Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.01.1958
  • AMERİKA BAĞDAD PAKTINA GİRMEYE DAVET EDİLECEK BAĞDAD,A.P.Diplomatik mahfiller.Bağdad Paktı Vekiller Konseyinin Amerika'yı paktın tam âzası olmaya resmen davet edeceği İnancını belirtmişlerdir.DULLESTN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1958
  • İLÂÇ İÇİN HAM MADDE getiriliyor Sağlık Vekili tabiblerin sosyal ve iktisadî durumlarının da iyileştirileceği ni söyledi ANKARA,HUSUSÎ Sağlık Vekili Dr.Lûtf i Kırdar,İstanbul'daki temasları hakkında dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1958
  • [OZDEMIR GURSOYI tt anı nı Jt||A flÂJII 1 i,vi/kaçakçılığından müteaddit sabıkası IVMvMtV^I MnM UUUL bulunan Hayik Mineyan'la annesi Şinarik,bu defa kaçakçılığı suçundan yakalanmışlardır.İstiklâl cadd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1958
  • Kemal özçoban'ın D.P.içindeki durumu inceleniyor ANKARA,HUSUSÎ Afyon Mebusu Kemal Özçoban,dün saat 15.25 te Başvekâlete davet edilmiş ve Devlet Vekili Emin 'Kalafat tarafından kabul edilerek,kendisiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1958
  • Permi yolsuzluğu ile ilgili olarak bir kişi daha tevkif edildi ANKARA,HUSUSİ Maliye Vekâletindeki yolsuzluk hâdisesi ile ilgili tahkikata dün de şehrimizde önemle devam edilmiştir.Bu tahkikatla ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1958
  • AUANA SEÇİMLERİ TASDİK EDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Yükselt Seçim Kurulu,Adana Milletvekili seçimlerinin iptali yolundaki D.P.tarafından yapılan itirazı dün müzakere etmiş ve mesnetsiz bulduğundan reddetmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1958
  • İNÖNÜ ortada)GENÇLERLE GÖRÜŞÜRKEN İnönü'nün sağındaki Gülck'tir)İnönü dün gençlerle İnönü zaferinin yıldönümü dolayısiyle konuşan C.H.P.Başkanı Yeşil Orduyu anlattı ve heyecanından ağladı ANKARA,HUSUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1958
  • B 1 TEMİZLİK İÇİN İHTAR Belediye,temizlik mevzuundaki faaliyetine devam etmektedir.Motorlu vasıtalara bindirilmiş Belediye zabıta,memurları,şehrin muhtelif meydanlarında hoparlörlerle halkı temizliğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1958
  • KIT'A VE NÖBET TAZMİNAT TEKLİFİ MECLİSE VERİLDİ ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Ankara Mebusu Selim Soley,dün Meclis Başkanlığına iut'a subay ve astsubaylarına,«Kıta Tazminatı» ve «Kıta Nöbet Tazminatı» verilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1958
  • I İLHAN DEMIRELİ C.S.BARLAS DÜNKÜ BASIN TOPLANTISINDA C.S.BARLAS BASIN TOPLANTISI YAPTI Dün Ankara'dan şehrimize gelen C.H.P.Meclisi üyesi Cemil Sait Barlas,bir basın toplantısı yapmıştır.Gaziantep se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1958
  • Spor Vekâleti ihdas ediliyor Vekâletin kuruluşuna hazırlık olarak Beden Terbiyesi Başvekâlete bağlanacak ANKARA,HUSUSÎ Gençliğin spor ve diğer bilûmum faaliyetlerini daha rasyonel bir şekilde organize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1958
  • LEYLÂ GENCER SCALA Operasında oynayacak Evvelki gece yurda dönen Devlet Operası sopranosu Leylâ Gencer,önümüzdeki ay Milano'nun Scala operasında temsiller verecektir.Gencer iki ay sürecek olan temsill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1958
  • CEYHAN 5 METRE YÜKSELDİ Bîr çok köyler su altında kaldı.30 a yakın ev yıkıldı ADANA,HUSUSÎ Toros'lardaki karların erimesi yüzünden 5 metre 10 santim yükselen Ceyhan nehri geniş bir araziyi sular altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1958
  • TİMES'İN NEŞRİYATI LONDRA,HUSUSÎ Lord Salisbury'nin büyük akisler yaratan mektubunu neşreden Ingllterenin t Devamı Sa.5,Sil.2 de TİMES'da NEŞREDİLEN SALİSBURY' niıı MEKTUBUNUN KUPÜRÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1958
  • TÂDİL Dulles Kıbrıs Ankara9da Lloyd ile mevzuunda görüşecek GENÇLİĞİN KANIYLE ÇİZİLMİŞ BAYRAĞI ALIYOR.LONDRA,A.A.Kıbrıs mevzuunda Türk hükümetinin yaptığı enerjik teşebbüsler ve Türk basınının gösterd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1958
  • Gecekondular yıktırılmıyor Vali bu husustaki haberleri yalanladı.Gecekondularla ilgili fişlerin dağıtılmasına yarın başlanıyor Şehrimizdeki gecekonduların tamamen yıktırılacağma dair haberler dün bizz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1958
  • GECEKONDULARIN MAHİYETİ VE BURALARDA OTURANLAR İÇİN VİLÂYETÇE HAZIRLANAN FİSLERDKN B*RI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1958
  • ğ® f f m m HARİCİYE VEKİLİ F R ZORLU ortada)ESKİ NEW-YORK VALİSİ THOMAS DEWEY sağda)DÜNKÜ GÖRÜŞMEDE HAWL" v^»u-r.n.Telefoto MİLLİYET Adnan ATAR Ankara istanbul)Zorlu,Dewey ile dun goruştu Görüşmeye d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • Sveter etekle talebeye benzeyen Flora Balmoral'in en sevgili dostu da köpeği Kervansaraydaki stıip tease'cı kızların birbirinden güzel siluetleri istanbulluların kalplerini ve gözlerini fethetmekte be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • İTHAL MALI Merinosdan mamul pantolonluk Elbiselik Kumaşlar POPLİN Yeni gelen düz beyaz ve renkli gömleklik poplin ROPLUK Avrupa malı Topsdan mamul çeşitli ropluklar BATTANİYE Adalet'in çeşitli battani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • İti IIC1I II ti İlli İlli.IKI1I1.aıı I II.ııı ııı.Itl I II 1 I IHMItlI I IİJI I IICIKI İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Karışık sabah müziği 9.00 Haberler 9.15 Dinleyici istekleri Hafif batı müziğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hislerinize kapılarak hareket ederseniz zarar göreceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir şeyi merak ediyorsunuz.Fakat iç yüzünü öğrenemiyeceksiniz.BALIK BURCU [20 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • SOLDAN SAĞA:1 Atom bombası ile ilk tanışan şehir;Ev işi kalın kumaş.2 Osmanlı İmparatorluğu devrinde İstanbul'un bir adı;Bir mezapotamya devleti.3 Otomobil mekanizmasından;Cinslik sevkitabiîsiyle alâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • Buf tesadüfe bırakılacak bir iş değildir.„bunu çözmek için yoluna bilmek lâzımdır.Bankadan ikramiye kazanmak için de TÜRK EKSPRES BANK'ta bir hesap açtırmak en çıkar yoldur.Boğazda şahane APARTMAN Dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • Sabıkalı Kadillak Mehmet dolandırıcılığa kalkıştı Müddeiumumiliğe müracaat eden Emine Özeşer adında bir kadın,sabıkalı oto hırsızlarından cKadillak» nâmıyle mâruf Mehmet Kepekli'den davacı olmuştur.İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • Şebeke halinde esrar satanlar mahkûm oldu ŞEBEKE REİSİ İBRAHİM ON,SUC ORTAKLARI DA SEKİZER SENE^ HAPİS YATACAK Esrar satmak suçundan adliyeye verilen ve şebeke halinde çalıştıkları tesbit edilen İbrah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • Kesim arttırıldığı halde et sıkıntısı önlenemiyor Bir nıüddettenberi devam eden et sıkıntısı önlenememiştir.İstanbulda mubayaa bölgelerinden getirilmiş 7-8 bin baş kasaplık hayvan vardır.Ancak narh fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • TEŞEKKÜR 30-12-957 günü unutmuş olduğum çantamı ve içinde bulunan kıymetli mücevheratımı idareye teslim eden Pendik motorlu tren makinistlerinden bay İsmail Hakkı Tabak ve Hüsamettin Açkalmaz'a dürüst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • Marangozlar için Anadolu yakasında Site kurulacak Edirnekapı dışında temeli atılan 282 atölyelik marangozlar sitesinin inşaasmdan sonra Kadıköy ve Üsküdar marangozları için de şehrin Anadolu yakasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • Son bir hafta içinde 16 kişi mahkemeye verildi Son bir hafta içinde 16 esnaf Millî Korunma mahkemesine verilmi;42 esnaf da Belediye cezası ile tecziye olunmuştur.Mahkemeye verilen müessese sahiplerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • Emekli hâkim İstanbul Barosuna kayıt olamadı İstanbul Barosu İdare Heyeti,emekliye ayrılan bir hâkimin avukatlığa başlamak üzere yaptığı talebi reddetmiştir.Evvelce şehrimizde Sulh hâkimliği yapmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • 6 ALEMDARDA oturan 45 yaşlarında Mehmet Yumrutas adında biri.Kezzap içerek intihara teşebbüs etmiş,tedavi altına alınmıştırm FENERDE ikamet eden Ahmet Yurd adında biri,sokakta fenalık geçirmiş,kaldırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • Sayın Reisicumhurumuz CELAL BAYAR'IN yüksek himayelerinde mevsimin beklenilen KIZILAY BALOSU 14 Şubat 958 gecesi Perapalas salonlarında.1063)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • 13 Ocak 1958 Pazartesi Akşamı KERVANSARAY'da Eski Senebaşı Gecesi Fevkalâde Hususî Menü Masaları evvelden ayırtınız.1093)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • r Tab Hun-Altın Ka-SİNEMALAR J BEYOĞLU AKİN Tel:48 65 02)1 Öldüren Şehir Ayhan Işık Turan Seyfioğlu Türk filmi.2 Kahpenin Aşkı Altan Karındaş Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 C2)Beni Şafakta Vurdular Yılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • Hırsızlık ve Kur'ânı Kerim ALLAHIMIZ Kur'ân'm Maide sûresinde buyuruyor:«Hırsızlık eden kadm ve erkeğin,ibret E verici olmak üzere,ellerini kesiniz.Bu âyet şartsızdır.Hırsızlık eden adam,is-ter Jean V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • KUMAR OYNATILAN 15 YER ÜC AY MÜDDETLE KAPATİLDİ 7 Motorlu vasıtalarla takviye edilen ekipler,dünkü kontrolları sırasında oyun salonlarına girmek isteyen yirmiden fazla talebeyi yakaladılar Kumar oynıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1958
  • PEK YAKİNDA Tanınmış Fransız Şantözü MARİA VİNCENT 1090)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • [İLHAN DEMIRELI 100 Yıl Yaşamak İsteyenler Cemiyetinin kongresindeki dinleyicilerden bâzıları 100 YIL YA Kongrede Koraltan'ın Genel Başkanlığa getirileceği açıklandı.Çok yaşamanın sırrının bol sebze y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • Pravda,Hariciye Vekilleri içtimaını kabul edemiyecekleri nı bildirdi LONDRA,A.P.Pravda gazetesi,«Böyle bir toplantı muhtemelen yüksek kademede bir konferans için yeni müşkülât doğuracaktır» mülâhazasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • Marsa Callas kentlini efîettirmeye çalışıyor MİLANO,A.A.Soprano Maria Meneghini Callas,geçen hafta Roma operasında vukubulan hâdiseden sonra sahne hayatını terketnıeye karar verdiğini,fakat hayranları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • BİR TÜRK MISIR'DAKİ 180 MİLYON LİRALIK MİRASA HAK KAZANDI İZMİR,HUSUSÎ Ömer Lütfi Paşanın Mısır'da bıraktığı 4,5 milyon ingiliz lirası karşılığı 180 milyon lira)servetin vârislerinden Ahmet Allınpmar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • Meyhaneciyi öldüren şoför 24 yıl hapse mahkûm oldu BURSA,HUSUSÎ Yeni yılın ilk ağır cezası dün verilmiştir.5 ocak pazartesi günü sarhoş bir vaziyette Cumhuriyet caddesindeki bir meyhaneye giderek iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • Arkadaşını dövdüğü için 1,5 seneye mahkûm o!du Muhsin Türkurt adında biri,dün 2 nci Ağır Ceza Mahkemesince 1.5 sene hapse mahkûm olmuştur.Muhsin,kavga ettiği Mehmet adında bir arkadaşını fena halde dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • İLHAN DEMİREL] ANKARA'da ELEKTRİK Sİİ TPÇİinBİ,lere'l,ln tanın-««nvlı I Ktfl mş profesörlerinden Davis,dün bir basın toplantısı yaparak son defa Karasi'de toplanan «Ekonomik Temaslar Toplantısı» nda İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • 1958 uılında hediııe edilecek 12 büı/ük Atatürk tablosundan birincisi Bu Hafta Mecmuasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • Doğu Almanya'dan dizel motörü ve inşaat makinesi getirtiliyor İZMİR,HUSUSÎ Doğu Almanya'dan 1 milyon dolarlık 13 milyon lira)Dizel motorlerl İle 200 bin 2.600.000 lira)dolarlık inşaat makinesi ithâl e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • KANADA'DAN aldığımız gemiler YOLDA BOZULDU HALİFAX,A.P.Türkiyeye verilen beş eski Kanada mayın tarayıcısı,makinelerinde bir arıza vukua geldiğinden Halifax'a geri döneceklerini bildirmişlerdir.Beg gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • ri al Sinyallerin anlaşılamadı.Sputnikler fezada zamanın değiştiğini isbat etti HELSİNKİ,A.A.Finlandiya ve Oslo radyoları dün sabah fezaya doğru yükselen bir roketin sinyallerini aldıklarını bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • 2EÜİR HAIiYE a/ZLiiv j HAriVEYİ GOGEME V/A/S/ ü'r küt AT.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • Bir kadının mahrem yerinde bir kilo esrar bulundu İZMİR,HUSUSÎ Bir kadının mahrem yerinde bir kilo esrar bulunmuştur.Polis Ayten İsmindeki kadının idare ettiği şebekeyi,heyecanlı bir takip sonunda mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • izmir'de bir otomobil eve girdi İZMİR,HUSUSÎ Bir otomobil dün Güzelyah'da bir eve girmiştir.Mithatpaşa caddesindeki kazada ev ve otomobil hasara uğramışsa da can kaybı olmamıştır.Basmahanede karbürato
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • Kadıköy Altıyolagzı Polis Noktası yanındaki Şemsitap Sokak 26 No.lı binada bütün ihtisas şubeleriyle KADIKÖY DİSPANSERİ AÇILMIŞTIR Muayene saatleri Dahili hastalıklar 9 17 Göz hastalıkları 15 17 Çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • İpurrf sponbenr* e Türkiye'de ilk ve en tecrübeli kültür müessesesi Aldatıcı vaid ve reklâmlarla değil,en modern ilmî metodlar ve ciddî bir çalışmayla size Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz evini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • •JM.Büyük Haydar Efendi GEÇEN gün,Hicaz Valisi vüzerâdan merhum Hacı Reşit Paşanın oğlu Feyzi Beyle görüştüm.Vefa semtinin,şimdiki gibi Siirtli mahallesi olmadığı bir devirde komşu idik.O zamanlar ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • i ü KALB IŞİ.a?pâVtibne^m„knan ET''" Shİr,Cy IO,mCS' 23 ™lndakl İla*a» Gİ«n« z,n hayatını tehlikevekSyabi ir inSl,ıS?gİtmeğC karar Doktorlara göre,bu seyahat kıluk vanan r mnTr n?F İ,Shırley,geçen yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1958
  • ÇİFTE SUÇLU KASAP kolu sarılı)KARAKOLA GÖTÜRÜLÜRKEN."Et yok,diyen Beşiktaşlı kasap Belediye zabıtası memurlarına da rüşvet vermeye kalktı BELEDİYE zabıta memurlarına rüşvet teklif eden Nuri Öçgüder ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.01.1958
  • dedi ki.HA L I T K I V AN Ç LONDRA'da iştahsızlıklan şikâyet eden bit adamcağız.nihayet operatörün bıçağı allına yatmak an başka çare bulamamış.Başarılı bir ameliyat sonunda bu iştahsız İngilizin mide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1958
  • r ¦v peki.ö-n-E olsum o 7-1 HALDE."5 ^v vk t^-ijp Ksmv pı p BltÇ.ATEŞ VAK-IN.QE.MİLER.GEÇERKEN GCR-Sun.BEsı ce,vyECCr—i-w G-JZELl_3u SEPET) nAySÎA'iıN 3^ h-'Ş GAH.6|fe9*ik/BA BİPP İçimde BİR.r\JUm N«^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1958
  • EYVAH VlNE AÇIL.AMVOR.ÇAEUK MARANĞO Zu ÇAcS'R OA ŞUNiLj TAMİR.EDİVER-W IH i.Bu KADAR BASiT SEV İÇİN MARANGOZ ÇAĞIRILIR.MI HERİF ANASININ NİKAHINI İSTER.KENDİM»-VAPAR'M.GAVET BASİT-3İRAZ SURDAN BİRAZ D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1958
  • GELECEK YAZI IVashingtojn camiinde Türk çinileri aleyhinde propaganda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1958
  • GÜNDÜZ KILIÇ KARA PROBLE 4 Irk,kan,milliyet gibi meselelere aldırmayıp Aıııerikada yerleşmiş herkese vatandaş gözüyle bakan bir milletin birçok eyaletlerinde zencilere karşı göstermekte olduğu aşırı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1958
  • mm hikayesi men Sokağında 4 Numara:TEFRİKA NO.6 Konüseı birinci kata indi.Kapıyı çaldı.Cevap «Arını/Şadail bey.Biliyorum ki ilerdesiniz.Şadaıı bey nihayet kapısını açtl.Kemli yorgun,perişandı.Apartman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1958
  • s BİZ KADINLAR Ç Neyyire Sabahçı kahvesinde 600 çocuk İMSESİZ çocukları korumak için K yapı-kulları gazetelerde heyecanla takip ediyo-5 rum.Kararın,geçmişteki birçok kararlar r gibi,alıştığımı/müphem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1958
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALID KARAY Tefrika No.57 Kimdi acaba?Öylesine meşhur olacak ki Duranbeylilere bile tanıtmağa lüzum görülmemişti.Neden sonra,söz gelişinden Ferhan işi sezdi:Gazeteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1958
  • Bütün gece mis Ros'un odasında mı kaldı9 Bekçinin gırtlak kemiği oynadı,yutkundu:Herhalde sabaha kadar koridorda dolaştı ğını sanmam.Kurtland sessiz dinliyordu ama,sabrı tükenmeye başladığı yüzünü ekş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.01.1958
  • Ziraî krediler 2 milyar 278 milyon liraya yükseltiliyor Ticarî ve diğer sahalarla ilgili umumî plasman tahsisi geçen yıldan 487 milyon lira fazlası 'ile 3 milyar 141 milyonu bulacak ANKARA,HUSUSÎ Zira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1958
  • ilâç için ham madde getiriliyor Bağtarajı,Birincide Darülacezeyi de gezdiğini bildiren Dr.Lütfi Kırdar,şunları söylemiştir:«Bu münasebetle Doktor ve idarecilerle görüştüm.Hastaların bakımı,iaşe ve iba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1958
  • KIBRIS PLÂNI TÂDİL EDİLİYOR |r Baştarajt Birincide en meşhur gazetesi olan Times Kıbrısla ilgili neşriyatına devam etmektedir.Gazetenin verdiği bir habere göre Avam Kamarası 21 ocakta toplandığı zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1958
  • Ceyhan nehri 5 metre yükseldi t Baştarajı Birincide Feke ve Saimbeyli kazalarında da ayni durum mevcuttur.Vali bugün geç vakitlere kadar seylâp bölgesinde faaliyet göstermiştir.MERSİN'DE Yağmurlar dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1958
  • Ş A N SİNEMASINDA Yarın akşamdan itibaren Renkli Süper Film ROMY SCHNEİDER KARLHEİNZ BÖHM ŞEYTAN ÇEKİCİ SİSSİ Avrupa'nın en büyük şehirlerinde hâsılat rekorları kıran nâdir filmlerden biridir.Türk sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1958
  • GLOftlA YAĞLI BOYALARI ne EVİNİZİ MAĞAZANIZI YORULMADAN ZEVKLE BOYAYABİLİRSİNİZ 0 16 Cazip Renk Bol Çeşit ÇABUK KURUR ve PARLAK Dış Tesirlere Mukavim ve Dayanıklıdır.5,1,Va,1A kiloluk kutular emrinize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1958
  • GÜZİDE MAĞAZASI RUŞEN EŞREFİZADE 8.1.1958 tarihinden itibaren telefon numarasının 22 06 97 olarak değiştiğini bütün müşteri ve dostlarının bilgi edinmesini rica eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1958
  • SPOR VEKÂLETİ İHDAS EDİLİYOR t Ba-ştarajı Birincide lık ve boşluklar doldurulduktan sonra,yeni Vekâlete bağlı olarak faaliyetine devam edecektir.Çeşitli gençlik teşekkülleri de yeni Vekâletin tasarruf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1958
  • C.S.BARLAS BASIN TOPLANTISI YAPTI t Baştarajı Birincide politikasını tasvib ediyorum» demiştir.DİCLELİ'NİN HASBIHALİ C.H.P.nin sabık iktisat ve Ticaret Vekili Vedat Dicleli,dün Beyoğlu İlçe merkezinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1958
  • İnönü dün gençlerle bir hasbıhal yaptı Baştarafı Birincide İnönü,emrindeki ordu ile kuvvei seyyareyi Gediz civarına kadar takip ettiğini İnönü meydanında iki misli kuvvetindeki Yunan ordusunu ric'ate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI UNKAPANI AJANSI HUSUSİ İKRAMİYE.KEŞİDESİ 15 ŞUBAT 1958 IHI 3 adet 1000 URA 4 adet 500 LİRA 50 adet 100 LİRA Hesabında en az 150 lira bulunan tevdiat sahipleri bu keşideye iştirak ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1958
  • Levent'te 9 Apartman Dairesi 2 Bahçeli Ev 3750 ^saba Yarım Milyon Para İkramiyesi 330 Mudie Gayrimenkul Kredisi 8.250.000 lira Çekiliş Tarihleri 4 Mart,6 Mayıs,8 Temmuz,9 Eylül,31 Ekim,30 Aralık TÜRKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1958
  • ARANIYOR SULTANHAMAM TOPTAN MANİFATURA PİYASASINDA Satılık veya Kiralık BİR MAĞAZA ARANIYOR Müracaat:27 31 58 Yalçın Özkor 982)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1958
  • Milliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1958
  • HİCRÎ 1377 C.fthır 21 PAZAR 12 OCAK 19 5 8 RUMÎ 1373 Aralık 30 VAKİT VASATI EZANİ 7.23 12.22 14.48 17.02 18.39 5.40 2.23 7.22 9.47 12.00 1.37 12.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1958
  • d^m^MKı Otobüs yoteutofio esnasında PE RE JA LİMON KOLONYASI rıhalsuhUanmtt kirçı l)i gılır.KUM ferjhlıtıı.bulınlılm Idtrır,0 sinirleri leskın ıder.S*rjfIhıl tinUgutf» fi PE-FC.J* keyfitıp urtuttnjyıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1958
  • 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 FAAL d-383 Çekiliş Tarihleri:1 MART 3 HAZİRAN 23 AĞUSTOS 27 EKİM 30 ARALIK paranızın.istikbalinizin emniyeti Mevduat sahiplerinden gördüğü büyük teveccüh k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1958
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Elektriğin Endüstride Tatbikatı Kürsüsünde 400 lira ücretli bir teknisyenlik münhaldir.Bu yere Sanat Enstitüsü mezunlarından bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.01.1958
  • G.SARAY BUGÜN K.Gümrükle oynuyor Ali Sami Yen Stadındaki antrenman maçına 8 de başlanacak Galatasaray profesyonel takımı bu sabah saat 8 de Mecidiyeköy stadında ikinci profesyonel küme lideri Karagümr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1958
  • BASKETBOL I.KÜME LİG MAÇLARI İstanbul I.küme bölge basketbol birinciliklerine bugün saat 14.30 dan itibaren Spor ve Sergi Sarayında devam edilecektir.GÜNÜN PROGRAMI:14.30 Şişli Darüşşafaka,16.00 Modas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1958
  • BANGU GELİYOR Rio de Janeiro ligi takımlarından Bangu çubat ayı içerisinde Avrupa,Rusya ve Orta Doğu'da muhtelif karşılaşmalar yapacaktır.20 şubat ile 26 mayısa kadar sürecek olan bu seyahat sırasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1958
  • Ankara'da 4'Iii Futbol Tur mm sı MİLLÎ Müdafaa Vekili Şem'i Ergin'in teşebbüsü ile hâsılatı asker ailelerine verilmek üzere Fenerbahçe,Beşiktaş,Galatasaray ve Ordu takımları mayıs ayında Ankara'da kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] GALATA'NIN GOLÜ Selim 70 inci dakika !a «za sahası üzerinde se-7.M*»i-w ken topa müthİ5 bir voIe vurdn.Matyos'un ânl bir plonjonla golü önlediği zannedilirken,top ağlarda görüldü.Resim,V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1958
  • H.GÜRÜZ M.ERTUĞ HAKEMLİĞİ BIRAKIYOR FİFA'ya gönderilen listede isimlerinin olmayışı istifaya sebep gösteriliyor İZMİR,HUSUSÎ Hakkı Gürüz ile Muzaffer Ertuğ hakemliği bırakmağa karar vermişlerdir.Buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1958
  • HAFTANIN İKİNCİ KRİTİK MAÇI F.BÂHÇ İki galibiyetle ikinci devreye giren Beykoz düzelen haliyle Fenerbahçe için ciddî bir rakip sayılabilir BEYKOZ karşısında Fenerbahçe'nin bir hayli zorlanacağı ve ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1958
  • FİNLİLERLE TEMAS Subal'ta yapılıyor Ankarada yapılacak karşılaşmadan evvel İstanbul'da da iki stilde müsabakalar yapılacak Finlandiya serbest ve Greko Romen güreş takımları 12-14 Şubat tarihlerinde An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1958
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Galatasaray 12 9 3 «j.33 7 21 Fenerbahçe 11 7 3 1 23 7 17 Istanbulspor 10 5 3 2 13 8 13 Vefa 12 5 3 4 14 16 13 Beşiktaş 12 4 4 4 24 16 12 Kasımpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1958
  • Kopenhag ve Uypeşt'in iştiraki ile 4 lü turnuva Kopenhag karması,Ujpest Fenerbahçe ve Ankara'da bir takımın iştiraki ile 4 lü bir turnua yapılacaktır.Takımlar Ankarada 19-20 Ocak tarihlerinde karşılaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1958
  • Fenerbahçe ve G.Saray Basketbolde ecnebi hakem istiyor Fenerbahçe ve Galatasaray idarecileri basketbol lig maçının ikinci devresinde oynanacak Fenerbahçe Galatasaray karşılaşması için ecnebi hakem ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1958
  • Kavrakoğlu'nun jestine İsmet Uluğ CEVAP VERDİ CEMİYET REİSİ KAVRAKOĞLU'NUN FENERBAHÇE İÇİN KUVVET OLDUĞUNA İNANDIĞINI,SÖYLEDİ Muhalif,muvafık grupların anlaşmasiyle Fenerbahçe kulübünde hâkim olan bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.01.1958
  • BUNU DA KURTARDI SAMI ÖNEMLİ] Kasımpaşa kaptanı,eski Beşiktaşlı Bülent sahanın e*n iyisi idi.En güzel kurtarışı da 82 nci dakikada Nazminin çektiği falsolu ve güzel bir sütü kornere çıkarışı idi.Siyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor