Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.01.1958
  • r.4woom*» jh.*s ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TELEFON:27 42 10 Santral ü:YIL:8 SAYI:2751 BUGÜN 6 SAYFA 15 KURUŞ O-C KURUCUSU:ALÎ N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.01.1958
  • SAYFA:2 MİLLİYET 7 OCAK 1938 GÜNÜN TIBBÎ BAHİSLERİ VEREM ve KANSER Dr.Recep DOKSAT •'MIH 1948 denberi her yıl,veremle mücadelede dikkatimizi uyanık tutmak ve halkı aydmlatmak naaksadiyle tertiplenen V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • Amerikanın EN GÜZEL 10 KADINI Seçilen kadınlar Rusya'ya gönderilirse,başta Kruşçev olmak üzere bütün erkekleri tesirleri altına alabilirmiş NEW-YORK,A.P.Amerika Artistler Grubu,dün «Amerika'nın en güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • ir çift 29 yıl sonra yeniden evlendi Medenî kanunun kabulünden bir kaç gün evvel boşanan eşi oğulları birleştirdi NIGAR ASIM BURSA,HUSUSÎ Bir çift,29 sene ayrılıktan sonra,yeniden birleşmiştir.Asım ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • FUCHS KUTBA 15 GÜN SONRA VARABİLECEK LONDRA,A.A.Güney kutbuna gitmekte olan İngiliz seter hey'eti reisi doktor Fuchs'dan alınan bir mesajda,İngiliz bilgini Kutup noktasına on beş güne kadar varacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • İzmir vapurunun makineleri sağlam İZMİR.HUSUSÎ Batık «İzınir» vapurunun makine dairelerine inmeye muvaffak olan dalgıçlar,makinelerde en ufak bir arızanın bulunmadığını tesbit etmişlerdir.«İzmir» in m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • BİR C.H.P.HEYETİ YOZGAT'A GİDİYOR ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Genel merkezi,Yozgat Cezaevinde bulunan Gaziantep sanıkları ile temaslarda bulunmak üzere bugün Yozgat'a bir heyet gönderecektir.Genel Sekreter Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • BÖLÜKBAŞI VE ARNA GEZİYE ÇIKIYOR ANKARA,HUSUSÎ C.M.P.Genel Balkanı Osman Bölükbaşı,evvelki gün sona eren istişarî toplantıda alınan karar gereğince yarın seçimlerde en çok rey alınan vilâyetlerde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • SülünOsman,Aziz Nesin'i dâva ediyor M Muharririn «Kazan Töre-'t i Jk İ& İra i t^M «ÜLÜN OSMAN nı» kitabındaki «Sülün Osman Pırr» cümlesi âbıkah dolandırıcının nânevî şahsiyetini encide etmiş Sabıkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • BARTOK TEKRAR ALMANYA'DA abrn,n w™,lasılamayan bir çocuk dünyaya getirdikten sonra,Avrupa'da kendisinden en çok bahsedilen isimlerden biri hâline gelen Macar asıllı aktris Eva Bartok,Almanya'da çevirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • Amerika silâhsızlanma siyasetini lesbit ediyor Daha liberal bir yol takibini isteyen Stassen,teklifleri kabul edilmediği takdirde istifa edeceğini söyledi WASHİNGTON,A.P.Millî Güvenlik Konseyinde,Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • IRAK'TA BİR HÜKÜMET DARBESİ AKİM KALMIŞ ŞAM,A.P.Haftalık El Rai Dergisi Irakta tertiplenen bir hükümet darbesinin akim kaldığını yazmaktadır.Dergi Irak Kralını devirmek ve bugünkü rejimi dağiştirmek m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • İSRAİL KABİNESİ DÜN KURULDU KUDÜS,A.A.Hükümeti kurmakla vazifelendirilen David Ben Gurion dün sabah Reisicumhur İzak Ben-Zvi'yi ziyaret ederek yeni koalisyon kabinesini kendisine bildirmiştir.Ben Guri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • KAYSERİ'DE BİR İPLİK DEPOSU TAMAMEN YANDI KAYSERİ,HUSUSÎ Dün şehrimizde bir iplik deposu yanmıştır.Üç saat devam eden yangının sebep olduğu maddî hasar yarım milyon lira tahmin edilmektedir.Tüccardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • I Bir zarar karşısında ^H ECEN gün «Milliyet» te şehir haberlerinin en sonuna sıkış-E yT* tırılnıış «Denizcilik Bankası bu sene yine zarar etmiş.baş-lığı altmda bir haber vardı.Havadisi dikkatle okudu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • TENKİT HÜRRİYETİ cemiyet için zarurîdir Beynelmilel Hukukçular Komisyonu Genel Sekreteri tenkit hürriyetinin önemini belirtti ANKARA,HUSUSÎ İki gündenberi şehrimizde bulunan Milletlerarası Hukukçular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • MISIR BU YIL İZMİR FUARINA KATILACAK İZMİR,HUSUSÎ 22 senedenberi ilk defa olarak Mısır Hükümeti bu seneki fuara iştirake karar vermiştir.Bu hususta resmen müracaatta bulunan Kahire.450 metrekarelik bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • SARHOŞ OLAN BALIKLAR BOLZANO İtalya)A.A.Buradaki İsraco nehrine likör yüklü bir kamyon yuvarlanmış ve likörler suya karışmıştır.Nehirdeki binlerce balık sarhoş olmuş ve Bolzano sakinleri sarhoş dolaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • TEBRİK BUSESİ Genç Fransız romancısı Fıançoise Sağan,bir bale temsili kaleme almıştır.Geçen sene bir otomobil kazası geçiren Sagan'm kazadan sonra yazdığı ilk eser,bu temsil olmuştur.Monte Carlo opera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • MİNYATÜR Bir İngiliz tayyare fabrikası tarafından imâl edilen yeni tip minyatür uçak İngiltere'de fevkalâde rağbet görmüştür.Dört silindirli bir otomobil motoruyla mücehhez olan tayyare 150 kilo ağırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • AĞA HAN'IN SEVGİLİLERİ [KEYSTONE1 Yılbaşı tatilini Avusturya Alplerindc geçiren genç Ağa Han,babasının ölümündenberi yerleştiği Londra'da oturmaktan vazgeçerek İsviçre'ye yerleşmeğe karar vermiştir.Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.01.1958
  • KIRDAR'IN OĞLU EVLENDİ Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili Lütfü Kırdar'ın [İLHAN DEMIRELI oğlu Üner Kırdar ile luğunda Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan tarafından kıyılmıştır.Evlenme merasimi esnas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.01.1958
  • i-^EVKAUADE BU ARABA ALTIMIZDA OLDUKÇA OTELE LÜ.ZUM »ÇALMAZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1958
  • p.j-^^^Uj ı 1 A i ^ğğ0 Bu ADAM YATACAK BAŞKA VER.BULAMA-MıŞ es r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1958
  • Hplİİİİİİİİİİ Avjn ı PROG-RAMDA BİRÇOK ŞANiSLARjm NADÖNI UyOR MUSUN EVET FAKAT BAS ROLDE Ra*' AV5 ÖVLE DEGIU MI L*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1958
  • F HAyiR.İÇMEM ARTİK.SİZ KİMSİNİZ NEREDEYİM eEN T BEN KUMAN.QAN ÇAvANİN yOL-DAŞ.ŞEyv.SAHALIN ADA-SINDA Mİ3AR'.RİMS'NÎZ.r~r NE İSTİYOR-SUNUZ.Bu RAYA NİÇİN GETİRDİ-NİZ AĞABEYİNİZİN SıZE HEDİYE ETTİĞİ Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1958
  • ÛOLAYLONLAJZISj SATIŞI GÜN SEÇTİKÇE A^TT/ok 839 IDaZIAK SiHÎtZÜ ~PLAKLAR.HAZIRUVQR.~u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1958
  • İNGİLTERE'NİN MEŞHUR ASKERİ BERESİNİ ÇIKARIYOR 70 inci doğum yıldönümünde askerlikten çekilecek olan Mareşal Nontgomery hâtıralarında yakın tarihin gizli kalmış hakikatlerinin çoğunu ortaya koyacak KI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1958
  • AŞK HİKAYESİ Çimen Sokağında 4 Numara!TEFRİKA No.1 Kski bir apartmandır bu.Ama iyi.temiz aileler olıırur.O gün,nasılsa,merdiven dibinde bir kavga vardı.Üçüncü kattaki Didâr banım emekli albayın bir od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1958
  • BİZ KADINLAR Niyyira mm j VEREM HAFTASI T\izde bir merak başladı.Haftalara sd takıyo-T^k rıız.Arttırma ve yerli malı haftası.Çocuk I kitapları haftası.Verem haftası.İki gündür bu sonuncudayız.Haftayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1958
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:KEFIK HALID KARAY Tefrika No.52 Hattâ kavganın ertesi günü çok defa karı koca sokağa birlikte çıkarlar ve bir sürü paketle dönerlerdi.Seslerinin tonu da değinirdi,birbirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.01.1958
  • Burman'ııı parmağında küçük pırlanta taşlı bir yüzük vardı.Her elini kımıldatışta pırlanta kıvılcımlanıyordu.Tekrar edeyim.Bu güne kadar sabrettim,şansınızı deneme fırsatı verdim.Bu gün de size,macera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • Rus ordusunda azaltma yapılıyor 300 binlik indirmenin bu yıl tamamlanacağı açıklandı.Macaristan ve Almanya'daki birlikler de azaltılıyor MOSKOVA,A.P.Sovyetler Birliği 1958 yılı içinde ordu mevcudunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • ana kan,dişe diş Baştarajı Birincide eden ilk safhası sonunda Fatin Rüştü Zorlu gazetecilere,Başvekil adına konuştuğunu söyleyerek şu beyanatı vermiştir:Başvekilimizle birlikte Kıbrıs Türktür Partisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • meselenin bir an evvel halli lâzımdır Hariciye Vekili,gazetecilerin bir sualini de su şekilde cevaplandırmıştır:Meselenin bir an önce halledilmesi lâzımdır.Biz kat'i ve haklı olan durumumuzu senelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • DR.KÜÇÜK'ÜN BEYANATI Hariciye Vekilinin bu beyanatından sonra Başvekil Fâzıl Küçük'ün bulunduğu odaya girmiş ve bundan sonra görüşmelerin ikinci safhası başlamıştır Saat 17 de nihayete eren bu toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • KIBRIS RUMLARININ İMTİYAZI Tedhiş hareketlerinin diğer bir sebebi de,İngiliz Hükümetinin tedhişçilere kar-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • Bulgaristan 5 Djacarta 3 DJACARTA BOSFOh Bulgar Milli Futbol Takımı.Djakarta Muhteliti ile vaptıcı maçı 5—3 kazan mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • TÜRKLERE TECAVÜZ İki sene evvel haşlayan tıdhiş.o zamanki durumunu bugün de Kynen muhafaza etmektedir Türklerin canına kıyılmasına,tüyler ürpertici Usûllerin tathik edilmesine hâlen sâhit olmaktayız.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • Futbol Federasyonunda müşavirlikler kuruluyor ANKARA,HUSUSİ Futbol Federasyonu önümüzdeki haf talar da Merkez Hakem ve Gene Takım Komitesi üyelerinin iştirakiyle mühim bir toplantı yaparak,geçm:yıllar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • Istanbulspor kampa girdi Yarın Bpyogluspoı ile ka.^ılaspcaU olan Istanbulspor takımı,dün yaptığı antrenmanı müteakip saat 17 de Ma nopalas Otelinde kampa girmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • Halkı temizliğe teşvik için pankart bastırıldı Şehrin temizlik dâvasının halli mevzuundaki çalışmalara devam edilmektedir.Belediye Zabıta Müdürlüğü halkı ikaz gayesiyle pankartlar bastırmış,bunlar vas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • VARAN 2 t Baştarajı Birincide Vak'a mahalline gelen memurlar Necatiyi koma halinde bulmuş,Şerafettini de kaçmasına fırsat kalmadan yakalamışlardır.İlk Yardım Hastahanesine kaldırılan Necati sabaha kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • Memurun siyasetle iştigali mes'elesi üzerinde duruluyor Baştarajı Birincide bir düşünülüp düşünülmediğini sormuş,Bekçi ücretlerinin günün şartlarına uydurulmasını istemiştir.SEÇMEN KÜTÜKLERİ Sudi Mıhç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • AKER'E SÖZ VERİLMEDİ t Baştarajı Birincide hüsnühal kâğıdı almak kadar kolay sayıyor.Yetkin,teklifin iki hususiyeti olduğunu belirterek,şunları söylemiştir:«Bunlardan birisi,Hükümetin kanuni müddeti i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • YARIN AKŞAM Bir boks şampiyonunun hayatının hikâyesi JI Herkesin sevgilisi tSiftemaiı TONY PAT ERNEST CURTİS CROWLEY BORGNİNE BÜKÜLMEYEN BİLEK SQUAR JUNGLE)ilâveten en son dünya havadisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • YÜKLEME BOŞALTMA VE TAŞIMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 İstanbul Şehir ve Limanı dahilinde Ofisimiz nâmına yapılacak hububat,bakliyat vesair maddelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • itfiâlliuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İ ş 1 e r i n ı fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Bastld'ğı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • HİCRİ 1377 C.âlur 16 SALI 7 OCAK 19 5 8 RUTVlt 1373 Atalık 25 VAKİT VASATÎ EZANİ GUnes Öğle İkindi Akşarr Yatsı İmsak 7.24 12.20 14.43 16.57 18.35 5.40 2.29 7.25 9.48 12.00 1.38 12.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • Bütün Banka gişelerinde satışa arzedilen bu tahviller Emin ve külfetsiz bir gelir sağlar.Her türlü vergi ve resimden muaftır.Artırma,eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak kabul edilir.Her an paraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • Perakende Kumaş Fiatları Safi Yün Ropluk 28.Safi yün erkek kumaşı 39,27 Yünlü serj 29.95 Yünlü ropluk 16.Çift en divitin 7.50 YEŞİL'DİREK Demiray Han 409
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • PE RE JA LİMON KOLONYASI Kalbi tl/ânlıtır,bulınülır gldtriı m tııkin ıdı Sı,jıhıl çjnlınuaı kil PEREJA kaymıyı unulmıtımt.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • Callas,tekrar Roma operasına başvurdu Yunan asıllı Soprano rolü verilmediği takdirde mahkemeye başvuracağını söyledi ROMA,A.P.Asabi mizaçlı ve kaprisli soprano Maria Callas dün Roma Operasına,oynanmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • Dünyanın en güzel giyinen kadınları NEVV YORK,A.A.New York Giyim Enstitüsünün tertip ettiği bir ankete iştirak eden milletlerarası 2000 moda yazarı,İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i,dünyanın en güzel gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • D.P.İSTANBUL HEY'ETİ KURULDU t Baştarajı Birincide tını umuyorum» demiştir.Eski D.P.lilerin şikâyeti bilhassa şu iki noktada toplanmaktadır:1 Hizipler.2 Partinin adını istismar ederek kendilerine nüfu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.01.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 8 inci Sulh Hukuk Mahkemesince Beyoğlunda Tünel civarında Foto Süreyya yanındaki Şahkulubstanı sokağından sapılınca nihayete ve karşıya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.01.1958
  • Arjantin millî maç teklif etti O.5.Apak "Millî kadroya formda olan iutbolculaı alınacak,dedi Arjantin Futbol Federasyonu Futbol Federasyonumuza gönderdiği bir mektupla 1958 yılında karşılıklı olarak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1958
  • Ligin 10 takım hâlinde kalması istendi Profesyonel Lig temsilcileri dün akşamki toplantıya riyaset eden Orhan Şeref Apak'a kümenin 10 takım halinde kalması temennisinde bulunmuşlardır.Apak,temsilciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1958
  • Tanju ve Güray Ceza Heyetine verildiler Darüşşafakalı Güray ve Kadıköyspor'lu Tanju,Bölge Müdürü tarafından Merkez Ceza Heyetine verilmişlerdir.Pazar günkü maçta Saha Komiserinin verdiği rapor üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1958
  • Duyduklarımız ve düşündüklerimiz Futbol Federasyonu ve tâli komiteler kurulmuş bulunuyor.Federasyon bünyesine dahil zevattan yalnız Niyazi Sel yakın tanıdığımız olduğu için,heyet hakkındaki tek müsbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1958
  • Cihanoğlu'nun 1958 müjdeleri:D M.Paşa'ya 25 bin kişilik tribün eklenecek.0 100 binlik stad inşaatına Nisan'da başlanıyor.B Atletlere üç pist tahsis edilecek.H Hiltonun altında kapalı yüzme havuzu yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1958
  • Hasan Polat Beşiktaş Başkanlığına namzet Kongreye çok zaman olmasına rağmen Siyah Beyazlılar'da böyle bir temayül belirdi Sadri Usuuğlunun da Umumî Kaptanlığa getirileceği söyleniyor Sabık Federasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1958
  • ZEKİ RIZA Sevilen Reis İSMET ULUĞ Moral Kuvvet F.Bahçe'de ikilik ortadan kalkıyor İsmet Uluğun idare heyetine girmesiyle yumuşayan hava tarafları Perşembe günü Cemiyette karşı karşıya getirecek Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1958
  • Balkan Krosuna hazırlık Atletizm Federasyonu mart ayında Ankara'da yapılacak olan Balkan krosuna katılacak Türk Milli Takımının hazırlanması için namzet atletleri* yakından alâkadar olmaya başlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1958
  • Tarhan centilmen takıma kupa verecek Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan,profesyonel lig maçlarının en centilmen takımına bir kupa hediye edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1958
  • [İLHAN DEMİREL] I İIICPE IIA7IDI lif İkinci hafta Galatasaray Fenerbahçe beraberliği İle kapandıktan sonra,bütün gözler perşembe günkü Galatasaray Vefa maçına çevrilmiştir.Lig liderini çelmelemek LlUC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1958
  • Basketbol maçlarına bugün devam ediliyor Galatasaray Darüşşafaka ile,Vefa Beyoğlusporla karşılaşıyor İstanbul birinci küme basketbol lig maçlarına bugün saat 14 den itibaren devam edilecektir.İlk maçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1958
  • Fenerbahçe kulübünde genç atletizm takımları kurulacak Fenerbahçe Spor Kulübü Atletizm Şubesi,1958 mevsiminden itibaren yeni ve kuvvetli bir şekilde genç atletizm takımları kurulmasına karaı vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1958
  • BEŞİKTAŞ,SARIYER İLE OYNUYOR Beşiktaş takımı bugün saat 14 te Şeref Stadında,İkinci profesyonel kümeden Sarıyer ile hususi bir karşılaşma yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1958
  • Tecrübesizler arası halter müsabakası İli ocak pazar günü tecrübesizlerirası halter müsabakaları yapılacaktıı Saat 19 da başlayacak olan müsabakaların toleransı olmayıp,tartı saat 17-18 arasında olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1958
  • Türkiye eskrim birincilikleri yarın başlıyor Türkiye Eskrim Birinciliklerine starın başlanacaktır.Bu münasebetle İstanbul Bölgesi bu akşam trenle hareket edecektir.İstanbul takınntıdan Seyyit Mısırlı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1958
  • [FOTO BASINI »AH AM İzmir'de evvelki gün oynanan bir maçta kalb sektesinden vefat eden Allayın genç futbolcusu İsmet SON GOL SsaAnn cenazesi diin hazin bir merasimle kaldırılmıştır,ismet Toksan,3 gım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1958
  • KÜFREDENLER STADYUMDAN ÇIKARILACAK Futbol maçlarında hakemlere çirkin ekilde bağıranların hakkında sıkı tedbirler alınmıştır.Bölge Müdürü Cihanoğlu bu tedbirler hakkında aşağıdaki beyanatı vermiştir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.01.1958
  • Kıbrıslı Türk futbolcu İngiltere 'de £2^S^I da bir Kıbrıs'lı Türk,İngiltere'nin tanınmış Portsmouth takımıyla 2 aylık i bir tecrübe mukavelesi imzalamıştır.Karayel,Kıbrıs'ın şöhretli futbol-i cularınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor