Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.12.1957
  • [İLHAN DEMİHELİ Başvekil Adnan Menderes,dün Tarabya'da yaptığı tetkikler sırasında.Koldan sağa doğru)Başvekil Menderes,Basın-Yaym ve Turizm VekUl Sıtkı Yırealı,Dahiliye Vekili Dr.Nâmık Gedik ve İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1957
  • Meclis bu hafta tatile giriyor ANKARA,HUSUSÎ Meclisin bu hafta yılbaşı tatiline girmeden evvel aktedeceği celselerinde Muhalif,muvafık bütün mebusların müstaceliyetle görüşülmesini istedikleri mevzula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1957
  • İngiltere'nin tanınmış sahne,perde ve televizyon yıldızlarından Vera Day'e son günlerde hayranları bir lâkap takmışlardır.Vera'ıun vücut tenasübünü dikkate alan birçok kimseler genç kadına «Shape-şeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1957
  • w-V i.in YENİ BEGÜM MÜ?1KEYSTONE] Ağa Han'ın ölümünden sonra yerine geçerek Ağa Han IV olan Kerim Han'ın ismi etrafında da aşk dedikoduları almış yürümüştür.Resimde gördüğünüz genç kız da bn dedikodu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1957
  • PARİS'TE BİR AMERİKALI.BİR İTALYAN.nA/VN/V/V aa)M Inty* BİR İNGİLİZ.VE BİR TURK!mmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1957
  • Gemlik ve Gaziantep Muhribleri geldi Amerika'ya tamir ve modernize edilmek üzere gönderilmiş bulunan Gaziantep ve Gemlik muhriplerimiz Gölcüga gelmişlerdir.Her iki gemi de asrın en mütekâmil elektroni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1957
  • Demiryollarında elektrikli trenler çalıştırılacak ANKARA,AA.Ulaştırma Vekili Fevzi Uçaner Ulaştırma işleri hakkında şu izahatı vermiştir:«Müesseselerimiz arasında cngeniş kadrosu olan Demiryolları Umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1957
  • [İLHAN DEMİRELI C.M.P.Beyoğlu İlce Kongresinde,kasket içinde para toplanırken.Bir MP kongresinde dün para toplandı Bölükbaşı'nın hapisten çıkmak için D.P.ile anlaştığı söylentileri yalanlandı CM.P.Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1957
  • C.H.P.11 Başkanlarının toplantısı başladı İnönü'nün riyasetindeki toplantıda bâzı İl Başkanları seçimi kaybetmelerine,D.P.nin faaliyeti kadar Genel Merkezin alâkasızlığının da sebep olduğunu söyledi A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1957
  • Avrupa iktisadi işbirliğinden yardım alacağız Ergun GÖKSAN PARİS'TEN BİLDİRİYOR NATO Konseyi toplantılarını müteakip,Paris'te kalan Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu,evvelki gün ve dün,Amerika tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1957
  • Ankara'da taklit Atom denemesi Patlatılan bomba 400 metre civarında her şeyi tahrib etti.Radyo Aklivite tetkikleri yapılıyor ANKARA,HUSUSÎ' Yeni silâhlar'' ile günden güne kuvvetlenen ordumuz,memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1957
  • S;IÖZDEMIR GÜRSOY1 İMANI TUTAMAK 9R LİRA Uil Ki" Kundenueri fırtınalı ve soğuk giden havalar,dün nisbeten düzelmiştir.Karadeniz'deki fırtına dindiğinden.LlrılMılI I IIAMhIMIV L*J Büyükdere ağzında bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1957
  • A.P.Thor da atıldı Florida yakınlarındaki Cape Carnaval üssünde hava kuvvetlerine ait yeni bir kıt'alar arası balistik füzenin denemesi yapılmıştır.Kesimde «Thor» isimli yeni silâhı yerden havalandıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1957
  • M.T.T.B.idaresinde 15 günde bir olmak üzere RADYODA KIBRIS saati ihdas ediliyor Göçmen kongresinde Trakya Türklerinin hâli belirtildi Kıbrıs Valisi Türk liderleri ile görüştü Papaz Makarios Atina'ya d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1957
  • IOZDEM1R GURSOYI Kadıköy'deki Yeldeğirmeni semti dün öğle üzeri bir yangın tehlikesi atlatmıştır.Yangın,İzzettin sokağında Sergiroan Hamaloğlu adında birine ait evin 3 üncü katında,kızgın soba borusun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.12.1957
  • Çocuklarınızın banyosunda REÇİNAU BELL SABUNU KULLANINIZ Saf,kuru,gQzal kokulu vı bol köpüklüdür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • IHiHiyeg'^ MEKTUP Sevgili MİLLİYET «»kuyucusu.Gazetelerde intişar eden haberlerde kendileri için bir ikaz ve bir istifade aramadan hakikatleri bile bile tekzip etmek itiyadında olan idare adamları maa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • ISTANBUL E 7.57 Açılış ve program 8.00 E Karışık sabah müziği 8.30 Ha-E herler 8.45 Saz eserleri 9.00 E Gitar Kuarteti A.Zamboğlu ve arkadaşları)9.15 Şarkılar 9.30 E Kapanış.E 12.27 Açılış ve program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • OĞLAK BURCU K [22 Aralık 20 Ocak] Bir İsrar karşısında istemediğiniz bir şeye razı olacaksınız.Sonu korktuğunuz gibi çıkmayacak KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün hayatınızda izini bırakacak mühim bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • BU L M AC A SOLDAN SAĞA:1 Şevval.2 Bir meyva;Bir içecek.3 Gözünü korkutup vaz geçirtmek;Derviş nidası.4 Bir oyun kâğıdı;Bir renk;Halita 5 Zarf edatı.Nikâh.G Hareketsiz;Bir bahçıvan âleti.7 Bir yabancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • ARKADAŞLIK KULÜBÜ 500 Amerikalı genç,Türk gençleri ile mektuplasarak arkadaşlık etmek arzusundadır.Adresleri ve gönderilecek İngilizce mektup örneklerini posta havalesi ile üç lira göndererek isteyebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • jj^NLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os MM& I.I T«ıiı tarihi 31 Aralık keşidesinde Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için ajanslarımızın gişelerine müracaat ediniz.4NLI BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • BAZI SEMTLERDE KOYUN BULMAK İMKÂNSIZ HÂLE GELDİ Bir karaborsa metaı haline gelmiş bulunan kaşer peyniri ile beyaz peynir el altından fahiş fiatla satılıyor Şehirde beyaz ve kaşar peyniri yine bulunama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • O EN GÜZEL YILBAŞI HEDİYESİDİR O A 2 5 Aralık Saat 12-24 arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • KIRIKKALE Ajansımız Emrinizdedir ZARİF AÇILIŞ HEDİYELERİ Ayrıca 10.000 LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE Umumî KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI Konforlu İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • Gelincik sigarası için İsveç'ten kâğıt getirildi Gelincik sigarasını ıslâh için,İnhisarlar İdaresi tarafından ithal edilen İsveç menşeli sigara kâğıtlarından bir kısmı gelmiştir.Sigaralar yakında düze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • Köprülerin bağlı olduğu dubalar iâdil edilecek Lodoslu havalarda açılamayan Galata ve Atatürk köprülerinin dubalara bağlı kısımları yeniden tâdil edilecektir.Tadilât sonunda,lodoslu havalarda içerde v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • Dün ölümle neticelenen iki hâdise cereyan etti Zabıta,ölümle neticelenen iki vak'aya elkoymuştur.Emin Acar adında birine ait balık yüklü bir sandal.Sirkeci iskelesine yanaşacağı sırada devrilmiştir.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • İzmir'den elli bin kilo zeytinyağı getirtiliyor İstanbuldaki zeytinyağı darlığının önlenmesine çalışılmaktadır.Belediye İzmirde Tariş firması ile bir anlaşma yapmıştır.Firma İstanbula istenildiği kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • Karadeniz'de ilmî araştırma yapıldı Türk ve İngiliz mütehassıslarından müteşekkil hey'et denizde 155 istasyon kurarak 10 bin su numunesi aldı l I ÜRK İngiliz mütehassıslarından müte-I şekkil bir grup,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • KUMKAPI'da Ömer Yılmaz adım' birinin ceketini çalan Ali Akgün yak' lanmış,hakkında gereken kanunî mumele yapılmıştır.KASIMPAŞA'DA oturan Mustafa Aldemir küçük bir meseleden çıkan kavga da iskender Atl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • Modern bir Sulukule mahallesi kuruluyor Yapılacak evlerin tesbitini müteakip Sulukule'de kırk gün kırk gece eğlence yapılacak Modern bir «Sulukule Mahallesi» nin kurulması yolundaki çalışmalar gelişme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • BÂZI SAZ SALONLARI ERKEN KAPATILACAK Şehirdeki eğlence yerleri ve oyun salonlarının durumu hakkında alınacak tedbirler mevzuunda çalışmalara devam edilmektedir.Umumiyetle Beyoğlu mıntakasmdaki içkili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • 105 Amerikan turisti bugün Beyrut'a gidiyor Beş hususî uçak içerisinde İstanbul'a gelen 105 kişilik turist kafilesi,Noel'i Kudüs'te geçirmek üzere bugün Beyrut'a gidecektir.75 kadın,ve 30 erkekten müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • Ülü bulunan balıkçının cesedi Morga kaldırıldı Yaşar Bulut adında bir balıkçının ölümü şüpheli görülmüştür.Büyükadada ikamet eden Yaşar,evvelki gün yatağında ölü olarak bulunmuştur.Ceset,ölüm sebebini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • Kumaş fiatlarımn hafta içinde ilânı bekleniyor Yünlü ve pamuklu kumaş fiatlarımn tesbiti hususunda yapılan çalışmalar son şeklini almıştır.Alâkalılar tarafından belirtildiğine göre ucuzlatılmış fiatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • Çay ve balolar verilerek tatbikat gemisi alınacak Yüksek Denizcilik Okulu öğrencileri bir tatbikat gemisinden mahrum oldukları için «Mezunlar Cemiyeti» teşebbüse geçmiştir.İlgili makamlar,geminin temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • Binaların iç ve Dış Döşeme ve kaplamalarında AKlŞ KÂKOlJtPJNl tercih ediniz.Renkleri solmaz,su geçirmez,sağlam ve garantilidir.Akis Koli.Şt.Bıhçekapı,Umum Sigorta Han 411/414 Tel.22 47 71 44 89 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.12.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Kara Sevda Muhterem Nur Türk filmi.2 Körlerin Şarkısı Erdoğan Oker Türk filmi.ALKA-ZAR Te;44 25 02)Yavrularımın Kaatili Talât Artemel Türk filmi.ATLAS Tel:440
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.12.1957
  • GIDA İSTASYONUNU GEZİYOR şapkalı)felâketzedelere tahsis edilmiş olan [A.P.I İran'da vukubulaıı zel/ele münasebetiyle,zelzele bölgesinde yardım ve gıda merkezleri tesis edilmiştir.Yukarıdaki resimde,İr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1957
  • mm NUFU ÖLÜMLER YILBAŞINI Ankara'da bulunan ailesi ile birlikte geçirmek için Elâzığ'dan Ankara'ya yola çıkan doktor Fehmi Toker yaşı 47)bir trafik kazası neticesinde 17 Aralık Salı günü vefat etti.El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1957
  • israil Suriye sınırında yeni bir hâdise oldu SEVGİLİSİYLE DOLASAN BİR İSRAİL GENCİ MAKİNELİ TÜFEKLE BİÇİLDİ.SURİYE DE İSRAİL'İ B.M.YE ŞİKÂYET ETTİ KUDÜS A.P.İsrail askeri makamları tarafından bildiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1957
  • İnkilâp şehidi K ü B İ İi A Y dün anıldı İnkılâp şehidi Kubilây,öldürülüşünün 27 nci yıldönümü münasebetiyle dün anılmıştır.Mustafa Kemal Derneği Başkanı Muhtar Kumral,dün bir basın toplantısı yapmış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1957
  • Teninizin yaşınızdan evvel ihtiyarlanmasın!kafiyetle önleyebilirsiniz.Bu maksat için POND'S un iki kremi kâfidir.COLD Gece)kremi cildinizi miller,besler ve yumuşatır.VANISHING Gündüz)kremi cildinize f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1957
  • ATAicöy MMM I Pl.r ^ÜI^ tfe.y&feccc c^2'0X-jryv3^^ Türkiye Emlâk Kredi Bankası İstanbul'da 60.000 nüfuslu Ataköy Sahil Şehri'nin İnşaatına başladı.İkmalinde 12.000 Lojmanı,3 Turistik Oteli,Plaj ve G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1957
  • istanbul yolunda h muhtelif tip üzerine tertip edilmiş bulunan blok apartımanlarm inşaasma başlandı.Ankara'nın en mutena bir semti olacak bu modern mahallede müsait şartlarla bir mesken edinmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1957
  • KISA HABERLER ROCK And Roll Kralı Elvis Presley,bir zamanlar gecesi 35 dolara şarkı söylediği gazinonun sahibini,kendisine ait şarkıları,telif bedeli ödemeden çaldığı için mahkemeye vermiştir.DUN gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1957
  • v,111111111 111 11 t 111111.1.1111111111.Niçin gelmeyorlar I S~H ARBA tahsile gidenlerin anavatana avdet etmemeleri mev-E E ir zuu etrafında hayli yazılar yazıldı.Almanya'dan bana gön-derilen ve bu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1957
  • m Wx J jJB It j6 'W^f 'a tf3Jİ a Mi?v|j 1 iil-i^ti.İiiî_JKEYSTONEI İngiltere'nin Sarışın Bombası Diana Dors,bir polisin katli ile neticelenen hir hâdisenin muhakemesinde şahitlik etmiştir.Yukarıda,mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1957
  • İSTANBUL'UN SUT dâvası hallediliyor Süt toplama merkezlerinin tesisi için 10 milyon liralık kredi temin edildi.Mandıra ve ahırlar da düzenlenecek S ÜT dâvasının halli için bir plân hazırlanmıştır.İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1957
  • Erkeğin sakalını yolan kadın mahkûm oldu BİLECİK,HUSUSÎ Pazaryeri kazasının Emir mahallesinde oturan 40 yaşlarındaki Hanife komşusu bulunan GO yaşlarındaki Süleyman ile bir meseleden dolayı kavga etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1957
  • SİNEMA YANGININDA 4 KIŞI YARALANDI ADANA,HUSUSÎ Bugün şehrimizin en büyük sineması olan Erciyes sineması makine dairesinde yangın çıkmıştır.Makine dairesinde bulunan makinist Yaşar Filiz adında bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.12.1957
  • ÖNce NÜFÛS KAĞIDINIZI ÇtkAKiN SONRA PASAPORTLARINIZ!YERÎN VİZENİZİ ûÖSTERİN.EMMIVETTCN CIRÎŞ MÜSAADESİ GÜMRÜKT£N TEMÎ2.KÂC İDİ MUHTARDAN ÎYİ HAL KA&IDI,KÂ6ID/ALTIŞû-R VESİKALIK FOTOĞRAF,J& kuRuŞ LUK î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.12.1957
  • VEUVE BAKKALA SONDE VWE ÎSTEDİAA Bi'k.LİRA VERMEZSEN GİTMEM DEDİ VEL.I OĞLUM.HEMEN.BAKKALA SİT.ANNENİN İSTEDİĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1957
  • Z NGİLİZ sarayında pek yakında I büyük bir patırdının kopacağından bahsedenler son günlerde bir hayli arttı.Sarayda birbirine düşman kesilmiş iki kızkardeş yaşamaktadır.Bunlardan biri Kraliçe Elizabet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1957
  • ORGDA CİNAYET Türkçesi:SELAMİ İZZET SEDES Adamlarım ellerinden geleni yapıyorlar,fakat bu öyle bir iş ki.Buna eminim mösyö Gradi.Şimdi.Önündeki kâğıtlar hışırdadı:Madam Liebman'a bir iki sual soracağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1957
  • v-i EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.YAZAN:REFİK HALID KARAY Tefrika No.37 Neden ecdad yadigârı şu konağı baştanbaşa tamir etmiyorlar?Yıkılmak üzere.Yıkılsın da kurtulalım:yerine beton bir ev kurarız.Hoş,bizim b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1957
  • AŞK {HİKAYESİ YABANCI TEFRİKA No.10 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Avna hala,hizmetçisi ve Bernier diye bir adam arka arkaya öldürülür.Kasaba doktorunun kızı Mira'yı seven Robert,halkı,kızın tutulduğu yanaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.12.1957
  • Ayşe Pınar Köyünün otuz çocuğu KAYSEKİ'nin Ayşepınar köyünü kızamık kırıp geçirmiş.Bir ayda otuz çocuk sessiz sessiz ölüp gitmiş de köy idarecileri tınmamış.Sağlık Vekâleti duyunca müfettişler gönderm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • Yeni Yılda sevdiklerinize ZARAF ETİ TAMAMLIYAN bir hediye götürünüz Güzel bir çerçeve Cezanne'ın bu tablosunu nasıl daha cazip kılarsa.güzel bir VAKKO eşarbı da güzel bir hanımın şıklığın!öylesine tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • HİCRÎ 1377 C.âhır 1 Pazartesi 23 ARALIK 1957 RUMÎ 1373 Aralık 10 VAKİT VASATİ EZANÎ 7.23 2.39 12.13 ı 7.28 14.33 9.48 16.45 12.00 18.23 1.39 5.35 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • Teshin Tesisatı Yaptırılacaktır SÜMERBANK UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Antalya Tekstil Fabrikası müştemilât binalarının teshin tesisatı birim fiatlar müteahhit tarafından teklif edilmek suretiyle ihaleye çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • KARACA TİYATRO'SUNDA Devlet Tiyatrosu Temsilleri 25,26,27,28,29 Aralık GÜNDÜZ SAAT 17'de GECE SAAT 21'de HÂTIRA BEFTEMÎ Biletler bugünden itibaren Karaca Tiyatrosu gişesinde satışa çıkarılmıştır.17921
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • ZAMANIMIZIN WAKUM pompajı gizli uçlu Dolmakalemleri |Sağlam ve ucuz olup |her parçasrvîdolıdır.[Bütün yedek parçalan mevcuttur.TOPTAN SATIS:SABUNCU HAN Coi MIRKBZ ÇARŞILI HAN m ISTAHBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • TEL HALAT SATIN ALINACAKTIR Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu istanbul Satmalına Müdürlüğünden.Muhtelif ölçü ve eb'adda 108500 metre tel halat satm alınacaktır.Bu husustaki şartname her gün 25/12/1957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • D.ALMANYA İÇİN VERİLEN TALEPNAMELER HAKKINDA 2,3 ve 11 inci gruplara ait sipariş müsaadeleri hazırlanmıştır.Bu müsaadelerin hangi firmalara ait olduğu Ekonomi Gazetesinin bugünkü nüshasında yazılıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • 1958 YILININ 2 ŞAHESER TAKVİMİ RENKLİ VE OFSET BASKILI OLARAK ÇIKTI Artistler Takvimi Tanınmış Dansöz Film Yıldızı ve Ses Sanatkârlarımızın en güzel pozlariyle süslenmiştir.FİATI 150 KURUŞTUR Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • BÜTÜN KULLANILAN YEKPARE Rutubetten müteessir olmaz Muhtelif renklerde Boyası çıkmaz Kırılmaz TAHTADAN DAHA SAĞLAM,ZARİF VE TEMİZLENMESİ KOLAY PLÂSTİK KLOZET HELA KAPAKLARINI)TERCİH EDİNİZ Türkiye Müm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 30.000 Ev 44 77 76.E-243)60.000 Feriköyde,4 odalı,kaloriferli daire.44 77 76.E-244)75.000 Şişlide 5 oda,hollü,sıcak su,kaloriferli daire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • Mutfak eşyalarını parlatırken elleriniz tahrip olur,zamanla sertleşir ve cildde kırışıklar belirmeye başlar.EL LOSYONU Cild tahribatını önler çatlakları geçirir,nasırları yok eder.Size pamuk gibi bemb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • FEMOLRK Vinileks;lastik;ve HhpHöm'u demir,beton ve:laMaya yapıştırır.Telefon:4415 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • BirC.M.P.kongresinde dün para toplandı t Baştarajı Birincide ilgiyi göstermediğinden şikâyet olunuyordu.Raporda,C.H.P.için «zikri ile fikri bir olmayan parti.deniliyor,Hür.P.nin bir yenilik ifâde etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • Rusya Batılılara yeni teklifler yaptı MOSKOVA,AA.Rusya,beş devletin Hariciye Vekilleri arasında bir konferans aktedilmesi yolundaki NATO teklifini reddetmiştir.Sovyet Yüksek Şûrasının kapanış celsesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • Radyoda Kıbrıs saati ihdas ediliyor t Baştarajı Birincide Türklere,uzun müddet?kalabilmeleri için merkezden istizan edilmek suretiyle vize verilmeye başlanmıştır.TÜRKLERE YAPILAN TECAVÜZ Rumlar,Balkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • Peron'un malları satılıyor BUENOS-AİRES,AA.Venezuela'ya sığınmış olan Arjantinin *9ki Başkanı Peron'a ait malların satıcından gümrük İdaresinin şimdiye kadar sağladığı gelir 1G milyon Pezo civarındadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • Mahrukatçılar gürültülü bir kongre yaptılar Mahrukatçılar dün Esnaf handa hayli gürültülü bir kongre yapmışlardır.Toplantıda perakendeciler odunu toptancıların narh fiatına sattıklarını söylemiş ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • MECLİS BU HAFTA TATİLE GİRİYOR Baştarajı Birincide Muhalefetin bu hususta üzerinde duracağı başlıca mevzular «Türkiye'de kurulacak füze üsleri» ile Başvekil Adnan Menderes'in Konsey'de «Sovyetlerin Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.12.1957
  • Tarabya turistik bir site oluyor t Baştarafı Birincide kısım bir köprü ile karaya bağlanacaktır.Tarabya'da kurulması kararlaştırılmış olan spor tesisleriyle birlikte,buraya giden yol yakında tamamlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.12.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] DEÇİlf T AÇ 1 «A GALİP Dün Seref stadında Beşiktaş Gençleri ve DCylA I M d I M VIMUr Beyoğluspor arasında oynanan ve 1—1 berabere neticelenen maçı müteakip,saat 10 da Beşiktaş Adalet pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1957
  • Millî Takımı komite s ANKARA,HUSUSÎ,NEVZAT KIZILCAN bildiriyor Dün sabah evinde ziyaret ettiğimiz Futbol Federasyonunun yeni Başkanı Orhan Şeref Apak,bize şu beyanatta bulundu «Önce yanımda çalışacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1957
  • Almanya Macaristan'ı dün 1 O mağlûp etti 1954 dünya şampiyonasından beri ilk defa hususî bir karşılaşma yapan Batı Almanya Macaristan takımları,bugün burada Hanover stadında 60,000'e yakın seyirci önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1957
  • Baskette F.Bahçe ve Galatasaray galip geldi Dün akşam.Spor ve Sergi Sarayında oynanan basketbol lig maçlarında Fenerbahçe,Beyoglııspor'u 68—42,Galatasaray,Kadıköyspor'u 60—39 yenmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1957
  • F.Bahçe,çarşambaya kampa giriyor Fenerbahçe Profesyonel takımı bupün saat 13.30 da idman yapacak ve Beşiktaş'la yapacağı lig maçına hazırlanmak üzere de çarşamba günü kampa girecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1957
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] CİBALİ TÜTÜN FABRİKASIN!memurdan 404 rey aldı.Tasnif sonunda Dağıstanlı birinci,Lefter ikinci,Metin üçüncü,Can dördüncü oldu.Resimde,makine basında rey kullanan işçiler.Yılın Sporcusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.12.1957
  • VERDİĞİ TEMİNATA SADIK KALAN LEGİA G.SARAY'A BOYUN EĞDİ:4-3 Sarı Kırmızılılar 3-0 galip başladıkları maçı müdafaanın halası yüzün den güçlükle kazandılar Karşılaşma iki hafif sakatlananı ile neticelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor