en bol ve en az olduğu aylardaki fiatlar dikkate alınacak bu esasa göre faaliyet g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • Yoğurda da narh konulması istendi Belediye yoğurda da narh konulması için Vekâlete müracaat etmiştir.Bu talepte bulunulurken yoğurttan başka bütün sütlü mamullerin fiatlarının tesbit edilmiş olduğuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • D.Almanya'dan damızlık koç getirtilecek Kasaplık hayvan neslini geliştirmek maksadiyle yeni tedbirler alınmaktadır.İlk olarak Doğu Almanya'dan damızlık Koç getirtilecektir.Koçlar 1-4 yaşındadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • Atılan sigara izmariti çöp kutusunu tutuşturdu Valiliğin eniri üzerine evvelki gece saat 1.20 de Köprü Kadıköy işkelesindeki tahta çöp kutularından birine yanar halde atılan sigara kutuyu tutuşturmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • PEREJA Hakikî Limon Çiçekleri ÇARPINTILARA BAYGINLIKLARA SİNİR BUHRANLARINA tu,mü&ekktio cofomadcA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet Reşat İngiliz Gulden Külçe 113.40 145.50 144.50 104.30 17.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • KISA HABERLER CERRAHPAŞA'DA oturan 28 yaşında Mustafa Kızılkaya,bu semtte bir kahvede Turgut Dündar adında bir arkadaşını eski bir meseleden dolayı bıçakla göğsünden yaralamıştır.İZMİRLİ» nâmiyle mâru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • LİKÖR ve BİRA istihsali artıyor YAKINDA ŞEKER KAMIŞINDAN İLK DEFA ROM İMÂL EDİLECEK 18 çeşit likör imâl eden likör fabrikasının tevsiine başlanmıştır.Aldığımız izahata nazaran,fabrika için izmir'den 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • 16 Iraklı kıptı dün yurt dışı edildi Bir kaç ay evvel Türkiyeye gelen kıplilerin hırsızlık yapmak için fırsat kolladıkları tesbit edildi 16 Iraklı kıptı dün gece hudut len bu kıptîlerin muhtelif yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • Onlar olmasaydı_GAZETELER yazmış.Görmedim.Anlattılar:İki arkadaş.İki subay galiba.Birer millî piyango bileti almışlar.İki arkadaştan bi-E ri Anadolu'nun uzak bir şehrine gitmiş;öteki,ar-kadaşının da b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • üorrespiînöence institute Türkiye'de ilk ve en tecrübeli Kültür Müessesesi Aldatıcı vait ve reklâmlarla değil,en modern ilmî metodlar ve ciddî bir çalışmayla size Türkiye'nin neresinde olursanız olunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1958
  • r SİNEMALAR J Ölmez Kathleen Annemin Muhte-BEYOĞLU AKIN Tel:48G5 02)1 Kaatil Ayhan Işık Türk filmi.2 Evlât Kaatili Atıf Kaptan Türk filmi.A L K A Z A R Teı;44 25 62)Zeynebin Askı Muhterem Nur Türk fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.01.1958
  • MÜMTAZ TARHAN'IN PEŞİNDE BİR VALİ'nin GÜN 7 GECESİ i 5 Röportaj:UMIT DENİZ Beşinci gün:21 OCAK SALI VALİ HAZIRLADIĞI BASKINI İDARE ETTİ 11.11 11.16 11.19 SAAT:08.45 Tarhan,damadı ile birlikte Vali kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1958
  • ÂMm APARTMAN ^Dairesi AKŞAMINA KADAR STİRAK EDİNİZ OCAK ayrıca 1.375.000 Liralık llredi ve 70.000 £im Tutarında Para İkramiyeleri Her 100 liraya bir kur'a numarası verilir.Her çekilişe ait olmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1958
  • BuMLAKA BİZDE "OTOBOSSS VE&LEB-İÇİNE QOO,Diş »NA 500 KİŞÎ A1JR SAATTE Bî N SAMTİM HIZLA İTMEKTE.OUIP,YOKl ŞTA DURUR İNÎŞTE UÇAR.İÇERİSİ BOŞ BEVLER HAVDI,AVVANSARAY,KERrvAN_SAttAV,AKSARAY/rAKTAKALE.ÇAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1958
  • BİR TEFRİKA TEKZİBE UĞRADI Merzifon'da Tekel bayiliği yapmakta olan Fazıl Beden isimli bir vatandaş dün Hürriyet gazetesine mahiyeti itibarile enteresan manzum bir tekzip göndermiştir.Bir nuiddettenbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1958
  • BİR HIRSIZ GİRDİĞİ EVİN SAHİBİ İLE KARŞILIKLI İÇKİ İÇTİ İZMİR.HUSUSÎ İçki tiryakisi bir hırsı/evvelki eece Alsancak semi İnde girdiği apartmanlardan birinde,kendisine mükellef bir masa düzmüş,basma Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1958
  • Tüccar Kulübü Vali aleyhine bir dâva açtı Baştarajı Birincide KULÜP VE DERNEKLERE DE BASKIN YAPILABİLECEK Adliye Encümeni,Ceza Kanununun ilgili maddelerinde tadilat yaparak kumar çeşitlerini çümullend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1958
  • Trafik kazalarında dün 5 kişi yaralandı Takviyeli kontrol ekipleri yeniden 40 vasıtanın plâkasını söktüler Şehrimizde dün de 6 trafik kazası olmuştur.Üsküdar,Hocapaşa,Sirkeci,Küçiikpazar,Ayvansaray se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1958
  • li ve CİP.li mebuslar ıjjındanşikâyetetti İktidar mensupları sıkıntıya matbuatın,muhalefet ise idaresizliğin sebep olduğunu ileri sürüyor ANKARA,HUSUSÎ Bütçe Encümeninin dünkü toplantısında Sağlık Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1958
  • Seni nasıl unutabilmîşdik j MİLLİYET Çanakkale âbidesi hakkında neşriyata başladığı gündenberi matbaa bir Beytül hazen)haline geldi.Hade-meden patrona kadar hepimizin gözleri nemli,yüreği ya-E i nık.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1958
  • Rus iktisadî taarruzu Washington Elçimiz,Sovyetlerin yardım plânının Amerikanınkinden geniş olduğunu söyledi WASHİNGTON,A.P.Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi Suat Hayri Ürgüplü,Rusya tarafından girişile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1958
  • BAĞDAT PAKTI Askerî Komitesi yarın toplanıyor ANKARA,HUSUSÎ Bağdat Paktı askerî komitesi yarın toplantılarına başlayacaktır.Komite çalışmalarına İştirak edecek olan İran ve Pakistan heyetleri dün Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1958
  • Samsun vapuru Mesina'da çarpıştı Denizcilik Bankasının «Samsun» yolcu gemisi evvelki gece sabaha karşı saat 4 de «Mesina» boğazından geçerken l.'rikn isimli bir Alman şilebi ile çarpışmıştır.Geminin ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1958
  • Meclis dün iki idam kararı daha tasdik etti ANKARA.HUSUSÎ Büyük Millet Meclisinin dünkü oturumunda Bayram Çelik ve Halil İbrahim Üzümcü adında iki mahkûm hakkındaki idam hükmü tasdik olunmuştur.Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1958
  • Ankaralılardan lâğım harcı olarak 35 milyon lira alınacak ANKARA,HUSUSÎ Nafin Encümeni dünkü toplantısında da Ankara şehri lâğımları hakkındaki kantin tasarısını müzakere etmiştir.Tasarı ile bugüne ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1958
  • KIBRIS RUMLARI BİRBİRİNE GİRDİ Baştarajı Birincide ması lâzımdır,şeklinde konuşması Rumlar arasında panik yaratmıştır.Komünistlerin dün EOKA'yı açıktan açığa itham etmesi Ada'daki Rum birliğinin parça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.01.1958
  • CİGİ CAf* DÜN SEVDİG'ı ECKEGI KlStCANAN KADININ ATTIĞI MlZBûk:C/l*?t *3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1958
  • ELBETTE.I ıSA nAi-GA.DAN PO ÜS-LERİ TAKİP EDÎVORUM.SAÜ8A 70 Nfl uü yQı_A SAPTilAR Ğu-^EyE ĞİDİVOR-LAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1958
  • ^illilıilllilijiilıi t^m 1Iİİİİİ ÜÜ 1 l 1 i Evet.Bu oğlan asiu bundan sonra kendi Ai-EMİNDE TEK BAŞINA KAUAOMC-ARTİK KİMSE ONA İTİMAT" ETMİyECEKvm-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1958
  • mmmm alo.size MAVLON KARABORSAaLARı NlN NENEDE Bu-UJN0U[ LAR1NI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1958
  • S _EuBıSEUERı HİZMET.ÇİNİN PAKİR,AKRABALARINA vERECE^İM-ESKİMıŞ ARTıK.BİZİM 11 FAKİR,AK.rs KASALARI.UK MSZ VAR Al #3 ^M 'sJ\¦Lj 239 ŞUKUR;vAvRuM.^v &tâ •'feffİhW;1Fi'ti JYVAAL.ESEÇ' iiç VOK OĞLUM r/r-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1958
  • KADIKÖY GAZETECİLİK ve TİCARET ÖZEL OKULU Yaz sömestr için namzet öğrenci kaydına başlanmıştır.ADRES:Suadiye Halboyu Cam sok.No.39 Tel:55 48 77 2538)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1958
  • FASONE GÖMLEKLİK POPLİN Metresi 076 kuruştan Mahdut bir parti satışa arzedilnıiştir.YENİ KARAMÜRSEL MAĞAZASI SULTANHAMAM 2470)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1958
  • lOSBİkbaharyem^ TAYYÖRLÜK.MANTOLUK YÜNLÜ KUMAŞLA?gelmiştir MANİFATURA MAĞAZASI KURULUŞ 1898 5UUANHAMAM Vf3 İstanbul W5 TENZİLAT KUPONU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1958
  • MENSUCAT FABRİKASI A.Ştu Perakende mağazalarımız için hususî olarak imâl edilen KUMAŞLARIN YENİ ÇEŞİTLERİ Satışa arzedilmiştir.Satış yerleri:İstanbul Harbiye Cumhuriyet Cad.315/A Tel:48 19 00 izmir Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1958
  • Cöte d'Azur'de çiçek toplayan kadınların elleri hayret edilecek derecede beyazdır.Bu müşahede fevkalâde bir güzellik müstahzarının ortaya çıkarmasına sebeb olmuştur.Bn Usare güzelliklerine itina eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1958
  • ÇİZGİ MAKİNASI ALINACAK 5 Mukavva kutu imalâtında kullanılmak üzere bir çizgi makineci alınacaktır.EMAYETAŞ-BAKIRKÖY.Tel.71 65 30 71 66 19 2419)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1958
  • ACELE Y.Mühendis Y.Mimar aranıyor.Müracaat sabah.8-8.30)arası 47 49 87 1711)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1958
  • MÖBLELİ APARTMAN ARANIYOR Merkezi yerde yani Harbiye Taksim arası 2 yatak odası,yemek,oturma odası,banyo,sıcak su,kalorifer ve her konforu haiz möbleli apartman aranıyor.Telefon:Cumartesi.Pazar günler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1958
  • AŞK HİKAYESİ İki kadın arasında TEFRİKA No.5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Jean parasızlık yüzünden tıp tahsilini bira-ü kaçakken zengin ve güzel dul Madam Lusien'le Ej tanışır.Ve onun sekreteri Lilian'ı seve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1958
  • MORGDA CİNAYET Birdenbire doğrulup gözlerini Kran'a dikti:Kocamın ona kaçtığını biliyor musunuz Beraber yaşıyorlardı.Tahmin etmirtim.Ne zaman olduydu bu iş?Beş ay evvel.Ne\v-York*ta.Kocanız çalgıcı de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1958
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALID KARAY Tefrika No.i S Ferhan ile Salilıa,öğle yemeğinin gecikeceğini mutfağın tamtakır vaziyetinden anladıkları için Saim de işin farkına vararak evden erkence s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1958
  • f-V*W* M\M*V«UHHV)EY DENİZCİLİK BANKASI BİZİM Kadıköy iskelesi gayrete geldi.Mo-dernleşiyor.Haftalardır basımızdan toz toprak,sıva savuruyor.50 is gününde bi-J tecek diye bir söz vardı.70 i,80 i geçme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.01.1958
  • Kayseri Vilâyeti Daimî Encümeni Reisliğinden 1 Yapılacak iş:Kayseri Hacılar yolu 4 OOO 6 400 Kmaraşma yol boyunda parke taşı ihzaratı olup kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 İşin keşif bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.01.1958
  • HOŞDERE ASKERÎ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN Aşağıdaki erzakın Hoşdere ve H.Köy birliklerine pazarlıkla satın alınacaktır,evsaf ve şartlar komisyonda her zaman görülür.362fi 2386)Cinsi Miktarı Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.01.1958
  • SAÇ SATIN ALINACAK 100 ton 0.40 ile 0.45 mm.DKP saç satın alınacaktır.Yüklenmiş veya ellerinde hazır malları bulunanlar şirketimize teklif verebilirler.EMAYETAŞ BAKIRKÖY.2418)Tel.71 65 30 71 66 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.01.1958
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.01.1958
  • HİCRÎ 1377 Recep 3 Perşembe 23 OCAK 19 5 8 Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.18 12.2C 14.59 17.15 18.50 5.37 VAKİT VASATI EZANÎ 2.04 7.13 9.46 12.00 1.35 12.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.01.1958
  • Vilâyet Umumî Meclisi Riyasetinden İl Genel Meclis içtima devresinin 31/Ocak/1958 tarihine kadar uzatıldığı ve yarınki 24/1/958 Cuma günü saat 14 te 1958 malî yılı bütçe müzakeresine başlanacağı sayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.01.1958
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN •i İstinye Yeniköy yolu istikameti üzerinde;bulunan Yehiköy mahallesinde kadastronüri 336 ada 12 Parsel ve'337 ada* 2,'3,4,fS.6,7,8,9,10,13 parsellerinin yol güzergâhına rastla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.01.1958
  • Kemerburgaz'da Tesis Edilecek Röle Pompaj İstasyonunun ikinci Kademe Teçhizatı Satın Alınacaktır.İstanbul Sular İdaresinden İdaremizin,Kemerburgaz mevkiinde tesis edilecek Röle pompaj istasyonunun iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.01.1958
  • VİZON kürk kap kayıptır.Renk gri,bulan fazlasiyle memnun edilecektir.44 17 47 Ruth Hovton.S-405)KONGRE TÜRKİVK Sarraflar" Cemiyetinden.Cemiyetimizin yıllık adi kongresi 1/953.ctıcua 'günü saat 14.30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.01.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 2742 10 SATILIK EMLAK İÇERENKÖYDE 666 m2 üzerine ahşap ev sat hktır.Tel:63 52 42.S-398)SATILIK apartman.Ziverbey asfaltı üzerinde,otobüs durağında.36 41 07 K-11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.01.1958
  • m Kolay hazırlanıyor kapış kapış yeniyor Bütün aile efradının kuvvetli gıdaya uhtaç olduğu soğuk günlerde asla PİYALE'den şaşmayınız.Hem hazırlanması kolay,hem de.nefaset ve lezzet bakımından emsalsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 23.01.1958
  • 1958 BRÜKSEL SERGİSİ TÜRKİYE GENEL KOMİSERLİĞİNDEN 1 17 Nisan 19 Ekim 1958 tarihleri arasmda 6 ay müddetle devam edecek olan Brüksel Sergisindeki Türkiye Millî Pavyonunda açılacak «50 YILLIK TÜRK RESM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.01.1958
  • İSPANYA MAÇI TEHLİKEYE GİRDİ ispanyollar 23 Martta Madrid'te bir maç daha yapmadığımı* taktirde takımlarını göndermeyecekler FEDERASYON,İSPANYA'-YA MEKTUP YAZARAK DURUMU İNCELEYECEK 23 Şubatta İspanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1958
  • Avustralyalı şampiyon kardeşler geçenlerde,Sidney'de yapılan yüzme şampiyonasında,kadınlararası 800 metre ve 880 yarda serbest yüzme rekorlarını kırmıştır.Ayni zamanda,İlsa'nın kardeşi 15 yaşındaki Jo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1958
  • DİCK,ORDU TAKIMI ANTRENÖRLÜĞÜNDEN DUN İSTİFA ETTİ tskoçyalı antrenör iyi program yapılamadığını ileri sürüyor George Dick,dün Ordu takımı antrenörlüğünden istifa ettiğini açıklamıştır.Kısa bir müddet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1958
  • ALTAY R.Madrid'i Getirtiyor İZMİR.HUSUSÎ Altay idare heyetinin dün akşamki olağanüstü toplantısını müteakip Gönen Kaya ve Faik'i almak isteyen kulüplerin,125 bin lirayı gözden çıkarmaları icap ettiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1958
  • AYTEKİN İPEK KAZA GEÇİRDİ KAHİRE.T.H.A.Beynelmilel Mısır bisiklet turunun dün yapılan 10 uncu meralesinde Türk bisikletçisi Aytekin İpek havanın yağışlı ve yerlerin kaygan olması yüzünden hafif bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1958
  • Allan İtalya'nın Sloc takımında oynayacak FENERBAHÇELİ CAN BARTU,SPOR OYUNLAR:FEDERASYONUNU ŞİDDETLE PROTESTO EDÎYOR ALTAN DİNÇER Fenerbahçe'nin ve Millî basketbol takımımızın dev oyuncusu Altan Dinçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1958
  • Ordulararası Dünya Futbol Şampiyonası Maçları PARİS.BOSFOR CİSM ordulararası Dünya futbol şampiyonasının grup maçlarına bu hafta başlanmaktadır.Yarın Bruxsellesde Belçika ile Amerika karşılaşırken,Kah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1958
  • B.Erdoğan'a 3 ay ceza verildi Beykoz Kulübü İdare Heyeti,geçen hafta kampı terkeden profesyonel takım santrforu B.Erdoğan'a 300 lira para cezası ile 3 ay müsabaka boykotu vermiştir.İdare heyetlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1958
  • *#tİf [İLHAN DEMİRELİ fiOI İİ Fenerbahçe forları dün Bağlarbaşı müdafaası karsısında rahat oyna-ŞEnEr İÜ UULU mak jmkânmı buldular.Besimde Şerefin altığı ilk gol görülüyor.Fenerbahçe antrenmanda Bağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1958
  • G.Saray galibi Beşiktaş'ın galibiyeti normal bir neticedir Gün geçtikçe enteresan bir mahiyet arzeden profesyonel küme lig maçlarına bugün Beşiktaş Beyoğluspor karşılaşması ile devam edilecektir.Dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1958
  • GALATASARAY BUGÜN ELEKTRİKLE OYNUYOR Galatasaray profesyonel takımı bugün Ali Sami Yen Stadında Elektrikle bir idman maçı yapacaktır.Maça saat 14.30 da başlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1958
  • BEYKOZ,ANADOLU İLE MAÇ YAPAC AK Beykoz profesyonel takımı,lig maçı olmadığı için pazar günü Beykoz'da Anadolu ile idman maçı yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1958
  • DAVİS KUPASINA GİRİYORUZ Melbourn'da toplanan Davis Kupası Enternasyonal Komitesi Türkiyeyi Avrupa bölgesine dahil etmiştir.Buna göre,ilk maçımız 29 nisanda İstanbulda Şili millî takımı ile karşılaşac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1958
  • ROMEN HAKEMİ BUGÜN GELİYOR Bu haftaki Fenerbahçe Vefa ve Galatasaray Adalet maçlarını idare edecek olan Romen hakemi Peter bu akşam şehrimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1958
  • Astronomik Transferler as Önlenecek Umum Müdür Şinasi Ataman "İsveç Güreş Takımının masraflarını ödeyeceğiz,dedi Beden Terbiyesi Umum Müdürü Şinasi Ataman,profesyonel futbolcülerin transfer ücretlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1958
  • İllin AA flAlfİlf A İstanbulspor Kasımpaşa maçı basından itibaren büyük bir mücadeleye sahne oldu.Sarı-İBİAV 5fU UAMM4 siyahlılar kapalı ve sıkışık müdafaa yapan rakipleri karsısında uzun zaman ağır b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1958
  • I.Spor,K.Paşayı son dakikada yendi İst.Spor müdafaada oynayan rakiplerini bilhassa Bülent'i bir defa mağlup edebildi HEP MÜDAFAA Maç,İstanbulspor Forveti ile Kasımpaşa müdafaası arasında cereyan etti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor