Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.01.1958
  • ^Akbaba m Bugünkü Sayısı;EVİNİZİN BİR HAFTALIK NEŞESİDİR!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1958
  • Paris radyosunun emin kaynaklara alfen bildirdiğine göre Kıbrıs için bir proje hazırladı Makarios Kıbrıs halkının temsilcisi kabul ediliyor.Adaya 10 yıl muhtariyet sonra istiklal verilecek İngiliz kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1958
  • [RÜÇHAN ÜNVERJ Dn I I pp F Başvekil Adnan Menderes,dün,otomobille Ankara'ya hareketinden evvel Vilâyette,D.P.İl Geçici İdare Heyetini kabul etmiştir.Yeni Başkan Cemil Bengü LIULll MLIIIILnEd LL Ve ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] DÜN YAĞAN ŞİDDETTİ YAĞMURDA KADIRGA TALEBE YURDU'NUN DAMI AKMIŞ VE ODALAR SU DOLMUŞTUR.YURT MÜSTAHDEMİ VE TALEBELER BİRİKEN SULARI SÜPÜRMÜŞ VE KOVALARLA BOŞALTMIŞLARDm.FIRTINA YE YAĞM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1958
  • Başıboş çocuklar için yurt açılacak 13 bin çocuk burada barındırılacak Her semtte de bir kulüb kuruluyor ŞEHRİN BÜTÜN ANA CADDELERİ ÇİÇEKLEN-DİRİLECEK,GENEL EVLERE YER ARANIYOR J STANBUL'un sosyal dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1958
  • Postahanede 15 ton "Hediye Tevzi malı olduğu günden buyana «hediye* namı ile şehrimiz paket postahanesine takriben 15 ton tutarında kahve gönderilmiştir.Kendilerine «hediye» namı ile kahve gelenlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1958
  • [ÖZDEMIR GÜRSOY)MİLYARDER PETROLCÜ R.FOLLİS MUHTEŞEM UÇAĞINDAN İNERKEN.Milyarder iki petrolcü geldi Lüks hususî bir uçakla gelen Amerikalılar Türkiyedeki araştırmalardan memnun A MERIKA'nın tanınmış m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1958
  • Görebildiğim kadar Amerika Gündüz KILIÇ'ın bu enteresan yazı serisinde Yeni Dünya'nm dikkate şayan taraflarını okuyacaksınız.BUGÜN 4.SAYFADA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1958
  • Bâzı Hür.P.itler C.H.P.ile birleşme t a r a f d a r ı Hürriyet Partisi teşkilâtına mensup bâzı başkanların,C.H.P.İstanbul teşkilâtının selâhiyetli elemanları ile temaslarda bulunarak,fiili birleşme yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1958
  • Hariciye bütçesi gizli görüşülüyor Gizlilik kararı.Zorlu' nun isteği üzerine alındı ANKARA,HUSUSÎ Bütçe Encümeni,dün saat 10 da Balıkesir Mebusu Halil İmre'nin riyasetinde toplanarak Hariciye Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1958
  • Meclis bahar havası yaşadı D.P.Rize Mebusu İzzet Akçal'ın konuşması muhalefet tarafından alkışlandı ANKARA,HUSUSÎ Dün saat 15 te Bursa Mebusu Agâh Erozan'ın riyasetinde toplanan Büyük Millet Meclisi,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.01.1958
  • Trafik kazalarında dün de iki kişi ağır yaralandı Şehrimizdeki trafik kazalarında devamlı bir artış müşahede edilmektedir.Nitekim,dün de iki kişinin ağır surette yaralanmasıyla neticelenen iki trafik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • 3 SİYASET DÜNYASINDA Şaım K MacMilIan'ın teklifi B EŞ hafta sürecek Uzak Şark turnesine çıkmadan evvel,ziyaret edeceği memleketlere radyo ile hitap eden İngiliz Başvekili Harold Mac Millan,bütün düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • KISA HABERLER A OSMAN Çanı adında birinin ölümü şüpheli görülmüştür.Hasköyde kâğıt deposunda çalışan Osman,dün balyaların üzerinde ölü olarak bul muştur.Ceset,ölüm sebebinin teshili için morga kaldırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • ALTIN FİATLARI Re şal Cumhuriyet iuldcn İngiliz.Külce I 11 11 112.00 103.50 14X50 16.55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • ŞUBAT Keşidesinde 271 TALİHLİYE 40000 lra Her 150 liraya bir kur'a numarası DOGUBANK 700
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • ı umumini ılımını ı İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 900 Vals festival orkestrası 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Hafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Mevlevi tekkelerinde âyin yapılan divanhane;Sahillerinin şarkısı ile meşhurdur.2 İpucu;Bir hıristiyana kilise ve din dışı bırakılarak verilen ceza.3 Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • Ki OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Telâşlı fakat eğlenceli bir akşam,günün en enteresan saati olacak.ŞOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İki kişi sizi övecek ve kıymetlerinizi muhitinize tanıtacaklar.BALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • TEŞEKKÜR Eşim,Sanayi Vekâleti Baş Müşaviri Yüksek Mühendis Osman Sezai BOĞAÇ'ın kaybı dolayısiyle,Ankara'dan,İstanbul'dan çelenk ve telgraf göndermek,telefonla ve ziyaret ile acımızı paylaşmak ve cena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • CATHERİNE SAUVAGE PARİS CANAİLLE.filmin yıldızı 683
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • 1 Mort Çekilişinde n |M Apartman Jr Dairesi ve 150.000 LİRA PARA İKRAMİYESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Öldüren Şehir Ayhan Işık Turan Seyfioğlu Türk filmi.2 Kahpenin Aşkı Altan Karındaş Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Beni Şafakta Vurdular Yılmaz Duru Talât Artcm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • Şehir,plânlı bir şekilde ağaçlandırılacak Iftanbulun plânlı bir şekilde ağaçlandırılması için çalışmalar yapılmaktadır.Şehir içi yolların iki yanına ağaçlar dikilecektir.Ayni şekilde Boğazdaki çıplak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • Çocukları alan bir maç salonu kapatıldı Vaii ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan evvelki gece de şehrin muhtelif semtlerinde kontrollarda bulunmuştur.Vah bu teftişlerinde bilhassa oyun salonları hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • VEFAT Bârika Afşar'ın zevci,Ahmet Kemâlettin Afşar'ın kardeşi,Uygun ve Argun Afşar'ın babaları,eski halıcılarımızdan ve memleketin ilk plâstikçilerinden,fabrikatör İSMAİL HİLMİ AFŞAR 8.1.1958 sabahı H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • Belediye,İzmir'den 150 ton zeytinyağı getirtti Belediye İzmirdeki Tariş Firmasından 150 ton zeytinyağı getirtilmiştir.Yağlar Memurlar Kooperatifi,Migros kamyonları ve bütün kazalarda tâyin edilecek mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • «Ege» vapuru revizyona tâbi tutuluyor «Ege» vapuru dün saat 16 da 1600 ton yük 59 yolcu ve 7 otomobil ile limanımıza dönmüştür.Gelen mallar arasında ateş tuğlası,pamuklu mensucat,levha saç ve makina a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • Gecekondu dâvasını hal için fişler hazırlanıyor Gecekondu sahiplerinden fişlerde binaların durumu ile sâkinlerinin İstanbul'a geliş tarihleri soruluyor İstanbulun gecekondu dâvasının kökünden halli ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • Hayatı ucuzlatmak için tedbir alınıyor Şehirlerde gıda ve zarurî ihliyaç maddeleri komileleri kuruluyor Büyük şehirlerde hayatı ucuzlatmak maksadiyle yeni tedbirler alınmaktadır.İlk olarak merkezi Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • Sağlık Müdürlüğü otelleri kontrol ediyor Belediye Sağlık Müdürlüğü ekipleri şehrin muhtelif semtlerindeki otellerden yapılan şikâyetleri göz önüne alarak kontrollara başlamıştır.İlk plânda 23 otel kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • I.E.T.T.Vasıtalarında kitapla çanta unutuluyor Aralık ayı içinde İ.E.T.T.vasıtalarında unutulan eşyaların bir listesi çıkarılmıştır.Yolcular vasıtalarda 68 çanta.60 kitap.45 atkı,31 ayakkabı,29 şemsiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • Bir çocuğa sarkıntılık eden Rum Adliyeye verildi Kostantin adında 50 yaşlarında biri sarkıntılık suçundan dün geç vakit adliyeye verilmiştir.Galatada oturan suçlu,komşusu olan 10 yaşlarındaki bir çocu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • Vali,Maarif Müdürü ile okul meselesini görüştü Vali Mümtaz Tarhan ile Maarif Müdürü arasında İstanbul'un okul sıkıntısı mevzuunda görüşmeler yapılmıştır.Alınan karar gereğince bu sene içinde inşasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • Bir otelci,Millî Korunma Mahkemesine verildi Selâhattin TUkel adında bir otelci hakkında Millî Korunma Kanununa muhalefetten dolayı,tahkikat yapılmaktadır.Sarıyerde bir otel işleten Selâhattin,Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • I Bir kızıl propagandanın kuklaları T^ İZİM mâhudlar,komünizme karşı bir |j mücadele hareketi başladığını sezince,onu hemen şöyle bir propaganda ile karşılama-E ğa çalışırlar:Efendim!Hele şu fakir zen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • I.E.T.T.ile Denizcilik Bankası işbirliği yapacak Otobüslerden alınacak bir biletle şehir hattı vapurlarında seyahat edilebilecek Denizcilik Bankası ile İ.E.T.T.İdaresinin işbirliği yapmaları için bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • Ticaret Odalarına yeni bir selâhiyet tanınıyor Memleket ve mal değişikliğine tâbi maddelerin ithalinde bâzı değişikliklerin yapılması bahis mevzuudur.Durum tetkik edilmektedir.Belirtildiğine göre ithâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.01.1958
  • Mübaşirler de tazminat alacak Şehrimizde bulunan Adliye Vekili Esad Budakoglu,tetkiklerine devam etmektedir.Dün de İstanbul Müddeiumumiliğini ziyaret eden Vekil,Savcı Hicabi Dinçle bir müddet görüşmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.01.1958
  • İLK TÜRK PİLOTU BOMBA yerinetenekeileçiviatmıştı Emin Nihat Sözeri,çıta ve bezden yapılmış uçaktan boşaltılan çivilerin büyük tesir yaptığını bunlardan karavana ile korunulduğunu söylüyor NE zaman,baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1958
  • RIKA ROKE imâline hız ve Eisenhower,Rusların teknik başarıları üzerine kongreden 1.260.000.000 Dolarlık 'tahsisat istedi WASHİNGTON,A.P.Amerika Millî Müdafaa Vekili Neil Mcelroy dün Tahsis Komisyonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1958
  • Tokat seçimlerine itiraz kabul edildi TOKAT,HUSUSÎ Seçim Kurulu C.H.P.nin kazanmış olduğu Tokat seçimlerine itirazı kabul ederek dosyayı Yüksek Seçim Kuruluna göndermiştir.Seçim Kurulunun bu hususta e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1958
  • Anti biotik ilâçlar sür'atle tevzi ediliyor ANKARA,HUSUSÎ Aralık ayının ikinci yarısı zarfında Sağlık Vekâleti kanaliyle eczahane,ecza depoları ve sıhhî müesseselere 181 bin adet Stroptomycin,370978 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1958
  • MADALYA TAŞINMASI SERBEST BIRAKILIYOR ANKARA,HUSUSÎ Yabancı devletler tarafından bâzı kimselere verilen madalyaların serbestçe takılması ile ilgili bir kanun lâyihası hazırlanarak Meclise sevkedilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1958
  • Asma köprü görüşmeleri Ankara'da devam ediyor Dün gelen Fransız şirketi başkanı kat'î kararın 15 güne kadar alınacağını söyledi Ortaköy Beylerbeyi arasında inşâ edilecek Boğaziçi köprüsü için müzakere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1958
  • AYA GARDNER LONDRA'DA [A.P.Film yıldızı Ava Gardner evvelki gün Londraya gelmiştir,ispanyadan gelen artiste İtalyan aktörü VValter Chiary refakat etmekte idi.Birkaç gün evvel bir ajans artistin attan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1958
  • [A.P.«Kaseme» dergisinin bir sahifesı.Sahifcnin üstünde acık saçık bir resim bulunmakta,fakat yazıda resmi neşredilen artistten tek satırla dahi bahscdilmcmektedir.Yazı askeri mahiyette olup.Batı Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1958
  • FOSTER DULLES'în İSTİFASI İSTENDİ WASHİNGTON,A.P.Demokrat Senatör Warren Magnuson,Hariciye Vekili Dulles'ın istifasının «hür dünyaya psikolojik bakımdan en iyi tesir edecek lıarcket» olduğunu söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1958
  • 1897 IRKDAŞIMIZ VATANDAŞLIĞA ALINDI ANKARA,HUSUSÎ Yunanistan,Yugoslavya,Bulgaristan'dan ana yurda göç eden 18D7 ırkdaşımızın Türk vatandaşlığına kabulü hakkında İcra Vekilleri Hey'etinin 31 ekim tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1958
  • Kumarbazlar üstüste yakalandılar Şehremininde bir evde kumar oynarken yakalanan 6 kişi,dün geç vakit Müddeiumumiliğe teslim edilmiştir.Murat,Muhtar,Şeraf ettin,Yusuf,Sadullah ve Vadullah adındaki kuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1958
  • Elçiliklerde telsiz bulunmasına müsaade edilecek ANKARA,HUSUSÎ 3322 sayılı telsiz kanununun 6566 sayılı kanunla muaddel 5 inci maddesinin tâdili hakkındaki kanun lâyihası dün Dahiliye Encümeninde müza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1958
  • Denizcilik Bankası vapur sıkıntısı çekiyor Denizcilik Bankası Şehir Hatları işletmesi gemi sıkıntısı çekmektedir.Halen eldeki gemilerden çoğu miadını doldurmuşlardır.Yeni gemilerin ise makina aksamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1958
  • ÖLÜM Seher Bilek'in esi,Beyhan Bilek,Yüksek Mühendis Ayhan Bilek,Nurhan Kocabıyık'ın'ın babaları Müteahhit Yüksek Mühendis,RAİF BİLEK Amerikada tedavide bulunduğu sırada 6 Ocak 1958 pazartesi günü Hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1958
  • [A.P.ÇnilTMİİtf MfinAQI li,ıva hâdiseleri,saç modası üzerinde de müessir Ot U I HİA.mUUHdl oluyor.Meselâ 18 yaşındaki Kaliforniah Robert Vcııuti üstte,kafasına Sputnik manzarası vermiş.Askere gitmeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1958
  • Bir sivil müdafaa teşkilâtı kuruluyor Hazırlanan lâyihada sivillerin işlerini aksatmıyacak şekilde eğitim görmesi isteniyor ANKARA,HUSUSÎ Hükümet tarafından hazırlanan ve Dahiliye Encümenine havale ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1958
  • [A.P.Fatihi Edınuııd Hillary'ııiıı fethetmeye muvaffak olduğu Güney Kutbu işte budur.Bu koca kıt'a yaz kış daima karlarla ve buzlarla örtülüdür.Resimde görülen dağlar,Yeni Zcllandanın güneyinden başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.01.1958
  • Masif İskemle i İR kaç gündenberi Muammer Karaca tiyatrosu,İtalyanca:E tj «Ölüler Vergi Vermez» adlı hafif bir komediden «Masif İs-E kemle» adiyle adapte ettiği bir piyesi veriyor.Tanımadığım E müelli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.01.1958
  • CİCİ CîM* »İÇTE ŞİFRENİN ÇÖZÜîTüTS FEZAULAR Ameeîkanya İLE ANLAŞACAK ROkET-J LERLE hücum rDERHAlPAerr EBİLÖCEÜKA:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1958
  • BOVERİM ESR OMUMLA if;BiL.İR5İNıZ.V?T g!n ir-Su ME.RıPLER.MU zkten BıR-Şâ^y AnlAwıyoiîı.AR.VAZtKLAü Sum ON-LARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1958
  • AĞABEYİNİZE PENAL.IK "55APANAK ISTEMİVORLU2 AMA DEDİĞİM ÛİBİ yAZMAZSA.NİZ m «b O,AMERİ KAu.DIRL.EMNİYET-TEDİR.KENDİSİ-NE' HıÇ BİRŞEy YAPAMAZSINIZ.AH KAFAM.ÇAUŞMiyOE.KAFANIZIN ÇALIŞMAMASI İÇİN SEBEP yO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1958
  • NE 7.ÖVL.E Mİ APTl.BEN ONA ŞıMDİ GOSTE£İRL\HiMAU r^ıcRi BJN.U VAPTIGINI BiR DAHA OUYAMyAyi.W.KAPININ MENTE.Ş=MZAVlP CLD'JĞÜNJU BİUMİyOK.MuSüN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1958
  • Nezaket icabı,ilkönce sizleri evine beraberce şöyle bir goz atacağımız Anıerikalile tanıştırmalıyını.Onu takdim için hemen üç klasik sıfatı geliveriyor dilimin ucuna.Dindar,vatanperver ve maddi.Kısaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1958
  • AŞK HİKAYESİ Çimen Sokağında 4 Numara] I TEFRİKA No.3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:l H 4 numaralı apartmanda.Didar hanıma ço-î cuklar asansörde bir muziplik yapmaya Jıazır-E tanırlar.Ve o akşam kapıcı Didar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1958
  • Peki ne yapacaksınız?Kıan omu/silkli:Yapacak bir şey yok.Kendini göstersin bakalım.Peçetesini masaya fırlattı:Vcrojıanın resmini müstahdemlere göstermek için Prenses oteline gittiğim aman size iş çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1958
  • I Dikiş parası:2030 lira T^ EN de sizin gibi yanlışlık var,eledim ama 5 P^ leltişler tetkik etmişler,doğru imi;L»/Mesele şu:İzmir'de bir küçük hanım evleııi-yormuş.Ter/isi gelinliğinin dikişi 20;O lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.01.1958
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALID KARAY Tefrika No.54 Yahu,ben hiç de böyle teşrifathsinı görmemiştim.Elbette göremezsin.Senin gittiğin yerler herkesçe malûm,hacıağaların uğrağı bayağı pansiyonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • BEYOĞLU'NDAKİ EĞLENCE YERLERİ ISLAH EDİLİYOR Vilâyette kurulan bir komisyon,Beyoğlunun gece hayatını tanzim ve burayı,herkesin,günün her saatinde eğlenebileceği bir yer haline getirebilmek için alınma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • GENELEVLER MEVZUU Bu arada genelevlerin nakli mevzuu üzerinde de durulmaktadır.Fuhuşla ve fuhuş yüzünden uulaşaıı zührevi hastalıklarla mücadele nizamnamesinde,genelevlerin ne şekilde ve nerelerde açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • VEFAT Saadet Üstün'ün kardeşi,Vezire Uluç ve Mühendis Şinasi Eryaşanın ağabeyleri Yüksek Mühendis Feridun Üstün,Fikret Üstün,Emel Kunt,Selnıa Oğuzhan,ve Maide Celasun'un dayıları,Dr.Yılmaz Eryaşa ve G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • GENEL EVLERE YER BULUNAMIYOR Bütün bu mahzurlar komisyonca da nazarı dikkate alınmaktadır.Buna rağmen genelevlerin nereye nakledileceği hakkında kesin bir karara varılabilmiş değildir.İlk hatıra gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • ingiltere Kıbrıs için bir proje hazırladı Baştaraft Birincide sarih olarak belirtmiştir.Büyükelçi hükümetimizin Kıbrıs'taki durun» hakkında duyduğu endişeyi de İngiliz Hariciye Vekiline izah etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • MACMILLANA ÇEKİLEN TELGRAFLAR LEFKOŞE,AP.Hindistan'a giderken Kıbrıs'a uğrayan Başvekil MacMillan,Kıbrıs Türk ve Rum cemaatleri mensuplarından telgraflar almıştır.K-ıbrıs Türktür Partisi Genel Sekrete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • «KIBRIS'A GİDEN HER YOL ANKARA'DAN GEÇER» ANKARA,HUSUSİ Dün Zafer gazetesinde «İngiliz politikası ve Kıbrıs» serlevhalı bir makale yayınlanmıştır.İngiliz hükümetinin dahili ve haricî politikada muhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • KUÇUK ANKARA'DA Hükümetimizin davetlisi olarak bir ıniiddettenberi memleketimizde bulunan Kıbrıs Türktür Partisi lideri Dr.Fazıl Küçük,dün otomobille geç vakit sehvimize gelmiştir.Küçük,bugün Hariciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • Güreşte bol temas 3 istendi Baştarafı Altıncıda 2.sınıf böljjeler:Çorum,Yozgat,Tokat,Edirne,Kocaeli,Adapazarı,Bursa,Balıkesir Aydın,Afyon,Hatay,Mersin,Maraş,Gaziantep,Kayseri,Malatya,Antalya,Kırklarel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • MİLYARDER İKİ PETROLCÜ GELDİ t Baştarajı Birincide Umum Müdür Muavini Lenzen'in verdiği izahata göre,Türkiyedeki temasları sırasında bilhassa rafineri mevzuu e!e alınacaktır.Lenzen demiştir ki:«Ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • MAKINA MÜHENDİS?İş Arıyor Tel.475732 Yeniyol 4/1 Beşiktaş 640)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • Bayanların en GÖZDE Kolonyası 3^ PEREJA A Limon Kolonyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • Türkiye Eski Muharipler Bankası A.0."M U H A B A N K 31.12.1957 tarihli yıl sonu keşidesinde İstanbul Beşiktaş'taki apartman dairesi Pangaltı Ajansımız mudilerinden 10475 numaralı Bay HASAN DÖĞENCİĞİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • füillisıel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • HİCltİ Perşembe RUMÎ 1377 9 1373 C.âhır OCAK A ra 11K 18 19 5 8 27 VAKİ T VASATI EZANI Güneş 7.24 2.26 Öğle 12.21 7.24 ikindi 14.45 9.48 Aksanı 16.59 12.00 Yats-18.36 1.38 İmsak 5.40 12.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz davetlisi olarak bir seri konferans vermek üzere gelen Almanya Munchen Tcchnische Hochschalezi Elektrik Tesisleri Enstitüsü Dir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • ACI BİR KAYIP Şehit Mehmet Ali Paşa oğlu Mülkiyeli nüfus müdürlüğünden emekli Ayşe Özdoğnnm esi Fahrinnüsa ve Necminisa Özdoğan'ın babası Enver ve Ferit Özdoğan'ın kayın babaları,İstanbul nüfus müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • Postahanede 15 ton "Hediye kahve,bulunuyor Baştarajı Birincide leşi görmekte ve izinsiz fakat gümrüğü ödenerek çekilebilmektedir.Bu miktarın üzerinde olan kahvelere ise gümrük el koymaktadır.Paket pos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • D.P.ve C.H.P.Meclis Grupları toplanıyor ANKARA,HUSUSÎ D.P.ve C.H.P.Meclis grupları,iç tüzüğün tâdilinden sonra bugün ilk dei'a toplanacaklardır.C.M.P.ve Hür.P.Meclis grupları ise,lâğvedilmiş oldukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • Kapalıçarşı bir günde iki yangın tehlikesi geçirdi Kapalıçarşı son 24 saat zarfında iki defa yangın tehlikesi atlatmıştır.Birinci yangın,Cebeci handa Nizamettin adında birine ait karyola tamirhanesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • Millî Savunma Yüksek Kurulu toplandı ANKARA,HUSUSÎ Millî Savunma Yüksek Kurulu Başvekâlette Devlet Vekili ve Başvekil yardımcısı Tevfik Ileri'nin riyasetinde bir toplantı yapmıştır.Bâzı vekillerin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • FIRTINA VE YAĞMUR tahribata sebep oldu ğ Baştarajı Birincide lebilmiştir.Trenin normal olarak bu yolu 40 dakikada alması lâzımdı.Bu gecikmeye lodosun tesisatta yaptığı arıza sebep olmaktadır.Şiddetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • Müdürlükten Azil Mithat Gürsu'nun 20/12/1957 tarihinden itibaren Müdürlük vazifesinden azil edildiğini ve badema Şirketimizi hiç br suretle temsil edemiyeceği ilân olunur.Göçmenler Yapı Kooperatifi İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • Meclis dün bahar havası yaşadı Baştarajı Birincide bulunduğunu,bu sebeple komisyon mazbatasının müzakeresinin gerektiğini söylemiştir.Bu sözler muhalefet tarafından alkışlanmıştır.Daha sonra söz alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • Bütün 4Banka gişelerinde satışa arzedilen bu tahviller Emin ve külfetsiz bir gelir sağlar.Her türlü vergi ve resimden muaftır.Artırma,eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak kabul edilir.Her an paray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ MipiK TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK DEVREN satılık lokanta.Topkapı Maltepe fabrikalar içersinde,faal vaziyettedir.Mür:Maltepe otobüs durağı Gençlik Kıraathanesinde Hilmi Sezgin.K-92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • BAYAN REOT AU1MCAKTIR Topkapı dışındaki fabrikamızda istihdam edilmek üzere sert not alıp daktilo yazabilen,büro işlerine aşina bir Dayan memura ihtiyaç vardır.Aylık ücret net 350 liradır.Taliplerin c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • aşıboş için yurt Baştarajı Birincide HER SEMTE BİR ÇOCUK KULÜBÜ Bu 13 bin kimsesi/çocuğun dışında,aile çocuklarını ve gençleri zararlı yerlere gitmekten alakoyacak tedbirler de hazırlanmaktadır.Bu cüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • İLK KULÜPLER AÇILIYOR İlk beş Çocuk Kulübü,hemen önümüzdeki günlerde Beyoğlu ve Acıbademde faaliyete geçecektir.Kulüplerde,çocukların eğlenmeleri için,futbol makinaları cinsinden eğlendirici oyun âlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.01.1958
  • İSTANBUL ÇİÇEKLENDİRİLECEK İstanbul,İlkbahara «çiçek» le girecektir.İstanbul Valiliğince alınan bir karara göre.bütüıi ana caddeler,bahara doğru çiçeklerle donatılacaktır.Beyoğlu semti de dahil olmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.01.1958
  • DEĞİL S.O.F.Başkam,millî maçların tehiri için yapılan teklifin tetkike muhtaç olduğunu söyledi İtalya'daki «Noel turnuvasında» Avrupa'nın en kudretli basketbol takımlarını bir defa daha seyretmek imkâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • i.Spor B.Spor maçı Oynanana* Istanbulspor Beyoğluspor arasındaki profesyonel lig maçı şiddetli yağmur yüzünden tehir edilmiştir.Maçtan evvel sahayı gezen Hakem Cezmi Başar,müsabakanın oynanmasına imkâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • İstanbulspor Bursa'da maç istiyor Dünkü lig maçı tehir edilen İstanbulsporun bu hafta Bursa'da maç yapması muhtemeldir.İdareciler tekliften müsbet bir netice aldıkları takdirde,Bursa'da bir maç oynana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • şılayışlarını görüyorsunuz.Futbol maçları yağmur yüzünden tehir edildi.OKUL MAÇLARI İSTANBUL KIZ LİSESİ ÇAMLICA'YA 2 1 YENİLEREK ŞAMPİYONLUK ŞANSINI KAYBETTİ Okul spor yurtlarının tertiplemiş olduğu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • KISA HABERLER BEDEN Terbiyesi Umum Müdürü Şinasi Ataman,Federasyon ve bölgelere önümüzdeki günlerde göndereceği bir tamimle,bundan böyle yurt dışına çıkacak olan millî sıfatını haiz kafilelerin,millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • YEDİLER TOPLANIYOR Blok Pakt temsilcileri bugün saat 17.00 de Beyoğluspor kulübünde toplanacaklardır.Federasyon Reisi Orhan Şeref Apak'ın,ligin 10 takım kalacağına dair vaadi,bugünkü toplantının ehemm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • Bisikletçilerimiz gitti Milli Bisiklet ekibimiz Mısır Turuna iştirak etmek üzere dün uçakla Kahire'ye hareket etmiştir.Mısır turunun 5.yıl müsabakaları 12 ocak tarihinde Kahire'de başlayacaktır.Bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • Recep,haftaya oynayacak Vefa maçında sakatlanan Beşiktaş kaptanı Recep tedaviye devam etmektedir.Bir idareci Recep için «Kasımpaşa maçında oynaması mahzurlu olur.Ama,Galatasaray'a karşı,takımındaki ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • İSPANYA KADROLAR!İspanya'ya çıkacak A ve B milli takım namzet kadrolarını tesbit maksadiyle Federasyonun programına almış bulunduğu İzmir Ankara karmaları maçında İzmir karmasını Federasyon üyesi Beli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • F.Bahçe G.Saray 3İR^fa karşılaşıyor CAN YAREN AKŞAMKİ BASKETBOL MAÇINDA YERİNİ ALACAK F.BAHÇE'YE DAHA FAZLA ŞANS VERİLİYOR Galatasaray Fenerbahçe I.devre basketbol lig maçı,yarın akşam saat 20.00 de S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • Lisans durumu halledildiği takdirde Fener bahçede oynayacak olan Günessporlu Yüksel Genç takım kaptanı olarak çıktığı Doğu Almanya maçında.Bu karşılaşma,Genç takımlar şampiyonasında yapılmış ve 1-1 be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • FENERBAHÇE CALİPTİ Dün eden sonra Molnar'ııı idaresin-antrenman yapılmıştır.Ergun ve Seracettin'ın de iştirak ettiği çift kale iyi bir netice vermiş ve iki futbolcunun durumu ümit yaratmıştır.Can yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • SULI1İ GAKAN FAİK GÖKAY iki Hakem Dünya Kupasında FİFA'ya giden listede Garan ile Gökay'm ismi var ANKARA,HUSUSÎ Teşkilât çevrelerinden öğrendiğimize göre Merkez Hakem Komitesi F.İ.F.A.nın Dünya Kupas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • Sıraselvilerde bugün bahar havası esecek Fenerbahçeliler Cemiyetinin üçüncü devri,bir istifa ile açıldı.Niyazi Sel Futbol Federasyonuna girdiği için idare heyetinden istifa etti.Yerine de Fenerbahçeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • Dick Ordu Takımı Antrenörü ANKARA,HUSUSÎ Ordu takımı,CİSM turnuasma katıldıktan başka bâzı hususî temaslar da yapacaktır.Bu münasebetle Ordu takımını hazırlamak üzere bir İngiliz antrenör getirtilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • Beşiktaş,büyük bir yıldönümü tertipliyor Beşiktaş İdare Heyeti kuruluş yıldönümlerinl ihya yolunda teşebbüse geçmiştir.Geçen seneki kongrede,âzâlar Beşiktaş'ın neden 50.yıl dönümünü kutlamadağını sorm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • Zülbahar Sağn a k Napoli'ye fâyin edildi ANKARA,HUSUSÎ beynelmilel futbol hakemlerimizden Zülbahar Sağnak.İtalya'nın Napoli şehrinde yeni bir vazifeye tâyin edilmiştir.Zülbahar Sağnak,hafta içerisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • HASAN POLAT TEŞEKKÜR ETTİ Kongreye bir hayli zaman bulunmasına rağmen,Beşiktaş kulübü çevrelerinde Trabzon Milletvekili Hasan Polatm reisliğe getirilnîesi temayülleri belirtilmiştir.Alâkalı şahıslar H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • W i|ffiiP m 0 HES53S.1955 senesinde Galatasarayın 2-1 galibiyetiyle biten Vefa maçında Kadrinin attığf gol.Bakalım saha bugün de o günkü gibi çamur deryası olacak mı?HAFTANIN EN MÜHİM MAÇI OYNANIYOR S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.01.1958
  • Güreşte bol temas istendi Güreş Federasyonu B.T.U.Müdürlüğüne gönderdiği raporda yurt içi faaliyetin ve tesislerin lüzumu üzerinde ehemmiyetle durdu ANKARA Hususî Muhabirimiz VELİ NECDET ARIĞ'dan Güre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor