Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.01.1958
  • MİLLİYET)Yunanistan'ın Ankara Büyük Elçisi George Pesmazoğlu Yunan Elçisi "Anlaşma imkânı azalıyor» dedi Pesmazoğlu Kıbrıs dâvasının bir prestij meselesi ve bir toprak anlaşmazlığı mevzuu yapılmaması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1958
  • Ü W W i I VENEZÜELLA'DA İSYAN IA.P.Yılbaşında,Venezüella'da bir hükümet darbesi yapılmak istenmiş,fakat bunda muvaffak olunamamıştır.Reisicurnhur Jimenez,radyo İle yaptığı açıklamada,hava kuvvetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1958
  • [A.P.Sağırlıktan kurtuluyor Tanınmış sağır şarkıcı Johnny Ray dün mühim bir kulak ameliyatı geçirmiştir.Hastanın gayeH İyi vaziyette olduğu ve ameliyatın neticesinin Uç güne kadar belli olacağı hastah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1958
  • «t w*iM âİİ 00 İ W^ V k f *Jf ^flfev^H V I I1" i jk X v 5«âK:I if?3®i|6 **3Sb^ IA.P.1 |f A/ RAİ* ÇfîNRA Kenneln 1)aly aminde bir adam geçenlerde bir araba ile giderken IVMfttKMffıl tfUnııH önündeki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1958
  • Kubalı'y1 iki bin talebe dinledi Talebelerinin tezahüratı üzerine Anayasa Profesörü bir konuşma yaptı HAKKINDA Senato tarafından yarın karar verilecek olan Hukuk Fakültesi Profesörü Hüseyin Nailî Küba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1958
  • Hür.P.Komünizmle mücadele mevzuunda bir tebliğ neşretti ANKARA,HUSUSÎ İktidar organı gazetelerinde gizli komünizmle yapılacak mücadele hakkmda neşredilen makaleler üzerine,Hür.P.dün bir tebliğ yayınla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1958
  • [İLHAN DEMIRELİ ŞİDDETLİ LODOS Evvelkî *ece başlayan şiddetli lodos,şehir haltı vapur seferlerini tâdile uğratmıştır.Üs-fc küdar Kabataş hattı vapur seferleri iptal edilmiş,arabalar Sirkeci Üsküdar ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1958
  • 37 BELEDİYEDE seçim yapılacak Encümende kumar ve fuhuşlamücadeleninarttırıldığım söyleyen Dahiliye Vekili,idarenin tarafsızlığım bildirdi Dr.Namık Gedik seçmen kütüklerinin tanziminin de Adliye Vekâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1958
  • mm* tRUÇHAN ÜNVER] KIBRIS TÜRKLERİNİN LİDERİ ortada)DÜN M.T.T.B.nde GENÇLERİN KENDİSİNE HEDİYE ETTİĞİ YEMİNLİ BAYRAĞI TESLİM ALIRKEN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1958
  • Ruslar insanlı bir sun'î peyk hazırlıyor Bir İngiliz âlimi roketle fezaya insan atılmasının bu hazırlığın ilk adımı olduğunu söyledi LONDRA,A.P.Amerikan Hariciye Vekâleti,Rusya'nın içinde insan olan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1958
  • Elâzığ'da bir kadın kayınbiraderini balta ile öldürdü ELÂZIĞ,HUSUSÎ Maden kazasının Malata köyünden Havva ismindeki kadın,22 yaşlarındaki kayınbiraderi Zülküf Gürek'i başına balta ile vurarak öldürmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1958
  • RUMELIHISARI'NA TAMAMEN CAMDAN TELEFERİK KURULACAK GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1958
  • ESKİ BAŞKANIN EŞİ 2 ocakta Georgia'da çocuk felcine karşı mücadele edenlerin hâtırasını anmak için yapılan merasimde Mrs.Frankliıı D.Roosevelt,salonda tek başına beklerken görülmektedir.Duvarda kocası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1958
  • Karanlıktan Aydınlığa kavuşmak için Dinîmizde Reform KEMALİZM Aylık giizel yazılar dergisini mutlaka okuyunuz.Bayilerden isteyiniz.Abone 10 lira Mü.Kadıköy P.K.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1958
  • Londra'da Vali Fooi ile yaptığı görüşmelerini tamamlayan İNGİLİZ BAŞVEKİLİ DUN KIBRIS'A GİTTİ Londra Elçimiz Lloyd ile görüştü Salisbury Türkleri kırmamah diyor Dr.Küçük son durum karşısında daha sert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1958
  • Dün iki çocuk ezilerek öldü 7 ve 8 yaşlarındaki çocuklar bir kamyonla bir otomobilin altında kaldılar DUN şehrimizde iki küçük çocuğun ölümiyle neticelenen iki fecî trafik kazası daha olmuştur.Bunlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.01.1958
  • D.P.nin 12 nci kuruluş yıldönümü kutlandı ANKARA.HUSUSÎ D.P.nin 12 nci kuruluş yıldönümü dün kutlanmıştır.Gençlik teşkilâtı ile muhtelif kademlere mensup temsilciler dün sabah Genel merkezin önünde to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • İKTİSÂT ve TİCARET Hazırlayan.Dr.Halûk CILLÖVİ milli korunma Kanununda iadilâi 6731 sayılı kanunla tâdil edilen Millî Korunma Kanununun yürürlükte bulunduğu bir buçuk yıl içinde,elliden fazla çeşitli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • apartman daireleri bahçeli evler m para ikramiyeleri TÜRKİYE BANKASI KİYEŞ paranızın.istikbal'inizin'^PTrmîıjeîi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • OĞLAK BURCU F [22 Aralık 20 Ocak] Müşkül bir durumu atlatacaksınız.Ve isabetli bir yol tutacaksınıztOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İş hayatınızda iyi bir yoldasınız.Gidişinizi hiç değiştirmeyiniz.Bı İKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 İnsan kanı İle beslenen pis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 van.2 Göz 3 Memleketi-2 kan bir yer;Man-3 petrol İskelesi;4 tamya kavmi.5—5 Gollük bir vuruş.Kemik değil;Es-6 ki Türkçede h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • ılımını m.mu.ımiimiHinıılılHMI IIHIIIH.MI.IIII ItlIMIlllHi.lliMlllIMJllıııtııı.m İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Three Suns trio.su 9.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Öldüren Şehir Ayhan Işık Turan Seyfioğlu Türk filmi.2 Kahpenin Aşkı Altan Karındaş Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Beni Şafakta Vurdular Yılmaz Duru Talât Artem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • EMNİYET Lira 675.000 APARTMAN DAİRELERİ Çeşitli PARA İkramiyeleri Yirmi yıl boyunca 500 Liraya,kadar AYLIK O^LİR ÖĞRENCİ Hesapların* TAHSİL İkramiyeleri SANDIĞI 136
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • Genelev kadınını tehdit eden bir genç yakalandı Abonoz sokağındaki genel evlerden birinde çalışan Hatice zabıtaya müracaatla,Güngör adında biri tarafından ölümle tehdit edildiğini bildirmiştir.Kadın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • Denizcilik Bankası ucuz vapur seferleri yapacak Denizcilik Bankası yaz aylarında tatbik edilmek üzere bir iç turizm programı hazırlamıştır.Bu program gereğince Karadeniz ve Akdenizdeki tarihî yerleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • Depolarda ihtiyaca kâfi gelecek kadar odun var Şehirde ihtiyacı Karşılayabilecek miktarda odun stoku mevcututur.Depolardaki odun mevcudu 8 bin çeki civarındadır.Yakın kazalardan odun getirtilmeşine de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • Millî Korunma Kanunu yakında tâdil ediliyor Tatbikatın ortaya çıkardığı mahzurlar dikkate alınarak yapılan çalışmalar son şeklini aldı Millî Korunma Kanununda yapılacak tadilât ile alâkalı çalışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • Hürriyeti Ebediye'deki gecekondular mühürlendi Gecekondu inşaasını men eden kanunun neşrinden sonra inşa edilen gecekondular yıktırılmaktadır.Son olarak alınan bir komisyon kararı ile Hürriyet-Ebediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • 1958 TASARRUF MEVDUATI SAHİPLERİ İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ ¦1 MİLYON LİRALIK İKRAMİYE PLANINDAKİ APARTMAN DAİRELERİNDEN PARA İKRAMİYELERİNDEN MESKEN KREDİLERİNDEN Birisini kazanmak için hesabınızı açtırınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • "ROPLUK,İthal malı yünden mâmûl 12 çeşit renkte ropluklanmız gelmiş çok ucuz fiatlarla satışa başlanmıştır.Yeşildirek,Demiray Han 523)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • UCUZ KUM Avrupa itlıal malı yünden mâmûl pantolonluk ve elbiselik kumaşlarımız senelerdir görülmiyen ucuz fiatlarla satışa başlanmıştır.Reklâm değil hakikat ancak Mısırçarşısı 56 No.da.Mısır Çarşısı B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • NİŞANTAŞINDA oturan Zehra Durınazgil adında yaşlı bir kadın,mangal üzerine düşerek muhtelif yerlerinden yanmış,tedavi altına alınmıştır.ERENKÖY'de ikamet eden bir ailenin 3 yaşlarındaki kızı İnci Irma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • I Eski bir dostla dertleşme ğ ECEN gece,bize misafir gelen bir dost,ğ ^JT oturur oturmaz,heyecan içinde sordu:Kahveniz var mı?Dalgın gözlerimizdeki mahzun boşluğu gö-İ rünce:Eyvah!dedi,son ümidim de m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • İstanbula verilen su 50 bin metre küp arttırılacak Kemerburgaz pompa istasyonunun döviz transferi yapıldı,tsale hattı inşaası başlıyor Şehre verilen su miktarını arttırmak için,Kemerburgaz'da tesisi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.01.1958
  • Turistik eğlence yerlerinin tarifesini Belediye verecek İlk günlerdeki vasıflarını kaybetmiş olan bâzı lokanta,gazino ve eğlence yerlerinin sınıflarının yeniden tesbiti için harekete geçildi Lokanta,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • v Kutup hey'etleri arasında anlaşmazlık başgösterdi tiillary'nin bir sene bekleme teklifini reddeden Dr.Fuchs her şeye rağmen kutup noktasına gideceğini bildirdi LONDRA,A.P.Güney Kutbunu fethe giden İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • ingiliz Maliye Vekili istifa etti Vekilin istifasına Sterlin'in kıymetini koruma metodları üzerindeki anlaşmazlık sebep oldu LONDRA,AP.MacMillan hükümeti ile Sterlin'in kıymetini muhafaza etme metodla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • Sevdiği delikanlı ile evlenemiyen kız uçkuru ile kendini boğdu İZMİR,HUSUSÎ Sevdiği delikanlı ile evlenemiyen 18 yaşındaki Asiye Semat,dün uçkurunu boynuna dolamak suretiyle kırda intihar etmiştir.Kir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • Gelinliği 2032 liraya diken bir terzi Adliyeye verildi İZMİR,HUSUSÎ Bir gelinliği 2032 liraya diken terzi,dün şikâyet üzerine yakalanarak mahkemeye sevkedllmiştir.Terzi,Millî Korunma Kanununa muhalif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • HELİKOPTERLE YERLEŞTİRİLEN HAÇ Almanya'da Bubkengbcrg'de St.Elizabeth kilisesinin tepesine konacak olan 4 metre boyunda ve 200 kilo ağırlığındaki büyük haç,orduya ait bir helikopterin yardımı ile yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • HEREKE'DE BİR ÇÖPÇÜ BİR BEKÇiVi OLDURDU Çöpçünün karısına sataşan bekçi balta ile yaralandıktan sonra şikâyette bulunmadı fakat yolda kan kaybından can verdi İZMİT,HUSUSÎ 1958 yılının ikinci cinayeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • [İLHAN DEMİREL] VIIDT MFÇFI FQİ atill'(1«-lti Vakıflar yurdundan çıkarılan,fakat Vali I Ulf I nlEıOCfctOl Mümtaz Tarhan'ın tavassutu ile şubata kadar yurtta kalmaları temin edilen 13 talebe dün bir ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • |30J3l*1 iMBIIîiiiüliI HHHH AFFET KAWC».Ğ-iM,ûRkAl AŞ.IAR BENİ ETTİLER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • ikramiyeyi kazanınca eski karısı ile tekrar evlenmeye karar verdi İZMİR,HUSUSÎ Millî Piyangonun yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyelerden birini kazanmış olan bir adam,boşandığı karısı ile tekrar evlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • BAŞVEKİLİN DÜĞÜNÜ 48 yaşındaki Gana Başvekili Dr.Kuame Nkrıımah,25 vasında Fethiye Helen Rızk adında bir Mısırlı kızla evlenmiştir.Resim,karı kocavı dükünden «on™ MkUmHt,kTağl.ndaKfSterektCdİr' HUSUSÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • izmir'deki NATO Kumandanı Türkçe öğreniyor İZMİR.HUSUSÎ İzmir NATO Kumandanı General Harkins,Türkçe öğrenmek üzere kurslara başlamıştır.Harkins,maiyetindeki subayları da Türkçe öğrenmeğe teşvik etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • Borsaya kızan celepler izmir'i etsiz bıraktı İZMİR,HUSUSÎ Celepler,kesilmek üzere mezbahaya soktukları 300 koyunu,Borsa idaresine kızdıklarından kesmeden geri çekmişlerdir.Şehir bu yüzden dün tamamen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • Maria Callas,Roma Operasında yuhalanmasına sebep olan hâdiseden sonra otelde gazetecilerle konuşurken.Yunan asıllı şımarık soprano hasta olduğundan şikâyet etmiştir.Yanındaki,İtalyan film direktörü L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • Propaganda için tek ayakkabı dağıtan Belediye Reisi ROMA,AA.İtalyan hükümeti.Napoli Belediye Reisi olan armatör ve milyarder Achille Lauro hakkında tahkikat yaptırmaktadır.Aynı zamanda «Napoli F.C.fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • I MİLLİYET I Romanya Devlet Reisi öldü LONDRA,A.P.Moskova Radyosu Komünist Romanya Cumhurbaşkanı Petru Grozu'nun öldüğünü bildirmiştir.Cumhurbaşkanı 72 yaşında olup,bir müddetten beri ağır hasta bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • tatbikat yapılıyor Türk birliklerinin de katılacağı manevrada atom harbiyle ilgili meseleler ele alınacak SEUL,A.P.Bu ay sonuna doğru,Kore'de büyük bir manevra yapılacaktır.Bu manevra 19S3 mütarekesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • n ü wm B& i ı.ı.ı^.ı.fiiiv ş*i#% 1 flHİ^B JE ir ^p^tofa VEKİL,ÇALIŞAN HASTALARLA [RUÇHAN ÜNVER| Şehrimizde bulunan Sağlık Vekili Dr.Lütfi Kırdar dün Ilcybcliada Sanatoryomıınu gezmiş,tetkiklerde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • Kazamı,Belâmı?KURTULUŞ'ta oturan eski bir dostum ziyaretime geldi.Hoş beşten sonra:Geçmiş olsun,dedim,sizin mahalledeki müthiş kaza.Hangi kaza?dedi,ben bu kelimeyi her hâdise hakkında kullanmam.Bu kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.01.1958
  • Veremle mücadelede sinemadan faydalanılıyor İki sinema ekibi Çukurova ve Gaziantep bölgesinde sağlık eğitimi filmleri gösteriyor ANKARA,HUSUSÎ Verem Haftası münasebetiyle veremle savaş kampanyasına ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.01.1958
  • *öi*illğll|£iill VAKTlLE.AL.DlĞlAA YU2ME DERSLERİ İŞİTME yAKADI.xPB v/İ W 5S ıTf^^^B 2^Nğlr^ Susun tuzlu Tul?Şu suyu iı_E Duş VAPACAdlM HİÇ AK UMA GELME-MİŞTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1958
  • OSCO'yu KıRDiM.SİDip KENDİSİNDEN ÖZülÇ OİL_E,v\El_L yî/V\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1958
  • ÇOCUKLAR.BEN 30 GECE BİR.YEMEĞE DAVET.UY İM EMİNE l&U ESNADA DAZIAK'/N K'Z tolç/RA\A PLANI TATBik eOİLİVO/Z.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1958
  • ALUVHUK ALİ &MY y/y.y. y t HAUME VENI EVE TAŞIN.Ijf AAAK İSTl'voR AMA,EvSA.l Higl «AT'ıyyEN çocuk STEMıyOR 19 YOK Şu EV SAHİPLERİ •4EDEN COCUKl-U AİLELERİ KABUL ETMiyORLAR VALuA BİLMEM ÇOK.SAÇMA BİR.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1958
  • EKMEK ELDE SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALID KARAY Tefrika No.53 Birini mi bekliyorsun,birader?Yoksa randevulaştığın bir kadın mı var?Görürsün,acele etme.Hani şu kenarda duran sarışın kız da fona değü,esnaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1958
  • G Hukuk doktoru rozetini beyaz yeleğinin cebine koydu,ceketini ilikledi,cinayet masası memuruna döndü:Haydi gidelim!Savcı yardımcısı önde,memur arkada,kapıdan çıktılar.Vilyams kalktı,kadehini masaya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1958
  • Prens Rainier ve Ali Han parasız kalmak tehlikesiyle karşı karşıya AVRUPA SOSYETESİNİN TANINMIŞ İKİ SİMASI,BU TEHLİKEYİ ATLATABİLMEK İÇİN BÜYÜK FEDAKÂRLIKLAR YAPMAK MECBURİYETİNDE KALACAKLARDIR.AKSİ H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1958
  • û lllllil!lliı|!lllllllllliliil!il!ll!aşk hikayesi Çimen Sokağında 4 Numara)TEFRİKA No.2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:j 4 numaralı apartmanda yaslı kız Didarla l i genç Turgut kavga ederler.Aynı apartmanda o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.01.1958
  • V:AÇİKÇASİ APURDA nane şekeri aldım.Kırmızı külahtakiterden değil,öbürlerinden.Ambalajlı,para hiçimindekilerden.5 Ririni çıkardım.Ortası,inceliğinden,delinmiş.İkincisi delinmeınis ama zar gibi.Arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • ZİRAAT BANKASIMİN 2ıOO OOO LİRAYI ALANVADA 0535 HESAP N9UU)MEHMET KAZANMIŞTIR;S O O O O LİRALIK 10 ABET İKRAMİYEYİ KAZANANLAR I ANKARA MD.5W90.LUTPü 2-fSAMAMRA-ZAR» 1665)MUSTAFA 3.ASANA 0\S46)LEY1. A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Bost?di(7t Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1377 8 1373 |j Câhır OCAK Aralık jj 17 19 5 8 26 VAKİT VASATI EZ ANÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • BAYAN MEMUR ALINACAKTIR Topkapı dışındaki fabrikamızda istihdam edilmek üzere seri not alıp daktilo yazabilen,büro işlerine âşlna bir bayan memura ihtiyaç vardır.Aylık ücret net 350 liradır.Taliplerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • İPLİK BÜKÜMCULERINE MÜHİM İLÂN İplik bükümü işleriyle iştigal eden atelyelerin açık adreslerini acele olarak aşağıdaki adrese bildirmeleri kendi menfaatleri icabı ehemmiyetle rica olunur.51 ERENLER Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • ELLERİNDE MEVCUT ŞARAP TASI BULUNANLARIN Mektupla posta kutusu Alâ 413 No.ya müracaatları rica olunur.481
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • Hür.P.Komünizmle mücadele mevzuunda bir tebliğ neşretti t Baştarafı Birincide Biz,Türkiye'de bilhassa son umanlarda komünizm yayılmasına raflsait bir zemin hazırlandığı kanaatindeyiz.Komünist tehlikes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • 8 bilet karaborsacısı tevkif edildi Sinema bileti karaborsacılığı yaparken yakalanan 13 kişi dün adliyeye verilmiş ve bunlardan 8 tanesi Mili!Korunma Mahkemesi tarafından tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • Bütün pamukluların fiatı tesbit ediliyor ANKARA,HUSUSÎ Pamuklu dokuma ve pamuk ipliklerinin Hatlarının tesbiti,bütün mamullere teşmil edilmiştir.Evvelce fiatları ilân edilen 35 çeşit pamuklunun dışıno
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • BİR C.H.P.HEY'ETİ YOZGAT'A GİTTİ ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.nln dün sabah Yozgat'a gönderdiği hey'et akşam üzeri tekrar şehrimize dönmüştür.Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Göle'nin başkanlığındaki hey'et Yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • VEFAT Letafet Karabulutun eşi,Sarım ve Vassaf Karabulutun babaları Vecihe Kırmaz,Muzaffer İşbaşaran,Taki Karabulut,Sıtkı Karabulut,ve Şöhret Öz'ün ağabeyleri AZMİ KARABULUT 7 Ocak 1958 günü vefat etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.DEN On sene ve daha fazla müddettenberi sahipleri tarafından aranılmaması sebebiyle Bankalar Kanununun 41 inci maddesi mucibince muhtelif banka ve müesseseler tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • ^5^K^\lT SİNEMASI Dünyanın en muhteşem filmi F.O.Lt.BERJER 3.üncü ve son haftası 599)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • İNGİLİZ BİSVEKİM DUN KIBRIS'A GİTTİ Baştarajı Birincide linde tecelli edeceğini,buna Türk hükümetinin de mâni olamayacağını yazmaktadır.Lord Salisbury yazısına söyle devam etmektedir:«Türkiye yalnız N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • SATILIK ARSA İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN:Şehrimizin en güzel arsalarından biri olarak kabul olunan,Nişantaşı Maçka caddesine muvazi ve Hilton Oteli karşısındaki Eytam caddesinde kâin,15.50 metre irtifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • CÜZİDE MAĞAZASI RUŞEN EŞREFİZADE 8.1.1958 tarihinden itibaren telefon numarasının 22 06 97 olarak değiştiğini bütün müşteri ve dostlarının bilgi edilmesini rica eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • EKMEK MAYASI İMÂLİ İÇİN USTA ARANMAKTADIR Mektupla müracaat:Posta Kutusu 413 Ala İstanbul 484
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Şeker Hastalığına Karşı)DIABESAN rb,t Formül Nı.Sulfanilyl.N2.N.BUTYL.CARBAMİD DIABE-SAN adlı müstahzar piyasaya arzedilmiştir.ULUS ECZA DEPOSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • Bvı akşam suareden itibaren Beyoğlu LÜKS Pangaltı |NQ| Yarın matinelerden itibaren TAKSİM Sinemalarında ZEKİ MUREN ALTIN KAFES Miminde Sezer SEZİN Münir ÖZKUL Sadri ALIŞIK Nilüfer AYDAN Müfit KİPER ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 ta 10 SATILIK EMLAK 2.250.000 liraya,ticaret merkezi yerde,204.000 ira iratlı is hanı.44 44 02 S-100)2.500.000 İstanbul cihetinde.95 odalı,160.000 lira irat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • 37 BELEDİYEDE ECİN YAPILACAK t Baştarajı Birincide «Muhtarların alâkasızlığı ve kifayet» sizliği bâzı aksaklıkların meydana gelmesine sebep olmuştur.Bu hususta vatandaşların da alâkasızlığını kabul et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • Yunan Elçisi Anlaşma imkânı azalıyor,dedi t Baştaraiı Birincide kına sahip olan Kıbrıs sakinlerini tatmin eden bir hal çaresi bulunması ve bu çarenin hem Türkiye ve hem de Yunanistan tarafından tasvip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.01.1958
  • KUBALI'YI İKİ BİN TALEBE DİNLEDİ Baştarafı Birincide zahiirat,günlük politikanın üstünde tutulması gereken lıir azmin ve imânın ifadesidir.Sizin bu alkışlarınız,Atatürk devrimleri ile fikir hürriyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.01.1958
  • H| AVCILÎKİ SORU SAHİBİ:MEHMET SEZER KADIKÖY Sual 12 çapında bir tüfeğin azamî menzili ne kadardır?Cevap:Sualdeki menzil tâbirinden saçmalarm erişebilecekleri en Uzak mesafenin değil bu saçmalarm tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1958
  • SERACETTİN Yeniden takımda r Seraceltin bu hafta oynuyor İtalya'da iki defa minisküs ameliyatı geçiren Fenerbahçe sağbeki Seracettin bu hafta takımdaki yerini alacaktır.Doktorlar Seracettinin oynaması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1958
  • S-^u w ııııw«ıııım«ıı [SAMİ ÖNEMLİ)GALATASARAY ANTRENÖRÜ DİCK,DÜNKÜ BASIN TOPLANTISINDA KONUŞUYOR Disiplin şampiyonluktan önce gelir diyen Dick,F.Bahçe' TAKDİR ETTİ Galatasaray antrenörü Suat ile aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1958
  • İ.SPOR B.SPOR Oynuyor Maçın favorisi 1.Spor puan kaybettiği takdirde B.Spor beşinciliğe yükselebilecek Profesyonel küme lig maçlarının üçüncü hafta karşılaşmalarına bugün Mithatpaşa Stadında İstanbuls
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1958
  • SAMİM GÖREÇ raporunu yolladı Türk millî basketbol takımı antrenörü Samim Göreç,Sportif Oyunlar f'ederasyonuna bu hafta içinde millî fakım çalışmaları ve önümüzdeki mllî maçların tehiri ile ilgül bir r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1958
  • ISAM1 ÖNEMLİ] D A I İpi ERİ Birinci küme basketbol lig maçlarına dün DMOliCİDUfa LIULCni saat ]4 dcn ^ibaren Spor ve Sergi Sarayında devam edilmiştir.İlk karşılaşmada Galatasarayın çıkardığı bozuk oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1958
  • ı ı m uim—ı*aWıın.ımtiİMStfiİM [SAMİ ÖNEMLİ] BEŞİKTAŞ'IN YEDİĞİ GOL Varo,'dan dönen topu Doğan boş kaleye yuvarladı,sonra da.fini bir atakla kale içinde duran Sedat'ın müdahalesine ""T1™ MT meydan ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.01.1958
  • ıı in Remondini Millî Takım antrenörü İtalyan antrenör selâhiyet istediğini söylerken bu tâyinden "Şeref,duyduğunu belirtti MİLLİ takım antrenörlüğüne Beşiktaş kulübü antrenörü Remondini getirildi.Fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor