Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.12.1957
  • NEYZEN TEVFİK HİLMİ YÜCEBAŞ'ın heccav sair ve derbeder feylesof Neyzen Tevfiki bütün hususiyetleriyle inceleyen bu eserinde:Üstadın serâzad hayatını,bilinmeyen taraflarını,nüktelerini ve fıkralarını,g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1957
  • I ilhan demireli Paris'ten güzel İngiltere'de Time mecmuasının tertiplediği bir müsabakada İstanbul'da bir hafta kalmak hakkını kazanan Mr.Dodd,dün eşi ile şehrimize gelmiş ve 17 de basın mensupları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1957
  • fıı ıı*ı m tKEYSTONE)Türk Hava Yollarının ingiltere'ye sipariş ettiği,Visco'K.uçaklarının imâli tamamlanmak üzeredir.1958 martından itibaren sefere konulacak uçaklar,Ankara'dan İstanbul'a 46 dakikada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1957
  • Ayakkabı fiafları da ilân ediliyor Mahsul fiatları her mevsimin başında ilân edilecek İZMİR,HUSUSÎ Başvekil,Ticaret ve Maliye Vekilleri ile temas ettikten sonra cehrimize dönen Ticaret Odası heyeti,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1957
  • SÜVARİ PANTOLONLU VALİ SİfejİSBSBÖ ne göre Vali,İngiliz devlet adamlariyle,Kıbrıs'ın istikbaliyle ilgili görüşmeler yapacaktır.Vali,hareketinden evvel,Kıbrıs dahilinde ve atla gezintiler yapmış,halkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1957
  • Kahire'de ihtilâf başgös terdi Nasır Ruslara cephe aldı.Kıbrıs için Self KAHİRE,AP.T.HA.Kahire'de toplanmakta olan gayri resmî Asya Afrikas konferansında ihuilâflar belirmiş ve Rusyanın teşebbüsü ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1957
  • Erzurum'da bir Belediye seçimini C.H.P,kazandı ERZURUM,HUSUSÎ Ilıca nahiyesinde yeni kurulan belediye teşkilâtı için yapılan seçimi C H.P.kazanmıştır.12 üyelik Belediye için yapılan seçime 1450 seçmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1957
  • r,[KEYSTONE] At'a binen tay SffîttoS tayı,halkın rağbetini kazanmıştır.Küçük tay,sirk sahasında dolaşan atın sırtına fırlamakta ve usta bir canbaz gibi,durabilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1957
  • Pesmazoğlu Atina'dan döndü Dört gün evvel Atinaya giden Yunan Büyükelçisi Pesmazoğlu dün gece 23.20 de şehrimize gelmiştir.Hava alanında gazetecilerle görüşen Büyükelçi NATO konferansı ile ilgili görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1957
  • DK.KÜÇÜK elinde çiçek olan)VE BAŞKONSOLOSUMUZ Küçük'ün sol yanında)ANKARA HAVA ALANINDA.Telefoto MİLLİYET Adnan Atar Ankara İstanbul)Küçük ve Kıbrıs konsolosu geldi Kıbrıs Türklerinin Lideri Rumların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1957
  • Adliye Vekilinin Bütçe Encümeninde yaptığı açıklama HÂKİMLERİN TÂYİNİ yeni şekle bağlanıyor Teminatın zaruret olduğunu söyliyen Budakoğlu tâyinlerin polemiğe meydan vermiyecek tarzda yapılacağını bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1957
  • ^JX [İLHAN DEMİRELJ yi!1957 yılı bu gece yarısından itibaren,geçen yıl olacaktır.Son yaprağı koparılan takvimler atıla-Utytn T İL cak,yerini yeni yıl ilk gününü gösteren takvimlere bırakacaktır.Resimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1957
  • Hür.P.nin yeni Genel Sekreteri Turan Güneş,dün Ankara'da yaptığı yılın son basın toplantısında,C.M.P.ile birleşmeleri hususunda hiç bir temas yapılmadığım açıklamış ve Gruplarının kalkışından üzüntüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.12.1957
  • Başvekil Vilâyette 6 saat çalıştı Başvekil Adnan Menderes dün Vilâyette 6 saatten fazla devamlı olarak çalışmıştır.Devlet Vekili Emin Kalafat ve Dahiliye Vekili Dr.Nâmık Gedik'le birlikte saat 10.30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • İstanbul 6 ncı Noterin huzurunda yapüan Aralık ayı çekilişinde FEVKALÂDE KONFORLU APARTMAN DAİRESİ'ni İstanbul Şubesi müşterilerinden 11271 sayılı cüzdan sahibi Bay SÜLEYMAN GÜRBÜZ Kazanmıştır 3.000 L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • M ARALIK 1957 KEŞİDESİNDE KAZANANLAR Bankamızın 30 Aralık idesi Noter huzurunda çekilmiş ve 20.000 Liralık keşidenin büyük ikramiyesi olan 10.000 Lirayı.Galata Şubemizde kayıtlı 12334 numaralı hesap s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • AZİM ANBARI Hasan Batur ve Oğlu Enver Batur Şirketi Sayın müşteri ve dostlarının yeni yıl münasebetiyle en ivi dileklerini sunar.TA r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • Pazar Mecmuası Yılbaşı Özel Sayısı Bugün Çıktı 25 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • mı.ımııııımıııımıııımımıııımmı İSTANBUL 7.57 Açılış we program 8.00 İ Karışık sabah müziği 8.30 Ha-berler 8.45 Türküler ve oyun ha-E vaları 9.00 Johann Strauss'dan valsler 9.15 Şarkılar 9.30 Kağ panış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • r,SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Şampiyonun Sevgilisi Crox Alvarado Miroslava Türkçe.2 Kadın Değil Ateş Lu çille Ball Türkçe.ALKAZAB Tel;44 25 62)İnsaniyet Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel!440835,Çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 V 10 11 12 SOLDAN SAGA.1 Fatih Sultan Mehmet'in camiye çevirttiği yedi kiliseden biri;Elçiliğe bağlı memur 2 Belirti;Karşıtlık,uygunsuzluk.3 Görme hassası daha hâkim tip;Var ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • Tâ B W" İKİ m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Biraz sabrediniz.İstediğiniz olacak.His hayatınızda önemli hâdiseler yakın.KOVA BURCU [21 Ocak 19 ŞuüatJ Yıldızlar sizden yana.İs hayatınızın gelişme devr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • YILBAŞI SAYISI I^En güzel Yılbaşı Hediyesidir 4 RENK-40 SAHİFE EEEDB MUTLAKA İLAVELİ BiR YELPAZE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • oayın dost ve müşterilerimizin Ljenı uılını kutlat ıknat ve oabatdat diletti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • ÖZFER ÇELİK EŞYA FABRİKASI Sayın akraba,dost,müşterilerle,Ankaralı hemşehrilerin 1958)yılını tebrik eder.Ulu Tanrıdan sıhhat ve hayırlı seneler diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • MAĞAZA ARANIYOR Anadolu'da ve İstanbul'da Banka ittihazına müsait kiralık mağaza aranıyor.P.K.50 Tophane.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • İNCE MEMET YAŞAR KEMAL Türkiyede ilk defa ROMAN ARMAĞANI kazandıktan başka bu sefer de UNESCO tarafından İNGİLİZCE ve FRANSIZCA'YA çevrilen ilk TÜRK ROMANI,FİATI 5 LİRA REMZİ KİTABEVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • KUÇUKÇEKMECEDE Yeşil Konak Gazino ve pavyonlarında Yılbaşı gecesi Caz,Saz ve Sulukule ekiplerinin iştirakiyle muazzam sürpriz ve eğlenceler.Harikulade bilgece geçirmek için masalarınızı evvelden temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • MERKEZ TİCARET K o 11 e k t i î Şirketi OTO VE KAMYON YEDEK AKSAMI Sayın dost ve müşterilerin yeni yılını kutlular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • SEVSAYLÂR TEKSTİL SANAYİİ Koli.Şii Bütün dost ve müşterilerine hayırlı ve başarılı eni bir yıl temenni eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • GÖMLEKÇİ TAHSİN ASI Takdirkâr müşterilerinin,dost ve arkadaşlarının yeni yıllarını kutlar,verimli ve başarılı olmasını candan diler.Tel:22 93 61
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • Sultanahmet mitingi TT^ İli lî İS için mitinge,hatta kapalı toplan-tıya izin verilmiyor.Hükümetin bu tedbiri ikinci bir i eylül felâketini önlemek arzusu sunun mahsûlü olsa gerek.Onu asla haksız bul-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • Türkiye Garanti Bankası A.0.Sayın Müşterilerinin YENİ YILINI KUTLAR İşlerinde Başarılar Diler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF Bundan bir yıl önce genç yasında Hakkın rahmetine kavuşmuş olan sevgili eşim NİMET DENER'in aziz ruhuna ithafen 1 ocak 1958 çarşamba günü ikindi namazını müteakip Teşvikiye Camiinde Mevl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • MEVLİD Sevgili annemiz BEHİCE OSKAY'ın ölümünün kırkıncı gününe tesadüf eden 5 ocak 1958 pazar günü öğle namazını müteakip saat 2.30 da Sultanahmet'teki evimizde Aksaray Valde Camii Müezzini MEV-LÛTHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • ÖLÜM Hanya eşrafından merhum İbrahim Beyin oğlu,Nüzhet Yazıcıoğlu ve Süreyya Eriş'in ağabeyleri,merhum valilerden Ferruh Yazıcıoğlu ve Emekli Albay İhsan Eriş'in kayınbiraderleri,Dr.Emel Eriş,Tezer Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • 11 YENİ KİTAP Varlık Yayınevi bu yılbaşı size onbir yeni kitabını sunar:1.Andre İYlnurois:Sonbahar Gülleri,roman.2 lira.2.Necip Alsan:Onlar Ermiş Muradına,roman,2 lira.3.Yeni Şiirler 1958.yüz on şairi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • Millî Piyango bugün Ankara'da çekiliyor Milli Piyangonun Yılbaşı çekilişi bugün saat 13.30 da Ankara'da yapılacaktır.İkramiye kazanan numaralar gece saat 24 te Ankara Radyosu ile yayınlanarnktıı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • Dün oto hırsızlığı yapan bir şebeke ele geçirildi Emniyet Müdürlümü Hırsızlık Masası memurları,şehrin muhtelif semtlerinde otomobil hırsızlığı yapan İlhamı Güler,Feridun Öz.coşkun,Mehmet Lokman vp Osm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • Limanda balık tutanlar cezadan korkmuyorlar Kopni önünde ve liman ağzında balık avlayan sandalcılar,kesilen cezalardan yılmadıkları Içfn şehir haltı vapurlarının trafiği dün de bozulmuştur.25 lira cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.12.1957
  • OCUK SATİŞİ KADIN ADLİYEYE Emine adındaki suçlu tarafından toplanıp satılan gayrı meşru çocuklar,Genelev kadınları tarafından kapışılmış Topladığı gayri meşru çocukları muhtelif Hatlarla satan Emine a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • YENİ YILIN TALİHLİLERİ Maltepe,Gültepe,Bağdat Caddesi asfaltı üzerinde)YÜZ EVLER MAHALLESİNDE BÎRER EV KAZANANLAR Hesap No.1 ADANA 29354 Elsin Kürşat 2—ANKARA 14541 Behiye Yüzbir 3 ADAPAZARI 13417 Meh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • ¦BxC DÜN &ECE BU OTELDE 2BÇÎFT VE İÇ TEK UY-GUNSUZ-VAZIYETTE* YAKALANDIKLARINDAN 'işbu TURİSTİK OTEL,ILIMCI BÛSKIN& KA DAR BÎR ZAMAN İÇİN KAPATILMIŞTIR.BASKETBOL FEDERASYONU ¦»¦Mil t,MIHI l I'I »II' l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • Alnınızda husule gelen çizgiler HAVILIAND Kremi île yapacağınız masajlarla pek alâ giderilebilirler.Yanaklardaki çizgilerin derinlejmemesini sağlamak için hergün HAVILIAND Kremi ile masaj yapınız.Boyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • SATILIK EV EŞYASI 1 buz dolabı,1 gaz fırını,1 gaz ocağı,1 çocuk odası,bir baskül.1 çocuk bahçesi,1 adet ses alma cihazı,Philips marka bir Alâaddin gaz sobası,1 manıbu masa ve 4 iskemle,Şişli Çukurova
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • NECATİ PEHLİVANZADE Vapurculuk Madencilik Kömürcülük Ofis:Arzu Han,Rıhtmı Cad.No.247 Tophane İstanbul Kömür deposu:Tramvay Cad.No.85 Kuruçeşme-İstanbul TELEF O NLA R:DİREKT 44 77 22 OFİS 44 98 15 KOMU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • DURU PALAS Yeni Yılmızı Kutlar Sirkeci,Serdar Sok.26 Tel:22 21 70 22 04 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • PAMUK SATIŞI Adana'da Ergirler Fabrikasında çıkan yangında hasara uğrayan pamuklar aşağıda gösterilen partiler halinde kapalı zarf usuliyle satışa arzolunur.Parti No.1 150 Preseli balya halinde No.2 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • TAKSİTLE MOBİLYA Pegin Fiatına)Ye*i Yılın yeni çeşitleri ile her güzel yuvanın zevkine göre her cins mobilya AKIN KOLL.Şii.Beyazıt Çadırcılar Caddesi No.99/101 Tel:22 91 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • ÇAVUŞOĞLU Boya Sanayi ve Ticaret Koli.Şti.SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİNİN YENİ YILINI TEBRİK EDER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • IIIIMtf I Umûmi Alv Mes'elesi ASIM suçları dolayısiyle mevkuf veya mahkûm olanların afvı E W\hakkında 1957 seçimlerinden evvel yazdığım bir kaç yazı üzerine E •U memleketin muhtelif cezaevlerinden bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • siirııiE—KURU TEMİZLEME VE BOYA FABRİKASI YENİ YILINIZI TEBRİK EDER Fabrika:Tarlabaşı,Turan cad.No:100.Şube:Aksaray M.Kemal Pasa cad.No:88.Telefon:22 96 10 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • HÜSEYİN ALTAN NECATI DOLAY KOLLEKTİF ŞİRKETİ Viiiylex Sım'î Derileri ve Mamulleri)Satış Merkezi Sayın dostlarmuı ve müşterilerinin yeni yılını kutlar,başarılı olmasuu diler.Telf.27 22 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • KARUOVALI MEHMET SİPAHİOĞLU SUCUK VE SALAM İMALATHANESİ Sayın Müşteri ve Dostlarının veni vılını kutlar,sıhhat ve saadetler diler.Eminönü,Zindaııkapı cad.No.7.İmalâthane:Kâğıthane köy.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • ŞEKERBANK—Yıl Sonu Çekilişi 30/12/1957 Pazartesi günü Ankara 2 nci Noteri huzurunda yapılmış ve Erenköy'de Apartman Dairesi Kayseri Şubemizden Bay Ali Bakıra 10.000?Lira Adapazarı Şubemizden bayan JUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • Gülek ve Güneş yılın son beyanatını verdi Baştarajı Birincide Güneş,iki saat süren basın toplantısında,Muhalefet Grubu Meclisi terketmeli midir?sualine şu cevabı vermiştir:«C.H.P.Grubunun Meclisi terk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • Hâkimlerin tâyini yeni şekle bağlanıyor t Baştarajı Birincide nıaksadiyle teşkilât ve usûl kanunlarının hazırlanmakta olduğunu açıklayan Budakoğlu,tevkif müessesesinin esaslı şekilde incelenmesi zarur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • GÜZEL İZMİR LIMITED UMUM NAKLİYAT ve TİCARET ŞİRKETİ Tel:44 13 96 Santral:44 11 89 44 30 21 44 37 29 Sayın dost ve müşterilerinin yeni yılını tebrik eder.Hayırlı işler diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • İSVİÇRE HAVA YOLLARI YENİ SENENİZİ TEBRİK VE MUVAFFAKİYETLER TEMENNİ EDER İSTANBUL,CUMHURİYET CADDESİ No 6,TEL.47 41 05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • SARK İSPENÇİYARİ LABORATUARI Sayın dost ve müşterilerinin yeni yılını tebrik eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • If ıgg SUNİ DERİ FABRİKASI)Muhterem dostlarının ve müşterilerinin yeni yılmı kutlar ve başarılar diler.Telefon:53 40 41 35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • DOĞUBANK YIL SONU KEŞİDESİNİN TALİHLİLERİ BAHÇELİ BİRER EV KAZANANLAR İzmir Şubesinden MUSTAFA ERGUN Galata ROZA ABUT Atikali Ajansımızdan AYNUR GÜRSOY Beyazıt NURULLAH ÖZDEMİR 10.000 er LİRA KAZANANL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • Çok sevdiğiniz birinden ayrılınca ne lıisscdcrsiniz?Aynıhissî ||lOAN VB UUNTA »ergisi Yanınızda olmayınca duyacaksınız.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.12.1957
  • KÜÇÜK ve KİBRİS KONSOLOSU GELDİ Bastarafı Birincide lan söylemiştir,«Kıbrıs'taki son hadiseler hakkında hükümetimize istenilen izahatı vermek için çok hazırlıklı gelmiş bulunuyorum.Adadaki durum hiç d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.12.1957
  • VrtAD BONCUK GİTTİ.OH.BONCUK UM il KEMIKL.EÇİ NE V»_PEv Al_AOE Ci Dnü SJe« ty K.t I .
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1957
  • iffî &y^^Ora\anr hh;r ¦L I ~ırrr ILd^î AD,M Roy c L-j-2 V'i(NA BİR DA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1957
  • MISS MAWKES MR.HAZARD HO$GETL_OİNİZ.BEN C2NESAL BALCOMB *UM.BU ÜSSÜN KUMANDANI.VIM 3u DA BİNBAŞI TREVOR.AU_EN KENDİSİ SİZİNLE J5E AHAT EDECEK OUAN ATPM TEK NlSVENlDiR.MADEM Kl 8lR_BİRİMİZE VAfclN OUAC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1957
  • CİS€ * KI& Durun.DuRun Cı'SCO 'ıTfRAZINI SÖV.LEŞİN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1957
  • AtLAHLIK ALİ BEY Bı_K_AS; U(V«Cı N: AVAVI\CE!2Sı_E.RıfsE «HARDIM EDE.C:n vEu UİfcML;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1957
  • Sağlığın menbaı Neşe Neş'enin Sırrı Nefis SİPAHİ ŞARAPLARIDIR,Türkiyenin en eski Şarap Fabrikasının tesislerinde imâl edilmekte olan.mm,1 Sofranızdan eksik etmeyiniz.ItttRİDl Unsal Sab| ft T«ızı Ttri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1957
  • KRİSl J J IL&ti'ui katile mim '1/7 rh l ferah.at.c.Şy serinletici ve föfj?nefis kokuludur i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1957
  • E N D E R Çikolata,Şekerleme Ve Bisküvi Fabrikası Sahipleri Sayın candan Dost ve Müşterilerinin yeni yılını tebrik eder hayırlı olmasını diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1957
  • UUMMWUt Unilever İş TM limiteti Şirketi $€ÂAûjğ,6040/10 ve saadet d6&&t ı—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1957
  • MORGDA CİNAYET Türkçesı:SELAMİ İZZET SEDES 31 Küçükken tombuldu,yirmi yaşma kadar zayıflamadı.Sonra birdenbire kilo kaybetmeye bağladı.Bu bilhassa yüzünden bolü oluyordu.Ben o zaman takılımodaya uyup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1957
  • SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALID KARAY Tefrika No.45 Ferhan'ın sesi boğuk çıkmıştı;esasen gözü yağlı bir kız olduğunu Saliha biliyordu,en küçük sebeple ağlardı.ŞimdJ ağlamıyordu ama hislerine dokunacak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1957
  • V\VV%VMUUHVİ\1UVUUUV\UHUMHW7 B BU GECE YILBAŞI ATIDAN neler alacakken tuttuk Jıir bayram aldık.Hindili,mindill bir bayram.Bizde farfara,pek lc acemi bir şey.Bir kaç büyük şehre geliyor.Gelmeden camla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.12.1957
  • MI ılitIM Mi İMİMİN mini mim AŞIC HİKAYESİ EVLENME İLÂNI TEFRİKA No.6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Zevgin,ycışh kız Marie öldürülür.Marie ile,evlenme ilânı üstüne mektııplaşan bir kuyumcu şüphe altındadırmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.12.1957
  • 1958 Yılına girerken,Fay Temizleme Tozu birinci faaliyet yılını geride bırakmış bulunuyor.14 aylık bu devre zarfında ancak emekleme çağında bir bebek olması icap eden FAY,bugün memleketimizin dört bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1957
  • Maarif Kitaphanesinden Sayın İstanbul okuyucuları •j ve bayilerine;görülmemiş bir rağbete mazhar olan ve tiryakisi bulunduğunuz:SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ Bazı teknik sebebler dolayısile 5 Ocak 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1957
  • A L D O LÜKS KRAVAT DE P O S U YENİ YILINI KUTLAR SAYIN MÜŞTERİ VE DOSTLARININ a.HHAT VE BAŞARILAR DİLER."Â ÖZSES M.DOLMAN ÇİÇEK PAZAR EMEK HAN No:10/11.İstanbul Tel:22 26 66.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1957
  • YENİ BAŞARAN NAKLİYAT KOLLEKTİF ŞİRKETİ Sayın müşteri ve dostlarının yeni yılını kutlular,hayırlı işler diler.Telefon:Büro:22 75 47 22 68 01 Haydarpaşa:3G 01 07
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1957
  • ÇANKAYA GSDA PAZARI Kollektif Şirketi Sayın müşterilerinin veni yılını candan kutlar ve saadetler temenni eder.Şişli flalaskargazi cad.No.U29.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1957
  • İSÂK SAFES Esans ve Dahilî Ticaret Sayın dost ve müşterilerime Yeni yılını tebrik eder basarılar diler.Talıtakale Yeni Çarşı Pasajı Bilin»-han 14 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1957
  • la—9 İSTANBUL 47 SUNGURLAR YENİ KAZAN FABRİKAMIZDA İSTEDİĞİNİZ EVSAFTA,KAPASİTEDE VE SERİ HALİNDE İMÂL ETMEKTE OLDUĞUMUZ ASMEveDİN Normları Esasına uygun)YÜKSEK TAZYİK_ALÇAK TAZYİK KALORİFER SICAK SU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1957
  • İNCİ PASTAHANESİ Sayın dost ve müşterilerinin yeni yılını kutlular.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1957
  • VILBASI GECESİNDE ŞENLİĞİNE HAZIRLANINIZ FARUK AKEL„s MASALAR NUMARALIDIR.T£L:442192 MEVDANI.BEyOĞlU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1957
  • ANKARA MAKARNASI-NUH ESKİYAPAN MÜESSESESİ 100 irmikten yapılmış ANKARA Makarnasını yiyerek Yeni yıla Sıhhatli ve Neşeli Giriniz MAKARNASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1957
  • M D R İ S LRSTİK FRBRİ KR5 İNİN HRRİKR5I ÖKÇE LASTİKveTABANLARI:SENELERDENBERİ İMAL EDİLEN.LASTİKLER BU KERRE FENNİN EN SON TERAKKİLERİNE GÖRE ÇOK SAĞLAM BİR VAZİYETTE İMAL EDİLİP PİYASAYA.ARZEDİLMEKT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1957
  • YILBAŞI GECESİ KONAK OTELİ salonlarında sabaha kadar GÜZELLER BALOSU Caz orkestrası Zaim lası küçük Hasan İllüJ Omar Dansöz Taklit Krah Sedat Çalı!Dans müsabakası ve ler arasından «YILBAŞI GÜZE* LİK K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1957
  • Her nevi giyim eşyasını satan YENİ LÂLE Müessesesi Sayın dost ve müşterilerinin yeni yılını candan tebrik eder,Çarşıkapı Yeniçeriler caddesi No.97/1 Tel' 22 51 88.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1957
  • BİÇERLER Kollektif Ortaklığı Bilûmtun Elektrik Malzemesi Sayın müşteri ve dostlarının Yeni Yılını tebrik eder.Basarılar diler.Tel:44 85 10 Telgraf:PEBİLEB İstanbul m V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1957
  • A.ve H.APİKOGLU Kardeşler Koli.Şti.SUCUK FABRİKASI Sayın dost ve müşterilerinin yeni yılını tebrik eder,«adetler diler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 31.12.1957
  • KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLAK ACELE satılık kelepir villâ.Erenköy Ethemefendi caddesinde 615 m2 arsa üzerinde,telefonlu,tanı konforlu villâ.65.000.Tel:36 19 33.E-361)ACELE satılık.Kadık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.12.1957
  • MEHMET ALİ HAS CEZALANDIRILACAK Adalet Kulübü İdare Heyeti,antrenmanlara iştirak etmeyen ve Ankara'ya gitmeyen Mehmet Ali Has'ı cezalandıracaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1957
  • G.SARAYIN RUSYA SEYAHATİ GERİ KALIYOR Şehrimizdeki Rus Konsolosu Vilâsoviç,dün Galatasaray Umubi Kâtib* Necdet Çobanlı ile Rusya seyahat mevzuunda görüşmüştür.Konsol'' Galatasaray Basketbol takımının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1957
  • YILMAZ ERTEN VEFA'YA GİRİYOR Yüksek atlama rekortmenlerinden Yılmaz Erten,yeniden çalışmalara başlamıştır,idarecilerinin alâkadar olmadığı iddiasiyle Fenerbahçe'den ayrılan Yılmaz,Vefa'ya gireceğini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1957
  • FAALİYET Geçen seneye nisbetle beynelmilel temaslara daha fazla yer verilen programda yurd içi faaliyetler geniş tutuldu ANKARA,HUSUSİ Uzun zamandır sessiz sedasız duran Güreş Federasyonu nihayet 957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1957
  • Millî kadro çalışmaları yakın tarihte başlıyor Federasyon Reisi O.Şeref Apak bu hafta gelerek programı tesbit edecek Millî futbol takımlarımız yeni senenin ilk maçların Madrid ve İstanbul'da İspanya i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1957
  • F.BAHÇE Lokomofivi 67-66yendi BOLONYA,HUSUSÎ Noel Turnuasında oynadığı iki maçı kaybeden Fenerbahçe basketbol takımı,son maçında Zagreb Şampiyonu Lokomotiv'i 67-66 yenmiştir.Müsabakanın ilk devresi ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1957
  • Letter ve Recep bir ara mahkemeye ehlivukuf olarak çağırıldıklarını unutarak pazar günü oynadıkları maçın münakaşasına daldılar.Lcfter itiraz etti,Recep onu dinledi.Her ikisi de hakemden şikâyet ediyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1957
  • İKİNCİ KÜME LİG FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU İkinci profesyonel küme lig tertip komitesi dün akşam bölge binasında otplanarak,ikinci devre lig maçlarının fikstürunü tesbit etmiştir.11 ocak 1958 cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1957
  • G.SARAY FENERBAHÇE BİRBİRİNDEN ÇEKİNİYOR Fenerbahçe'liler:"Galatasaray'ın kuvvetini takdir ediyoruz,zamandan en iyi şekilde istifadeye çalışacağız diyor Beşiktaş maçında vasatın çok altında bir futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.12.1957
  • [İLHAN DEMİREL] işçi ve memurlar da Yılın Sporcusu Anketimize katıldılar.Reylerin ekseriyetini Dağıstanlı topladı.Resimde,reylerini kullanan fabrika personeli görülüyor.PURO FABRİKASINDA Yılın Sporcus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor