Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.12.1957
  • Bilecik,Diyarbakır,Urfa seçimlerine dair URUL Yapılan itiraz neticeye tesir etmiyeeek derecede görüldü Giresun'a dair C.H.P.itirazı reddedildi ANKARA,HUSUSÎ Yüksek Seçim Kurulu,Diyarbakır,Bilecik ve U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1957
  • CELÂL YARDIMCI HASTALANDI ANKARA,HUSUSÎ Maarif Vekili Celâl Yardımcı dün İstanbul'dan başkente gelirken Eskişehir'de ânî olarak rahatsızlanmış ve Ankara Askerî Hastahanesinc kaldırılarak tedavi altına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1957
  • YEMİ If IDDIC VALİSİ Kll rıs'a Jeni tâyin edilen Vali Sir Hugh Foot,hafta içinde Lefkoşe'ye gelmiş ve tül IVIDnlw yapılan bir merasimde yemin ederek resmen vazifesine başlamış bulunmaktadır.Ankara ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1957
  • [İLHAN DEMIREL] VALİ EYÜP'E GİTTİ Vali Mümtaz Tarlıan,dün Vakıflar Umum MUdürU Orhan Çapçı,Vakıflar Bankası Umum Müdürü,Belediye Reis Muavinlerinden Sedat Erkoğlu ve Fahri Paksoy'Ia birlikte Eyüp'e gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1957
  • YENİ fiatlai PAMUKLU Sİ BAŞLIYOR Yünlü fiatlan tesbit ediliyor.Sümeıbank zam yapmıyor ANKARA,HUSUSÎ Otuzbeş kalem pamuklu mensucatın hükümetçe tesbit edilen azamî sınaî maliyetleri ile fabrika ve pera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1957
  • Bern Elçisi Gökay itimadnamesini verdi Bern Büyükelçisi Prof.Gökay dün İsviçre Cuınhurreisine itimatnamesini takdim etmiştir.Geç vakit İstanbuldaki bir dostuna telefon ederek hasta bıraktığı ailesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1957
  • [ÖZDEMİR GÜRSOY] Nnol irin Her scne Noe' vaknı" nUCI I^IH lastiği zaman memleketimizde bir çam katliâmı bağlar.Resimde,yılbaşında evinde kurup üzerini süsleyeceği çam ağacını şimdiden tedârik etmiş il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1957
  • [A.P.ÜtMFRİlf AN ÇPIITNİK'İ iVmeı'ki,'mu fezaya fırlatmağa çalıştığı sun'i peykin bir modeli,hatla irinde Sc-MlllElılltMH Or w I HIIV I natör Lyndon B.Johnston tarafından Senato Komitesi azalarına gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1957
  • ¦'¦'111 ıı wi' i»—mmmm KARAKIŞ BASTIRDI GAZETELER)o.YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1957
  • Bir hâkim kendi kendini reddetti İZMİR,HUSUSİ Bir hakim kendi kendini reddetmiştir.Dava,dolar kaçakçılığından sanık olan Soli Bencüya ile alâkadar idi.3 üncü Asliye Ceza Hakimi,bir müddet evvel sanık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1957
  • Meclis iç tüzüğü tadilâtı için komisyon kuruldu Komisyon raporu D.P.Grubunda müzakere edildikten sonra Meclis'e sevkedilecek.Meclis tahkikatı kararı da yakında gündeme alınıyor ANKARA,HUSUSÎ Meclis mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1957
  • MECLİS SADECE 5 SANİYE Toplandı Gündem tesbit edildiği için normal içtima başlıyacak ANKARA,HUSUSİ Büyük.Millet Meclisinin dün saat 15 te Reis Vekillerinden Fikri Apaydının riyasetinde akdettiği celse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1957
  • inhisarlar Vekili zamlar hakkında izahat verdi ANKARA,A.A.Gümrük ve inhisarlar Vekili Hadi Hüsman,yapılan son zamdan zarurî ihtiyaç maddelerinin muaf tutulduğunu söylemiştir.Vekil bu hususta şunları s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.12.1957
  • Başkcnt'te de havalar karlamıstır.Maarif Koleji önünde çekilen resimde mektepten çıkan kız talebeler görülüyor.Telefoto MİLLİYET:Ankara İstanbul)Kar,dün halkı yaya bıraktı Yollara kömür tozu dökülünce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.12.1957
  • I HAFTANIN I FİLMLERİ BÜYÜK İSKENDER «Alexander the Great» Rejisör Robert Rosscn idaresinde renkli ve sinemaskop sistemiyle çevrilmiş bir United Artists Amerikan)filmi.Oynayanlar:Richard Burton.Frerir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1957
  • CARVEN İSTANBULDAVOI GİANNA MARIA CANALE EVİNİZİN KADINIM'SINIZ 1| HİKÂYE,MÜZİK,EĞLENCE 63.SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1957
  • OSMANLI BANKASİ AS.1958 aile sandığı ikramiye plânı 2 Apam 'cime nazır dairesi 400000 lira kruımye ÇekUıf Tarihleri 5 MART 70J0O0 tu 5 MAYIS I Apartman Dairesi ve SO.OOOnt TEUMUZ 80.000 rv 5 EYLCL 70.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1957
  • •milimin ıinımmmım İSTANBUL E 7.57 Açıl iç ve program 8.00 E Karışık sabah müziği 8.30 Ha-E beıier 8.45 Saz eserleri 9.00 E Valse Musette ve Passo Dobleler i 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış.12.27 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Araştırma.2 Bir renk;Zamanın bölümlerinden.3 Tamamiyle.4 Darüşşifa.5 Yakın arkadaş.6 Eski zaman kapatması.7 Eski konaklarda harem ile selâmlık arasındaki daire.8 Oburlar;İskambil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1957
  • k «İV-J İKİ.OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün aşk hayatınızda fevkalâdelik görünüyor.Fakat bir macera başlarsa sonu belirsiz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Size olan inancı sarsmışsınız.Onu telâfiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1957
  • nün o m 2 il 1™ li'"" Hj Hfe:H:piliilliüllliill 13-TAHVİL W lb1 S SATIŞ BEDELLERİYLE J^ Wj BLOK APARTIMANLAR.B İL SfrELER ŞEHİRLER W fk W KURULACAKTIR.1 r ^^^FAIZLİ A HAZİNE KEFALETİNİ HAİZ.HER ZAMAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1957
  • YENİ TARİH DERGİSİ 12 No.hi ARALIK SAYISI ÇIKTI Resimli ve haritah mufassal Osmanlı Tarihi ilâvesi bu sayı ile Fatih devrini bitirmiş ve birinci cildini ikmâl etmiştir.İSKİT YAYINEVİ Posta Kutusu 18 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1957
  • tka^Lvm*-ODEON Mağazaları BEYOĞLU SİRKECİ KADIKÖY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1957
  • n SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)Yetim Hint filmi Türkçe.ALKAZAR Tel:44 25 62)Hata Bırakın Ağlayayım)Gülistan Güzey Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Aslan Şövalye Robert Taylor Kay Kendall Renkli İng.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1957
  • İstanbula daha çok kadın turist geliyor Seyyahlann şikâyeti üzerine gümrük muayene sekti değişecek E Son seneler içinde şehrimize gelen muhtelif mil-E tetlere mensup turistlerin yüzde 63 ini kadınları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1957
  • ORTAKÖY VAPURUNUN İNŞAATI SONA ERDİ İstinye tersanesinde Türk işçisi tarafından inşa edilen «Ortaköy» vapuru yakında sefere hazır vaziyete girecektir.Geminin Almanyadan beklenen elektrik malzemesi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1957
  • MİLLİ PİYANGO bugün çekiliyor Milli Piyangonun 7 Aralık çekilişi bu gün saat 13.30 da Ankara'da yapılacaktır.İkramiye kazanan numaralar bu gece saat 23 tc Ankara Radyosu ile yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1957
  • SİSÜ'DE BİR KEMİK DEPOSU YANDI Şişli'ye bağlı Kemıklidere mevkiinde Vezir Kodaman adında birine ait bir kemik deposu yangın sonunda kül olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1957
  • Kayıp eşyayı bulan "Arap Hoca,davaya sebep oldu Kayıp eşyaları bulduğu söylenen "Arap Hocan yi tavsiye etmek yüzünden bir aile ile kiracıları mahkemelik olmuştur.Taşkasap semtinde oturan Perihaıadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1957
  • CİVAR VİLÂYETLERE O KAÇIRILMASI ONLrNI Belediyenin haberi olmadan hiç akil tezkeresi kesmeyecek Orman idaresi bir sahsa n Civar kazalardan getirtilecek 70-80 bin çeki odunun hususi şahıslara satılmama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1957
  • DIS DOKTORU ELİE HAYON Taksim,Güngör Apt.Tel:48 55 99 Avrupa ve Amerika tetkik seyahatinden dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.12.1957
  • KISA HABERLER O KÜÇÜKÇAMLICA'DA Şekeıkaya sokağında lf numarada hizmetçilik yapan 24 yaşında İsmail Güven,odasına aldığı manga] kömüründen zehirlenerek ölmüştür.Adli Tabib cesedin defnine izin vermiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.12.1957
  • SENE SONUNDA V f oydalanabilirf 5 ADET BEHERİNİN TUTAR» 30.000 LİRA paRa KİRA GELİRİ 100.000 LİRA 14 Aralık akşamına kadar en yakın AKBANK şubesine müracaatla veya masrafı Bankaya ait olmak üzere post
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1957
  • Emsalsiz Bir Müzayede İle Satış 8 Aralık 1957 Pazar günü saat 10 da ŞİŞLİ Halaskar Gazi Cad.328 No.lu NAR Palas daire 11 şehrimizin en büyük fabrikalarına hususî surette ve itina ile yaptırılmış renes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1957
  • YILBAŞINDA KALAMIŞ KOYUNA NAZIR APARTİMANIN 2 KONFORLU dairesi 12 JTERİ MESKEN KREDİLERİ müşteriye AYRICA 50.000 LİRA PARA İKRAMİYESİ İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1957
  • Amerikan sım'î peyki atılamadı t Baştaıtıfı Birincide hafta sarfeltiktcn sonra buraya gelen bir Amerika'n ilim adamı.Rusların üçüncü peyklerini atmağa hazırlandıklarını söylemiştir.Sputnik III ün bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1957
  • inhisarlar Vekili zamlar hakkında izahat verdi fr Baştarajı Birincide Geçen senelerde olduğu gibi 195S yılı için de mütevazin bir bütçe tanzimi gaye ve gayreti ile yeni varidat membaları temini zarure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1957
  • Kar dün halkı yaya bıraktı t Baştarajı Birincide UÇAK SEFERLERİ AKSADI Fırtına ve kar yüzünden iç uçak seferleri saat 14 e kadar gayri muntazam olarak yapılmış bu saatten sonra iptal edilmiştir.Dış uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1957
  • Yeni fiatlarla pamuklu satışı bugün başlıyor t Baştarafı Birimide GIDA MADDELERİ ŞEHİR DIŞINA ÇIKARILMAYACAK Fiatları tesbit edilen gıda maddeleri nin.Vilâyet veya Belediyeden izin alınmadan Vilâyet h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF Ailemizin büyüğü ve kıymetli babamız Midillili Sûrâyı Devlet âzâlıgından emekli Hasan VASFİ I KORKMAZ'm [ruhuna ithaf edil-mek üzere ölümünün l40 inci gününe müsadif 8.12.957 yarınki paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1957
  • Marangoz ve Mobilya USTASI ARANIYOR Müracaat:Sabahları:Tasto Kollektif Şirketi İplikçi sokak No.21 KASIMPAŞA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1957
  • İŞE GÖRE BOYA Yapacağınız işe göre boya kullanmanız şarttır.Dahili boya,harici boya,taban boyası,deniz boyası,duvar boyası bunlar hepsi ayrı ihtiyaçlara cevap veren ve değişik hususiyetleri olan boyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1957
  • MIŞTIŞ MC PAIDIO U£LH İSTİM BuıDû 'ıusûfJ uEno'i İSTEMCİ vr PE-GİDEMEZ.SÖvlCv'in BAUft UIM UAHÛkÖyCMİ,TtH BOS MUSUHUZ TAKSİM 'C GİDERMİŞİNİZ.tûus'imE &" DCmEMaoan»va IsrERsEN OOTuCJEvİM CMDC AW& BARIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1957
  • in.miiiiiniiiimmiinimiiimuiimi.mu.ıııtmmıınnıtj Acı Hakikatler E "T\İJN beni ziyaret için matbaaya bir genç geldi.Mesleki ma-e J lûmatını genişletmek üzere gönderildiği Amerika'dan yeni ğ dönmüş.Yazıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1957
  • Suriye'nin Hatay için talepleri gülünç karşılandı ANKARA,HUSUSÎ Suriye'nin Hatay için olan taleplerini Birleşmiş Milletlere aksettireceği yolundaki haberler Hariciye Vekâleti yetkilileri tarafından gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1957
  • 4 M fi* m IA.P.1 Halen Londra'da bulunan Monako Prensi Rainier İH ile karısı Prenses Grace,evvelki «ece Westminster Tiyatrosuna giderek şereflerine verilen «Sevgili Mahkûm» adlı piyesin temsilinde haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1957
  • Vx y MİNİK DEVLETLER 21-Röportaj:HALIT KIVANÇ Küçük ve mesut ülkeler Koridorlarına kadar dolu tren Fransız topraklarında ilerlerken,bir rüyadan uyandığımı hissettim.«Minik devletler»,o küçücük saadet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.12.1957
  • Uzakdoğu'da daha cıkts Endonezya'daki 46 bin Hollandalıya terk emri verildi ve mallarına el kondu JAKARTA,A.P.Endonezya hükümeti bütün Hollanda'lıların memleketi terketmelerini emıetmiş,Hollandalılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.12.1957
  • EL BAKALW busefer AAiSİNf» O Z.AVALU Ö&RET-VIEN 3 HANGİSİ PEK-PE FAKtKMÎÇ.g DeGlL-K.İÎ?EVAMt STAKr-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1957
  • ^¦HHHi trenin nereye gittiğini şimdi tes_BİT ETTlS,BAY J davut.TRENl POLİS DUR-OUTSUN.BİZ DE UÇAKLA ORAYA YETİ-ŞİRİZ.HEM SAAT HEM RAD 0 AO LİRALIK 'İÇKİ NE OLACAK-HAyATlNI SEN KURTARDIM AWA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1957
  • AAAÇK'ıN GECE KJBUNDEN PARl_AK B'RZ iEKÜF ALDIM.GAYET LÜKS Bu,DAMA BıR BAŞlANG'Ç DAHA NE ŞıMDıUK VERDlKUERl PARADAN MEAANUNUW.İLERDE DAHA DA ARTACAK SENİN AN.UYACAĞIN Bu-MES-L*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1957
  • O KADAR HEYECANLAN.Dİ W KÎ NU-M,ARAYI 'ALg:Â2kDTÂX 30HNNY.ZiyANl VOK KİTTY.BİTE BlRŞEY OLMA.DiSiNA ŞÜKRE_DELİM ÖBÜR PİLOT ÇOK KORKMUŞTUK.NUMARAMI.Zl ALMAOl YA ZANNETMİYORUM.O ESNADA ONLAR DA TELAŞ İC]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY KOLTUĞUMA ONU ORADAN t KALDIRSAm HAL-ıME RAHAT KuRjJLMuŞ NASIL-t~5^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1957
  • 19 İSTANBUL 47 j SUNGURLAR TÜRKİYENİN EN BÜYÜK YENİ KAZAN FABRİKAMIZDA İSTEDİĞİNİZ EVSAFTA,KAPASİTEDE VE SERİ HALİNDE İMÂL ETMEKTE OLDUĞUMUZ AS M E ve DİN Normları Esasına uygun)YÜKSEK TAZYİK_ALÇAK TA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1957
  • Asrın hevesini tatmin edecek yegâne oyun "GOL,Nasa Futboludur.Çocuklarını/J böyle bir oyunla sevindirmeği ihmal etmeyiniz.Her Oyuncakçıda İsrarla arayınız.Toptan Satış yeri:İstiklâl cad.İpek Han '558/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1957
  • DALILA pudrası,Setapol ile mamul yegâne güzellik müstahzarıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1957
  • VINLEX Suni Deri Fabrikasının yeni imâl ettiği SU GEÇMEZ TRENÇKOTLU K Kumaşların satışına başlanmıştır.İlk parti siyah,gri ve kahve renklerinde olup fabrikanın diğer mamulleri gibi renk atmaz,çatlamaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1957
  • Yazan:REFİK HALDİD KARAY Telrika No.21 Maazallah hele rakıya!Babalar oğullarının rakı içtiklerini bilmezler mi?Bilirler,hattâ bâzı kere uzak masalarda içtiklerini görürler,görmemezlikten gelirler.Asıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1957
  • r-İ Orta Okullarda devamsızlık süresi uzatılmalıdır O sürüklüyorısın arkadaşlarına UTA Okullar itin yeni kabul edilen talimatnameye göre,Okula 30 «ün gitmeyen öğrenci,not dinimin ne olursa olsun,sınıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1957
  • AŞK HİKAYESİ ESKİ SEVGİLİ TEFRİKA No.ti ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Arkadaşım Beatris'in eski sevgilisi Perez evlerinde öldürüldü.Kocası.Perez'den şüpheleniyordu.Meçhul bir kadın da Perez'den nefret etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1957
  • HAKİKAT Harika FAY Temizleme TOZU herşeyi daha İYİ ve daha ÇABUK temizler j{ FAY,bıçak,çatal,kaşık ve bilûmum bulaşık kapların» temizler*.^f FAY,fayans,mermer,lavabo,banyo,madeni ve emaye eşyayı temiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.12.1957
  • Deyip lahdin kapak sapını tutup açtı.Lahdin içinde onlara bir erkek bakıyordu.Üstü/ide beyaz bir gömlek vardı,kan içindeydi.Bu Morg bekçisi Oji idi.Öldüğüne kanaat getirmek için de muayeneye hacet yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.12.1957
  • Taze ve pürüzsüz bir cilde SAHİP OLMAMDA f PURO J NÜN BÜYÜK HİSSESİ VAR ku*a*ı t^&Uoaf Cilt bakımı için muhtelif tuvalet levazımı seçerken sabunun da en iyisini kullanırını ve PURO'dan şaşmam.Çünkü PU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1957
  • güzelliğinizle meşgul olunuz.Gecelen yatmadan evvel yüzünüzü bol su ile yıkadıktan sonra HAVILLAND COLD KREMİ'ni tatbik ediniz.Cildinizi besler,yumuşatır ve hücrelere hayatiyet ve canlılık bahşeder.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1957
  • SATILIK DEPO Yenikapıda 764 M2 üzerine çift blok tek kat fabrika,depo,fcjaraj ve mümasili işlere elverişli elektrik ve telefonu bulunan beton bina satılıktır.Müracaat 9-17 arası 211044 476800.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1957
  • ARIKLIK FAYDALIDIR!OPON,baş,diş,adale sinir ağrılarını teskin eder OPON,soğuk algınlığından ileri gelen ağrı ve sızılara karşı başarılıdır OPON GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1957
  • Mâlliuef So lı i b i:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı Yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1957
  • HİCRİ 1377 C.evvel 15 Cumartesi 7 ARALİK 1957 24 VAKİT VASATI EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı imsak 7.11 12.05 14.28 16.41 18.19 5.26 2.30 7.24 9.47 12.00 1.38 12.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1957
  • YÜKSEK EVSAFTA GÜNEŞ MARKA Akümülâtörlerini her yerden ısrarla isteyiniz.Çünkü GÜNEŞ aküsünü kullananlar yerli sanayiimizin yarattığı mucizeye yakından şahit olacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1957
  • TRİKO Müessesesi,her sene olduğu gibi YILBAŞI HEDİYESİ OLARAK mallarını satan bütün müesseselerde sene sonuna kadar YÜZDE 10 TENZİLÂT yaptığını sayın,müşterilerine müjdeler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1957
  • MESKEN DAVASI YOLUNDA İKİ BÜYÜK TEŞEBBÜS En modern şehircilik esasları gözönünde tutularak Ankara ve İstanbul'da inşasına girişilen Blok Apartmanlarda güneşli ve kontorlu bir dairey »atip olmak için Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1957
  • BOBS ALTINYILDIZ MENSUCAT FABRÎKASI A.O.Eyüp İstanbul)f* her türlü yünlü kadın,ve erkek kumaşları Kamgarn penye)ve Şfraygarn karde)iplikleri lüks yün battaniyeler boya tesisleri yıkama dokuma apre fab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1957
  • maldas MAKARNACILIK VE TİCARET T.A.Şsatış bürolan İzmir Belediye karsısı,Erler 901 Sok.No.13/1,Tet.ı 23431 «mMi Çardak Cad.No.12,Tel.27 1198 makarnası z^ouAc*^ Ûcu/utt €*utf edc^tuû^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.12.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler bede-5 lini posta pul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.12.1957
  • BOKS BİRİNCİLİĞİ BUGÜN BAŞLIYOR I İstanbul Boks Birinciliklerine bugünü saat 18 de Spor ve Sergi Sarayında başlanacaktır.Elektrik,Fenerbahçe,Galatasaray,Beşiktaş,Vefa,Paşabahçe,Beykoz,Denizgücü,Şişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1957
  • [İLHAN DEMİREL] Milli atletler dün saat 18 de Beyoğluspor Kulübü salonunda toplu halele ilk antrenmanı yaptılar.Bu çalışmalar her hatta cuma Künlpri tek rarlanacak ve idmanlara iştirak eden 20 kadar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1957
  • Teşvik turnuası dömif inalleri Bugün Fenerbahçe ile Vefa,yarın da Galatasaray'la Modaspor karşılaşıyor İstanbul Basketbol Teşvik Turnuası dömif inal karşılaşmaları,bugün saat 17 de İ.T.Ü.salonunda,Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1957
  • GENÇ TAKIMLAR arasında turnua Genç takımlar arasında tertiplenmiş olan tek devrelik lig maçları sona ermiş bulunmaktadır.Gençleri boş bırakmamak düşüncesiyle bu dâvaya ehemmiyet veren kulüplerin idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1957
  • Dostluk Paklı 5 yıl uzatılıyor Üç büyük kulüp arasında geçen sene imzalanmış bulunan Dostluk Mukavelesi,29 aralıkta nihayete ermektedir.Galatasaray Kulübü,Fenerbahçe ve Beşiktaş'a müracaat ederek her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1957
  • Profesyonel Birinci Lig 8 Tak,mai„ecek ANKARA,HUSUSİ Futbol Federasyonuna kinlin getirileceği henüz bilinmemektedir.Umumî kanaat,sporcu mebusların bu işte müessir olacağı merkezindedir.Dün akşam Orhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1957
  • Tek seçici Tereddüt ANKARA,HUSUSÎ Tek Secici Eşfak Aykaç,milli takımın teşkili mevzuundaki düşünce ve tereddüdünü dün bir kerre daha ifâde etmiş ve demiştir ki:Evvel emirde hava şartları karşısında en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1957
  • F.İ.B.A.YA TEKLİFLERDE BULUNACAĞIZ 12 aralıkta Almanya'da Göttingen şehrinde yapılacak F.İ.B.A.toplantısına Türkiye adına katılacak olan Turgut Atakol ve Faik Gökay,salı günü uçakla hareket edeceklerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1957
  • VOLEYBOL LİG MAÇLARI BAŞLIYOR İstanbul Bölge Voleybol Lig maçlar» bugün sat 14 00 den itibaren İTÜ salonunda başlayacaktır.ıuıı m ıımhım maçı fkf ezelî rakip Galatasaray Fenerbahçe arasındadır.Geçen s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1957
  • B.Eken İtalya'ya gitti Beyoğluspor takımı antrenörü Bülent Eken dün akşam Italyaya gitmiştir.Bülent İtalyada 15 gün kalacak,hususi isleri yanında futboi mevzuunda temaslarda da bulunacaktır.İdareciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1957
  • LEFTER'E 25 bin dolar A.Madrid'in teklifinden bir F.Bahçe'li idarecinin de haberi olduğu bildiriliyor Atletico Madrid kulübü,Fener-bahçe'li Lefter'e iki senelik mukaveleye mukabil 25.000 dolar verecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1957
  • Amatör ve Profesyonel Küme maçları tehir edildi Bugün ve yarın oynanacak olan amatör küme lifi maçları hava muhalefeti sebebiyle bölge müdürlüğü tarafından tehir edilmiştir.İkinci profesyonel küme tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1957
  • DOSTLUK KAVGASI [A.P.Dünya Kupası maçları serisinden İrlanda İtalya maçı İrlanda'nın başşehri Belfast'ta yapılacakken karşılaşmanın Macar hakemi Zsolt sis yüzünden Londra'dan Belfast'a gelememişti.Hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1957
  • Hava,futbole izin vermiyor Bugünkü müsabakası tehir edilen Vesteros'un İsrail'e giderek dönüşte şehrimizde oynaması muhtemel Beşiktaş kulübünün davetlisi olarak evvelki akşam şehrimize gelmiş bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1957
  • Maçın tehirinden endişe ediliyor Bilet temini bir dert hâlini alırken.Millî futbol takımı kampında "Sıkıyönetim» ilân edildi* Namzetler bugün salonda çalışacak.Ankara'yı dün sabahtan itibaren kara kış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1957
  • Vefalı Nejat hasta Vefa futbolcularınoan Nejat bir haftadanberi Asya gribinden yatmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.12.1957
  • YILIN SPORCUSU!1954,1955 ve 1956 da olduğu i gibi,1957 de de Türkiye'de YI-LIN SPORCUSU'nu «MİLLİ-İ Y E T» okuyucuları seçecektir.y-«Yılın SPORCUSU»,bir yıl içinde memleketine spor saha-ii sında en bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor