Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.01.1958
  • PROF.AYETULLAH SÜMER'İN ÇANAKKALE ABİDESİ İÇİN EN YÜKSEK TEBERRUDA BU-LUNAN KİMSEYE GAZETEMİZ VASITASIYLE HEDİYE EDİLECEK «ATATÜRK PORTRESİ» Çanakkale Âbidesi için KAMPANYA BASLIY Prof.A.Sümer'in orij
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1958
  • Menderes,Bulgarimin mesajına cevap verdi "Türkiye'nin Suriye ile Yoktur ıı Rusyayla münasebatın ıslâhı için ihtilâfların teshiti şart I ilhan demireli D ft Cl/C&ı'îl M APT A Başvekil Adnan Menderes dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1958
  • SÖKE OVASI SU baskınına uğradı Taşan Menderes nehri 20.000 dönüm buğday tarlasını istilâ etti# yağmur bütün şiddetiyle devam ediyor Dicle nehri de yükseldi.Odun getiren bir kadın sal'ı devrilerek boğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1958
  • anlaşması bugün I ANKARA,HUSUSÎ Bağdat Paktı İktisadî Komitesinin ilk içtimaında kararlaştırılan «Gümrük Kanunu ve nizamlarma muhalefet ile mücadele işbirliği» anlaşması bugün saat 11 de imzalanacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] MAKTUL GECE BEKÇİSİ MEHMET BULUTUN CİNAYETİN İŞLENDİĞİ ODADA BULUNAN BİR BAVULDAN MÜTEŞEKKİL EŞYASI BİR GECE BEKÇİSİ çekiçle öldürüldü Fabrika kasasının kırılmış olması,meçhul kaatili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1958
  • Radyonun sabah yayını kesilmiyor İstanbul radyosunun sabah neşriyatının kesileceğine dair evvelce verilmiş olan bir karar değiştirilmiştir.Radyo sabah 8 ile 9.30 arasındaki yayınlarına muntazaman deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1958
  • RUSLAR ALI BABANIN HAZİNESİNİ ARIYORLAR GAZETELERDEN)«KIRK HARAMİLER»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1958
  • PERU'DA BİR BARAJ YIKILD1100 ÖLÜ VAR LİMA,A.A.Cuzco eyletinin Pachaac bölgesinde bir barajın yıkılması neticesi 100 kişi ölmüştür.Hâdise yerine derhal yardım ekipleri gönderilmiştir.Ölü sayısının artm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1958
  • IKEYSTONEi SOEKARNO KAHİRE'DE Asya Afrika tesanüd konferansının sona ermesini müteakip Kahireye Uzak Şark'tan bir misafir daha gelmiş,Endonezya Reisicumhuru Ahmet Soekarno,memleketindeki karışıklıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1958
  • Hariciye Vekili dün gece Paris'ten döndü Zorlu ziraî maddelerin serbest mübadeleye tâbi tutulmasının ileride görüşüleceğini söyledi AVRUPA İktisadî İşbirliğinin1* Paris'teki konseyi toplantılarına kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1958
  • CANKURTARAN ARABASI BİR ÇOCUĞA ÇARPTI Bir cankurtaran arabası 9 yaşındaki bir kız çocuğuna çarpmıştır.Bakırköyde İstanbul caddesinde vukubulan kazada muhtelif yerlerinden yaralanan Kadriye Özmeşe teda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1958
  • s?PV i İstanbul Erkek Lisesi 74 yaşında IÖZDEMİR GUKSÜ:Memleketimizin en eski kültür yuvalarından biri olan İstanbul Erkek Lisesinin 74 üncü kuruluş yıldönümü dün saat 11 de okul binasında yapılan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1958
  • İSTİFA EDEN SEMİ ERGİN* SEMI ERGİN İSTİFA ETTİ Millî Müdafaa Vekâletine Etkeni Menderes,Nalia Vekâletine de Başvekil Yardımcısı T.İleri getirildi ANKARA,A.A.İstifa eden Millî Müdafaa Vekili Semi Ergin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1958
  • Fikri T.Kardeş OTO MAKİNİST KURSU Şoför ve amatörü en iyi yetiştiren,ehliyete kavuşturan en eski kurstur.Kayıtlar her zaman açık-Programını isteyiniz.Bomonti Havuzlubahçe S.48 02 59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.01.1958
  • IKEYSTONE1 MARGARETH'IN TABLOMU s ressam Kraiuo İliHnUHntin m İMDLUJU EıIzabelh ve Edinburg dükünden sonra Prenses Margareth'in de yağh boya bir tablosunu yaparak Londra'nın Thomas Agnew galerisinde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • ~S I İLHAN DEMIRELİ BÜYÜK HEYECANIN İLK TEMSİLCİLERİ Teknik Üniversite Maden Fakültesinden soldan sağa)Azim Çakmak Yücel Ataün,Güngör Tokçaıı MiHigetT?MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Senelerce evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • ûrfdui—ESKİ MUHARİPLER BANKASI i MUHABANK)QermaBesi:CX.10 000 000 KURULUŞU 1949
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • SAYIN DOKTORLARIMIZA FARMİCETİNA CAPSULES Eczanelere tevzi edilmiştir.FARMİTALİA Türkiye Müm*wili Yomtov Benbassat P.K.519.Galata 2023
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • IHIM II I KIIHIIIII IMI1MIİIIİ1İI İli.Illlll.un.m İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziği ve hafif melodiler 13.00 Şarkılar Ayla Doğanay)33.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Öğle konseri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Ocak] Bir yolculuktan beklediğini?faydayı göremiyeceksiniz.KOVA BURCU |2i Ocak 19 Şubat] Ufak bir rahatsızlık için kuruntulara düşüyorsunuz.Dikkatinizi başka mevzulara ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • BULMACA I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Yeniçerilik zamanı atlı asker;Pek acaip şey.2 Devam ettirme;Gösteriş.3 Nane yaprağından çıkarılan esans;Urfa'nın yarısı.4 Kapıyı yarı aç!Hastanın iyile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • Bir tacirin yazlık yalısı evvelki gün soyuldu Şehrimizin mâruf tacirlerinden birinin Anadoluhisarındaki yazlık yalısı evvelki gece meçhul hırsızlar tarafından soyulmuştur.Yalının kapı kilidini kırmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • Şehrimizde yeniden 30 ilkokul inşâ edilecek Şehrimizde yeniden 30 ilkokul inşasına karar verilmiştir.Bu is için^Vilâyet bütçesinden 15 milyon liralık tahsisat ayrılmıştır.Okulların 8 tanesi köylerde i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • Hırsızlık yapan iki gece bekçisi yakalandı Arnavutköy'de Toprak Mahsulleri Ofisine ait bir depodan 200 kîlo demir çalan Hüseyin Akkuş ve Şerif Selçuk adındaki gece bekçileri yakalanmış,suçlular adliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • Depolardaki odun stoku çoğaldı Depolardaki odunlar alıcı bulamamaktadır.Civar kazalardan getirtilip stok edilen odunların miktarı yirmi bin çekiyi geçmiştir.Havaların nisbeten iyi gitmeye başlaması od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • Beyazıt kütüphanesi modern şekle sokuldu Beyazıttaki umumî kütüphane yapılan tadilâtla modern bir tesis haline getirilmiştir.Kütüphanedeki rafların uzunluğu 5 kilometreyi bulmaktadır.Okuma salonu,kata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • Muhtelif ebatta 10 bin ton saç ithâl edilecek Denizcilik Bankası çekilen saç sıkıntısını gidermek maksadiyle 10 bin ton muhtelif ebatta saç ithali için gereken döviz müsaadesini almıştır.Tersanelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • Nakliye ücretleri yeniden ayarlanıyor Yapılacak bir fiat indirmesi muhtelif maddelerin ucuzlamasına yol açacak Hayatı ucuzlatmak maksadiyle son defa alman iktisadî kararlarm neticesi olarak nakliye üc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • Denizcilik Bankası frigorifik gemiler alacak Denizcilik Bankası frigorifik gemiler almıya karar vermiştir.Bu iş için şilepçilik işletmesi ile temasa geçilmiştir.Gerek gemilerin gerekse şileplerin İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • TEŞEKKÜR Aramızdan vakitsiz ayrılması ile bizi sonsuz elemler içinde bırakan çok kıymetli büyüğümüz,Osman Vecdan Demirel'in hastalığı esnasında yakın alâkalarını esirgemeyen Prof.Dr.Necmettin Polvan'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • AKAY KLİNİĞİ Dinlenme ve Tedavi Evi Sinir ve ruh hastalarını,felçlileri,romatizmalıları,alkolikleri kabul ve tedavi eder.Bahçelievler,eski Ömür Yoğurdu yanında.Tel:71 61 55 2022)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • DEMİR VE SAC KESME VE KIVIRMA Adres:Balat Makarnacı Sokak 3/5,Telefon 44 35 00 İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • İ.Ü.Talebe Birliği bir deklârasyon yayınladı İ.Ü.T.B.sona eren 11 inci büyük kongre çalışmalarıyla ilgili olarak dün bir «Deklarasyon)yayınlamıştır.Deklarasyonda T.M.T.F.nun İst.Üniversitesi gençliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • Kok kömürü ihracı imkânları araştırılıyor Kqk kömürü ihracı için imkânlar aranmaktadır.Zonguldak kömür havzasında,son defa alınan tedbir neticesinde,günlük kömür istihsali 16.508ı tona yükselmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • Dış ticaretin geliştirilmesi için çalışılıyor Dış memleketlerle olan ticarî münasebetlerimizin daha da geliştirilmesine çalışılmaktadır.Ticarî anlaşmalar arttırılacak ve günün İcaplarına uydurulacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • Gureba Hastahânesi bir araştırma merkezi oluyor Gureba Hastahanesinin bir araştırma merkezi haline getirilmesi İle alâkalı çalışmalar gelişmektedir.Hastahanede bilhassa kanser araştırmalarına önem ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • KASAPLAR ET KALDIRILMASINI İSTİYOR FİATLAR SERBEST BIRAKILDIĞI TAKDİRDE ETİN KİLOSUNUN 7 8 LİRAYA YÜKSELMESİ MUHTEMEL İstanbul'daki et darlığına,fiat düşüklüğünün sebep olduğunu iddia eden kasaplar,na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • İstanbul'a turist celbi için program hazırlanıyor Geçen sene şehrimizi ziyaret eden 200 binden fazla turist 2 milyon liralık döviz bıraktı İstanbul'a turist celbini temin maksadiyle geniş bir program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • Sandöviç maddelerinin gramı az bulunuyor Sandöviç satan müesseselerin fiatları arttırdıkları ve sandöviç koydukları maddelerin gramajlarını azalttıkları hakkındaki şikâyetler ilgili makamlarca nazarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • İ.E.T.T.şoförlerinden şikâyet a r 111 Otobüs şoförlerinden yapılan şikâyetler son zamanlarda artmış bulunmaktadır.Trafik kazalarının önlenmesi için yeni tedbirlerin alındığı bugünlerde,İ.E.T.T.İdaresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • Şapkacıların ütü ve temizleme ücreti Şapkacıların temizleme ve ütü ücretleri tesbit edilmiştir.Buna göre,yıkama ütüleme kalıplama 400,yalnız ütüleme kalıplama 150 leke çıkartma ütüleme kalıplama 200,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • r SİNEMALAR ¦J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Hayatımı Mahveden Kadın Neriman Koksal Abdurrahman Palay Türk filmi.2 Bulgar Sadık Turan Seyfioğlu Atıf Kaptan Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Iztırap Hint f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • Okul Aile Birlikleri dün toplantılar yaptı Valinin kimsesiz çocuklar mevzuuna gösterdiği İlgi sebebiyle,Galatasaray Lisesinde yaptığı toplantıdan sonra dün muhtelif okullarda okul aile birlikleri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • SOBA borularını pencereden çı« kartukları halde ilk dirseğin altına kurum toplanması için teneke koymayanlar tecziye edilecektir.Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu sabahtan itibaren bu mevzu üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.01.1958
  • ııı 11 ııı 11ıı 11.I Herkiil bekleyen dâvalar E ALNIZ üç şehrimizde Ankara,İstanbul,İzmir)90 bin gecekondu.Kakam sayın Namık Gedik'dendir.Demek ki,çeyrek asır evveli münferit birkaç E gasb hareketinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.01.1958
  • MÜMTAZ TARH ANIN PEŞİNDE BİR VALİnin 7 GÖN 7 GECESİ İKİNCİ GÜN:18 Ocak 1958 Cumartesi.Saat 8.37 Vali Tarhan Konaktan çıkıp otomobiline bindi.9.13 Bir akşam evvel Kasımpaşada bir kalıvede yakaladığı 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1958
  • 92 yaşında bir İspanyol kadını ikiz doğurdu Roma'da da genç bir kadın 7 kilo gelen bir çocuk dünyaya getirdi MADR1T,A.A.Leon eyaletinin Correcilla köyünde Garcia Suarea isimli 92 yaşında bir kadın,iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1958
  • Haran şilebi serbest bırakıldı BOMBAY,A.P.Yüksek Mahkeme kararıyla hareketi menedilen Haran Şilebi,gemi sahibinin Alman mürettebatla olan ücret ihtilâfını halletmesi üzerine serbest bırakılmıştır.11.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1958
  • Üsküdarda 112 işçi evinin temeli atıldı İstanbul İşçi Sendikaları Birliyi Yapı Kooperatifinin Üsküdar Selâmı Ali semtinde inşa ettireceği 112 isçi evinin temeli dün merasimle atılmıştır.Törende Çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1958
  • NUF ÖLENLER C BAŞVEKÂLET Müsteşarı Ahmet Salih Korur'un damadı Mehmet Ali Fıratlı yaşı 34)14 ocak salı sabahı anî bir mide rahatsızlığı neticesinde Şişli'dekl evinde vefat etti.Merhum AH Fıratlı Binha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1958
  • lK£YSTONE| Kusyada intihar eden teknik mecmualarda» birinde Itus illin adamlarından profesör r* Pokrovskl turalından geliştirilmesine çalışılan atomik biı silâhın resimleri neşredilmiştir.İstikbalin u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1958
  • Cezayir'de selden 50 kişi öldü CEZAYİR,THA.İki Fransız muhribi Cezayir sahillerine yaklaşan Sluvenya adlı bir Yugoslav gemesini yakalamış ve Oran limanına getirmiştir.Gemide Cezayir'li Milliyetçiler t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1958
  • TİCARİ KREDİLER TÂNZİM EDİLİYOR ANKARA,HUSUSÎ Ticarî kredilerin istifçiliğe yer verilmiyecek bir şekilde kullanılması ve buna mukabil verimli pahalarda ihtiyaca cevap verecek ve istihsali kıymetlendir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1958
  • Amerika bize gemi verecek Hibe edilecek 50 gemi,Amerikanın,Avrupa Lâtin Amerika ve Asya'daki 18 müttefikine paylaştırılacak WASHİNGTON,A.P.Amerikan Donanma Dairesi Avrupa Lâtin Amerika ve Asyada 18 mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1958
  • [KEYSTONEI ÇİNLİ KIYAFETİ İLE Kocası Mike Todd ile beraber «Bir iş!için Moskova'ya gitmeye karar veren sinenin yıldızı KUzabeth Taylor ve Todd şerefine,seyahatlerinin ilk merhalesi olan Londra'da Dore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1958
  • Farmakoloji Enstitüsü Direktörü,hastanın ilâca hassasiyeti olup olmadığının t e s b i t i gerektiğini söyledi ANKARA,HUSUSÎ Tıp Fakültesi Farmakoloji Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor İzzet Kantemir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1958
  • IKEYSTONE] CA9VADnAM MİİIUFM i"K'liz modacılmtından »m son koicksi-^HlüffHnUHll IHUblIkllI yomında Türk modellerinden mülhem eserler teşhir etmiştir.Koleksiyonu meydana getiren elbise,tuvalet ve çamaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.01.1958
  • lilMlini.il Mekteplerde Haraç ÇOCUK baba ve velilerinden sık sık mektuplar alıyovum.Okul talebeden şu veya bu sebeple para istiyor.Ben bir talebe velisi olsam bu gibi taleblere metelik onluğu vermem.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.01.1958
  • *IÛU iS PATLAMA İLE nUKT VE~Mİtt DE ÜZER\Ng ÜÜŞTÜSO 5EZg SgMDS A4Qh\M PJUşSğflİC BtR KAĞIT!ALLAH,ALLAH!ÖMCE BİR PATLAMA,SONRA Ğ-ARÎP BÎR KÛZĞÂR1 $U KAĞITTA NE VAR ı ACABA?T)KtlS 6UKA&IT HU-RİNİN AKAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1958
  • DEPODAKt BEN-ZİN MİKTARINI ANU4-AAAK İÇİN MOTORU ÇAUŞTIRDl/VN.İNAN 8ANA O KA-OAR İVİL.İK ETTİN Ki,SENİ HİÇ BIRAKIR MiyiM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1958
  • TALİHİMİZ VAPAAIŞ DEĞİL Mı GERSH BELKİ DE ŞERİF TALlULt.ÇuNKÜ BENİ AKAL AMADAN EvvEL ONU MUMAKKAK TS^İZLERDİAA-33*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1958
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALID KARAY Tefrika No.i5 Bir dakika gelebilir misin,diyor,birşey söyliyeceğim,köyden bir mektup aldım da.ikisi merdiven başına doğru yürüdüler,konuşuyorlar.Ferhan ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1958
  • MORGDA CİNAYET YET Benimle danseden genç.Evet,ben uydurdum.Sizi pistte gördüm.Sarıya bayılırım,anlarsınız ya!Dansettiğim kıza kim olduğunuzu sordum.Sonra yanınıza geldim.Sarı size çok yakışıyor.Kız kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1958
  • 1957 yılının sonlarına doğru bir ingiliz asilzadesi ile Macar asıllı bir sinema aktrisinin aşk maceraları neticesinde dünyaya gelen Deana Grazia adındaki bebek,dünya efkârını bir hayli karıştırdıktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1958
  • AŞK HİKAYESİ İki kadın arasında TEFRİKA No.2 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:Jean doktor olacağı sene parasızlık yüzün-den tahsili bırakacağını arkadaşı Kurt'a söyler.Profesörü ona yardım için—iğne yapıJacak bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.01.1958
  • rWWWUW\K adını rımavıışnıak ne tatlı.Masamı özlemişim.Kalemimi özlemişim.Sizi,en çok sizi «izlemişim.Mektuplarınızın birini bırakıyor,öbürünü okuyorum.Benim,yüzlerini görmediğim,kiminin bile geçemediğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • ispanya'da komünistler tevkif ediliyor Tevkiflerin dahilî harbden beri en büyük temizlik hareketi olduğu bildiriliyor MADRİD,AA.İspanyol polisi,memleket içinde komünist faaliyetlerini arttırarak gizli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • Bir C.H.P.kongresinde il idare Hey'etine teessüf edildi C.H.P.Üsküdar Sultantepe ocağının dünkü kongresinde konuşan İl İdare Heyeti üyesi Fehmi Atanç,«İktidara gelmediğimiz İçin üzgün değiliz,gelseydi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • "Türkiye'nin Suriye ile dâvası yoktur,Baştarafı Birincide ile halledilecek bir dâvamız yoktur.Bu hakikat bütün Arap kardeşlerimizle aramızdaki münasebetlere de râcidir.Eğerbazen Orta Şark bölgesindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • Suriye Başvekili hâlâ tehlikeden bahsediyor SAM,A.P.Suriye Başvekili Sabri Assali,Suriye hududundaki Türk askerî yığınağının doğurduğu «tehlike» nln azaldığını fakat henüz tamamen zail olmadığını söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • KAMPANYA BAŞLIYOR Baştarajı Birincide süsleyen,Ata'nın en güzel portrelerinden biridir.1.000 lira değerindeki bu Atatürk tablosu Çanakkale Şehitler Âbidesi Yardım Kampanyası» nda en yüksek bağışta bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • Tahta parçası için boş sandık satılacaktır.Müracaat:MİGROS TÜRK A.Ş.Keresteciler Yeni Hal tesisleri.Tel:27 38 50 2024)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • VİLÂYET TEVZİ BÜROSUNDAN 1 Fotoğraf Kâğıdı ve Filmi Tevzi edileceğinden bu işle iştigal edenlerin aşağıdaki hususlara dikkat ederek 26/1/958 gününe kadar dilekçe ile müracaat etmeleri.Tevzi günleri:30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • lHilliuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • HİCRÎ Pazartesi RUMİ 1377 20 1373 C.âhır OCAK Ocak 29 19 5 8 ı VAKİ T VASATI EZANI Güneş 7.20 2.10 Öğle 12.25 7.15 ikindi 14.56 9.4G Akşam 17.11 12.00 ı Yatsı 1 18.47 ı.36 İmsak 5.38 12.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • İTALYA İÇİN VERİLEN TAHSİSLER Madenî boyalardan gümrük tarife 702 istatistik 2545,2546,2547,2549.2554,2556 için tahsisleri almış olan ithalâtçıların menfaatleri icabı 44 22 81 No.telefona veya P.K.677
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • pSi ev Su da herkezın nazarlarını uzarında toplayan sihirli sağlara sahip olmak istemez misiniz Mütehassıs allar tarafından hazırlanan MEÇİPBEY Briyantinleri siza parlak,dalgalı ve cazip saçiaı temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesinden Bankamız camiası müessese ve fabrikalar ihtiyacı için satın alınacak emtianın miktar,cins ve son teklif verme günleri aşağıda gösterilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • TAKSİ SAHİPLERİNE Ölçüler mevzuatına göre 1958 yılında muayenesi gereken 1956 damgalı taksimetreler sahiplerinin 2 Ocaktan 31 Ocak 1958 akşamına kadar bir dilekçe ile Ölçüler ve Ayar Baş Kontrolörlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • DEMİRBMK Î.A.Ö.İDARE MECLİSİNDEN 2/7/957 tarih ve 20 sayılı İdare Meclisi kararına istinaden %25 i tediye edilmiş bulunan B serisi hisse senetlerinin mütebaki kısmından %15 inin daha tahsili zımnında,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • Nihayet Türk Filmciliğiyle İftihar Edebilirsiniz ATLAS FİLM kazanmış olduğu temiz isimden cesaret alarak titizlikle hazırladığı DUVAKLI GÖL Filmini sizlere takdim etmekle şeref duyar.29 Ocak Beyoğlu L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • CANKURTARAN UMUMÎ DEPO/VE ARDİYE Her türlü emtea kabul edilir.Tahmil tahliyede kolaylık ve sürat emniyet ve ucuzluk Sultanahmet Ahırkapı cad.No:13 Tel:22 37 95 1478)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • ihracat Tacirlerinin Nazarı Dikkatine 4226 sayılı kanun ihracat ticaretiyle meşgul firmaların hamil bulundukları ihracatçı ruhsatnamelerini her yılın birinci ayında vize ettirmesini âmir bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • Kiraz Cezaevinde bir kadın bıçaklandı İZMİR,HUSUSÎ Kiraz kazası cezaevinde kanlı bir hâdise olmuş,bir mahkûm,kendisini ziyarete gelen bir kadını bıçakla delik deşik etmiştir.Vak'a,Ali Okka ismindeki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • DÖRTLÜ GÜMRÜK ANLAŞMASI BUGÜN İMZALANIYOR Baştarafı Birincide YKICI FAALİYETLERLE MÜCADELE KOMİTESİ Paktın ikincisini teşkil eden «yıkıcı faaliyetlerle mücadele» komitesi ise yarından itibaren faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • BİR GECE BEKÇİSİ ÇEKİÇLE ÖLDÜRÜLDÜ Baştarajı Birincide vaziyettedir.İçerdeki kasa kırılmıştır.Kasanın üzerinde kan izleri bulunmaktadır.Fabrika sahibi kasada sadece 3-4 lira bozuk para olduğunu söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • İST.SEKERCİLER DERNEĞİ VE CEMİYETİNDEN:1 İdare Kurulu raporunun okunması.2 Murakıplar raporunun okunması,3 İdare kurulunun ibrası 4 Yeni yıl bütçesinin kabul ve tasdiki,5 Dilekler ve temenniler,6 Kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • Milli kadroda Oral var da Recep yok 1 Baştarafı Altıncıda rina 7 şubatta başlanacak ve finalleri 14,15,16 şubatta Ankara'da oynanacaktır.Elenen bölgelerden seçilecek bir karmanın da finallere iştiraki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • Dick "Benim takımım yine en iyisidir,diyor b Baştarafı Altıncıda duanı almışım.Recep Basın mensuplarına şunları söylüyordu:Taraftarlarımıza çoktanheri bekledikleri galibiyeti kazandırdığımızdan son d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • KARAGİJMRİJK,FERİKÖY RAKİPLERİNİ YENDİLER İkinci profesyonel kümeninken mühim karşılaşmasında Karagümrük,Beylerbeyi'ni 4-0 yenerek,ilk devrenin revanşını aldı.Beylerbeyi,Karagümrük'e ilk devrede mağlû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • B.Spor K.Paşa'yı 2-1 yenerek altıncı oldu İlk devreyi Lâcivert Beyazlılar,ikinci devreyi Sarı Siyahlılar sürükledi SEYİRCİ 4.300 kişi takriben)HAKEMLER Faik Gökay Necdet Türkantoz Nejat Argun GOLLER A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.01.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TJEllftlfö^N 27 42 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.01.1958
  • G.Saray ahenkle işleyemedi GALATASARAY'la Beşiktaş beklenen mühim karşılaşmayı dün yaptılar.Siyah Beyazlı lakım,lig lideri rakibini tek gollük farkla yenerek,prestijine çok şey ilâve ederken,İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1958
  • DİCK "BENİM TAKININ YİNE en iy isidir„diy or Begiktaş kulübü Reisi Nuri Togay maçtan sonra soyunma odasına şeref tribününden bir mesajla dönmüştü.Togay mesajı söyle bildirdi:«Futbolcular.Kulübümüzün f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1958
  • AMI ÖNEMLİ| Bir Karaiîümrük akınında Tarık'ın attığı gutu Beylerbeyi l.alecisi tutacağı sırada solhaf Suat resimde görüldüğü gibi tonu kendi kalesine gönderdi.İKİNCİ PROFESYONEL LİG MAÇLARININ TAFSİLÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1958
  • i-Beyoğluspor Kasımpaşa maçı ile diğer spor haberlerimiz 5 inci sahifededir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1958
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ O G B M A Y P Galatasaray 13 9 r?1 33 8 21 Fenerbahçe 13 9 3 1 27 8 21 Vefa 13 fi 3 4 18 19 15 Istanbulspor 11 S 4 2 13 8 14 Beşiktaş 13 8 4 4 25 16 14 Beyogluspor 11 2 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1958
  • Kaptan Receb'in fevkalâde oyunu ve golü ile Beşiktaş,dün Nâmağlûp lideri 1-0 mağlûp etli 2.devrede hâkimiyet kuran G.Saray,gününde VaroVu mağlûp edemedi Siyah Beyazlılar son senelerin en güzel oyununu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.01.1958
  • Millî Kadroda Oral var da Recep yok Federasyon dün namzedleri ilân etti.Molnar" A Cihat Arman" B ve Genç Millî Takım antrenörü ANKARA,HUSUSÎ E| Avrupa Futbol Teşekkülleri Birli-Futbol Federasyonu bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor