Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.12.1957
  • Mecliste Ağaoğlu ile Bekafa münakaşa etti Sanayi Vekili ile C.H.P.Mebusu birbirlerini Meclis kürsüsünde siyaset yapmakla suçlandırdı ANKARA,HUSUSÎ Kayseri Mebusu İbrahim Kirazoğlu'nun riyasetinde topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1957
  • [OZDEMIR GURSOYI Kan merkezi ağılıyor ettiği Kan Merkezi,28 aralıkta açılacaktır.Bu mevzuda Kan Merkezinde bir basın toplantısı yapılmış,müessese Müdürü Dr.Bülent Sezgen izahat vermiştir.8 ay evvel An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1957
  • IA.P.mCCDIİİUC RAY CD'!IIa,en Stockholm'da bulunanmeşdUaCrninC DMIVCn E I1IOMI1 Fransız aktrisi JosephüıeBaker sağda)evvelki gün aldığı bir telgraftan,«Legion d'Honeur» nişaniyle taltif edildiğini öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1957
  • D.P.MEBUSLARI bütçeyi tenkid ettj Mebusların enflâsyondan bahsetmesi üzerine Polatkan "Böyle bir şey yoktur,dedi ANKARA,HUSUSÎ 1958 yılı bütçe kanun lâyihasının tümü üzerindeki müzakerelere dün de dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1957
  • [İLHAN DEMİREL] HÜR P YADINDA Partisi,dün kurulusunun 3 üncü yi-M^inilH ıına girmiştir.İl Merkezinde,Orhan Köprülü'nün başkanlığında toplanan Hür.P.temsilcileri,bu yıldönümünü kendi aralarında kutlamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1957
  • C.H.P.istanbul seçimine itirazını dün tekrarladı CH,P.İl Başkanı Şemseddin Günaltay,İstanbul seçimlerine dair itirazını,dün Yüksek Seçim Kurulu nezdinde tekrarlamıştır.C.H.P.itiraznâmesi,İstanbul İl S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1957
  • I İLHAN DEMIREL] BÖLÜKBAŞI,KESTANE ŞEKERİNİ YEREMEDİ C.M.P.Genel Başkam Osman_Bölükbaşı,Sultanalunet Cezaevinde bir yıllık mahkûmiyetini çekmekte bulunan C.M.P.İl İdare Heyeti üyesi Enver Malcan'ı ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1957
  • Irak B.M.d e ki geri çağırdı NEW YORK,T.HA.Irak hükümeti,Birleşmiş Milletferdeki heyetinin başkanını geri çağırmıştıribrahim Şehbenderler'in,Kıbrıs müzakereleri esnasmda Türkiye aleyhinde rey vermiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1957
  • İSTANBUL SIHHAT MÜDÜRÜNE Yerdiğiniz Gazetecilik dersinden faydalandık Nişantaşında haberiniz olmadığını söylediğiniz Difteri vak'alarmı bir sağlık memuru gibi tesbit ettik.Takdim ediyoruzson günlerie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1957
  • Zengin bohçacı açlıktan öldü Bandırma'da ölen münzevî bohçacı kadirim terekesinde bir ev,93.300 lira,bir küp altın var BANDIRMA,HUSUSİ Sürmekte olduğu münzevî hayat ve cimriliği ile şehrimizde şöhret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1957
  • Sakarya'da Kıbrıs toplantısı için müsaade verildi ADAPAZARI,HUSUSÎ Sakarya Valiliği Kıbrıs için bir toplantı yapılmasına karar vermiştir.Pazar günü saat 14 de Öğretmenler lokalinde Kültür Derneği tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1957
  • KONYA'YA YAPILAN MÜRACAAT ANKARA,HUSUSÎ Millî Türk Talebe Birliği,Ankara'da okuyan Konyalı Yüksek Tahsil Gençliğinin arzusu üzerine 29 aralık pazar günü Konya'da Kıbrıs için bir miting tertiplemeyi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1957
  • BİR MÜTEHASSIS GAZETECİ GETİRTİLDİ ANKARA,HUSUSİ Yeni ihdas edilmiş olan Basın Yayın ve Turizm Vekâleti,propaganda İşlerinin tedvirini takviye maksadiyle Almanya'dan bir gazeteci mütehassıs getirtmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1957
  • BÜTÇE MÜZAKERELERİ BAŞLADI GAZETELERDEN)MECLİSTE evde:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1957
  • KIYMETLİ muharririmiz PEYAMİ SA-FA bir müddcttenbcri muztarip bulunduğu hastalıktan kurtulmuş,nekahet devrine girmiştir.İlk yazışım bugün ikinci sayfamızda bulacaksınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1957
  • Dun Fransız Başvekili Gaillard ile iktisadî görüşmeler yapan MENDERES PARİS'TEN DÖNDÜ Kihms'm NATO vesayetine verilmesi teklifini reddettik.Spaak arabuluculuk için yakında Türkiye9ye geliyor Paris'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1957
  • işçiler kapatılan Sendika ve Birliklerin açılmasını istiyor ANKARA,HUSUSİ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel İdare Kurulu üyeleri,dün saat 18 de Çalışma Vekili Hayrettin Erkmen'i ziyaret et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.12.1957
  • Kayses ide 48 çocuk kızamıktan öldü KAYSERİ,HUSUSÎ Vilâyetimizin Develi kazasına bağlı Ayşepınar köyünde başgösteren kızamık salgını 48 çocuğun ölümüne sebep olmuştur.Vaziyetten haberdar olan Vilâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • HAFTANIN j FİLMLERİ LUtĞGUt Dk-CWt,«HİLELİ AŞK» TAN BIK SAHNE Kendi oyununa düsen Don Juan'ın hikâyesi HİLELİ AŞK «Le* Grandes Manoeuvres» Rejisör Rene Clair idaresinde renkli olarak çevrilmiş bir Kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • KIRIKKALE-Ajansımız ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ HİZMETE AÇILACAKTIR BU AJANSTA HESAP AÇTIRACAK MÜŞTERİLERE ZARİF AÇILIŞ HEDİYELERİ Ayrıca 10.000 LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE ve UMUMÎ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI İSTAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • OSMANLİ BANKASI AŞ 1958 aile sandığı ikramiye planı lJe'"ze 2 Apat$Qa&ığ;dairesi 400000 lira ikramiye Çeküif Tarihler,3 MART 70.000 tl.5 EYLİL 70.000 ri.Z MAYISJ AparhmanJ 5 KASIM SO.000 tl Dairesi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • jıı ı him ııı i ii nun iniltin n mm ii iii mill mini ı ISTANBUL E 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Ha-E berler 8.45 Saz eserleri 9.00 i Havay melodileri 9.15 Şarkılar E 9.30 Kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Verişme;Bir hayvan.2 Matematiğin kollarından,biri;İlletli şiş.3 Yaş;Bir ağaç.4 Kısa zaman;Bir hamur işi.5 Bir memleket.6 İkametgâh;Cüzi;Bir musiki işareti.7 Bir memleket;Çığhk.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • TO İKİ OĞLAK BURCU [22 Aralık 21 Ocak] Başka bir insanın oldukça karışık bir meselesini halledeceksiniz.KOVA BURCU [22 Ocak 19 Şubat] İptilâ denecek derecede sevdiğiniz bir şeye erişeceksiniz.BALIK BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • Zina suçundan dolayı bîr çift,hapse mahkûm oldu Zina suçundan 3 üncü Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Eyüp adında biriyle genç bir kadın,dün yapılan duruşmaları sonunda üçer ay hapis cezası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • ÇOK 1882 ESKİ Bİ 1957 R MÜESSESE Memleketimizde yerli sanayinin kurulmasında önderlik etmiş F a r u k î firmasının 75 inci yılını bir müddet evvel ikmâl etmiş bulunduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • KISA HABERLER ILV'A Mazalto adında bir sabıkalı,tramvayla Beşiktaşa gitmekte olan Ömer adında birinin 600 lirasını yankesicilik suretiyle çalarken suçüstü yakalanmıştır.ESRAK bulundurmak suçundan İkin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • ALTIN FIATLARI Cumhuriyet Kesil Gulden İngiliz Külçe ı io.îo 141.50 102.00 143.00 16.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • VEFAT Piyade ön yüzbaşılığından emekli 928-25 sicil No.lu Bursalı Arif Doğan Yiğitman müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamayarak 20/12/1957 cuma günü Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 21/12/1957 cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • ÖLÜM Konya ve Girit Defterdarı Hattatzade Esad beyin kerimesi Şadiye Hanımefendi vefat etmiştir.Merhume Mülkiye müfettişlerinden Ziya Eyicil'in zevcesi,profesör doktor Kâzım Esat ve muharrir İzzet Mel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • Ferruh titer hakkında dün iki dâva acildi Vazifeyi suiistimal iddiası ile açılan dâvaların duruşmasına yakında başlanacak Eski Belediye Reis Muavini Ferıuh İlter hakkında Müddeiumumîliğe verilen 11 do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • Kanunî durum müsaitse 19 Mayıs davetiyeleri para ile satılacak Vilâyet Meclisinde biletlerin tevzi sisteminden şikâyet edildi ve satıştan temin edilecek kârla fakir çocuklara yardımda bulunulması kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • CİVCİV ve TAVUKLAR İÇİN Çabuk büyüten ve Tifo.Kolera,Koksidyoz salgınlarına karşı EFURON ilâcı satışa arzedilmiştir.ECZACIBAŞI İLÂÇ FABRİKASI Levend İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Kara Sevda Muhterem Nur Türk filnıi.2 Körlerin Şarkısı Erdoğan Oker Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Yavrularınım Kaatili Talât ArtemeJ Türk filmi.ATLAS Tel!44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • Bol miktarda mandalina,limon ve portakal geldi Tan vapuru,cenup limanlarından külliyetli miktarda narenciye getirmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • Sokaklara çöp atanlarla tükürenler ceza görüyor Muhtelif semtlerde kontrollar yapan ekipler dün 1138 kişi hakkında ceza zaptı tuttular Şehrin temizliği ile alâkalı olarak alınan kararların tatbikine d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.12.1957
  • Size kavuşurken.ANCAK bronşit gibi bir haydut,parmaklarını boğazıma,tırnaklarını nefes borularıma geçirmeli,pençesini yengeç gibi göğ-sümün içine yapıştırıp bana rahat soluk almayı haram etmeli,ateş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.12.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ I 1 At eti sattığı iddiası üzerine Belediye Zabıta memurları tarafından basılan kasap dükkânının dıştan görünüşü Ât eti olduğu sanılan etlerin esrarı çözülmedi Belediye etlerin kasap «Ban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1957
  • Hediyelerin en kıymetlisi $ıko Lüks Kaşkollandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1957
  • ata Köy MMM liiiîlllİM *f\r\^ılt Mi}^ 08 n/^lon Türkiye Emlâk Kredi Bankası İstanbul'da 60.000 nüfuslu Ataköy Sahil Şehri'nin İnşaatına başladı.İkmalinde 12.000 Lojmanı,3 Turistik OteliK Plaj ve Gazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1957
  • Mecliste Âğaoğlu ile Bekata münakaşa etti I t Baştarajı Birincide leke tin hâlen 4315 traktöre ihtiyacı bulunduğunu belirterek ilk merhalede bu sene 1000 traktör daha ithâl edileceğini sözlerine ilâve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1957
  • YARIM,Jfc ASIRDAN BERİ "l ÖfİUTULAN:OYUNU YUVANIZ* NEŞE VE HEYECAN GETİRİR Dedelerinize sorunuz)TOPTAN SATIŞ YERİ:İstiklâl cad.İpek Han 358/9 Tünel İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1957
  • BU AKŞAM 2 1.3 0 da İstanbul Radyosunda REŞİT BARAN ve MEHMET KARAGA'yı Yenicami Arzuhalcisi Skecinde dinleyiniz.Yazan:Selçuk Kaskan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1957
  • D.P.MEB'USLARI BÜTÇEYİ TENKİD ETTİ t Baştarajı Birincide Aksal,kendine has bir taktikle Komisyona enflâsyonu kabul ettirmek ve ruhlara sindirmek istiyor.Böyle bir gey yoktur.AKSAL'IN SÖZLERİ Vekilin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1957
  • kapısını hırsızın kırdığı Sendika taşındı Polis.İstanbul Gazeteciler Cemiyetinin Cağaloğlu'ndaki eski binasına giren bir hırsızı aramaktadır.Henüz hüviyeti tesbit edilemiyen hırsız,üst katta Gazetecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1957
  • I Menderes Pa t Baştarajı Birincide PARİS'TEKİ TEMASLAR PARİS,Hususî Muhabirimiz ERGUN GÖKSAN bildiriyor.Başvekil Adnan Menderes dün sabah saat 10.45 de Fransa Başvekili Felix Gaillard ile 38 dakika s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1957
  • NARENCİYENİN KİLO İLE SATIŞ FİATI TESBİT EDİLDİ ANKARA,A.A.Ticaret Vekâleti tarafından yayınlanan bir tebliğle cins ve nevileri aşağıda yazılmış olan narenciye mahsulünün,evvelce ilân edilmiş adet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1957
  • ihtilalden sonra MKRHABA sevgili okuyucularını!Büyük Mevlânâ'nııı ölüm yıldönümü münasebetiyle Konya'da bulunduğum için sütunumun bir iki defa boş kalmasını mazur görmenizi istirham ederim.Buna ben de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1957
  • Genelevlerin şehir dış nakli yakında Nakil ve bâzı gece kulüplerinin kapanış saatlerinin değiştirilmesi için Valinin Belediye Meclisinden salâhiyet almasına lüzum yok Vali Mümtaz Tarhan'ın,bâzı gece k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.12.1957
  • Hür.P.LİDERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ t Bağtarajı Birincide tıya bugün de Fevzi Lüti'i Karaosmanoğlu'nun başkanlığında devam edilecektir.Bugünkü toplantıda iktidar partisinin seçim sonrası tutumu müzakere edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.12.1957
  • TURK YAPI BANKASI ANONİM ORTAKLIĞINDAN Fevkalâde Genel Kurul toplantısı 25/12/1057 Caramba günü saat 15 te Şişli HâlAskârgazi Caddesi 391 To.lu Cevher apartmanındaki İdare Merkezinde topanacağmdan his
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1957
  • ıısellığınıs MII!Q5 il a kili» feda eilinizl Güzel kalmak için muntazaman NIVEA kremi kullanınız!Cildiniz daima latif,taze,yumuşak kalacak ve genç ve sıhhatli manzarası bütün nazar Idrı cezbedecek.Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1957
  • AŞK HİKAYESİ YABANC TEFRİKA No.8 K88» Kaati)diye akalanan çoban tir tir titriyordu.«Marie'yi ben öldürmedim,vallahi,billahi.Bernier haykırdı:«Ağzınla söylüyorsun ulan.Sen öldürmcdinse öldürüldüğünü n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1957
  • TEMİZLİK KARARLAR!ŞEHİR pislikten gidiyor.Belediye temizlik kararları verdi.Yerlere tükürenlerden 150 lira ceza alınacak.Güzel.Ne verem mikrobu,ne saygı,tüküreni dıırduramamıştı.150 nin korkusu hiç de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1957
  • MORGDA CİNAYET Türkçesi:SELAMİ İZZET SEDES Bronz aplik lâınbaj ı biı kombinezon örtmüştü.Yalağın altı yeşil bir terlik ve bp;limonata şişeleri;le doluydu.Karyolanın başucundaki masada bardaklar ve r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1957
  • kâbusuna FAY,bıçak,çatal,kaşık,tenceretava ve bilûmum alüminyum kapları tertemiz yapar FAY,banyoları,lavaboları,mermerleri,fayansları temizler ve yeni gibi parlatır Bulaşık kapları ne kadar yığılırsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1957
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALİD KARAY Tefrika No.35 Şimdi o isteği de yerine gelecekti;sevinçten İçi içine sığmıyordu.Derken kaynatasının münasebetsizliğini öğrendi,fakat yine de yeni bir şeyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1957
  • KORKUSUZ DAVU1* BlC CESET £ui_MUŞl-AR.KıME A'T OLDU-ĞUNU BilmiVorlar.DAVUT DERHAL,Sİ-Zİ iSTıVOR.TEK DUY-DUĞUM SEV BÎR CESE-DİN Bulun.DuĞUDUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1957
  • EVET.ADIM BUDOy ADKiNS.TELEVı'Z 'OM İŞLERİNDE ÇAL-iŞiyOCUM.İSAAiMl DuyMUŞSU-EVET,EVET,OUYDyAA.TEKUİPİNlZ NEDİR.sr 3.BOYER iN TE'_Evız:yoN PROGRAMINDA MİSAP";R OLA.RAK ŞARKi MI-V SÖyL-EMETZ OLUR j Muyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1957
  • QU ILK ATOMLA is-LİYEN UÇAĞI-MIZ MI OLACAi NEDEN ŞİMDİ DEdİL' EMNİYET* MÜLAHA-ZASİYLE PU&NIMIZ SAFHALARA BÖLÜN-MÜŞTÜR.BİRİNCİSİ:UÇUŞ HUSuSİyETLE.RİNIN TAHKİKİ.BU SAFHAYI TAMAW-^LADİNİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1957
  • S VEMEK VE İÇKİ DE VARMIŞ HEM DE BEDAVA Hİı BÜYüK OAHS YEMEK İÇKİ BEDAVA.BU AKŞAM.Ü^^HiilüK^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.12.1957
  • ALİ SİY HAA.ne DıVORDuM.EVET.pa,lan filan ayir.Bence.FA^AN Pİı-AN ÇOK.GÜZEL BİR GECE GE.ÇlRDİK NACiyECİM.BENCE FALAN FİLAN.Şu NACİYE AVwWA NEZA-KETSİZ.ŞEV ALLA.BEN KONUŞURKEN ÜÇ DEPA ESNEOl BELKİ ESNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.12.1957
  • KIRIKLIK SOĞUK j ALGINLIĞINA I KARŞI FAYDALIDIR OPON,baş,diş,adale sinir ağrılannı teskin eder OPON,soğuk algınlığından ileri gelen ağrı ve sızılara karşı başarılıdır OPON GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINAB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.12.1957
  • DALiLA pudrası,rakipsiz in lâtif rayiha,cazip renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.12.1957
  • t*/'ko Müessesesi,her sene olduğu gibi YILBAŞI HEDİYESİ OLARAK mallarını satan bütün müesseselerde sene sonuna kadar YÜZDE 10 TENZİLÂT y yaptığını sayın müşterilerine müjdeler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.12.1957
  • NAMLI TURK SUCUKLARI;SucuV hoVcne ge,hol bir yemek nu ı Tel.227872-Telar.NAMLI SUCUK,İstanbul Toptan Satı» Deposu fc KANTARCILAR ¦3 Kepenekçi Sabunhane e Sokak No.Yaprak Hanı arlında Esnaf Buzhanesi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.12.1957
  • t Mm DEĞİLD Beyaz sabun,çamaşır,bulaşık,çorap ve mendilleri yıkamak ve ev kadınının şair günlük temizlik işleri için en büyük yardımcısıdır.Fakat aynı beyaz sabun ile,yüzünüzü ve vücudunuzu yıkamanız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.12.1957
  • Antik desenlerinde renkleri nakşettiği KULA HALILARI ve Her zevke hitabeden yüksek kaliteli KULA KUMAŞLARI NİŞANLANMA EVLENME VE YILBAŞI HEDİYE-LERİNDE İNSANA HUZUR VE SÜKÛN VERİR SATIŞ YERLERİ:İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.12.1957
  • Sevimli ve Lüzumlu Eşya Müzayedesi 22 Aralık 1957 PAZAR günü saat 10 da CİHANGİR SORMAGİR SOKAK CENNET Apt.45-2 Alman Hastahanesinin yanından gidilir.Eğe Bahçesinden ve Taksim Sinemasmm yanmdaki yokuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.12.1957
  • Milliuet S a İt i b i:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.12.1957
  • HİCRÎ Cumartesi RUMÎ 1377 21 1373 C.evvel ARALIK Aralık 29 195 7 8 VAKİ T VASATI EZANÎ Güneş 7.22 2.39 Öğle 12.12 7.28 ikindi 14.32 9.48 Akşarr 16.44 12.00 Yatsı 18.22 1.39 İmsak 3.34 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.12.1957
  • DAİMA EMİN ^ok müessir bir "koku-giderici* olan ODO-RO-NO terlemeğe ve terden mütevellit nahoş kokulara tamamen mani olur.Daima sabah banyosundan çıktığınız andaki taravet ve zerafetinizi muhafaza etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.12.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 M 10 SATILIK EMLAK SATILIK arsalar.Mecidiyeköy asfaltta.Mür:Avukat Ali Kemalettin Kamal.Gürün han No.878 Sultanhamam.Ev Tel:55 10 23.E-230)SATILIK arsa.Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 21.12.1957
  • 4575 LİRAYA BİR PLAJ EVİ ANAHTARLARINIZI DERHAL TESLİM ALABİLİRSİNİZ.BU TENZİLÂTLI FİATLAR YILBAŞINA KADARDIR.A "İPİ Teras,1 Duş ve Hela)Yarısı peşin yarısı ayda 120 lira taksitle 6100 Lira,Peşin 9o25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.12.1957
  • KAMİLE Bili AY CEZA Vesteros maçında hakem tarafından oyundan ihraç edilen Galatasaraylı Kâmil'e bir ay müsabaka boykotu verilmiştir.Legia Beşiktaş maçında Polonyalı rakibi İle birlikte oyundan çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.12.1957
  • G.SARAY KAPALI SALONDA ÇALIŞTI Galatasaray profesyonel takımı,havanın yağışlı olması sebebiyle dün kapalı salonda çalışmıştır.Antrenör Dick'in idaresindeki antrenmanda kaleci Turgay da hazır bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.12.1957
  • REVLERİK1 KİME VERDİLER?Engin Ünal Yüzme rekortmeni)Mustafa Dağıstanlı Nedim Günar Millî futbolcu)Selma Hassan Necdet Çobanlı G.Saray U.Kâtibi)Turgay Seren Macit Saner G.Saray Lisesi Md.Değer Eraybar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.12.1957
  • ORDU TAKIMIMIZ TESBİT EDİLİYOR Ordu Futbol Takımımız Bursa'da bugün ve yarın oynanacak deneme maçlarından sonra tesbit edilecektir.Türkiye Silâhlı Kuvvetler Şampiyonası münasebetiyle Bursa'da toplanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.12.1957
  • OTUZ SANİYE TATBİK EDİLECEK Basketbol lig maçlarının ikinci devresinde Federasyonun 30 saniye kararı tatbik edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.12.1957
  • TÜRKİYE ROMANYA Ankara'da karşılaşacak Bu sene yapılacak olan Türkiye Romanya basketbol maçı Ankara'da,Lübnan karşılaşması ise İstanbul'da yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.12.1957
  • MRP OKULU GALİP Galatasaray Fenerbahçe maçından evvel oynanan Harp Okulu Mülkiyeliler Birliği maçını,iyi bir oyun çıkaran Harp Okulu takımı 41 36 kazanarak üçüncü olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.12.1957
  • S.ÛOREÇ TEBRİK Enİ Maçtan sonra konuştuğum Samim Göreç,şunları söyledi:«Maç çok çetin geçti.Rakiplerimiz avantajları olan «rihaunt» üstünlüğünü iyi kullanarak bu neticeye ulaştılar.Tebrik ederim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.12.1957
  • I Basketbolümüze büyük emeği geçmiş olan sporcu bugüne kadar 48 defa millî olmuştu Edebiyatımızda güzel bir söz vardır:Göz sevdiğini arar.Kime ait 5} olduğunu bilmemekle beraber beğendiğim bu sözü,spo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.12.1957
  • Dün gece Ankara'da oynanan "Kemal Aygün Kupası,imalinde Fenerhahçeden temditte revansı aldı:47-45 Üner ve Tuncun mükemmel oyunu sayesinde San Kırmızılılar son beş dakikada rakiplerini yendiler.Sarı La
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.12.1957
  • FENERBAHÇE LEGİA bugün karşılaşıyor müdafaası vasat olan polonya takımının sarı lacivertli forvetle mücadelesi enteresan geçecek Vesteroslaıı sonra şehrimizi ziyaret eden Polonya lig şampiyonu Legia t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.12.1957
  • IÖZDEMİR GÜRSOY] MİLLİYET'in seyyar ekibi dün de ilân ettiğimiz yerleri dolaştı.Gösterilen alâka büyüktü.Resimde,Atatürk Lisesi Edebiyat B.sınıfı talebeleri «YILIN SPORCUSU» reylerini sandığa atarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor