Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.12.1957
  • GENÇLİĞİN KIBRIS İÇİN ÇALIŞMALARI Gençliğin yapmak istediği «Akademik Kıbrıs toplantısı» na Vilâyetçe henüz resmî bir cevap verilmemiştir.Federasyon temsilcileri,dün de toplantiyle ilgili olarak Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1957
  • Ankara Çankırı demiryolunun 131 inci kilometresindeki Tüney istasyonundan 1,5 kilometre ileride vuku bulan çarpışmadan sonra trenlerin hâli.Telefoto MİLLİYET Adnan Atar Ankara İstanbul)TAHKİKAT Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1957
  • İl Seçim Kurulu Başkanı tekaüde şevkini istedi İl Seçim Kurulu Başkanı Sabri Aksüyek,sıhhî durumunu ileri sürerek tekaütlüğünü istemiştir.Aksüyekfin müracaatına henüz Adliye Vekâletinden cevap gelmemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1957
  • bir kat ilâve edilecek Beden Terbiyesine devri kararlaştırılan Spor Sarayının yanına modern bir spor oteli inşa edilecek [NECMI ONUR] Spor ve Sergi Sarayının Belediye tarafından Beden Terbiyesi Bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1957
  • ÇÖP TENEKELERİNİ KAPI ÖNÜNE BIRAKANLARDAN 150 LİRA CEZA ALINACAK Gazetelerden)ON GÜNDÜR ÇÖPÇÜ UĞRAMIYOR DA BİZİM MAHALLEYE!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1957
  • C.H.P.Meclisi bir toplantıya çağrıldı Toplantıda CHP meb'uslarının Meclisten çekilip çekilmemeleri meselesi müzakere edilecek NEDRET SELÇUKER)C.H.P.Meclisi 27 Aralık Cuma günü için,Ankarada «fevkalâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1957
  • I İLHAN DEMIRELl Yeniden tanzim edilen Beyazıt meydanı dün sabahtan itibaren trafiğe açılım.1?ve tramvaylar normal seferlerine başlamışlardır.Ancak,İ.E.T.T.nin Beyazıt'a tahsis ettiği otobüsler şimdil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1957
  • Ss IA.P.J nil ftTC||7 IIQAIf I Amerikan ordusu SD—a adı verilen pi-tmni.I 9U4 ÜY**IVi ı0tsuz bir uçağın tecrübesini yapmaktadır.Uçağın hususiyeti hava alanında yol katetmeden,hemen havalanabilmektir.U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1957
  • Nazile iç çamaşırlarınız Naylonlarınızı ipekli ve yünlülerinizi daima OoOO 94
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1957
  • Dün Paris'te yayınlanan resmî bir tebliğ ile NATO Konferansı sona erdi Menderes,MacMillan,Lloyd ve Dulles ile Kıbrıs ve Orta-Dogu mevzuunda görüştü Papaz9 la görüşme kabul etmiyoruz resmi tebliğ ^Nr."
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • r* HAFTANIN FİLMLERİ luitaauc ÇDkjûut,9WI »vlzıM UÇURUMA GİDİYOR My Teenage Daughter» Rejisör Herbert Wilcox idaresinde çevrilmiş bir British Lion ingiliz.filmi.Oynayanlar:Anna N'eagle,Sylvia Syms,Nor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • SON GÜN Bugün akşama kadar hesap açarak yıl sonu keşidesine iştirak ediniz.DÖRT BAHÇELİ EV ve YÜZ BİN LİRA.DOGUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • S a Jı b i.ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür I ABDI l P E K C 1 Basıldığı Yer MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • HİCRÎ CUMA I RUMÎ M" 20 1373 C.evvel ARALIK Aralık 28 19 5 7 7 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmıak 7.22 12.12 14.31 16.43 18.22 5.34 2.39 7.28 9.48 12.00 1.39 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • r-ı.ISTANBUL ğ 7.57 Açılış ve program 8.00 1 Karışık sabah müziği 8.30 Ha-berler 8.45 Saz eserleri 9.00 E George Feyer ve ritm grubu 9.15 E Şarkılar 9.30 Kapanış.1 12.27 Açılış ve program 12.30 S Salo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • SİNEMALAR 3 BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Kara Sevda-Muhterem Nur Türk filmi.2 Körlerin Şarkısı Erdoğan Oker Türk «İmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Yavrularımın Kaatili Talât Artemel Türk filmi.ATLAS Tel:440835
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • 1958 İKRAMİYE PLÂNI 2.5 Milyon liranın yarısı,yani 1.250.000 lirası Apartman Dairesi ile Ev ikramiyesi ve geri kalan 1.250.000 lirası para olarak dağıtılacaktır.2.5 Milyon liranın tamamı ikramiye olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • Fırtına yüzünden vapur seferleri altüst oldu Karadeniz ve Marmara'daki gemiler en emin limanlara sığınmak mecburiyetinde kaldılar Şehrimizde hava dün soğumuş,su-çektir.Karadenizdeki şiddetli fırtına h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • Esnaf Birliklerinin cam tevziatı dün durduruldu Esnaf Birlikleri tarafından yapılan cam tevziatı Vilâyetçe durdurulmuştur.Alâkalılar tarafından belirtildiğine göre dağıtıma yeni bir şekil verilecek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • Devamsız talebe sıkı bir şekilde takip edilecek Son günlerde okullardaki devamsızlık nisbeti bir hayli çoğalmıştır.Maarif Müdürlüğü dün okullara bir tamim yaparak,devamsız öğrencilerin tesbitini İstem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • Amerika pahalı bulduğu için kromumuzu almıyor Nakliye ücretleri fazlalaştığı için Amerika Dizden krom almayacaktır.Cenubî Afrikadan krom ithaline başlayan Amerikana,hususi olarak krom sevketmek isteye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • Romanyadan bol miktarda pencere camı getirtiyoruz Romanya'dan 9.77 milyon liralık ithalât yapılacaktır.İthal edilecek malların çoğunluğunu pencere camı,sudkostik,elektrik malzemesi ve tutkal teşkil et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • Yeni kurulan kan merkezi faaliyete geçmek üzere İnşaatı tamamlanan Çapa'daki c İstanbul Kan Merkezi» 28 Aralık cumartesi günü faaliyete gelecektir.Modern cihazlarla teçhiz edilen merkezin,halk sağlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli aile büyüğümüz ve babamız Salih ÇAĞLAYAN'ın vefatı münasebetiyle gerek cenaze merasimine gelmek,Rerekse telefon,ve telgrafla ve bizzat evimize kadar gelerek büyük acımıza iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • COK MÜHİM Cismimizi aynada görebiliriz.Fakat iç âlemimizi ancak bir İlim kolu olan PROPAGANDA'nın usulleri ve kanunları içinde anlayabiliriz.MODERN PROPAGANDA kitabı siyasetin anahtarı her sahada muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • «tim 11,111,wMiwnw.nınımıııunıınHi W!i iu(HiiiimtfflHHiii»mjmniimH iHi^HHirnirnntnuiHin.OLUHIE CARE i En ağır yaralı silindir ve kapakları kırık akis ve dişlileri f Amerikadan gelen' mütehassıs kaynat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • Bugün Çıkan FETİH te «MEVLÂNA» yi ve «Gizli Komünistler» i Mutlaka okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • KIRIKKALE Ajansımız ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ HİZMETE AÇILACAKTIR BU AJANSTA HESAP AÇTIRACAK MÜŞTERİLERE ZARİF AÇILIŞ HEDİYELERİ Ayrıca 10.000 LİRALIK HUSUSÎ KEŞİDE ve UMUMÎ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKİ İSTAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • Sosyetenin devam ettiği bir Lokalde at eti bulundu Şehrin bâzı tanınmış lokantalarında at eti kullanıldığı iddia edilmektedir.Nitekim dün Şişli'de sosyetenin devam ettiği mâruf bir lokali teftiş eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • SON 19 gün içinde limanımızdan 10 milyon liralık ihracat yapılmıştır.Sevkedilen malların başında 7.630.420 lira ile yaprak tütün gelmekte,bunu 713.356 lira İle taze balık takip etmektedir.RAMAZAN Çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • M—M—M—I II I «ima SANTRAL MEMURU ALINACAKTIR Umum Müdürlük ve Merkez telefon santralımızda çalışmak üzere en az 4 sene bu vazifeyi yapmış olan bir memur alınacaktır.Taliplerin,Bankamız Personel Şefliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • BOTOX FELSEFE LÜGATİ 18 nci FASİKÜL ÇIKH MUSTAFA NAMIK ÇANKI Fiatı:3 Liradır.Satış ve tevzi yerleri:Kanaat ve Inkılâb Kitabevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • Çok rağbete mazhar olan nefis ve kaliteli SİPAHİ ŞARAPLARI'nın İstanbul Bayiliğini deruhte etmiş olaı.CEVAT ARAT ve Ortağı Yepyeni ve geniş bir tevzi teşkilâtı ile işe başladığını ve ihtiyaçları günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • İtalyanlar şileplerimizle rekabete karar verdiler İtalyanlar bizimle şilepçilikte de rekabete girişmişlerdir.İlk olarak «Vicelze» isimli şilep limanımıza gelmiş ve nakliye işine başlamıştır.İtalyanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • Galatasarayın Edebiyat matinesi yarın yapılacak Galatasaray Lisesi «Kültür ve Edebiyat Kulübü» nün tertiplediği liseler arası «Edebiyat Matinesi» yarın saat 15 de okul konferans salonunda yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1957
  • YERLİ İLÂÇ HATLARININ DA DONDURULMASI BEKLENİYOR Bu meseleyi ciddî olarak ele almış bulunan ilgililerce tesbit edilmekte olan fiatlar,önümüzdeki günlerde ilân edilecek Piyasada yeni iktisadı kararlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.12.1957
  • ûenc bir adam aşk yüzünden Çıldıran Âşığından Hiltonda tokat yiyen Benli Belkıs ise korku krizleri geçiriyor ÜMİT DENİZ Genç,yakışıklı bir adam evvelki gece aşk yüzünden karakolda çıldırdı.Âfcik şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1957
  • NATO konieransı sum erdi t Bastarajı Birincide TÜRK HEY'ETİNİN TEMASLARI Başvekil Adnan Menderes,beraberinde Fatin Rüştü Zorlu olduğu halde,dün,öğleden evvel İngiliz Elçiliğine giderek İngiltere Başve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1957
  • GENÇLİĞİN KIBRIS İÇİN ÇALIŞMALARI t Baştarufı Birincide rindeki tesiri verimli olmuştur.Nitekim,dün Federasyonu ziyaret eden 8 kişilik bir Rum vatandaş grubu,gençliğin açtığı bu kampanyanın çok yerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1957
  • [RUÇHAN UNVEUI TflDİlTfHI CDI C MİÎPAnEl E B,r kaç Kilnd"r devam'eden «Torik» akını,limanda trafiği felce uğratmış I Unlftv'LtBiLt IflUvAUCLEı durumdadır.Hemen her sahalı yüzlerce haliktı sandal ve mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1957
  • Secimde suç işleyen bir Muhtar Adliyeye verildi Beşiktaş'ta Tiivkali mahallesinin muhtarı Vasi] Kirkoryadis.seçim suçu ile dün adliyeye verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1957
  • DEMIRBAMK T.A.O.İDARE MECLİSİNDEN 2/7/1957 Tarih ve 20 sayılı İdare Meclisi kararma istinaden 25 i tediye edilmiş bulunan B serisi hisse senetlerinin mütebaki kısmından 15 inin daha tahsili zımnında,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1957
  • 'A.P.ZEVKLİ İS' "«llywood'un meşhur Sarışın Bombası Jayne Mansfield,fct" "T1 hâlen Meksiko'da Carlo.Mendoza adlı birinden su kayağı dersleri almaktadır.Carlos Mcndoza hu zevkli is içi» para da almakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1957
  • IİLHAN DEMİREL] TÎİlfİİRFIII FRF PF7A Yerlere tükürenlere karşı açılan mücadele devanı etmektedir.Belediye zabıtası ekipleri şehri dolaşmakta,bu şekilde hare-I UIVVnCHbEIlk UmH j^t eden şahısları ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1957
  • âh imâl eden bir yakalandı Suçlarını itiraf eden ve silâhları Anadolu'ya sevk ettikleri anlaşılan sanıklar tevkif edildi Polis,silâh imâl eden bir şebekeyi meydana çıkarmıştır.Şebekenin uzun müddetten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1957
  • inmiWii'i.i OYUN SALONLARI VE TALEBELER IILHAN ÜEMIREL] Bilhassa,mektep talebelerinin dadandığı «Spor Oyun Salonları» nâmındaki bir nevî kumarhanelere,karşı açılan mücadele gelişmektedir.Buna mukabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1957
  • D.P.GRUP BAŞKANLIĞINA HALÛK ŞAMAN SEÇİLDİ D.P.Meclis Grupu dün saat 15 de Başkan Vekillerinden Denizli Meb'usu Baha Akşit'in riyasetinde toplanmıştır.Toplantıda Çalışma Vekili olmasdolayısiyle Grup Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1957
  • mı n.i».ıtmıı.u—iUiM IÖZDEMİR GÜRSOYI M A N Ş A HAZIRLIK Önümüzdeki yıl yapılacak olan Manş ¦enizini geçme müsabakalarına,bi-n yüzücülerden Mümtaz Baymen lirâk edecektir.Dün saat 9 da Güel San'atlar A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1957
  • bütçe tenkidini yaptı CHP hatibleıi tedbirlerin beklenen neticeyi veımiyeceğini söyledüeı.Poîatkan tenkidleıe bugün cevap veıecek ANKARA,HUSUSİ" 1958 yılı bütçesinin tümü üzerindeki müzakerelere dün d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1957
  • İLAN Evlerini turistlere pansiyon olarak kiralamak arzusunda bulunanların,bilgi almak için Radyoevinde Turizm Bürosuna veya Hilton methalinde bulunan Tanıtma ve Turizm Bürosuna müracaatları rica olunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1957
  • HÜR.P.BUGÜN ÜÇ YAŞINA GİRİYOR Hürriyet Partisi,bugün kuruluşunun ikinci yılını idrâk ediD üçüncü yaşına basmaktadır.Teşkilât,temsilcileributtun II Merkezinde toplanacaktır.HÜR.P.TEŞKİLÂTINDA TADİLÂT Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1957
  • C.H.P.MECLİSİ BİR toplantıya çağrıldı t Baştarajı Birincide man Bölükbaşı,bugün Sultanahmet cezaevine gidecektir.Fakat bu ziyaret kendisiyle değil,bir başka C.M.P.idarecisi ile alâkalıdır.Bir senelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1957
  • KERVANSARAY NOEL ve YILBAŞI MÜNASEBETİYLE Zengin Programına CRAISY HORSE vedetlerinden FLORA BALMORAL KUARTET H A R 0 L D'U ilâve edecektir.Her Pazar zengin programla matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1957
  • iki tren çarpıştı t Baştarajı birincide onunda vagonların hepsi birbirine giriliş ve iki vagon da hendeğe yuvarlannıştır.Kapanmış olan yolun temizlennesi için dünden beri 40 kişilik dray •kibi ile 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.12.1957
  • ADETA AFKSKA» NE S\CAK» fi»;s EAÇAK AMA OLDUKÇA"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1957
  • fisii 133 ÜS îâlES u Kinde cuDO 'hun BuuUNDu&u TU/ZŞu VAGONU" önünde:Birakiuvcr.S^J!îmfâm^MMfââm f—E.ÜM KAPAĞA OEĞlyoR.AMA KAPALI.AÇAMIYORUM.ÇIKMAMA İMKAN YOK.•1 CESET GE.TİRİUİyOR.SİZ DE ÇÖEMEKıSTER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1957
  • DEMEK Bu BÖL-MELEJ^ CADyO-AKTİVJTE'y£ AKŞ| yAPiLAMŞ «İTTV.AA\A NEDEN 5UNI_ERDiR Bu UÇAĞI TECRÜBE EDİyoEUZ.IÇfNDE ATOAA EN E ü İSI NA.MINA Bİ^ŞEy YOK.BENZİN KUULA.Niyocuz lı' S5^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1957
  • warn S /SAJZDA.BELLE7/DUDEY'DEN KU&TAfZABlLECEK;OLAN Cı'SCO KAVGAYt KAYBEDİYOR.OLANLARDAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1957
  • qvuedr DiyoRyw,ÇÜNKÜ ANNEM OXLE oiyoe AnjnEM ay\DEYİNCE.0 \E J DEGIL-SE.BiLE.yİNE OVUEDİR I Oy.Km f,n^^i ViJju,W«14 li^.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1957
  • Pan American'm "Dünya-Turu„ servislerinde takip ettiği yol üzerindedir.istanbul ve Ankaradan Yeni Delhi'ye,Pan American in 4 motorlu muazzam Clipper'leri ile uçak değiştirmeden gidebilirsiniz.Şimdi Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1957
  • AŞK HİKAYESİ YABANC TEFRİKA No Mira çiftlik binasına koştu.Her taraf karanlıktı.E Büsbütün ürktü.Geri döndü.En yakın eve gidecekti.E Kobert'in eviydi hu.Delikanlı da tam o sırada ağır E ağır geliyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1957
  • rag Bir sürü şi^e ve krem kutusu.Bir alay makyaj malzemesi.Hepsi de cam raflara sıralanmış.Beyaz etiketli kocaman porselen kavanozlar.Saksı şeklinde kırmızı bir kapta «Dr.Vest.markalı üç dış fırçası Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1957
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALID KARAY Tefrika No.34 Nezire yerinden kalktı,mühendise Mersi amca,dedi,biz kaçalım artık.Annem işaret etti,çağırıyor;bir gün yine gelirim.Bu gece davet filân yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1957
  • f-TENEKE Y TENEKE ANIMDA oturuyorlardı.Arkalarına yaslanmış,göbeklerini şişirmişlerdi.Tam koltuk adamı gibi.Bir ara cehaletten filân da söz ettiler.Gören «Beyden insanlar» derdi hemen.Seslerinden gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.12.1957
  • PURO Fabrikası mamulâtından FAY,bıçakları,çatalları,kaşıkları,alüminyum kapları tertemiz yapar FAY,fayansları,mermerleri,lavaboları,banyoları temizler ve parlatır HERŞEYİ DAHA İYİ TEMİZLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.12.1957
  • MÜFETTİŞ MUAVİN!ALINACAK Türkiye Eski Muharipler Bankası A.O.Umum Müdürlüğünden:Bankamıza aşağıdaki şart ve evsafta lüzumu kadar imtihanla müfettiş muavini alınacaktır.1 Yüksek Ekonomi ve Ticaret,İkti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.12.1957
  • İSTANBUL SARI DÖKMEKLER ESNAFI DERNEĞİNDEN Demeğimizin yıllık adi umumî hey'et toplantısı 10/Ocak/1958 Cuma günü saat 14 de aşağıda yazılı gündemi incelemek üzere Galata Arapcamii Tersane Caddesi Buğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.12.1957
  • Teshin Tesisatı Yaptırılacaktır SÜMERBANK UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Antalya Tekstil Fabrikası müştemilât binalarının teshin tesisatı birim fiatlar müteahhit tarafından teklif edilmek suretiyle ihaleye çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.12.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:İran ile Türkiye arasmdaki transit eşya nakliyatma bir kolaylık olmak üzere Banka gemileriyle taşman bu kabil eşyadan kabotaj hatları dahilindeki nakliye v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.12.1957
  • olN EN SAD,K BİK MUUA.U OLMAK ŞEREFİYLE İFTİHAR EDER.ıı ı l I II I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.12.1957
  • Beden Terbiyesi Istanbul Bölgesi Nudurluğunden:Futbol Lig Maçları Birinci Devre Kombine Bilet Sahiplerine:Profesyonel birinci küme futbol karşılaşmalarına ait ikinci devre kombine biletler hazırlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.12.1957
  • GOL Masa Futbol Oyunu Asrın hevesini tatmin edecek yegâne oyundur.Çocuklarınızı böyle bir oyunla sevindirmeği ihmal etmeyiniz.Perakende satış fiatı:39,27 TL.Toptan satış yeri:İstiklâl caddesi İpek Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.12.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 «10 SATILIK EMLAK SATILIK bakkal dükkânı.Fatih Refah sok.87.K-683)SATILIK ECZANE,hastalık dolayısiyle.Tel:63 66 65.E-75)MALTEPEDE Bağd*at caddesinde,parselle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.12.1957
  • TATLI HATIRALARI ÖMÜRLER BOYUNCA SAKLIYABlLECEK EN GÜZEL HEDİYE Solmaz Renkli Güzel Desenli KULA HALILARIDIR SATIŞ YERLERİ:İstanbul Harbiye Cumhuriyet Cad.315/A İzmir Pasaport Atatürk Cad.138
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.12.1957
  • BAKIRKÖYÜNDE SATILIK ARSA 35 metroluk İstanbul Londra asfaltının pek yakınında,Bakırköy Bahçeli Evler asfaltından 40 metre içeride,Marmara denizine nazır,imarca 9,5 metro yükseklikte bina müsaadesi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.12.1957
  • Bedava Açılış hediyesi Üniversite kuru sistem temizleme-Boyama ve kola evi.Temizlemede yüzde 40 tenzilât Bozdoğan Kemeri No.142/A.Beyazıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.12.1957
  • Telefonunuzun kumbarası olmasının faydaları çoktur:0 Telefon masrafınızı azar azar ödemiş olursunuz.O Telefonunuzu kullananlara ücreti en kibar 0 ve en adilane bir şekilde ödeimiş olursunuz.HLSH OTOMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.12.1957
  • Yeni Yılda sevdiklerinize GÜZELLİĞİ TÂMAMLIYAN İleri bir zevkin ve en üstün tekniğin eseri VAKKO Eşarpları yalnız şıklığı tamamlamakla kalmaz.aynı zamanda hanımlarımızın zarafetini bir kat daha artırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.12.1957
  • KASIMPAŞA Bağdad'lan döndü İrak Kraliyet kulübünün davetlisi olarak Bağdat'a giden Kasımpaşa takımı,çarşamba gecesi uçakla şehrimize dönmüştür.Kasımpaşalılar 1958 yılı İçinde mukabil olarak Kraliyet f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1957
  • CAN,FUTBOLDA KARAR KILIYOR Fenerbahçeli futbolcu ve basketbolcu Can Bartu amatörlükten ayrılarak profesyonel futbolcu olmak arzusundadır.Çan'ın bu isteği Fenerbahçeli idareciler tarafından da mâkul ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1957
  • ALİ İHSAN İDARECİLERİ İTHAM EDİYOR Formsuzluk iddiasiyle kadro dışı bıettiği profesyonel futbolcu Ali İhsan Karayiğlt,kendisi hakkında verilmiş olan bu kararın haksızlık olduğunu İleri sürmüş ve idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1957
  • KİME REV YERDİLER?Nihat Bekdik İstanbul Milletvekili,eski Millî futbolcu)Mustafa Dağıstanlı.Ö/can Arkoç Milli futbolcu)Mustafa Dağıstanlı.Tarık Özerengin Merkez hakem komi.sekre.Mustafa Dağıstanlı.İsf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1957
  • Basketbolde millî karşılaşmalar ANKARA,HUSUSÎ Basketbolda bu sene yapacağımız milli maçlar şunlardır:7 Mayıs Türkiye Lübnan,yeri belli değil)14 Mayıs'ta Türkiye Romanya,yeri belli değil)Kasım ayında S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1957
  • PORCUSU Siimerbank Bakırköy Bez Fabrikası isçi ve memurları,anketi-4f mize katılarak yılın sporcusunu seçtiler.Resimde,fabrika mudil-ril Nihat Tuygan ve diğer setler reylerini kullanırken görülüyor al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1957
  • F.BAHÇE G.SARAY RAKİPLERİNİ DÜN DE YENDİLER ANKARA,HUSUSİ JrAygun Kupası» Basketbol Turnua-•uun ikinci «ününde Galatasaray ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1957
  • FEDERASYON REİSLİSİ İÇİN YENÎNAMZED Maarif Vekili Yardımcı "İsabetli tâyin yapmak için çalışıyorum,i Futbol Federasyonunun teşkili gecikirken,namzetlerin arasına dün,sabık Tek Seçici Eşfak Aykaç'ın da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1957
  • KISA HABERLER A MİLLÎ ATLETİZM takımımız,önümüzdeki yıl içinde üç temsilî müsabaka yapacaktır.Bunlardan birincisi 12 haziran 1958 de İspanya ile Barselona'da olacaktır.İkinci yarışma 12 temmuz 1958 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1957
  • G.SARAY F.BAHÇE revanşı oynuyor SARI LACİVERTLİLER MAÇ SONUNA KADAR İLK BES'İ MUHAFAZA EDEBİLDİĞİ TAKDİRDE,GENE ŞANSLİ GÖRÜNMEKTEDİR G Ü R K U T UŞAKLI ANKARA'dan bildiriyor Bu akşam Ankara'nın 4000 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1957
  • G.SARAY E.T.T.yi YENDİ Galatasaray dün saat 14.30 da Ali Sami Yen stadında amatör kümeden Elektrik takımı ile bir maç yapmıştır.Avnl Uğur,Şevki Kâmil,Dursun Cemil Yıldırım,Selman,Rahmi,Uğur,Enver,tert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1957
  • Legia göz doldurdu Polonya birincisi kör döğüşü arasında kendini göstererek Beşiktaş'ı 2-0 yendi 1-SEYİRCİ:7904 HÂSILAT:15.731,5 Lira HAKEMLER:Kâzım Arkal Mustafa Çakar Muzaffer Tuncalp GOLLER:Kempny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1957
  • ORDU TAKIMINDA ECNEBİ ANTRENÖR tngiltereden Antrenör gelinceye kadar Dick veyahut Molnar'dan istifade düşünülüyor Türkiye Silâhlı Kuvvetler Futbol Şampiyonasının son maçı,dün Bursa' daki Atatürk Stadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1957
  • KOMBİNE BİLETLER DEĞİŞTİRİLMEYE BAŞLANDİ Profesyonel küme lig maçlarının ikinci devre maçlarına ait kombine biletler tebdil edilmeye başlanmıştır.Pazar günü saat 17 kadar stad gişelerinde değiştirilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.12.1957
  • KULÜPLERDEN LİTABERİİR GALATASARAY SAKATLIĞI sebebiyle 10 gündür futboldan uzak kalan Galatasaray ve Millî takım santrforu Metin Oktay,tamamen iyileşmiş ve dün de Bursa'daki Askerî Kuvvetler Şampiyona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor