Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.12.1957
  • ÖZDEMİR GÜRSOYI TALEBELER SOKAKTA YAKTIKLARI ATEŞİN BAŞINDA GECELERKEN 48 talebe dün sokakta kaldı Fatih Vakıflar Yurduna alınmayan ve geceyi ayazda geçiren talebeler Valiye başvuracak VAKIFLAR Umum M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1957
  • Çifte ile adam öldüren iki kişi mahkûm oldu İki sene evvel Üsküdarda Cafer adında bir korucuyu çifte ile öldüren Mehmet Yüksel ve Salih Aydın adında iki kişinin Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1957
  • Amerika insan taşıyan iüze atacak "X 15„ uçağı 160 kilometre irtifaa çıkacak WASHINGTON,A.A.Amerika'nın pek yakında,içinde insan bulunan bir füzeyi 160 kilometre yüksekliğe fırlatacağı bildirilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1957
  • Bir kaatil 250 kuruş için idam edilecek İZMİR,HUSUSÎ 250 kuruş yüzünden kaatil olan bir genç,dün ikinci defa idama mahkûm edilmiştir.Hacı Rahmanlı köyünden Potçu,parasına tamaen arkadaşını öldürmüştü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1957
  • m.[A.P.I RHMA TATİI İ'nKritl Bergman evvelki gün Londra'dan Roma'ya gel-II Ulu M İMIBLIrVş ve ııava alanında ikiz çocukları İsabella(solda)ve İııgrid ile erkek çocuku Ilobertino tarafından karşılanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1957
  • ASYA AFRİKA KONFERANSINDA KOMÜNİST PARMAĞI VAR GAZETELERDEN)ASYA AFRİKA KONFERANSI!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1957
  • IZVESTİA GAZETESİ MENDERES'E HÜCOM ETTİ LONDRA,A.P.T.H.A.Sovyet «İzvestia» gazetesi,dün.Türkiye'yi tehdid eden yeni bir makale neşretmiştir.Başvekil Adnan Menderes'in NATO konferansındaki konulmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1957
  • Başvekil dün şehrimize geldi Başvekil Adnan Menderes,beraberinde Devlet Vekili Emin Kalafat ve Dahiliye Vekili Nâmık Gedik olduğu halde,dün saat 17.30 da uçakla Ankaradan İstanbula gelmiştir.Başvekil,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1957
  • Kahire Konferansında Bağdat Paktına hücum "Irak delegesi,diye takdim edilen Hadid "Irak halkı bu Pakta karşı mücadelededir,dedi KAHİRE,T.H.A.Burada toplanmakta olan Asya Afrika Halkları Tesanüd Konfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1957
  • UAQTAUAIIPnF YA II ft IM Diin °Blcden sonra Mülî Müdafaa VcnUOIHnHnCUC lUnUin kâleti Mevki Hastahanesinde çıkan bir yangın hastaları telâş ve korkuya vcrmişse de zamanında yetişen itfaiye yangının has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1957
  • Küçük Kıhrısta valf ı e gorustu Vali,Türk tezim Londra'ya aynen nakledeceğini bildirdi.Makariosda Atina'da Krala izahat verdi LEFKOŞE,A.P.Dr.Fâzıl Küçük başkanlığmdaki 10 kişilik bir Türk delegasyonu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1957
  • GÜRÜLTÜLÜ KONGRE YAPTI Bir avukatın,Baro Reisine yaptığı hücum protestoya sebeboldu BARO Umumî Heyeti dün Galatasaray Lisesinde gürültülü bir kongre akdetmiştir.Kongre açıldıktan sonra,söz alan üyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1957
  • İstanbul «Gökdelenler» i operatifi tarafından Hürriyet-i Ebediye tepesi ile Darülaceze arasındaki sahada inşa edilecek blok apartmanların temeli dün atılmıştır.Burada üç blok apartman inşa edilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1957
  • Son iadilâlı inceliyen Parli Meclisinin kararı:C.H.P.MECLİSİ TERKETMİYECEK Cesaya karşı CHP mebusları toplu hareket kararındalar Bölükbaşı "vazife görülebileceğine inanıyorum dedi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1957
  • [RUÇHAN UNVER I Dün Çapa'da merasimle memleket hizmetine giren Kızılay Kan Merkezinin açılış merasimini müteakip,kan veren ilk gönüllü Millî Müdafaa Vekili Şem'i Ergin olmuştur.Kan verme ameliyesi esn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1957
  • â 1 ft Çocuklarınızın nazik işlemeli elbiselerini ı!'vV.{j)sabunu ili yıkayınız.Paioıafen^ r-Vİ^Ü£f l] |fQ «bunu ile T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.12.1957
  • IUSIS1 Türk temsilcisi «New-York Herald Tribüne» gazetesinin orta öğretim talebeleri arasında tertiplediği yıllık 12 nci Foruma memleketimizden de Önder Güler seçilmiştir.Eskişehir Lisesi son sınıf ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • İSTANBUL 8.27 Açılı;ve program 8.30 Pazar sabahı için müzik 9.00 Har berler 9.15 Türküler 9.30 Din-leyici istekleri Hafif Batı müziği)10.00 Sevilmiş sesler Sevilmiş garkılar 10.30 Şehirde bu hafta E 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • r SİNEMALAR 18.00 Ed-Fran-BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)I Şampiyonun Sevgilisi Crox Alvarado Miroslava Türkçe.2 Kadın Değil Ateş Lucille Ball Türkçe.ALKAZAK Tel:14 25 62)İnsaniyet Hint filmi Türkçe.ATLAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • BULMACA 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:I Minarenin ezan okunan yeri;Bir vilâyetimiz.2 Elekten geçirmek:Çölde uzaktan su gibi görünen ışık oyunu.3 Kızartılmış ekmeğin et suyu ile haşlanmış yemeği;Nota.4 Güneşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • tt [22 Aralık 20 Ocak] Girdiğiniz yerlerde iyi bir tesir yapıyorsunuz.Saygı duyuyorlar.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Muhitinizde seçilmek imkânı bulacaksınız.Kendinize daha çok güvenmeniz şart.BALIK B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • SON YATIRIM 6.0 C A K ÇtKUiŞ OCAK İÜGDflY BUNKOS!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • İNGİLİZCE BÜYLE ÖĞRETİLİR Senelerden beri başkalarının size öğreteınediği İngilizceyi ancak GRAPHO ENGLISH metoduyla öğrenebilirsiniz,Çünkü:1 GRAPHO ENGLISH Türkiye'de İngilizce öğretmiye muvaffak olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • İKRAMİYE ÇEKİLİŞİNE DAVET RAYBANK 31/12/957 Sah günü saat 15 te Noter huzurunda çekilecek îlan hususî keşidesine bütün müşterilerini davet eder.RAYBANK *2lJ?5«,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • IARIHTEN evvelki zamaıılaı.tas devri,Dronz devri vesaire kabilinden kısımlara ayrıldığı gibi,bizini de yakın sosyete tarihimizi şapkalara göre türban devri,kaplin devri,oturak devri diye bölmemiz mümk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • I Bir mabudun mektubu MÂHUDLARDAN biri bana bir mektupla Fransızca resimli bir mecmuadan kopardığı bir kaç sayfa göndermiş.Mektupta şu dört satır var:E «Bay Peyami Sefa,E cİlişik fotoğrafı gözlüklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • Karısını öldürdüğü için 6 ay hapse mahkûm oldu Kötü yola sapan karısı Kâtibeyi bıçaklayarak öldüren Ahmet Yıldırım adında biri dün İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde 6 ay hapis cezasına mahkûm olmuştur.Hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • Amerikaya sipariş edilen 60 bin ton yağ geliyor Amerikadan ithaline teşebbüs edilen 60 bin ton pamuk vağının ilk partisi yola çıkarılmıştır.Pamukyağları zeytin yağı ile karıştırılarak satılacak ve yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • Esrar satarken yakalanan 4 kişi Adliyeye verildi Esrar ticareti yapan Rıfat Bilginer,Mehmet Ağırbaş,Necdet Uçan ve Abdullah Mert adında dört kişi dün adliyeye verilmiştir.Şehzadebaşında satış yaparken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • HİNDİLERDE NİHAYET KARABORSAYA DUŞTU i Mevcut narhı az bulan satıcılar,istanbul'a yapılan hindi ve tavuk sevkiyatını durdurdular Yılbaşına 3 gün kalmasına rağmen hindi bulunamamakta,satış el altından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • Kıskanç bir koca dün karısını bıçakla ağır surene yaraladı Sıraselvilerde cereyan eden kanlı hâdiseye,kocasından ayrı yaşayan genç kadının başka bir erkekle gezmesi sebep oldu Taksim'de Sıraselviler c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • Yağmurdan bozulan yollar süratle yapılacak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar ve yağmurdan bozulan yolları tamire başlamışlardır.İşin süratle bitirilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır.İşlerin sürat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • Kapı w^dmadm.İKİ SANİYEDE makiyajım tamamlıyor.Sız de günün her saatinde güzel kalmak için,yanınızda daima VARNER Kremli pudrasını tanıyınız.KREMLİ PUDRALARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • Kirlettiği kızla evlenip hapisten kurtuldu Genç bir kızı kirletmekten sanık olarak 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve evlenmek için üç günlüğüne tahliye edilen Melkor adındaki genç,dün nikâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • Tahin helvası flafları yeniden tesbit edilecek Tahin helvası fiatlarının yeniden tesbiti bahis konusudur.Susam fiatları ilk tesbitlen sonra düşmüştür.Bu bakımdan helva fiatlarının yeniden lesbiti gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • Sis,vapur seferlerini dün yine altüst etti Birkaç gündenberi İstanbulu saran kesif sis dün sabah da Boğaz ve Haliç merkez olmak üzere bütün Marmarayı kaplamıştır.Bu yüzden şehir hattı va~purları Kadık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • MEYLİD Sevgili kızımız merhume GÜNER KONUK'ım Vefatının 40.ncı gününe müsadif 30/12/1957 yarınki pazartesi günü öğle namazını müteakip Şişli Camii Şerifinde Beyoğlu Ağacamii imamlarından Hafız Hüseyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.12.1957
  • KISA HABERLER KA^AL'IN Soğanlı köyünden Ahmet Sert,jandarma karakoluna müracaat ederek kızı Ferhan'ın kaybolduğunu bildirmiştir.Ferhan aranmaktadır.BALATTA oturan Nezihe Duran adında bir kadın,kocasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • O P L i N Gömleklik düz beyaz ve renkli poplinlerin satışma devam edilmektedir.Dairelerin mutemedleri vasıtasiyle müracaatları.Ycşildirck Dcmiray Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • APARTMAN DAİRELERİ Çeşitli PARA İkramiyeleri Yirmi yıl boyunca SOO Liraya kadar AYLIK GELİR ikramiyeleri ÖĞRENCİ Hesaplarına TAHSİL İkramiyeleri EMNİYET O SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • ECMUASI BU SAYISINDA BUYUK TÜRK RESSAMI MAN HAMDİ BEY İN TÜRBE KAPISINDA HANIMLAR,TABLOSUNUN TİFDRUK BASKILI,BEŞ RENKLİ NEFİS BİR RÖPRODÜKSIYONUNU VERDİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • EGE TÜTÜN PİYASASI İÇİN HAZIRLIK BİTTİ İZMİR,HUSUSÎ Ege tütün piyasası yakında açılacaktır.Bölgedeki denkleme ameliyesi tamamen bitmiştir.İlgililere göre bu yıl tütün fiallarınc'.a bir derişiklik olmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • BİR KADIN KOCASININ METRESİNİ DÂVA ETTİ İZMİR,HUSUSÎ Bir kadın,kocasının metresini dâva ermiştir.Kadının iddiasına göre,35 yaşındaki koca,45 yaşındaki metresi ile yaşamakta ve eve ancak ayda bir defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • Zukov'un yerine Muhiddinov getirildi LONDRA,A.P.Zukov'un azli ile Sovyet Komünist Partisi Yüksek Şûrasında boşalan yere tâyin edilen Özbekistan Komünist Partisi Birinci Sekreteri N.A.Muhiddinov,yeni v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • BURSA'LI BİR MANAV 6 AY HAPİS YATACAK BURSA,HUSUSİ Atatürk caddesinde Rıza Sumen adında bir manav,Millî Korunma kararları alındığındanberl şimdiye kadar verilen cezaların en fazlasına çarptırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • NEW-YORK'DA 4 ZENCİ İDAMA MAHKÛM OLDU NEW-YORK,A.A.Geçen sene New-York'un Queens mahallesinde bir bakkalı öldürmek suçu ile yargılanan 4 zenci genci,idama mahkûm edilmiştir.Ölüm cezası.Queens mahkemes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • Bir Rus delegesi çıldırdı KALKÜTA,A.A.Hindistan'ın ikinci 5 yıllık plânını hazırlayan Sovyetler Birliği Plânlaştırma Komisyonu İkinci Başkanı Dr.Gelinovsky,çıldırmıştır.Gelinovsky,Hindistan İstatistik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • rii mamullerin de fialları dondurulacak YENİ FİATLARI TESBİT İÇİN TETKİKLER YAPILIYOR.İMALÂTÇILAR İSE BÂZI HAM MADDELERİ BULAMADIKLARINDAN ŞİKÂYET EDİYOR Son defa alman iktisadî kararlara ilâveten şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • IKEYSTONE] YILDIZI PARLIYOR IIo,1 '*vooa'aa M» günlerde yıldızı parlamağa rnniıl|un bağlayan aktrislerden biri de Joanna Moorc'dur Bu yıldız namzedi şimdiye kadar aldığı rollerde çok muvaffak olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • MAHfmO $Z SONfZA KAMP yETRj AĞABABA GÜ/vû OLMUŞTU YERİNİ TERKETTİ FAKAT ZSH/R'LE ""im MARLİN ORADA KALDILAR,QûAFİYE DOĞRU ÇAKMJŞ77.CÂiAR.DAKl OTELCİ KAMPTAKİ ASACA YERLEŞTİRDİĞİ HOPARLÖRDEN GÛr RÜLTÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • e» pa Bloh apartmanları İLüiı.* gg *WsVT|ga| SMI itflMî *tf a ipc o as 1061 DAİRE r a m.mm$i£ Istanbul yolunda lı muhtelii tip üzerine tertip edilmiş buiunah blok apartımanlann inşaasma başlandı.Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • MISIR'DA 5 GENERAL MAREŞAL OLDU ANKARA,T.H.A.Mısır Cumhurreisi Abdünnâsır.yayınladığı bir beyanname ile 5 Mısır'lı generali Mareşallik rütbesine yükseltmiştir.Bu terfi kararı,Mısır'da Cumhuriyetin ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • Bursa'da kesif sis münakalâtı durdurdu BURSA,HUSUSÎ Bu sabah âni olarak basan kesif bir sis tabakası,şehirde göz gözü görmez bir hâle getirmiştir.Öğleden sonra açılır gibi olan sis,akşama doğru yenide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • Dün dinlenen bir şahit Sedat'a 10 bin liralık bono verdiğini söyledi MİLYONLUK istimlâk yolsuzluğunun sanıkları olan Ali Kemal Şahin,Kudret Şen,Mahmut Yener,Sedat Gürsel,Osman Geçim,ibrahim Karayel,Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • Tarsus'ta bir cırcır fabrikası yandı ADANA,HUSUSÎ Düıı saat 16 ya doğru Tarsus'ta Çukurova pamuk ve çırçır fabrikasında bir yangın çıkmıştır.Yangının çatı kısmındaki elektrik kontağından zuhur ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • m.t.1UB I Eski Devirlerde Sefirler r T"V ÜNYANIN aldığı bugünkü sekli ile sefirlerin eskisi kadar elıcm-E 1 miyeü kalmadı.Şimdi iki devlet arasındaki mühim meseleleri E E MmS Hariciye Vekilleri hattâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.12.1957
  • IA.P.J IA.P.MARIE VERSİNİ CHARİKLİA BAXEVANOS Paris'ten bir «Anne Frank Avusturya'nın namzedi MU İSTE HAKİKİ ANNE FRANK IA.P.J A.P.J IA.P.J ELENA COOPER MARIANNE SARSTADT İVİLLY VOOPMAN Irkdaşını canl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.12.1957
  • 1957 OLDU.YASASIN 1958!H A t İ T KIVANÇ ESKİ ağıza yeni taam.Eski dünyaya erü yjl.Giden ağam.ı İm papain 1957 oldu,yaşasın 1958!Bir huğun,bir vatın,bir öbuı gun Ondan sonra 1957'den boşanıp 195X'le e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1957
  • Yazan:REFİK HALID KARAY Tefrika No.43 Yine çiftlikte bulunduğu sırada Ferhaıı'ı küçük kardeş Rıza'mn köyüne de götürmüşlerdi.Nezir Bey yaşlanmağa yuz tuttuğu çağında genç bir kadından dünyaya gelen—bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1957
  • u BEDAVA YEMEK H hiiii akumadmızsa ya bir kitap,ya şiir,ya piyes ismi diyeceksiniz.Ya da saka.Değil.Basbayağı hir haber,izmir'den çeliyor.Kcsmi de var.Deri] toplu,dii/rnli bir lokanta resmi.Bir sıra m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1957
  • AŞK HİKAYESİ EVLENME İLÂNI TEFRİKA No.4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:İhtiyar,zengin kız.Marie villâsında ölü bulunur.Komiser,Marie'nin evlenme ilânına cevap verenleri araştırır.Komiser Lambert,postabanede po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1957
  • aile bir ızınm sanı aile hızının o ney d:kızın kolu otelde ckında biç bu-ma-Bu zengin mi?evet.zengin neydi?Kızın ismi Katrm.Onun hi lûmatim yok.Vilyanıs şapkasını çıkardı,ensesini karıdı,sonra yine şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1957
  • VILBAŞİ GECESİNDE 4 ^oryoNLuSıd^(ŞENLİĞİNE HAZIRLAWN/Z FARUK AKEL„ ^L0tke6ûıaAi\MASALAR NUMARALjDfR.TEL:£42192 omarns/may m ey d ani.ssyoâıo 1998 Yılında mm Aa\M* xW& W m û\v zengin ikram w Para Reler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1957
  • Hayatınızın EN MÜHİM DÖNÜM NOKTASI İNSAN ve DÜNYA dergisini YILBAŞINDA aldığınız çim olacaktır.Posta Kutusu GS.Aksaıa^-İstanbul)I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1957
  • DAVET SENE SONU İKRAMİYESİ TL.20.000 30 ARALIK 1957 Pazartesi günü saat yarımda müessesemizin Bankalar caddesindeki merkez binasında çekilecektir.Keşidede hazır bulunmak mevduat sahibi müşterilerimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1957
  • FEŞINATSIZ TAKSİTLE Deniz subaylarına Devlet Demiryolları ve Deniz Yolları Memurlarına su geçmez siyah pardesü 150 L.Her türlü tuhafiye,ayakkabı,manto ve «li^'er giyim ihtiyaçlarınızı H Ü R B A Ş Mües
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1957
  • Milliuel S a lı i h i:ERCÜMENT KARACAN Yazı İğlerini fiilen idare ı?den mesul mudur ABDI İPEKÇİ Boaıfckch Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1957
  • HİCRİ P A Z A II IIU İM i 1377 2Î)1373 C aim ARAUK Atalık 7 1957 16 VAKİ T VASATİ EZANİ Gunej 7.25 2.37 Öğle 12.16 7.28 ikindi 14.36 9.47 Aksan 16.48 12.00 Yatsı 18.27 1.39 İmsak 5.38 12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.12.1957
  • 5AA-SOk ZA Q ArşOAKi VÜ2Ü t_ERİN EN PAHAl_lSl Oi-A\ASl Ht^MAuDc TcSADuP DEcSil.HAuiME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • mm ı 110 ve 220 volt 450 Wat.Model 2 Tafradan sipari» kabul edilir.Toptan satış:GÜNEY İTHALAT KOLL.ŞTİ.KÂZIM KEMAL KOLBAŞI Marpucçular Çarşılı GürUn han.71-72-73 2 Tel 220134-272903 Telgr.KOLBAŞI-İSTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • İLÂN Evlerini turistlere pansiyon olarak kiralamak arzusunda bulunanların,bilgi almak için Radyoevinde Turizm Bürosuna veya Hilton methalinde bulunan Tanıtma ve Turizm Bürosuna müracaatları rica olunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • SUNGURLAR TÜRKİYENİN EN BÜYÜK YENİ KAZAN FABRİKAMIZDA İSTEDİÖİNİZ EVSAFTA,KAPASİTEDE VE SERİ 'ALİNDE İMÂL ETMEKTE OLDUĞUMUZ ASME ve DİN Normları Esasına uygun)YÜKSEK TAZYİK_ALQAK TAZYİK KALORİFER SICA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • Yılbaşında samimi histerinizi PARFÜMÜ ile İfade ediniz Bir PEREJA kreasyonudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • 2.000.000.LİRALIK Fevkalâde İkramiye Plânının 4 üncü Çekilişi 27 Aralık 1957-de yapıldı APARTIMAN DAİRESİ KAZANAN:Küçükpazar'dan Bn.Şefika Kütüklü ARSALARI KAZAHANLAR:İstanbul'dan Bn.Hacer Öztürk Burs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • K.LOB-X Sayın müşterilerinin yeni yılını tebrik eder,saadetler diler.VA f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • Esmer veya sarışın olduğunuza göre HAV1LLAND PUDRASININ Size yakışacak 9 muhtelif cazip ve modern renkleri mevcuttur.WW Pudrası Fevkalâde inceliği sayesinde cildinize daha iyi intibak eder.Yüzünüze si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • I s t a n b u I—Gazetecilerinin Yılbaşı BAHÇELİ EV İkramiyeli Eşya Piyangosu Yılbaşı günü KONAK OTELİ salonlarında.Noter huzurunda çekilecek ve aynı gece radyoda 22.45 emisyonunda neşredilecek,ertesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • Cildinize,kalitesinden emin olmadığınız sabunu kullanmayınız» Banyonuzdayüksek kalıtesile şöhret kazanmış memleketimizde en modern atomızasyon usulü ile imâl edilen yegâne KOMİLİ BANYO SABUNU kullan.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • TURKUAZ GAZİNOSU Şadan ADANALI Nebahat ERDURA Memduha OLGUN NUıal KÖKNAR Beyhan AKINCI Nermin SENSES Neriman ÜSTÜNSES Yılbaşı gecesinden itibaren HER AKŞAM Ankara Radyosunun kıymetli sanatkârı MEDİHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • TURKUAZ GAZİNOSU HER AKŞAM Hârika Komikler ÂTEŞ BÖCEKLERİ Yılbaşı gecesi için masalarınızı ayırtınız.Sür prizli hediyeler sizi bekliyor.Her Pazar Saat 14 te İçkisiz Aile Matinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • TURKUAZ GAZİNOSU Yılbaşı gecesinden itibaren zengin sürprizlerle ABDULLAH YÜCE KADRİ ŞENÇALAR idaresinde BÜYÜK FASIL HEYETİ Her numaralı masaya sürprizli hediyeler.HER PAZAR SAAT 14 TE İÇKİSİZ AİLE MA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • TÜRKÜ AZ Gazinosu ip Muazzam programla ve enteresan sürprizlerle "j YILBAŞI GECESİNDEN itibaren I HER AKŞAM SABİTE GÜLERMAN Yeni repertuar ve saz arkadaşlariyle Yılbaşı için masalar şimdiden tedarik e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • SIKINTILI HALLERDE,En iyi,ierahlatıcı e teskin edici Kolonya PEREJA LİMON KOLONYflSIdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • SATILIK OTOBÜS 953 modeli Avrupa kasalı çok temiz 52 kişilik.M.A.Notobüs,yeni taksi veya kamyonla değişilebilir.Müracaat.220608.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • Ütü yaparken devamlı surette ütünün kolunu futan eliniz aşır,'se'rf-leşir ve nasırlar vucude gelir.EL LOSYONU Cild tahribatım önler çatlakları geçirir,nasırları yok eder.Size pamuk gibi bembeyaz ve yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • AMERİKA SAVAŞ GÜCÜNÜ MUHAFAZA EDECEK NIXON,VERGİLERDEN İNDİRME YAPILMA-YACAĞINI BİLDİRDİ WASHINGTON.A.P.Ctımhur'başkan muavini Ri-hard M.Nixon dün Floridanın |j Miami şehrinde bir gazeteciye S verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • Çapa kan merkezi dün açıldı t Baştarajı Birincide Reisicumhur Celâl Bayar'a kan merkezini açması ricasında bulunmuş.Bayar da "Memleket için hayırlı ve uğurlu olması» temennisiyle yeni tesisi hizmete a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • ile SEATO arası ne çalışılıyor Dulles SEATO üyesi 8 devletin elçisi ile yaptığı toplantıda işbirliği teklifinde bulundu WASHINGTON,A.P.Diplomatik kaynaklar,dün Hariciye Vekili Dulles'in,Güney Doğu Asy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • Meclisi terketmiyecek Baştarafı Birincide münferiden hareket etmekten kaçınacak,şikâyet ve itirazlarını toplu olarak yapacaklardır.Böylece cezaların tatbikine meydan vîiilmiyeceği sanılmaktadır.C.H.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • BARO GÜRÜLTÜLÜ KONGRE YAPTI t Baştarafı Birincide da,«istimlâkler sebebiyle bina rayiçlerinin arttığını,temin edilmek istenen Baro binasının bugün ancak 100.000 lira fazlasiyle alınabileceğini» göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • KÜÇÜK.KIBRIS'TA VALİ İLE GÖRÜŞTÜ t Baştarafı Birincide manlis'le yaptığı görüşmelerde,Kıbrıs konusunda iddialarını tekrarlamış ve Amerika seyahati hakkında izahat vermiştir.Tethişçilerin lideri papaz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • SATILIK Bir Amerikalıya ait 53 Mercury 25.000 km.çok temiz.Tel:22 77 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • G.Saray gol rekoru kırdı:8-1 MAÇIN CEREYANI VE GOLLER t Baştarajı Altıncıda Oyuna saat 34 te Galatasarayın vuruşu ile oaşlandı.İlk dakikadan itibaren akın üzerine akın tazeleyen Sarı Kırmızılılar 13 ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • Muhtelif semtlerde yeni kömür depoları açılacak Kok Kömürü dağıtımı ile alâkalı olarak şehrin muhtelif semtlerinde veni depolar açılacaktır.Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Umum Müdürü Avni Akman bu hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • Kahire Konferansında Bağdat Paktına hücum t Başiarafı Birincide olarak takdim edilen Mohammed Hadid ise yaptığı konuşmada.Bağdad Paktına şiddetle hücum etmiştir.Mohammed Hadid,Bağdad Paktının Irak ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.12.1957
  • F.Bahçe Spartak'a bir Basketle yenildi:70-72 BOLOGNA,AA.İtalya Şampiyonu Virtus,Çek Spartak,Yugoslav Lokomotiv ve Türkiye Şampiyonu Fenerbahçe'nin iştirakiyle tertiplenen Noel Turnuasında aşağıdaki ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.12.1957
  • YILIN SPORCUSU LEFTER İLE DAĞISTANLI ARASINDAKİ REY FARKI GİTTİKÇE azalıyor «Yılın Sporcusu» anketimize okuyucularımızın gönderdikleri reyler peyderpey tasnif edilmektedir.Mustafa Dağıstanlı birinci d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1957
  • Adalet,Gençleri 1-0 yendi ANKARA,HUSUSÎ İki maç yapmak üzere şehrimize gelen Adalet takımı ilk karşılaşmasını bugün hakem Zülbahar Sağnak'ın idaresinde Gençlerbirliği'yle yapmıg Ve maçı 1-0 kazanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1957
  • PROFESYONEL LİG PUAN DURUMU Takımlar O G B M A Y P Galatasaray 10 8 2 31 6 18 Fenerbahçe 9 7 1 1 21 5 15 Vefa 10 5 2 3 14 15 12 İstanbulspor 9 4 3 2 11 7 11 Beşiktaş 9 4 1 4 23 15 9 Kasımpaşa 10 2 3 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1957
  • şampiyonluğunda iddialı bir takım hüviyetiyle çıkacaktır.Niyazi cezalıdır.Bu da esasmda göz doldurmayan hücum hattı için ciddî bir açıktır.Beşiktaş'ın son denemesi ise Adaletle idi.1-0 kazanılmış bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ] İLK GOLDEN HEMEN BİR DAKİKA SONRA TOP BİR KERE DAMA KASIMPAŞA KALESİNİ ZİYARET ETTİ.ORTAYI YAPAN İSFENDİYAR,KAFAYI VURAN AHMET'ti.VAZİYET:2—0.[SAMI ÖNEMLİ] MAÇIN 13 üncü DAKİKASINDA KADR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1957
  • ŞÜKRÜ NEDİM BASRİ AKGÜN NACİ AVNİ CAN LEFTER ŞEREF ŞİRZAT TURAN COŞKUN Ahmet NAZMİ YÜKSEL RECEP SEDAT Özcan B.AHMET MÜNİR METİN VAROL |g#i'':W.t;2nci devrenin ilk büyük maçı F.BAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUKTAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1957
  • İST.SPOR İLK MAÇINI 2-1 KAZANDI İZMİR,HUSUSİ İstanbulspor dün ilk maçını yaptığı Izmirspor'u 2-1 yenmiştir.Feyyaz Turgul idaresindeki karşılaşmanın ilk devresi pek sönük geçmiştir.36 ncı dakikada orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1957
  • Şinasi Ataman Umum Müdür oldu Bir müddettenberi münhal bulunan Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne Maarif Vekili Celâl Yardımcı,Şinasi Atamanı tâyin etmiştir.İki aydanberl vekâleten idare ettiği bu makam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1957
  • Û.SARAY MODA'YI 39-38 YENDİ Dün Spor ve Sergi Sarayında yapılan birinci küme basketbol lig maçlarında su neticeler alınmıştır Şişli Beyoğluspor arasındaki karşılaşmada,Türk basketbolunda ilk defa iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1957
  • Mümtaz Tarhan Kupası Kızlar Voleybol Turnnasında Fenerbahçe Acıbadem'i 3—0,G.Saray da Ankara Kolleji'ni 3—1 yenmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.12.1957
  • FEDERASYON DÜN KURULDU MERKEZ HAKEM KOMİTESİ,AYRICA GENÇ TAKIM KOMİTESİ BELLİ OLDU ANKARA,HUSUSÎ Orhan Şeref Apak,dün beklenen basın toplantısını,böbreklerinden rahatsız olduğu için yapamamıştır.Onun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor