Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.12.1957
  • Menderes Paris'te Dulles ile görüşecek Başvekil toplantılardan evvel temaslar yapacak.Eisenhower Paris'e gidiyor PARİS,Hususî Muhabirimiz ERGUN GÖKSAN'dan Başvekil Adnan Menderes,NATO Konsey toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1957
  • M [MİLLİYET] MFMIIR fil MAlf KTİYflRI ARP-TT-Umum Müdürlüğü tarafından Dig servislerde istihdam edilmek İTİ t ÎTİ UR ULÛIHK lO I I I Uni.Mn „7rrr alınacak memurların imtihanları,dün Kumkapı'daki Okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1957
  • D.P.Genel İdare Kurulu toplandı ANKARA,HUSUSÎ D.P.Genel İdare Kurulu dün Başvekil Adnan Menderes'in riyasetinde toplanmıştır.Saat 10 dan 12 e kadar devam eden toplantıda,parti teşkilâtından gelen rapo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1957
  • MANİSA'DA SEL CAN KAYBINA SEBEP OLDU MANİSA,HUSUSÎ Kar,yağmur ve fırtına şehrimizde hayatı felce uğratmış,sel ve yıldırım 5 kişinin ölmesine sebep olmuştur.Karaoğlanlı köyünden Hasan,Emeti ve Ahmet Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1957
  • I MİLLİYET] DÜN SAATTE 100 KİLOMETRE HIZLA ESEN LODOS FIRTINASI AHntKAPI SAHİLİNDE BİR MAVNAYI PARÇA PARÇA EDEREK KARAYA ATMIŞTIR.Lodos fırtınası 100 kilometre esiyor Sahilleri döven dalgalar sandalla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1957
  • İKİ GAZETECİNİN 26 YİL HAPSİ İSTENDİ İZMİR,HUSUSÎ «Demokrat İzmir» gazetesi aleyhine açılan dâvalarda talep edilen cezaların mecmuuna göre,gazetenin sahibi Adnan Düvenci ile Yazı İşleri Müdürü Şeref B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1957
  • DUN BAŞVEKÂLET BİNASINDA BAŞVEKİL MENDERES'İN RİYASETİNDE ÇALIŞMALARINA BAŞLAYAN KONFERANSA KATILAN HEY'ETLEB.Telefoto MİLLİYET MUAMMER TAYLAK:Ankara İstanbul)Dörtlü toplantı dün başladı Konferansta B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1957
  • ¦j-mm I Mümtaz Tarhan da Anka-1 ra'da temaslar yapıyor h ANKARA,HUSUSÎ İstanbul'un eski Valisi Gö-I I kay ile yeni Vali ve Belediye I Reisi Mümtaz Tarhan dün sa-f:I bah Ankara'ya gelmişlerdir.Doğruca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1957
  • İç tüzük tadilâtı yarın ele alınıyor Hazırlanan tasarıya göre 15 den az mebusu olan parti Grub teşkil edemiyecek.Neşri men edilen hâdiseler Mecliste görüşülse de yazılamıyacak ANKARA,HUSUSÎ Demokrat P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1957
  • IA.P.İ Kıştan yaza hazırlık Resmini gördüğünüz üç parçalı yeni mayo modeli,Parisli modacıların yaz hazırlıklarındandır.B u «Havai» isimli mayo,pamuklu veya yünlü kumaşlardan yapılabilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1957
  • Türklerle Rumlar arasında vuku bulan çarpışmalar üzerine Kıbrısta örfî idare ilân edildi Rumların tahrikiyle başlayan ve 3 saal süren arbede sırasında bir çok mağaza ile nakil vasıtası parçalandı.Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1957
  • B,M.deki müzakereler talik edileli Rus delegesi Yunanistan'ı destekledi NEW YORK,A.P.Birleşmiş Milletler Siyasî Komisyonu,Kıbrıs mevzuundaki müzakereleri kısa bir müddet için talik etmiştir.Komisyon,C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1957
  • [MUAMMER TAYLAK] BARLAS'Lfl GÖRÜŞTÜLER CHP Sekreteri Kasını Gü-OH|1LW E"M UüllUY WtEH ck Ue Adana mebuslarından Kemal Satır,dün Yozgat'a giderek,Cemil Sait Barlas ve arkadaşları ile hapishanede görüşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1957
  • Mermi kaçakçısı iki kardeş yakalandı Mermi kaçakçılığı yapan Osman ve Mi Erenay adında iki kardeş Kaçakçılık Bürosu memurları tarafından yakalanmıştır.Dün iki kardeşin ikametgâhlarına ini bir baskın y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • İKTİSAT ve TİCARET M Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOV Türkiye milli gelirindeki durum Bir memlekette,iktisadi faaliyetler neticesi bir yıl zarfında para ünitesi ile ifâde edilen safi kıymetlerin heyeti umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • M E V L t D Gazetemiz Kurucusu ve Başmuharriri merhum üstadımız SEDAT SIMAVİ'nin aziz ruhunu taziz nıaKsadiyle 4 üncü ölüm yıldönümüne müsadif bugünkü 11 Aralık 1957 Çarşamba günü',öğle namazını mütea
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • 3 GÜN KALDI Mlliyiıil.I™ f ikramiyeden İ herkes faydalanabilir!SADET BEHERİNİN TUTARI 30.000 LİRA paba ıo ADET KİRA GELİRİ 100.000 LİRA 14 Aralık akşamına kadar en yakın AKBANK şubesine müracaatla vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • ¦1.II II ISTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Perez Prado orkestrası 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • BULMAC A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Bundan böyle.2 Bir erkek adı.3 İki yüzlülük.4 Modern;Pek fena değil.T,Bir memleket;Bağışlama.6 Sıvıların yoğunluk derecesini ölçmeye yarayan âlet.7 Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • h OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Şefkatinizi istismar eden bir insan sizi lüzumsuzca yoracak.İR B KOVA BURCU [21 Ocak 19 ŞubatJ Bir takım tasavvurlarınız var.Fakat yerine getirmekte güçlük çekeceksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • PT:üı:ü:H:üi:ü:H:iü:ü:BliiWİİİİ«iiiiiii BK r.|Iİİ!i!ijjjjiiiİilİj!jlji TAHVİL W SATIŞ BEDELLERİYLE W BLOK APARTIMANLAR,W WL W SrrELER ŞEHİRLER 1 fk P KURULACAKTIR fi Rk M ^^^FAIZL)HAZİNE KEFALETİNİ HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • Genç ve güzel hanım düşünceli idi.Aldıkları kızın temiz ellerine,masum yüzüne bakıp göğüs geçirdi.Kocası gençti.I 1 IB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • Aralık ayı içinde alacağınız her şişe 1001 GECE Şarabı için 1 adet duvar takvimi bedava verilecektir.1001 GECE alırken bir de takvim isteyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • Resimli bir lügatin üstünlüğü muhakkaktır!^INGILIZCE^,Z TÜRKÇE v »SlHlU IÛGAT,%İM KULTUR KITABEVI Ankara Cad.44 İst.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • Amerikalı memurlar için portatif evler getirildi «Hellenic Skay» ve «Thecnympos» isimli Yunan bandralı iki şileple dün limanımıza 15 iane portatif ev getirilmiştir.Amerikadan getirilen bu portatif ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • Sirkeci'de bir otelde on bin paket çay bulundu Dün Sirkeci'de bir otelde 10.000 paket çay bulunmuştur.Çayların Anadoluya sevkedilmek üzere otel müşterilerinden biri tarafından piyasadan toplandığı tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • Zenginlerin ucuz mezar almalarına mâni olundu Belediye Mezarlıklar Müdürlüğünün geliri 1957 yılı içinde evvelki yıllara nisbetle 400.000 lira kadar artmıştır.Buna sebep,ölenlerin değil,mezar satışları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • Arkadaşını öldüren kaatil Selâhattin tevkif edildi Sirkeci Araba vapuru iskelesinde Avni adındaki arkadaşını bıçakla yaralayıp öldüren kaatil Selâhattin Kolaman dün Müddeiumumiliğe verilmiştir.1 Sulh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • Denizpark'ın yanmasına sebep elektrik kontağı Yeşilköyde Denizpark otelinin ve iki köşkün yanmasiyle neticelenen yangına ait adlî tahkikata dün devam edilmiştir.Yangın yerinde saat 15 de bir ehli vuku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • Silivri'de ağaç kesme yüzünden bir genç çifte ile öldürüldü Bir başkasını da aynı silâhla yaraladıktan sonra firar eden Nairn Alkan adındaki kaatil yakalanarak Müddeiumumîliğe teslim edildi Silivri'ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • AKAY KLİNİĞİ Dinlenme ve Tedavi Evi Sinir ve ruh hastalarını,felçlileri,romatizmalıları,alkolikleri kabul ve tedavi eder.Bahçelievler,eski Ömür Yoğurdu yanında.Tel:71 61 55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • Pek »nee,fevkalâde scircdic» bit hassaya malik,çok mütecanis ve zarif bir kokuya malik olan yeni Tokalonfascination pudrası •sizi daha genç,daha güzai vs hakikaten daha cazibeli gösterecektir.t aıo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • YILBAŞINDA KALAMIŞ KOYUNA NAZIR APARTIMANIN 2 KONFORLU DAİRESİ 12 MÜŞTERİYE NESKEN KREDİLERİ AYRICA 50.000 LİRA PARA tKRAMİYESİ İSTANBUL BANKASI 643084
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Kara Sevda Muhterem Nur Türk filmi.2 İlâhî Güreşçi Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)Günahsız Gönüller Mısır filmi Türkçe.ATLAS Tel:4408115)Kısmet Howard Keel Ann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • VEFAT Samiye Sâbis'in eşi,inşaat Fakültesi Dekanı Prof.Turgan Sâbis,Gültekin İnanlı,Dündar Sâbis'in babaları,Ayten Sâbis,Dr.Hüsnü İnanlı'nın kayınpederleri,Nuran İnanlı'nın büyükbabası,Birinci Cihan H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • Belediye okullara bir miktar odun tahsis etti Okulların yakacak ihtiyacı için,Belediyeden 200 bin kilo odun temin olunmuş ve tevziine başlanmıştır.Hafta sonuna kadar odununu almamış okul kalmıyacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1957
  • Istanbul Barosundaki ihtilâf hararetleniyor MUHALİF GURUP TARAFINDAN DÜN "RİYASETİN KİYASETİ,İSİMLİ BİR BROŞÜR NEŞREDİLDİ 7 7 o j istanbul Barosundaki ilıtilâf,muhalif grup tarafından dün yayınlanan «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.12.1957
  • 150 liraya bir kur'a numarası 999999999999999999999999?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1957
  • Yıl sonu çekilişi:Apartıman dairesi Her 150 liraya bir kura numarası Türk Tİcaret Bankasi 99999999999999990 99?99999999999524
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1957
  • ULAN B'ıN IÎBÛ BUNUN LâSTÎ&'ı BE.B"»Rvil OEĞ-îŞTfRDİ/BEŞVU?PAPEL DC VÎCW yOK MU?«ADÎ ÜÇ VÜZ DOLAR.VER t3€T VENİ BİR AB&QA ALALIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1957
  • SENİN İÇİN Hayat boyunca sürüp giden büyük bir askın ve büyük bir sevgimi,ceride bıraktığı hatıraları,hasretin meydana getirdiği hıçkırıklara «Ben Başkasına Baba Diyemem.Anne diye feryacl "den vavrum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1957
  • Seyirci rekoru kıran film m—ALLI GELİN LEYLA ile FERHAT İstanbulda ilk defa 11/Arahk/Çarşamba 16/Arahk/Pazartesi Şehzadebaşı TURAN Kasımpaşa YAVUZ İzmirde ilk defa 11/Aralık/Çarşamba Eferefpaga Fuar Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1957
  • AS FİLM TAKDİM EDER AVRUPA'YA SATILAN VE HER SİNEMADA SEYİRCİ REKORUNU KIRAN EN BÜYÜK SANATKÂRLARIN VE EN GÜZEL BİR ROMANIN FİLMİ ANASI GİBİ SÖNEN IŞIK)REŞİT GÜRZAP ALTAN KARINDAŞ NEDRET GÜVENÇ SUAVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1957
  • ^«1111111111111111 Tanbûrî İsak ve Gül'izar Faslı KONSERVATUARIN,millî Türk musiki konserlerinden sazkâr faslını ihtiva eden konserinde Orman Fakültesinin daveti münasebetiyle hazır bulunamamıştım.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1957
  • Bu akşam saat 9,15 ten itibaren SİNEMASINDA SARAY Sophia Loıcn Yvonne Sanson ve Vittorio Di Sica Tarafmdan yaratılan ve cihanşümul bir muvaffakiyet kazanan DEĞİRMENCİ GÜZELİ i I Fransızca sözlü Renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1957
  • GÜNAHSIZ GÖNÜLLER-•k Şarkın üç büyük yıldızı ŞADİYE,Kemal Şinavi ve Yahya Şahin tarafından yaratılan bir dram,k' Birbiri için çarpan üç kalbin hazin macerası k Mısır filmciliğinin bir şaheseri,GÜNAHSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1957
  • tadilâtı yarın ele alınıyor t Baştarajı Birincide Meclisi içinde onun çalınmaları ile alâkalı faaliyette bulunan Meclis grupları vardır.Eskisinde Meclis grupları mebus adedi ile tahdit edilmemişti.Mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1957
  • Lodos fırtınası 100 kilometre esiyor t Baştaraf-ı Birincide İzmit seteri iptal edilmiştir.Evvelki gün Heybelindada kalan Büyükada vapuru da ancak dün sabah Köprüye gelebilmiştir.Adalar ve Yalova sefer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1957
  • Yüzünüze modern bir cazibe bahşetmek için HAVILLAND PUDRASININ 9 cazip moda renginden istifade ediniz.VtöeU»a*ıo Pudrası Cildinizin taravetini ve güzelliğini bir kat daha arttıran yüksek evsafta bir p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1957
  • Kıbrıs'la örfî idare ilân edildi t Baştarajı Birincide ÜÇ SAAT SÜREN ÇARPIŞMA Rumların bir kaç gündenberi giriştikleri tedhiş hareketleri karşısında yorgun düşen emniyet kuvvetleri,ilk anda Türklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.12.1957
  • CİCİ CAN WSflofyMfgöOÖpOq^ 6"ıK TCKOCİASI VAR,LA^2oKATUAK.BUNUN NEKE&'lNDe p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1957
  • SHPBni r~ BE.Ş DAKİKAYA kadarı HAVA ALAN I SCEGÎZ.B.DAVUT.BAKIN BURADAN AAAR^ANDİZ 3ÖRÜN.Ü_VOPL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1957
  • Wj EvET BOLT.B'li'voKliM Bu İŞ SANA &Ö-RE DEĞil.KENDINE VENİ ELBİSELER Al-AKŞAM PROV^A IÇı*N TA/V\5 TE GEL.BEN İLANLARI VE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1957
  • DERHAL.HA-REKETE GECECJ.SEK ONLAR* VAKAp YAB l Ü RİZ.UÇAĞIN NuMA.ESSTAQA DÎĞER BİR m APHRiN MAC.RESİMLE.Rî iyi ÇEKMİŞ-SİN.PATRONLAR.BUNLARI BEGE.NECEK.ıVî RA-T BU RESİMLERİ MEMLEKETTEN DiŞARı ÇABUK GO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1957
  • MERSİ.FAKAT HİMAYENİZE İHTİYACIM kimseyi himaye etmiyorum.bugün KAVGA,OL-MASINl »STEMlYOKî-UM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1957
  • ALLAHLIK Atî BEY koca.w atkısını takmak;îstea\İvoiç «çare.düşündüm.3ıR BAK NE GuZEL.KKAVAT Ç i MÎ NONOŞUM SENİ ÖyuE GENÇLEŞTİRDİ Kİ.GİT AVNAVA BAK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1957
  • Taze ve pürüzsüz bir cilde SAHİP OLMAMDA f PURO J NUN BÜYÜK HİSSESİ VAR Vkû I Cilt bakımı için muhtelif tuvalet levazımı seçerken sabunun da en iyisini kullanırını ve PURO'dan şaşmam;Çünkü PURO cildim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1957
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN İmalatında Solves Karbonat do sud)kullanan sanayicilerimizin nazarı dikkatine:Tevziata esas olmak üzere 195-1 1955 195Ü ve 1957 yılının 11 aylık fiilî sarfiyatı ile aynı yıll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1957
  • MEMUR ARANIYOR GENERAL ELEKTRİK TAG Ampul fabrikacıda istihdam edilmek üzere askerlik hizmetini tamamlamış,lise veya orta okul tahsilli bir genç aranmaktadır.Müracaatların mui'assal tercümeihal ve biı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1957
  • d a Ula pudrası» fevkalade İncelimi sayesinde,emsalinden üstündür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1957
  • I.Genç kızlar Kaşıntı,kabarcık^ çıban,siyoh benler,kır-mızılık,aenç kızların yüzlerinde sık sık beliren âfetlerdendir.Bu derdedevo olmadığını düşünenler çoktur.Halbuki Scherk Lotion Faciale)yüz losyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1957
  • Cesetlerin buraya getirilip götürüldükleriyâni resepsiyonu görmek,morga ilk gelen ekipten Ijir iki polisle konuşmak.bekri öldükten sonra kapının önünde yabancı otomobil görüp görmediklerini sormak ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1957
  • AŞK HİKAYESİ ESKİ SEVGİLİ TEFRİKA No.1» ÇİKAN YAZILARIN OZETI:Kocam Rene altı aylık ayrılıktan sonra eve dönüyordu.Bebeğimizi arabası ile dolaştırırken esrarlı bir adam bu akşam bizde olacağını söyled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1957
  • EKMEK ELDEN SU GÖLDEN.Yazan;REFİK HAL1I)KARAY Tefrika No:25 O günlerin sevincini,paketler karşısındaki helecanlı dönüp dolaşmalarını tamamiyle hatırlamaktadır.Bunları hatırlarken aynı zevki ve tatlı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1957
  • f.*W*ÜM\Gece vakti film çevriliyor PARK Otelin arkasında acaip bit merdivenli sokak.Dibinde bir çıkmaz.Bir projektör.Bir kamera.Ye bir rüzgâr katıp karıştırıyor herşeyi.Projektörün aydınlattığı basama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.12.1957
  • Daima kendinizden emin olmak.kendinizi daima emniyette hissetmek için muntazaman ODO-RO-NO kullanınız.ODO-RO-NO çok müessir bir "koku giderici" dir.Nahoş kokuların en büyük amili olan tere mani olur.Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.12.1957
  • MESKEN DAVASI YOLUNDA İKİ BÜYÜK TEŞEBBÜS En modern şehircilik esasları gözönünde tutularak Ankara ve İstanbuTda inşasına girişilen Blok Apartmanlarda güneşli ve konforlu bir daireye sahip olmak için Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.12.1957
  • Başka takvim almakta acele etmeyiniz!Halkımızın itimat ve teveccühünü kazanmakta rekor kırmış olan,Yuvanızın uğuru sayılan:SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMLERİ PekYakında Bayilere Tevzi Edilecektir Başka ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.12.1957
  • English Electric and Co,Ltd.George Wimpey And Co.Ltd.in Hirfanh barajı inşaatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki elemanlara ihtiyacı vardır:1 Umumî inşaat malzemesinden anlıyan İpgilizce bilir bir satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.12.1957
  • BİR GONON YIPRATICI',YORGUNLUKLARINI ANCAK fil KUŞTÜYÜ yatak,yastık rîTgVfclilftldlıılK't.UNUTURSUNUZ KUŞTUYÜ FABRİKASI SULTANHAMAM ÇAKMAKÇILAR SANDALYACfLAR Sok 18 Tel 72 30 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.12.1957
  • Bütün Dünyada Kullanılan Tahtadan daha sağlam,zarif ve temizlenmesi kolay PLASTİK KLOZET HELA KAPAKLARINI)tercih ediniz.Toptan ve Perakende Satış Yeri:Galata,Tünel caddesi No.68 İstanbul Telefon:44 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.12.1957
  • ¦Çavuşoğlu Boya Sanayii mamulâtından parlak,dayanıklı çabuk kurur i Harici tesirlere karşı dayanıklı ve parlak SUPIRLU* A Boat.Fİ aiîîng.Copa I vernik ve Sicca t itler Bütün boya mağazalarında arayını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.12.1957
  • fâilliuel Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.12.1957
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1377 11 1373 C.ewel ARALIK Kasını 19 19 5 7 28 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.15 2.34 Öğle 12.07 7.26 ikindi 14.28 9.47 Akçan l 16.41 12.00 Yatsı 18.20 1.39 imsak 5.29 12.47 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.12.1957
  • Halkımızın rağbetine mazhar olan ve ısrar ile aradıkları üstü vidala deri altı kauçuktan mamul ucuz Kartal Marka ayakkabılar bu kere piyasaya tekrar arzedilmiş bulunmaktadır TOPTAN FİATI 39 44 T.L.25,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.12.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Malzeme Müdürlüğünden Bankamız ihtiyacı için 5000 metre pamuk tente bezi,teklif almak suretiyle satın alınacaktır.İsteklilerin,tekliflerini kapatılmış zarflar içersinde 12/12/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.12.1957
  • JAMES DEAN'IN SON FİLMİ TRAFİĞİ AKSATTI Geçen sene bir otomobil kazasında ölen ve mezarı her gün yüzlerce kadın tarafından ziyaret edilen James Dean'ın Elizabeth Taylor'la birlikte ölmeden evvel son ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.12.1957
  • Banyonuzda mucizesi fay II1MWMHE?91 ^9C* Her tarafı temizlikten ışıldıyan böyle pırıl pırıl biı banyo ancak FAY Temizleme Tozu sayesinde gerçek olabilir.Çünkü yalnız FAY Temizleme Tozu,kiri,yağı ve pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.12.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ i İÇ İJC İLANLAR TELEFON 27 ta 10 SATILIK EMLAK FATİHTE istimlâk harici,devren satılık dükkân.Tel:44 96 23.E-50)SUADİYEDE satılık yalı.Tel:55 20 37.K-501)TUZLA civarı,Ankara asfaltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.12.1957
  • Zekâi'ye F.Bahçe talip Bu haftaki millî maç dolayısiyle Ankara'ya giden İdarecilerin,bâzı futbolcularla yakından alâkadar oldukları göze çarpmıştır.Beşiktaş'a geçeceği söylenen Zekâi'ye Fenerbahçe kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1957
  • F.BAHÇE ANKARA VE İZMİR'E DAVET EDİLDİ Fenerbahçe bu hafta Ankara ve İzmir'e davet edilmiştir.Sarı Lacivertli idareciler bu akşam yapacakları toplantıda Güneş takımının Ankara'ya,Gazeteciler Cemiyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1957
  • e1 Spor Oyunları Federasyonu Başkanı Faif Gökay ile Beynelmilel Hakemlerden Turgut Atakol F.İ.B.A.toplantısına iştirak etmek üzere dün uçakla hareket etmişlerdir.İki idareci Beynelmilel Federasyon top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1957
  • AVCILIK Avcılığa meraklı okuyucularımı/tarafından sorulan suallere İstanbul Merkez Avcılar Kulübü Teknik Komite'sinin verdiği cevapları bugünden itibaren neşre başlıyoruz.Bu sütun her çarşamba günü Sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1957
  • î inci GÜN FEDERASYON TEŞKİL EDİLEMEDİ Belliıen,Apak namzedlik şansını kaybettiler.Bahsi geçenler.Hayıi hdelp ve Faik Binal ANKARA,Veli Necdet Arığ'dan Futbol Federasyonu Reisliğine henüz bir tâyin ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1957
  • [İLHAN DEMİRELJ SAHADAYDILAR Dün FcnerbanÇcnin Denizgücü ile yaptığı hususi karşılaşmayı seyredenler arasında,İtal-I ya*da minüsküs ameliyatı olup,geçenlerde yurda dönen Seracettin ve Ergun da vardı.Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1957
  • 4'lü Basket lurnuası Fenerbahçe Galatasaray 18 Aralık'ia Ankara'da karşılaşacak 18-19 aralık tarihlerinde Ankarada bir dörtlü basketbol turnuası yapılacaktır.Bu turnuaya Istanbuldan Türkiye şampiyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1957
  • AVRUPA LİG MAÇLARI Macaristan:lig maçlarına devam edilmiş ve yapılan karşılaşmalarda şu neticeler alınmıştır:Honved 4 Ujpeşt 3,Vasas 2 Csepel 1,Frençvaroş 5 Salgotarjan 1,Tatabania 1 Seged 0,Diosgyoer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1957
  • [İLHAN DEMİRELJ İLK İDMAN hIUuaıkatt".jstanb,ul?P°r antrenörlüğüne getirilen Szobcl ilk idmanı dün yaptırdı.Çalışma tamamen iv ı w III MII baslt harekeUcr içinde geçti.Yukarıda Sarı Siyahlıları urun_o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1957
  • K.Paşa takımı Bagdad'da İstanbul Profesyonel Kasımpaşa futbol takımı bu sabah uçakla Bağdat'a muvasalat etmiştir.Hava alanında Büyükelçi Behçet Türkmen,Türk elçiliği erkânı ile Irak ordusu spor İdarec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1957
  • HUSUSÎ bir karşılaşma yapmak için bâzı kulüplere müracaat etmiş bulunan vefa,henüz müsbet bir cevap alamamıştır.Yeşil Beyazlılar dün kendi sahalarında bir antrenman yapmışlardır.Çalışmalara yalnız Hil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1957
  • YILIN SPORCUSU)Bu seneki anket için kupon neşretmiyoruz!okuyucular seçtikleri sporcunun adini Mğıda yazıp gazetemize gönderecekle^ 1954,1955 ve 1956 da olduğu gibi,1957 de de Türkiye'de YILIN SPOR-j O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1957
  • Vesteros Beşiktaş Oynuyor Siyah Beyazlılar ve İsveç takımı bu hafta İzmirde 4'lü turnuaya katılıyorlar Birkaç gündenberi şehrimizde misafir bulunan ve hava muhalefeti yüzünden bir türlü maç yapamayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1957
  • DİCK MİLL!FUTBOLCULARI BEKLİYOR Pazar günü îstanbulspor'la karşıta» şacak olan Galatasaraylılar bugün antrenör Dick'in daveti ile antrenman yapacaklardır.Bu hususta konuşan Umumi Kaptan Semih Türkdoğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1957
  • CAN,GS.F.BAHÇE BASKET MAÇINDA OYNAYACAK Fenerbahçe ve Galatasaray takımları,İstanbul Basketbol Teşvik Turnuası finalinde ilk defa karşı karşı* ya geleceklerdir.Fenerbahçe takı minin bu sene zayıflamas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.12.1957
  • fi Wm0m0/M j MmbM la&Ksl^âSv v i*?s i İLHAN DEMİREL] ft CI nİl ED Milli maç oynamaya giden futbolcularımızın evli olanlarının eslerini de beraberinde götürdükleri istanbullular tarafından ancak Hayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor