Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.01.1958
  • ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON 2742 10 Santral YIL:8 SAYI:2766 BUGÜN 6 SAYFA 15 KURUŞ X-EN SON HABER AMERİKA YIL SONUNA KAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • İKTİSÂT ve TİCARET Hazırlayan:Dr.Halûk CfLLOV Türkiye'de Et Mes'elesi Var mıdır?Memleketimizde son bir kaç sene içinde hissedilen et darlığı son günlerde umumileşmiş ve üzerinde cidden düşünülmesi ica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • Bankamız Kıymetli Umum Müdürü MUZAFFER EPİRDEN'in annesi AYŞE REFİKA EPİRDEN 21 Ocak Salı günü hakkın rahmetine kavuşmuştur.EPİRDEN Ailesinin bu büvük acısına T.GARANTİ BANKASI A.O.Mensupları yürekten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • MADENÎ BOYA SATIN ALINACAKTIR 701-702 gümrük tarife numaralarından ithal permisi olanların şirketimize müracaatları rica olunur.Tel.71 65 30 71 66 19 2267)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • DİKKAT POPLİN SATIŞI Mer»erize düz beyaz ve renkli gömleklik poplin satışı yapılmaktadır.Satif yeri:Ajlr Efendi Caddesi Gürün Han Kat:2,No:205 1934)ISMANIFATURA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • ESKİ MUHARİPLER BANKASI MUHABANK)ermaucsi:T.jC.100000aO Yurdun otuz bölgesinde teşkilâtı vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • Devamlı Muvaffakiyet MARİA VİNCENT Fransız şarkılar yıldızı K L ö B X
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • PARİS CAROLL'S ve CRAİZY HORSE Yıldızı NELODtE BUBBLES BU AKŞAMDAN İTİBAREN K L Ö B X
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • OĞLAK BURCU fc [22 Aralık 20 Ocak] Bir iki arkadaşla bir proje kuracaksınız.Çok isabetli.Sakın vazgeçmeyiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hayatınızda değişiklik yapacak bir hâdisenin arifesindesiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • II MIH I İlli 11IIIIIIIIIIII MI MIHI HIMIIIIMIIIIHII MIHI MU M mı İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.0 ı Şarkılar Afife Ediboğlu)13.31 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • BULMACA I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 SOLDAN SAĞA:1 Tarihe zin» danları ile geçmiş bir" İstanbul semti;Su.2 Nanıaza davet;Tütünün zehiri.3 Rutubet;İstemiye istemiye.4 Saatin doğrusundan fazla göstermesi;S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • i ÜH^^^^l:I n m 51 1 1 ş^ ©yvıiM yâybnevo iftiharla sunar!Çevirenler VAHDET GULTEKİN* SAMlH.TİRYAKtOĞLt:ı ff 7 Böyle bir roman ne yazılmıştır,ne de 'yazılabilir!İÜ» 16 0382 B+A B.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • Sami Kohen nişanlandı Gazetemiz muharrirlerinden Sami Kohen ile Bayan Milka Barzilay dün nişanlanmışlardır.Nişanlılara saadetler temenni ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • M E V Lİ D Uludağ Sanatoryumu Direktörü FAHRİ YAMAN'ın vefatının 40.ncı günü olan 22 ocak 958 bugünkü Çarşamba günü ikindi namazını müteakip Şişli Camiinde Mevlidi Şerif ve Kur'anı Kerim okunacaktır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • ÖLÜM Preveze Belediye Reisi dâva vekili merhum Hulusi beyin refikası.Emniyeti Umumiye Müfettişliğinden emekli Samsun İkinci Noteri merhum İsmail Hakkj Danişman beyin hemşiresi,salihatı nisvandan annem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • Ofis'teki hırsızlıkla bekçileıin ilgisi yok 20 Ocak Pazartesi sünkü sayımızda Aınavutköydeki Toprak Mahsulleri Ofisi deposundan 200 kilo demir çalındığını ve gece bekçileri Hüseyin Akkuş ile Şerif Sel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • Erzurum vapuru fırtınadan yolda kaldı Akdenizde hüküm süren şiddetli fırtına sebebiyle İskenderun aralık postasına çıkmış olan «Erzurum» vapuru,Mersin limanına gidememiştir.Gemi hâlen Taşucuna sığınmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • Bir yankesici 2 yıl hapse mahkûm oldu Mehmet Sadık adında bir yankesici dün Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesinde 2 sene hapis,2 sene de sürgün cezasına mahkûm olmuştur.Mehmet Tahtakalede arkadaşlarıyla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • Her aileye 5 çekiye kadar odun verilecek Depolardaki odun miktarının artmış olması karşısında aile başına verilen azamî odun miktarı arttırılmıştır.Bu sabahtan itibaren her aileye 5 çekiye kadar odun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • KISA HABERLE KONSERVATUAR Şehir orkestrasının Cemal Reşit Rey idaresinde vereceği haftalık mutad konsere soprano Ketty Çürükoğlu da solist olarak iştirak etmektedir.A DÜN limanımıza mulıtelif bandralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • I SİNEMALAR V.BEYOĞLU AKIN Tel:48 05 02)1 Kaatil Ayhan Işık Türk filmi.2 Evlât Kaatili Atıf Kaptan Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Zeynebin Aşkı Muhterem Nur Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Allah Kadını Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • I En büyük sağlık dâvalarımızdan biri,belki birincisi E ^P ERLİ ilâç ve laboratuar derdimize işlek zekâsiyle deva arayan Dr.Recep Doksat,dünkü Milliyet'teki makalesinde bâzı lâ-boratuarlarımızı şöyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • Çöp tenekesi içinde bir çocuk cesedi bulundu Beze sarılı çocuğun,göbeğinin kesilmemesi sebebiyle öldüğü tesbit edildi Dün Feruzağa'da Kamarot sokağında İzmir Palas apartmanının önüne bırakılan çöp ten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1958
  • 18 KİŞİLİK BİR DİLENCİ ŞEBEKESİ YAKALANDI Süleymaniyede bir evde günlük kazançlarını taksim ederken bastırılan dilenciler kampa gönderildi Belediye Zabıta Müdürlüğü diğini gören memurlar,çocuğun Akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.01.1958
  • mtâmm mk MÜMTAZ TARHAN'IN PEŞİNDE BİR VALİ'nin 7 GÜN 7 GECESİ WNWiiiii«mw«H»U' mm.4 Röportaj:UMIT DENİZ Dördüncü gün:«20 OCAK İPazartesi Saat 07.49 Siyah Kadillak Vali Konağının önünden içinde Vali Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1958
  • TALİH KUŞU 150 BİN LİRALIK TAHVİL ANKARA DAHA ŞİRİN GÖRÜNÜYOR İŞ BANKASI ESKİ VE VEFALI BİR DOST HAYATI DEĞİŞTİREN ŞANS Bilmem bir gün talih kuşu denen o sevimli ve hepimizin beklediği sevgili kuş siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yan İslerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YELMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1958
  • HİCRÎ 1377 Çarşamba 22 RUMİ 137S Recep 2 OCAK 1958 Ocak VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.19 12.25 14.57 17.12 18.48 5.38 2.09 7.14 9.46 12.00 1.36 12.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1958
  • ürkiyı ESKİ MUHARİPLER BANKASI MUHABANK)OŞcrmayesu'C.L.1000000(Apartman daireleri,mesken kredileri ve para ikramiyeleri vermektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1958
  • I Konservatuar Konseri 1 "TT" ONSERVATUAR millî Türk musiki konserlerinde muhak-JV kak olan bir şey varsa o da bu seneki konserlerin bilhassa i I klâsik eserlerin geçen seneki konserlere kat kat faik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.01.1958
  • lERKEk BİB KADINI 983ENDİ Mİ BU,MUHAKKAK İKİNCİ 6i£ «A DiMlH HOŞUNA 6ft7HEZf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1958
  • TELLER.YENİ E.Tl SİLMİŞ.İZLER TAZE-c;195« b,fhf TriUı» «M*8ç.BU ÇOCUKLAR YAP-TIKLARINI BİLMİYORLAR.DAMA İLERDE VUMŞAK TOPRAĞA SAPL-ANiP KALACAKLAR DAvuT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1958
  • Arsıv^\TMAK S^-CUNKU O ANDA KORKAK UTAN GAÇ SİNİRLİ A MİSKİN SİR HE.RffTÎM.SİNİRLE.S?İWE.HAkİ\4 OLAMADIM.HERŞEYl MAH VETTıVı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1958
  • 6U TARAFTA ~EfcŞEy roLuısı OA GİOıVCR.VA 5 Tı ı TA.^AFTA SO.OOO ATAK ı*?TİFADAVlZ BıRAZOAJN Avcı UCAKL/ARıMlZ SİZE REFAKAT ECECEK-LCR.EN uZAK MÜ-ÖAFAA ÜSSÜMÜZÜN ÜZERİNOEN GEÇİ-VORuZ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1958
  • BENCE V\Ayt_o.Mu BeŞE5iVE.Te MAi-ETMEÜ.TEŞ.KİuATıM AAAVUONl_A£l VATANDAŞLA.ZA g&DAvA OA 3lT-MAGA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1958
  • GA"ZETtCi İM.EvuUK HAKKINDA BİR.ANKET WAZlf?LtyO ZU*A KOCANIZ.SıZl BiK iHTıyAÇ VOKSA Bit?LÜKS MÜ TELAK-Kİ EDİVOR.DÜĞMESİ KOPLiNCA BEN ONUM İÇİN Bte "WTİ-^i3ıÇ,IAA VE.Ni SİR ELBİSE İSTE.OıGiM ZAMAN LÜK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1958
  • Dünya'nın nü balinaların arttıkça insanlar sına ortak olacak Pek yakın bir gelecekte dünya üzerinde 7 milyar insanın yaşayacağını hesaplayan ilim adamları,yiyecek temin edebilmek için denizlerde araşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1958
  • BİTSİN BU SORULAR BU halta bir resimli haber gazete gazete dolaştı.Bir İngiliz kızı bir İtalyan eri ile nişanlı.Onu seviyor,özlemiş,yanına gidecek.Fakat doğuştan kalbi delik kızcağızın.Doktorlar yolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1958
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALID KARAY Tefrika No.67 Neden gitmeyelim?Bir değişiklik.locada yannnızda oturacak değil a!Girerken,belki de çıkarken kapı önünde selâmlaşıp birkaç kelime konulacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1958
  • i!ll!ll!ll!llll!lll,*ŞK HİKAYESİ İki kadın arasında TEFRİKA No.4 ÇIKAN YAZILARIN' ÖZETİ:Jean parasızlık yüzünden tıp tahsilini bırakacakken profesörünün yardımı ile Madam Lusien adında güzel ve zengin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1958
  • MORG wzm?utâmv-Bir konsomatris için hiç de fena bir oda değil!Mis Udoni'nin dairesi bir yatak,bir tuvalet odası,bir de banyodan ibaretti.Büyük odanın perdeleri kırmızı,koltuklardan biri beyaz meşin,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • İnhisarlar Vekâletinin lâğvedilmesi istendi F.Melen Bütçe Encümeninde Tekel maddelerine zammın Anayasaya aykırı olduğunu söyledi ANKARA,HUSUSÎ Bütçe Encümeninin dün sabahki toplantısında Gümrük ve inh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • Amerika bizden krom alacak ANKARA.HUSUSÎ Amerika hükümeti Türkiye'den yeniri'iı krom ithaline karar vermiştir.Verilen malûmata göre,Washington'cla yapılan temaslar müsbet netice vermiş ve Amerika'nın,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • ERGİNİN İSTİFA MEKTUBU AÇIKLANDI Baştarajı Birincide mis bulunuyorum.Başında bulunduğunuz Hükümetin benim de içinde bulunduğum zamana ait büyük hamlelerinden hisseme düşecek miktarı benim ve çocukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • SURİYE'YE BİR İLE CEVAB Baştarajı Birincide istikamette seyri önlcnmcdikçc Orta Sark'ııı diğer kardeş memleketleri gibi bu durumdan müteessir ve mutazarrır olacaktır.DÜNYAYI TEHDİT EDEN TEHLİKE Başvek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • YENİ SENENİN SÜRPRİZİ Avrupa Poplin emprimeleri en yeni Avrupa modası en son desenler buruşmaz parlak emprimeler 23/1/958 Perşembe gününden itibaren satışa arzedilecektir.Sayuı müşterilerimizin ecele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • ELEMAN ALINACAKTIR Topkapıdaki fabrikamızda işletme teşkUâtmda istihdam edilmek üzere Ticaret Lisesi mezunu,askerliğini yapmış eleman alınacaktır.Taliplilerin Cumartesi günleri hariç diğer iş günlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • SATILIK EMLÂK Taksimde 135 metre kare üzerinde 7 kata müsaadeli İmar durumu hazır gayrimenkul satılıktır.İş saatlerinde 22 11 07 Telefonla müracaat,ı2311)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • Mudakcuğum,artüc bu teûğayı ağzının ta„ dıyla yıyefctilirzut.Zira i/eni aetirvUâirı^ îL^-gazocagv tahminimden de iyi cikli-icaçaum!bu ocakla bizi I BİLE PİSİRİRMER'l ¦xi TIKL TERAZİ SİSTEMLİ FİTİLSİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • MÜHİM FIRSAT İS hanı,Banka ve emsali gibi büyük inşaata elverişli,açılacak 30 metrelik Yeni Cami Tünel caddesinde cephesi bulunan 52 numaralı ve Zincirli Han sokak 15 numaralı mağaza ve deponun şuyuun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • HER PAZAR VE ÇARŞAMBA GECELERİ BEYAZSARAY LOKANTASINDA Film Yıldızı CİHAN IŞIK Genç okuyucu MEMDUHA OLGUN'u ve tam kadro SULUKULE EKİBİ ZURNACI EMİN refakatinde NOT:STEPAN MUMCU idaresinde caz neşe eğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • Cildinizin tazeliği sevilmenizde rolü büyüktür.Kendinizi bu nimetten mahrum etmemek için cildinizin teravetini ve gençliğini muhafaza etmeğe gayret ediniz.Bu maksat için:POND'S COLD Gece)ve» POND'S VA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • DİKKAT 2426,2365,2354,2345,2430,2145,2149,2350,2447.1896 ve 2423 Gümrük istatistiği için alınmış tahsisleri bulunan itahlâtçıların menfaatleri icabı 44 25 85 No.lu telefona veya Galata P.K.75 müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • Umujnî İstek Üzerine R O C K ANNE JULİE HUDSON BAXTEB ADAMS'm BİRİCİK AŞKIN ONE »ESİRE)FİLMİNİN Yalnız bir hafta daha gösterileceği arzolunurilâveten en yeni dünya havadisleri 2373)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • GÖRÜP TAKDİR ETMİŞ OLDUĞUNUZ ACEMİ DOKTOR VE ACEMİ DOKTOR DENİZDE Filmlerinden sonra,bu akşamdan İtibaren SARA Y'da ACEMİ DOKTOR İŞ BAŞINDA Renkli ve Vislavisioıı filmi Neş'eli iki saat geçireceksiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • Geçen sene şöhreti Dillerde dolaşan HAYIRSIZ EVLÂT Filminden PESEN FİLM 3 sinemada takdim etmekle şeref duyar Bugün Suareden itibaren ANNEMİN GÖZ YASLARI Reji:NURİ AKINCI Muhterem Nur Kemal Kan Ozcan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • PARAMOUNT Şirketinin büyük şaheseri olan ve bugüne kadar sinema âleminin yarattığı hârika film.2 devre hepsi birden 11 ŞUBAT SALI AKŞAMINDAN İTİBAREN YENİ MELEK SİNEMASINDA GÖSTERİLECEKTİR.İlk 2 hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • iktisadî komite bir tebliğ neşretti Baştarajı Birincide rulması ile ilgili meselelerin incelenmesi,hususi teşebbüs sahipleriyle üye ir 'uleketlere mensup is adamları arasında temasların teşviki gibi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • CHP.teşkilâtı gençleştiriliyor NEDRET SELÇUKER «Partiyi kat'î surette gençleştirmek» kararına varan C.H.P.Genel Merkezi,teşkilâtına,«gerekli yeniliklere derhal başvurulmasını m bildirmiştir.Partinin V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 ta 10 vmumumumuMvmi^ Burada neşredilen küçük ilanların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • KIBRIS TÜRKLERİ NÜMAYİŞ YAPTI Baştarajı Birincide ve Dr.Küçük'ün evi önünde yolu kesmişlerdi.Buraya kadar gelen topluluğa hitab eden askerî kumandan,dağılmalarını aksi takdirde ateş edileceğini ihtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • Kazlıçeşme cinayeti faili dün yakalandı Baslarafı Birincide alınmıştır Burnumda bir sivilce vardı.Şimdi kaşıdım,böyle oldu.Bu da,cinayetin onun tarafından işlendiği kanaatini kuvvetlendirmiştir.Netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1958
  • İSTANBUL'DA 3 SÜT FABRİKASI KURULUYOR OĞUZ ONGEN EHRİN süt meselesinin halli mevzuunda yapılan çalışmalar son safhaya gelmiştir.Sütçüler,Süt Yapı ve İstihsal Kooperatifi adı altında bir kooperatif kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.01.1958
  • "ORHAN ŞEREF BENDEN FAZLA G,SARAYLI İM!S„ Sabık Tek Seçici Eşfak Ay kaç «Millî kadroyu nasıl buldunuz?sualini böyle cevaplandırdı «MİLLİYET» dün Eşfak Aykaç'ı ziyaret etti.Ama gazeteci Aykaç'ı değil,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1958
  • Lig'in takım adedi donduruldu 1958-1959 sezonuna I.profesyonel lig 10 takımla,II.profesyonel lig 12 takımla girecektir.Bu suretle İstanbul liglerinin takım adedi dondurulmuş bulunmaktadır.Bilindiği gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1958
  • «Millî Müdafaa Kupası» lig sonunda başlıyor Garnizon,Galatasaray ve Beşiktaş temsilcileri,dün Beşiktaş kulübünde toplanarak Bahar Turnuası ve asket futbolcuların durumu ile ilgili müzakerelerde bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1958
  • AVCILIK SORU SAHİBİ:NAZMİ ENER ANKARA SUAL:Namlı ağzındaki Şok)dediğimiz daralma dereceleri nasıl tesbit edildi?Kaç çeşit Şok vardır?CEVAP:Şok dediğimiz namlı ağzının daraltılması ameliyesinin sağladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1958
  • CAN,MODA MAÇINDA OVNAYAMIYACAK Cuma akşamı Spor ve Sergi Sarayında yapılacak haftanın en mühim basketbol karşılaşmasında Fenerbahçe Modaspor karşılaşacaklardır.Modaspor'un son haftalar zarfında güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1958
  • İST.SPOR K.PAŞ İLE KARŞILAŞIYOR SAAT 14.30 DA YAPILACAK MAÇI İTALYAN BARTELOMEl İDARE EDECEK Bugün Mithatpaşa Stadında oynanacak olan İstanbulspor Kasımpaşa maçının neticesi iki takım İçin de büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1958
  • I MİLLİYET] YENİ ANTRENÖR Szekelly'nüı istifasından sonra Adalet takımı antrenörlüğüne getirilen Şeref Görkey dün ilk antrenmanı Eyüp sahasında yaptırmıştır.Çalışmalara İzmir seyahatine iştirak etmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1958
  • [A.P.HAKEME HÜCUM!Hak*nıleri,hücumun böylesinden Allah kom¦.•«««mı.rusun# Mamaflh bu hakemi uolis korud„ Los Angeles tc yapılan bir güreş müsabakasında hakem John Thomas'ın bir kararını beğenmeyen hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1958
  • fÖZDEMİR GÜRSOYI VFPA STADI Bcden Terbiyesi Umum Müdürü Şinasl Ataman dün Vew MİM fa stadında tetkiklerde bulunmuştur.Stad,pek yakın bir tarihte modern tribünlere kavuşacak ve kullanışlı bir hale geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1958
  • FİN GÜREŞ TAKIMI 6 ŞUBATTA GELİYOR 8-9 şubat tarihlerinde şehrimizde yapılacak Türk Fin güreş karşılaşmaları münasebetile.Güreş Federasyonumuza gelen bir telgrafta Fin Millî takımının 6 şubatta İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1958
  • isveç mill temasından Federasyonun k îsveçbasmı şiddeti Mes'ul şahıslar müsabakaların ekonomik sebepler ORHAN TÜREL STOKHOLM'DEN BİLDİRİYOR:Z SVEÇ Güreş Federasyonu son üç ay I içinde altıncı defa kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.01.1958
  • Il.Prof karma Kopenhag karmasiyle yenişemedi Denk kuvvetler arasında geçen karşılaşma 1-1 beraberlikle bitti.Karma golünü Fahrettin attı O«ılralII lkin :i Profesyonel Lig Odlialll Karması,misafirler k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor