Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.12.1957
  • [OZDEM1R GUHSOYJ İstanbul Üniversitesi profesörlerinden S.Batel'ln Londra üniversitesinde okuyan oğlu ManUnl Batel dün İngiliz Kültür Derneğinde folklorik Hint dansları gösterisi yapmış ve bu mevzu İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1957
  • Fırtına dindi,hava düzeldi Boğaz ağzında bekleyen motorler,Karadeniz'e çıktı.Diyarbakır'da kurt sürüleri köylere kadar iniyor.Bursa'da eriyen karlar ağır tahribat yaptı EVVELKİ gün saatte 100 kilometr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1957
  • fi ft VAY Bern Büyükelçisi Fah-«UI\M rettin Kerim Gökay,dün sabah Ankara'dan şehrimize gelmiştir.Birkaç güne kadar Bern'e hareket edecek olan sâbık vali,beraberinde eşini de götürecektir.Öğlenden sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1957
  • ELETRIKLI TRENİN Lodosta işletilmemesi DÜŞÜNÜLÜYOR Lodostan arıza yaptığı tesbit edilen elektrikli trenlerin,lodoslu havalarda çalıştırılmaması etüd edilmektedir.İlgililer meteoroloji ile yapılacak te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1957
  • ZORLU BUGÜN PARİS'E GİDİYOR ANKARA,HUSUSİ Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu.NATO Vekiller Heyeti Konseyinde bulunmak üzere bugün uçakla Paris'e gidecektir.Zorluya bu seyehatlnde alâkalı daire Umum Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1957
  • D.P.Genel idare Kurulu toplandı ANKARA,HUSUSÎ D.P.Genel İdare Kurulu dün Başvekil Adnan Menderes'in riyasetinde toplanmıştır.Parti Genel merkezinde yapılan toplantı iki saat kadar sürmüştür.D.P.GRUBU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1957
  • MECLİS İÇTİMAİ DÜN KISA SÜRDÜ ^ANKARA,HUSUSÎ Başkan Vekillerinden Bursa Mebusu Agâh Erozan'ın riyasetinde toplanan Büyük Millet Meclisinin dünkü içtimai çok kısa sürmüştür.Ekseriyetin tesbitini müteak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1957
  • İÇ TUZUK TADİLÂTININ müzakeresi başlıyor Bugün Anayasa Encümeninde görüşülecek olan tasarının yarın Meclise sevkedilmesi muhtemel ANKARA,HUSUSÎ D.P.Meclis Grubu İdare Heyeti tarafından hazırlanan «Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1957
  • MİNİK BİR DEVLETİN HÜKÜMDARI ŞEHRİMİZDE S Roma'da iki şatoya hükf meden Prens,Ankara'da Elcilik açmak istiyor [METİN DOĞANALP] XD 0MA,da Aventa ile Ro-J[\medo tepesi üzerinde Ş iki şato göze çarpar.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1957
  • ™j$s 4 j,V*.K ;M^ f i [OZDEM1R GURSOY] Belediye tarafından ele alınan odun satışlarına dün başlanmıştır.Ancak ilgililerin aldıkları yeni bir karar odunun beher çekisine otomatik olarak 2 lira zam yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1957
  • ORGENERAL NECATİ TACAN koramiral fahri korutürk KOMUTA heyetinde TÂYİNLER Necati Tacan Kara Kuvvetleri Kumandanlığına,Fahri Korutürk Deniz Kuvvetleri,Suphi Göker Hava Kuvvetleri Kumandan Vekilliğine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1957
  • DÜN YOZGAT'a GELEN VE İFADE VEREN İKİ ŞAHİT SANIKLARDAN C.SAİT BARLAS ortada)CEZAEVİNDE DÜN İKİ AVUKATIYLA GÖRÜŞÜRKEN Telefoto MİLLİYET Adnan Atar Yozgat İstanbul)Yozgat'ta şahitlerin ifadesi alınıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1957
  • ingiltere'ye verdiğimiz bir nota ile KIBRIS'TA SÜKÛNUN TEMİNİNİ İSTİYORUZ B.M.müzakereleri münakaşalardan sonra karar almak üzere talik edildi Kıbrıs'ta dün de iki taraf arasında bâzı hâdiseler oldu P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1957
  • CENEVREn 6Ssanan*laha azdirektuçuş)HBB'mTAR'GÜNÜ fa* ™778 KLM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.12.1957
  • Bağdat Paktının Müslüman Devletleri arasında yapılan KONFERANS dün sona erdi Ankara9da yayınlanan tebliğde Menderes'in NATO konferansında müşterek görüşü aksettireceği bildirildi ANKARA,HUSUSÎ Bağdad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • SİYASET DÜNYASINDA Her şeyden önce sükûnet YUNANİSTAN 1954 de Kıbrıs meselesini ilk defa olarak Birleşmiş Milletlere sunmuş ve ada halkına ı istikbali hakkında görüşlerini ifâde etmek hakkının verilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • 2 GÜN KALDI 2U500 herkes î faydalanabilir!SADET BEHERİNİN TUTARI 30.000 LİRA PaRa ıo ADET KİRA CELİRİ ıoo.ooo LİRA şubesine müracaatla veya masrafı Bankaya ait olmak üzen?posta ile hesap açarak her 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • S EBELER ve Hemşireler Derneği bir tanışma çayı tertip etmiştir.Çay,15 aralık pazar günü Liman Lokantasında verilecek ve saat 25 den 20 ye kadar devam edecektir.A ŞEHİR Hatları gemilerinin senelik rev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • Prof.Emin Onat tekrar ÜNİVERSİTEYE DÖNDÜ 10.uncu devre İstanbul mebusu Prof.Emin Onat,Teknik Üniversitedeki eski vazifesine dönmüştür.Prof.Onat,1954 seçimlerinde İstanbul'dan mebus seçildikten aonra,Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • Anbardan beş kilo kahve çalarken yakalandı Taşlıtarla'da oturan Halûk Güntek adında biri,Sirkecide Rıhtım caddesinde 15 numaralı kahve ambarından beş kilo kahve çalarken suçüstü yakalanmıştır.Halûk,de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • Odunun çekisine dün iki lira zam yapıldı Belediye evvelce bir çeki odunun eve teslim fiaiı olan 23 lirayı depoda ieslim fiatı kabul elti Odun satışlarının ne şekilde ve hangi esaslar dahilinde yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • dsahsör durmadan.İKİ SANİYEDE makiyajım tamamlıyor.Siz de günün her saatinde güzel kalmak için yanınızda daima VARNER Kremli pudrasını taşıyınız.KREMLİ PUDRALARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • NASIL İZMETÇHİK ETTİM GENÇ VE GÜZEL HANIM DÜŞÜNCELİ İDİ.ALDIKLA-RI KIZIN TEMİZ ELLERİNE MASUM YÜZÜNE BAKIP GÖĞÜS GEÇİRDİ.KOCASI GENÇTİ.BİNBİR ZAHMET.BİNBİR HEYECAN.BİNBİR TEHLİKE VE NİHAYET BİR KİTAB.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • VEFAT Bay ve Bayan Jirayr Keşişgül ve evlâtları Dul Bayan Elmas Keşişgül,Bay Garbis Keşişgül ve Piligyan,Tahminci,Özbalık aileleri çok sevgili kızı,kızkardeşl torunu ve yeğeni olan MİNİMİNİ MARİ KEŞİŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • Bir ay içinde iki bin kişiye 670 sandık cam dağıtıldı İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birliği son bir ay içinde 2 bin kişiye 670 sandık cam dağıtmıştır.Tevziata devam edilecektir.Resmî dairel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • Baro kongresi için aday tesbiti başladı Yeni seçilecek İdare heyeti üyeleri ile Başkan arasında ihtilâf çıkacağı söyleniyor Baro idare heyetindeki ihtilâfı,şiddetli bir hale sokan «Riyasetin Kiyaseti»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • Tesit ta OSMANLI BANKASI AS.1958 aile sandığı ikramiye planı Yeşilköyde 2 ApaM JJtuizt nazir ^dairesi 400000 lira ikramiye Çekiliş Tarihleri 5 MART 70.000 tl.5 EYLÜL 70.000 it,5 KASIM 80.000 TU 5 MAYI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • r SİNEMALAR 18.00 BEYOĞLU AKIN Tel:48C5 02)1 Kara Sevda Muhterem Nur Türk filmi.2 İlâhî Güreşçi Türk filmi.ALKAZAR Tel:«4 25 62)Günahsız Gönüller Mısır filmi Türkçe.ATLAS Tel:440835)Kısmet Howard Keel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • I 1 I 11 1 I 1 I I 1 I.lllllHIMIIIimilllllll HI IUIII1II Mill 11 Mill III I 111111111111 11 Mill I HUM 111111111 ISTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziAi 8.30 Haberler 8.45 Saz eserle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • BU LMAC A î 2 3 4 5 6"7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Akılsız basın derdini çeken zavallı;Bir cins iri yengeç.2 Bir zar sayısı;Elverişli.3 Gözünün yaşına bakmamak;Ayı yuvası.4 Çoğul edatı;Torun sahibi;Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • OĞLAK BURCU ti K t [22 Aralık 20 Ocak] Bir işi gözünüzde büyütüyorsunuz.Oysa bir başlarsanız kolayca yürüyecek KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İş hayatınızda bir durgunluk var.Fakat hayırlı.l BALIK BURC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • TAHVİL SATIŞ BEDELLERİYLE BLOK APARTIMANLAR,SİTELER ŞEHİRLER KURULACAKTIR 5 FAİZLİ HAZİNE KEFALETİNİ HAİZ HER ZAMAN PARAYA ÇEVRİLEBİLİR 57 Tahvilleri satiş:2 aralik 31 aralik turkiye EMLAK KREDİ BANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • Aralık ayı içinde alacağınız her şişe iooi Gece Şarabı için i adet duvar takvimi bedava verilecektiriooi Gece alırken birde takvim isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.12.1957
  • ALTIH FIATLARI Altın borsada dün şu şekilde muamele görmüştür:Cumhuriyet 110.15,Reşad 138.İngiliz 143,Gulden 102,Külçe 16.25 lira.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • I Turizmin bir kolu TN ÜYÜK müesseseleri ve bilhassa büyük otelleri şimdiden bir dii-E f^ şüııcc almış.Hâlen ve gelecek günlerde otel müstahdemini meşe-E E JL—leşini nasıl halledeceklerini bilmiyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • ı a.IA.P.1 17 senedenberl ilk defa olarak Macarlar muz yiyebilmelerdir!Güney Amerika'dan gelen bir parti muz,Budapestede halka tevzi edilmiştir.Resimde,muzların tevzii görülüyor.17 SENE SONRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • Belediye 276 kişinin vücudunu ilaçladı ilaçlanan bekâr odaları sakinleri ile fırın işçilerinin eşyaları da dezenfekte edildi Belediye sarı hastalıklarla mücadele ekipleri bekâr odalarında oturan ve fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • BİR BELÇİKA GAZETESİ TÜRKİYE İÇİN ÖZEL BİR SAYI YAYINLADI BRUXELLES,A.A.Anvers'de çıkan »La Metropole» gazetesi,bugün modern Türkiye'nin çeşitli iktisadî veçheterine tahsis edilen 28 sayfalık özel bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • BİR PTT.MEMURU 180 BİN LİRAYI ZİMMETİNE GEÇİRDİ DİYARBAKIR.HUSUSÎ Cehrimiz P.T.T.sinde uzun zaman* danberi havale memurluğu yapan Celâl Aktaş adındaki memurun ortadan kaybolması neticesinde 180 bin li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • Vte*-BiZİMİkitanE r.E pAR-ı îrrÎHAffiMiz VAE BJBİSÎ OTfl/piRi ÖE SEfc S*nûtkûR| pANOk'U».BU0T6(£MzVUL€^ DOLABININ Bl OTEL yAOt.NCiLf.n vctuk'iStlEh İcîh vap l] Bl.ElrER ÛDUNftCûN PAMUKÇULAR.İZMİR.DEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • Fırtına dindi,hava düzeldi t Boştora/ı Birincide sürülerinin indiği haber verilmektedir.Bitlis'teki askerî birlikler kurt sürülerini kovmak için silâh kullanmak zorunda kalmışlardır.BURSA'DA SELLER BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • Bir tabak acı biber yiyen çocuk öldü İZMİR,HUSUSİ Annesinin kızarttığı bir tabak acı biberi yiyen 2 yaşındaki Hasan Kargı,zehirlenerek ölmüştür.Çocuk bu işi annesinin evde bulunmadığı bir sırada yapmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • ÖZALP HÂDİSESİ Meclise getiriliyor ANKARA,HUSUSİ 33 vatandaşın kurguna dizilmesi neticesi «Özalp Hâdisesi» olarak İsimlendirilen vak'amn Mecliste bu devre müzakere edilerek neticelendirilmesine çalışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • Sular İdaresi yeni bütçesi 28 milyon İstenilen tahsisatla yeni bâzı tesisler inşa edilecek Sular İdaresinin 1958 malî yılı bütçe teklifi Belediye Encümeninde incelenerek Belediye Meclisine tevdi olunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • TÜRKİYE'DE umumî efkârın TEŞEKKÜLÜ Hür Fikirleri Yayma Cemiyetinin tertiplediği seri konferanslardan 3 üncüsü,dün saat 17.30 da Cemiyet merkezinde yapılmıştır.Avukat Muvaffak Benderli,«Umumî Efkârın t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • 72 fon çekirdek kakao GÜMRÜKLERE GELDİ Uzun müddettenberi piyasada bulunmayan kakao,bir firma tarafından ithal edilmiştir.Çekirdek olarak ithal edilen 72 ton kakao gümrüklere gelmiştir.Yakında piyasay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • Elmaslı IA.P.J Elbise Alman TV ve sahne yıldızı Grisele Griffc,evvelki gün Ilamburgdan Londra'ya gelmiştir.Kendisi Londra'da bâzı temsiller verecektir.Kesimde Grisele,1000 sterlin değerindeki,ipekli v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • Ruslar bomba taşıyan birsun'îpeukyapacak ^Yeni Sputnik'iıv Amerikan radarlarını bozabileceği bildiriliyor WASHINGTON,A.P.Amerikan Temsilciler Meclisi ve Silâhlı Servisler Komitesi ile diğer bâzı Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • Kıbrıs'ta sükûnun teminini istiyoruz t Baştarafı Birincide an ileri sürülen ve Kıbrıs halkına If Determination verilmesini tamımın eden teklifi desteklemiş,Ada Ikına,Self Determination için hak anınma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • YILBAŞINDA KALAMIŞ KOYUNA NAZIR APARTIMANIN 2 KONFORLU DAİRESİ 12 MÜŞTERİYE MESKEN KREDİLERİ AYRICA 50.000 LİRA PARA İKRAMİYESİ İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • IA.P.fıİNA IffİPİİlfl FR ÎPİNflF gocuğunun doğumundan sonra,tüzel Glna Lollobrigida,birbiri arkasına filın-IVUPUIVIbCH lyinilEı ]er çevirmektedir.Gina,hâlen Vittorio de Sica ve Dale Robertson ile bera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • SABRINA'NIN YENİ ARKADAŞI I KEYSTONE] Meşhur İngiliz TV yıldızı Sabrina,bugünlerde kendisine yakışıklı bir arkada;bulmuştur.Hanover Prensi Christian,dedikodulara göre,kendisinden çok hoşlanmaktadır.So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • BERGMAN TEKRAR EVLENEBİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR ROMA,A.A.İngrid Bergman Londra'da haftalık ir İtalyan mecmuasının muhabirine erdiği beyanatta şunları söylemiştir:«Yeniden evlenmem mümkündür,fast bu demek de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • Difteri vakaları son günlerde arttı ŞEHRİMİZDE görülen difteri vak'alarında son günlerde bir artış müşahede edilmekedir.Vak'aların artmadığı yolundaki beanlara rağmen,dün de Nişantaşı seminde 15 kişid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • BASİN SUÇLARININ AFFINA DAİR TEKLİF ANKARA,HUSUSİ C.H.P.Adana Meb'usu Kemal Sipahloğlu'nun basın suçlarının affı hakkındaki kanun teklifi,dün Adliye Encümenine havale edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • IRAK BAŞVEKİLİ İSTİFA ETTİ LONDRA,T.H.A.Bağdad'tau verilen haberlere göre Irak Başvekili Ali Cevdet El Eyyübi istifa etmiştir.İstifanın,hâlen Ankara'da bulunan Hariciye Vekili Ali Mümtaz El Defteri'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • Rusya yeni sulh taarruzu yaptı Ruslar Batılılara yılbaşından itibaren atomik crübelerin durdurulmasını teklif etti LONDRA,A.P.NATO'nun yakında yapacağı toplantı arifesinde,Rusya,yeni bir sulh taarruzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • MEMUR ARANIYOR GENERAL ELEKTRİK TAO Ampul fabrikasında istihdam edilmek üzere askerlik hizmetini tamamlamış,lise veya orta okul tahsilli bir genç aranmaktadır.Müracaatların mufassal tercümeihal ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.12.1957
  • Bir D.P.Mebusunun dokunulmazlığının kaldırtması isteniyor ANKARA,HUSUSİ D.P.Siirt Meb'usu Suat Bedük'ün teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Meclis Riyasetine gönderilen Başvekâlet tezkeresi dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.12.1957
  • TEMİZ.BİR.ELBİSE SATIN ALV\ALiyi/V\BENİ BÖ LE GÖRÜR-ERSE ANDIM.TREN» DURUNCA *A İNÇVlM tMNİyET MÜDÜRÜNE HABER VERİLDİ DAYÜT^ BİZİ.kARŞILl AG4K.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1957
  • DEMİR YUMRUK UNUTMA Ki E4KAT YAKASİbabasi yok.LECEK MİyİM O VAZİFEYİ A BEN DE Bi"—DE BEN*,v\MİyoeuM.YAPMAM fT/l^-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1957
  • r EvET,ORT£ boylu,8ÎRI SARıŞlN ÖBÜRÜ KIZIL.ŞAÇU AVCI KIYAFETİ NE BİRİNDE MAKıNE Mİ VAROI GÜZEL.PİLOTLARIN EHLİYET NUMARA-LARINI $U ESNADA yERDE.PEKİ DACK BU FiLMi MEM-LEKETTEN DI-ŞARI NASIL.ClKARABlLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1957
  • ŞU MARANGOZ GÜN1^ER_DİR.ÇAi_lŞlYOR.HALA İŞİ HEReÜN YEVMİYESİNİ l—ALIYOR-QNUNlA KO.NUŞAYIAA.SAHİAAİ O İŞİNİZİ BİTİRDİ-ĞİNİZ ZAMAN OĞLUM KAÇINCI İDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1957
  • maldaş MAKARNACILIK VE TİCARET T.A.Ş satış büroları Belediye karşısı,Erler 901 Sok.S'o.ir /l,Tel:23 4/1;İstanbul:Yan tıMett.Çardutt Cad.S'ö 2.Tel.27 11 M Bugün makarnası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1957
  • i i il Irak J nn=d 1 UBteı J 8İR GÜNÜN YIPRATICI YORGUNLUKLARINI ANCAK HlKiimwI-lMM'lJAA ve yorganlarımızda UNUTURSUNUZ KUŞTUYÜ FABRİKASI SULTANHAMAM.ÇAKMAKÇILAR SANDALYACILAR Sok.18 Tel:22 30 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1957
  • Resepsiyon salonunun kapısını kapayan Konnor çavuş karşılık verdi:Hello,Pristalski!Etrafı kolaçan ediyoruz.Hiç bir şey bulamazsınız.Buraya herkesten önce benim ekipim geldi.Her yeri aradık.Lâhitlere b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1957
  • AŞK HİKAYESİ ESKİ SEVGİLİ TEFRİKA No.11 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:Kocam Rene'nin,altı aylık bir ayrılıktan döndüğü akşam minicik yavrum Lucettein öz babası gizlice gelip beni bulmuştuçht opero myndı Rene'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1957
  • EKMEK ELD SU GÖLDEN Yazan:RLFIK HALID KARAY Tefrika No.2(Arkadaşı Saliha'yı da nişan dâvetine çağırmıştı.Ferhan'ın beklenmedik bolluya kavuşmasından beri aralarındaki müsavat kendiliğinden kalkmış,kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.12.1957
  • TJ ELE şükür.Hava açtı.biz de göz 2 11 açtık.Neydi o yollarda,o vıcık vı-S cık iskelelerde beklediklerimiz.i Denizdir,azar,sallar.Ama ne idi ot karaya ayak basar basmaz çektiklerimiz.2 İşimiz havaya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.12.1957
  • [Jifas/iCMendil derdi sona erdi!zarif ve bol çeşitli VAKK0 MENDİL KOLEKSİYONU piyasaya tevzi edildi HANIMLAR İÇİN:dantel mendiller fantezi mendiller ruj ve rimel mendilleri ERKEKLER İÇİN:pamuk emprime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.12.1957
  • Az Emek.Tam Temizlik!Hemen bugün bir kutu FAY Temizleme Tozu alınız.Kirli ve yağlı bulaşık kaplarını,mutfağınızın fayanslarını,lavabonuzu ve banyonuzu FAY ile temizleyiniz.FAY Temizleme Tozunun ne kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.12.1957
  • TÜRK YAPI BANKASI ANONİM ORTAKLISINDAN Fevkalâde Genel Kurul toplantısı 18/12/1957 çarşamba günü saat 15 de Şişli Halâskârgazi caddesi 391 No:lu Cevher apartmanındaki İdare Merkezinde toplanacağından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.12.1957
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI Feneryolu Ajansı 16/Aralık/1957 Pazartesi gününden itibaren cazip açılış hediyeleriyle hizmetinizdedü'.Bu ajansımız için cem'an 225.000 lira tutarında hususî keşide.Umumî ikra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.12.1957
  • VE BAŞ AĞRILARINA KARŞI FAYDALIDIR!EBESİbağ' di?adale* sinir,lumbago,roma üzraa,siyatik ağrı larını teskin etmek için faydalıdır [Jb ayanların muayyen zaman* lardaki sancıların* da daima başarı ile ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.12.1957
  • Muvakkaten Çemberlitaş Şubemizde faaliyette bulunmakta olan Yarından itibaren Aksaray MUSTAFA KEMALPAŞA Caddesi 88/1 No.da hizmetine devam edecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.12.1957
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN İmalâtında Solvey Karbonat dö sud)kullanan sanayicilerimizin nazarı dikkatine:Tevziata esas olmak üzere 1954 1955 1956 ve 1957 yılının 11 aylık fiilî sarfiyatı ile aynı yılla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.12.1957
  • DOĞU ALMANYA İÇİN VERİLEN TALEPNAMELER HAKKİNDA 6 ve 12 nci gruplara ait Sipariş müsaadeleri hazırlanmıştır.Bu maddelerin hangi firmalara ait olduğu Ekonomi gazetesinin bugünkü nüshasında vazılıdır.İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.12.1957
  • Piyasada mevcudu tükenen Eğlenceli ve Faydalı TRAFİK OYUNU 6 plastik otomobil ve en yeni beynelmilel trafik işaretleriyle bütün oyuncakçılara yeniden arz olunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.12.1957
  • Pamuklu Mensucat Fabrikası için Muhtelif dokuma tarakları,kopça düz No:2.3,4.5.gücü teli,porselen fitil makara yatafcı gibi maddeler aranmaktadır.Mermerciler Sanayi ve Ticaret T.A.Ş.Galata Fermenecile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.12.1957
  • jtfiSliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.12.1957
  • HİCRÎ 1377 C.ewel 20 Perşembe RUMÎ ARALIK I Kasım 19 5 7 29 VAKİT VASATI EZANI Güne?Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 7.16 12.08 14.28 16.41 18.20 5.29 2.35 7.27 947 12.00 1.39 12.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.12.1957
  • WLKS SİNEMASI 1 EDDIE CONST ANTINE| DOMINIQUE WILMS ÇtyetmA)I CEYLAN FILM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.12.1957
  • Ankara'da üç hafta büyük muvaffakiyetle gösterilen ve alkışlanan merhum büyük aktör TALÂT ARTEMELm son ve ölmez eseri.Avrupa film festivalleri temsilcisi LÂLE ORALOGLU'nun en çok muvaffak olduğu GÜVEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.12.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 ta 10 SATILIK EMLAK 30.000 Kurtuluşta ev.44 77 76.E-83)40.000 60.000 75.000 Şişlide 4-5 odalı,kaloriferli daireler.44 77 76.E-84)80.000 Kurtuluşta 7320 iratl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.12.1957
  • Münhasıran Odamızda Kayıtlı Ve Kapasitesini Tesbit Ettirmiş Bulunan Sanayicilerden 1 imalâtında Zırnık ve Bikromat kullanan Deri ve Mensucat sanayicileri ile,2 İthal malı bıçak çeliği «Bıçak imalâtçıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 12.12.1957
  • YÜKLEME BOŞALTMA VE TAŞIMA İŞLERİ YAPILACAK.TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 İstanbul şehir ve limanı dahilinde Ofisimiz nâmına yapılacak hububat,bakliyat ve sair maddelerin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.12.1957
  • F.Bahçe Vesteros Bugün Oynuy İSVEÇ TAKIMI YARIN İzmir'e gidiyor Vesteros,şehrimizdeki ikinci maçını bugün Mithatpaşa Stadında Fenerbahçe ile oynayacaktır.Maça başlama saati 14.00 dür.İlk karşılaşmada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1957
  • L O G İ A 17 Aralık'ta geliyor Beşiktaşın davetlisi Polonya lig şampiyonu Legia için gereken müsaade Hariciye Vekâletinden verilmiştir.Legia 17 aralıkta istanbulda olacak ve ilk karşılaşmasını Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1957
  • Federasyon kurulamadı BÂZI KULÜPLERİN ORHAN ŞEREF APAK'I DESTEKLEDİKLERİ DÜN AÇIKLANDI ANKARA,Veli Necdet Arığ bildiriyor Futbol Federasyonu dün de kurulamamıştır.Maarif Vekili Celâl Yardımcı,memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1957
  • YILIN SPORCUSU ŞİMDİYE KADAR GÖNDERİLEN REYLERLE FENERBAHÇE!LEFTER İLERDE GİDİYOR 1954,1955 ve 1956 da olduğu gibi,1957 de de Türkiye'de YILIN SPOR-CA USU'nu «MİLLİYET» okuyucuları seçecektir.Her meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1957
  • SARİYER MÜDAFİİ,TOPU,RESİMDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ BLOKE EDİNCE,GARNİZON GARNİZON SARIYER'İ 3-2 YENDİ 1st.Garnizon takımında 9 tanınmış profesyonel uftbolcu yer almıştı Yeni teşkil edilen İstanbul Garnizon t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1957
  • A.İ.K.Galatasaray'a MAÇ TEKLİF ETTİ İsveç'in A.İ.K.kulübü Galatasaray'a 1958 senesi için futbol maçı teklif etmiştir.İdax« Heyeti,teklifi tetklM etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1957
  • Lefter Bugün izin versinler giderim,diyor Ankara'dan dönen Lefter,İspanya'nın Atletico Madrid kulübünden aldığı trans fer teklifini pek yakın bir tarihte Fenerbahçe İdare Heyetine açıklayacaktır.Lefte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1957
  • antrenmana çıktı Üç gün evvel tatilini geçirmek üzere Almanya'dan şehrimize gelen Galatasaray'ın eski millî basketbolcusu Erdoğan Partener dün Mc.Gregor nezaretindeki antrenmana çıkmıştır.Partener 2 O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1957
  • 4'lii Basket Turnuasimn mukavelesi imzalandı 18/19/20 aralık tarihlerinde Ankara'da Galatasaray,Fenerbahçe,Harbiye ve Mülkiye takımları arasında yapılacak «Kemal Aygün Kupası» dörtlü basketbol turnuas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1957
  • DOSTLUK PAKTI TÂDİL EDİLİYOR Beşiktaş idarecilerinin teklifi kabul olunursa 7 ler üç kulüpten oyuncu alamayacak Galatasaray.Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri arasın-dakl 1 yıllık dostluk paktı 29 aralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1957
  • Kasımpaşa Bağdat'ta yenildi BAGDAD,HUSUSÎ Üç karşılaşma yapmak üzere buraya gelen istanbul profesyonel liginin Kasımpaşa takımı ilk karşılaşmasını dün 15.000 seyirci önünde yapmıştır.Irak Genelkurmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1957
  • FRENÇVAROŞ GELEMİYOR Fenerbahçe'nin davetlisi olarak geleceği bildirilen Macaristan'ın şöhretli takımı Frençvaroş dün gönderdiği bir telgrafla mazeret beyan etmiş ve gelemeyeceğini bildirmiştir.Dün ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1957
  • OKUL SPOR YURTLARI MAÇLARI Okul spor yurtlarının tertiplemiş olduğu,voleybol,basketbol ve futbol müsabakalarına dün saat 14 ten itibaren muhtelif saha ve salonlarda devam edilmiştir.Yapılan maçların n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1957
  • I [SAMİ ÖNEMLİ1 «BÖYLE» Mr' Dick 'alatasara 'ın mllli futbolcula-rını hasretle kucakladı ve hemen'antrenmana çıkardı.Kapalı salonda yapılan dünkü idmanda,antrenörün tatbiki derslerini takip eden futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.12.1957
  • BEŞİKTAŞ İSVEÇ VESTEROS'U YENDİ Futbolleri bir sisteme dayanmayan misafirler karşısında maçı 3-1 kazanan Beşiktaş tatminkâr olmaktan uzaktı [SAMİ ÖNEMLİ] Y İM I* İ Pfil Recep topu ayağına geçirdiği za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor