Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • İPr 13 İlte 9k& mm [MİLLİYET] Yfll II TIKAYAN KÜTÜRÜM KAMYON 1)0,M,ah^ stadının kapalı tribünlerinin arkasındaki yol,IİRMIMH IVUlvnillll IV MIII I UI1 maçlardan,sonra kelimenin tam mânasiyle bir «mahş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • Bir gençlik grubu Broıvn'la Gençler Gölge İngiliz Vekiline icab ederse on binlerce gencin Kıbrıs'ta Türklerle yanyana savaşacağını söyledi İngiliz basını MacMillan'ın Makariosu Londra'ya davet edeceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • MacMÜlan Ruslara pakt teklif etti Başvekil,«Harb hemen hemen imkânsız hâle gelmiştir» diyor LONDRA,A.P.Başvekil Harold MacMilIan Batılı devletlerle Rusya arasında bir saldırmazlık paktı imzalanmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • Bölükbaşı Genel idare Kuruluna palto ile riyaset etti ANKARA,HUSUSÎ C.M.P.Genel İdare Kurulu çalışmalarına dün de devam etmiş ve vilâyetlerden gelen temsilcilerin seçimler hakkındaki mütalâalarını din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • Yaralı halde Ankara'dan kaçan bir oto hırsızı şehrimizde yakalandı Ankara polisinin elinden yaralandığı halde kaçmağa muvaffak olan sabıkalı otomobil hırsızlarından Mehmet Kepekli,tedavi edilmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • ^9Hnl Bv m İH' i ıpiii İ W TAKSİDE CİNAYET IA.P.«Confidential» mecmııasıuuı eski yazı isleri müdürü Hoıvard Ruslımorc,karısını bir taksi içinde vurmuş,sonra da intihar etmiştir.Taksinin şoförü,arabası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • Başvekil Vilâyette 6,5 saat çalıştı Başvekil Adnan Menderes dün sabah saat 10 sıralarında Vilâyete gitmiş ve altıbuçuk saat devamlı olarak çalışmıştır.j Başvekil Vilâyette,Devlet Vekili Emin Kalafat,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • Türkiye'de kanserden her yıl 40 bin kişi ölüyor DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLÂTI TEMSİLCİSİ BU MİKDARIN 15 BİNE İNEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ ANKARA,HUSUSÎ Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu tarafından inşası tamaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • Üniversiteler arası kurulda Bâzı Profesörlerin durumu ele alındı Dünkü toplantılar hakkında basma malûmat verilmedi Üniversitelerarası Kurul toplantısına dün de Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nın başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • Ürgüplü Dulles şerefine ziyafet verdi WASHİNGTON,A.A.Washington Büyükelçimiz Suat Hayvl Ürgüplü ve eşi,Elçilik binasında Amerikan Hariciye Vekili John Foster Dulles ve refikası şerefine bir ziyafet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • C.H.P.İİ Gençler Genel Merkezi Tenkidelli Gençler,Ankara Mebusu Doğan'a çalışmaların ağır olduğunu söyledi [NEDRET SELÇUKER] CH.P.li gençler Genel Merkezin çalışmalarını tenkid etmişlerdir.Bu tenkitle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • W^1N^ IOZDEMIR GUÇSOYJ DUn öğleden sonra Fatih'de yarım saat arayla iki trafik kazası olmuştur.Bu kazalarda Adile Sübek adında bir kadınla,Mustafa Kaya adındaki bir çocuk ağır surette yaralanmışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • GÜVEN OTO KURSU EMSALLERİNDEN ÇOK FAZLA SAYIDA MOTOR TRAFİK DİREKSİYON Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar.KAYITLAR TAKSİTLEDİR Ehliyet alabilmek için lüzumlu formaliteler kurs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • Donanmamız kuvvetleniyor Ergin,Bütçe Komisyonunda yeni Yedek Subay Kanununun yakında Meclise sevkedileceğini bildirdi ANKARA,HUSUSÎ Millî Müdafaa Vekili Semi Ergin,takviye edilmekte olan donanmamızm,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • Rumeli Hisarına Teleferik Dünyanın en küçük teleferiği,Rumelihisarının iki burcu arasında yapılacaktır.Yüz metre uzunluğundaki bu havai hattın kurıüması için İsviçre'nin Von Roli Teleferik Şirketi Ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • CAFER TAYYAR'IN CENAZESİ KALDIRILDI Vefat eden eski Ordu kumandanlarından General Cafer Tayyar Egilmez'in cenazesi dün askerî merasimle kaldırılmıştır.Cenaze merasiminde Başvekil Adnan Menderes adma V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • Amerika'nın Cleveland şehrinde iki kişilik bir uçak alçak irtifadan uçarken bir ağara takılıp kalmıştır.Bir golf maçının havadan resimlerini çekmeğe çalışan fotoğrafçı ile uçağın pilotu 25 metre yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • KADINLAR PARTİSİ KURULUYOR GAZETELERDEN)Han #S5f\n 4 ¦ff&\f KfZ i*Lp;p' ]y H~-YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.01.1958
  • Hariciye Vekili,Gölge Vekile cevab yerdi "Kıbrıs Türkiye i millî bir dâvadır» Zorlu rızâmız harici bir hâl şekli olamıyacağını söyledi Küçük,İngilizlerin Kıbrıs'tu Türk ve Rumların birarada yaşayabile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • Yaklaşan Dil lenıikeve mi».sanların reaksiyonu iki türlüduı Ya boğuşurlar,ya kaçarlar.Son se nelerde gittikçe kesafet kesbcder sosyal faaliyet mecburiyeti ile bay ramlar ve sayılı günler de gözü müzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • DOGUBANK YIL SONU KEŞİDESİNİN TALİHLİLERİ İzmir Şubesinden MUSTAFA ERGUN Galata ROZA ABUT Atikali Ajansımızdan AYNUR GÜRSOY Beyazıt NURULLAH ÖZDEMİR BAHÇELİ birer ev Merkez Şubemizden KOSTANTIN PANDEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • 1 Bl ¥f OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sıkı bir faaliyet içindesiniz.Aksilik veya sıkıntı yok.Zevk duyacağınız şeyler peşindesiniz.KOVA BURCU T21 Ocak 19 Şubat] Hayatınızın birteviyellği sizi sıkmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Muvaffakiyet;Kaba sofu.2 Bir Çerkez kolu;Sanma;Nota.3 Maksadımızı dolayısiyle anlatan lâf;İkide birde gözünü kaşını oynatma.4 İsim;Ermenice hitap;Sağlam para dolabı.5 İlâç kâğıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.3ü Tatil sabahı için müzik 9.00 Haberler 9.15 Dinleyici istekleri Hafif batı müziği)9.45 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılaı 10.15 Çocuk saati 10.30 Şehirde bu hafta 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02;1 İntikam Alevi Ayhan Işık Deniz Tanyeli Türk filmi.2 Hayatımı Mahvederi Kadın Neriman Koksal Abdurrahman Palay Türk filmi.ALKAZAR T ej.44 25 62)Çapkın Kızlar E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • X jl\]l Jve 1 958 İKRAMİYE PLÂNI KREDİ BANKASI Apartman Dairesi ve 1 MİLYON LİRA PARA İKRAMİYESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • MEVLİDİ ŞERİF Kıymetli Aile büyüğümüz,MEHMET TAHSİN CERRAHOGLU'nun ölümünün üçüncü senei devriyesi olan 5 Ocak 1958 pazar günü ikindi namazını müteakip Teşvikiye camii şerifinde ruhuna ithaf edilmek ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • KISA HABERLER ŞEHİRCİLİK Mütehassısı Prof.Högg iznini geçirmekte olduğu Almanyadan dönmüştür.Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan dün Prof.Högg,İmâr Müşaviri Cevat Erbil ve İmâr Müdürü ile imâr plânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • Verem Haftasını Sağlık Vekili bugün açacak Verem Haftası,Sağlık Vekili Dr.Lütfi Kırdarın bu gece 20.30 da radyoda yapacağı bir konuşma ile başlayacaktır.Verem Haftası münasebetiyle şehrimizde öğretici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • italya'ya mühim miktarda pamuk ihraç edeceğiz İtalya ile memleketimiz arasındaki ticarî münasebetlerde mühim gelişmeler beklenmektedir.İtalya'ya 10 milyon liralık pamuk ihracı yapılması hususunda anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • İnhisarlar İdaresi çay satışında da rekor kırdı İnhisarlar İdaresi içki ve sigarada olduğu gibi çay satışında da rekor kırmıştır.1956 yılında satılan çay miktarı 3.754.000 kilodur.Bu miktar 957 yılınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • Memleket Serisi pullar bugün satışa çıkarılıyor İsviçre'de basılan memleket serisi pullarının ilk grubu bugün satışa çıkarılacaktır.20 ve 5 kuruşluk olan pullarda Adana Adapazarı,Adıyaman,Afyon Amasya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • Busun İstanbul'da kar ve fırtına bekleniyor İstanbul ve civarına kar yağması beklenmektedir.Dün havalar yeniden soğumuş sühunet gece sıfıra kadar düşmüştür.Kar yağması kuvvetle muhtemeldir.Bu gün deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • I Şans mı,tesadüf mü?HEMEN hemen herkes bunu sormuştur.İki' sinden birine inananın inanmayanı susturacak bir delile sahip olduğunu pek san-E mam.Öyle büyük meçhullerle sarılı bir varlık E nizamı içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • Maarif Vekili istanbulun okul ve öğretmen sıkıntısı işini ele aldı 958 959 DERS YILI İÇİNDE İSTANBUL'DA 4 ORTAOKUL,3 LİSE VE 25 İLKOKUL BİNASI İNŞA ETTİRİLMESİ İÇİN TETKİKLERE BAŞLANDI Maarif Vekâleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • VEFAT Hopa Arhavi eşrafından merhum Hacımahmut Kurtoğlu'nun mahdumu Nafia Kurtoğlu'nun kardeşi,Didar Kurtoğlu'nun eşi,Orhan Taner'in kayınpederi.Nilüfer Taner ve Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • BU AKŞAM 20.30 İSTANBUL RADYOSUNDA Vantrlog Hasan ve Zaim 277)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • Sokaklara tükürenler 150 lira ceza veriyor ŞEHRİN TEMİZLİĞİ/MEVZUUNDA POLİSLE BELEDİYE ZABITASI İŞBİRLİĞİ YAPACAK Şehrin umumî temizliği mevzuunda alman kararın tatbikinde polis de Belediye Zabıtastea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • Kaçak et satışı yapanlarla mücadeleye hız veriliyor Kaçak et salanlara karşı açılan mücadeleye hız verilmiştir.Durumla alâkalı olarak Vilâyet hudutları içindeki bütün kesim yerlerinin tek elden idares
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • Otel hırsızı Tilki Osman yakayı yine ele verdi Sabıkalı otel hırsızlarından Osman Zeki Yücesoy,dün 17 nci suçunu işlerken yakayı ele vermiştir.Osman.Almanya'ya gidecek bir doktorun Sirkecide bir otele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • Yankesicilik yapan bir dilsiz suçüstü yakalandı Dilsiz ve Sağır olan İbrahim Yeminci adında bir yankesici dün geç vakit adliyeye verilmiştir İbrahim,1 Bankalar caddesinde bir kadının içinde 92 lira bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.01.1958
  • Ucuz pirinçler piyasaya pahalı olarak sürülüyor Bir kısım gıda maddesi fiatlarımn istihsal bölgelerinde sebepsiz yere yükseltildiği iddia olunmaktadır.Bunun en güzel örneği pirinçtir.Malatya mıntıkası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.01.1958
  • BİR YILIN 1957 de istanbulini valisi ve çehresi değişti POLİS ADLİYE İBRAHİM ÖRS 25 cinayetin işlendiği 1957 nin ilk kanlı vak'ası Taşkasap'ta olmuş Rahmi Arslan adında biri Mehmet Ünlü'yü bıçaklayara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1958
  • IÖZDEMIR GÜRSOY] Karaborsacılar Belediye Zabıtası Şube Müdürlüğünde istiflerini bozmadan kahkaha ile gülerlerken.Soldan sağa doğru:Ali Rıza Bozbağ,Niko Seylsoğlu,Saim Biçer topal ve elebaşı)Fikret Çel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1958
  • İSRAİL'E SİLÂH SATMAYACAĞIZ AMMAN,A.P.Bir hükümet sözcüsü dün Türkiyenln İsraile asla silâh satmıyacağı veya bu memlekete silâh temin edilmesine vasıta olmıyacağı hususunda Ürdüne resmen teminat veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1958
  • İki manav tevkif edildi İstanbula,son günlerde bol miktarda narenciye gelmesine rağmen fiatlar beklendiği kadar düşmemektedir.Esnaf portakal ve mandalinayı kilo ile değil daha ziyade tane ile satmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1958
  • IJ^RTESİ SABAH ZEHİR MAFİyE İLE MARLİN SA.BİTRUJ OTELDEN ÇIKIP SAHİi-E GEL.DİL.ER ZEHİR BİRDEN iyi TANI.ÛIĞI İKİ SABIKALI İL.E KARŞILAŞTI LÂF ARAMIZDA MARLİN DE Bu SABAH 3İR İÇİM Su" Olmuştu İti £ZeSK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1958
  • RUSYA,İKTİSADÎ YARDIMLA taraftar kazanmaya çalışıyor Amerika Hariciye Vekâleti,Sovyetlerin 2 milyar dolara yakın yardımda bulunduğunu açıkladı WASHİNGTON,A.A.Amerikan Hariciye Vekâleti,Rusya ve peykle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.01.1958
  • •a mmııımımmııı.ıı.ı.ı.Emirgân GEÇEN gün «Sarıyer» hakkında yazdığım bir fıkra üzerine,eksik olmasınlar,bâzı okuyucularımdan teşekkür mektubu aldım.Eski İstanbul'un artık tarihe karışan bu gibi semtle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.01.1958
  • Neşeyle.ve Griple.HAL İ T Ki V AN Ç IOcak 1958 tarihli gazetelerin ittifakla verdikleri başlık:«Yeni yıla neşeyle girdik.«Neşe» telâkkisine bağlı bir cihet.Kimi yılbaşı gecesi on bin lira sarfedcrek n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1958
  • BABA.TAKMA BACAKLA.Rıwı NA-SIL 8u.LUVOK-vsL #E SAAT TAKMA BACAKlA-SC-^RA:I R.INM AJP GİTTİ.AAA NE AYiP SE KOCA ADAM SOKAKTA BCfyLE NASIL GEZER S\W^W^ M no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1958
  • BU UÇAK ŞE VARAMAZ.BA$ A VOL.Buumal BİR.i KAYK bulma-l ^LAZlM.f BU ADA BOŞ.KAYINI NEîîE.oe bulacak.Sin tyj/l i M w%
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1958
  • DA OLDU Romalı küçük kız,annesi ölüp babası hastalandıktan sonra evinin bütün yükünü üzerine almaktan korkmadı HİKÂYEMİZ bundan 2 sene evvel başlar.Romanda,mütevazı bir ailenin oturduğu eve girdiğimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1958
  • Kran bir müddet sustu.Vilyams,ıslık çalar gibi dudaklarını uzatıp buzdu,fakat ses,çıkmadı.Uzakta Osland hanının pencerelerden yayılan ışıkları,cephesindeki motifleri aydınlatıyordu.Hava ne serin,ne de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1958
  • E Yazan:RE Zira bu gece oraya gelenler arasmda yüksek sosyeteye mensup bir kaç grup vardı,gelin hanım bunların hal ve tavrım iyice süzüyor,noksanlarını tamamlayacak bilgiyi fazlasiyle ediniyordu.Daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1958
  • BİZ KADİNLAR Meyyite i ı i'i BELEDİYENİN KÜÇÜCÜK KARARİ SOKAKLARA yağdırdığımız günlük lük-J rük sayısı kaç bindi,kav bine indi?Daha i inceleyip tesbit edemedik ama.bu konu-5 da güz değmesin tasasızlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.01.1958
  • AŞK HİKÂYESİ EVLENME İLÂN!TEFRİKA No.31 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Zengin,yaşlı kız,Marie öldürülür.Polis,önce Marie'nin evlenme ilânına cevap verenlerden şüphelenir.Sonra.Komiser,yemek odasında,büfenin gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • MALİYE VEKÂLETİ AMORTİ VE KREDİ SANDIĞI 37 TAHVİ LLERİ ENERİ i»S&ÎUVhSU MADENCİLİK VE ULASTİRMA'iSLERi 6 Ocak Pazartesi sabahından itibaren bütün Banka şubelerinde satılacak bu tahviller Her türlü ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • ŞAN SİNEMASINDA 13 Ocak Pazartesi Akşamından İtibaren Romy Scheider Kariheinz Böhm Agfacolor Renkli ŞEYTAN ÇEKİCİ SİSSİ t.ii» 12J9 uuı» 2İO*t J8* i 12 ti j»a-«i.ikoi«i 1 1 1 1 1 1 SIKÎUAUIZ51 GÖSTERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • ı m SON YATIRIM C O C A K PEKİ l OCAK BUĞDAY BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • İTHAL NALI Avrupa Merinos,iplikten mâmûl PANTALONLUK.ELBİSE-LİK ve KADIN kumaşlarımız gelmiştir.Perakende mağazaları yarı fiatına satışa arzolunmuştur.Müesseselerin mutemetleri vasıtasiyle müracaatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • ftfiliâiiel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • HİCRİ 1377 Calin 14 PAZAR 5 OCAK 19 5 8 RUMÎ 1373 Aralık 23 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.24 12.19 14.42 16.55 18.33 5.40 2.31 7.26 9.48 12.00 1.38 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • İst.Muhallebiciler Derneğinden Senelik adî toplantımız 9/1/958 perşembe günü saat 15 te Cajjaloğlu Şeref sokak 36 Esnaf hanında yapılacaktır.Üyelerimizin gelmeleri rica olunur.1 İdare Kurulunun raporu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • SATILIK Bir Amerikalıya ait 53 Mercury MONTEREY)25.000 kilometredeiki renk.camlar renkli,düz vites,Overdrive Orijinal radyo,kalorifer,havalandırma,Nylon döşeme,lâstikler yeni Tel:22 77 56.235)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • UCUZLUKTA İLK ADIM YÜNLÜ KUMAŞLAR İthâl malı 74 S Merinostan mamul elbiselik kaşe caketlik ve serj kumaşlar yarından itibaren Mısır Çarşısı 47 No.da Anilin Boya Mağazasında çok ucuz fiatlarla halka pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • atletizm Federasyonu 'ün Valiyi ziyaret etti Dün Ankara'dan gelen Atletizm •"ederasyonu başkanı Jerfi Fıratlı,anında Niyazi Kürdemir de olduğu 4alde Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan'ı ziyaret etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • ADALET İST.SPOR t Baştaraft Altıncıda lar,şık kombinezonlar,şut denemeleri ile alâka çekici geçti.Yirmi altıncı dakikaya girildiği bir sırada atılan gol.karşılaşmanın heyecanını bir kat arttırdı,alâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • BİR GENÇLİK GRUBU BROVVN'LA GÖRÜŞTÜ t Baştarajt Birincide çük,kendilerinden bu hususta izahat alarak,«Kıbrıs Türkleri adına alâka ve bağlılıktan duyduğu memnuniyeti» belirtmiştir.GÖLGE VEKİL,BAŞVEKİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • TElfpAE} PFPDEDE Bİr zaına,laı,n meşhur yılılı/ı Hedy Lamarr,«Miliil rtriUCUfc g senelik bir ayrılıktan sonra beyaz perdeye dönmüş,Jane Powell ve George Nadcr ile bir film çevirmiştir.Aslen Avıısturya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • BU AKSAM 20.30 İSTANBUL RADYOSUNDA Vantrlog Hasan ve Zaim 277)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • İSTANBUL' Devlet ve hususî sanayi mamullerinin teşhir edileceği sergi için şimdiden geniş ölçüde hazırlıklara başlandı ANKARA,AA.Sanayi sahasındaki inkişafı belirtmek maksadiyle bu yaz İstanbul'da büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • Demokrat izmir gazetesi tonlattmldı İZMİR,HUSUSÎ Demokrat İzmir» gazetesinin dünkü sayısı mahkeme kararı ile piyasadan toplattınlmıştır.Mezkûr gazetenin bir asak kararına aykırı hareket ettiği iddia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • Bir çocuk,aşkına mâni olan annesini öldürdü BAYONNE Ne\v-Jersey)A.A.Komşu kızıyla aşklarına mani olduğu için annesini öldürdüğünü itiraf eden onbeş yaşındaki Robert Gaydos'un akli müşahede altına alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • Kıbrıs Ti millî bir Baştarafı Birincide Ieceği âzam!fedakârlığı yapmış bulunduğu ve Kıbrıs'ın istikbalinin Türkiye'nin millî iradesi dışında bir hâl Sekline bağlanmasına imkân olmadığı bütün dostlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • DONANMAMIZ KUVVETLENİYOR t Baştarajı Birincide yardımı elde etmek hususunda başarı gösteremediğini söylemiştir.Hatip,Amerikan yardımının kesilmesi halinde hükümetin ne yapmak kararında olduğunu sorduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • C.H.P.Ii gençler Genel Merkezi tenkid etti Baştarafı Birincide dırmaktadır.IVIcbuslarımız,İstanbul» selislerinde lütfen bize de uğrasınlar.Kendilerine söyliyeceklerimiz var.Bir başka genç de İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • Bâzı Profesörlerin durumu ele alındı Baştarajı Birincide duğu bildirilmiştir.Genel Sekreter ise,müzakerelerin gündemini vermeğe hazırlanırken birdenbire vazgeçmiş ve «rica ederim,beni mazur cüıiin,ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • MacMillan Ruslara pakt teklif etti Baştarajı Birincide Başvekil bununla beraber,Batınınkomünist tasavvurlarının samimiyetini denerken kuvvet ve kudretini,muhafaza etmesinin şart olduğunu anlatmış ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • Sadist bir horoz olduruldu İZMİR.HUSUSÎ Çınarlı semtindeki meşhur hovarda horoz,devamlı şikâyetler yüzünden nihayet dün kesilmiştir.Bir zamanlar adı gazete sütunlarına geçen çapkın horoz mahalledeki t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • Binlik basan bir kalpazan yakalandı Bir kavga sonunda ihbar edilen kalpazan sahte banknotları ecza kullanarak yaptığını itiraf etti Zabıta sahte banknot basan ve bunları piyasaya süren Rüstem Çakır ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • Bursa'da da Genel evler şehir dışına çıkarılıyor BURSA,HUSUSÎ Vilâyet Umum!Meclisi yaptığı son oturumunda genel evlerin şehir dışına çıkarılmasına karar vermiş ve bu işin tatbikine vilâyet makamına se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • ARNAVUTLUK İNGİLİZ uçağını serbest bıraktı BRENDİSİ.A.P Yılbaşı arifesinde Kızıl jet av uçakları tarafından Arnavutluğa inmeğt mecbur edilen bir ingiliz nakliye uçağı dün Brendisiye gelmiştir.Uçağın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • NATO MENSUPLARI İZMİR'DE EV KİRALARINI ARTTIRDI İZMİR.HUSUSÎ Belediye Reisi İzmir NATO kumandanlığına hususi bir müracaatta bulunarak,Amerikan Hükümetinin NATO mensupları için şehrimizde ev inşa etmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • ursa'da bir çöpçü meyhaneciyi öldürdü Cinayete meyhanecinin sarhoş olan çöpçüye içki vermemesi sebep oldu BURSA,HUSUSÎ Şehrimizde 1958 yılının ilk cinayeti evvelki gece bir meyhanede işlenmiştir.Gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.01.1958
  • İKİ ESRAR SATICISI SUÇÜSTÜ YAKALANDI Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Bürosu memurları,Yenişehirde esrar satışı yapan Ramazan Şin ve Evakim Kaşkaval adında iki kişiyi yakalamışlardır.Suçluların piyasaya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.01.1958
  • V-EMRE ŞUBATTA SOFYA'YA uIDIYup Beynelmilel Güreş Federasyonu Teknik Komitesi Başkanı Vehbi Emre şubat ayında Sofya'ya gidecektir.Haziran ayında Dünya Serbest Güreş Kupası Şampiyonası Sofya'da yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1958
  • Paiterson Erskine M e karşılaşıyor LONDRA.TÜRKTEL Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Floyd Patteraon'un menejeri,Cus d'Amato,hâlen boks organizatörleri ile temas halindedird'Amato,Joe Erskine ile Patter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1958
  • Federasyon Kupasında Altınordu ve Altay galip İZMİR,HUSUSÎ Federasyon kupası maçlarına dün Alsancak Stadında devam edilmiş ve ilk karşılaşmada Altınordu,Egesporu ilk devrede attığı gollerle 2-0 yenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1958
  • REAL MADRİD SEVİLLE MAÇI MADRİD.TÜRKTEL Avrupa Şampiyon Takımlar Kupası maçlarının en mühimlerinden biri olan Real Madrid Seville maçlarının tarihleri tesbit edilmiştir.İlk maç Madrid'te 23 ocakta yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1958
  • ^4ll!llinmiMii!||nıni||!SAMI ÖNEMLİ] DAĞISTANLI çok memnun 1957 yılmm sporcusu seçilen dünya şampiyonlarımızdan Mustafa Dağıstanlı,kendisiyle konuşan bir arkadaşımıza duyduğu memnuniyeti şu cümlelerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1958
  • Beşiktaş K.Gümrük ile oynuyor Beşiktaş,bugün saat 8.30 da Şeref stadında,ikinci profesyonel kümenin lider takımı Karagümrük ile hususi bir karşılaşma yapacaktır.Siyah Beyazlılar salı günü de yine ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1958
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M.A.Y.P.Galatasaray 10 I 2 31 6 18 Fenerbahçe 10 7 2 1 22 6 16 Istanbulspor 10 S 3 2 13 8 13 Vefa 11 5 1 3 14 15 13 Beşiktaş 11 4 3 4 24 16 11 Beykoz u 3 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1958
  • ŞAMPİYON KULÜPLER BASKETBOL TURNUASI Avrupa şampiyon kulüpler basketbol turnuasma iştirak edecek takımların grupları TUrkiye,Romanya,Lübnan ve Suriye hariç belli olmuştur.Tesbit edilmiş bulunan A,B,C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1958
  • ANKARA LİG MAÇLARI ANKARA,HUSUSÎ Profesyonel birinci küme lig maçlarının ikinci devresi dün başlamış Ankaragücü Hilâlsporu 6-0.Güneş Yolsporu 1-0 mağlûp etmişlerdir.Lig maçlarına bugün de devanı edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1958
  • BASKET MAÇINDA HÂDİSE OLDU Kadıköyspor'lu Tanju'nun Darüşşafaka'lı Güray'a maçtan sonra vurması üzerine seyirciler sahaya hücum ettiler.Polis hâdiseyi güçlükle önledi istanbul basketbol birinciliğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1958
  • Federasyon toplanıyor Millî maçlar mevzuunda mühim kararlar alınacak Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak dün sabah trenle Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Saat 11 de Bölge binasında Federasyon a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1958
  • Galâfasaray kazanırsa şampiyonluğu garantileyecek Fenerbahçe galip gelirse birinci olabilecek LİGİN FİNAL NACİ MUHTEMEL KADROLAR TURGAY ALİ İSMAİL COŞKUN SAİM AHMET SUAT KADRİ İSFENDİYAR METİN SALİM Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 05.01.1958
  • Adalet oynadı îst.Spor kazandı SAM-SİYAHULARW 2-1 GAUP BİTİRDİKLERİ MAÇ KALİTELİ VE MÜCADELE tÇtNDE GEÇTt «Mı [SAMİ ÖNEMLİ 1 İİ mağlûp duruma düşen Adaletlilerin maçı artık bu netice ile kaybedecekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor