Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.01.1958
  • Hariciye Vekili ve Umumî Kâtiple uzun görüşmeler yapan r.KÜÇÜK HÜKÜMETE ZAHAT VERDİ Kıbrıs'h Lider son hâdiselerle ilgili bâzı vesikalar setirdi V—S Fâzıl Küçük dünkü görüşmelerden büyük memnuniyet du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1958
  • Galata rıhtımı genişletiliyor 500 metreye çıkanlacak rıhtıma 8 gemi yanaşabilecek 4 şat inşa edilecek I genişlikte "STANBUL'un İmarı mevzuunda liman tesisleri de sıraslyle ele alınmaktadır.Salıpazarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1958
  • Liselere din dersi KONUUIYACAK Bugün Üniversitelerarası Kurula riyaset edecek olan Maarif Vekili "İntibak Kanunu,nun Meclise sevkedildiğini söyledi EKREM ALTINKAYNAK Dün akşam şehrimize gelen Maarif V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1958
  • RUS LİDERLERİ MENDERES'E DE MESAJ GÖNDERDİ ANKARA,A.A.Başvekil Adnan Menderes Rus Reisicumhuru Voroşılof'a gönderdiği telgrafta,1958 yılı içinde dünyanın' hakikî sulha kavuşturulması yolunda mühim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1958
  • x M:I SAMİ ÖNEMiİ] YENİ PAVYON AÇILDI Hastalıkları Hastalıanesinde yeni ynnn.vı 35 yataklı pavyon dün saat 15 de ao"-rstır.Ba münasebetle yapılan törende Sa?vekili Dr.Lütü Kırdar da hazır bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1958
  • GÖLGE» İNGİLİZ KABİNESİ GÖLGE VEKİLİ BROWN ANKARA'DA GAZETELERDEN)MISTER BROWN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1958
  • "ULUS,İLÂN KARARNAMESİNİ TANIMIYOR Bilûmum hususî ilânların Devlet kontrolündeki «Resmi İlânlar Şirketi» kanaliyle tevziine dair kararname 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.Bu münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1958
  • m TEVKİF EDİLDİ Evvelki gece Zeyünburnunda islenen cinayetin 15 yaşındaki faili Hasan Aslan,dün sorgusunu müteakip tevkif edilmiştir.Hasan'ın babası Hüseyin ile kahveci Süleyman Yüksel hakkında da cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1958
  • BÖLÜKBASI'NIN DURUŞMASI BUGÜN DEVAM EDECEK ANKARA,HUSUSÎ C.M.P.Genel Başkanı Kırşehir Mebusu Osman Bölükbası'nm duruşmasına bugün saat 9.45 den itibaren Ankara 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1958
  • İngiltere Ada için karar arifesinde Vali,Başvekil MacMillan ile uzun süren bir görüşme yaptı LONDRA,A.P.Kıbrıs Valisi Sir Hugh Foot dün Ingilterenin Kıbrıs siyasetinde esaslı bir değişiklik yer alabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1958
  • DAHİLİ POLİTİKADA BİR YILIN HİKÂYESİ BVGUN ÜÇÜNCÜ SAYFAMIZDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1958
  • İSTİMLÂK EDİLECEK YERLER TESBİT EDİLDİ Tarlabaşında vasıtaların geçtiği yollar açılacak Yeni yılın istimlâk hareketlerine kısmen Beyoğlu bölgesi de dahil olacaktır.Genel evlerin,bir başka münasip bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] DOLAPDEREDE KAZANIN OLDUĞU AKAĞALAR YOKUŞU ÖNDE PARÇALANAN İLK OTOMOBİL,GERİDE KAZAYI YAPAN OTOBÜS.KARI KOCANIN EZİLDİĞİ YER İSE RESİMDE HALKIN ORTADA TOPLANDIĞI KISIMDIR.Zincirleme bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1958
  • Bozöyük'te bir kazada 5 kişi öldü Kazadan sonra yolcular otobüse çarpan kamyonun şoförünü dövdüler BİLECİK,HUSUSÎ Yeni senenin ilk büyük trafik kazası dün sabah Bozöyük ile Poyra arasında vukubulmuş,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.01.1958
  • Amerika Bağdat Pakt.na kat.lm.yor Hariciye Vekâleti sözcüsü Ankara toplantısında Dullesin yeni bir karar almıyacağını açıkladı WASHİNGTON,A.P.Bir Vekâlet sözcüsü Hariciye Vekili John Foster Dulles'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan Dr Halûk ClltOV YIL sonu dolayısiyle toptan işlerde umumî bir durgunluk müşahede edilmektedir.Esasen pamuklu mensucat Miatlarının dondurulmuş olması ve üstelik bunların i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • HAFTANIN FİLMLERİ ATLANTİK FATİHİ «Tbe Spirlt of St.Louis.Rejisör Blily Uilder idaresinde renkli ve Sinemaskop sistemiyle çevrilmiş bir VVarner Uros Amerikan)filmi.Oynayanlar:James Stevvarl,Hurray Ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • DÜZELTME Türkiye İş Bankasının Çekiliş neticelerini bildiren 1.1.1958 tarihli nüshamızda çıkan ilânın son 3 satırında ayrıca 1800 hesap sahibi 100)50)ve '25)lira para ikramiyesi kazanmışlardır)yazıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • II MIHI IIII Milli I mı İSTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Polka,Passo Doble ve Tangolar 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • OĞLAK BURCU 13 K [22 Aralık 20 Ocak] His hayatınızda yeni bir devreye girmek üzeresiniz.Üzüldüğünüz mesele mazive karışacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Değersiz biı şeyin üstünde fazla duruyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Geyik cinsi bir av hayvanı;Tapınak.2 Nefesli bir batı müziği âleti;Yağlı güreş tabiri.3 Göztepe.Erenköy arkasından geçen caddenin adı.4 Haliç'de bir semt;Eski Türkçe bir elyazısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • DENİZCİLİK BANKASI BU SENE YİNE ZARAR ETMİŞ 1957 yılı içinde Denizcilik Bankasının gemileri ile dış hatlara giden ve gelen yolcuların sayısı 58.685 kişi olarak tesbit edilmiştir.1956 yılında bu miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • İki çocuk dün hırsızlık suçundan tevkif edildi Ali Akkaya ve Mustafa Navdar adında 15 er yaşında iki çocuk,dün hırsızlık suçundan nöbetçi mahkemece tevkif olunarak cezaevine gönderilmişlerdir.Ali ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • MALLARIMIZ İÇİN YENİ İHRAÇ İMKÂNI ARANIYOR Mallarımıza yeni ihraç imkanları aranmaktadır.Bu bakımdan prim tevziine yeni bir şekil verilmesi bahis konusudur.Fiatlar dünya piyasalarına uydurulacaktır.Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • GRİP VAKALARI HERGÜN BİRAZ DAHA YAYILIYOR Grip vak'alarındaki artış devanı etmektedir.Fczahanelerde ateşli hastalıklar için tavsiye edilen ilâçlar bulunamamaktadır.Bâzı doktorların vizitaları yüksek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • Mahkemeler 1957 senesi Blânçolarını hazırlıyor Mahkemeler,yıllık bilançolarını çıkarmağa başlamışlardır.Bilanço çıkarma işi her mahkemeye Köre bir hafta ilâ 15 gün arasında değişmektedir.Bu yüzden mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • Hamamdan ceket çalan biri Adliyeye verildi Necdet Gündoğdu adında biri hırsızlık suçundan dün geç vakit adliyeye verilmiştir.Fatih'de oturan Necdet bu semtteki hamamlardan birine gitmiş,diğer müşteril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • Bir genç kıskançlık yüzünden amcasının oğluna iftira attı Akrabasının silâh kaçakçılığı yaptığını iddia eden Behzat,üzerinde esrar bulundurmak ve iftira atmak suçlarından dolayı bugün Adliyeye verilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • 1953 yılında Türkiye'de muhabere yoluyla öğretimin temelini atan ve ON BİNLERCE Türk münevverine büyük bir tecrübe ve en modern ilmi metodlarla lisan öğretmeğe muvaffak olan CORRESPONDENCE INSTITUTE N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • YILBAŞI İKRAMİYE KEŞİDEMİZDE KALAMIŞ'TA Apartman Dairelerini Sabri Kırlı Galata 19373)Mahmut Yeker Kadıköv 13240)25.000,Liralık Mesken Kredilerini Kirkor Kurtuluş 10008)Osman Kadıköy 12582)Şakir Adana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • Adalet doktoru bir ölüm vakasını şüpheli gördü Şişli'de oturan Mehmet Subaşı adında birinin ölümü şüpheli sürülmüştür.Mehmet'in birkaç giindenberi dışaTıya çıkmadığım gören komşuları durumu zabıtaya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • İhracatçı vesikalarının vize muamelesi başladı İhracatçı vesikalarının vize muameleleri dünden itibaren başlamıştır.Vize işleri ihracat başkontrollugunda yapılmaktadır.Esnafın tutmağa mecbur olduğu de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • Telefon yüzünden kanlı bir vak a cereyan etti Yeldeğirmeninde telefon etme yüzünden kanlı bir hâdise olmuştur.Semt sakinlerinden Kemal Başoğlu adında biri,telefon etmek maksadiyle bu semtteki bir tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU J AKIN Tel:48 65U2 ;1 İntikam Alevi Ayhan Işık Deniz Tanyeli Türk filmi.2 Hayatımı Mahveden Kadın Neriman Koksal Abdurrahman Palüy Türk filmi.ALKAZAR Teı:44 25 C2)Çapkın Kızlar Env
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • ÖLÜM Müteahhit Yük.Müh.Fred Beja'nın pederi Sabık Profesör Bay JOZEF BEJA vefat etmiştir.Cenaze merasiminin bugün Cuma 3 Ocak 1958 saat 12 de Büyük Hendek Keneset İsrael sinagogunda icra olunacağı tee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • ALTIN FİATLARI Reşat Cumhuriyet ingiliz Gulden Külçe 143.50 110.50 144.50 102.30 16.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • Ü.T.B.mensupları,tâyininden bu yana Vali Mümtaz Tarhanı tebrik edememişlerdir.Birlik tarafından yayınlanan bültende,bu tebrik ziyaretinin yapılamaması sebebi,Vilâyet Kalemi Mahsus Müdürlüğüne yükletil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • Telefon şebekesinin tevsiine karar verildi Beyoğlu Santralına 3 bin,Aksaraya da 5 bin ilâve yapılması için hazırlıklara başlandı 1958 yılı içinde İstanbul telefon şebekesinin geniş ölçüde tevsii ve sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.01.1958
  • GÜRKAN,MEVLÂNÂ VE TÜRKÇE EVVELKİ gece,İstanbul Radyosunda Mcvlânâ'nuı hayatını ve eserlerini anlatan Kâzım İsmail Gürkan'ı evimden dinledim.Yeni birşey söylemedi.Fakat bilenlerin bildiklerini,bilmeyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.01.1958
  • Politikada 957 OCAK 1957:YENİ yıla kahkahalarla girenler,şayet,gazetelerin iç politika haberlerini takibe meraklı vatandaşlar ise «iyi bari» diyorlardı,«yeni yıla adım atarken tabiat oldukça yumuşak d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1958
  • I Lûgaiça konuşma I TNÜNKÜ gazetelerden birinde «Lûgatca konuşma» başlıklı bir l Y^J yazı okudum.Bir vatandaşın mahkemede işi varmış,bir avukat tutmak istemiş.Avukat davacının yahut dâvâlının î işinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1958
  • 1958 İkramiye Plânı ÇEKİLİŞ TARİHLERİ BAHÇELİ EVLER •ARTMJ DAİRELERİ PARA İKRAMİYELERİ 1958 yılında dağıtılacak 2.0 nıilyonııu tamunu ikramiye olup KREDİ yani BORÇ değildir.TÜRKİYE BANKASI paranızın.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1958
  • ölçüde i başladı "Doğu Almanya,Polonya ve Kızıl Çin Komünist Partilerinde bir çok şef vazifelerinden atıldı LONDRA,A.P.ve A.A.Peyklerde ve Kızıl Cinde geniş ölçüde temizlik başlamıştır.Doğu Almanya Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1958
  • Gina,Tarzan ile film çevirmiyor KOMA,A.P.Sık sık hiddetlenen Gina Lollobrigida,eskiden Tarzan rollerine çıkan Lex Barker ile beraber «Kraliyet Vcniisü» filmini çevirmeği reddetmiştir.İtalya'nın bir nu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1958
  • SADAKAT NİŞANESİ ta,yûda Fransa yakınındaki küçük Sant 7 V M,MI Lorenza şehrinin en büyük meydanına Fido adh bir köpeğin heykeli dikilmiştir.Carlo adında bir işçiye ait olan köpek sahibini her gün işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1958
  • BİR IRAK Gazetesinin asılsız haberi ANKARA,A.A.Hariciye Vekâleti Matbuat Bürosundan bildirilmiştir:«Bağdad'da münteşir Hürriyet adlı gazetenin dünkü nüshasında.Batı Almanya'dan İsrail'e şimdiye kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1958
  • hak Kralı nişanlısı şerefine bir resmi kabul tertipledi BAĞDAD,T.H.A.Sarayda dün Kral Faysal'ın nişanlısı Prenses Fazile şerefine büyük bir kabnl resmi verilmiştir.Resmi kabulde konuşan Prenses Fazile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1958
  • Mısır'da iki devekuşu mumyası bulundu KAHİRE,A.A.Kahire'nin güney doğusunda Heliopolis yakınlarında bulunan ve eski Mısır'da 20 nci sülâleye ait olduğu anlaşılan bir mezarda bantlara sarılmış iki deve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1958
  • KUÇUK ROKETÇİLER" Amerika'nın Austin şehrindi-yaşları 14-17 olan çocukların kurduğu «Rokctçilik Cemiyeti» bir denemeye hazırlanmaktadır.Bu dela roketin burnuna bir de beyaz fare yerleştirilecektir.Far
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.01.1958
  • ANKARA,HUSUSÎ Şeker Şirketi Umum Müdürü Baha Tekant,1957 de 320 bin ton şeker istihsal edildiğini açıklamıştır.Tertip ettiği basın toplantısında kampanya hakkında izahat veren Umum Müdür en uzun kampa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.01.1958
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Öbürü düşünür gibi duruyordu;neden eonra kadehi aldı:Bilmem ki,diye mırıldandı,içim hiç çekmiyor;midemi bozmuşum.biraz da üşütmüş müyüm ne?Havalar sakat.Bütün gün traktörlere yed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1958
  • BİZ KADINLAR Seyyire BİR GENÇLİK VEKÂLETİ KURULMASI İSTENİYORMUŞ 5 DÜNKÜ gazetelerden birinde bir haber var-di.Küçüktü,fakat büyük bir dâvayı akla getiriyordu.«Millî Türk Talebe Federasyonu bir Gençli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1958
  • ir AŞK HİKAYESİ EVLENME İLÂN!TEFRİKA No.il ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Zengin,yaşlı kız Marie öldürülür.Komiser,Marie'nin evlenme ilanına cevap verenleri araştırır.Komiser Lnmlıert karakola döndüğü aman ita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1958
  • ASYA KOPRUSU:TÜRKİYE MEMLEKETİMİZİ ZİYARET EDEN İSVİÇRELİLER TÜRKİYE'DEN VE TÜRKLERDEN HAYRANLIKLA BAHSEDİYOR GEÇEN YAZ İÇİNDE MEMLEKETİMİZİ ZİYARET EDEN İSVİÇRELİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLER GRUBUNUN BA-ŞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1958
  • MORGDA CİNAYET Melley:Belki kızkardeşini sevmiyordu,dedi.Kran,göğsünde,konyak kadehinin ıslak serinliğini hissediyordu:Bu olabilir diye söze karıştı,fakat serinkanlı da değil.Ellerinin nasıl titrediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1958
  • JM NASIL,m^ HÜU BİR GAZE Ci OLMUŞ M6WP HASEKİN OEGERİNI an.UAMIVOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1958
  • Su REAKTÖR 3ET Bu OA SENİN TÜRBİNLERİ İÇİN MU.İŞİN DEĞİL AZZAM BİR.ENERJİ 1» TREV TEAMN EDECEK uÇAGA YERLEŞTİRİNCE TEC-RjÜBEyÇ BASLU Ü)a ESNADA ÜS'i\£RJ5İTEDB I TOAr 0 'P/4K7 S/V?3 TARu BuRAyA NİÇİN G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1958
  • i f 8u i 5 ıÇırsOE »CA.&A PA«.¦V\AGı vAR.J P-*r •AKAT,ıduR DAN» BİRŞEV VAWWy\A7uU?KK Bunu İŞLŞT/VAESiNİ AAUSUN KA8A?OMUARı 'GNCECEDEN ÜEVRETMİŞTİM.Ş'MOı SÖKE.ÇEKSİNİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.01.1958
  • Saks eunİ sürme.3u bis üi"t_er.hasan'ua BENİM MİT K VBU ı i-tAOİ GEL VANiMA OTUR CA ŞU A«İTA\ETÎK MESELELERİNİ ÇÖZELİM.aırtx nikıi\'ttW(ı ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • DÜN SABAH URFA VE Malatya'da zelzele oldu ANKARA,AA.Malatya'da dün sabah saat 7.50 de dipten gelen ve iki saniye süren.Urfada da saat 7.30 da 5 saniye devam eden iki zelzele olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • Everest Fatihi Güney kutup noktasına 50 kilometre yaklaştı AUCKLAND,A.P.Güney Kutup noktasına hızla ilerlemekte olan Everest Fatihi Yeni Zelandalı Sir Ednıund Hillary'nin hedefinden sadece 50 kilometr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • "ULUS,ilân kararnamesini tanımıyor t Baştarajı Birincide na dayanarak İlân almakta devam ediyoruz.Böyle bir teşebbüsün yapılmış olmasını üzüntü ile karşıladık.Bunu bir taraftan şahsi teşebbüse ve mülk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • SPim «mu sı TOP?»vKraır I Baştarafı Altıncıda rica Güreş antrenörüne sahip bulunan bölgelerin antrenörlerini okullar emrine vermelerini de düsünmekteyl» Ayrıca önümüzdeki aylarda Ankariçin hir kanalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • EMNİYET 5-0 GALİP Emniyet takımı dün saat 12 de Şeref stadında,amatör kümeden Büyükdere ile bir hazırlık maçı yapmıştır.Nevzat Koco,Necdet Sanılın,Osman,Nevzat Nejat,Sabahattin,Hikmet,Sezai,Atilla Erg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • Liselere din dersi konulmıyacak Baştarafı Birincide bir zamanda Meclise sevkedileceğini sözlerine ilave etmiştir.Celâl yardımcı,geçen hafta içinde «ehrimizdeki bir ilkokulda cereyan eden dayak hâdises
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • Zincirleme bir otobüs KAZASI t Baştarafı Birincide ganlığı sebebiyle de sola kaymış ve az ilerdeki bir elektrik direğine çarptıktan sonra durabilmiştir.Bu sırada sokağın cereyanları kesilmiştir.OTOMOB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • DENİZCİLİK BANKASİ Bankamızın Konak Ajansı şefi Hikmet Zaptsız 31.12.957 çekilişinde Büyükada'da »partman katı kazanan İzmir'den seyyar su satıcısı HÜSEYİN İVGEN'i tebrik ediyor.Çeşitli para ve seyaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • Bozüyük'te bir kazada 5 kişi öldü Baştarafı Birincide yonla çarpışmıştır.Kesif sis yüzünden vukua gelen kaza sonunda,iki vasıta da hurdahaş hale gelmiş ve otobüs bir kaç takla atmıştır.Yolculardan Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • BOŞ BİDONA İHTİYACI OLAN MENSUBUMUZ SANAYİCİLERE Amerikadan ithal edilen pamuk yağının boş bidonları,tanesi 35 liradan ihtiyaç sahiplerine tevzi edilecektir.İhtiyacı olanların 7/1/1958 akşamına kadar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • PAMUK SATIŞI Adanada Ergirler Fabrikasında çıkan yangında hasara uğrayan pamuklar aşağıda gösterilen partiler halinde kapalı zarf usuliyle satışa arzolunur.Parti No.1 150 Preseli balya halinde No.2 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • Barutçu ve Yetkin dün şehrimize geldi C.H.P.Meclis Grubu başkan vekillerinden Ankara Mebusu Faik Ahmet Barutçu ile Nüvit Yetkin İstanbul'a gelmişlerdir.«İktidarın muhalefet vazifelerini güçleştiren ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • Bir sinema bileti kara borsacısı 2,5 ay hapse mahkûm oldu Yeni yılın ilk mahkûmiyet kararını dün Millî Korunma Mahkemesi vermiştir.Bir sinema bileti karaborsacısı 2 ay 15 gün hapis 833 lira para cezas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • KLÖB-X Mum ışığında sihirli Keman sesleriyle akşam yemeğini yiyiniz.SEMİH ARGEŞO ve ARKADAŞLARI)Paris'in CRAZY HORSE SALOON Vedetleri Pek çok beğenilen QUİN ROMERO ve Orkestrası Sempatik T RİO NEJAD C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • TCDD Yolları Genel Emekli Demir Yolcular Cemiyeti Umumî Merkezi Eşya Piyangosu Listesi Çekiliş Tarihi:30.Aralık.1957 32111 38877 31043 22216 19932 41713 47554 44961 12908 25060 20009 Buz dolabı Radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • HACZİN KALDIRILMASI SUÇ:Bakaya,MAZNUN:ŞEVKİ AKÇA,Adem Oğ.932 Doğ.Çayıralanın Curalı köyünden olup 211.HD.A.3.Tb.Kh.Bl.terhis eri,Yukarıda açık hüviyeti ve kendisine müsnet suçun mahiyeti yazılı şahıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • HİCRÎ CUMA RUMİ 1377 3 1373 C.âhıt OCAK Aralık 12 19 5 8 21 VAKİ T VASATI EZANİ Güneş 7.24 2.32 Öğle 12.19 7.27 ikindi 14.40 9.48 Akşam 1G.53 12.00 Yatsı 18.31 1.38 İmsak 5.40 12.48 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • tfilliuel Sahibi:rcüment karacan Vazj İşlerini fiilen dare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK ÜSKÜDAR Salacak Topraklı sok.14 de,dörder odalı,kaloriferli,kalorifersiz apartman daireleri kiralıktır.K-845)ACELE satılık Fatih Yavuzselim caddesi üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • VEREM HAFTASI pazargiinii başlıyor ANKARA,HUSUSÎ Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletiyle,Ulusal Verem Savaş Derneğinin birlikte idare ettikleri,«Verem Haftası» pazar günü başlıyarak ayın 11 ine kadar deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • DUNDAKİ RUS DÂNI DEĞİŞTİRİLDİ Moskova Radyosu Mareşal Rokossovsky'nin Savunma Vekil Muavinliğine getirildiğini açıkladı LONDRA,A.P.Moskova Radyosu Mareşal Konstantin Rokossovsky'nin Sovyetler Birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • Bütçe Encümeni bugün toplanıyor ANKARA,HUSUSÎ Vılbaşı dolayısiyle üç günlük bir tatile girmiş bulunan bütçe encümeni bugün saat 10 dan ibitaren çalışmalarına başlayacaktır.Encümenin bugün Adliye Vekâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • BEYŞEHİR'DE 168 KİLO KAÇAK AFYON ELE GEÇİRİLDİ KONYA,HUSUSÎ Beyşehir'in Hüyük nahiyesine bağlı Keçi köyünde ihbar üzerine Süleyman Öğütçü adında bir şahsın evinde yapılan arama neticesinde,168 kilogra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • Arap ve Doğu Almanya işçi sendikaları işbirliği yapacak DOĞU BERLİN,A.P.Doğu Almanya komünist işçi birlikleri Arap işçi sendikalarıyla bir işbirliği anlaşması imzaladıklarını ilân etmiştir.Bu münasebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • Rus liderleri Menderese de mesaj gönderdi t Baştarafı Birincide tin samimi ve halisane emel ve hasretinin bu gayenin tahakkukundan ibaret olmak lâzım geldiğine inanmaktayım.BAŞVEKİL DÜN İMAR İŞLERİYLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • GAZİ ETHEM PAŞANIN KILICI MÜZEYE VERİLDİ 1313 Harbi kahramanı Gazi Ethem Paşaya II nci Abdülhamidin hediye ettiği kıymetli kılınç,dün Paşanın kerimesi,torunu ve damadı tarafından müzeye hediye edilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • İspanya maçı İstanbul'da ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonu Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul'da ilk toplantısını yapacaktır.Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak,Merkez hakem komitesinden Ali Rıza Ertu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • DEMİRYOLLAR SERBEST GÜREŞ ŞAMPİYONASI ANKARA,HUSUSÎ Münakalât Vekili Fevzi Uçaner,dün bir basın toplantısı yaparak 4-5 ocak tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan Demirsporlar arası serbest güreş şampi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • Dr.Küçük Hükümete dün izahat verdi Baştarafı Birincide devlet İdarecileri tarafından müsbet karşılanacaktır.Şayet,bu dâvanın sulh yolu ile halli isteniyorsa,sulhsever dünya milletlerinin Türk tezinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • Maarif Kitaphanesinden Sayın İstanbul okuyucuları ve bayilerine;görülmemiş bir rağbete mazhar olan ve tiryakisi bulunduğunuz:SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ Bazı teknik sebebler dolayısile 5 Ocak 1958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • TAKSİ SAHİPLERİNE Ölçüler mevzuatına göre 1958 yılında muayenesi gereken 1956 damgalı taksimetreler sahiplerinin 2 Ocaktan 31 Ocak 1958 aksamına kadar bir dilekçe İle Ölçüler ve Ayar Bas Kontrolörlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • Kuduza karşı yeni bir serum bulundu MOSKOVA,A.P.Ziraat Vekâleti Sovyet ilim adamlarının kuduza karşı son derece tesirli bir serum yaptıklarını açıklamıştır.Yeni serumun tecrübelerinin çok müsbet netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • 65 LIK İHAM 60 LIK gelinle halayına çıktı Yaşlı çift yola çıkmadan evvel "En büyük arzumuz çocuk sahibi olmak,dediler İZMİR,HUSUSÎ Yeni yılın ilk nikâhı dün Kültür Park'taki Merkez Evlenme Dairesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.01.1958
  • İNGİLTERE ADA İÇİN KARAR ARİFESİNDE t Baştarajı Birincide hitaben yayınladığı açık mektubun bir nüshasını da gazetemize göndermiştir.Kıbrıs Türklerinin adadaki feci durumunu belirten ve Türk tezinin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.01.1958
  • SATILMAYAN Kombine biletler ihtilâfa sebep oldu ikinci devre lig maçları İçin basılan kombine biletlerden 200 tanesi satılmamış ve Bölgenin elinde kalmıştır.Satılmayan 200 biletin,kulüplerle Bölge ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1958
  • DAĞISTANLI LEFTER YILIN SPORCUSU*İCİN İKİ NAMZED YILIN SPORCUSUNU Yarın ilân ediyoruz Son duruma göre;Fenerbahçeli Lefter veya Mustafa Dağıstanlıdan birinin "Yılın Sporcusu,olması muhtemel Yılın Sporc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1958
  • Beşiktaş idare Hey'eti Tarhan'ı ziyaret etti Beşiktaş Kulübü İdare Heyeti,dün Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarhan'ı makamında ziyaretle,yeni vazifesini tebrik etmiştir.Bundan ziyadesiyle mütehassis o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1958
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar Galatasaray O.O.B.M.A.Y.P.10 8 2 31 6 18 Fenerbahçe 10 7 2 1 22 6 16 Vefa 11 5 3 3 14 15 13 Istanbulspor 9 4 3 2 11 7 11 Beşiktaş 11 4 3 4 24 16 11 Beykoz 11 3 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1958
  • I Amerika'da 1 Tüık I Antrenöı-Futholcû Ankara Gençlerbirliği'nin eski elemanlarından Hicabı İ şimdi Amerika'da başarılarıyla kendinden bahsettiriyor G Ü N D Ü Z K I L I Ç len Amerikada hem futbolcu,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1958
  • G.Saray Lübnan ve Irak'a davet edildi Galatasaray profesyonel takımı 5 karşılaşma için Lübnan ve Irak'a davet edilmiştir.Sarı kırmızılılar,bir anlaşmaya varıldığı takdirde 19 şubattan sonra seyahate ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1958
  • I Diğer Spor Haberlerimiz 5 5 inci sahifemizdediı*.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1958
  • G.Saray DİCK'e müsaade etmiyor Futbol Federasyonu,önümüzdeki günlerde İspanya millî maçlarının hazırlık programını tesbit edecektir.Federasyon,millî takım hazırlıklarında Galatasaray Antrenörü Dick'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1958
  • SPOR ŞÛRASI TOPLANACAK Umum Müdür Şinasi Ataman "Güreş ve Boks Federasyonlarım takviyeye muhtaç görüyorum dedi ANKARA,VELİ NECDET ARIĞ'dan Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne asaleten tâyin edilmiş bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1958
  • BÜYÜK MACA AZ KALDI İdarecilerin alâkadar olmadığı San» Lacivertliler dün topsuz çalıştılar.Lefter idman yapmadı Namık E VIK SERACETTIN Antrenmana çıktı ASRIN maçı dediler.Sonra «Asrın» lâfını büyük g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1958
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] CADI IHDMI7II II A D Galatasaraylılar dün bir antrenman daha O Alil IVInmlLILILMIl yapdiar.Dick'ln idaresindeki çalışmalar intizam ve senenin büyük maçına verilen ehemmiyet ölçüsüne u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.01.1958
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Beykoz forvetinde muvaffak oyun çıkaran B.Nusret'in ilk devrede yaptığı bir akınını lalih,önlemeye çalışıyor.Kasımpaşa galibi Beykoz Lig'de alımcılığa yükseldi San-Siyahlılaı güzel bir o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor