Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.01.1958
  • EN SON HABER YENİ BİR ASYA GRİBİ SALGINI BAŞLADI RİO DE JANEİRO,A.P.Tokyo'daki Brezilya Sefareti dün Hariciyeye gönderdiği bir raporda,Japonya'da yeni bir Asya grioi salgınının başgösterdigini bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1958
  • IİLHAN DEMIHKLI Elle çalıştırılan otomatik lâmba bâzı saatlerinde trafik polisleri tarafından idare edilmektdir.Bu lâmbalardan bazıları günün kalabalık saatlerine göre ayarlandıklarından,tenha vakitle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1958
  • DUN GECE 4 SAATTE 6 TRAFİK KAZASI OLDU Kazalarda 6 kişi yaralandı köprü üstünde çiğnenen genç komada Dün akşam saat 20 sıralarında Köprü üzerinde bir trafik kazası daha olmuştur.Köprü üzerinden geçmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1958
  • Salihli'de selden uç kışı oldu MANİSA,HUSUSÎ 24 saatten beri fasılasız surette yağan yağmur,merkez ve köylerde büyük tahribata sebebiyet vermiş ve bâzı köylerle irtibat kesilmiştir.Gediz nehri,Salihli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1958
  • YENİ BİR DANS SALLANGEZ)MODA OLDU GAZETELERDEN)l VRİJ&N BENİM BİLDİĞİM BU SALLANGEZ)DANSI ESKİDENBERİ VARDI!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1958
  • Ferruh İlter ve arkadaşlarının duruşması başladı MUHTELİF kimselere ait Milli Korunma zabıtlarını hıfzederek vazifesini suiistimal ettiği iddia olunan eski Belediye Reis Muavini Ferruh Üter ile arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1958
  • 82 yaşında bir kadın dayak ve korkudan öldü Saraylı kadının evlendirmek üzere evine aldığı genç ölüme sebebiyet suçundan tevkif edildi ZEHRA Özkanat adında 82 yaşlarında bir kadın,parasını gasbetmek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1958
  • MHHT [İLHAN DEMİREL] QADC ACI 11_Aö KÖPRÜDE Kadınlar,parti kurmağa hazırlanadurçun,siyası partilerdeki kadınlara car-AUrnVUh şafia mücadeleyi hatırlatan manzaralara rastlanmaktadır.İstanbul'un ortalın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1958
  • TÜCCAR KULÜBÜ MÜHÜRLENDİ Kumar oynatıldığı için Polis tarafından basılan Taksim'deki «Tüccar Kulübü» dün,Valiliğin emriyle kapatılmıştır.Kumarhane sahipleri ve kumar oynayanlar hakkında sıkı takibat y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1958
  • 1 ADNAN ATARI Bağdat Paktı Sekreteri El Halidî gözlüklü)Ankara hava alanında Konseye Başvekil riyaset edecek Bağdat Paktı Genel Sekreteri dün Ankara'ya geldi.Hazırlık çalışmaları başlıyor ANKARA,HUSUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1958
  • İlân tevzii ile ilgili 12 sözlü soru verildi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Ankara meb'usu Bülent Ecevit,gazete ve dergilerin ilân durumları ile ilgili olarak dün Meclis Başkanh-gına 12 sual tak-riri vermiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1958
  • Jayne Mansfield evlendi £23215:5;Dünya Erkek Güzeli ve Halter şampiyonu Mickey Hargitay dün sabah 100 tanınmış aktör,aktris,prodüktör ve gazetecinin hazır bulunduğu bir merasimle evlenmişlerdir.Jayne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1958
  • [İLHAN DEMIREL]' TOPLANTILARI DAĞITILAN KURUCULAR OTELDEN ÇIKARKEN.Kıbrıs için Millî heyecan yaratmaya çalışan TMB nin dağıttı Parkotelde yapılmak istenen basın toplantısı "dağıtma,emriyle başlamadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1958
  • [MİLLİYETİ Bir muhafızı vasıtasıyla Atina Başkonsolosluğumuza müracaat eden Hareketi bir propaganda olarak vasıflandırılan kaatil Papasın kabul edilmiyeceği anlaşılıyor 'Kıbrıslı Rumlar Dr.Küçük un ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.01.1958
  • [ADNAN ATARI AMERİKAN İKTİSADÎ YARDIM DAİRESİ REİSİ SMİTH solda)GENERAL RİLEY İLE HARİCİYEDEN ÇIK AK Kİ N.Amerikan yardımı ile ilgili görüşmeler Yardım Dairesi Başkam ile dün de Hariciyede bir toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • ÖLÜM Başvekalet Müsteşarı Ahmet Salih Korur ve Nezihe Korur'un damatlan merhum fabrikatör Salih Zade İsmail Hakkı Fıratlı ve Saadet Fıratlının oğullan,Binhan Fıratlının esi,Şehrazat ve Kaan Fıratlının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • KERVANSARAY 17 Ocak 1938 den itibaren yalnız 7 fün için CATHERİNE SAUVAGE »Paris Canaille» Filminin yıldızı.Fransız şarkı kraliçesi Masalarınızı saat besten sonra ayırtınız.1414)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • İTHÂL MALI-Avrupa Merinos yünden,mamul PANTALONLUK Elbiselik ve KADIN KUMAŞLARIMIZ gelmiştir.Perakendeci mağazaları yarı fiatına satışa başladığı ilin olunur.YESİLDİREK DEMIRAYHAN 1323)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • Hareket sahasını genişleten OSMANLI BANKASI A.Ş.KENYA'-Nairobi ve Mombasa'da iki yeni şube açmış bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • BUL MACA SOLDAN SAĞA:1 Avustralya'da yaşıyan kanatsız kuı;Gemilerde güverte parmaklığı.2 Beyindeki his merkezlerinin herhangi bir tesirle hissetmemesi;Birisinin olma 3 Cava adalarından dansözleri meşh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • OĞLAK BURCU H Bugün kimseye söz vermeyiniz.Yerine getlremiyeceksiniz.COVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Bugün başlayacağınız işler çok rast gidecek.BALIK BURCU [20 Şubat 20 Mart] Eski bir hâtırayı tazeliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • İstanbul Edirne treninin ön kısmındaki vagon yandı Mahiyeti henüz anlaşılamıyan kaza,Teknik Üniversite hey'eti tarafından tetkik edilecek İstanbul'dan Edirne'ye gitmekte olan motorlu trenin ön vagonu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • Ekici Tfıfiin Piva*a$ı mn hazırlık vanılıvor Ekici tütün piyasalarının açılışına alt hazırlıklar tamamlanmıştır.Açılıştan evvel tütün üzerine muamele yapılması son bir emirle menedilmiştir.Geçen senel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • Geçen seneki ihracat ithalâtımızdan fazla Geçen yılın ilk 11 aylık ihracat ve ithalât İstatistiği hazırlanmıştır.Bu müddet içindeki ihracat tutarımız 839,5 milyon lira,İthalâtımız dn 1021.7 milyon lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • |II,HAN DEMIHKLI BAHİRİNİ ARIYflR Sallillilli Kaybeden bu şirin köpek,köprüden ge-OMrlIDIllI Mrll I Un np geçenlerin dikkatini çekmiştir.Garip sesler çıkaran ve âdeta ağlayan köpeğin haline acıyanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • Poifc.çoftu?ıwu terkerfen kadını dün ete geçirdi İki yaşındaki çocuğunu beş gün evvel Şişli Çocuk Hastahanesinin kliniğine bırakıp kaçan kadın dün yakalanmıştır.Çocuğun annesi,Bakırköy'de İstanbul cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • İngiliz Okulunun Lise kısmı 3 yıla indirildi İngiliz Erkek Lisesinin dört yıllık lise tedrisat müddeti okul İdaresinin Maarif Vekâleti nezdlnde yaptığı teşebbüs üzerine Uç yıla İndirilmiştir.Yeni prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • Tıbbî âlât ve malzeme için tahsis yapılmıyor Tıbbî alat ve malzemenin ithali İçin uzun zamandır tahsis yapılmamıştır.1955 yılında çıknn lisanslar da hâlen transfer beklemektedir.Durum şikayet konusu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • Dört kişi bir takside esrar çekerken yakalandı SelAhattln Torlik,Nevzat Vardar,İsmail Borak ve Torna Pişirici adında dört kişi,KurtUİUf'ta bir taksi İçinde esrar içerken suçüstü yakalanmışlardır.Dün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • VEFAT Afife Erdoğru'nun zevci,Kâmuran,Ekrem,Özyar Erdoğrunun sevgili babaları,Topçu yarbay Ali Eraybar,Hadi Eraybar,Haydar Uğurun biricik ağabeyleri Nezahat Erdoğru,Eçref Aydının kayınpederleri,Nilüfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • Kaşar ve beyaz peynir el altından satılıyor Piyasada yapılan kontrolların gevşediği müşahede olunmaktadır.Bunun neticesinde beyaz ve kaşar peyniri karaborsa metaı haline getirilmiştir.Beyaz peynir el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • Boğaz'da kadın yüzünden kanlı bir hâdise oldu Balta limanındaki Kapri otelinde evvelki gece kanlı bir kavga olmuştur.Otele müşteri olarak gidon Mehmet Önder vo İsmail Meydan adında iki kişi,bir kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • Kadıköy iskelesinin bir dubası dün sabah çöktü Halen tadil edilmekte olan Kadıköy iskelesi dubalarından biri dün çökmüş,vapurların iskeleye yanaşması güçleşmlştlr.Maçula ile kaldırılan duba ve iskelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • Denizcilik Bankasında yeni tâyinler yapıldı Denizcilik Bankası teşkilâtında yeni tayinler yapılmıştır.On gün önce Şehir Hatları işletmesi müdürlüğüne getirilen Turgut Giray,bu defa Şilepçilik müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • Geoen sene İstanbul'da 6737 trafik suçu oldu Geçen yıl İçinde şehrimizde G737 trafik suçu işlenmiştir.Şoförlerden 1400 sı farlarını yakmadıkları için,1345 i trafik işaretlerine riayet etmediklerinden,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • İKTİSAT ve Ticaret İlimleri Beynelmilel Talebe Cemiyeti genel başkanı Mr.Harvey,Yunanistan'dan İstanbul'a gelmiştir.Harvey bu sabah saat 11 de İktisat Fakültesi Dekanı İle görüşecektir.YÜKSEK Denizcil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • Annesini ölüm tehdidi ile soyan gangster mukallidi Annesinin misafirini de soyup 450 lirasını alan zorba,bugün Adliyeye verilecek Annesiyle,annesinin bir tanıdığını bıçakla tehdit ederek para sızdıran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • r SİNEMALAR Anne Bax-44 42 89)Jean Craw-İllg.Tel:Yok)BEYOĞLU AKIN Tel:48G5 02)1 Hayatımı Mahveden Kadın Neriman Koksal Abdurrahman Palay Türk filmi.2 Bulgar Sadık Turan Seyfioğlu Atıf Kaptan Türk film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • ı.ıııı.imini.ıı.IHI.unu.ninni İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 E Karışık sabah müziği 8.30 H«-E berler 8.45 Saz eserleri 9.00 E Napoli melodileri 9.15 Şarkılar E 9.30 Kapanış.İ 12.27 Açılış ve pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • GIDA MADDESİ SATANLAR SIKI KONTROL EDİLECEK Belediyece yaptırılan tahliller sonunda satışa arzedilen gıda maddelerinden en az yansının hileli olduğu anlaşıld Fazla kazanç temin etmek maksadiyle hileli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • Korgeneral Linsay yarın sabah İstanbul'a gelecek Güney Avrupa müttefik hava kuvvetleri komutanı Korgeneral R.G.Linsay ve maiyeti yarın şehrimize gelecektir.Misafirler bu müddet zarfında Çorlu ve Lüleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • İKTİSAT ve TİCÂRET Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOVİ İhracatımız gelişiyor 1957 yılının on bir aylık dış ticaret istatistikleri gözden geçirilecek olursa ihracatımızda bir gelişme olduğu derhal anlaşılır.Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.01.1958
  • I Üniversitelerimizin hâli E JL y NİVERSİTELERİMİZİN 1»47 de kazandıkları muhtariyeti muhafaza etmelerini çok isteriz.Fakat Batıdaki ağabeyleri gi-E bi,bu muhtariyete hak kazanmak için,yüksek j bir il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.01.1958
  • 1 Çanakkale Âbidesinin bitmesme900bmliralözım Gerekli para temin edilmezse inşaat duracak.Her vatandaşın 10 kuruş vermesi kâfi [NECMI ONUR] bin Mehmetçiğin kan-l II I lan ile suladıkları «VV Çanakkale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1958
  • Talebe,bursların azlığından şikâyetçi Mebuslara hitaben yayınladıkları açık mektupta öğrenciler tahsil için kendilerine ayda 470 kuruş kaldığını belirttiler İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1958
  • NATO KUMANDANI NOHSTAD RUSLAR NATO'YU PARÇALAMAK ÇİN ÇALIŞIYOR LOS ANGELOS,A.A.Los Angelos dünya mes'eleleri konseyinin tertip ettiği bir toplantıda söz «lan Kuzey Atlantik Paktı teşkilâtı askerî kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1958
  • İngiltere'den 4 tünel kayışı getirtiliyor Tünel kayışlarının yenilenmesi için Ingütereye yapılacak sipariş için lüzumlu dövizin bir an evvel çıkarılmasına çalışılmaktadır.İngilteredeki fabrika Istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1958
  • İSTE BU «HABER» DİR [A.P.Gazetecilikte haberalma kaidelerinden biri şudur:«Bir köpek bir insanı ısıtırsa,bu haber değildir;fakat bir insan bir köpeği ısırırsa,bu bir haberdir.Amerikada,İndianopolis şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1958
  • [İLHAN DEMİREL] Şehrimizde bulunan Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen ortada)dün beraberinde İstanbul Valisi Mümtaz Tarhan olduğu halde Samatyada inşa edilmekte olan 500 yataklı İsçi Sigortaları hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1958
  • Manisa'da bir taksi tayyareye çarptı Kazadan evvel asfalt'a mecburî iniş yapan uçağa birşey olmadı MANİSA,HUSUSÎ Şehrimizden Akhisar'a gitmekte olan şoför Hüsnü idaresindeki taksi,Gediz köprüsünün hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1958
  • UÇ PARÇAYA BÖLÜNEN İLK SPUTNİK YANDI COLUMBUS.A.P.Ohio Eyalet Üniversitesi ilim adamları dün Rusların fezaya saldıkları ilk sun'î peyk Sputnikin ocak ayı iptidalarında havada paralandığını ve 8 ayrı p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1958
  • Marmara vapuru izmir'de fırtınadan tehlike atlattı İZMİR,HUSUSÎ Sabahleyin gayet fiüzel olan hava öğleden sonra ansızın bozmuş ve şiddetli lodos limandaki vasıtaları karaya sürüklemiştir.Hareket etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1958
  • [A.P.1 İsveçli Prenses solda)ile kızı Prenses Birgitta bu hafta yas günlerini kutlayacaklardır,isveç Kralı Gustav Adolf'un oğlu müteveffa Prens Gustav Adolf'un dul karısı olan Prenses 50 nci,bir gün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1958
  • j Memurlar ve Mesken mes'elesi j E T*1 SKİDEN bir genç evleneceği aman kız tarafı müstakbel E |ı damat haklımda malûmat almak için sorarlardı:Mahdumunuz bey nerede bulunuyorlar?E Filân dairede memurdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1958
  • NEZLE MİKROBU YAMYAMLARDAN DAHA TEHLİKELİ METİN DOĞANALP «Nezle mikroplarının cirit attığı kalabalık bir odada yaşamak Yeni Gine yamyamları ile yaşamaktan çok daha tehlikelidir.Hiç olmazsa yamyamlar y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1958
  • Kırdar "Verem haftası mücadelede faydalı oldu,diyor ANKARA,HUSUSÎ Verem haftasının sona ermesi münasebetiyle Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Dr.Lütfi Kırdar.basına şu beyanatta bulunmuştur:'Halkın s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1958
  • Büyükçekmece'de tersane kurulacak Çayırova'da tesis edilmek istenen tersaneden şimdilik vazgeçildi y Hükümetin yardımı ile Denizcilik Bankası tarafından «Çayırova» da kurulması düşünülen «Gemi İnşâ Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1958
  • [İlhan demireli talebe birliğinin dünkü toplantısında gençler rey verirken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1958
  • [İLHAN DEMIREL] Sühunetin yükseldiğini gören balıkçılar ağlarını güneşe sererek kurutuyor.SÜHUNET DÜN 17 DERECEYE Halk paltosunu çıkardı.Bugün Lodos'un şiddetlenmesi ve sühunetin düşmesi bekleniyor İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.01.1958
  • CİCİ CAN UCUZ KUBTULDUA.NEVDf O CNL£ AUAUTAN,*A3 ATON I' E CABP£N RJZE BOZUKTU DA RATLAhAADi,VA' TAfA KESNAİ AUB.KEM OLuBJvAUBj?IVyABATON I'î ALDI GĞfTûEÜNOR.XE İ g v.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1958
  • ORAOA BlR TEL KESL CİSİ BULACAKSIN.Al omu- 0\V^ o W IŞlTT'N.MI CUDO TEL/ÖRfiULERı KES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1958
  • IDi itiÖYLECE JRES/j ATOM UÇAĞININ AKIBETİNİ TAy/N EDECEK OLAN.MEK-TUBU OKUMADAN l'OHNNy VE IL.E UÇAĞA BİNİYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1958
  • BABANDAN ıSTETEyıM DE ÇARŞIVA AUŞ VERİŞE GİDEVİA*.V'/Jj.ii'fL.^i.V:cVUtUlt HA WnNiN Şıf^Rl İŞTE BuOuR tcıZı/VN ESER,MUVAFFAK OUAMAZCA^ ASuA-ASLA TEKRAg AGuA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1958
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALID KARAY Tefrika No.60 Nihayet yediyi geçe Nebile göründü,işi anlayınca:Gideyim,dedi,fakat babasının evinde bulanı azsam ne yapayım?Saliha'nın evindedir,oraya baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1958
  • Kran kızın kendisine bir şey söyleyeceğini sandı,fakat kız Kurtland'a seslendi:Hello,Şans!Pembe ipek elbiseliydi.Kurtland kalktı,tatlı bir sesle:Ne iyi tesadüf!dedi.TopsiL Sizi birdenbire tanıyamadım.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1958
  • nda 4 Numara!TEFRİKA No.ÇIKAN YAZILARIN OZETI:4 numarada oturan D i dar hanımın ablası asansörde korkudan ölür.Kendi de karanlıkta tecavüze uğrar.Gönül korkusunu yenmeğe çalıştı.Elektrik düğmesine bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1958
  • 75 FAKLI VERGİSİ?TAHVİLLER Halkımızın büyük rağbetine mazhar olan bu tahvillerden alabilmeniz için pek az vakit kaldı EMİN YE KÜLFETSİZ BİR GELİR SAĞLAR HER TÜRLÜ YERGİ VE RESİMDEN MUAFTIR ARTIRMA,EKS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1958
  • CHURCHİLL'in KIZI MAHKEMEYE VERİLDİ LOS ANCELOS,A.P.Sir Vinston Churchill'in kızıl saçlı aktris kızı Sarah ChurchiU alenen sarhoş,gezmek suçundan mahkehıeye verilmiştir.Duruşma yarın yapılacaktır Mali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK ÜSKÜDARDA 3 odalı satılık ev.16.000 lira.Tel:36 08 61.S-232)MALTA tramvay caddesi üzerinde,5 katlı,dörder odalı 250.000 liraya apartman.22 50 81.S-228)KADI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • İMKÂNI YOK MUDOK'çUĞUML İtoT GAZOCAGIMJ OLMAPAN BUNU SANAr-PİŞİkEMBMlJ rf' SABREDİNİZ!"TERAZİ SİSTEMLİ" HARİKA HOT GAZ OCAKLARIMIZ BİR KAÇ GÜNE KADAR EMRİNİZDE OLACAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • Yakında gelmektedir riirkiyt Umumi Mümessili DAR FİL» Müracaat Tel:44 84 91 44 12 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • 1957 j mn en çok okunan:şaheserinden sonra AŞKA GİDEN YOL 3 nnn/ı a m:vı c BUTUN KİTAPÇILARDA BULUNUR İstanbul ve taşra bayii:SABRI ÖZAKAR Ank.Cad.Vilâyet Han İst.BU ROMANLAR:Hususi Amerikan «Hard Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • ItfiâiİHiıel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1377 15 1373 C.âhır OCAK Ocak 24 19 5 8 2 VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş 7.22 2.18 Öğle 12.24 7.20 İkindi 14.51 9.47 Aksam 17.05 12.00 Yatsı 18.42 1.37 ı İmsak 5.40 12.36 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • SATILIK STATİON WAG0N KAMYONET 1951 Model,Chevrolet marka,4 kapılı,sekiz kişilik,lâstikleri iyi vaziyette mutavassıt kabul edilmez.Müracaat:Saat 12 13 arası,Eminönü Nimet Abla karşısında Şapçı Han No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • Bu Akşam saat 21.15 den itibaren S Â R A Y SİNEMASINDA SON MEKTUP Senenin Milli Kahramanlık ve aşk dolu dram filmi.LEYLA ALTIN HALÛK SARICI 1387)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • İZMİR KARMASI MİLLİ TAKİM SEÇMELERİNE KATILMIYOR İzmir karmasının Ankara'da yapılacak millî takım seçme maçlarına katılmaması ihtimali belirmiştir.Filhakika karma,dün Demirsporla yaptığı karşılaşmayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • Faik,Gönen ve Kaya karmadan çıkarıldı t Baştarajı Altıncıda Gönen ve Kaya.dün Altay Kulübü binasına gelmiş Beşiktaşın kendilerine 17 bin 500 er lira verdiğini ileri sürmüşlerdir.Bununla beraber daha f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • ZORLU BUGÜN PARİS'E GİDİYOR Serbest mübadele bölgesi ihdası hususunda Paris'te yapılacak toplantıların üçüncüsüne katılmak üzere Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu,bu sahalı saat 7 de Paris'e gidecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • Amerikan yardımı ile ilgili görüşmeler Baştarajı Birincide dimin kullanılış şeklini gördükten sonra kendisinin bu hususta memleketimize yardımcı olacağı tahmin edilmektedir.Türkiye'ye yeni malî yıl iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • KONSEYİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BAŞLİYOR Bağdat Paktı konseyi çalışmaları cuma günü başlıyacaktır.Paktın iktisadî komitesi 17-21.yıkıcı faaliyetlerle mücadele komitesi 21-25,askerî komitesi de 24-25 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • Canavar Tohumu Oscar'ı kazanabilecek mi?Yeni yılın başında sinema dünyasının en belli başlı konusu,bu sene Oscar mükâfatını hangi filmin kazanacağıdır.Gelen haberlere göre,bu sene Oscar mükâfatına en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • İSMAİL SOYSAL'IN BASIN TOPLANTISI Bağdat Paktı ve 27 ocak'ta Ankara'da toplanacak olan Başvekiller konseyi hakkında izahat vermek üzere Hariciye Vekâleti Matbuat Bürosu Müdürü İsmail Soysal,dün bir ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • KONSEYE BAŞVEKİL RİYASET EDECEK Baştorafı Birincide ELDEKİ PROJELER Elimizde hir çok projelerimiz vardır.Bunların bir kısmını bölgedeki milletlerin yaşama standartlarını yüseltmek gibi yüksek menfaatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • 82 yaşında bir kadın dayak ve korkudan öldü Baştarafı Birincide kadar oturmuştur.Yemeği yedikten sonra girmeğe hazırlanan Hasan,birdenbire ihtiyar kadının üzerine atılmış ve 5':i eliyle boğazını sıkıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • Ooyacıgiller'in CJ.P.deki durumu incelenecek ANKARA,HUSUSÎ C.M.P.eski Genel Sekreteri Abdurrahmarı Boyacıgiller'ln parti içinde ihtilâf olduğuna dnlr evvelki ^ün verdimi bevanat,parti yüksek kademeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • İlân tevzii ile ilgili 12 sözlü soru verildi Baştarajı Birincide lındaki aylık ortalamalarını,tahsislerde,lıangl kıstasa göre hareket edildiğini,950 yılındaki aylık satış vasatilerini,957 yılındaki kâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • FERRUH İLTER VE ARKADAŞLARININ DURUŞMASI BAŞLADI Baçtarajı Birincide tan Belediye Müfettişi)Necati Yazıcıoğlu Belediye Murakıbı)Necmi Çeyrekbaşı Belediye Murakıbı)Ziya Güler Belediye Murakıbı)Naim Özd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • GELMEK İSTİYOR Baştarajı Birincide dün öğleden sonra İngiliz Büyükelçisi S lames Bovvker'i kabul ederek kendi ıe bir buçuk saat süren bir görüşül,yapmıştır.Görüşme hakkında hrç b ı resmi açıklamada bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.0 MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1.Bankamız ihtaycı için 3 kalemde 935 cilt lâstik çizme,teklif almak suretiyle satın alınacaktır.2.İsteklilerin tekliflerini 18/1/958 akşamına kadar,Ferm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • Banka ve Şirketlerin Nazarı Dikkatine:5 Galata Okçumusa caddesi Şişhane Yokuşu)No.39/51 Arşimidis Han 1.inci katında müfrez olarak yeniden inşası mutasavver odalar kiraya verileceğinden bunların müste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • M.M.V.İst.2 No.lu Sat.Al.Komisyonundan 1 5000 çift Tire Çorap ve 4000 adet Tire Fanila satın alınacaktır,Tire çorabın beheri için tahmin edilen bedel 2 lira,kat'î teminatı 1500 lira,Tire Fanilanın beh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • SAYIN DOKTORLARA HUSUSÎ İLÂNDIR Lâleli'nin merkezi ve deniz gören semtinde 42 oda bir solaryum ve bodrumu olan kaloriferli,asansörlü,dahilî santralli ve haricî telefonu havi bir sıhhat yurdu binası in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • HER AKSAM YENİ TARANTELLA RESTORAN ve PAVYONU Altın Sesli Şarkıcı ARMAĞAN ŞENOL ve ORKESTRASINI TAKDİM EDER Her Pazar 16-19 Danslı Matine EMİRGÂN 1288)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1958
  • YENİ KADIN ERKEK KUMAŞ ÇEŞİTLERİ GELDİ KULA MENSUCAT FABRİKASI A.Ş.Adres:İstanbul Harbiye Cumhuriyet Caddesi 315/A Tel:48 19 00 İzmir Pasaport Atatürk Cad.138 1386)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.01.1958
  • LEFTER "KEFERE DEĞİLİM A/D YO 35 defa Ay Yıldızlı ioımctyı giyen kendisine söylenenlere üzüldüğünü Lefteı,beliıtti FENERBAHÇE Beykoz maçında atılan kasdî tekmeler,tükürükler,hattâ hakaretler unutulup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1958
  • B.Terbiyesi bütçesi bir milyon lira Şinasi Ataman,958 faaliyetine ait izahat verdi Beden Terbiyesi Umum Müdürü Şinasi Ataman dün A.A.muhabirine açıklamada bulunarak Genel Müdürlük bütçesinin 750.000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1958
  • SUAL SAHİBİ:NAZMİ ENER ANKARA SUAL:12.16,20 diye ayrılan tüfek çaplarının esası nedir?Bu rakkamlar ne ifade eder?CEVAP:Namlıların kalibrolarını göstermek üzere kullanılan 12,16 ve 20 rakkamları eskide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1958
  • Ilalim'In nezaretinde hazırlanmakta olan İstanbul Genç Karması,dün Mithatpaşa Stadında Kuleli Askeri Lisesi ile bir karşılaşma yapmış ve 5-1 galip gelmiştir.Genç milli takım antrenörü Cihat Arman ve g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1958
  • Faik,Gönen ve Kaya karmadan çıkarıldı Altaylılar,Beşiktaş,futbolcularımızı almakta ısrar ederse astronomik rakamlar ileri süreceğiz,diyorlar İZMİR Muhabirimiz Nevzat KIZILCAN'dan Faik dün Altay kulübü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] jfll E* OYNUYORLAR fîa'alasaray Profesyonel takınınım bu lıaftaki Beşiktaş maçı İıazırlık programında W I HU 1 UnUHıl g„ı» oyunu da vardı.San Kırmızılılar dün Levent'te golf oynadılar.Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1958
  • Balkan krosu hazırlıkları başladı 27 marita Ankara'da beş Balkan memleketi atletlerinin iştirakleriyle yapılacak olan Balkan krosuna her memleket altışar atletle katılacaktır.Bu münasebetle Türk Takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1958
  • Bisikletçilerimiz Mısır turunda yedinciliğe yükseldi Mısır bisiklet turunun 3 üncü merhalesi olan Asut-Munya arasındaki 135 kilometrelik mesafeyi Rus bisikletçisi Anatoli 3.22.10 la önde bitirmiştir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1958
  • VEFA-K.SPOR MODA D.SAFAKA BUGÜN OYNUYOR Basketbol lig maçlarına bugün Spor ve Sergi Sarayında devam edilecektir.İlk karşılaşmayı saat 17 de Vefa Kadıköyspor yapacaktır.İkinci ve son maç ise Modaspor D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1958
  • KISA HABERLER BREZILYA'nın Sao Paulo liginden «Corinthians» bu sene içinde büyük bir Avrupa turnesine çıkacaktır.«Corinthians» takımı mayısta Avrupa'ya gelecek ve sırasiyle İspanya,Portekiz,Fransa,İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1958
  • ERGUN VE K.FİKRET [SAMI ÖNEMLİ Bugün Adalet'le yapacağı maç için kampa giren Fenerbahçe profesyonel takımı dün sabah kendi stadında çalıştı.Çok hafif geçen antrenmanda Ergun da bulunuyordu.Objektif,kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1958
  • FENERBAHÇE BUGÜN ADALETLE OYNUYOR Sarı-Lacivertliler karşısında Adalet için en iyi netice beraberliktir 14.30 da başlayacak maçı Ali Timur idare edecek Espriye meraklı bir seyirci tribünlerden şöyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] CALİBİ YARLAR lt ikta'?'lllar uü» Şeref Stadında çalıştılar.Remondi-TMI¦,T,ni büyük maç arifesinde titiz görünüyordu.Resim,Özcan,Recep ve diğer Beşiktaş'U futbolcuları antrenmanda göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.01.1958
  • FUTBOL FEDERASYONU MÜRACAAT ETTİĞİ TAKDİRDE BU SENE İÇİNDE isveç'le millî maç yapacağı O.Şeref Apak,isveçlilerin teklifini sevinçle karşıladı Stockholm'da bulunan arkadaşımız Orhan Türel,çektiği telgr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor