Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.01.1958
  • i:r:j.i";f J J^-^Iİ ADRES Cağaloğlu,Mollafenari sokak No.İSTANBUL TELGRAF:^İLLİYET,Istanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TEL E FO N 17 42 10 Santral YIL:8 SAYI:2746 BUGÜN 6 SAYFA 15 KURUŞ r^feg^ KURUCUSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • Jk*.S GÜNÜN TIBBÎ BAHİSLERİ KAN BANKASI Dr.Recep DOKSAT i «Henüz 11 yasında bir çocuktum.Erzincan'da,askerî orta okulda 1 okuyordum.Meşhur zelzele.Erzincan'ı harap etti.Pek çok arkadaşım maalesef öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • M Muammer Karaca «âîTÎcâ RIî AKSAM 21 DF BU AKŞAM 21 DE MASİF İSKEMLE KOMEDİ 3 PERDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • YAPI ve KREDİ BANKASININ Büyük Bir Kaybı Memleketimizin çok değerli iş adamlarından ve Bankamız İdare Meclisi Azalarından NÂZIM ZEKİ EKEMEN çok kısa süren bir rahatsızlıktan sonra 1 Ocak 1958 çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • istanbul tütüncüler birliğinden Pek kıymetli meslektaşımız ve Birliğimiz İdare Hey'eti Reis Vekili,NÂZIM ZEKİ EKEMEN hiç beklenmedik bir anda hakkın ranmetlne intikal etmiştir.Cenazesi bugün öğle nama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • VEFAT Ayje Ekemen,Zeki.Vedia,Nazım ve Aygen Ekemen,Nafiz Ekemen,Rezan Erginer,Celile ve Mehmet Ali Kırca,Münevver üras,Ferdi.Münire,Sülin Erdölen,Tülün ve Baki Önis,Gönül Güvene ve Ceşkun Kırca,Refik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Üzüntünüzü biri ile paylaşacak,bir hal çaresi bulacaksınız.M B fi İKİ KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sıhhatinizdeki aksaklıklan gözünüzde büyütüyorsunuz.Hayatınızda deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • İNGİLİZ İSÇİ MÜTEHASSISI GELDİ İngiltere'nin tanınmış İşçi mütehassısı Mr.G.Evans Ankara'da Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen ile yaptığı temaslardan sonra dün şehrimize gelmiştir.Mr.G.Evans gazeteciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Her yıl adı-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H na mükâfatlar dağıtılan Isveç'ii âlim.2 Peşinden yağmur ge-2 tiren sert rüzgâr;Patlayıcı madde.3 L_3 Manevî ilimlerin diploması.A *L Etra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • M—Türkiye Tütüncüler Federasyon'undan Tanınmış ve pek sevilmiş meslekdaşlarımızdan ve İdare Heyetimiz azalarından,Nâzım Zeki Ekemen'i ebediyen kaybetmiş bulunuyoruz.Merhuma Tanrıdan mağfiret ve kederl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • 300 TON KAHVE BU AY DAĞITILACAK Gümrükte bekleyen 300 tonluk kahvenin bıı ay içinde halka intikaline karar verilmiştir.Mesele ile Gümrük ve Tekel Vekili Hadi Hüsman bizzat meşgul olmaktadır.Brezilya'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • Belediyede memurların devamı kontrol edilecek Belediyeye bağlı dairelerde bâzı memurların mesai saatlerine riâyet etmedikleri görülmüştür.Yaptığı teftişlerde bu hususu tesbit eden Vali Mümtaz Tarhan.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • VEFAT Nâzım Zeki Ekemen,Yapı Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi.Tüttmport Zeki Ekemen ticarethaneleri memur ve müstahdemleri eşsiz ve sevgili patronları Nâzım Zeki Ekemen'in vefatı haberini acı ile bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • Amerika'dan 90 dizel lokomotifi almıyor İlk partisi Şubat ayında gelecek lokomotiflerle Ankara İstanbul yolu 3,5 saat kısalacak Ulaştırma Vekâleti tarafmdan alman bir karar gereğince Ankara İstanbul a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • Belediye bu yıl çöp fırınları yaptıracak İstanbul'un çöp dâvasının kökünden halli için çöp fırınları inşasına karar verilmiş ve 1957 yılı Belediye bütçesine bu iş için 250 bin iira tahsisat konulmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • BİR YILDA GEMİLERDE 299 KAÇAKÇILIK OLDU 1957 yılı içinde İstanbul ile ecnebi limanlar arasında sefer yapan gemilerde 299 kaçakçılık vak'asma el konulmuştur.Bu vak'aların sonunda müsadere edilen mallar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • j Eski bir yılbaşı gecesi Ti İKİNCİ Dünya Harbinin mütareke yılla-İJ rı.İstanbul İngiliz işgali altında.Dolmabahçe'nin önünde İtilâf donanması.Beyoğ-E lu semti kudurmuş bir neşe ve ışıklar içinde,E İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • İ.E.T.T.Şehir Hatları ile işbirliği yapacak Mevcut otobüslerden daha fazla İstifade imkânları aranmaktadır.İ.E.T.T.İdaresinin Denizcilik Bankası ile işbirliği yapması temin edilecektir.İki İdare arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • BİR YILDA LİMANIMIZA 1020 GEMİ GELDİ 1957 yılı içinde limanımıza muhtelif bandıralı 1020 gemi gelmiş ve gitmiştir.Gelen gemiler ile şehrimize 12.000 yolcu ve takriben 5.100.000 ton yük getirilmiştir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • Cankurtaran arabaları ihtiyacı karşılamıyor Şehrin Anadolu yakasındaki cankurtaran arabalarından çoğu arızalıdır.Kadıköy,Üsküdar ve Beykoz merkezlerinde çalışır vaziyette ancak birer araba bulunmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • r İSTANBUL 7.57 Açılı;ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Hammund orguyla hafif melodileı 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.3(1 Hafif melodile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • LİKÜR FABRİKASINDAKİ STOKLAR BİTTİ Yılbaşı münasebetiyle Likör Faorikası bütün stoklarını bitirmiştir.Fabrika Müdürü Cafer Özsezen,geçen sene görülmemiş derecede likör istihlâk edildiğini belirttikten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • Armutluluların vapur tarifesinden şikâyeti Gemlik kazasına bağlı Armutlu nahiyesinden bir grup gazetemize gelerek,Mudanya hattı kış tarifesinden şikâyetçi olduklarını bildirmişlerdir.Armutlulular,bilh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • Atlı arabalar eylüle kadar kaldırılacak Eylül ayına kadar,atlı arabalar seferden kaldırılacaktır.Arabaların,önce ana caddelerle asfalt yollardan geçişleri menedilecek,sonra yalnız geceleri çalışmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • Lokantalar yemek miktarını azalttı Murakıplar bu haftadan itibaren müşterilere verilen yemekleri tartacaklar Lokantaların porsiyon gramajını azalttıkları hususunda yapılan şikâyetler devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • SÜTÇÜLER FfATLARIN ARTTIRILMASINI İSTİYOR DERNEK BAŞKANI AKSI HALDE BÜTÜN SÜTÇÜLERİN MESLEĞİ TERK EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ Gezici Sütçüler Derneği başkanının dün açıkladığına göre,«narh kaldırılmazsa,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.01.1958
  • BEYKOZÜSKİJDARYOLU 20-30 METRE OLACAK Boğazdaki tarihî yalılar da çimento kullanılmadan tamir edilecek Üsküdar Beykoz sahil yolunun inşasına ilkbaharda başlanacaktır.Yolun genişliği arazinin durumuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.01.1958
  • 1957 SPUTNIK YILI î 957 nin siyasî bilançosu dünya sulhu için herhangi bir kazanç kaydetmemiştir.Milletlerarası krizler,zarar sütun-ı'ı doldurmuş,arada bir kar ha-anele yer olan olaylar ise geçici olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1958
  • Ticarî tebessüm 1957 nin sön günü valdeme bir Yılbaşı hediyesi almayı dü-E şündüm.Paşabahçe fabrikasının çıkardığı cam evânîyi methetmiş-ler,hattâ bunların fabrikanın Beyoğlu caddesinde tuttuğu bir İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1958
  • PRENS GHARLES'İN KARAGASI IA.P.J İngiltere Kraliçesi' Elisabeth II nin oğlu Prens Charles'e îsviçre'lileriıı hediye ettikleri 2,5 yaşındaki karacası,Londra'da,Reagent's Park hayvanat bahçesinde teşhir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1958
  • Gürültüden kaçan adam karısından dayak yedi Geceyi battaniyeye sarılı olarak tramvay durağında geçiren koca,gençlere evlenmemelerini tavsiye etti DÜN gece sabaha karşı Göztepe tramvay durağında battan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1958
  • fARİS PİYASAYA YENİ fflĞ ÇIKARIYOR İZMİR,HUSUSÎ Tariş yakında^ piyasaya Kupaj yağarını çıkaracaktır.Bu iş için gerekli ıamuk yağlarının rafine muamelesi ütmek üzeredir.Bu ayın ortalarında atışa çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1958
  • İZMİR'DEKİ ŞİDDETLİ FIRTINA DÜN DİNDİ İZMİR,HUSUSÎ EVvelki gün şehrin hayatını altüst den şiddetli yağmur ve fırtına dün 'inmiştir.Bununla beraber sebep olluğu zararın izalesi için dün bir hayli îayre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1958
  • MANİSA AKIL HASTAHANESİNDE YER KALMADI İZMİR,HUSUSÎ Manisa Akıl Hastahanesinde yer kalmamıştır.İzmir mahkemelerinin Malisa'ya sevkettiği akıl hastaları tımarhanenin tamamen dolu bulunması yü-'ünden ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1958
  • BİR HÂKİM 4 SAATTE 160 DAVAYA BAKTI İZMİR,HUSUSÎ 1957* senesinin dâva bakma rekoru,Manisa adliyesinde kırılmıştır.Hâkim Hakkı_Melikoğlu,iki kâtip ile çalışmak suretiyle salı günü saat 9 dan 13 e kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1958
  • Veni 7 baraj iiişa ediliyor Bunların arasında bulunan Fırat üzerindeki «nfldünyanın sayılı barajlarından biri olacak FAHİR ERSİN ANKARA'DAN BİLDİRİYOR ier sene milyonlarca liralık millî servetin heba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1958
  • AMERİKA DÖRTLÜ görüşmeye yanaşıyor Eisenhovver,daha önce yapılacak silâhsızlanma müzakerelerinde Rusya'nın iyi niyet göstermesini şart koşacak WASHİNGTON,AP.Doğu ile Batı arasında ikinci bir üst kadem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1958
  • Tophane Sanat Enstitüsü yeni binasına taşınıyor İstimlâke tâbi tutulan Tophane Erkek Sanat Enstitüsüne tahsis edilen Maçka'deki eski İtalyan sefarethanesinin tamiri işi ilerlemektedir.Onarım ameliyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1958
  • Kerim Han bir Stadyomda fac giyecek İsmailî'liler merasimde bulunmak için Karaşi'ye akın ediyor KARAŞİ,AA.Kerim Ağa Han'ın 23 Ocakta yapılacak taç giyme merasimi hazırlıklarına Karaşi'de başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.01.1958
  • 1A.P.ICyippC [İÇ yaşındaki Ağa Han,hâlen İsviçre'de istirahat etmektedir.Avusturya'da Alp dağlarında yaptığı lOfiyrtUİft kayak sporlarından sonra Ağa Han,İsviçre'nin Gstaad şehrine gelerek hususi Köşk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.01.1958
  • r OOKTORCUM BENi şu A.TAKTAN KURTARIN KS İS-TERSENİZ VERlRj'A KOCANZ KENDİSİNİ ÜŞÜT-MÜŞ.VARiNA KADAR İyi LEŞıR EFEMDiM 'r~REzALET'" buna HiCSlZUK EŞKİYAUK.N SAFŞIZ UK.VİCDANSIZ.UK DERLER.pPT-DUŞUN DO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1958
  • Amerika'yı B.Milletlerde bir sinema aktristi temsil edif İRENE DUNNE BİR ZAMANLANIN MEŞHUR SİNEMA YILDIZI İKENE DUNNE,BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE MÜZAKERELERİ İAKII» EDİYÜK 1902 yılının sonbaharuıda dünyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1958
  • AŞK HİKAYESİ EVLENME İLÂN TEFRİKA No.S ÇIKAN* YAZILARIN* OZETI:Zengin,yaşlı kız Marie öldürülür.Komiser Lambert,Marie'nin evlenme ilânına cevap verenleri şüplıe ile araştırır.Lamhert,tahkikat dosyasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1958
  • İMİK* mtitom* «Sevgili anne,«Kütü bir kız olduğumu itiraf ederim.Sizi ve kardeşimi üzdüğüme pişmanım.Onunla ne iyi geçiniyor-dıık.Ama belki bu olanlar iıep benim kabahatımdir.Kuş beyinli bir kız gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1958
  • Yazan:REFİK HALİD KARAY Tefrika No.47 Durmadan alıyorlar ve geziyorlar.Evde kaldıkları yok.Öğle üzeri sokağa fırlayorlar.kimi hususî arabasına,kimi taksiye atlayıp Beyoğlu'na can atıyor,istanbul taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.01.1958
  • BİZ KA A YİNE Mİ DAYAK?KŞAM Gazetesinde okudum.Eskischirde altı yadında lıasta bir çocuğu hastahaııede bir doktor dövmüş sekiz tokat atmış.Kulağından yara-Inmış.Çünkü çocuk boğazı tedavi edilirken kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • flsya-flfrika Konferansı din çalışmalarını bitirdi Mısır Reisicumhuru Nasır Kıbrıs Heyeti Başkanına imzalı fotoğrafını verdi KAHİRE,T.H.A.Bir haftadanberi çalışmalarına devam eden Asya Afrika konferan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • AMERİKA SAVUNMA politikasını değiştiriyor Yapılacak değişiklikleri plânlamak üzere 15 ay süren çalışmalardan sonra bir rapor hazırlandı NEVV-YORK,A.P.New-York Times gazetesi,Başkan Eisenhovver'in,Savu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • Askerî bir vasıta dört kişiye çarptı KAYSERİ,HUSUSÎ Geçen yılın son trafik kazası evvelki akşam saat 23 sıralarında vukubulmuştur.Sümer Bez Fabrikasından şehre doğru gelmekte olan 214000 plâka numaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • Amerikalı talebeler iki roket attı DALLAS,Texas)A.P.Orta mektep talebeleri tarafından yapılan iki roketin başarıyla atıldığı haber verilmiştir.Bu roketlerin birincisi Charles Ratliff,Leyne Givens ve J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • Ege ekici tütün siyasasına bu yıl Ruslar da girecek İZMİR.HUSUSÎ Yakında açılacak Ege bölgesi ekici tütün piyasasına,Rusların da gireceği,ilgililerce ifade edilmektedir.Sovyet heyetlerinin ocak ayının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • Hindistan'da bir tren kazasında 30 kişi öldü YENİ DELHİ,AA.Pencap eyâletinde iki yolcu treni çarpışmıştır.Yolculardan 30 unun öldüğü ve 100 kişinin yaralandığı bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • Mısır,Ürdün'e yardım etmekten vazgeçti Ürdün Parlamentosu ise Amerika'dan yardım alınmasını büyük çoğunlukla kabul etti LONDRA,A.Pingiltere ile münasebetlerini kesmesi için Ürdün'e malî yardım taahhüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • TÜRKİYE YENİ YILA HÂDİSESİZ GİRDİ t Baştarajı Birincide Yılbaşı münasebetiyle P.T.T.gişelerinden üç milyon tebrik kartı.1 milyor 250.000 mektup atılmış ve 750.000 telgraf çekilmiştir.Dün gece gerek şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • 214 ESNAF HAKKINDA ZABIT TUTULDU Murakabe ekipleri,evvelki gün sabahtan İtibaren evvelâ manav ve kuru yemişçileri,gecenin geç saatlerinden itibaren de lokanta,gazino ve eğlence yerlerini kontrola başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • YILBAŞI İZMİR'DE SAKİN GEÇTİ İZMİR,HUSUSİ Yılbaşı gecesi umumiyetle izmir'de sakin geçmiştir.Bununla beraber,aynı gece garip bir hâdise vukubulmuştur.Aynı evde oturmakta olan biri bekâr,diğeri yeni ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • Kıbrıs Valisi dün temaslarına başladı t Baştarajı Birincide beklenmektedir.Umumî kanaate göre.Londra'da 10 gün kadar kalacak olan Vali Foot'un,Papaz Makarios'un Kıbrıs'a iadesi hususunda hükümeti ikna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • itbi^Aliuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • HİCRİ 1377 C.âhır 11 Perşembe 2 OCAK 19 5 8 RUMİ 1373 I Aralık 20 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Ak$am Yatsı İmsak 7.24 12.18 14.39 16.52 18.30 5.40 2.33 7.27 9.48 12.00 1.38 12.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • Tevdiat Sahiplerine Rengin uueıen TÜRKİYE EMLAK KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • Tünel kayışlarının 6 ay ömrü kaldı İlgililer eskiyen kayışların sıkı kontrolden geçirildiğini bir şüphe halinde seferlerin iptal edileceğini bildiriyor OĞUZ ONGEN İ" E.T.T.İdaresi,1958 yılı bütçesi,Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • Menderes Kıbrıslı Türklere teminat verdi t Baştarajı Birincide Ben de bilmukabele hepinizin yeni yılınızı tebrik ederken muhabbetle gözlerinizden öper,büyük milletimize ve güzel vatanımıza gelecek yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • KUÇUK,BUGÜN BAŞVEKİLLE GÖRÜŞECEK ANKARA,HUSUSÎ Kıbrıs Türktür Partisi Lideri Doktor Fâzıl Küçük ve Lefkoşe Başkonsolosumuz Burhan Işın bugün İstanbulaa Başvekil Adnan Menderes tarafından kabul edilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • YUNAN KRALININ MESAJI ATİNA,Milliyet Radyo Servisi Kral Paul dahil,bütün Yunan devlet adamları,yeni yıl mesajlarında,Kıbrıs konusunu ele almışlar ve «Ada'nın er geç Yunanistan'a ilhak edileceğini» bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • MALİYE VEKÂI AMORTİSMAI VE KREDİ SANDIĞI TAHVi LLERİ ENERİ i*SANAYrSU MADENCiLiK'VE ULAŞTIRMA'iSLERi 1 6 Ocak Pazartesi sabahından itibaren bütün Banka şubelerinde satılacak bu tahviller Her türlü ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • ilk cinayet dün gece işlendi Baştarafı Birincide Dışarıya çıktıktan sonra kahvenin camlarını kırmağa başlayan Rüstem,bu sefer Kâzım adındaki arkadaşıyla beraber buradan uzaklaşmıştır.Biraz sonra eller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • İhracat Tacirlerinin Nazarı Dikkatine 4226 sayılı kanun ihracat ticaretiyle maşgul firmaların hâmil bulundukları ihracatçı ruhsatnamelerini her yılın birinci ayında vize ettirmesini âmir bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN:İthâl edilen pamuk yağının boşaltılması ile elde edilmiş bir miktar Bidon)un 35 lira bedelle sanayicilerimize tevzii düşünülmektedir.İhtiyacı bulunan sanayicilerimizin 10/1/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • BÜYÜK FIRSAT BANKALARA,ANONİM ŞİRKETLERE HAN,OTEL yapmağa müsajt,yeni açılan geniş TOPHANE MEYDANINA nazır,Tophane Sırakasaplar sokak 130 Ada,9,53,54 parsel numaralar tahtında 557 metrekare büyük Yama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 Wl 10 SATILIK EMLÂK BİR komple bakkaliye dükkanı buz dolaplı devren satılıktır.Tel:27 21 84.E-389)BEYAZIT'IN işlek yerinde devren satılık işkembeci dükkânı 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • Yeni yıl Rusların sulh taarruzu ile başladı t Baştarajı Birincide Türkiye Reisicumhuru Bayar'a gönderilen telgrafta şöyle denilmektedir:"Yeni yıl münasebetiyle şahsınızın iyi sıhhatte olması ve komşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • Kur'ân sayesinde bir hırsız meydana çıkarıldı İZMİR,HUSUSÎ Tire kazasında vukubulan bir hırsızlık vak'asının faili,Kur'anı Kerim sayesinde meydana çıkarılmıştır.Muhtar,bütün mahalle halkını camiye top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.01.1958
  • CHP propaganda faaliyetini arttırıyor f Baştarafı Birincide i mij propaganda faaliyetinin i programı bu komitece hazırlana-ğ çaktır.Komite bilhassa İngiltere'-1 deki muhalefet partilerinin faa-1 liyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.01.1958
  • Pazar günkü maç için büyük hazırlık Fenerbahçe dün Moda'da kampa girdi.Galatasaraylılar ise yarın kampa alınacak Bu hafta yeni senenin en mühim karşılaşmasını yapacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1958
  • İSMET ULUĞ İKİNCİ BAŞKAN OLUYOR Futbol Federasyonu âzası olması sebebiyle Niyazi Sel Fenerbahçe idare Heyetindeki vazifesinden ayrılmıştır.Sel,yarın İdare Heyetindeki arkadaşlarına veda edecektir.Boşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1958
  • PROFESYONEL LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A V P Galatasaray 10 8 2 31 6 18 Fenerbahçe 10 7 2 1 22 6 16 Vefa 11 5 3 3 14 15 13 İstanbulspor 9 4 3 2 11 7 11 Beşiktaş 11 4 3 4 24 16 11 Kasımpaşa 10 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1958
  • BEŞİKTAŞ KAYA VE GÖNEN'İN PEŞİNDE Beşiktaş kulübü,transfer edeceği futbolcularla şimdiden temasa geçmiştir.İsimleri üzerinde durulan futbolcuların başında Altay'h forvetlerden Kaya ve Gönen gelmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1958
  • NİYAZİ,KÂMİL VE ERDOĞAN CEZA HEYETİNE VERİLMİYOR Şehrimizdeki son.hususî maçlarda,muhtelif sebeplerle kendilerine Bölge Müdürü tarafından ceza verilmiş olap Fenerbahçe'n Niyazi,Galatasaray'h Kâmil ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1958
  • [Yılın Sporcusu 1 Dağıstanlı başta.Can beşinciliğe çıktı «Yılın Sporcusu Anketimiz.31 aralık salı akşamı saat 17 de sona EE ermiş bulunuyor.Okuyucularımız her gün telefonla ve bizzat matbaa-miza geler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1958
  • Rus Güreş Federasyonu tarafından Türkiye Fi LA' ya şikâyet edildi Rusya'ya gitmeyişimiz üzerine Beynelmilel Federasyona şifahî olarak başvuruldu Sovyet "Rusya Güreş Federasyonu,Türk Federasyonunu şifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1958
  • İSPANYA MİLLİ Maçı Ankara'da OYNANACAK Futbol Federasyonu başkanı Orhan Şeref Apak,Galatasaray antrenörü Dick'in Millî takım antrenörlüğüne getirilmesi hakkında bir karar almamış olduğunu bildirmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1958
  • KOPENHAG KARMASI Ankaragücüniin davetlisi olarak memleketimize gelecek olan Kopenhag muhteliti 18-19 ocakta Ankara'da yapacağı maçları müteakip,İstanbul'a gelerek 21 ocakta ikinci profesyonel küme kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1958
  • 1958in ilk maçı berabere bitti Beşiktaş:O-Vefa:O Zaman saman hâkimiyet kuran taraflar fırsatları heba ettiler Sahadaki 22 futbolcunun en iyisi olan Recep,ilk devrenin sonunda sakallanmasına rağmen oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1958
  • a BEŞİKTAŞ profesyonel takımı hafta sonunda hususî bir maç yapacaktır.İdare Heyeti,bu akşam bu mevzuda bir karara varacaktırj ADALET profesyonel takımı ikinci devredeki ilk maçını cumartesi günü İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.01.1958
  • K.Paşa-Beykoz karşılaşıyor Saat 14.15 te Mîthatpaşa Stadında oynanacak maçın neticesi puan cedveline tesir edecek Vefa'yı geçen hafta 3-0 mağlûp eden Beykoz,bugün de Kasımpaşa ile karşılaşıyor.Sarı Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor