Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.12.1957
  • Bülçe Lâyihası ELE ALINIYOR 44 D.P.16 C.H.P.1 Hür.P.ve 1 C.M.P.mebusunun bulunduğu komisyonda Maliye Vekili izahat verecek ANKARA,HUSUSÎ 1958 malî yılı Bütçe Kanunu lâyihasının,Bütçe Encümeninde müzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1957
  • PİJAMA GÜZELİ Lou ![a'da *SSİJî$*" P1-ama GüzeVl» seçilmiştir.Bu müsabakada,genç kızlar muhtelif jeeeju,mode„erini teghir etmişlerdir.16 yaşındaki Jane Croft,«Pijama Güzeli» seçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1957
  • YATILI OKULLARIN ÜCRETİ İNDİRİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Yatılı okul öğrencilerinden alınan ücretlerde mühim miktarda bir indirme yapılmış ve bu husustaki karar,Maarif Vekâletince tasdik edilmiştir.Önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1957
  • ı^jf.Mpffe 'jTV a» lA.P.j Amerika'da,Kuzey Kır.di a'daki «Şarlot» korosu bu hafta yılliK.Noel kon c-ini vermiş-80 kişilik koronun Noel ağacı şeklinde dizilmesi,büyük alâka çekmiştir» CANLI NOEL AĞACI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1957
  • DIŞ TEDİYE İMKÂNLARI ARTTIRILIYOR ANKARA,A.A.Maliye Vekili Hasan Polatkan,dış tediye imkânlarının,arttırılması ve madde bolluğunun temini için yapılan çalışmaların devam ettiğini söylemiştir.Polatkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1957
  • Dmer Bilen DİYANET İŞLERİNDE vazife aldı ANKARA,HUSUSÎ 10 uncu devre D.P.Ankara mebusu Ömer Lûtfi Bilen,Diyanet İşleri Reisliği Müşavere ve Dinî Eserler İnceleme Kurulu azalığına tâyin edilmiştir.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1957
  • BAYAR KABİNEYE RİYASET ETTİ ANKARA,A.A.Vekiller Hey'eti,dün saat 19 da Başvekâlette Reisicumhur Celâl Bayar'ın riyasetinde toplanmıştır.VEKÂLET EDECEKLER Başvekil Menderes.Hariciye Vekili Zorlu ve Bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1957
  • C.H.P.tadilâta dair bir tebliğ yayınladı Teklif kabul edilirse Anayasaya aykırı bir durumun meydana geleceği iddia ediliyor ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Meclis Grubu dün Faik Ahmet Barutçu'nun riyasetinde yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1957
  • NATO Konseyi için dün Paris'e giden Başvekil,MacMillan ile bugün görüşecek MenderesNATO devletleri atom silâhı bakımından aynı seviyede olmalı dedi MÜSLÜMAN DEVLETLER KIBRIS İÇİN ALEYHİMİZDE OY VERDİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1957
  • Irak'tan tutumuna dair izahat istedik Diğer bâzı Arab devletlerine de hareket tarzları hakkında sual sorduk.Irak'ın Genel Kımılda lehimize ov kullanması muhtemel [A.P.1 HIM İİ rİİDİİCMC B.M.'deki İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.12.1957
  • I İLHAN DEMIRELi Kıbrıs sokaklarında ss0™ Kıbns Valisi Sir Hugh Foot,evvelki gün,tedhiş hâdiselerinin vukubulduğu yerlerde ilk defa olarak sokağa çıkmış,etrafı teftiş etmiştir.Valinin bu gezintisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • Herkesin Keşidesi I* memnun edecektir Bütün ömrünüz boyunca tahayyül ettiğiniz APARTMAN DAİRESİNİ yılbaşı «HERKESİN KEŞİDESİNDE TÜRK EKSPRES BANK'ta kazanabilirsiniz.Tafsilât gişelerimizde TÜRK EKSPRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • v Geçen nafta bu sütunumuzda Kendisine yapılan izdivaç tekliflerinden şaşkına döndüğünü yazdığımız hanım rehberlerimizden Cıiiloren Arkan bu hafta postacının kendine getirdiği paketi alınca büsbütün ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • Çok rağbete ma/bar olan nefis ve kaliteli SİPAHİ SARAPLARI'mn İstanbul bayiliğini deruhte etmiş olan CEVAT ARAT ve ORTAKLARININ Yepyeni ve geniş bir tevzi teşkilâtiyle işe başladığını ve ihtiyaçları g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • Xr1 İH1 illi Kapı ufalmadan.İKİ SANİYEDE makiyajın.«amaml iyor.Sız da günün har taatinda güzal kalmak için.yansızda daima VARNER Kramli pudrasını Ufiyınız,KREMLI PUDRALARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • Y A R I N-AKŞAMA KADAR Hesap Açtırarak YILBAŞI BÜYÜK KEŞİDESİNE Mutlaka Katılınız BU KEŞİDEDE KALAMIŞ KOYUNA APARTMANIN 2 KONFORLU DAİRESİ 12 MÜŞTERİYE MESKEN KREDİLERİ AYRICA 50.000 LİRA PARA İKRAMİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 E Pazar sabahı için müzik 9.00 Hağ berler 9.15 Türküler 9.30 Din-leyici İstekleri 10.00 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.30 E Şehirde bu hafta 10.45 Los Pan-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Hastalık arazından biri;Sürdürme.2 Eskiden tekke şeyhlerine verilen unvan;Duman lekesi.3 Bilgin;Kışlık giyim eşyasından biri.4 Gök;Ânîa 5 Bir hayvan;Bir nehir.6 Tüccar eşyası;Seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • OĞLAK BURCU K [22 Aralık 20 Ocak] Bir arkadaşla güzel bir karar vereceksiniz.Neticesi de uzun sürmeyecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün her yaptığınızda İsabet var Yıldızların müsbet tesirindesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • Aşktan da Ustun dt 0 M 3* Z3& roman seVenlerin,seuilenltrin ölmez abidesidir Çeviren VAHDET GÜLTEKİN r T f Ş.GÜVEN YAYINEVİ Cağaloğlu Narlıbahçe Sokağı No.11 istanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • AÇIK TEŞEKKÜR Uzun senelerdenben çekmekte olduğum çok kanlı ve tahammülfersah ızlıraplarıyle beni helak eden Hemoroit'is memelerini fennin son icatlarından kendisine has elektrik tedavisi usûliyle acı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • İlkokullar 26 Aralıkta dinlenme tatili yapacak İlkokullarda birinci karne hazırlıklarına başlanmıştır.Karneler yılbaşı tatilini müteakip verilecektir.Bu müesseseler,26 aralık gününden itibaren yılbaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • YIL SONU KEŞİDESİNDE if MıUUU I Abartman Dairesi Arsalar Çeşitli Para ikramiyeleri EMNİYET SANDIĞI Şimdiden hesap artırırsanız 195 8 yılının çok daha ZENGİN ikramiyelerinden faydalanırsınız en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • LİSE YE ORTA OKULLARDA DERSLER BO$ GEÇİYOR MEKTEPLER AÇILALI 2,5 AY OLDU&U HALDE ÖĞRETMEN KADROLARINDAN BİR KISMI HÂLÂ BOŞ DURUYOR Şehrimiz Maarif Müdürlüğü,orta'' öğretim müesseselerinin münhal öğret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • Nurhayat DALKIRAN ile Müslüm UYGUN Nikahlandılar Lapseki 13/12'957 *Pm V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • BUHAR KAZANI ARANIYOR 10 Atülük saatte 1000 Kg.Buhar verebilecek takatte kazanı olanların Galata P.K.674 acele adreslerini bildirmeleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • Yılbaşına kadar «GÖLGE Mizah Mecmuası» na abone olacak herkese bilaistisna BEDAVA bir KRAVAT hediye edilecektir.10 sayılık abone:6 T.L.Sade ve desensiz bir kravat)20 sayılık abone:12 T.L.Dünyada ilk d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • İRTİHAL Baltallmanı Kemik Veremi Hastahânesi Operatörlüğünden emekli Dr.Hayrl Nişantaş'ın biraderi,İ.E.T.T.İşletmeleri U.Md.Zat ve Sicil İşleri Müdürü Ahmet Sir'in babası,Haydarpaşa Göğüs Hastalıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • FOLİES BERGERE artistlerinden DOLLY PICK ve RUDY Taksim Gazinosunda Ayrıca Parisli Dansöz L i L i A N Enternasyonal Jonglör FREDY KENTON İLHAM ve AYTEN GENÇER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48C5 02)1 Kara Sevda Muhterem Nur Türk filmi.2 İlâhî Güreşçi Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Günahsız Gönüller Mısır filmi Türkçe.ATLAS Tel:4-10833)Kısmet Howard Keel An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • Encümen âzalarının maaşları arttırıldı Dün toplanan Vilâyet Meclisi aylıkların 400 den 750 liraya çıkarılmasına karar verdi Vilâyet Meclisi aralık ayı toplantı-larından ilkini dün yapmış,celseye Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.12.1957
  • Yerli film çevirenler bol miktarda filme kavuştu Son 15 günde yeril filmcilere 450 bin metre ham film tevzi edilmiştir.Bu suretle filmcilerimizin,yeni sezon İçin bol film çevirip €rekor kıracakları s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • Fransızlar beğendikleri ARTİSTLERİ SEÇTİLER Sinema Müdürleri ile halk arasında yapılan ankette Maria Schell ayrı ayrı en beğenilen yabancı artist unvanını aldı MARİA SCHELL İM defa en beğenilen yabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • ı m.mı 'Mi^M m i,A.P.PÜRÜM!İİ MFPMI Amerikan donanması hafta içinde Kaliforniya'da «Regulus II» adlı yeni l ir güdümlü mermi tecrübe etmiştir.Füze İS UUllUllILU İtiCriiYlI M.uzunluğunda olup «iğne bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • GAZ Ve her nevi AKARYAKIT için 21 56 71 e telefon etmek kâfidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • 3fc ÇocU Gomes'* y.^ÇOCUĞUNUZA VEREBİLECEĞİNİZ 5 EN GÜZEL YILBAŞI HEDİYESİDİR P ^emefC JT 6 2 5 Aralık Saat 12 24 arası kîfdâcUı QeceU QaLaU Utfâ^J^* EN MUHTEŞEM DEKOR 'K T 4%V'^ «CİNDE GEÇİRİNİZ.M Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • 1.I M I II t I I I 1 l I I I I l M.II M I I II I I tl Ml I I 1 Ml It 1 I I I I I It I I* I M I I I 11 111 t It 111 I t t II tl 11 I 1 M I M I I Şeyhlere,Dervişlere dair BU sene Konya'da yapılmakta ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • BİR TAVZİH Milliyet Gazetesi Yazı İsleri Müdürlüğüne Muhterem gazetenizin 12/Aralık 957 HhU nüshasının 3 üncü sahife 1 inci atımımda Difteri vak'aları son günlerde arttı)başlığı altında İntişar eden y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • Dış tediye imkânları arttırılıyor t Baştarajı Birincide Dış tediye imkanlarımızın arttırılması ve madde bolluğu temini için yapılan çalışmalar hararetle devam etmektedir.Vekil,İnhisar maddelerindeki r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • C.H.P.TADİLÂTA DAİR 3IR TEBLİĞ YAYINLADI Baştarajı Birincide hili nizamname» ile Anayasanın değiştirilemeyeceği aşikârdır,HUKUK VE ANAYASA DIŞI DURUM Bu sebeple kürsü hürriyetini,Meclis müzakerelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • İSTANBUL GAZETE-CİLERİNİN YILBAŞI Eşya Piyangosu BAHÇELİ EV 10 arsa,Batı Akdeniz turistik gezisi,İzmir'e seyahat,Elektrik ızgaraları,süpürgeler,ütüler ve çeşitli ikramiyeler.Biletler Pastahanelerde,Zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • Hayvanlarda KELEBEK W KILKURDU VERNOLİN Satışa çıkarılmıştır.ECZACIBAŞI İLÂÇ FABRİKASI UEVEND İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • Irak'tan tutumuna dair izahat istedik t Baştarafı Birincide Sivas Meb'usu Necati İlter C.H.P.tarafından Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir takrir verilmiştir.Hariciye Vekili tarafından sözlü olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • Başvekil,ile bugün t Baştarajı birinciderü,Hariciye İkinci Şube,Yakın Şatk İşleri Müdürü ve Hariciye Ticaret Dairesinden Yüksel Menderes refakat etmektedir.Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zor.u ile Roma,L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • Lâleli'de iki kişinin ölümüne sebep olan şoför tevkif edildi Evvelki gece Lâleli'de iki kişinin ölümü,üç kişinin de yaralanmasına sebebiyet veren «Edirne 1526» plâkalı kamyonun şoförü Recep Gürgür,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • POP Düz Gömleklik Poplinimiz yeniden verilmektedir.L İ N gelmiştir.Evvelce alanlara da Yesildirek Demiray Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVER] VflUCDCnEll Alil İYEYE C-H-p-Sanıatya Orasında vukua gelen AUIlUltLUEIl hâdise,dün adliyeye intikal etmiş ve karı koca iki C.H.P.11 ile C.H.P.Fatih İlçe Başkanı,partinin Sanıatya Ocağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • Gençlik Kıbrıs için mücadele kararında t Baştarajı Birincide yonunun Kıbrısla ilgili kararı üzerine,dün Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,B.M.M.Reisi Refik Koraltan ve Başvekil Adnan Menderese şu telgrafı çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • İRAN'DA ZELZELEDEN ÖLENLERİN SAYISI 1500e YÜKSELDİ TAHRAN,THAiran'ın Batısında Irak hududu yakınlarında Kermenşah ve Hemedan bölgelerinde vukubulan şiddetli zelzeleler neticesinde ölü sayısı dün 1500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • Rumelihisarında kesik bir kol bulundu Dün sabah Rumelihisarı sahilinde kesik bir kol bulunmuştur.Bir erkeğe ait olduğu anlaşılan ve yer yer çürümüş olan kol,morga kaldırılmıştır.Zâbıia,kesik kolun esr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • İstimlâk dâvasında iki sahil tevkif edildi Şahitler bilâhare eski ifadelerine rucû ettiğinden serbest bırakıldı MİLYONLUK istimlâk yolsuzluğunun sanıkları Ali Kemal Şahin,Sedat Gürsel,Kudret Şen,Mahmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.12.1957
  • SÜHUNET DÜN 19 DERECEYE ÇIKTI Yurdumuzun büyük bir kısmında ve Şehrimizde baharı andıran havalar hüküm sürmektedir.İstanbul'da dün sühunet 19 dereceye kadar yükselmiş ve bâzı kimseler paltolarını dahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.12.1957
  • 1 TRAFİK VE SPUTNIK HALİT KIVANÇ VAKTİLE Balıkpazarınd;alış verişe çıkanlar bil gün önceki Hatların güdümlü mermi gibi yükselmiş olduğunu görünce hayrete düşer ve:«Neden böyle?n diye sorarlarmış.Esnaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1957
  • Ş A N-SİNEMASINDA YARIN AKŞAM Annesinin gösterdiği yolu beğenmeyen 16 yaşında güzel bir kız Rock and Roll çılgınlıkları,fena erkek arkadaşlar,netice hapishane.Fedakâr anne imdada yetişiyor.Enfes bir f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1957
  • Tam Temizlik!Hemen bügiin bir kutu FAY Temizleme Tozu alınız.Kirli ve yağlı bulaşık kaplarını,mutfağınızın fayanslarım,lavabonuzu ye banyonuzu FAY ile temizleyiniz.FAY Temizleme Tozunun ne kadar çabuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1957
  • Piyasada mevcudu tükenen Eğlenceli ve Faydalı TRAFİK OYUNU 6 plastik otomobil ve en yeni beynelmilel trafik işaretleriyle bütün oyuncakçılara yeniden arz olunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1957
  • 7 Bayanların en GÖZDE Kolonyası PEREJA Limon Kolonyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1957
  • Şef fikir değiştirmeden buradan gideyimdedi.Sokak kapısından çıkıp taksiyi köşehaşmda bekledi.Şeffaf bir geceydi:yaprak kımıldamıyor,taksinin farlarından caddeye limonsansı bir ışık uzanıyordu.Kran,he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1957
  • BUGÜN FERAH ve AZAK Şfc^arında Muazzam rağbete mazhar olan Türk filmi LEJYON DÖNÜŞÜ FİKRET HAKAN BELGİN DORUK SAİME BEKBAY İşletme AND Film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1957
  • AŞK HİKAYESİ YABANCI TEFRİKA No.2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Mira köye yeni gelen yanaşmayı sever.Robert burnt kıskanırw m Robert ile Mira eve doğru yürürken hâlâ kavga ediyorlardı.A ç ı k pencereden kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1957
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan:REFİK HALID KARAY Tefrika No.29 Şu var ki kadınların kolları kangal kangal altın bileziklerle örtülü idi;taşlan kıymetli,işçilikleri kaba mücevherat,takanlar da çoktu.Böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.12.1957
  • r X% WWW I HEP O DERT J "I İRENİ patlayan bir kamyon Lâleli'de iki kimiyi 5 ^m ezdi.Ağır yaralılar kim bilir ne haldeler.Ya i-onların acısı altında ezilenler.J Şimdi ne olacak?Hiç Her zaman ne oluyor-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.12.1957
  • 1958 yılı arifesinde VAKKO nun hazırladığı zengin mendil koleksiyonu öylesine orijinal.o kadar hoş ve caziptir ki yakınlarınıza,eşinize,dostunuza makbule geçeceğinden emin olarak HEDİYE EDEBİ-LİRSİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.12.1957
  • 4575 LİRAYA BİR PLAJ EVİ ANAHTARLARINIZI DERHAL TESLİM ALABİLİRSİNİZ.A TİPİ:1 oda'1 Teras' 1 Du!ve Helû)Yarısı peşin,yarısı ayda 120 lira taksitle 610ü Lira Peşin %25 tenzilâtla 4575 Liradır A TİPİ:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.12.1957
  • MESKEN DAVASI YOLUNDA İKİ BÜYÜK TEŞEBBÜS 60.000 NÜFUSLU İstanbul yolu üzerinde yeni mahalle kavşağında 1061 DAİRE MIKRM Blok apartmanları En modem şehircilik esaslar} gözönünde tutularak Ankara ve İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.12.1957
  • karanfil w Cildinize ııuı j.jljl.i.jl.çiçeğinin YUMUŞAKLIĞINI TEMİN EDEN SABUN Değerli SES ve perde sanatkârı SUZAN GÜVEN cilt bakımına hususi bir ihtimam gösterir.Suzan Güven "Cildimi Puro'nun ihtima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.12.1957
  • SEVİM YAZICI MESLEĞİ UĞRUNDA ÇEKTİĞİ GÜÇLÜKLERİ SİZLERİ SIKMADAN BU KİTABINDA ANLATIYOR NASIL HİZMETÇİLİK ETTİM BİR GAZETECİNİN KIYAFETİNİ,KONUŞMASINI,KARAKTE-RİNİ DEĞİŞTİRDİĞİNE,EN ZEKİ İNSANLARIN Bİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.12.1957
  • Muayyen zamanlardaki rahatsızlıklarla ve baş ağrılarına karşı OPOIM FAYDALIDIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.12.1957
  • AKÜMÜLÂTÖR İMALÂTÇI VE TAMİRCİLERİNE Fabrikamızın imal ve satışa arzettiği akü malzemeleri Bugünkü acentalarımızııı satış fiatları Akü müsbet plâka oksidi Kilosu 6.72 Akü menfî plâka oksidi 6.72 Eboni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.12.1957
  • Yılbaşında beklediğim win/110 ve 220 volt 450 Wat.Model 2 Toptan satış GÜVEN İTHALÂT KOLL.ŞTİ.KAZIM KEMAL KOLBAŞI Marpuççuiar Çarşılı Gürün han.71-72-73 Tal 220134-27 2903 Telgr.KOLBAŞI-İSTANBUL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.12.1957
  • TUHAFİYECİLER GÖMLEK SATICILARI Nil Gömlekleri Size Yılbaşında 51.310.000 liralık bir ikramiye çekilişine iştirak hakkı veriyor.Bu fırsatı sakın kaçırmayınız.Tafsilât satış depolarımızda NİL GÖMLEKLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.12.1957
  • YILBAŞI HEDİYESİ Harbiyede 3 odalı kaloriferli parkeli 35 45,000 liraya katlar.TEL:44 44 02
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.12.1957
  • DALI LA pudrası,Setapol ile mamul yegane güzellik müstahzarıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.12.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamız için 100 adet 500 600 X 30 X 20 ebadında çam azman ile 100 M3 çok uzun boy çam kazık alınacaktır.Şartnamesi Müdürlüğünde görülebilir.Talipler 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.12.1957
  • Millâuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.12.1957
  • HİCRÎ PAZAR RL'MÎ 1377 15 1373 Cevvel ARALIK Aralık 23 1957 2 VAKİ T VASATİ EZANİ Güne?7.18 2.37 Öğle 12 09 7.28 İkindi 14.29 9.48 Ak $arr 1 lî-41 12.00 Yatsı 18 20 1.39 ı İmsak 5.31 12.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 15.12.1957
  • BAYAN SEKRETER ARANİYOR Tecrübeli bir bayan Sekreter alınacaktır,ingilizce ve Fransızca çok iyi bilmesi şarttır.Müracaat:Taksim Cumhuriyet Cad.No.8 Turizm Seyahat Anonim Şirketi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.12.1957
  • KİME REY YERDİLER?YILIN Sporcusu Anketimize,spor alanlarında isim yapmış şöhretler de katılmış ve 1957 tYılın Sporcusu» nu seçmemize yardetmişlerdir.Anketimize 31 aralıakşamına kadar devam edeceğiz.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1957
  • İYİLİN SPORCUSU I s «Yılın Sporcusu» anketimize okuyucularımızın gönderdiği rey-E j ler tasnif edilmektedir.Bu güne kadar yapüan tasnifte Lefter Kü-j=E çükandonyadis başta gelmektedir.Onu Metin Oktay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1957
  • siai [ÖZDEMİR GÜRSOY] Pnnmho TenIs malzemesi imâl UUUIMUC eden şiazinger fabrikası mümessili ve İngiltere'nin tenis otoritelerinden Denis Coombe dün Avustralya'dan şehrimize gelmiş ve bir basın toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1957
  • Fenerbahçe Yeşildirekle oynuyor Sarı Lacivertlilerin farklı bir netice alması tabiîdir Fenerbahçe profesyonel takımı bugün Yeşildirekle kendi sahasında saat 10.30 da hususî bir maç yapacaktır.Yeşildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1957
  • ÜNI FNİYDR v,'si,lm'k-lil" Beylerbeyi ile yaptığı karşılaşmada,za-UHIbBiIII I UH man zaman rakip kaleyi tehdit etti ise de,bütün çalışmalara rağmen mağlûbiyetten forvetin ağır ve tutuk oyunu yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1957
  • Kemal Aygiin Kupası Basketbol Fikstürü 18-19-20 Aralık günlerinde Ankara kapalı Spor Sarayında başlayacak olan 4 İti basketbol tumuasının fikstürü çekilmiştir.18 Aralık çarşamba.Fenerbahçe Harbiye.Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1957
  • Garnizon Adaleti tek golle gendi İYİ BİR HAZIRLIK MAÇI HÜVİYETİNİ TAŞIYAN MAÇ ZAMAN ZAMAN KALİTELİ GEÇTİ SEYİRCİ:3.897 HÂSILAT:4.878 LİRA HAKEMLER:Sulhl Garan M.Ali İkizer Enes Talay GOL:İbrahim Dk.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1957
  • BEŞİKTAŞ İLK maçında galip Ülküsporlular Beşiktaş'a nazaran daha iyi bir oyun çıkardılar.Golleri K.Ahmet 2)ve Erdoğan attı STAD:Alsancak,SEYİRCİ:4000 HÂSILAT:12.524 TL.HAKEMLER:Hakkı Gürüz Nuri Kelebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1957
  • ALTINORDU Vesteros'a iyi bir ders verdi:2-0 İzmir limanına demirlemiş bir İsveç Şilebinin mürettebatından 11 kişi futbol forması giyip sahaya çıksalardı,herhalde Vesteros takımından daha farklı bir in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1957
  • Gj Sar€ty ve F.Bah ce FİNALE KALDILAR Fenerbahçe Vefayı kolaylıkla 71-46 Sarı-Kırmızılılar Modayı zor mağlûp yenerken elli:66-57 Spor ve Sergi Sarayına Basketbol Teşvik Turnuası dömifinallerini seyret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1957
  • Galatasaray-Istanbulspor karşılaşıyor Ünal'ın transferi sırasında verilmiş vaad bugün yerine geliyorM aça 14 te başlanacak Galatasaray İstanbulspor bugün saat 14 de Mithatpaşa Stadında oynayacaklardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.12.1957
  • j-AMERİKAN FUTBOLU DEĞİL I^Jfi BT7İ1.lar dİ)nkÜ macta zuman zaman saman a,evi gibi oyunları ile raWpliri^grasS-11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor