Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.01.1958
  • MACMİLLAN YE NEHRU [A.P.İngiliz dominyonlarında bir seyahate çıkmış olan Büyük Britanya Başvekili Harold MacMiiian,Yeni Delhi'yi ziyareti esnasında Hindistan Başvekili Pandit Nehru tarafından şerefine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1958
  • şçi Sigortaları okul inşa edecek Vali ile görüşen İlkokul Başöğretmenleri üçlü ve dörtlü tedrisata son verilmesini istediler Vali Mümtaz Tarhan dürt ilkokul başöğretmenleri ve okul aile birliği başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Sabıkalı otomobil hırsızlarından «Kadillak» namı ile maruf Mehmet Kepekli suç ortakları,kardeşi Yusuf ve metresi Sabalıat Damar uyurken polisler tarafından basılarak yakalanmışlardır.Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1958
  • Rus kurtları da Kahya kaçıyor Gecede 100 Kim.yol alan kurtlar,büyük zarar yaptığından hudutlarda barajlar meydana getirildi BERLİN A.A.Avusturya ve İsviçreden sonra,Polonya.Çekoslovakya,İtalya,Fransa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1958
  • SENDİKALAR KANUNU HAZIRLANIYOR ANKARA.A.A.Kırıkkale Makina Kimya İsçileri Sendikasının dün yapılan Genel Kurul toplantısında söz alan Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen,Sendikalar kanunu üzerindeki çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1958
  • MENDERES DEWEY'İ BUGÜN KABUL EDECEK ANKARA,HUSUSÎ Hükümetimizin davetlisi olarak bir kaç gündenberl şehrimizde bulunan ve bâzı hükümet erkânı İle temaslar yapmış olan eski New-"¥ork Valisi Mr.Thomas D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1958
  • 11 AYLIK BİR ÇOCUK MIZIKA İLE MARŞ ÇALIYOR İZMİR,HUSUSÎ Manisa'da Binbaşı Şevket Şenkal'ın 11 aylık kızı Şükran ağız mızıkası ile marşlar ve şarkılar çalarak herkesi hayrette bırakmaktadır.Manisalılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1958
  • ELDİVEN İÇİNDE EVLENME TEKLİFİ Eldiveni satın alan,içinden çıkan mektubun sahibesini arıyor [NECMİ ONUR] Beyoğlu mağazalarından birinde satılan eldivenin içinden,penbe kâğıda yazılmış bir evlenme tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1958
  • Nihat Erim Kıbrıs için üçlü idare tavsiye etti Profesöre göre Türk,Yunan ve İngiliz temsilciler heyeti adada ıslâh olunacak Anayasanın tatbikine nezaret etmeli.ANKARA,HUSUSÎ PROFESÖR Nihat Erim dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1958
  • KIBRIS RUMLARI bizi i Bir Rum Gazetesi Ankara Radyosu neşriyatının Ada'da dinlenmemesi için parazitle bozulmasını istedi Dr.Küçük Konya'da bir Basın toplantısı yaptı LEFKOŞE Hususî Muhabirimiz TEKİN Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1958
  • Bulganin'in en yüksek kademede bir Doğu Balı konferansı tertibi teklifine ISENHOrVER "hazırım,dedi Bulganin e dün verilen cevabî notasında İke,görüşme konularının Hariciye Vekilleri tarafından hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1958
  • [KEYSTONE] Rock and Roll ile başlayan çılgın danslar modasının yeni örneklerinden biri de,İngiltere'de rağbet gören «Stroll» sallanarak gezme)isimli dans olmuştur.Bütün İngiliz kabarelerinde zevkle ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1958
  • ı r i IÖZDEMİR GÜRSOY] Beykozlu futbolcu Nusret'in alın kemiği kırıldı Dün oynanan Fenerbahçe Beykoz maçı esnasında F.Bahçeli Basri ile çarpışan K.Nusret'in alın kemiği kırılmıştır.İlk Yardım Hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1958
  • ıııYn'ı'ı »p.[MİLLİYETİ Partinin kuruluş hazırlıklarını görüşmek üzere yapılan toplantıdan bir görünüp Kadınlar Partisini bekârlar kuracak Evli hanımların kocalarından izinsiz iş yapamıyacaklarını söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1958
  • Makam arabası bugün tekrar MECLİSTE ANKARA,HUSUSÎ Büyük Millet Meclisinin bugünkü gündeminde bir kanun teklifi ile bir tasarı yer almaktadır.Teklif Meclis Başkan Vekillerine de özel otomobil tahsisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1958
  • Mektep doktorlarının ücreti artırılmıyor Encümendeki tenkidlere cevap veren Maarif Vekili,«Hekimlerin bu vazifeyi fahrî olarak görmelerini beklerdim» dedi ANKARA.HUSUSİ BÜTÇE Encümeninin dünkü toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1958
  • Fikri T.Kardeş OTO MAKİNİST KURSU Şoför ve amatörü en iyi yetiştiren,ehliyete kavuşturan en eski' kurstur.Kayıtlar her zaman açık.Programını isteyiniz.Bomonti Havuzlubahçe S.48 02 59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • 1 mm^ertm mektup Hâdise mahallinde malumat İbrahim Urs.Sevgili MILLIYKT Okuyucusu,Hartalar evvel aldığım halde cevaplandırmaya bit türlü imkan bulamadığım mektuplar dosyamda bekleyip duruyor.«Alâkasız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamız ihtiyacı için 4 ton külçe kurşun Akümülâtörler için)teklif isteme suretiyle satın alınacaktır.Buna ait şartname Fermenecileıdeki Müdürlüğümüz il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Trompetist Eddy Calvert ve orkestrası 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Dans müziğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Yapmak zorunda:Akik'in yarısı;Taam.2 Öncesiz;Yolculuk İçin yanında yiyeceği olan.3 Olan iş;Sıcak iklimde yetişen köklerden çıkan salep tozu.4 Vaadde bulunmak.5 Çehre;Sofî'ye göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • OĞLAK BURCU ti K [22 Aralık 20 Ocak] Bir arzunuz var.Gerçekleştirmenin çetin olduğunu zannediyorsunuz.Oysa yardım göreceksiniz.«OVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Tereddütü bırakıp fikrinizi ortaya koyunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • Bâzı fırınlarda dün ekmek bulunamadı Dün öğleden sonra Nişantaşı,Beyoğlu ve istanbul cihetindeki fırınlarda ekmek bulmak mesele halini almıştır.Saatlerce fırınların önünde bekleşen halk âdeta kapışırc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • İSTANBUL BANKASI'nın 1958 YILINDA TASARRUF MEVDUAT SAHİPLERİ İÇİN HAZIRLADIĞI 1 MİLYON Liralık Plânın İLK KEŞİDESİ MARTTADIR ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ ve MESKEN KREDİLERİ Her*150 liraya bir iştirak hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • Kimya mühendislerinin kongresi dün yapıldı Kimya Mühendisleri Derneğinin senelik kongresi dün saat 13 de Galatasaray lisesinde yapılmıştır.Alatürkün ruhu için yapılan ihtiram duruşundan sonra riyaset
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • İstanbul semtinde dün sular akmadı Yeni döşenen Kâğıthane Edirnekapı terkos isale hattının birleştirilmesi sebebiyle İstanbul yakasında dün sular kesilmiştir.Gene dün Çarşıkapı,Gedikpaşa ve Beyazıt nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • A N T İ F İ R İ Z İlk parti Antifirizimiz tecrübe edildikten sonra garantili olarak piyasaya çıkmış olup,litresi 485 kuruştan,İstanbul'da teslim 200 litrelik variller içinde,peşin para gönderildiği ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • KERVANSARAY 17 Ocak 1958 den itibaren Yalnız 7 gün için CATHERINE SAUVAGE Fransız şarkı Kı-aliçesi 1045)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • Eski husûmet yüzünden kanlı bir arbede oldu Evvelki gece Bakırköy'de kanlı bir arbede olmuştur.Semt sakinlerinden Mustafa Kümbül ve Yusuf Kümbyl adında iki kardeş,sarhoş bir halde,semtlerindeki lokant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • Fındık karşılığı olarak traktör ithal edeceğiz Fındık karşılığı olarak oto yedek parçası,traktör ve kamyon ithal edilecektir.Bir kısım tüccar bu hususta yabancı memleketlerdeki alıcılarla mukaveleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • Yiyecek maddeleri halka ucuz intikal ettirilecek Çeşitli gıda maddelerinin halka ucuz fiatla intikal ettirilmesi yolunda yeni imkânlar aranmaktadır.İlk olarak İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • Amerika'ya gidecek olan yüksek öğretim üyeleri Rektörü tâyin edilmiş bulunan «Atatürk Üniversitesinin» öğretim kadrosu için çalışmalara başlanmıştır.Nebraska Üniversitesi ile mevcut anlaşma gereğince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • Amerikadan bol miktarda Merinos yünü getiriliyor Amerika'dan krom karşılığında merinos yünü ve tops ithal edilecektir.Bu hususta anlaşmaya varılmıştır.İthalât en kısa zamanda tamamlanmış olacaktır.İth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • AZINLIK OKULLARINDAN TEDRİS SİSTEMİ İstanbul Maarif Müdürlüğündeki alâkalılarca hazırlanan rapor Maarif Vekâleti Talim Terbiye Hey'etine gönderildi Şehrimizdeki azınlık okullarının tedris sistemi hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • Fatih,Beykoz ve Kadıköyde Süt merkezleri kuruluyor Buralarda toplanacak olan sütler kontrol edildikten sonra seyyar sütçülere verilecek Fatih,Beykoz,Kadıköy,Şişli ve Tarabya'da birer süt merkezi kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • Kim olduğu bilinmeyen bir kadın sokakta öldü Cibali'de oturduğu anlaşılan.fakat hüviyeti henüz tesbit edilemeyen 40 yaşlarında bir kadının ölümü şüpheli görülmüştür.Kadın,birdenbire sokakta fenalaşara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • İhdas edilen Kan Haftası yarın sabah başlıyor Kan Bankasının ihdas ettiği «Kan Haftası» yarından itibaren başlayacak ve 7 gün devam edecektir.Hafta münasebeti ile duvarlara afişler asılacak,muhtelif s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • Zeytinyağlarının içine pamuk yağı katılacak Amerika'dan ithaline karar verilen 60 bin ton pamuk yağının ilk partisi bugünlerde limanımıza gelmiş olacaktır.Yağlar,Zeytinyağı ile karıştırılacak ve karış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • Şehir Hatları İşletmesi altı vapur daha alıyor Şehir Hatları İşletmesi,vapur sıkıntısını gidermek için Türk İtalyan kredi anlaşması gereğince 6 tane şehir hattı gemisi satın alacaktır.Yakında sipariş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • Kaza yapmayan şoförler bir talepte bulundular Trafik Müdürlüğü tarafından şoförlere verilen madalya hakkında şoförler bâzı taleplerde bulunmuşlardır.Talep sahipleri şöyle demektedirler:«Bu madalyaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • C.H.P.Gençlik Kollarının hasbıhalleri alâka gördü C.H.P.Gençlik Kolları idarecileri,yeni yönetmelikle «daha müstakil» çalışabileceklerini belirtmektedir.Beyoğlu İlçesine bağlı gençlik kolu idarecileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65U2)1 Öldüren Şehir Ayhan Işık Turan Seyfioğlu Türk filmi.2 Kahpenin Aşkı Altan Karındaş TürK filmi.AL KAZ AK Tel.44 25 62)Beni Şafakta Vurdular Yılmaz Duru Talât Arte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • ARAMA Tarama yapan memurlar,ibrahim Yelkenci ve İsmet Uğur adında iki kişinin üzerinde birer bıçak bulmuşlardır.EMİRGÂN'DA oturan Aynur Kanzuk adında genç bir kız,aldığı fazla miktardaki uyku ilâcında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • Üsküdar ve Beyoğlu'nda iki trafik kazası oldu Dikkatsizlik ve fazla sür'atin sebep olduğu kazalarda bir kadınla bir çocuk yaralandı Trafik kazaları devam etmektedir.Dün de iki kaza olmuş,iki kişi muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1958
  • I Dilimizde gecekondular OKUYUCULARIMIZIN dil konularına gösterdikleri canlı ilgi,uzun yıllardanberi ciddî buhranlar geçiren Türkçcmizin selâmete E kavuşmasını temenni edenlere büyük ümitler vc-E riyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • İNGİLTERE'DE SECİM HAZİRLİĞİ BAŞLADI İşçi Partisine göre seçimler Mayıs ayı içinde yapılacak LONDRA,AA.Muhafazakâr «Daily Express» ve işçi «Daily Herald» gazeteleri,Macmillan'm Hindistan'a hareketinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • İTFAİYECİLER YASLI BİR KADININ 3000 lirasını kurtardılar İZMİR,HUSUSÎ İtfaiye,dün sabah Halkapınar'daki gecekondularda çıkan tehlikeli bir yangını söndürmeye gayret ederken.60 yaşlarındaki Ayşe Çan'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • Macaristan'da adam başına 1 muz satıldı VİYANA,A.A.Macaristan hükümeti Mısırdan' muz ithaline müsaade etmiştir.Çok uzun senelerdenberi muzu görmeyen yaşlılar ve muzun tadını-ve hattâ ne olduğunu bilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • izmir'de bir günde 5 kız kaçırıldı İZMİR.HUSUSÎ Şehirde kız kaçırma vak'aları artmıştır.Yalnız son 24 saatte beş kız Kaçırma hâdisesinin cereyan ettiği,resmi polis bülteninden anlaşılmaktadır.Kaçırıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • Edirne.de 71 kilo kaçak kahve ele geçirildi EDİRNE,HUSUSÎ Yunanistandan kaçak olarak getirilmekte olan 71 kilo çiğ kahve Doyran köyü civarında bir kayık içinde ele geçirilmiştir.Kayıkta bulunan üç kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • NÜF ÖLENLER İSTANBUL Vali ve Belediye S Reisi Mümtaz Tarhaıı'm ağabey-EE si,Denizcilik Bankası mali mü-S şaviri Muammer Tarhan Yası 55)uzun zamandanberi muzdarip E olduğu safra kesesi ve karacı-E ğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • OSMAN BÖLÜKBASI ANKARA'YA DÖNDÜ ANKARA,HUSUSÎ Yozgat ve Çorum vilâyetlerinde geziye çıkan C.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbası,beraberinde Kırşehir mebusu Hayri Çopuroğlu olduğu halde,dün sabah şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • İki motor çarpıştı Ağır hasara uğrayan motörlerden biri askıya alındı.Fırtınadan tehlikeye düşen bir motor de bulunamadı Dün saat 18.30 da gümrüğe ait 52 numaralı motor ile Denizcilik Bankasının amele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • I Ha'bedi yakan deli.T"l VVELKİ gün matbaaya «Mevlânâ» aleyhüide yazılmış bir lı manzume getirdiler.Manzume demekle bu kelimeyi israf ğ eylemiş oluyorum,çünkü aruz ile yazılan bu hezeyanda ve-zin bozu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • IKEYSTONEI Kendi çalar,kendf oynar İS yaşındaki,İsviçreli Jcromin daıısederken rrfiiziği trompet ile bizzat çalmakta geniş alâka çekmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • HOLLYVVOOD'DA BU YIL DAHA COK FİLM ÇEVRİLECEK IIOLLYVVOOD,A.A.Hollywood'un büyük sinema kumpanyaları bu yıl geçen seneye nazaran bir rnisli fazla faaliyet sarfetmeye karar vermişlerdir.Alınan karar ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • Fransa'nın nüfusu 44 milyonu buldu PARİS,A.A.Fransa'nın nüfusu 44.289.000 olarak tesbit edilmiştir.1957 senesinde Fransada 310.000 evlenme 805.000 doğum ve 520.000 ölüm vakası kaydolunmustur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • Amerikalı 148 milyarderin 51'iTeksastan Boşanmış erkekler karılarına bir yılda 3 milyar 500 milyon dolar ödedi NEVV-YORK,A.A.1957 sonunda ve yeni senenin ilk günlerinde.Amerikan gazeteleri tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • Sabık Viyana'lı polis Jcliııek'in Reisicumhur Eiscnhovver'e hediye ettiği tablo «Merihte İLK FEZA RES IA.P ayın doğuşu» ESKİ BİR POLİS FEZADAN GELEN TELEPATİ İLE tablolar çiziyor SABIK Viyanalı polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • Fransa 500 milyon dolar kredi teminine çalışıyor Eu maksatla göıüşmeleı yapmak üzeıe iki kişiden müteşekkil biı Fransız heyeti dün Ameıikaya gitti NEW YORK,A.P.Fransız iktisat uzmanı Jean Monnet,dün N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • Bir D.P.Ii C.H.Pkongresinde partisini t e n ki d etti İZMİR,HUSUSÎ Bir Demokrat Partili dün yapılan C.H.P.Güzelbahçe Atatürk Ocağı kongresinde D.P.den şikâyetçi olmuştur.İsmail Çetin,çimento tevzi şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • 4 VALİMİZ Londra'ya ingiliz hükümetinin davetlisi olaraK dün 9.50 uçağiyle Londraya giden Valilerimiz orada Atom harbi mevzuunda pasif korunnma mevzuunu tetkik edeceklerdir.Yeni kurulan kasabaları da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • Hür.P.Gençlik Fikir Ocaklarının kongresi Hür.P.Gençlik Fikir Ocaklarının yıllık kongresi için çalışmalara başlanmıştır.Kongre 22 ocak çarşamba günü saat 14 de Sultanahmetteki il merkezinde toplanacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • TURAN GÜNEŞ STRASBURG'A GİTTİ ANKARA,HUSUSÎ Hürriyet Partisi Genel Sekreteri Turan Güneş Avrupa Konseyi toplantılarına katılmak üzere dün uçakla Strasburg'a hareket etmiştir.Turan Güneş'in bu seyahati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • Amerika'da bir yılda 11 bin kişi yandı NEW YORK,A.A.I Birleşik Amerika emniyet teşkilâtı 1957 senesinde çıkan yangınlarda 11.300 Amerikalı yandığını açıklamıştır.Yangınlardan husule gelen zarar 1.275.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • [KEYSTONE] Marki,Barlok'la evleniyor Macar asıllı sinema aktrisi Eva Bartok'un bundan dört ay evvel babası belli olmayan bir bebeği dünyaya getirmişti.Bilâhare Avrupa basınında açılan bir kampanya say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1958
  • ywr;i:is NİAGARA DONDU [A.P.J Son senelerde müteaddit defalar olduğu gibi,Amerika'nın simallndekl Niagara şelâlesi,havaların soğuması üzerine donmuş ve şelâleden düsen sular,sarkıtlar haline gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.01.1958
  • cim SAN HUC'iNE İLE MARATONT'E DOSKU HIZLA GELNOZlASD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1958
  • f&IR POSTA ARABASiHiH ŞOFÖRÜ yOi.^ARINDA OARJ-AK BİR.Cıl GÖRÜ.YOR «as*33 TENEKE VEYA BİR AVMA OUVYAl-l.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1958
  • &RTESİ SABAH ŞAFAKLA UÇAK &AIZEKETE HAZJRLANl'yOfZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1958
  • ıffl SASAM SE"LV.E.DEN ŞuN'l_A«J DlŞA« VA ATAuM.O" O i V HEP Şu TOMSİK PLAN.LARIMI ALT ÜST EOİ t)R.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1958
  • Bu OA BÜYÜK 0 S|_UN\OSMAN ke.md:si YAMAN BİR.SPORCUDUR AZ' 2İM umum GEÇEN SENE 400 METREDE ŞAMPlVON OLMUŞTU HAH.İŞTE SEÜYOR.ANNESİ ONU KOŞEBAŞlNDA-Kİ BAKKALA KADAR KOŞ-TURDU DA ONDAN OL.A-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1958
  • GÜNDÜZ KILIÇ VAŞiNGTON'DAKi CAMİ 5 Vaşington'da müslüman devletlerin kolonileri müştereken bir cami yapmışlar Gerek mimarisi gerekse dahilî tezyinatı hakikaten fevkalâde.Camie bütün güzelliğini veren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1958
  • AŞK HİKAYESİ {Çimen Sokağında 4 Numara)I TEFRİKA No.7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:4 numarada oturan Didar hanımın ablası î j asansörde,korkudan ölür.Bir çocuk şakasına kurban gittiği zannedilirkcn kendi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1958
  • **Sl MORGDA CİNAYET Şerman'daki odalarına döndükleri zaman Kran hem memnundu,hem değildi.Aldığı üç kişinin,ifadesine memnundu,faka(Katlin Kurtland'la mis Ros'un yazılarını mukayese edemediğine sıkılıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1958
  • 1 P^VÖfc 20 MİLYON 5EyiRci.m 1 i i D Pw i!I&2 Y gLifl 1 İMyLy*''o i 1 r H Jf ^~jm,f{*7 3yB ıMKfii 1 JB'i-^819 iS Btf 1 v Um u m W PE„P£ ı.BEkü OSı_w\İÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1958
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALID KAKAY Tefrika No.58 Hepsi kendilerinin olsun,paraları da,arabaları da,kürkleri de,her şeyleri!Yaşayamayacağım,zorla mı?Vurdum kapıyı,çıkıp geldim.Bir daha yüzüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1958
  • r W»\U»V\Tükür,doya doya ARKADAŞLARDAN lıiri anlattı:Karikatür mevzuu olabilir.Tenha sokmakta iki erkekten biri okkalı bir tükriık atıyor.«Tükür sen de birader,diyor.Gören m üren yok.Tükür doya doya.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • DOĞU ALMANYA İÇİN VERİLEN TALEPNAMELER HAKKINDA 15,11 ve 18 inci gruplara ait sipariş müsaadeleri hazırlanmıştır.Bu müsaadelerin hangi firmalara ait olduğu Ekonomi Gazetesinin bugünkü nüshasında yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • SU MAKBUZU VE BORDROSU BASTIRILACAK İstanbul Sular İdaresinden İdaremizin Aboneler Dairesi 1958 yılı için su makbuzu ve bordroları bastırılması işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.Şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • 1958 YILI İKRAMİYELERİ Apartman Daireleri ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ 075.000" Yirmi yıl boyunca 500 Liraya kadar AYLIK GELİR İkramiyeleri ÖĞRENCİ Hesaplarına TAHSİL,ikramiyeleri EMNİYET m SANDIĞI 137
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • AN SİNEMASINDA BU AKŞAMDAN İTİBAREN)Kendisinden dalıa güzel ablasına,tâlib olan genç KraTı,baştan çıkaran muzip Prcnses'in Büyük Aşkı.Agfacolor RENKLİ EOMYSCHNEtDER—KAELHEİNZ BÖHM ŞEYTAN ÇEKiCi SiSSi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı İdlerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • Pazartesi 13 OCAK 19 5 8 RUMÎ 1373 Aralık 31 VAKİT VASATÎ EZANÎ Günej Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.23 12.23 14.49 17.03 18.40 5.40 2.21 7.21 9.47 12.00 1.37 12.38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • {îra dağıtıyor DO&UBANK Her 150 liraya bir kur a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • Evinizden,işinizden.köyünüzden ayrılmadan 3 ay bos zamanlarınızda günde bir İki saat İngilizce çalışmak suretiyle parlak bir istikbal temin edebilirsiniz.Mesleğiniz veya sanatınız olmayabilir,yahut iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • Amerikan neyki haftaya atılacak FLORİDA,AA.Cape Canaveral Üssündeki hazırlıklardan.Birleşik Amerika'nın,gelecek hafta muhtemelen Çarşamba günü,Vanguard roketi ile birlikte küçük bir tecrübe peykini ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • SPUTNİK DÜNYAYA YAKLAŞTI MOSKOVA,A.A.Büyük Sputnik dünyaya hissedilir derecede yaklaşmıştır.Tass Ajansı tarafından yayınlanan tebliğde.Sput-»ıik'in dünya etrafında 1000 inci devrini tamamladığı ve şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • ELDİVEN İÇİNDE EVLENME TEKLİFİ Baştarajı Birincide veniıı eşjini çıkarmışsa da müşteri bunları beğenmediğini söylemiş ve vitrinde gördüğü eldiveni istemiştir.Adamın bu arzusu üzerine vitrinden çıkarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • İşçi sigortaları okul inşa edecek Baştarafı Birincide yapacağını belirterek şunları söylemiştir:«Elimizdeki imkânları son haddine kadar kollanıp dertleri azaltmaya-çalışacağız.İlkokul dâvası,memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • Mektep doktorlarının ücreti attırılmıyor t Baştarafı Birincide mistir.Ferit Melen C.H.P.meseleyi hukukî münakaşalar içinde ezmek yerine,realitelere dönülmesi gerektiğini ifade ederek «Hekimden eğer ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • KÜTÜPHANELER MESELESİ Dünkü müzakerelerde umumî kütüphaneler,imam hatip okulları,fevkalâde istidat gösteren sanatkâr çocuklara ait ödeneklerle kör,sağır ve dilsiz okullarına ait ödenekler üzerinde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • «PARTİ KURMASAK» DİYENLER DE OLDU Toplantıda,müstakil bir parti kurmadan da mücadele edilebileceğini hatırlatanlar olmuştur.Bu hanımlardan biri ğöyle demiştir:Canını hanımefendiler,biz bu dediklerimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • 81 YAŞINDAKİ UYE Kadınlar Partisinin kurucuları arasına davet edilenlerden biri de 81 yaşında ateşli bir hatiptir.C.H.P.adaylarından Emin Dırvana'nın büyükannesi olan 81 lik kurucu «lâfı bırakıp hemen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • Nihai Erim uçlu idare Baştarajı Birincide mayan istekler siyasi mülâhazaların üstün çıkması ile galebe çalar.demiş ve bö/lerine şöyle devam etmiştir:¦Kıbrıs işinde öne sürülen hukuk prensibi sudur:Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • *a sx ^.vvvv.wv v:VÎV.VAV i vx 8&f BK5 MM.SW 75 FAifLi VERGiSiZTAHViLLER Amortismanı kreoİ sandiği Halkımızın büyük rağbetine mâzhar olan bu tahvillerden alabilmeniz için pek az vakit kaldı.EMİN VE K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • Kadınlar bekârlar Baştarajı Birincide fa/la kadınla evlenenler ve kır kaçıranlara ağır ceza» gibi dâvalar da yer almaktadır.Kadınlar Partisinin kurucuları,ilkokullarda son sınıfa kadar imtihanları kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • Partisini kuracak lara,«fazla heyecanlı olunursa erkeklerin tedbir alabileceğini» hatırlatmıştır.PARTİYE ERKEK DE GİREBİLECEK Partiye erkek üye de kaydedilebilecektir.Ancak erkek üye sayısının kadın ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • DÜNKÜ BASKETBOL LİG MAÇLARI Basketbol birinci küme lig maçlarına dün de Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:Darüşşafaka Şişli Gl-46 Moda Beyoğluspor 79-49 Beşiktaş Kadıköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • FENERBAHÇE KIZLARI ŞAMPİYON a İstanbul Teşvik Turnuasının dünkü final maçında Fenerbahçe Kız voleybol takımı Galatasaray'ı 15-12.15-12 yenerek şampiyonluğu kapanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • Beşiktaş Beyoğluspor gençleri berabere kaldı Dün sabah Şeref Stadında Beşiktaş Renç takımı ile Beyoğluspor gençleri bir karşılaşma yapmıştır.Devreyi 1-0 mağlûp ibtiren Sarı Siyahlılar,ikinci devrede b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1958
  • İLÂN Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere hissedarlar fevkalâde umumî heyeti 1 şubat 1958 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 10 da İstanbulda Galatada T.C.Ziraat Bankası İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.01.1958
  • I Kadri-MetinI JmücadelesiJ I mevcud değil I Kadri,«İhtilâf dedikodusu,şampiyonluğa giden takıma indirilmek istenen bir darbedir» diyor «Metini gol kralı olarak görmek hayatımın en büyük zevki olacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1958
  • KISA HABERLER DEVLET Vekili Muzaffer Kurbanoğlu,Danyal Akbel,Hakkı Gürüz ve Sezai Karabllgin Altay transfer komitesine seçilmişlerdir.ESKİgEHİRDE Demirspor Toprakspor maçı 30 uncu dakikada yarıda kalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1958
  • PROFESYONEL LİG GOL KRALLIĞI 13 GOL ATAN Metin G.Saray)12 GOL ATAN Kadri G.Saray)10 GOL ATAN Lef ter F.Bahçe)8 GOL ATAN Recep Beşiktaş)7 GOL ATAN Nazmi Beşiktaş)5 GOL ATANLAR Suat G.Saray)İhsan İst.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1958
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Galatasaray 12 9 3 33 7 21 Fenerbahçe 12 8 3 1 25 7 19 Istanbulspor 10 S 3 2 13 8 13 Vefa 12 5 3 4 14 16 13 Beşiktaş 12 4 4 4 24 16 12 Kasımpaşa 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1958
  • GALATASARAY KARAGÜMRÜK'Ü 1-0 YENDİ Galatasarayın bir haftalık çalışma programı içersine giren,Karagümrük maçı dün sabah saat 8.30 da Ali Sami Yen Stadında yapılmıştır.Galatasaray Metin ve İsmailden ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1958
  • FENERBAHÇE'DEN [SAMİ ÖNEMLİ1 TURAN 9' dakikada Beykoz ka-I UIiMH ıesj önünde bir kafa vuruşunu müteakip sakatlandı ve 3 dakika sonra oyuna tekrar devam etti BASRİ [SAMİ ÖNEMLİ1 21.dakikada K.Nusret'Ie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] UAVEMnEN flÂVAPIVni Mac,n son dakikasında hakemin verdiği nHn.CtllUC.il UMVHOII Ul penaltının sebep olduğu tablolardan biri.Ekerbiçer,Emniyet Âmirine hakemden davacı olduğunu ve duruma m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1958
  • Miihaipaşa Stadı yine seri ve sinirli mücadeleye sahne oldu:F.Bahçe hâkim bir oyundan sonra BEYKOZ'u 2-0 yendi Faullu oynayan Beykoz,Nusrel'in sakallanması ve Mustafa'nın hakem tarafından çıkarılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.01.1958
  • EYÜP DUN TEK GOLLE YEŞİLDİREĞİ YENDİ Davutpaşa,ikinci devredeki hâkim oyununun semeresini Hasköy'ü 3 0 yenerek gördü İkinci profesyonel küme lig maçlarına dün de Şeref stadmda devam edildi.İlk karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor