Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.01.1958
  • KÖPRÜLÜ YUNAN ELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA,HUSUSÎ Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi George Pesmazoğlu dün sabah saat 10.30 da eski Hariciye Vekili Prof.Fuat Köprülü'yü evinde ziyaret ederek kendisiyle bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1958
  • Milyarder petrolcü rafineri kuracak Holey,şimdiye kadar Türkiye'de 4 milyon dolar harcadıklarını,rafineri tesisinin İskenderun'da kurulmasının düşünülmekte olduğunu söyledi LÜBNAN,İran,Suudî Arabistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1958
  • Harbiye'de hadise çıkarılmak istendi Galata'daki sabahçı kahveleri ve hamamlarda yatıp kalkanlar kendilerine karşı açılan mücadele karşısında dün akşam hâdise çıkarmak istemişlerdir.Bahis konusu yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1958
  • jaaassBsssaBaaesapatsBBnBB ¦iTim w »ınııı» ISTANBULDA EV BUHRANI VAR fteföffiflK& PAHALILIK VAR NAKİL VASITASI BUHRANI VAR İSTANBUL'A ANADOLU'DAN AKIN VAR usa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1958
  • ENCÜMENDE haricî seyahatler tenkid edildi ANKARA,HUSUSÎ Balıkesir Mebusu Halil İmre'nin riyasetinde toplanan Bütçe Encümeni,öğleden sonraki oturumunda Hariciye Vekâleti bütçesini ka-± ul ederek,İktisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1958
  • KONSEY HAZIRLIKLARI LTmfunG^liTiîT?u",PakU VCkUler K0meyi amalar,tamMdan organize etmek toplantısı yapacaktır.Pakt üyeleri,tabi fdâkeüere S.aroTmtınakl^re*Ü5E *Î2 Xrak,h Genel Sekreter Pazar1^ ttt.il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1958
  • IA.P.1 Bundan evvel feza odasında yapılan bir tecrübede pilot bıı kıyafetteydi feza şartı içinde 7 gön kalacak Amerikalı havacının hücrede kalış müddeti aya gidip gelme zamanına muadil SAN ANTONİO,Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1958
  • Dün l daha ir kışı ezildi Yeni yılda olan 14 trafik kazasında ölenler 11 e,yaralananlar da 13 e çıktı ŞEHRİMİZDE trafik kazaları devamlı olarak artmaktadır.Son 24 saat zarfında biri ölüm,ikisi de ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1958
  • aptsiNi SENATO DÜN TOPLANDI l İLHAN DEMIRELI İstanbul Üniversitesi Senatosu dün Rektör Vekili İpsiroğlu'nun başkanlığında toplanmıştır.Toplantı sonunda kendisinden Kubalı'nın durumu hakkında malûmat i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1958
  • ULHAN DEMIKEL] Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan evvelki gece Tophane'de bir «Maç Salonunda» oyun oynarken rastladığı bu iki çocuğu,tahsillerine devam edebilmeleri maksaaıyla,babalarının da rızası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1958
  • İÇ TÜZÜĞE UYGUN İLK SÖZLÜ SORU MECLİS'E VERİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Dün Büyük Millet Meclisi riyasetine Adana meb'usu Kemal Sanibrahimoğlu tarafından yeni iç tüzüğe uygun olarak ilk sözlü soru verilmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1958
  • MAKARİOS Moskova ve Budapeşteye davet edildi Papaz,Yunan hükümeti île mutabakata vardı ATİNA.T.H.A.Macaristan'ın Atina Büyükelçisi dün papaz Makarios'u ziyaret ederek kendisini Budapeşte'ye davet etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1958
  • Hariciye Vekili dün açıklama yaptı "Muhtariyet bahis mevzuu olamaz,Zorlu,İngiltere nin Türkiye ile istişare alamayacağını bildirdi ANKARA,AA.Bâzı ajans ve gazeteler,ingiltere hükümetinin Kıbrıs'a l(Xs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1958
  • Dr.KÜÇÜK Mücadele Edeceğiz Diyor Kıbrıslı lider,«Papaz dönerse adada tedhiş artacaktır» dedi ANKARA,HUSUSÎ Kıbrıs Türktür Partisi Lideri Dr.Küçük,«Taksim aleyhinde alınacak herhangi bir karar bizi ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1958
  • BAŞVEKÂLETTEKİ TOP LANTI ANKARA,HUSUSÎ Başvekil Adnan Menderes,dün Başvekâlette Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu,Umumi Kâtip Melih Esenbel ve diğer bâzı Vekillerin de iştirakiyle müteaddit toplantıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1958
  • Bengü Basının yardımını istedi D.P.İl Başkam "Herşeyden evvel partiye 946 dahi havayı getirmek istiyoruz,dedi DEMOKRAT Parti İstanbul Geçici İdare Heyeti,dün il merkezinde «Gazeteciler şerefine» bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • HAFTANIN FİLMLERİ ilcttecui,C)k.out,ÇILGIN KAATİL «Tovvn On Trial» Rejisör John Guillermin idaresinde çevrilmiş bir Maxwell Setton-Colombia İngiliz)filmi.Oynayanlar:John Mills.Charles Coburn,Barbara B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • BMmuutmvummmMamHm.n BİR SENEDE DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARI OLARAK Türkiye İş Bankacının 1958 yılında dağıtacağı 2.5 mihonun tamamı ikramiye olup.KREDİ yani BORÇ değildir.2.5 milyonun yarısı Apartman D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • Polis bir inşaat şirketi hakkında tahkikat açtı ŞİRKET İDDİAYA GÖRE 700 BİN LİRALIK İN-ŞAAT MALZEMESİNİ KARABORSAYA GEÇİRMİŞ Istanbuldaki bir ecnebi inşaat lerin mahkemeye şevki beklenşirketi hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • Gümrüğe fazla miktarda hediyelik pasta geldi Yılbaşı münasebeti ile posta gümrüğüne başta Yunanistan olmak üzere yabancı memleketlerden külliyetli miktarda pasta,çörek ve çikolata gönderilmiştir.Pasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • Adliyeye verilen kurşun hırsızları tevkif edildi Dolmabahçe'deki Çamlıkösk müştemilâtından bir binanın kursun levhalarını çalan Mehmet Yarsoy ve Yücel Arkadaş adında iki kişi yakalanmıştır.Evvelki gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • OĞLAK BURCU M r W B [22 Aralık 20 Ocak] Is hayatınızda,bir mevzuda aksaklıklar olacak.Enerji gösterirseniz düzelecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 ŞubatJ Kıskanç bir insan aleyhinizde çalışıyor.Fakat hiç bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • BU LMACA SOLDAN SAĞA.1 Bestekâr bir I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JH_1H_Osmanlı padişahı.2 Çanakkale-I nin bir kazası;Edâ.3 Yirmi idört saat evvel;Ürenin kanda bi-'3 rikmesi.4 Baş-kasına bırakmak;İvaz'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • İlmi III Ilı Ilımlının İSTANBUL i 7.57 Açılış ve program 8.00 E Karışık sabah müziği 8.30 Ha-berler 8.45 Saz eserleri 9.00 5 Les Paul ve Mary Ford 9.15 Şar-kılar 9.30 Kapanış.E 12.27 Açılış ve program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • r SİNEMALAR Tab Hun-Altın Ka-BEYOĞLU AKIN Tel:48 05 02)1 Öldüren Şehir Ayhan Işık Turan Seyfioğlu Türk filmi.2 Kahpenin Aşkı Altan Karındaş Türk filmi.AL KAZ AK Tel:44 25 62)Beni Şafakta Vurdular Yılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • rrnam» Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan'ın Teşekkürü Sevgili Ağabeyim Denizcilik Bankası Malî Müşaviri Muammer Tarhan'ın ebedî kaybı dolayısiyle gerek telgraf,telefon ve mektupla gerek bizzat cena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • BRKZ1LYA Reisicumhurunun Umumi kâtibi Mr.Danton Jibon dün Roma'dan şehrimize gelmiştir.Mr.Danton Jibon bir dünya seyahatine çıkmış bulunmaktadır.İSTANBUL Erkek Lisesi Mezunları Cemiyeti,okulun 74.yıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • Şehirdeki el darlığı bir türlü önlenemedi Koyun fiatlarının yükselmesi karşısında Et ve Balık Kurumu alım işini durdurdu Et sıkıntısı devam etmektedir.Narh fiatına satış yapmak im-Kasaplara göre Borsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • Vali,başöğretmenleri toplantıya davet etti Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan ilkokul öğrencilerinin durumunu görüşmek üzere ilkokul başöğretmenleri ile okul ve aile birlikleri başkanlarını pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • «Yakova» cıların dün duruşmasına devam edildi «Yakova» mezhebini Türkiye'de yaymak maksad.iyle bâzı risaleleri el altından dağıttıkları iddiasıyla yargılanan Starrove.Zaharya Baharyaoğulları adındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • 1958 YILI İKRAMİYELERİ Apartman Daireleri ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ 675.000° Yirmi yıl boyunca 500 Liraya kadar AYLIK GELİR ikramiyeleri ÖĞRENCİ Hesaplarına.TAHSİL ikramiyeleri EMNİYET m SANDIĞI 137 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • TARİH dergisi 1.üncü numarası çıktı İkinci cildine başladı Daha kuvvetlendirilen münderecatından,devam eden kısımlarından ve pek beğenilen «Mufassal Osmanlı Tarihi» ilâvesinden başka büyük bir ihtiyaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • Pamuklu dokuma Saflarını tesbit eden kararname Meriyete girdi Son zamanlarda anormal bir şekilde yükselmiş olan pamuklu mensucat fiatlan,kararnamenin yürürlüğe girmesile mühim miktarda ucuzlayacak Pam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • Haydarpaşa ve Salıpazarı liman inşaatı bitiyor Salıpazarı ve Haydarpaşa liman İnşaatı bu sene içinde sona erecek ve buralara büyük tonilâtolu gemiler yanaşabilecektir.Bu kabil gemileri çekmek için kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • Şehir Hattı vapurlarına telsiz telefon konuyor Denizcilik Bankası «Bahçe» ve «Köy» tipi gemilere telsiz telefon konulması isini yeniden etüde ve bu husustaki teklifleri incelemeye başlamıştır.Bilhassa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • Sütlü mamullerin fiaiı yeniden tesbit edilecek Piyasa'daki umumî durgunluk devam etmektedir.Esnaf son defa alınan iktisadî kararların tesiri altındadır.Zarurî gıda maddeleri hariç diğer satışlar harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • Tıp Fakültesinde 310 doktor bedava çalışıyor İstanbul Tıp Fakültesinde 310 doktor bedava çalışmaktadır.İhtisas yapmak için maaş almamaya da razı olan bu doktorlara «fahrî asistan» denmektedir.Beyazıtt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • I YAPILACAK ŞEY g NGİLİZ dostluğuna inananlar Fransız I ajansının verdiği habere inanmamışlardır.Nasıl olur?Türkiye'ye defalarca söz ver ren Büyük Britanya gibi muazzam bir devlet,E Kıbrıs'ta Rum cema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • Kambiyo Müdürlüğünün bir yılda yaptığı tahsis İstanbul Kambiyo Müdürlüğü,geçen yıl içinde sanayicilere yedek parça ve ham madde ithali için 2.845.966 lira tutarında tahsis yapmıştır.İthalatın 2.765.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • Satıştan imtina eden iki tacir Adliyeye verildi Mehmet Genç ve Abraham adında iki muşambacı Millî Korunma Kanununa muhalif hareketten dolayı,dün geç vakit adliyeye verilmiştir.Çarşıkapı'da muşamba tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1958
  • Meçhul hırsızlar Mehmet Kavala'nın köşkünü soydu İthalât ve İhracat tacillerinden Mehmet Kavala'nın Göztepe'deki köşkü,meçhul hırsızlar tarafından soyulmuştur.Evvelki gec köşkün kapı kilidini kırmak s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • İslâm konferansı alışmaları bitli Rus delegesi komünizme hücum eden Amerikan Heyetinin bir raporunu protesto etti LAHOKE,AA.Beynelmilel İslânı konferansı,14 ü müslüman olmak üzere 32 memleketi tcmsile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • Ruslar Sibirya'yı ilim merkezi hâline getiriyor NEW-YORK,A.P.Sovyet basınında,Sibirya'nın dünyanın belli başlı ilim merkezlerinden biri haline getirileceğine dair yazılar çıkmaktadır.Moskova gazeteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • Balıkesir Belediye Reisi seçildi BALIK£SİK,HUSUSÎ Belediye Meclisi dün yaptığı toplantıda belediye reisliğine ittifakla D.P.İl Başkanı Enver Durmaz'ı seçmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • Sîalin'in resmi olan kurşunkalemler toplattırıldı Istanbulun tanınmış ithalatçı firmalarından biri hakkında siyasi polis tarafından tahkikat açılmıştır.Suç.yurt dışından getirtilen kalemlerle komünizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • Düzce'de bir orta okul talebesi öldürüldü DÜZCK,T.H.A.Yılmaz Yeşilyurt adında bir orta mektep talebesi bıçakla öldürülmüştür.Camiikebir mahallesindeki parti lokalinin önünde çıkan bir arbedeye karışan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • [A.P.VARŞOVA KARNAVALI VarSova Karnavalı evvelki gece,Polonya CM Meclisinde verilen bir balo ile açılmıştır.Resimde,kafasını Yul gibi kazıtan Poloma Başvekili Jozef Cyraııkie\vicz,kansilc beraber bu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • Eski New-York Valisi Devvey geliyor NEVV YORK,T.H.A.Eski New York Valisi Thomas Devvey dün Türkiyeye müteveccihen buradan ayrılmıştır.Devvey'in bu seyahatinin kredi meselesi ile ilgili olduğu belirtil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • GÜZEL GÖZ İÇİN BOYAYA İHTİYAÇ YOK 5 Bir cımbız,bir kirpik ki vinci sı.nomad kâfi Tanınmış bir Amerikan moda mütehassısının yeni sene başında hanımlara tavsiye ettiği yeni bir göz makyajı,alâka ile kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • Neriman kocasından nafaka istiyor BEYRUT,A.P.Mısır'ın eski Kraliçesi Neriman,kocası Dr.Adnan El Necip ayda 150 dolar tutan nafakasını bir ay zarfında ödemediği takdirde boşanma dâvası açacağını bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • ZENCİLER BİR beyazı bıçakladı HOUSTON,AA.16 yaşında bir beyaz,zenciler tarafından bıçaklanmıştır.Zencilerle dolu otobüse yanında bir kadın olduğu halde binen Dave Taylor adındaki gencin yanına bir zen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • Hastaya tecavüze kalkışan bir imam yakalandı BURSA,HUSUSÎ Bir imam ırza geçmeğe teşebbüs suçundan yakalanmıştır.Ahmet Kol adındaki Orhankebirli imam gittiği çiftlikte okumakta olduğu 30 yaşlarındaki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • NATO içinde yeni bir ihtilâf çıkıyor Almanya,topraklarında bulunan İngiliz birlikleri için artık para veremiyeceğini resmen açıkladı BONN,A.P/Batı Almanya,topraklarında bulunan İngiliz birliklerinin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • IKEYSTONE] KAMBOÇYA'DA BİR SOKAK DİŞÇİSİ İCRAYI SANAT EDERKEN Sokak dişçileri yüzünden senede 3000 kişi ölüyor Kamboçya'da yol kenarında paslı nalbant kerpetenleriyle diş çeken sahtekârlar,hastaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • Feke Ceza Hâkiminin evine ateş edildi ADANA.HUSUSÎ Feke kazası Ceza Hâkimi Adnan İlbeyli'nin evine dün gece geç vakitlerde meçhul şahıslar tarafından üç el ateş edilmiştir.Kurşunlar evin camlarını kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • Amerika'nın Akdeniz Filosu kuvvetleniyor SARATOGA GEMİSİ,A.P.li artacağım bildirmiştir.gazetecilerle konuşan Amiral,Sa-Amiral Clifford S.Cooper yeni Altıncı filoya katılacak olan iki ratoga ve Essex u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • HİLLARY GÜNEY KUTBUNDA [A.P.Vukardaki resim,Sir Edmund Ilillary'yi Güney Kutbuna götüren traktör ile onun tarafından çekilen «Oda» yi göstermektedir.Ujiiary dört arkadaşile beraber bu odada oturmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • [MİLLİYET)ÇFRfıİÇİ Amerika'nın Boston Üniversitesinde Beynelmilel Talebe GünU miinase-UUOIUI1 UM I URIV OCnillOI betiyi* tertiplenen bir sergide Türk dişleri ve tarihi san'at eserleri teşhir edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • Bir İngiliz denizalhsı OTURDU Saatte 130 kilometre hızla esen rüzgâr kurtarma faaliyetini güçleştiriyor LONDRA,AA.«Taciturıı» adlı İngiliz denizaltısı dün sabah İskoçya kıyıları yakınlarında karaya ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • Erzincan'da 25 Kışının öldürüldüğü ihbarı üzerine tahkikat haşladı ANKARA,HUSUSÎ 1938 yılının yaz aylarında Erzincan'ın Mercan nahiyesine bağlı Surbaıı köyünde 25 köylünün sorgusuz sualsiz öldürüldüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • Bir gemide çıkan yangında 6 kişi öldü BODOE,Norveç,A.P.Norveç sahil yolcu gemisi Erling Jarl,limanda bulunduğu sırada yolcu kısımları alevler içinde kalmıştır.En az altı kişinin öldüğü zannedilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1958
  • i i dini reform i E T\İN mevzuuna temas edenler ikidebirde dinin bir reforma ihtiyacı olduğundan bahsederler.Burada dinden maksûd E «İslâm dinidir» ve yapılmak istenilen reform yâni ıslahat ve onların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.01.1958
  • EVET DÜZBAŞI BEN BÜVÜTTÜ/VS.TAKAT,BİR TÜRLÜ ADAM EDEME-Dt/V\DÜNyANlN EN AHLÂKSIZ ADAMI OLDU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1958
  • »J n Hğ mühlet doldu kızım.KARARJNlZl VERDİNİZ MÎ ŞEy.BENİM HAVATIM MÜHİM DEĞİL-FAKAT,AĞABEYİMİN ÖL-OÜhUJi-MESİNE RAZİ OLAMAM.PE.PBCİ.yAZA-¦irızu'i 4$z yMii:i:9u ESNADA ELLEN* İN ÂĞABEyısr TRES/OR DEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1958
  • &AKAT CAMLAR.A\AYLO»'-OAZLAK'iN.ATTİĞİ TUĞLA DAN yAPILD/ĞT^ IÇ/N GERİYE DONUYOR VE:K&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1958
  • REZALET.t-EVANTA İÇİN 70 LJMUK MAKBUZ SK-Dİ.¦DB HAVADA KAYBOLACAK Bil?KO-KUYA 70 URA VERİLİR Mı SEN DE HAVADA KAYBOLAN BİR DUMAN İC'N HERGÜN NAS1U BU KADAR.f^RA VERİ-YORSUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1958
  • GELECEK YAZI Sünıükliihöcck ve çekirge çikolataları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1958
  • AŞK HİKAYESİ Çimen Sokağında 4 Numara!TEFRİKA No.4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Didar hanımın ablası asansörde ölü bulu-nur.Çocuklardan birinin asansörü birden aşa-l ğıya indirip kadıncağızın korkudan ölmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1958
  • uz mm Neyyirie illlilllillll t "Yüz Yıl Yaşamak İsteyenler Derneği,Başkanına açık mektup GAZETELERDEN birinde okudum.Amerika'da sizin derneğin bir eşi varmış.Başkanı ile görüşmüş,tecrübeler edinmişsin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1958
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALİD KARAY Tefrika No.55 Beni görmediğim,göremiyeceğım bir yere götürüyor,masraf bana düşer.Kanaatiyle hesabı görmek lüzumunu hissetmişti.Bırak 511 puslayı birader,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1958
  • Kran kalktı,pencerelerden birinin önüne gitti:Kaatil,cenaze işleriyle meşgul birini morga getirendir.Cesedi çalmak için her şeyi güzüne almıştır.Kran damlar üstünden «Palmer House» binasının kunt yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1958
  • GÜNDÜZ KILIÇ Televizyon programla 2 SİZLERE biraz da halkı çok alâkadar eden nıüsabakalı programlardan bahsedeyim.Bu program* lamı kahramanları ne ses sanatkarları ne de sinema artistleridir.Doğrudan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1958
  • mm BlR TUZAK.BASINI SAKL-A.İÖSlmtlNAS,800 ftE& MES2AK ETME.VERE KAUP GİBİ UZANiyOKUAA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1958
  • ®UİZ ix8 İÜx ¥'Wffî-Bulu.SEN Mi HlH.SAK BU AVUCU GÖRÜVofc MUSUN' H£PSı Bunun Içînie AURlM,4 'MM?vSV2® Dvmv Bor es:in tv.P50G ?AN\INi TAfA yîc.M f/LyoN İnsan SEyREoiyoR.«oy.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • Aç kalan Kurtlar ere saldırdı TARSUS IRMAĞI TAŞARAK ETRAFI TEHDİDE EAŞLADI.BİLECİK'TE SÜHUNET 8' e DÜŞTÜ Yurdun bir çok bölgelerinde şiddetli soğuklar hüküm sürmekte ve aç kalan kurtlar köylere hücum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • BENGÜ BASININ YARDIMINI İSTEDİ Bastarajı Birincide herşeyden evvel,partiye 946 da,yâni muhalefet yıllarında olduğu gibi canlı ateşli,ve samimiyet dolu bir hava getirmek istiyoruz.Esasen üyelerimizde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • Bir pilot feza şartı içinde 7 gün kalacak t Baştarafı Birincide sine,bir hafta müddetle feza şart-1 larına tâbi bir höcre içine kapa-S tılacak ve meydana gelecek olan ¦tepkiler âletler vasıtasiyle tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • MİLYARDER PETROLCÜ RAFİNERİ KURACAK t Baştarajı Birincide Reisi olan Holey geldiği gece söyliyemediklerini bu partide gazetecilere söyledi:Yüzde altmış hissem bulunan Prince Arabian Pipe Line» la görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • Öktem hakkında takibata geçildi BURSA,HUSUSÎ İbrahim Öktem'in 1954 de meb'us olmazdan evvel hakkında açılmış olan talıkikat konulan yeniden ele alınmıştır.Tahkikat mevzuu olan hâdiseler 7 dosyayı ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • ŞEHRİMİZDE İstanbulda hava dün biraz daha soğumuş asgarî sühunet 2)derece olarak tesbit edilmiş,aksam üzeri hafif kar yağışı olmuştur.Poyraz'dan saatte 45 kilometre sür'atle esen rüzgârın bugün hafifl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • EGE'DE SOĞUKLAR Ege bölgesinde şiddetli yağmurla beraber soğuklar bastırmıştır.İzmir'de evvelki günkü şiddetli sağanak ile lodos fırtınasının meydana getirdiği zararların izalesine çalışılmaktadır.Sın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • TARSUS IRMAĞI TAŞTI Adanada 75 kilometre hızla esen lodos fırtınası ağaçların dallarını ve camları kırmıştır.Yağmur yüzıındcıı taşan Tarsus ırmağı Çukurovayı tehdide başlamıştır.Yeni yapılan NATO yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • ÇOCUK SİTESİ İÇİN HAZIRLIK BAŞLADI ğ Baştarajt Birincide rumu vasıtasiyle Amerika'dan da yardım sağlanacağı ümit edilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • sanayicilerin teklifi Bir Sanayici ise tesisler kuruluncaya kadar fabrikatörlerin muhitlerinde irer barındırma yurdu açıp buralarda yetiştirecekleri çocukları fabrikalarında çalıştırmalarını teklif et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • GENELEVLER TECRID EDİLİYOR Beyoğlunda genelevlerin bulunduğu Abanoz sokağının tecridine karar verilmiştir.Genelevlerin bulunduğu Abanoz sokağında sadece bir tek kapı olacak,giriş ve cıkıs buradan yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • SABAHÇI KAHVEHANLER!KAPATILIYOR Vilâyet,asayişi teinin bakımından şehrin muhtelif semtlerindeki sabahçı kahvehanelerin kapatılmasına karar vermiş,bu hususta Emniyet Müdürlüğüne tebligatta bulunulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • 13 İLDE DAHA KÖYLÜ ÇOCUKLARI İÇİN 4-K KULÜPLERİ AÇILIYOR ANKARA.HUSÛSÎ Köylü çocuklarının boş zamanlarını ^ıydalı seklide geçirmek ve bunların bilgili çiftçi yetişmelerini temin gayesiyle* Ziraat Vekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • KULÜP ÜYELERİ NE YAPAR?4—K hali hazırda dört ayrı mevzu üzerinde çalışmaktadır.üzerinde çalışmaktadır.Bunlar da:a)Tavukçuluk grubu,b Sebzecilik grubu,c)Arıcılık grubu,d)Ev idaresi grubu.Bu gruplardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • G.Saray ikinci devrede Vefayı mağlûp elli:1 O Baştarajı Altıncıda Mamafih sahanın yapamadığını Galatasaraylılar yaptılar.Ağır oyunlar ile rakiplerine büyük bir avantaj sağladılar.Süt'at ve kalite itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • FENERBAHÇE bugün çalışacak Fenerbahçe profesyonel kadrosu du gün saat 10 da Kadıköy'de bir antrenman daha yapacaktır.Molnar,Çan'a da antrenmana gelmesini söylemiştir.Can ise Basketbol maçında Galatasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • S.KİRAZ VEFA'ULARI TOPLUYOR Vefalı futbolcular son hafta maçları hakkında görüşmek üzere,antrenörleri Sabri Kiraz tarafından bugün saat 13 de kulübe çağırılmışlardır.Konuşmalar karşılıklı olacak futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • F.BAHÇE'DE İKİLİK TARİHE KARIŞTI Baştarajı Altıncıda nı şöyle ifade etti:«Fikir ayrılığı arızi bir hadiseydi.Şimdi hepimiz bir araya geldik.Fenerbahçe'ye de yakışan buydu.Bundan sonra elbirliği ile ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • İKTİSADÎ İŞBİRLİĞİ BÜTÇESİ İktisadi işbirliği bütçesinin müzakeresi sırasında söz alan Van mebusu Ferit Melen C.H.P.şunları söylemiştir:«Amerika'da bulunan iktisadî işbirliği teşkilatımızın kadrosu da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • ENCÜMENDE HARİCÎ SEYAHATLER TENKİD EDİLDİ Baştarafı Birincide mebuslar da harcirah almışlar mıdır?Almışlarsa isimleri ve aldıkları harcırahların miktarı nedir?Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu,bu sual
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • MUHAFAZAKÂRLAR PLÂNI BEĞENMİYOR LEFKOŞE,A.A.İyi haber alan kaynaklar,Kıbrıs meselesi hakkındaki İngiliz plânı şu üç hususu derpiş ettiğini bildirmektedirn İngiltere hükümeti başpiskopos Makarios'u yeg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • "MUHTARİYET BAHİS MEVZUU OLAMAZ,t Baştarafı Birincide Türkiye hükümeti,adanın istikbâli hususunda kendisi ile istişare edilmeden herhangi bir karar ittihaz edilmiyeceğine dair İngiltere hükümetinden m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • Doktorların mecburi hizmeti indirilmiyor ANKARA,HUSUSÎ Maarif Encümeni dün Rize Mebusu Ahmet Morgil'in riyasetinde toplanmış ve Devlet hesabına okuyanların mecburi hizmetlerine dair kanun lâyihasını r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • Bulganin dörtlü konferans teklifini tekrarladı Rus Başvekili gerginliği azaltmak için Dörtbüyüklerin 2-3 ay içerisinde toplanmasını istedi Sovyetler Birliği Doğu ile Batılı sek kademede bir toplantını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • EDECEĞİZ DİYOR Buşlarajı Birincide misti.Vali,dökülen masum kanların tek me.s'ıılünün yine hu adam olduğunu belirtirken böyle bir adamla hiç bir zaman müzakereye Bİrişilcmiycccğini kesin olarak ifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • ingiliz vaadi ve sozu Küçük,İngiliz hükümetinin verdiği sözlere temas ederek şöyle demiştir:«Şimdi soruyoruz.İngiliz hükümeti,Türklerin can ve mal emniyetinin Rum tedhişçilerin elinde kalacağını hesap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • KONGRE İLÂNI TÜRKİYE JOKEY KLÜBÜNDEN Türkiye Jokey Kulübü 1957 yılı Umumî Heyet toplantısı 29/1/1958 çarşamba günü saat 10 da,ekseriyet olmadığı takdirde 1/2/1958 cumartesi günü aynı saatte Ankara Hip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • ihracat Tacirlerinin Nazarı Dikkatine 4226 sayılı kanun ihracat ticaretiyle meşgul firmaların hâmil bulundukları ihracatçı ruhsatnamelerini her yılın birinci ayında vize ettirmesini âmir bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • DEVREN KIEALIK CAZİP TİCARETHANE Ketenciler muhitinde bir tarafı Marpuççular piyasasına hâkim fevkalâde bir mağaza devren kiralıktır.Müracaat:Marpuççular Uğur han kat 2 Tel:22 12 33 48 04 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • KONGRE Gaziantep Kültür Derneği İstanbul Şubesinin yıllık kongresi 15.1.1958 Çarşamba günü saat 9.30 da Lâleli,Lâle Düğün Salonunda yapılacaktır.Ekseriyet temin edilmediği takdirde 19.1.1958 pazar gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Elektriğin Endüstride Tatbikatı Kürsüsünde 400 lira ücretli bir teknisyenlik münhaldir.Bu yere Sanat Enstitüsü mezunlarından bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • HİCRÎ 1377 Câhır 19 CUMA 10 OCAK 19 5 8 RUMÎ 1373 Aralık 28 VAKİT vasati ezani Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.24 12.22 14.46 17.00 18.37 5.40 2.25 7.23 9.48 12.00 1.38 12.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • ZAYİ Galata Tersane caddesi Çelik Han 40 No.daki Ticarethanemin 2 ocak 1958 günü tahliye ve nakli sırasında ticari defter ve faturalarımın ziyaa uğradığını,bulanların aşağıdaki adrese etirdiklerlnde m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • DENİZCİLİK BMKâSI T.AO.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kaldırma işleri için 6X24+7 lif)eb'adında ve muhtelif kuturda 28 Roda Galvenize fleksibl çelik tel halat satın alınacaktır Halatların şartnamesi Müdürlüğüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • Sağlığın menbaı Neş'e Neş1 enin Sırrı Nefis SİPAHİ ŞARAPLARIDIR.Türkiyenin en eski Şarap Fabrikasının tesislerinde imâl edilmekte olan.1 İ.A*1 Sofranızdan eksik etmeyiniz.İstanbul Umumi Satıy Ttvıi Yt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • DADI ARANIYOR Yeni doğmuş bir çocuğa bakacak dolgun ücretle bir dadı aranmaktadır.Şişli Operatör Raif bey Sokak No.55/3 N.Pinhas'a müracaat.816)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK SATILIK apartman.Beyoğlu Kocaağa sok.No.1 Emniyet Amirliği karşısı.K-936)DEVREN satılık rektifiye atölyesi.Orijinal makineler.Pangaltı Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.01.1958
  • BASKETBOL LÎGÎNDE HEYECAN FENERBAHÇE GALATASARAY Bir ay zarfında üçüncü defa karşılaşan iki ezelî rakip revanşın,revanşını yapacak Bu akşam yapılacak karşılaşmada her iki taraf için de şartlar ne olur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1958
  • CELAL ATİK Kahve açtı ÇATİK İSTİFA EDİYOR GÜREŞ Millî takım antrenörü Celâl Atik istifa edecektir.Uzun müddetten beri güreşçilerimizi çalıştırmakta olan antrenör Celâl Atik'in,bu defaki istifasına muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1958
  • ADALET EMNİYET OYNUYOR Adalet ve Emniyet bugün haftanın ikinci karşılaşmasını yapacaklardır.Her iki takım için de büyük ehemmiyet taşıyan müsabakanın çok çekişmeli geçeceği tahmin edilmektedir.Zira Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1958
  • F.Bahçede ikilik tarihe karıştı MUHALİF VE MUVAFIK F.BAHÇELİLER DÜN LOKALDE TOPLANARAK YEMİN ETTİLER Dün saat 18 sularında Sıraselvilerden geçenlerin çoğu,bol ışıkl» bir binadan dışarıya akseden sesle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1958
  • SAMI ÖNEMLİ] ¦jll Hayli çekişmeli geçen dünkü maçta Galatasaray iddialı rakibi Vefayı ikinci devrede attığı golle 1-0 mağlûp etti.Sarı Kırmızılılar 2 puanı 51.dakikada,kazandılar.Enver'in soldan ortal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor