Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.01.1958
  • ANKARA Toplantısı İÇİN ÖN ÇALİŞMA Başlıyor Bağdat Paktı Sekreteri Paktın gelişmesinin yeni bir safhaya girdiğini söyledi ANKARA,HUSUSÎ Bağdat Paktı konsey çalışmalarına hazırlık olmak üzere komiteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1958
  • A |1^l •v m 75 İNCİ YILDÜNÜMÜ [İLHAN DEMIRELİ Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunun 75kuruluş yıldönümü dün okul binasında yapılan bir törenle kutlanmıştır.Törende söz alan okul müdürü bu neyi ilim mües
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1958
  • Serbest mübadele mıntakasına iyi şartlarla giriyoruz Zorlu,sanayicilerimizin zararını karşılayacak bir fon tesis edileceğini söyledi.PARİS,Hususî Muhabirimİ2 ERGUN GÖKSAN bildiriyor.Avrupa İktisadî İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1958
  • ÜRGÜP'LÜ AMERİKAN YARDIMINI TENKİD ETTİ Elçimiz New York Ticaret Odasında yaptığı konuşmada yardımın programsız oluşunun Tfirkiyenin plân hazırlamasına imkân vermediğini söyledi NEW-YORK,A.P.Washingto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1958
  • YENİ POLİSLER 7G.dönem Polis Okulunu bitiren 235 polis memurunun vazifeye tâyinleri sebebile dün Yıldızdaki okulda bir tören tertiplenmiştir.Merasimde Vali Tarha» da bir konuşma yapmış ve polisleri öv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1958
  • IA.P.1 K a fa i re 'de Hamdiye Hamid adında bir kadın,evvelki gece evine giren eli tabancalı iki hırsızdan birisini öldürmüş,diğerim de yaralamıştır.Yeni evlenen Hamdiye bu işi eline geçirdiği ağır bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1958
  • "NATO Rus tecavüzünü durduracak kudretledir» Güney Avrupa Kuvvetleri Hava Kumandanı bir harbi hava kuvvetlerinin önliyebileceğini söyledi GÜNEY Avfupa Müttefik Hava Kuvvetleri Kumandanı Korgeneral Ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1958
  • M.M.V.Temsil Başkanlığının bir tebliği ile 9 SUBAYIN TEVKİF edildiği açıklandı Büyük çapta tevkifler yapıldığı yalanlandı ANKARA,A.A.Millî Müdafaa Vekâleti Temsil Başkanlığından bildirilmiştir:Türk si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1958
  • icabında subay ve assubayların rütbeleri alınacak ANKARA,HUSUSÎ İcabında subay ve astsubayların rütbelerinin geri alınmasına dair hükümetçe hazırlanan bir kanun lâyihası yakında Meclise sevkedilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1958
  • *w MAVİ MELEKLERİN HEDİYESİ Vcni„kuru,au Kan Bankasına 330 SiSe kan bağısında bulunan «PÎ25?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1958
  • Trafik kazaları süratle artıyor Kazaların önlenmesi için Vilâyei'te yapılan toplantıda Vali,halka dehşet veren bu hâlin önlenmesini istedi Dün üç kaza daha oldu.Yılbaşındanberi olan kazalar geçen sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1958
  • Meclisle dış siyasete dair izahat isteniyor Takriri her üç muhaleffet partisine mensup mebuslar müştereken îmzalıyacak CH.P.MECLİS GRUBU DIS POLİTİKAYI İNCELEMEYE BAŞLADI ANKARA,HUSUSÎ Muhalefet mebus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1958
  • w:ilhan demirel Şehrimizde bulunan Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen dün İşçi Sigortalarının muhtelif semtlerdeki hastahanelerini gezmiştir.Vekil Vilâyette yaptığı bir görüşmede Vatan caddesindeki arsal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1958
  • ingiltere'nin Kıbrıs halkı temsilcilerini çağıracağı KONFERANSI reddediyoruz Dr.Küçük daveti kabul etmiyeceğini,Kıbrıs Türklerini Türkiye'nin temsil edeceğini söyledi MacMillan «Kıbrıs ihtilâfı ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1958
  • Milton Berle İstanbul'da Amerikalı komedyen günde 31 bin lira kazandığım söyledi [LEYLÂ UMAR] harlie Chaplin,Danny I Kaye ve Milton Berle!m Bu üç artist,dünyanın m en meşhur komikleridir.Danny Kaye'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1958
  • «MAKARİOS Prenses Margaref le evleniyormuşî.MİZAH GAZETESİ MİZAH GAZETESİ Yarm çıkıyor 15 KURUŞ 873)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • Memleketimizin İftihar Ettiği Dansözler Kraliçesi ÖZCAN TEKGÜL BU AKŞAMDAN İTİBAREN HER AKŞAM Türkuaz WB& Gazinosunda programına başlıyor Takdim eden:Ziya Onay KONFİTAS Müessesesi 1484)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • KERVANSARAY Bu aksamdan itibaren yalnız 7 gün için LOKANTA ve PAVİYON LOKANTASINDA Fevkalâde programa ilâveten CATHERINE SAUVAGE Fransız Şarkı Kraliçesi ve Paris Canaille filminin yıldızı HUSUSİ MENU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • OĞLAK BURCU n 22 Aralık 20 Ocak] Canınızı sıkan mesele üzerinde çok durmasanız iyi olacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün alış verişte şansınız açık.İş hayatınız da fena değil.BALIK BURCU [20 Şuba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • UM I III İlli I MIH"" İSTANBUL E 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Ha-E berler 8.45 Saz eserleri 9.00 E Valse Musette ve polkalar 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Objektif sütunu yazarımızın adı.2 Askerler;Huy,tabiat.3 Resmî giyilerek gidilen fev-2 kalâde temsil;Faraziye.4—Omurganın ortasındaki kanaldan 4 geçen;Tarifin yarısı.5 Adi-5 nin y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • Akdeniz ve Karadeniz Liman işçilerine zam yapıldı Karadeniz ve Akdeniz limanlarındaki gemileri yükleyen ve boşaltan gemi işçilerinin ücretleri,ton başına 200 kuruş olmak üzere arttırılmıştır.Ereğli ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • IRAN BİZDEN SİNEMA FİLMİ ALMAK İSTİYOR İran sinemacıları memleketimizden yerli film ithali için teşebbüse geçmiştir.Venezzuella'dan bir firma da tahin helvası ve lokum satın almak istemektedir.Halılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • PROFESÖR MUSTAFA SEKİP TUNÇ HASTA Senelerce İstanbul Üniversitesi Psikoloji Enstitüsünü idare eden,telif ve tercüme eserleri ile Türkiyede modern Psikolojiyi tseis eden Prof.Mustfa Sekip Tunç.kalbinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • Yerleri kirleten 60 kişiye 150 lira ceza kesildi Belediye Zabıta ekipleri tarafından dün İstiklâl caddesinde yerleri kirleten 60 kişiye 150 şer lira para cezası kesilmiştir.Ayrıca şehir hattı vapurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • Kauçuk imalâthanesindeki inf Hâkte bir işçi öldü Hasköy'de Karaağaç caddesinde Vehbi Koç'a ait Plâstik ve Kauçuk imalâthanesinde çalışmakta olan Mustafa Bıçakçı adında 22 yaşında bir işçi,«pişirme kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • Karabükte üçüncü yüksek fırının inşası başladı Krup firması ile yapılan anlaşmanın neticesi olarak Karabük'te 3 üncü yüksek fırının inşasına başlanmıştır.Fırın 1959 yılının ocak ayında faaliyete geçec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • TRANSILVANYA VAPURU 18 yıl sonra tekrar geldi 18 yıldanberi ikinci defa olmak üzere Romanya Bandralı «Transilvanya» turist gemisi limanımıza gelmiştir.Gemide bulunan 272 kişilik Romen.Bulgar ve Rus tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • GIDA MADDELERİMİN kontrolü arttırılıyor Kontroller müsbet netice veriyor.Ekipler dün 109 lokantada inceleme yaptı.20 sini kapattı Belediye sıhhî murakabe ekipleri,lokantaların ve gıda maddesi satan mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • I HAFTANIN FİLMLERİ Tiutecuc 0/co#e-x X X X X S X X X X •X X X X X X ¦S x x •x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X •X X X X X X X •X «Cehennem Meleği» nden bir sahne:Joan Cravvford ve Heather Sears.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • Balıkçı sandalları hizaya getiriliyor Sandallar liman ağzmm kapanmaması için koridorlar teşkil edecek;vapurlar bir koridordan girecek,diğerinden çıkacak Balıkçı sandalları,torik akını sebebiyle dün de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • ACI BİR VEFAT Merhum Darphane nazırı Kâmil beyin torunu Bahriye nezareti muhasebecisi merhum Ahmet Vefik beyin kerimeleri,merhum Süvari Feriği Nuri Paşa gelini emekli Süvari Yarbayı Esad Ulus* un refi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • SAYIN DOKTORLARIMIZA FARNİCETİNA OVULES Eczanelere tevzi edilmiştir.Farmitalia Türkiye Mümessili:Yomtov Benbassat P.K.519.Galata 1724)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • AKSARAY ŞUBEMİZ 5 CAZİP AÇILIŞ HÂTIRALARİYLE 20 OCAK 1958 PAZARTESİ GÜNÜ HİZMETİNİZDEDİR ESNAF KREDİ BANKASI A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • 1958 YILI İKRAMİYELERİ Apartman Daireleri ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ Yirmi yıl boyunca 500 Liraya kadar AYLIK GELİR ikramiyeleri ÖĞRENCİ Hesaplarına.TAHSİL,ikramiyeleri EMNİYET M SANDIĞI 137
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • VEFAT Dul bayan Despina P.Tripo,Bay ve bayan Kosta P.Tripo ve evlâdı,bayan Annula P.Tripo ve diğer akrabaları.Çok sevgili eşi,pederleri,büyük babası,kardeşleri,amucaları ve akrabaları PETRO K.TRİPO'nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • İki firma Millî Korunma mahkemesine verildi Dün iki firma Millî Korunma Mahkemesine verilmiştir.Bunlardan biri faturasız mal satmak suretiyle 8.377 lira fazla kâr sağlamış,diğeri de sahte fatura tanzi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • MEVLİT Bir sene evvel Üsküdar iskelesindekl fecî kaza neticesinde Ulu Tanrının rahmetine kavuşan yavrumuz,IŞIK BERKAY'ın aziz ve pak ruhuna ithaf edilmek üzere Şişli Camii şerifinde 18.Ocak.1958 cumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • YENİ BİR ROMAN r SİNEMALAR J 44 42 89)Jean Craw-İng.Tel:Yok)BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Hayatımı Mahveden Kadın Neriman Koksal Abdurrahman Palay Türk filmi.2 Bulgar Sadık Turan Seyfioğlu Atıf Kaptan T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • TİCARET Vekâleti tarafından tevzi edilmek üzere İstanbul vilâyetine verilen lâstiklerin dağıtılmasına devam edilmektedir.Dün de Tevzi Bürosu tarafından 182 vasıtaya G43 dıs.645 İy lâstik verilmiştir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • I Bir hakikat ve bir politika İTİ ÜRK parlamentosu,Türk hükümeti,Türk I hasmı,Türk aydınları,Türk gençleri,velhasıl Türk vasfını taşıyan bütün zümreler,İ ittifak sayılabilecek bir çoğunlukla şu hükümd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1958
  • Süt de el altından satılmağa başlandı Narh fiatı 90 olan sütü,seyyar satıcılar tanıdık müşterilere 140-160 kuruştan veriyor Seyyar sütçüler,sütün de el altından satılmağa başlandığını İddia etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.01.1958
  • [A.P.SARAH CHURCHİLL'İN ÇIKARDIĞI REZALET Sir Yinston Churchill'in 43 yaşındaki kızı Saralı Churclıill,Amerika'da Los Aııgeles'tc,sarhoşluk suçu ile tevkif edilmiştir.Saralı,Amcrika'va televizyonda te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1958
  • AYDA 1000 LİRA KAZANÇ Ve Türkiye'nin en güzel yerinde bedava tatil geçirmek için siz de evinizde,köyünüzde hiç masraf etmeden yazarak okuyarak ve dinleyerek MEKTUPLA İNGİLİZCE öğrenebilirsiniz Biraz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1958
  • Fizik hocasının ailesi "ölüme talebesinden dayak yemesinden doğan üzüntü sebep oldu,diyor İBRAHİM ÖRS EVVELKİ sabah Göztepe tren istasyonunun civarından geçenler,yaşlı bir adamın yerde upuzun yattığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1958
  • Tasarruf sahipleri Türkiye İş Bankasını neden tercih ediyor 2)7/*î'V^'-f:v.Adı ve Soyadı Ülker Onhan Mesleği Hemşire Medeni Hali Bekâr turkiye bankasi Biriktirdiği parasını muntazaman iş Bankasına yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1958
  • Ratib Tahir Burak bulunduğu muhitin tesiri ile pek tabiî ola-E ğ rak bu «Kader-i-mübrem» kurbanlarının irade-i-cüz'iyelerini hay-ğ i ra kullanmamaklığın başlarına getirdiği felâketin elemini onlar E E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1958
  • I MİLLİYET HALK GAZETES E 1 yazı işleri Müdürlüğüne:ş 13/Ocak/1958 tarih ve 2757 sayılı gazetenizin üçüncü sahifesinde.Tak-E vimden bir yaprak sütununda Ulunay tarafından «Mabedi Yakan Deli» 5 E başlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1958
  • SENATO DÜN KÜBALI meselesini görüşmedi Dün toplanan İstanbul Üniversitesi Senatosu,tahminler hilâfına Prof.Kübalının durumunu görüşmemiştir.Toplantı sonunda kendisiyle konuşan gazetecilere Rektör Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1958
  • m IA.P.J Ncw-York'ta teşhir edilen İlkbahar şapka kreasyonlarının hususiyeti,çiçekler veya meyvalarla süslü olmasıdır!Soldaki modelde ufak siyah şapkanın üstünde kırmızı bir gül bulunmaktadır.Ortadak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1958
  • Tarhan bütçenin çok az olduğunu söyledi.Vilâyet Meclisinde "L tribünü,yine bahis konusu oldu VİLÂYET Meclisi dün 15 de toplanmıştır.Gündemdeki tekliflerin komisyonlara havalesini müteakip Mithatpasa s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1958
  • C.H.P.Kongreleri haftaya başlıyor C.H.P.İstanbul teşkilâtı seçim sonrasının ocak kongrelerine önümüzdeki haftadan itibaren başlayacaktır.Yeni kampanya'nın programı hazırlanmıştır.Buna göre kongrelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1958
  • Sigara istihlâkinde 15 inci durumdayız LONDRA,A.P.Bir İngiliz araştırma grubunun raporunda dünyada en fazla sigara içenlerin Amerikalılar olduğu bildirilmiştir.Bir Amerikalı senede takriben 5.4 kilo t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1958
  • Meclis'te bugün 5 soru görüşülecek ANKARA,HUSUSÎ Meclisin bugünkü gündeminde 5 sözlü soru bulunmaktadır.Bunlardan Niğde Mebusu Asım Eren tarafından sorulan üç sözlü soruda,Niğde vilayetini ilgilendire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1958
  • Açılan meydanlar ağaçlandırılıyor Tanzim edilen meydanların ve yeni caddelerin ağaçlandırılması işine devam edilmektedir.Beyazıt mej'danının yeşillendirilmesi işine başlanmıştır.Fatih camiinin avlusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1958
  • BURSA'LI KASAPLAR KOYUNU KUZU FİATINA SATIYOR BURSA,HUSUSÎ Bir müddettenberi Bursada koyun eti bulunamamaktadır.Mezbahada kesimin artmış olmasına rağmen kasaplar,koyunları kuzu etiketi koyarak daha pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1958
  • Rus Büyük Elçisi dün Sağlık Vekili ile görüştü ANKAUA,HUSUSÎ Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Ankara Büyükelçisi Ekselans Nikita lîiiov dün saat 11 de Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine gider
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1958
  • j,ı1.ı.¦I.l!l KBYMİ* TAKİLMt$ BÜBtJLTİJ BOĞUCU TERTİBAT:«RKAYA UZAYAHİ KAMATIAR i 1111,11.M ll.ll.II ı ı,i 11 I III İl 11111 MIHI ıı» [a.p.j:UÇAĞI İngilizler tarafından imâl edilen ve sivil uçakların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.01.1958
  • ğ UDO 'HUN PAiÇAs/RALA rini da Buraya kİm G£uP ARJYACAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1958
  • BA Arv4UûR.&AVı_AR ŞARKı.CıMıZ.8ı£DEN_81 RE yo oLuvERDİ NuVvARA ZANNETMEyiN.SiZE.BA5KA BıR.NUMA.I3A SUNuyoRuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1958
  • ŞıMDı 8ÜTUN MESEuE RADİAsyON 'un TEhÜKEÜ BİR OERE-CEVE yÜKSEl_MEME5U DİR.rÜKSEl_İRSE GER!DÖNERİZ.$JEfZŞEy YOLUNDA SOS?fSVı T/ZJ AfZDEŞtN/SJ M&KTU3US/U Ç_KAfZjyOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1958
  • HHMffi pc Bunu sonra an çatırım.arkadaşını ÇA&R.ClSOO r ğVZE ATEŞ ETTİĞİMİZ İÇİN OZUf?DiL^RiM.UZAKTAN GERSH ILE ROuNDy'yE BENZETTİK.W COK TEHLİKELİ HERİFLER.ONL£5&,aON5E.ATEŞ.ETMELİ.Ij SONRA SUAL SORM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1958
  • TOMBÎK VAPAAAViN DAZ.LAK ÇOK KÖTÜ BİR.ADAMDIR.EFEM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1958
  • Pekâlâ patron.Köşeyi döndüler.Kran hasını arkaya dayayıp gözlerini kapadı,şarkıya başladı:«Ayağında papuç yok Gül veriyorsun bana» Bu şarkı nereden aklınıza geldi?On sene var ki duymadımdı.Mis Ros'tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1958
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALII)KARAY Tefrika No.«2 Cengiz'in kusurlarını görüyordu:Elbisesinin âdi terzi elinden çıkmış olduğunu,kumaşının bayağılığını,çoraplarının mokasenlerine uymadığım,gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1958
  • ezâ'da 300 km.yükseğe mak mümkün oluyor j NSANOGLUNU bir füzenin I içine yerleştirerek 300 kilometre irtifaa yükseltmek bugün imkânsız olmaktan çıkmıştır,fakat «güç bir iş» hüviyetini muhafaza etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1958
  • Aya H bombası atılırsa Diinya'da tufan olacak NEVV-YORK,A.P.Tanınmış bir İsveçli mühendis Ay'ın sathında bir hidrojen bombası patlatılmasınm yer yüzünde muazzam bir tufana sebebiyet verebileceğini söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1958
  • FEZA YOLCULARINA YİYECEK LONDRA,A.P.Sovyet biolojistlerl,feza adamları için gıdadan başka oksijen de temin edecek yeni bir gıda geliştirmekte olduklarını açıklamışlardır.Moskova Radyosu,bunun Klorella
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1958
  • W9mmSm^Şmm Çimen Sokağında 4 Numara!TEFRİKA No.11 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:4 numaralı apartmanda Didar hanım merdi-vende tecavüze uğrar.15 yaşındaki Gönül mü-tecavizi bulmak sevdasındadır.ı Muavin gece y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • BİR HIRSIZ 12 YIL 10 AY HAPSE MAHKOM OLDU BİRİNCİ Ağır Ceza Mahkemesi,24 seneye mahkûm olan apartman hırsızı Uğur Emiralp'tan sonra,en ağır hırsızlık cezasını Cemal Ayvaz adında biri için vermiştir.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • GECEKONDULARA DAİR Hür.P.'nin GÖRÜSÜ ANKARA.HUSUSÎ Dahiliye Vekili Dr.Namık Gedik tarafından C.H.P.Ankara meb'usu Hıfzı Oğuz Bekata'nın gecekondular hakkında malûmat isteyen yazılı sorusuna verilen ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • DÜN ŞİDDETLİ BİR ZELZELE OLDU Teknik Üniversite sismoloji enstitüsünden bildirildiğine göre dün sabah saat 6 yi 19 dakika 4 saniye geçe şehrimizde şiddetli bir deprem hissedilmiştir.Merkez üssünün İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • "DEMOKRAT İZMİR,MES'ULLERİ DÜN BERAAT ETTİ İZMİR.HUSUSÎ cDemokrat İzmir gazetesi sahibi Adnan Düvenci,«insaf be Paşam» başlıklı fıkra dolayısiyle 1 sene hapse mahkûm edilmiş,fakat karar Temyizce bozu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • n.M.I.lUIIUUIf [MİLLİYET HALK GAZETES] t Baştarafı 3 üncüde i E mlş olduğundan matbuat kanunu hükümleri gereğince aşağıdaki cevabımın,E E gazetenizin ayni sahife ve ayni sütununda ayni eb'adda neşrini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • TEVFİK İLERİ'nin babası vefat etti ANKARA,HUSUSÎ Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı Tevflk Ileri'nin babası Hafız Celâl İleri dün akşam Numune hastahanesinde geçirdiği bir bağırsak ameliyatını mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • ÛN ÇALIŞMA BAŞLIYOR Baştarafı Birincide maktadır.Müşkülât devri artık nilıayetlenmiştir.Geçmişte olduğu gibi nuıhtmclen gelecekte de zorluklarla karşılaşacağız.Gelecek için yapıcı faaliyetlerde bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • icabında subay ve a s subayları ıı rütbeleri alınacak t Baştarajı Birincide n Subaylarla askerî memurlar,astsubaylar,uzman çavuşlar,jandarma uzatmalı er,onbaşı ve çavuşlar hakkında bir sene ve daha az
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • 9 SUBAYIN TEVKİF EDİLDİĞİ AÇIKLANDI Baştarajı Birincide Albay,1 Yarbay,4 binbaşı ve 1 Yüzbaşıdan ibarettir.Bu hâdise,bir subayın ihbarı ile meydana çıkmış bulunmakta ve alâkalıların ifadelerile teeyyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • MEMUR ALINACAK Odamız Hesap İşleri şubesi ile Sanayi ve Tevzi şubesinde çalışmak üzere müsabaka imtihanı ile 3 memur alınacaktır.Yüksek Ekonomi ve Ticaret Mektebi ile iktisat Fakültesi mezunlarından a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • 10 TON KATRANLI HALAT SATIN ALINACAKTIR.İSTANBUL SULAR İDARESİNDEN İdare ihtiyacı için 10 ton katranlı halat satın alınması işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.Şartnamesi bedeli mukabilind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • DİKKAT Çekoslovakya'ya 665-2426 Gümrük tarife ve istatistiği için alınmış tahsisleri bulunan ithalâtçıların menfaatleri icabı 44 62 69 No.lı telefona veya P.K.890 Galata'ya müracaatlarını rica ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • SERBEST MÜBADELE BaştaraU Birincide dan sanayicilerimizin zarar göreceği nazarı itibarc alınarak memleketimize bir intibak fonunun tahsisi hususunda Hükümetler arası komitede prensip anlaşmasına varıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • SEYHAN BARAJI MİSALİ Amerkan Yardım programının plansızlığından-doğan aksaklıklara misal olarak Seyhan barajını göstermiş ve şöyle demiştir:«Bu bara ini inşaası ile fe/cyan tehlikesi yok edildi.Bu,mın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • ÜRGÜPLÜ AMERİKAN yardımını tenkit etti t Bir'mcıâe di.Gelişmemizde geniş ölçüde rol oynayan Amerikan yardım plânında da bir plân yoktur.Hiç kimse bize yardımın şu veya bu kadar tutacağını,şu kadar yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • Millî Güreş karşılaşması için 1-2 şubatta seçme YAPILACAK 8-9 şubat tarihlerinde şehrimizde yanılacak Türkiye Finlandiya güreş müsabakaları için 1-2 şubat tarihlerinde bir seçme müsabakası yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • Beykozlu Mustafanın kararı haftaya kaldı Pazar günü Fenerbahçe maçında hakem tarafından oyundan çıkarılan Beykozlu Mustafa Yürür,dün Bölge ceza hey'eti tarafından dinlenmiştir.Beykoz idare hey'etinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • B.J.K.ALTAYLI futbolcuların herbirine 17,500 lira veriyor İZMİR,HUSUSÎ Altay idare heyeti,İstanbula giderek Beşiktaş ile temaslar yapan üç futbolcusu hakkında tahkikata dün başlamıştır.İlk olarak Göne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • KADRİ ORDU TAKIMINDA Galatasaraylı Kadri Aytaç.Ordu takımı kadrosuna alınmıştır.Askerî fabrikalarda memur olan Kadri evvelki senelerde de ordu takımında defalarca oynamıştır.Galatasaraylı idareciler K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • Trafik k sür'atle Bastarajı Birincide I ben bir defasında Yeşilköy yolunda 5 şoförü tecziye ettim.Siir'at kontrolünün iyi yapılması için motosikletli ekipler takviye edilsin.İki aya yakın bir zamandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 ta 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • 13$ 'IA(M* BİLGİ YARİSİ izan Genel Bilginize güveniyorsam?İstanbul Radyosunda 1 Şubat 1958'den itibaren yayınlanacak olan BÜYÜK BİLGİ YARIŞMASINA katılınız.Size bilginiz derecesinde para ve cazip hedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • DOKUMACI ALIHACAK Yünlü dokuma tezgâhları için kalifiye dokumacıya ihtiyaç vardır.BAHARİYE MENSUCAT FABRlKASI'na müracaat edilmesi.Eyüp 1752)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • SAYIN DOKTORLARA HUSUSİ İLÂNDIR Lâleli'nirı merkezi ve deniz gören semtinde 42 oda bir solaryum ve bodrumu olan kaloriferli,asansörlü,dahilî santralli ve haricî telefonu havi bir sıhhat yurdu binası i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • EKSKAVATÖR İLANI Taş ocağı hafriyatında kullanılmak üzere satılık.EKSKAVATÖR ARANMAKTADIR Alâkalıların Galata Fermeneciler caddesi Aker Han 2.ci kafa müracaatları rica olunur.Tel:No.49 29 63/64 1282)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • M.M.V.İst.2 No.lu Sat.Al.Komisyonundan 1 5000 çift Tire Çorap ve 4000 adet Tire Fanila satın alınacaktır.Tire çorabın beheri için tahmin edilen bedel 2 lira,kat'î teminatı 1500 lira,Tire Fanilanın beh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • 'Milliuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerin;fiilen idare eden-mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • p.ı HİCRÎ CUMA RUMÎ 1377 17 1373 C.âlur OCAK Ocak 26 19 5 8 4 VAKİ T VASATÎ EZANİ Güneş 7.21 2.15 Öğle 12.24 7.18 İkindi 14.53 9.47 Akçarr 17.07 12.00 1 Yarsı 18.44 1.36 ı imsak 5.39 12.33 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • Meriç ve Tunca nehirleri tastı 9 EDİRNE,HUSUSÎ Birkaç gündenberi yağarı şiddetli yağmurların ve Balkanlarda eriyen karların tesiriyle Tunca ve Meriç nehirleri taşmıştır.Dün sabah saat 8 de Meric'in 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • MİLTON BERLE İSTANBUL'DA I Baştarafı Birincide diyor,chiç sakar bir adam değl-1 I iııulir.Fakat Lâtin t)ııarter'da dans ederken ayağımın birini hafifçe sakatladım.Halbuki o anda I karım Avrupa'da kaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • KONFERANSI REDDEDİYORUZ Bastarajı Birincide İngiliz Başvekili ayrıca,Kıbrıs meselesinin bir müstemleke meselesi olmadığını ve eğer öyle olmuş olsaydı,bu mesele şimdiye kadar hal edilmiş bulunurdu,demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1958
  • MİLYONER BOHÇACIYA öldükten sonra banka ikramiyesi çıktı BANDIRMA,HUSUSÎ Ömrü boyunca bohçacılık yapan ve daima peynir ekmek yiyen Sıdıka Özcan adında bir kadın bir ay kadar evvel vefat etmiş ve 9f b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.01.1958
  • LİGİN 12 TAKIMA ÇIKMASI İSTENDİ Uygur Federasyon toplantısına 7 Merin arzusunu götürecek B£OK Pakta dahil olan yedi kulüp temsilcileri dün akşam Beyoğluspor,kulübü lokalinde Futbol Federasyonu âzası M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1958
  • RUSYA İLE MAÇ YOK ANKARA,HUSUSÎ Rusya'nın milli futbol maçı teklifi üzerine malûmatına müracaat ettiğimiz Beden Terbiyesi Umum Müdürü Şinasi Ataman,«haberi sizden İşitiyorum.Diğer Demirperde memleketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1958
  • REBİİ ER KAL iddiaları cevaplandırdı Beykoz antrenörü Rebii Erkal'm futbolcularına,Fenerbahçe maçında sert oynamalarını tavsiye ettiği şeklinde bir haber sâyi olmuş ve bu şayia Fenerbahçeliler camiası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1958
  • ANDEBBERG Şimdi de antrenör Anderberg IRAK'A Antrenör OLDU ORHAN TÜREL Stokholm'den bildiriyor:İsveçin şöhretli güreşçilerinden 67 kilo Greko-Romen Dünya Şampiyonu Olle Anderberg İran Millî takım antr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1958
  • İLK Yelken Federasyonu dün bir toplantı yaptı Başkan Cihanoğlu Portekiz,Belçika ve İngiltere ile millî temaslar yapılacağını açıkladı Geçen sene mayıs ayında kurulan Yelken Federasyonu dün j ilk topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1958
  • Basketbol lig maçlarına dün devam edildi Basketbol lig maçlarına dün saat 16 dan itibaren Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiştir.Çekişmeli geçen maçlarda Fenerbahçe,Şişliyi 57-38,Galatasaray,Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1958
  • BEŞİKTAŞ kampa giriyor Galatasaray mühim maç için kampa girmekten vazgeçti C CAD AV Beşiktaş maçına bir soğuk ve hafif yağışlı olmasına rağ-OMUM I gün kaldı.Büyük id-men Ali Sami Yen Stadında Galatasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1958
  • İZAHAT VERDİ Beşlktaşın İtalyan Antrenörü Kemendini,kulüp lokalinde tertiplediği basın toplantısında Altaylı futbolcularla isminin karıştığı hâdiseler etrafında gazetecilere izahat veriyor,kullandıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1958
  • S Z E K E L I İSTİFA ET Adalet Reisi eski Beykoz Antrenörü Şeref Görkey'e teklifte bulundu.Görkey düşünecek SZEKELLY Adalet kulübü antrenörlüğünden istifa etmiştir.Buna sebep Çarşamba günü Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.01.1958
  • im ımmuıiimtmfrmtii REKOR KIRACAK SAMLIRKEİS VEFA.EMNİYETİ güç yenebildik-Devreyi 3 O ilerde bitiren Yeşil Beyazlılar ikinci devre başında bir gol daha attılarsa da Emniyetin üç golüne mâni olamadılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor