Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.12.1957
  • BELL HER İŞİN SABUNUDUR Saftır kurudur imi köpüklü v« güzel kokuludur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1957
  • [İLHAN DEMIRELt Di ÂTİN flİÇ Mâruf esrar sarkMlin UIO hcılarından «Platin Diş Şerafettin» evvelki gece polislere esrar satarken yakalanmıştır.Bu husustaki haber 2.sahifededir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1957
  • Kapatılan sendikalar hakkında Meclis' e bir takrir verildi ANKARA,HUSUSÎ C.H.P.Adana Mebusu Dr.Suphi Baykam tarafından Meclise kapatılan sendikalarla ilgili bir takrir verilmiştir.Çalışma Vekili taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1957
  • KIBRIS'TA ÜC TÜRK balta ile öldürüldü E.O.K.A.nın işlediği cinayetin hâdiselere sebep olmasından korkuluyor LEFKOŞE,A.P.T.H.A.ÜÇ Kıbrıslı Türk evvelki gece Kuzey Batı Kıbrıs'ta,Baf'ın 54 kilometre uza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1957
  • İNGİLTERE TARİHİNİN EN korkunç İren kazası LONDRA CİVARINDA SİS YÜZÜNDEN ÇARPIŞAN İKİ YOLCU TRENİNDE 89 KİŞİ ÖLDÜ,258 KİŞİ YARALANDI LONDRA,AJ .Dün gece Londra yakınlarında,St.John istasyonu ile Park
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1957
  • ODUN SATIŞLARI Satışlar Pazartesi gününden itibaren Belediyeden verilecek ordinolarla yapılacaktır.Şehirdeki bütün odun satışlarına Vilâyetçe el konmuştur.Dün Vilâyette Valinin ilgililerle yaptığı top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1957
  • M ÎÖSİ AMERİKAN PEYKİ ATILAMADI Amerikalıların fezaya fırlatmak üzere hazırladıkları Vanguard isimli sun'î peyk,mekanik bâzı arızalar ve hava muhalefeti yüzünden dün sabah fırlatılamamıştır.Sabaha kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1957
  • ismet Erie ikinci defa idama mahkûm oldu Harbiyedeki İnhisarlar Satıg Deposu bekçisi Abdurrahman Bozkurt'u başına keserle vurmak suretiyle öldüren şoför İsmet Eriç.dün 1.Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1957
  • ğ A J*.M &mm 'f'i'\^J J;M m 5 i:¦1 İni İLai H nuwwuaw "I 1 İLHAN DEMIREL] Balık Akını,balıkçıları sevindirmiştir.Bol balık tutulmasına rağmen,fiat etiketleri,alıcıları hayâl kırıklığına uğratacak sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1957
  • LİMANDA İKİ GENİ ÇARPIŞTI EVVELKİ gece limanı altüst eden şiddetli fu-tına dün sabah hafiflemiş ve saatte 35 kilometreye kadar düşmüştür.Evvelki gece hızı 120 kilometreye çıkan fırtına sebebiyle,liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1957
  • 'yy.[İLHAN DEMİREL] flfİlfİ7 VAPAlffHl ADI Emniyet 2.Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Bü-UUWlL IVAyUIVyiLMnl josu memurları ile Maliye Vekâleti hazine kontrollün elele vererek harice döviz kaçıran bir şebeke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1957
  • Troleybüsler için anlaşma imzalandı Vali ilk parti olarak 100 arabanın italya'dan,20 arabanın da Almanya'dan getirtileceğini söyledi Şehrin nakil vasıtası meselesini halletmek üzere,120 troleybüsün ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1957
  • Tarsus'ta sel can ı kaybına yol açtı Bir çok köy su altında kaldı,300 kadar evin yıkıldığı bildiriliyor.Seyhanbarajgölü tehlikeli şekilde yükseldi ANKARA İSTANBUL KARA YOLU NAKLİYATI DÜN KARDAN AKSADI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1957
  • I Meclis iç tüzüğü tâdi!ediliyor I Hatiplerin ve sözcülerin konuşma müddeti tahdit edilecek.Riyasete ağır ceza verme yetkisi tanınıyor D.P.ve C.H.P.Meciis Gıublan dün toplanarak 1 Mecliste vuku bulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1957
  • TARİFE Dünden itibaren Tekel maddeleri aşağıdaki yeni fiatlarla satılmıştır İÇKİLER Eski Fi.Yeni Fi.Kulüp Rakısı 35 el Yeni Rakı İyi Rakı Votka Konyak C i n SİGARALAR:Diplomat Sipahiocağı Yeni Harman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.12.1957
  • m.i.iii.m.mm.miiiimi.m.u.ı.mımııımm.n.ımı.iiiiiiiiimmimmmmmmmum.mi.Ill.ııiHimmıııııııımmı.il.umumi.ı.ıııııumımımııım.i.i.miimiiiiiiii.inmimimmi.ÇKİ,SİGARA VE KİBRİTE ZAM Fiatlar yvuzde 20-50 arttı* Ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.12.1957
  • »t HAFTANIN FİLMLERİ TuvtOcuc Ok£uf TYRONE POWER ve KIM NOVAK I ddic Duchin'in acıklı hikayesi KIRIK HAYAT The l.tMır üuclıin Story.Rejisör George Sidney idaresinde renkli ve Sincmuskop sistemiyle çev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1957
  • Yalnız EMEKLİ DUL ve YETİMLER arasında 30.11.1957 tarihinde çekilişi yapılan HUSUSÎ İKRAMİYE KEŞİDESİNİN Kazanan Talihlileri 10.000 lirayı FATİH AJANSI Müşterilerinden 100032 numaralı hesap kazanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1957
  • ti K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir şeye sıkılıyorsunuz.Kimseye açılmanız doğru değil.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hayata karşı bir küskünlük duyacaksınız.Sebebi sinir yorgunluğu.Dinleniniz.BALI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1957
  • ISTANBUL 7.57 Açılış ve program 8.00 Karışık sabah müziği 8.30 Haberler 8.45 Saz eserleri 9.00 Marino Marini kuarteti 9.15 Şarkılar 9.30 Kapanış 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif melodiler 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1957
  • B U L M A C A SOLDAN SAĞA 1 Kuru soğuk;İstekli 2 Toprak;Deniz sulu yüzme havuzu 3 Kadınlar hakkında:Ev islerinde çalışkan ve becerikli;Donuk.4 Divan edebiyatı dilinde Meyhane;Biı memleket halkının büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1957
  • ¦iilijiı ¦ijjjiij imr.iCTtwwwi TAHVİL SATIŞ BEDELLERİYLE BLOK APARTIMANLAR,SİTELER ŞEHİRLER KURULACAKTIR 5 FAİZLİ HAZİNE KEFALETİNİ HAİZ.HER ZAMAN PARAYA ÇEVRİLEBİLİR 1957 Tahvilleri Satiş:2 aralik 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1957
  • Uzun zamandanberi Almanya'da ihtisas yapmakta olan FOTO SERENGİL pek yakında ihtisasından dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1957
  • İKİ MUHTEKİR mahkûm oldu MİLLÎ KORUNMA MAHKEMESİ DÖRT SANIK HAKKINDA DA MAHKÛMİYET KARARI VERDİ Dün Toplu Milli Korunma Mahkemesi iki kişi hakkında mahkûmiyet kararı vermiş,dört kişiyi de tevkif etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1957
  • Vatan Partisi başkanının duruşmasına başlandı Eyüp Camiinin yanında yqptığı bir seçim konuşmasından dolayı hakkında lahkikat açılmış olan Vatan Partisi Başkanı Dr.Hikmet Kıvılcımlı'nın duruşmasına dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1957
  • Migros'un ilk mağazası Beyoğlu'nda açılıyor Migros tarafından cehrimizin muhtelif yerlerinde açılması kararlaştırılan 20 sabit satış mağazasının ilki bu ay içinde Beyoğlu Balık Pazarında faaliyete geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1957
  • Avağı kesik mütecaviz dört vıia mahkûm oldu Bir ayağı kesik olan İbrahim Kül,dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde,ırza geçmek suçundan dört sene,iki ay,13 gün hapis cezasına mahkûm ol-muştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF Ailemizin büyüğü ve kıymetli babamız Midillili Şûrayı Devlet âz alığından emekli Hasan VASFİ KORKMAZ'ın ruhuna ithaf edilmek üzere ölümünün 40 inci gününe müsadif 8.12.957 pazar günü iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1957
  • Bu kış gecekondu YikiırılmiYOicak Vali ve Belediye Reisi,istimlâk borçlarının en kısa zamanda ödeneceğini söyledi Şehirdeki gecekondulardan hiçbiri bu kış yıktırılmayacaktır.Dün bu hususu açıklayan Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1957
  • I Evli evine,köylü köyüne!I STANBUL'un nüfusu iki milyonu geçiyor.I Şehirde mesken buhranı,trafik buhranı,vasıta buhranı,istihlâk buhranı son had-dine vardı.Bu nüfusun yarısına yakımın Anadolu'dan E İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1957
  • "Platin diş,polislere esrar satarken yakalandı Şerafettin'in bacağına sarılı üç kilo esrar da ele geçirildi «Platin dişli Şerafettin» nâmiyle mâruf esrar satıcısı,evvelki gece,kendilerine esrar taciri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1957
  • TRAMVAYLARDA EN ÇOK ÇANTA UNUTULUYOR Geçen ay içinde İ.E.T.T.vasıtalarında yolcular tarafından 80 muhtelif tip çanta 55 kadın ve erkek eldiveni.38 ayakkabı ve çocuk patiği,16 şemsiye,23 şapka ve bere.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1957
  • YILBAŞINDA 400.000 Lira 2 APARTIMAH DAİRESİ 12 MESKEN KREDİSİ ve 50.000 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ istanbul Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.12.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 05 02)Yetim Hint filmi Türkçe.A LK AZ A ft Tel:44 25 62)Hata Bırakın Ağlayayım)Gülistan Güzey Türk filmi.ATLAS Tel:440835)Aslan Şövalye Robert Taylor Kay Kendall Renk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • MİNİK DEVLETLER 9 ŞARLMAN/Pirene'leri aşıp bu vadiye geldiği vakit söyle bir bakmış ve sonra «Endor» demiş.Filistin'deki bir dağın adı olan «Fndor» kelimesi zamanla «Andorra» ya çevrilmiş ve küçük ülk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • Bir buçuk kilo ispirto içtikten sonra delirdi AKHİSAR,HUSUSİ Cebrimizde Amerikalı Ahmet nâmiyle tanınan bir genç,evvelki aksam bir arkadaşı ile iddiaya tutuşarak bir buçuk kilo renkli ispirto içmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • İÇKİ,SİGARA VE KİBRİTE ZAM Baştarafı Birincide «Bütçe tanzimi Birasında* İnhisarlar İdaresinin geliri,fazla olarak tesbit edildi.Bu sebeple bâzı maddelere zam yapılması icap etti.Dikkat edilirse zam,z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • ODUN SATIŞLARI DURDURULDU Baştarafı Birincide di bahis konusu değildir.İstihsal bölgelerinde ^evkiyata hazır durumda olan 80 bin çeki odun Belediyenin nezaretinde nakledilecek ve satışı da yine Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • Türk-iş Sendikalar Kanununun tâdili için teşebbüse geçti ANKARA,HUSUSİ 260 bin işçi üyesi bulunan «Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu» Sendikalar Kanununun değiştirilmesini temin için Çalışma Vek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • MECLİS IC TÜZÜĞÜ TÂDİL EDİLİYOR t Baştarafı Birincide MUHALEFET YILMIYOR Muhalefet çevreleri de dün hükümet programı üzerinde çalışmışlardır.Bilhassa yeni hükümet programında yer alan iktisadî durum v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • İngiltere tarihinin en korkunç iren kazası Bastarafı Birincide Hâdise mahalline yetişen itfaiye ve kurtarma ekipleri,köprü altında kalan vagonun çelik levhalarını parçalamağa ve içinde kalanları kurta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • «Ford» vakfı Robert ve Amerikan Kız Kolejlerine 750 bin dolar teberru etti Amerikan «Ford» vakfı tarafından Robert Kolej ve Amerikan Kız Kolejine 750 bin dolarlık bir yardım yapılmıştır.Bu para her ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • Kıbrıs'ta üc Türk balta ile öldürüldü Baştarojı Birincide şeyine Kıbrıs mevzuunu getirdiği takdirde,Türkiye,NATO üyeleri arasındaki tesânüdü bozmaktan dolayı Yunan Hükümetinin takbihini isteyecektir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • ZORLU İNGİLİZ ELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu,dün İngiliz Büyükelçisi James Bowker ile görüşmüştür.Görüşmede Kıbrıs meselesinin ele alındığı tahmin edilı mektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • DOĞUM ve TEŞEKKÜR Gazetemiz Yazı ailesinden Yusuf Başalan ile eşi Fikriye Başalan'ın,dün Süleymaniye doğumevinde bir erkek çocukları dünyaya gelmiş ve çocuğa Mehmet Hikmet ismi verilmiştir.Yusuf Başal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • Limanda 2 gemi çarpıştı t Baştarafı Birincide gemi,«Hora tarafından çekilerek İstinyeye götürülmüştür.EGE'DE BATAN GEMİ Üç gün önce S.O.S.işaretleri vererek «mürettebatımı kurtarın» diye imdat isteyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • İZMİR'DE BÜYÜK BİR YANGIN ÇIKTI İZMİK.HUSUSİ İzmir dün gece sabaha karşı büyük bir yangın tehlikesi geçirmiştir.Şark Şekerleme Şirketi imalâthanesinden çıkan yangın,akaryakıta da sirayetle müthiş infi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • "Tanar,gemisi bir denizaltı ile çatıştı ROTTERDAM,A.A.Türk armatörlerinden Nejat Doğan firmasına ait 5595 tonluk Tanar İsimli gemi,evvelki aksam Rotterdam limanını denize bağlayan kanalda «Zwanrdvis»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • azı yerlere4gündür efon edilemiyor Telefon İdaresi arızanın kabloda olduğunu söylerken şikâyet servisi kablonun yapıldığını bildiriyor Birkaç gün evvel havaların bozulması neticesinde telefon hatların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • üç C.H.P.liyi döven emniyet mensuplarının duruşması başladı BURSA.HUSUSÎ 3 C.H.P.liyi bir kadına sarkıntılık ettikleri iddiasiyie jeeple şehir dışına çıkarıp döven Bilecik Emniyet Müdürü Necati Tunaoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • |MILLU ASMA KÖPRÜYÜ HAZIRLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DR.STEINMA Asma rü kuleleri içine asansör konuyor Köprüyü inşa etmekle olan Amerikan firması masrafı karşılamak için Boğaz üzerinden geçecek vasıtalardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • I Acaba nerede idiler I İ TNÜNKÜ gazetelerde hükümetin programını açıkladığı Büyük I JMillet Meclisi içtima,ve müzakerelerini okuduğum zaman e dikkatimi celbeden bir vaziyet karşısında kaldım.Evvelâ ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.12.1957
  • Tarsus'ta kaybına t Baştarajı Birincide anbarları,muharrik kuvvet santralı hâlâ su altında bulunmaktadır.Şehrin yaslıları,35 40 senedir böyle bir sel felâketi görmediklerini söylemektedirler.KEFKEN'DE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.12.1957
  • ıSMiNl ÖĞRENMEK KABAHAT MI BE 3AK GAZETEDE RES MİN OE VAC.j Vİ ULAN-PARAMLA KEN.DİNE İÇKİ ALDIN HA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1957
  • r NERDEV5E uS_TÜMÜZE GEÜyOR-OU.NUMARASINI ALDIN MI 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1957
  • VELİ tCÖPEÛINİZÎ ÇOK MU SEVIVOS2SUN.BAİCSANA BABAMIM DA-YAK ATTKSl TEKÜGİNİ J.PARÇALADI.HA HA HA.J-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1957
  • Hayır,Hayır.komşu hatırı kıracağıma telefonuma bir kumbara alırım.Alacağınız TELEFON KUMBARASININ ALSA olmasına bilhassa dikkat ediniz.RLSH Mükemmel bir TELEFON KUMBARASIDIR.Teknik üstünlüğü sağlamlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1957
  • haçlarım f^$m ipok qib oUlu.BLENDAX Şampuanı Saçlarınızı yumuşatır,onlara tabii bir canlılık verir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1957
  • Bir papağan şahitlik yaptı NEW MEXtCO'DA HAVADAN İNDİRİLEN BİR EŞEK DE İHTİLAFA YOL AÇTI VENURA.California)TÜRKTEL Eurada cereyan eden bir boşanma dâvasında,bir papağan,şahit olarak dinlenmiş' ve dâva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1957
  • E:Karı kocayı salonlarında heyecan içinde buldum.EE EE Saat sabahın 10 ıı idi.Komiser onları sorguya çeki-EE EE yordu.Beatris kollarıma atıldı,beni odasına çekti.Er «Bize ahret suali soruyor,dedi.Ne c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1957
  • O FIRTINADA FIRTINA koptuğu akşam Evvelki akşam)köprüde iskeledeydim.Haydarpaşa Kadıköy seterleri birden durduruldu.Üsküdar'a çıkabilecektik.Vapura epey heyecanla binildi.Ama uslu uslu yanaştık Fırtın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1957
  • EKMEK ELD SU GÖLDEN Yazan.REFİK HALID KARAY Tefrika No:20 İskele yanındaki pastacıdan şoför maden suyu getirdi,içtiler,yine yola koyuldular.Önde oturan kızı Nesibe içmedi,yüzünü görmediler ama herhald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.12.1957
  • SwT GDA CİNAYET Yazan:SELÂMI İZZET SEDES 16 Hayır hu değil» desin.Cesedi tanıdığı halde tanımamazlıktan gelmesi mümkündür.Merak etmeyin,eğer cesedi tanırsa saklamaz söyler.İtalyan Kran'] gördü,ona hid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.12.1957
  • 4 W/«otJ RUTUBETLİ S^Vk\VE SOĞUK HAVALARDA »«#Jİ nik 4»^^k fts& OPON w OPON,rutubetli ve soğuk havalarda bir ihtiyat tedbiri olarak alınması faydalıdır OPON,baş,diş,adale ağrılarını teskin eder.nezle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.12.1957
  • Satılık Nebati Yağ Tasir Tesisatı Günde 100 ton pamuk çekirdeği veya 70 ton ay çiçek ve diğer yağlı tohumları işleyebilecek kapasitede olup,çalışır vaziyette,hidrolik prese tesisatı satılıktır.Bu tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.12.1957
  • İşte mükemmel bir ökçe lâstiği!Nihayet,dayanıklı ve elverişli bir ökçe lâstiği memleketimizin her tarafına tevzi edilmiş bulunmaktadır.GOLF ÖKÇE LÂSTİKLERİ,fennin en son terakkilerine göre,tamamen oto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.12.1957
  • ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare öden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.12.1957
  • HİCRÎ CUMA RUMÎ 1377 G 1373 C.evvcl ARALIK Kasım ı 14 19 5 7 23 VAKİ T VASATI EZANI Güneş 7.10 2.29 ı Öğle 12.05 7.24 ikindi 14.28 9 47 Akşam 16.41 12.00 j 1 Yatsı 18.19 1.38 ı imsak 5.25 12.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.12.1957
  • Sıhhatli bir cilt9 kadınlımı fi)i cazibesini arttırır Cildinizin dahi muntazaman NİVEA ile bakıma ihtiyacı vardır.NlVEA kremi cildinizin güzelliğini,tazeliğini ve sıhhatli manzarasını temin ve muhafaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.12.1957
  • SATILIK DEPO Yenikapıda 764 M2 üzerine çift blok tek kat fabrika,depo,garaj ve mümasili işlere elverişli elektrik ve telefonu bulunan beton bina satılıktır.Müracaat 9-17 arası 211044 476800.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.12.1957
  • 1 tiankamıza Biiliin dünya itimat ediyor. fc die,itimat ad/a/Bankamızın Sermaye ve ihtiyatları 60.000.000 Holanda Florinidir.Dünyanın 8 muhtelif memleketinde yerleşmiş ve milletlerarası ticarette ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.12.1957
  • FİAT Kaliteli 5 O G Nİ G R İNDİRMESİ-Ml s^M Kilosu yj!mm Kuruş OS TÜR K-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.12.1957
  • BEBEK Gazinosunda her akşam MUALLA MUKADDEM ATAK AN CELAL ŞAHİN MİNE COŞKUN AYTEN ARIKAN MEHLIKA GÜVEN Jl SADİ IŞILAY YORGO BACANOS SAADET GÜNEŞ İştirakiyle HER PAZAR GÜNDÜZ İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ TEL:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.12.1957
  • Her Cumartesi,Pazar OTEL DENİZ PABK'da Sevimli italyan Şantözü TİNA SERRApiyana EDİTH LÂLE ŞEN ve Arkadaşları Pazar günleri müzikli öğle yemeği ve danslı matine.NOT:Yılbaşı Rezervasyonlarına başlandığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.12.1957
  • MEVLIDhan Kapahçarşı Camii imamı Hacı Raif BAHRİYELİ Tel:2119 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.12.1957
  • İmalâtımızda kullanılmak üzere SODYUM SİLİCATE ve SÜLÜYEN'e İhtiyacımız vardır.Temin edebilecek firma veya şahısların müracaatları rica olunur Dr.Nejat Ferit Kimya Fabrikası YUNUS KARTAL Telefon:53 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.12.1957
  • Mutfağınızda yalnız FAY.insana ferahlık veren bu pırıl pırıl temizliği temin eder.Çünkü FAY,bilûmum eşyanın kirini ve yağını temizlemek üzere hususi bir formüle göre mütehassıs kimyagerler tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 06.12.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 ta 10 SATILIK EMLAK SATILIK boş teslim su,havagazı,elektrik,bahçeli ahşap ev Üsküdar Sultantepe Selvilik 31-3.K-480)LEVENT ve Etilerde beş odalı ev.Tel:C3 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.12.1957
  • W.K.S.LEGIA GELİYOR POLONYA ŞAMPİYONU KADROSUNDA 7 MİLLİ FUTBOLCU BULUNMAKTADIR «rj vV/'%yw;n' at '"sh.cı—r Önümüzdeki günlerde seyredeceğimiz Polonya şampiyonu Legia takımı,Legia bir ordu takımı olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.12.1957
  • VESTEROS dün gece geldi İSVEÇ TAKIMI ÜC BEYNELMİLEL HAFLA TAKVİYELİ BULUNUYOR Şehrimizde muhtelif karşılaşmalar yapacak olan Beşiktaş davetlisi İsveç ikinci lig'i 6 ncısı Vesteros takımı dün akşam 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.12.1957
  • Adalet,Genç Takımı 4-2 Y EN D İ Hakem Celâl Uçar'ın idare ettiği müsabakada taraflar sahada şu şekilde tertiplenmişlerdir:Profesyonel Kadro:Ertuğrul Fahri,Nihat Selâhattin,Gökçen,Mesut Erol TII,Güngör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.12.1957
  • 3* Fransa'da yaptığı bir karşılaşmayı sayı ile kazanan profesyonel boksörlerden Garbis Zaharyan Brezilya'ya geçmiş ve oradaki maçı kaybetmiştir.Resimde,GarbLs'i Paris'te kazandığı maçtan sonra takdirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.12.1957
  • SERACETTİN Serâcettin ve Ergun geldiler Minüsküs tedavisi sebebiyle bir müddettenberi Roma'da bulunan Fenerbahçeli Ergun ve Serâcettin,dün gece uçakla şehrimize gelmişlerdir.Fenerbahçeli iki futbolcuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.12.1957
  • C.I.S.M.FIKSTURUNE İTİRAZ EDECEĞİZ Ordu Takımı maçları ile milli maç günleri çatışmaktadır.Holanda ile Lüksemburg maçı memleketimizde oynanacak ANKARA,Hususî Muhabirimiz VELİ NECDET ARIĞ'dan Ordu takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.12.1957
  • Telefoto:MİLLİYET Ankara Istanbul)METİN OKTAY SAKATLANDI Soyunma odasında 20 dakika kadar baygınlık geçiren futbolcumuzun durumu endişe verici değil ANKARA,Hususî surette giden NECMİ TANYOLAÇ bildiriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.12.1957
  • Millî Kadroda röluş yapılacak ANKARA,HUSUSÎ Millî kadronun dünkü bozuk oyunu sebebiyle değişikliğe uğraması muhtemeldir.Belçika maçına çıkarılması düşünülen «Turgay Ahmet,Basri Mustafa,Naci,İsmail Hil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.12.1957
  • Namzetler fena bir gün geçirdiler.Maçtan sonra soyunma odasında elektrikli bir hava esiyor,münakaşalar oluyordu.ANKARA,HUSUSİ Soyunma odasında maçtan sonra elektrikli bir hava dikkati çekiyordu.Kaptan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.12.1957
  • Namzet takım son maçı da kazandı Takviyeli Demirspor'a dün 5-3 galip gelmesine rağmen kadromuzun oyunu Tek Seçici,idareci ve seyirciler dahil,hiç kimseyi tatmin etmedi Dünkü hazırlık maçını Basın mens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.12.1957
  • Fenerbahçe Vefa 3 maçı oynanmıyor Fenerbahçeli idareciler,havaların birden bozması sebebiyle bu hafta pazar günü Vefa ile yapacakları hususî maçtan vazgeçmişlerdir.Sarı Lacivertliler bugün kendi sahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.12.1957
  • H.KAPLAN EVLENDİ ANKARA,HUSUSÎ Dünya Ağır sıklet güreş şampiyonumuz Hâmit Kaplan dün akşam Çorum'un Zannun köyünde gerdeğe girmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.12.1957
  • Beşiktaşlı Gürcan'a bir hafta ceza verildi Dün akşam Bölge binasında topla?nan Merkez Ceza Heyeti,Beşiktaş Yeşildirek maçında hakem tarafından oyundan çıkartılan Gürcan'ı dinlemiştir.Merkez Ceza Heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor