Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.12.1957
  • ZAMMI* MÜCİltSİf WAKUMpompalı 91*1 li utlu Dolma Kalemler piyliSOyo Or;«'di İmi t ir.Çok tatjlom vtuCuZ ola» bu kalemler n her |iunov vidalıdır »e bütün yedek parçaları «levcuttur.He' Kırtasiyeciden ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1957
  • BABAESKİ'DE petrol bulundu 800 metrede bulunan petrol beklenilen neticeyi verirse Türkiye'nin istihsâl kapasitesi bir misli artacak [METİN DOGANALP] Dünyaca maruf 3 yabancı petrol şirketinin araştırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1957
  • GÜREŞÇİ ADİL ATAN DÜN TEVKİF EDİLDİ 1956 Dünya Kupası karşılaşmalarında 87 kiloda dünya birinciliğini kazanan millî güreşçi Adil Atan dün tevkif edilerek Paşakapısı cezaevine gönderilmiştir.Güreşçinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1957
  • C.H.P.Meclisi TOPLANIYOR Guma günkü toplantıda tüzük tâdil edildiği takdirde mebusların çekilip çekilmemesi de kararlaştırılacak ANKARA,HUSUSÎ Cuma günü çalışmalarına başlıyacak olan C.H.P.Meclisinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1957
  • f IN&ÛN SU IH FRANSA CEZAYİR'DE İKİ KÜÇÜK KIZI İDAM EDECEK GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1957
  • JİP İLHAN DEMİREL] V M T E| I AD ||A7|P istanbul'u temi/bir şehir haline getirmek için yâ-AU I UkHIı nHtlıip,çalışmalar devam etmektedir.Yukarda resmi görülen «Çöp kutuları» her 25 metreye bir tane ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1957
  • Kaatil oğullardan biri sucunu inkâr etti Anneleri Ayşe Kanca'yı ensesine keserle vurmak ve boğmak suretiyle öldürüp cesetini civarda bir menfeze atan Cemal ile Halil İbrahim dün öğleden sonra Sarıyer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1957
  • 1';I İLHAN DEMİİÎEL] If ARAIIAT l)l1" saban senri vc aln kaplayan kesif sis bir OIO I C taraftan şehir hattı vapurlarının programlarını altüst ederken,diğer taraftan da bir kazaya sebep olmuştur.Şoför
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1957
  • Meclis bugün tüzük tadilâtını görüşecek Muhalefet partileri konuşacak hatiplerini seçti ve müzakereler sırasındaki tutumunu tesbit etti ANKARA,HUSUSÎ Denizli meb'usu Baha Akşit ve 11 arkadaşının «Mecl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1957
  • İstanbullu bir Ermeni Amerika'da tevkif edildi NcW-YORK,Hususî Muhabirimiz İSKENDER SONGUR bildiriyor Istanbul'lu bir genç,Amerikalı bir kızın ölümüne sebep olduktan sonra cesedi saklamış,fakat bir mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1957
  • [İLHAN DEMİRELİ NOEL AĞACI 1957 senesi Noel'i,dün gece kutlanmıştır.Bu sebepten İstanbul'da bulunan yabancılar süsledikleri ram ağaçlarına muhtelif hediyeler asmışlar ve geceyi neş'e içerisinde geçirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1957
  • Tarhan şehir islerini anlattı Vali oyun salonlarının sıkı bir murakabe altında tutulacağını ve temizlik işinin halledileceğini bildirdi Vali,İstiklâl caddesine dik sokaklardaki içkili yerlerin en geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1957
  • s İL «S*li.r:i?T-«v.^Şî^^.*l "fi »nıı Kir i w IİLHAN DEMİRELİ BU NE PERH Z i' Val'« fonlarının kapatılacağını bildirirken resmini gördüğünüz Tel sokakta ve m bir oyun s310"11 açılmasının hazırlıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1957
  • Paristen dönen Başvekil dün Ankara garında konuştu "Kıbrıs için taksimden başka hâl çaresi olmaz,Menderes tedhişçilik ve siyasî şantajın faydasız ve bu yola başvuranlara şeref getirmiyecek bir usul ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.12.1957
  • E.O.K.A.dan İngiltere'yi Mesul Tutacağız Ik» Hariciyemiz Kıbrıs'taki müsamahakâr politikanın tedhişçiliği artıracağı kanaatinde ANKARA,HUSUSÎ E.O.K.A.cı tedhişçilerin serbest bırakılmasiyle Kıbrıs Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • İKTİSÂT ve TİGARIT [Hazırlayan Dr.Halûk CILLOVİ DIŞ BORÇLARIMIZIN DURUMU Bilindiği üzere dış ticaretimiz son yedi yıl içinde devamlı surette açık vermiştir.Bu açık ilk defa 1956 da biraz azalma istida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • KARAKÖY MINTAKASINDA Acele devren telefon aranmaktadır.44 90 65 veya 44 22 86 TELEFON NUMARASI-NA MÜRACAAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • tSKİ MUHARIPLERBANKAŞI MUHABANK)»erma^-'C.t.10000 000 KURULUŞU ESKİ,İKRAMİYELERİ ZENGİNDİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • AYVANSARAY ŞUBEMİZ Cazip Açılış Hâtıralariyle 27 Aralık 1957 de HİZMETİNİZDEDİR ESNAF KREDİ BANKASI A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • KIRIKKALE Ajansımız E mrinizd e d ir ZARİF AÇILIŞ HEDİYELERİ Ayrıca 10.000 LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE Umumî KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI APARTMAN DAİRELERİ İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • ISTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Mantovani orkestrası 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • 0 ti K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yakınlarınızdan birinin kırgınlığı sizi çok düşündürecek.Gönlünü almak için çalışacaksınız.*OVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir endişe huzurunuzu kaçırıyor.Halbuki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • BULMACA 12 3 4 5 6 7 8 9 lCTVri2 SOLDAN SAĞA:1 Pencere kanadlarını kapadıktan sonra her iki taraftan sürgüleyen düzen.2 Zamanın bölümlerinden;Kan zaafiyetine müptelâ.3 Bir çeşit ekmeğim;Eskiden tümgen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • Bomonti Bira Fabrikası tevsi ediliyor İnhisarlar idaresi tarafından bira sıkıntısını önlemek maksadı ile Bomonti bira fabrikasının tevsii işi ele alınmıştır.Fabrikanın daha bol miktarda bira imâl edeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • Karısını yaralayan koca,dün hapse mahkûm oldu Kıskançlık yüzünden karısını sokak ortasında yaralayan «Kasap İsmail» nâmiyle mâruf İsmail Cengiz'in ikinci Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmekte olan duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • Ordinoların tevzi şekli şikâyetlere sebep oldu Odun satışlarının ordino ile yapılması mevzuunda verilen kararı müteakip Şile ve Yalovadan 12 bin çeki odun getirtilmiştir.Yalnız dün getirilen odun mikd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • Her lisede birer deniz izci teşkilâtı kuruluyor Atatürk Kız Lisesinde ihdas edilen Deniz izciliği,diğer liselerde de kurulacaktır.Kabataş,İstanbul,Kadıköy ve Pertevniyal Liselerinde bu hususta çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • Her vilâyet için birer hâtıra pulu bastırılacak P.T.T.tarafından bastırılmasına karar verilen memleket serisi pulların hazırlanmasına devam edilmektedir.Pullar her vilâyet için birer seri olacak,üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • Yakında D.Almanya'dan geniş ithalât yapacağız Doğu Almanya'dan geniş çapta İthalât yapılacaktır.Buna ait listeler şehrimiz Ticaret Odası tarafından yayınlanmıştır.Yapılacak ithalâtın çoğunluğunu tıbbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • İlkokulların dinlenme tatili Şubata bırakıldı Vekâletin bu husustaki kararı dün telefonla Maarif Müdürlüğüne tebliğ edildi İlkokulların yılbaşında yapacağı bir haftalık dinlenme tatili kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • Evlerinde öle nakrabalarının parasını almışlar Akrabalarının evinde ölen Vandel Kostaridi adında birine ait 260 bin liranın dolandırıldığı iddia edilmektedir.Sanıklar,Oyanya Çağlı adında bir kadınlar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • Kagıtsızlıktan telefon rehberleri basılamıyor Telefon Başmüdürlüğü tarafından 1957 yılı başındanberi Nişantaşı,Maçka ve Şişli semtinde dağıtımı yapılan 2800 telefon,sahiplerine teslim edilmiştir.Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF Aile büyüğünüz,Bayındırlık Bakanlığı Köprüler Şubesi Emekli Mühendislerinden,Cevat Enderin'in aziz ruhuna ithafen vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden bugünkü 25 Aralık 957 çarşamba gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • Bir Güzelin Söyledikleri SEVİLEN YİLDİZ Fevkalâde ısıtan,kullandıkça ismi gibi parhyan,tatlı rengi,zarif kurdelesi ile karyolamı süsleyen ADALET YILDIZ MARKA battaniyesinin altmda uyumayı çok seviyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • EKMAN YABANCI DİL METODLARI ingilizce Öğreniniz 6.Resimli ingilizce 5.İngilizce Gramer 3,5 Fransızca Öğreniniz 5.Resimli Fransızca 5.Metodlan telaffuzludur.KÜLTÜR KİTABEVİ İST.Ankara Caddesi No.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • Deniz Hastahanesine Minnet ve Şükran Uzun zamandanberi çekmekte olduğum rahatsızlığımı teşhis ve tedavi eden kıymetli Asabiye Mütehassısı,DR.NİHAT BALKIR ve DR.BURHAN SAYAR ile yerinde bir ameliyatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • GIDA MADDESİ İMAL YERLER KONTROL EDİLİYOR Kokmuş kavurma satan bir bakkalla pamuk yağı kullanan bir konserve imalâtçısı dün mahkemeye verildi Gıda maddeleri imâl eden yer-maktadır.Sıhhî murakabe ekip-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • Fahir Yeniçay Atom Enerji Komisyonundan ayrıldı İstanbul Ünversitesl Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Ord.Prof.Fahir Yeniçay,Türkiye Atom Enerjisi Komisyon âzâlığından istifa etmiştir.İstifa sebebi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • Menba suyu satıcıları sıkı kontrol edilecek Memba suyu satan esnaftan bir kısmı tarifeye riayet etmemektedir.Ayrıca,'damacanalar üzerine fiat etiketi konulmamakta,suyun nev'i belirtilmemektedir.Bilhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • Dahiliye Vekili dün tetkikler yaptı Şehrimizde bulunan Dahiliye Vekili Dr.Namık Gedik ve Millî Müdafaa Vekili Şem'l Ergin dün sabah Vilâyete gitmişlerdir.Bir müddet Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tarha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • Üzümlerimiz Almanya da büyük bir rağbet gördü Et ve Balık Kurumunun Batı Almanya'ya sevkettiğl müşküle üzümleri büyük rağbet görmüştür.Bunu belirten umum müdür Faiz Poray,bütün Marmara bölgesi halkını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • SİNEMALAR j BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Şampiyonun Sevgilisi Crox Alvarado Miroslava Türkçe.2 Kadın Değil Ateş Lucille Ball Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 62)İnsaniyet Hint filmi Türkçe.ATLAS Tel:440835)Rom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • İNHİSARLAR İdaresi kırmızı uçlu sigara imâline son vermiştir.İlgililer imalâtın durmasına sebep olarak,sigaralara eklenen kırmızı ucun temin edilememesini göstermektedirler.Döviz temin edilemediği içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • Oturak âlemi yapan dört kişi yakalandı Adliyeye verilen suçlular,14 yaşındaki kız dâvâcı olmadığı için serbest bırakıldı 14 yaşında bir kızla sabaha kadar oturak âlemi yapan dört kişi dün adliyeye ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.12.1957
  • 0\Genç Mr Musevi Hanımının mektubu I Z^l NÜMDEKİ mektup dağım delecek Ferhat I J kudretini henüz kendimde bulamadım.İ Hastalığım sırasında gelen bu mektupların E ancak bir kısmını okudum ve üstünde du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.12.1957
  • zz)ahlt ^z enzl 3LÜEI Z* İO ö Ul£ 4=jiT^ Türkiye Emlâk Kredi Bankası istanbul'da 60.000 nüfuslu Ataköy Sahil Şehri'nin inşaatına başladı,ikmalinde 12.000 Lojmanı,3 Turistik Oteli,Plaj ve Gazinoları,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1957
  • Farhan şehir işlerini anlattı Ba3tara.fi Birincide a rastladım.Dudakları rujlu başka çoııklar gördüm.Bunların neler ifade etğini varın siz kıyas edin.Ben oyun ılonları içinde,homoseksüel pazarlıkırııı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1957
  • Babaeski'de petrol bulundu t Baştarafı Birincide ıı.ı devam etmektedirler.Petrol tabakaları dünya sathının altında su çekmiş kesme şeker gibi,petrolü havi topraka sahiptir.Sondaj makineleri ile petrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1957
  • PEZMAZOĞLU ATİNA'YA GİTTİ Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Pesmazoğlu dün sabah anî olarak uçakla Yunanislana gitmiştir Büyükelçinin Noel sebebile gittiği zannedilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1957
  • Bütçe Komisyonu iki faslı kabul etti ANKARA.HUSUSÎ Bütçe encümeninin dünkü toplantılarında İstatistik Umum Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Reisliği bütçeleri görüşülmüş ve kabul edilmiştir.İstatistik Umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1957
  • CHP Meclisi toplanıyor 4 Ba-ştarajı Birincide Parti Meclisi,iktidar partisinin seçimlerden sonra almak istediği ve aldığı tedbirler karşısında C.H.P.nin tutumunu tesbit ederken,Meclis grubunu da nazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1957
  • İ.E.T.T.BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLDÜ [SAMI ÖNEMLİ| Belediye Meclisi fevkalâde toplantılarından ilkini dün akdetmiştir.Tonlantıda İ.E.T.T.İdaresinin 195S yılı bütçe gerekçesinin okunmasını müteakip Umum Müdür Kâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1957
  • Yedi senedir bir türlü tamamlanmayan Çemişgezek Köprüsü 1950 de ihale edilen ve şimdiye kadar sadece iki ayağı yapılan köprünün işini hâlâ emektar sal görüyor KEFİK EREN çılık yapan ve geliri hu yüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1957
  • Polonya güzeli Varşova'da evvelki Jıafta yapılan bir güzellik müsabakasında Alicja Bobrowaska adında bir genç kız Kraliçe seçilmiştir.Krnkov Güzel San'atlar Akademisinde talebe olan sarışın dilber,I!5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1957
  • Meclis bugün tüzük tadilâtını görüşecek t Bastarafı Birincide mesi tâdil tasarısı bugün kabul edildiği takdirde Meclisin bundan sonraki çalışmalarında ve matbuatın bu müzakereleri efkârı umumiyeye aks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1957
  • I A.P.I MISIR MAV£ ORQIKIS M,ıava kuvvetlerinin Gümüş Jübilesi HllOin HM?M UnUUdU münasebetilc,evvelki gün Kahire'deki Almaza asken hava alanında bir gösteri yapılmıştır.Bu münasebetle.Mısır hava kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1957
  • W/I Vatanperverlik Ticâreti I E VVELKİ gün,27 sene evvel Menemen'de inkılâbın insanla-E t ra verdiği hürriyet haklarını hazmedemeyerek kıyam eden E yobaz güruhunun bîr inkılâp kurbanı olarak şehit eyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1957
  • Kıbrıs için taksimden başka hâl çaresi olmaz Baştarajı Birincide deres bunların «Dünya sulhunun korunması hakimindim çok ltayırlı ve faydalı olduğunu» söylemiş ve şunları ilâve etmiştir:«Aziz Türk mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1957
  • İRAK KRALININ NİŞANLISI GELDİ Irak Kral Naibi Prens Abdülillah beraberinde Irak Kralı Faysal'm nişanlısı Prenses Fazıla olduğu halde dün saat 22 de Londradan şehrimize gelmiştir.Abdülillah bugün,şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.12.1957
  • Küçük çapta atom reaktörü kuruluyor Amerikanın yardımı ile kurulacak reaktörden tıbbî sahada istifadeler sağlanacak ANKARA,HUSUSÎ Atomu barışçı sahalarda kullanmak üzere Türkiye'de kurulacak ilk Atom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.12.1957
  • İIHH^HIİ DAVUT ŞİMDİ AAORS DA.DÖNüNCEYE KA DAR.LALE ORADA ONU BEKL.ES KADIN PO.LISIMİZ.Ey.VAH.ONU KARŞILIYA-ÇAKTIK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1957
  • İSTE BAHSET-Tİ KT-ERİ KULE.ONCE O HİZAVAr,SONRA DA ORADA-Kİ KAYALIK İSTL KAMETİNDE SİDE-CEKMİŞİZ-PEKı.SONRA NE OLACAK *Jİ PARAŞÜT Pl^ENİNI KULLANIP-İNİN.TEPEN/N ETEĞİNE Gu OEN KAVLAFZDAN İLERLEDİN».BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1957
  • s ALLAHLIKALİ BİY OSmAn'ıra BÖVLE ÂDI KIZLARLA DOLAŞMASINI ÖNLEMEK LAZIM OGLUW.Kız ARKADAŞLARl Nl SEÇEHKEN DAHA DΫAT.Ll OLSANA BİRAZ.VALLA ELİMİZDEKİ ARABA İLE Bi-iNDAN İV.İ KIZ BANA PAS GERMEZ ANNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1957
  • Efsaneler diyarı Hindistan'da en son çevrilen muazzam film Başladığı andan itibaren sizi heyecandan heyecana sürükleyecek olan bir kahramanlık destanı.Şarkılarını ve mevzuunu unutamayacağınız bir şahe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1957
  • Başka takvim almakta acele etmeyiniz Halkımızın itimat ve teveccühünü kazanmakta rekor kırmış olan,Yuvanızın uğuru sayılan:SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ PekYakinda Bayilere Tevzi Edilecektir Başka ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1957
  • Le Film FRANÇAİS Mecmuası,440 filmin birinci vizyondaki hâsılatları hakkında neşrettiği istatistik rakamlarında BAŞTA GELEN İLK 6 FİLM 1 HİLELİ ASK 243.923.295 2 SESSİZ DÜNYA 187.093.063 3 KAYBOLAN DÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1957
  • İSTANBUL VE ANKARA'DA APARTMAN DAİRELERİ,MESKEN KREDİLERİ,ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ VERİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1957
  • Yılbaşında samimi nişlerinizi PARFÜMÜ ile İfade ediniz Bir PEREJA kreasyonudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1957
  • MORGDA CİNAYET a*-Türkcesi:SELAMİ İZZET SEDES 25 Şefin alüminyoin rengi kaşlarının uçları,burnunun başlangıcında şeklinde çalındı,gözlerini Kran'a dikin cevap verdi:Yalanlananııyacak bir fikrim var:Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1957
  • AŞK HİKAYESİ YABANCI TEFRİKA No.12 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Kasaba doktorunun kızı Mira milli emniyet ajanı Reks'i bilmeden sever.Reks,casus ve iki kişinin kaatili Beriıier'yi,nefsini müdafaa için vurmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1957
  • V%\VALİ KOL GEZİYOR n ayın Mumla/Tarhan,okut kaçağım oyun masasında suçüstü yakalıyor.Çocuğun cebinde okulun kı/ılay parası 2.5 lira)evin taksit parası 40 lira)ve kendi harçlığı 175 kuruş)Çocuk titriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.12.1957
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Ya/an:REFİK HALID KARAY Tefrika No.39 Ha,evet.kocası çiftlikten dönmek üzeredir,haftaya İstanbul'da olacak.Ferhan,daha lâfı edilirken bir bulantı duydu;güçlükle cevap verdi.Berek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.12.1957
  • Sıhhatli bir cilt,kadınlırın cazibesini arttırır 1SÖ&&& Te'ıiri ve besleyici hassası,terkibindeki Eucerlt ttn llorigelmektedir Cildinizin dahi muntazaman Nl VEA ile bakıma ihtiyacı vardır.NİVEA kremi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • DİKKAT.BU AKSAMDAN İTİBAREN LÜKS ve İNCİ SİNEMALARINDA OĞLUN NERON Renkli Sinemaskop Fransızca sözlü Cinsî Cazibe Yıldızı BRİGİTTE BARDOT ve Vittorio de Sica Alberto Sordi Gloria.Swanson DAR FİLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • ZAYİ İskenderun giriş gümrüğünün 1617 ve 1618 sayılı 27/1/1954 günlü kabulü muvakkat beyannâmesiyle ithal ettiğim Jütten mamul kanaviçe ve çuvallara ait faturaları transfer ettirilmek üzere tasdiken a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • YILBAŞI GECESİNİ En eğlenceli şekilde fevkalâde programla R İ V i E R da Güzide topluluk arasında geçirebileceğinizi unutmayınız.Kadıköy Tel:36 45 70 36 15 46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • SUNGURLAR YENİ KAZAN FABRİKAMIZDA İSTEDİĞİNİZ EVSAFTA,KAPASİTEDE VE SERİ HALİNDE İMÂL ETMEKTE OLDUĞUMUZ ASM E ve DİN Normları Esasına uygun)YÜKSEK TAZYİK_ALÇAK TAZYİK KALORİFER SICAK SU ÇELİK KAZANLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • Teshin Tesisatı Yaptırılacaktır SÜMERBANK UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Antalya Tekstil Fabrikası müştemilât binalarının teshin tesisatı birim fiatlar müteahhit tarafından teklif edilmek suretiyle ihaleye çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1377 25 1373 C.âhır ARALIK Aralık 3 19 5 7 12 VAKİ T VASATÎ EZANÎ Güneş 7.24 2.38 Öğle 12.14 7.28 ikindi 14.34 9.48 Akçan 1G.4G 12.00 Yatsı 18.24 1.39 imsak 5.36 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • MiBliuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YJLMAER Bo-ı'rîuj' f*r;MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • ECNEBİ BİR ŞİRKET Muhtelif servisleri için daktiloda sür'atli yazabilen ve iş tecrübesi olan bayanlar aranmaktadır,ingilizce bilenler tercih olunur.Müracaat:P.K.296 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • FİTRE ZARFI YAPTIRILACAK Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden 1)Şartnamesine göre kâğıdı kurumdan verilmek üzere kapalı zarf usuliyle üç milyon adet fitre ve zekât zarfı yaptırılacaktır.2)Muhammen bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • MÜJDE Yeni Gelen İthâl Mallarımız MARANGOZ ŞERİT DESTERE MAKİNELERİ 80 s/m)Marangoz Planya Makineleri 40 ve 60 s/m)Hava Kompresörleri pistoleli 2-3 tonluk elektrik motor vinçleri D O N K İ Buhar Tulum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • MENSUCAT FABRİKASI A.Ş.Fabrikamız perakende mağazalarımız için hususî surette imâl ettiği en iyi kalite kadın ve erkek KUMAŞLARI muntazaman satış mağalarımıza göndermektedir EN GÜZEL YILBAŞI HEDİYESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • Mevsim münasebetiyle sene sonuna kadar imalâtçı fiatına perakende gömlek satışı AKASYA PAZAMI Sultanhamam Kullukzâde Han No.16/18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • TOPTAN SATIŞ YERİ İstiklâl Cad.İpek Han 358/9 Tünel İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • Bu Akşam SARAY SİNEMASINDA l/ttnifanın Muhteş ûöz fâmdştırtet bir temaşa fo/i* BfRjE* EDDIE CONSTANTINE ZIZI JEANMAIRE Lütfen yerlerinizi evvelden tedarik ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • TELGRAF ADRESİMİZ ANKDEPO OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.ANKARA ECZA DEPOSU TÜRK LİMİTED ŞİRKETİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • M i G R O S Beyoğlu dükkânında ve satış kamyonlarında HAKENCİYE MEYVE SOĞAN PATATES Tanzim satışlarına devam etmektedir.İstifade Ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • SATILIK ARSA-Kartal'da sanayi mıntakasında,denize 160 metre cepheli,Bağdat caddesi ve demiryolu kavşağında 8000 metrelik arsa satılıktır.Telefon:44 77 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ İLANLAR TELEFON 27 ıa 10 SATILIK EMLAK SATILIK apartman,Dolapdere caddesinde 6 daire,3 mağaza 240 m2 inşaat.175.000 lira.Tel:47 40 99.E-290)MAÇKA tramvay durağına bir dakika,deniz gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • DİKKAT!HUSUSÎ OTOMATİK SOMYA VE YATAKLI AMERİKAN TİPİ KANAPELER DİVAN MÖBLE MAĞAZASINDA Satışa arzedilmiştir.Garantilidir.NOT:Tediyede kolaylık yapılır.Adres:Osmanbey Rumeli Cad.No.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.12.1957
  • Eve balık gelince Hanım neden üzülür?Hanım nasıl üzülmesin.Balıktan sonra bulaşık kaplarına sinecek koku kolay kolay çıkar mı?Evet,buna da çare var,çünkü şimdi FAY var.Fay bilûmum bulaşık kaplarının,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.12.1957
  • AVCILIK 1 Sual sahibi:Bay Maıısur Isıdan.İstanbul.SUAL Almanya'da saçmalar yumuşak,orta sert ve sert olmak üzere cinslere ayrılmıştır.Bu saçmalar hedeflerinde ayrı,ayrı ne tesir bırakıyor?Hava vaziyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1957
  • REMONDİNİ EŞİKTAŞTA İtalyan Antrenör için Beşiktaş Altay'a 12.000 lira ödeyecek,ayrıca İzmir'de hasılat bölünmek üzere iki maç yapacak İZMİR,Hususî Muhabirimiz NEVZAD KIZILCAN'DAN Bir buçuk ay kadar e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1957
  • S-'riif» ^t ııftjftıgiıılıîi liTtti İKİNCİ HEYECAN DEVRESİ Can sıkıcı bir istirahat devresi,hususî maçlar ve gu Legia fırtınasından sonra Lig'in ikinci devresi bugün başlıyor.Bu,İkinci heyecan devresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1957
  • Fenerbahçeli Niyazi'ye Bölge Müdürü bir ay müsabaka boykotu vermiştir.Buna sebep olarak Niyazının Legia maçında soliç Zientara'ya yumruk atarak bu futbolcunun çene kemiğini çatlatmış olması gösterilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1957
  • Kasımpaşa,Feriköy'de stadinşa edecek Kasımpaşa kulübü reisi Nuri Atılgan dün saat 16 da Divan otelinde bir basın toplantısı yapmıştır.Kasımpaşa takımının Irak'ta çok iyi karşılandığını ve büyük iltifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1957
  • J v;[RUÇHAN UNVER] Beykozlular Vefa maçı için kampa girdiler.Maçın önemi büyüklü ve çok dikkatli olmak lcabediyordu.Resim,Ziya ile kaleci Halil'i bir tavla partisinde göste'riyor.Büyük Erdoğan ile Nus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1957
  • [RUÇHAN UNVER] Fenerbahçe Noel furnuası için İtalya'ya gitti Fenerbahçe basketbol takımı,Bolonya'dakl N /el Turnuasma iştirak etmek üzere dün uçakla Yugoslavya üzerinden İtalya'ya hareket etmiştir.Hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1957
  • KİME REY VERDİLER?Mümtaz Tarhan İstanbul Valisi)M.Dağıstanlı.İsmet Uluğ Eski millî futbolcu)Can Bartu.Şazi Tezcan Mithatpaşa Stadı müdürü)M.Dağıstanlı.Vedii Tosuncuk Beşiktaşlı millî futbolcu)Hâmit Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1957
  • HAFTANIN HAKEMLERİ Merkez Hakem Komitesi yeni Federasyon Başkanlığına hareket serbestisi tanımak üzere dün istifa etmiştir.Yeni heyet teşekkül edinceye kadar müstafi heyet vazifesine devam edecektir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1957
  • İST.SPOR'un ÜÇLERE İLTİHAKI İSTENİYOR İstanbulspor'un yapılan teklifi kabul etmesi yediler arasındaki bağın koptuğu ile izah ediliyor Fenerbahçe,Beşiktaş ve Galatasaray arasında imza edilmiş olan Dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1957
  • ORHAN ŞEREF GELİYOR Futbol Federasyonu Reisi Orhan Şeref Apak bugün şehrimize gelecek ve Federasyona seçeceği idarecilerle temaslarda bulunacaktır.Yeni Başkanın,kuvvetli bir federasyon kurabilmesi içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1957
  • •Legia'nın pazar günkü rakibi sahaya çıkıyor» KAİDELERİ BİLİYORSUNUZ BELDEN AŞAĞİ VURMAK YOK.S *ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.12.1957
  • ft ftft r-»«mi.im—W¦ ttmn »w I YILIN SPORCUSU SEÇİLİYOR v Seyyar Ekibimiz okulları geziyor BOMONTİ'DE Kİıe basında iken [RÜÇHAN ÜNVER] Bira fabrikasında igçi ve memurlar MİLLİYET «Yılın Sporcusu» anke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor