Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.01.1958
  • Çanakkale Abidesi Yardım Kampanyası Yarım kalmak tehlikesiyle karşılaşan âbidenin tamamlanabilmesi için okuyucularımızı yardıma davet ediyoruz MİLLİYET] alacağı sekil.ÇANAKKALE şehidi 200.000 Mehmetçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1958
  • Ankara'yı ziyaretleri vazgeçen VALİ FOOT Kıbrıs'a gitti Vali hareketinden evvel Londra Elçimizle görüşerek izahat verdi KİMİYLE KIBRIS HARİTASI ÇİZDİ [İLHAN DEMİREL] Ender Ülgen adında 9 yaşındaki bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1958
  • BİR TRAFİK KAZASINDA ÜÇ KİŞİ YARALANDI Haydarpaşa'da üç kişinin yaralanmasiyle neticelenen bir trafik kazası olmuştur.Şoför İbrahim Hakkı Rehal'ın idaresindeki taksi,Haydarpaşa İntaniye Hastahanesi ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1958
  • [İLHAN DEMİREL)Çalışma Vekili H.Erkmen,dün Vilâyette yaptığı Basın,toplantısında.İşçiler için kanunlar hazırlandı Çalışma Vekili,iş hayatımızın ihtiyaçlarının süratle karşılanmasına çalışıldığını söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1958
  • 4İP*:i ma w?s* t'V 'f!W^M ¦w Uf^-ıf^ [SAMI ÖNEMLİ] TRAFİK KONTROLLERİ ARTTIRILDI zalarını önlemek maksadiyle,kontrolların arttırılmasiyle ilgili olarak verdiği direktifin tatbikine dünden itibaren bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1958
  • Meclis dün gürültülü bir toplantı yaptı Hâdiseye Niğde Ağır Ceza Hâkiminin nakline dair sual takriri veren mebusun hükümeti itham eden sözü sebep oldu t ANKARA,HUSUSÎ Meclisin dünkü oturumunda sözlü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1958
  • VALİ İLE 7 GÜN 7 GECE istanbul "Tali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan,cuma sabahı evinden çıkınca arkadaşımız ÜMİT DENİZ'i karşısında buldu.Bu andan itibaren arkadaşımız Valinin peşini bir saniye dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1958
  • KRUŞÇEV Polonya'ya gizli bir ziyaret yaptı LONDRA,A.P.Moskova radyosu,dün,Komünist Partisi Lideri Nikita Kruşçev'in,üç gün müddetle Polonya'yı ziyaret ettiğini açıklamıştır.Moskova,tatilinden istifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1958
  • özel okullar Gelir Vergisinden muaf tutulacak ANKARA,HUSUSÎ Maliye Encümeni dün yaptığı toplantıda bâzı kanun tekliflerini müzakere etmiş ve karara bağlamıştır.Memur meb'usların tekrar meb'us seçilmey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1958
  • ENCÜMENDE İKİ MEB'US KAVGA EDİYORDU ANKARA.HUSUSÎ Dahiliye Encümeninin dünkü toplantısında memurların Fakültelere devam edebilmeleri hakkındaki bir kanun teklifi görüşülürken,iki mebus arasında münaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1958
  • M.SEKİP TUNÇ dün vefa» etli Kalb kifayetsizliğinden 71 yaşında vefat eden profesörün cenazesi bugün saat 11 de kaldırılacak S STANBUL Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Ord.Profe-I sörü Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1958
  • NATO Karargâhında hırsızlıkla ilgili olarak tevkifler yapıldı İZMİR,HUSUSÎ İzmir NATO Hava Taktik Kuvvetleri karargâhındaki,mühim silâh ve cephane hırsızlığı hâdisesi ile ilgili araştırmaları yapmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1958
  • 14 KİRALARI ALIP YENİ BİR APARTMAN DAHA YAPTIRACAĞIM!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1958
  • Bağdat Paktı iktisadî Komitesi dün toplandı Delegeler bölgede hayat seviyesinin yükseltilmesini istediler.Türkiye,İran,Irak ve Pakistan kaçakçılıkla mücadele için bir anlaşma imzalıyacak AtfKARA,HUSUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1958
  • EN SON HABER "MERİÇ,BETON SETLERİ YIKTI EDİRNE,HUSUSÎ Son yağmurlar sebebi ile yükselmiş olan Meriç nehri civarındaki araziyi sular altında bırakmıştır.En fazla zarar gören yerler Meriç.Enez ve İpsala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • HAFTANIN I FİLMLERİ CANAVAR TOHUMU irk)«The Bad Seed» Rejisör Mervyn Leroy idaresinde çevrilmiş bir Warner Bros Amerikan)filmi.Oynayanlar Nancy Kelly,Patty McCormack Henry Jones,Eileen Ileck.ri,Evelyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • 28 Şubat keşidemizde TÜRK TİCARET BANKASI Her 150 liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • AKSARAY ŞUBEMİZ 3 CAZİP AÇILIŞ HÂTIRALARİYLE 20 OCAK 1958 PAZARTESİ GUNU HİZMETİNİZDEDİR ESNAF KREDİ BANKASI A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • rT^ğ ESKİ MUHARİPLER BANKASI MUHABANK)^f)mnauesi:T.L.10 000 000 Şerefli Türk Ordusunun eski mensupları tarafından yaratılan bir eserdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • Bütün renk ve ışıklariyle senenin altın gecesi ANTALYA PORTAKAL GECESİ 23 OCAK PERŞEMBE AKŞAMI TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU SALONLARINDA DAVETİYELER:Osman Güzel Mağazası Beyoğlu:Antis Film Bursa Sokak No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • M E V L İ D Bir sene evvel Üsküdar iskelesindekl fecî kaza neticesinde Ulu Tanrının rahmetine kavuşan yavrumuz,IŞIK BERKAY'm aziz ve pak ruhuna ithaf edilmek üzere Şişli Camii Şerifinde 18.Ocak.958 bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • Kınalıada vapuru otel vazifesi görüyor Şehir Hatları İşletmesinin emekli gemilerinden biri olan «Kınalıada» yaşlandığı için Sirkeci rıhtımına çekilmiş ve kanapelerlnden bir çoğu sökülmüştür.Gemi burad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • Altı memleketle ticarî anlaşmamız sona eriyor Bu yıl içinde,bir kısım memleketlerle olan ticarî anlaşmaların müddeti sona erecektir.Bu memleketler Yugoslavya,İsrail İtalya,Finlandiya,Çekoslovakya,Belç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • 34 öğrenci ay sonunda yurttan çıkarılacak Vakıflar Umum Müdürlüğünün Fatihdeki yurdunda barınan 34 fakir yüksek tahsil talebesinin durumu yeniden nâzik bir safhaya girmiştir.Talebeye evvelce verilen m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • Likör istihlâki yüzde 30 nisbetinde arttı Yılbaşı münasebeti ile bütün stokları biten likör fabrikası hummalı bir çalışma sonunda bol miktarda likör depo etmiştir.Likör istihlakinde 30 artış tesbit ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • Bir kadın öğretmen,sivil polisi döverek dışarı attı Leventte oturan Nesrin adında bir kadın,ev sahibi olan Macide adında bir öğretmeni dâva etmiştir.Maddenin evin bos dairesi hakkında fikir almak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • İ.Ü.T.B.nin yıllık kongresi dün sona erdi İ.Ü.T.B.nin yıllık kongresi,dünkü müzakerelerle sona ermiştir.Kongrede,yeni teşekkül eden T.M.B.nin tanınmıyacağına dair bir karar alınmıştır.Öğrenciler,dilek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 113.60 Reşat 145.00 Gulden 104.00 ingiliz 144.50 Külçe 16.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • İSTİHLÂK miktarı arttığından puro istihsaline hız verilmiştir.Bu artışa uymak için seri imalât yapan yeni puro makinaları Cibali fabrikasına monte edilmektedir.GALATASARAY Lisesi «Kültür ve Edebiyat K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • Şilepçilik işletmesi 13.5 milyon lira kâr etti 195G blânçosunu 10 milyon lira kârla kapayan şilepçilik işletmesi,1957 yılında kâr miktarını 13.5 milyon liraya çıkannıştır.İşletmenin daha çok kâr temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • Eteklik çalan bir kadın tevkif edildi Randevu evinde çalışan 19 yaşında genç ve güzel bir kadın dün hırsızlık suçundan tevkif edilmiştir.Kevser adındaki kadın,bir hamamda müşterilerden biri tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • Sirkeci-Eminönü sahil yolunun inşası başlıyor Belediye Vatan Caddesinde İşçi Sigortaları Kurumuna 30 milyon liralık arsa sattı Eminönü Sirkeci sahil yolu inşaası için,bu kısımdaki depoların yıktırılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • f SİNEMALAR J Altın Ka-BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Hayatımı Mahveden Kadın Neriman Koksal Abdurrahman Palay Türk filmi.2 Bulgar Sadık Turan Seyfioglu Atıf Kaptan Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25C2)Iztırap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • Tedavüldeki para 44 milyon lira azaldı Merkez Bankası/tarafından yayınlanan son bültene göre tedavüldeki paramızın miktarı 3.194.314.638 liradır.Emisyonda bir hafta evveline nazaran 44 milyon liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • EDEBİYATTA SERTİFİKA sistemi tadil edilecek Talebenin yaptığı müracaat üzerine Rektörlükçe çalışmalara başlandı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Yönetmeliğinin sertifika sistemindeki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • 1 Mustafa Sekip Tunç TAM kırkbir yıldanberi dostumdu.Onu 1917 de,Raif Oğan'ın Vaniköy'ünde Serasker Rıza Paşa sarayında tesis ettiği «Rehber-i-İttihad» Lisesinde tanıdım.18 yaşın-da,ilk sınıflara ders
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Boğa Burcunda doğan biri ile aranızda bir gönül yakınlığı olacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir alışkanlığınızın zararını görmek üzeresiniz.Ailenizin içinde mes'ut b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • BULMACA 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:I Kölelik;Kıyıya dayanarak sandalı uzaklaştır komutu.2 Para yardımı;Müslümanlığı öğreten kitap.3 Yüz örtüsü,peçe;Ankara'nın bir kazası.4 Kendi kendini idare eden müsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • ı ıııı 11 ilimin ı um İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Valsler 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açıhş ve program 12.30 Karışık hafif öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1958
  • Ziraat makineleri muayene ve araştırma merkezi kuruluyor Teknik Üniversite Rektörü,Atom reaktörü inşasının Başvekâlete bırakıldığını bildirdi Teknik Üniversite Rektörü Prof.Dr.Mustafa İnan,Üniversitel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.01.1958
  • S':Sx*:İ:xK:MV: Vv.V.X.S;MiffiSS^.^s;Gecede 2000 İra kazanan Parisli şantöz Şehrimizde bir hafta kalacak olan Catherine Sauvage şarkılarında hareketlere ehemmiyet vereceğini söylüyor LEYLÂ UMAR •şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1958
  • MacMillan müzakere İngiliz Başvekili,Bulganin'e verdiği cevapta saldırmazlık paktı teklifini tekrarladı LONDRA,A.P.Başvekil MacMillan,Bulganin'den en üst kademeden çok aşağı bir seviyede açık gök plân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1958
  • Tevfik ileri'nin babasının cenazesi kaldırıldı ANKARA,HUSUSÎ Devlet Vekili ve Başvekil yardımcısı Tevfik İleri'nin evvelki gün bir ameliyat sonunda vefat eden babası Hafız Cemal İleri'nin cenazesi dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1958
  • Beynelmilel Petrol işçileri Federasyonu Sekreteri şehrimizde Beynelmilel Petrol İşçiler Federasyonu Genel Sekreteri Curtis Hogen dün şehrimize gelmiştir.Bir basın toplantısı tertipleyen Sendikacı şunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1958
  • il çiçeklerin SIHIBBAZI m.ÇOCUK KARTALIM PENÇESINDEYDI ALLAHA ADANAN TÛPBAK 69.Sayı Yarın Çıkıyor 25 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1958
  • ESKİ MUHARİPLER BANKASI MUHABANK)i 10 000 000 Kuruluşu eski ikrcimiyeleri zengindir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1958
  • milliyeti Denizcilik Bankası tarafından Tatvan İsletmesinde çalışmak üzere inşa edilmiş olan «İki Nisan» gemisi,1958 yazında hizmete konulacaktır.Saç kısmı İstlnye tersanesinde yapılan geminin motörU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1958
  • DAVALI İKİ ARTİST adliyede kucaklaştı Semiramis'in annesinin kendisini affetmesi üzerine Dümbiillü davacıyı yanaklarından öptü Dümbiillü İsmail ile dansöz Semiramis'in annesi Mürüvvet arasındaki dâva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1958
  • MEBUSLAR KAN BAĞIŞLAYACAK ANKARA,HUSUSÎ Kızılay kan programı haftası münasebetiyle Büyük Millet Meclisi üyeleri «Kızılay'a kan bağısında bulunmağa karar vermişlerdir.Bu maksatla Kızılay,mebuslarımızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1958
  • Bir adam evine dönmek için ilân bekliyor 30 Aralık'ta evini terkeden Galip'in karısı Milliyet vasıtasiyle kocasını eve çağırıyor Galip Sangım adında bir Avukat kâtibi,30 aralık 1957 günü,sekiz sene ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1958
  • Trafik kazaları TRAFİK hakkında yazdığım devamlı yazılarımdan birinde 1 bir kehânet gösterdiğimi şimdi anladım.O zaman demiştim ki:«Memlekette trafik esash surette tanzim edilmediği tak-1 dirdc gelece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1958
  • Babasını soyan bir genç tevkif edildi İZMİR,HUSUSÎ Babasını soyan bir genç tevkif edilmiştir.Nuri adındaki delikanlı.Söke'de babasının yükte hafif,pahada ağır eşyalarını çaldıktan sonra,yine pederine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1958
  • Güney Kutbunda görülmemiş sıcaklar Sühunet sıfırın üstünde 5 dereceye kadar yükseldi.Dr.Fuchs'un iki güne kadar Kutup noktasına varması bekleniyor WASHİNGTON,A.P.Dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1958
  • IRADYO-FCTO.P.l Edward G.Robinson evlendi binson,evvelki gün New-York elbise desinatörlcrinden Jane Adler ile evlenmiştir.Edwn.rd G.Robinson 64,karısı 38 yaşında bulunmaktadırlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1958
  • Trafik Kontrolleri çok sıkılaştırıldı Dün gündüz ve gece yapılan ani kontrol neticesinde aksaklıklar tesbit edildi 94 şoför cezalandırıldı,16 vasıtanın plâkası söküldü OĞUZ ONGEN ERKEN saatlerde,durak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.01.1958
  • JOSŞ mtNAS,*ÖÖ RfcEÖ O CİVARDA ¦M HERHALDE SE3İF O SİLAH i BJ,Zl ZANNEÖİP t&-t.BAŞKALARINA ATEŞ ETTf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1958
  • ALtAHUK ALİ İtY FAKAT FıESATUAl^.kAn^i OAN İSTİFADA ETME.rf P8SAT.SıNI Bİ|_MEOlM J\LAR-DAN l ¦ ARIM SAAT EvvEL.SÖZl_ERiNE SON VERİP NUT.Ku BıTlRiP OTUI2A\A.VI 7^3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1958
  • PÜMIR YELKENLISI ovasına başlandı İlk celsede,geminin batışı ile ilgili bir çok iddialar ortaya atıldı.Kaza ânında,mürettebatın sarhoş olması,Boenos Aires'te gemiye yüklenen malı tecrübesiz talebeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1958
  • Churchill'in sarhoş kızı 50 dolara mahkûm oldu Hâkim,Sarah'a babasının şöhretinin suçunu hafifletemiyeceğini söyledi MALİBU.A.Pingiltere'nin eski Başvekili Sir "VVinston Churchill'in kızı Sarah Church
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1958
  • MORGDA CİNAYET Kran «şu hale» baktı.Başını sallayıp tekrar baktı:İki şeyden biri:Ya gözlerimizde röntgen şuaları var,veya bu kızların üstlerinde hiç bir şey yok,anadan doğma dansediyorlar.Nihayet kızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1958
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALID KARAY Tefrika No.î Ferhan azıcık şaşaladı.İlk defadır ki Saim kendisine karşı sert davranmıştı;Aile tarafını tutuyor ve karısı devam ederse daha da ileri gidece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1958
  • lll!llll!iiimii^ Çimen Sokağında 4 Numara TEFRİKA No.12 İKAN YAZILARIN ÖZETİ:j 4 numarada Didar hamının ablası asansör-de ölü bulunur.Kendi de karanlıkta tecavüze j uğrar.İri yaşındaki Gönül kaatili b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • MAYMUNLAR ARASINDA arada bilhassa maymunları seyretmiştir Hâlen Mısır'ı ziyaret etmekte olan Endonezya Reisicumhuru Ahmet Sukarno ortada,gözlüklü)evvelki gün Kahiıe'deki hayvanat bahçesini gezmiş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • Bağdat Paktı iktisadî Komitesi dün toplandı Baştarafı Birincide defaki toplantıda bu maksat kin Pakistan'a 500 bin rubi,Türkiye'ye de 750 bin lira tabsis edilmiştir.İRAN DELEGESİNİN KONUŞMASI İran del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • M.SEKİP TUNÇ DÜN VEFAT ETTİ Baştarajı Birincide son günlere kadar yapmıştır.Hâlen Üniversitedeki profesörlerden bir çoğunun hocası olan Sekip Tunç,tanınmış Fransız filozofu Berkson'dan yaptığı tercüme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • Meclise memurlar hakkında iki teklif yapıldı ANKARA,HUSUSÎ D.P.Trabzon Mebusu Mehmet Goloğlu işten el çektirilmiş veya haklarında takibata geçilmiş olan memurlardan beraat edenlerin işten elçektikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • Yugoslav Basını Türk Basınını tenkid ediyor BELGRAD.A.P.Yugoslavya,«açıkça Yugoslav aleyhtarı» ismini verdiği kampanya için Türk basınını tenkid etmiştir.Hükümetin görüşlerini aksettiren «Borba» gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • ÖZEL OKULLAR GELİR VELİNDEN MUAF TUTULACAK t Baştarajı Birincide açık maaş almaları karara bağlanmıştır.Encümen,İstanbul meb'usu Aleksandros Haçopulos'un Maarif Vekâletince tatbik edilen hususî ana ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • işçiler için kanunlar hazırlandı Baştarafı Birincide B| MÜŞTEREK MUKAVELELER:«İş hayatının mühim bir meselesidir.Kanunlarla tesbitine imkân olmayan bir çok hususat tarafların anlaşması ile elde edilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • VALİ FO OT KIBRIS'A GİTTİ Baştarafı Birincide re ile ne yaparsa yapsın bu bizi ilğilendirmlyecektir.Dr.Fazıl Küçük dün sabah Maarif Vekili Celâl Yardımcı tarafından kabul edilmiş ve kendisiyle 1 saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • Meclis dün gürültülü bir toplantı yaptı Baştarajı Birincide şiddetli gürültülere yol açmıştır.Bâzı mebuslar sözünü geri al)diye bağırmışlardır.Hatibin bu arada bir sürçü lisan yaparak,meb'uslara hitab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • izmirli futbolculara talipler çoğalıyor Altay'lı Kaya' Faik ve Gönen Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri arasında yeni bir rekabet mevzuu haline geldi.Antrenör Remondini ve Beşiktaş İkinci Reisi son bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • Adalet İzmir'e gidiyor Adalet pazar günü bir karşılaşma yapmak üzere Altay kulübü tarafından İzmire davet edilmiştir.Davete müsbet cevap veren Kırmızı Beyazlılar pazar sabah 8 uçağiyle İzmire gidecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • Banka ve Şirketlerin Nazarı Dikkatine i Galata Okçumusa caddesi Şişhane Yokuşu)No.39/51 Arşimiciis Han 1.inci katında müfrez olarak yeniden inşası mutasavver odalar kiraya verileceğinden bunların müst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • Bugünkü basket maçları Basketbol lig maçlarına bugün de Spor ve Sergi Sarayında devam edilecektir.Saat 14 de Başlayacak olan maçların programı «şöyledir:Saat:14.00 Beşiktaş Şişli,15.30 Modaspor İ.T.Ü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • Bu Pazar ye her Pazar ŞADIRVAN'da Saat 20 den 22.30 a kadar nefis Smörgas Bord Büfesi Eduardo Gadea Orkestrası,Beynelmilel Atraksyon Şahıs başına 25 T.L.Servis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN:Fakültemiz Öğretim üyelerinden Ordinaryüs Profesör Mustafa Şekep Tunç 17/1/1958 Cuma günü ebediyete intikal etmiştir.Na'şı bugün 11.30 aşağı Guraba Hastahanesinden alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • DİKKAT Çekoslovakya'ya 665-2426 Gümrük tarife ve istatistiği için alınmış tahsisleri bulunan ithalâtçıların menfaatleri icabı 44 €2 69 No.lı telefona veya P.K.890 Galata'ya müracaatlarını rica ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • Futbol Federasyonu Ankara'da toplanıyor Baştarajı Altıncıda Molnar'ı uygun bulduğu da ilâve olunmaktadır.MOLNAR NE DEDİ?Molnar,millî takım antrenörlüğü mevzuunda demiştir ki «Böyle bir teklif almadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • ALTAY KULÜBÜ SZEKELLY'YI İSTİYOR Baştarajı Altıncıda yerek beni itham etti.Bu vaziyet karşısında istifa ederim deyince,emrivaki yaptılar.Haksızlığa uğradım.Yakında basın toplantısı yaparak,hakikatleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ İLANLAR TELEFON 17 ja 10 SATILIK EMLAK BEYOĞLUNDA satılık lokanta ve kundura mağazası.Beyoğlu Ağahamam cad.54.S-296)12.000 liraya satılık ev.Heybeliada Hasyunus sok.1G yanındaki 14 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • Kazalar yılda 250 milyon Ura zarara sebep oluyor Nafia Vekili,Encümende trafik kazalarından her yıl 1000 kişi kaybettiğimizi anlattı ANKARA,HUSUSÎ Nafia Vekili Ethem Menderes «trafik kazalarının iktis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • Çocuklar için 10 kapalı salon açılıyor Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan kimsesiz çocukları kalkındırma mevzuunda çalışmalarına devam etmektedir.Çocuğu sokaktan kurtarıp mazbut hayata sokmak isteye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • ŞAN SİNEMASINDA Agfacolor Renkli ROMY SCHNEİDER KARLHEINZ BÖHM ŞEYTAN ÇEKİCİ SİSSİ Filmi görülmemiş bir muvaffakiyetle devam ediyor.Görenlere sorduktan sonra,muhakkak görmek isteyeceğiniz bu filmi kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • ŞARK GAZİNOSU Maçka Taşlık:48 65 60 HER CUMARTESİ GECESİ Modern komikler AHMET VE ÖZDEMİR BATURALP ŞANTÖR ÇETİN İNÖNTEPE ve arkadaşları SULUKULE EKİBİ Her Cumartesi,Pazar matine.16-19 a kadar.21 den s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • ZEKİ MÜREN'in Son şaheseri ALTIN KAFES LÜKS TAKSİM İNCİ Sinemalarında Büyük muvaffakiyetle 2.nci Haftasma devam ediyor.DİKKAT:Yeni ve tam kopyalar gösterilmeketdir.1876)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • K L Ö B X-Bu akşamdan itibaren Tanınmış Fransız Şantözü NARİA VİNCENT 1903)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • imalâtında Kurşun ve Kalay Kullanan Sanayicilerimize Odalar Birliğince yapılacak tahsis ve tevziata esas olmak üzere imalâtmda Kalay ve Kurşun kullanan firmalarm 1955-1956 ve 1957 yıllarına ait fiilî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • r-ı HİCRÎ Cumartesi 1377 18 C.âhtr OCAK 27 19 5 8 Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.21 12.25 14.54 17.09 18.45 5.39 RUMÎ 1373 Ocak 5 VAKİT VASATİ EZANÎ 2.13 7.17 9.47 12.00 *1.36 12.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1958
  • Milliuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ 'Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.01.1958
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A V P Galatasaray 12 B 3 33 7 21 Fenerbahçe 13 j a 1 27 8 21 Vefa 13 G a 4 18 19 18 Istanbulspor 10 5 j 2 13 8 ıa Beşiktaş 12 4 4 4 24 16 12 Kasımpaşa 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1958
  • İst.Spor Beykozla oynuyor iki Sarı-Siyahlı takımdan ist.Sporlular form itibariyle rakibinden üstün gözüküyor Istanbuispor Beykoz lig maçı dlr.Komite,her ihtimale karsı Galabugün saat 14.30 da Mithatpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1958
  • BEŞİKTAŞLILAR BİRLEŞİYOR Beşiktaş camiasında grupların birleşmesine çalışılmaktadır.Selâhiyetli bir idareci.«Kulübümüz bir bütündür.Bütün fikir ayrılıklarını ortadan kaldıracak teşebbüsler içindeyiz.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1958
  • [A.P.İtalya'mı Kuz^y İrlanda'ya 2-1 yenilerek Dünya Kapiji finallcnde oynamak hakkını kaybettiği maçta Macar hakemi İstvan Zsoit,İtalyan Chiggia'yı dışarı çıkarıyor.Sebebi;bir kararından dolayı hakeml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1958
  • Boks ajanlığına Halit Çetinkaya getiriliyor Fenerbahçe kulübü boks şubesi kaptanı Halit Çetinkayanın İstanbul boks ajanlığına getirilmesi bir gün meselesi olduğu söylenmektedir.Eski ağır sıklet şampiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1958
  • MOLNAR'IN İSMİ ÜZERİNDE DURULUYOR Antrenör meselesinin Federasyonu uzun zamandır meşgul ettiği bir vakıadır.Cihat Arman'ın millî takımı için düşünüldüğünü bizzat Federasyon Reisi açıklamıştır.millî ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1958
  • Futbol Federasyonu Ankara'da toplanıyor Galatasaray Kulübü Federasyondan resmen teklif aldığı taktirde Dick'in Millî Takım antrenörlüğüne izin verecek Futbol Federasyonunun bugün Ankara'da başlayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1958
  • II.PROF.LİG MAÇLARI İkinci Profesyonel lig maçlarına bugün Şeref Stadında Sarıyer Süleymaniye,Taksim Anadolu karşılaşmaları İle devam edilecektir.Saat 12.15 de Sarıyer Süleymaniye maçı oynanacaktır.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1958
  • 2-1 [A.P.İrlanda işte hu «olle İtalya'yı yendi.Dünya Kupasının 30 yıllık temelli müşterilerinden olan,iki defa da kupayı almış olan İtalya,Belfast'da yapılan maçta A*.tıeh elimine olmuştu.İrlandalı Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1958
  • FENERBAHÇE Kulübünde Bahar havası bozuldu Fenerbahçe kulübündekl bahar havasında son günde bulutlar peydah olmaya başladı.Kadıköy grubundakiler,bulutların İstanbul tarafından geldiği fikrindedirler:«R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] İCTİPAIIAT Ditk* Galatasaraylıları dün yormadı.Futbolcular lokalde toplanıp,istirahat ettiler ve sonra da halw I Ilı Mil M I mama gidip terlediler.Resim,İsmail,Ahmet,Yıldırım,AH ve Kâmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.01.1958
  • ALT AY KLIIBU Szekelly'yi istiyor Sabık Adalet Antrenörü Eyüp Stadında idmanı seyirci gibi takip ederken ağladı İ'İMİR,HUSUSÎ Adalet antrenörlüğün,len İstifa eden Szekelly Altay tarafından alınmak ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor